Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Strafferetspleje

Her finder du spændende bøger om Strafferetspleje. Nedenfor er et flot udvalg af over 108 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Den totale institution socialt set - opdateret 2022 udgave
  af Erving Goffman
  298,95 kr.

  NY OG OPDATERET 2022 UDGAVE Anstalt og menneske må betragtes som et af tidens hovedværker inden for den sociologiske analyse af livet i den totale institutions lukkede verden, således som vi kender den fra f.eks. fængsler, kaserner, skibe, kostskoler, klostre, alderdomshjem, opdragelseshjem m.m. Anstalt som menneske skildrer, hvad disse institutioner »får ud af« klienterne, og hvad klienterne »får ud af« tilværelsen inden for murene – på godt og ondt, måske navnlig det sidste… Opmærksomheden rettes i særlig grad mod statshospitalet med udgangspunkt i forfatterens studier i marken gennem 1 år som medarbejder ved et stort amerikansk statshospital. Erwing Goffman fremlægger i bogen den hovedtese, at den mest betydningsfulde faktor i den sindslidende patients udvikling under opholdet ikke så meget er hans sygdom, men selve institutionen og alt, hvad den indebærer. Anstalt og menneske har derfor bud til enhver, som er beskæftiget – eller anbragt – i disse institutioner, samt til alle, der ønsker at vide besked med en af vort samfunds skyggesider.Bogen er senest udkommet i 14 oplag i oktober i en opdateret udgave.

 • - for politifolk
  af Jesper Kiwi Hirtsgaard
  236,95 kr.

  Bogen tager udgangspunkt i modellen "den operative politibetjent", som berører emnerne teknik, taktik, magtanvendelse og mental parathed. At håndtere en farlig situation kræver en sådan helhedsforståelse af situationen. Ingen træning kan gøre politibetjente immune over for den stresspåvirkning, de udsættes for i situationen. Men de kan uddannes i at træffe de rette beslutninger under pres og vurdere, om og hvordan der skal anvendes magt. Det stiller krav til, at politibetjenten ud over et højt fagligt niveau også skal besidde personlige egenskaber som fx empati, situationsfornemmelse og psykisk balance. Bogen sigter til at gøre politibetjenten i stand til på den professionsetisk bedste måde at håndtere den farlige situation.

 • - Med kommentarer
  af Ib Henricson
  342,95 kr.

  I forbindelse med politireformen skete der en revision af politilovgivningen med henblik på at luge de bestemmelser ud, der ikke hørte til politiets naturlige opgaveportefølje, eller ikke blev anvendt i praksis. Dette arbejde udmøntede sig i ordensbekendtgørelsen fra 2005. Efter revisionen indeholder ordensbekendtgørelsen nu kun ganske få bestemmelser, der ikke direkte henviser til orden og sikkerhed. Hertil kommer, at hovedsigtet med revisionen har været at luge ud i de bestemmelser fra normalPVT, der ikke burde videreføres i ordensbekendtgørelsen. Nærværende værk indeholder kommentarer til ordensbekendtgørelsen og er et effektivt og nyttigt opslagsværk. Om forfatteren Ib Henricson er tidligere vicepolitimester og politiadvokat og nuværende lektor i politiret på Aarhus Universitet. Han har tidligere bl.a. udgivet Politiloven med kommentarer, Politiret og International Politiret.

 • af Klaus Riskær Pedersen
  48,95 kr.

  Erhvervs- og finansmanden Klaus Riskær Pedersen (f. 1955) blev i 2007 kendt skyldig i bedrageri og idømt syv års fængsel. Han flytter fra sin herskabslejlighed i det indre København til en celle på 6 m2 i statsfængslet i Sønder Omme. Efter fem års afsoning rammes han af den uundgåelige følelse af afmagt og skriver denne bog.  Om fornedrelse og skyld om ret og uret om tab af virkelighed kærlighed frihed. Spærret inde i 64.800 timer får tiden en ny betydning dagene et nyt indhold. Som bogen skrider frem afløses overvejelser over fængselslivets vilkår af spørgsmål af mere etisk karakter. Forretningsmanden må vende blikket indad og stille sig selv sig selv til regnskab. Størst bliver problemet at genstarte sit eget liv. Kan han komme ud på den anden side med tavlen visket ren?

 • af Finn Andersen
  253,95 kr.

  Kastellet Frederikshavns fængselshistorie gennem 250 årDenne bog er en moderniseret, opdateret version af Victor Krohns ”Kastellets Fængselshistorie” der oprindeligt udkom i blot 100 spritduplikerede eksemplarer i 1926. Bogen har lige siden været hovedværket for denne både spændende og tragiske del af Kastellets 350-årige historie, men grundet sin sjældenhed har den været svær at opdrive. Derfor har ”Kastellets Venner & Historisk Samling” valgt at fejre Kastellets 350 års jubilæum ved at genudsende bogen, men i Krohns ånd i en stærkt udvidet, opdateret og moderniseret udgave. Victor Krohn stræbte selv efter at bestandigt forbedre sine publikationer – vi tror, han ville have kunnet lide denne nye version.

 • af Anna Offit
  256,95 - 917,95 kr.

 • af Veronique N. Valliere
  366,95 - 1.467,95 kr.

 • af Michael Smith
  427,95 kr.

 • af Melissa Jardine
  427,95 kr.

 • af Jerry H. (Temple University Ratcliffe
  403,95 - 1.467,95 kr.

 • af Alice Gerlach
  427,95 kr.

 • af Johannes Wheeldon & Jon (University of Fraser Valley Heidt
  427,95 - 1.467,95 kr.

 • af Susan (Emeritus Professor of Law Easton & Christine (Emeritus Professor Piper
  549,95 - 1.162,95 kr.

 • af Rhiannon Davies & Lorana Bartels
  452,95 - 1.467,95 kr.

 • af Luke William (University of Alabama) Hunt
  452,95 - 1.467,95 kr.

 • af Nina Hanssen & Are Hoidal
  427,95 kr.

 • af Aimee X. Delaney
  452,95 - 1.467,95 kr.

 • af Melissa (Portland State University) Thompson & Summer (Portland State University) Newell
  452,95 - 1.467,95 kr.

 • af Edward W. Wallace, Larry S. Miller, Michael C. (Professor Emeritus Braswell, mfl.
  868,95 - 3.670,95 kr.

 • af Michigan Legal Publishing Ltd.
  740,95 kr.

 • af Graham Rayman & Reuven Blau
  238,95 kr.

 • af Gavin (De Montfort University) Dingwall & Tim (De Montfort University) Hillier
  329,95 - 978,95 kr.

 • af Grady (Poet Hillman
  427,95 - 1.467,95 kr.

 • af Mayur R. Suresh
  299,95 - 1.135,95 kr.

 • af Kristen Lee Discola
  452,95 - 1.467,95 kr.

 • af Geraldine Cleere
  452,95 - 1.467,95 kr.

 • af Elizabeth A. Cook
  1.467,95 kr.

 • af Sophia Yakhlef
  452,95 - 1.444,95 kr.

 • af Simon Egbert & Matthias Leese
  452,95 - 1.336,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.