Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Medicinsk etik og lægeetik

Her finder du spændende bøger om Medicinsk etik og lægeetik. Nedenfor er et flot udvalg af over 39 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (39)
 • (1)
Format
 • (17)
 • (15)
 • (9)
 • (1)
Sprog
 • (12)
 • (27)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (2)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
Serie
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Tag
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Lisa Meisner Kofoed
  204,95 kr.

  Som oftest er en graviditet forbundet med glæde, forventninger og drømme om den lykkelige familieforøgelse. Glæden kan dog slukkes med et fingerknips, når en rutinescanning viser, at noget er galt.Med nutidens muligheder for fosterdiagnostik opstår der ikke sjældent et etisk dilemma, når det lille menneske i maven er sygt. Hvor naturen ville gå sin gang uden menneskelig indblanding, bliver vi nu stillet over for nogle valg og beslutninger, som vi gerne ville være foruden.Sorg, mit barn er forfatteren Lisas egen fortælling om den alt for tidlige fødsel af hendes datter Smilla. Fortællingen om et forløb, hvor Lisa mod sin vilje blev herre over sin egen datters liv og død. For Smilla ville måske kunne bæres graviditeten ud, men hun ville ikke kunne leve.Lisas historie er langt fra unik. Flere og flere bliver stillet over for de umenneskelige beslutninger, som skal træffes, når videnskaben møder det menneskelige sind.Sorg, mit barn er langt mere end blot en trist historie om et kort liv. Gennem interviews med fagpersoner – blandt andre en jordemoder, en antropolog, en filosof, en præst og flere psykologer – får forfatteren sat ord og følelser på svære begreber som skam, eksistens og etiske overvejelser.Bogen vil kunne bruges af alle, der har prøvet at miste et ufødt barn – og deres pårørende, men også af fagpersoner i berøring med de familier, der bliver stillet over for de svære beslutninger.

 • af Jacob Birkler
  229,95 kr.

  ETIK – EN GRUNDBOG er en lettilgængelig præsentation af etikkens vigtigste begreber, teorier, værdier og dilemmaer. Medafsæt i mange typiske eksempler fremviser bogen de vigtigste etiske problemstillinger, som sundhedsprofessionelle står med i hverdagens arbejde. Hvad er svært, og hvordan er det svært?Målgruppen er især studerende på de sundhedsfaglige grunduddannelser, hvor bogen vil være en oplagt grundbog og fælles reference. Den er også et relevant valg på master- og kandidatuddannelser eller i forbindelse med efter- og videreuddannelse af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, jordemødre, bioanalytikere, radiografer, læger etc.ETIK – EN GRUNDBOG dækker alle de centrale pensumkrav og giver læseren et godt overblik over etisk teori, etisk refleksion, etisk ansvarlighed og professionsetik. Bogen giver desuden læseren forskellige redskaber til refleksion over etiske problemstillinger, ligesom den udfordrer læseren til selv at reflektere over grundværdier og professionsetik i mødet med dilemmaer i sundhedsvæsenet.

 • - Den professionelle læge
  af Louise Binow Kjær
  131,95 - 293,95 kr.

  Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller har i høj grad præget opfattelsen af, hvad en professionel læge skal kunne i Danmark. Men hvordan træner man de forskellige lægeroller som studerende? Og hvilke elementer er vigtige i overgangen til lægerollen? "Lægens roller" giver både et overblik over og en guide til, hvordan man som studerende, yngre læge eller underviser arbejder målrettet med lægefaglig professionalisme. Bogen er ideel som lærebog i professionskurser ved medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg,men vil også være nyttig for nyuddannede læger, som ønsker at genopfriske viden og færdigheder indenfor f.eks. lovgivning, kommunikationsredskaber, ledelse og forskning. Bogen har fokus på rollerne som professionel, sundhedsfremmer, kommunikator, leder, samarbejder og akademiker, der støtter og supplerer rollen som medicinsk ekspert. I én bog får du en samlet guide til de vigtigste elementer i lægelig professionalisme. Derudover er bogen velegnet som inspirationskilde i forbindelse med jobstart og karrierevalg.

 • af Peter C. Gøtzsche
  229,95 kr.

  Borgerne mener, og videnskaben viser, at medicin mod depression og psykose og indlæggelse på en psykiatrisk afdeling oftere er mere skadelig end gavnlig.Alligevel tager de fleste patienter psykofarmaka i årevis. Lægerne har gjort hundreder af millioner af patienter afhængige af psykofarmaka uden at vide, hvordan de kan hjælpe dem med at trappe sikkert ud igen, hvilket kan være meget vanskeligt. Bogen forklarer i detaljer, hvor skadelige psykofarmaka er, og fortæller, hvordan man kan stoppe med at bruge dem."Bogen er en øjenåbner, der bl.a. besvarer spørgsmålet, om det er de biologisk orienterede psykiatere, der er mest gale, eller de mennesker, de har som opgave at hjælpe. Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog og er pligtlæsning for alle. Bogen leverer argumenterne for, at man skal holde sig på lang afstand af den etablerede psykiatri og dens diagnose- og medicinkultur. Opsøg en dygtig psykoterapeut, der kan hjælpe dig med at få klarhed over dine traumer og de relationer, der er skadelige for dig."Allan Holmgren, aut. psykolog., mag.art., specialist i psykoterapi, adjungeret professor, CBS.

 • - Medicinske selveksperimenter gennem tiden
  af Lasse Romer Olsen
  231,95 kr.

  I I embeds medfør får du historier om læger, der har udført forsøg på egen krop. Der er eksempler, der er tankevækkende, og eksempler, der er grænseoverskridende. Revolutionerende opdagelser og tragiske ulykker - nobelpriser og dødsfald. Der er eksempler fra 1614 og frem til i dag. Bogen præsenterer nogle af de mest betydelige tilfælde, og selv-forsøgene introduceres i deres rette medicinhistoriske kontekst. Bogens forfatter, Lasse Romer Olsen, forsøger ligeledes at adressere årsagerne til selvforsøgene: Er det rent etisk det mest forsvarlige? Det hurtigste? Eller har der slet og ret ikke været andre muligheder?

 • - Overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver
  af John Brodersen & Alexandra Brandt Ryborg Jønsson
  316,95 kr.

  Er det ikke altid godt at ‘vide besked’? En tsunami af overdiagnostik er ved at oversvømme vores samfund. Den medicinske teknologi er i konstant udvikling og bliver hele tiden mere fintfølende, og det betyder at vi med selvtest og diverse undersøgelser i sundhedsvæsenet kan opfange selv de mindste afvigelser og unormale værdier i vores kroppe, som kan tolkes som sygdom. Samtidig udvides definitionerne af sygdomskategorier hele tiden, og behandlingsgrænser for, hvornår man er syg, sænkes. Dette kan alt sammen lede til overdiagnostik, som gør den enkelte unødigt til patient. Det er ikke alene dyrt for samfundet, men også spild af sundhedsvæsenets knappe ressourcer. I denne bog redegør forfatterne for, hvad overdiagnostik er, hvorfor det opstår, og hvordan det skader både individer og samfundet. De løfter bl.a. sløret for en række overraskende pointer: Der er under 4 % raske tilbage, når risici for hjerte-kar-sygdomme undersøges i en almindelig befolkning. Omkring hver femte patient med en kræftdiagnose er overdiagnosticeret. Overdiagnostik trives i vores sundhedskultur, hvor den enkelte forventes at tage ansvar for egen sundhed. Overdiagnostik er et usynligt problem i hverdagen, fordi det ikke kan ses hos den enkelte, men kun kan forstås på befolkningsniveau. Snart er vi alle patienter giver såvel studerende som forskere, undervisere, klinikere og beslutningstagere et solidt grundlag for at diskutere og forstå overdiagnostik.

 • af Maria Cuculiza
  246,95 kr.

  Medicinsk cannabis er snart dagligdag, også i Danmark.Cannabisforretningen vokser med uhørt kraft. 350 milliarder kroner ventes der at blive omsat for på verdensplan i 2025.Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål - om planten, om evidensen og om, hvem der skal tjene på de mange desperate, syge og smerteplagede, som håber, at de nu har fundet hjælp.I denne bog søger journalist og forfatter Maria Cuculiza at skabe overblik i junglen af følelsesfulde og udokumenterede påstande. Hun har skabt et unikt, journalistisk og evidensbaseret øjebliksbillede, så læger, sygeplejersker og andre behandlere, men ikke mindst patienter, pårørende og almindeligt sundhedsinteresserede kan træffe deres beslutninger på et mere oplyst grundlag.Bogens titel 'Sandhederne om medicinsk cannabis' er valgt, fordi der netop findes mange sandheder - og ikke bare én.Ideen til bogen opstod, da danske politikere valgte at give grønt lys til forsøg med denne medicin, hvis effekt og sikkerhed vi ifølge lægerne ikke har nok evidens for.'Sandhederne om medicinsk cannabis' er til alle dem, der ikke vil nøjes med den viden, man kan få på Facebook og af kendte menneskers personlige oplevelser.

 • - En guide til sundhedsfagene
  af Ezio Di Nucci
  234,95 kr.

  Hvad vil det sige at gøre det rigtige? Og ifølge hvilke principper? Skal man for eksempel altid respektere patientens ønsker? Hvad med de tilfælde, hvor (du mener) du ved bedre? Hvad med vanskelige sager som aktiv dødshjælp? Og hvilket ansvar har man som henholdsvis sundhedsprofessionel og patient?Sundhedsprofessionelle stilles hver dag over for svære afgørelser. Og derfor er det vigtigt – ja, faktisk helt grundlæggende – at sundhedsprofessionelle kan håndtere etiske og filosofiske spørgsmål.Denne bog ruster læseren til den etiske refleksion. I et dagligdags sprog og ved brug af mange eksempler bliver læseren præsenteret for redskaber fra filosofiens værktøjskasse og for centrale begreber som utilitarisme og paternalisme samt de dilemmaer, der knytter sig til begreberne.Ethics4Medics er en guide til etik og filosofi, skrevet for studerende og professionelle inden for sundhedsfagene.

 • af Peter A. Clark
  959,95 kr.

 • af Hans-Georg Dederer & David Hamburger
  1.187,95 kr.

 • af Laura Sampietro-Colom & Wija Oortwijn
  614,95 kr.

 • af Christoph Rehmann-Sutter, Christina Schües, Madeleine Herzog & mfl.
  367,95 - 452,95 kr.

 • af Kevin Wm. Wildes S. J., John Collins Harvey & Francesc Abel S. J.
  1.472,95 kr.

  For centuries the Roman Catholic Church has been concerned with the moral implications of medical practice. Indeed, until two decades ago, Catholic moral theologians were the major source of moral guidance, scholarly reflection and teaching on a variety of medical-moral topics, particularly those bearing on human life. Many, not only those within the Catholic communion, turned to the Church for guidance as each new possibility for altering the conditions of human life posed new challenges to long held moral values. Two decades ago, the center of gravity of ethical reflection shifted sharply from theologians and Christian philosophers to more secular thinkers. A confluence of forces was responsible for this metamorphosi- an exponential rate of increase in medical technologies, expanded education of the public, the growth of participatory democracy, the entry of courts and legislation into what had previously been private matters, the trend of morality towards pluralism and individual freedom and the depreciation of church and religious doctrines generally. Most significant was the entry of professional philosophers into the debate, for the first time. It is a curious paradox that, until the mid-sixties, professional philosophers largely ignored medical ethics. Today they are the most influential shapers of public and professional opinion.

 • af Paul S. Agutter & P. Colm Malone
  1.047,95 kr.

 • af Rongting Hou
  1.473,95 kr.

  This book explores the experiences and emotional expression of 30 people Living with HIV/AIDS (PLWHA) using qualitative research methods such as ¿illness narratives,¿ and analyzes the dilemmas of ¿sicknesses of the society¿ including ¿Acquired Needs Deficiency¿ Syndrome, ¿Acquired Expectation Insufficiency¿ Syndrome, and ¿Acquired Punishment¿ Syndrome at the micro, meso and macro levels, so as to investigate higher-intensity negative emotions.In turn, the book draws on the perspectives of conflict and game, structure and function, and system and interaction, in order to propose a dynamic mechanism of emotion and expression, and argues that these negative emotions can be transformed, strengthened and presented through defense mechanisms such as suppression and attribution, which will influence social institutions at the micro, meso and macro levels and even possibly bring about positive changes in the social structure.

 • af Patrick Kimuyu
  142,95 kr.

  Seminar paper from the year 2018 in the subject Medicine - Medical Frontiers and Special Areas, Egerton University, language: English, abstract: Physician assisted suicide has become one of the most contentious ethical issues in the United States of America. The current debate over whether euthanasia (physician-assisted suicide) should be legalized or not has evoked unprecedented controversy in the society because in this practice seems to encompass some ethical problems. Interestingly, physician-assisted suicide seem to have been used as a useful medical approach over a long time, even before the emergence of the controversial debate that seems to be assuming divergent directions day-by-day. It is also amusing to learn that those who are involved in the physician-assisted debate are not the beneficiaries of the practice. Initially, the precepts of the physician-assisted suicide imply that a terminally ill individual can request for a painless termination of his or her life, solely out of the individual¿s wishes. In addition, relatives to the ailing individual can request for the termination of the life of their loved one to avoid unnecessary agony and suffering. Moreover, the decision to terminate the life of a terminally ill individual can be made by the physicians depending with the severity of the disease condition. All these precepts agree with the terms of euthanasia, which defines it as ¿easy death¿ according to the Greeks who called it euthanatos. Physician-assisted suicide issue has turned out to be an ethical dilemma among the U.S population because; there is no universal explanation which is provided by the popularly known normative theories. These theories address the issue of physician-assisted suicide from diverse perspectives, leading to the observed ethical conflict. The other aspect of the physician-assisted suicide lies within the medical ethics. Physicians seem to be tied up by the medical ethics especially through the Hippocratic Oath, and yet they are ought to facilitate the practice. Therefore, this critical paper discusses euthanasia and its ethics.

 • - Advances, Updates and Controversies
  af Kevin Conrad
  855,95 kr.

  This book provides an update on recent clinical practice and an in-depth view of selected topics relevant to hospital medicine.  It is divided into four sections that explore clinical, administrative, systems and ethical issues.  Each section places an emphasis on the opportunities, challenges and potential directions of this bourgeoning subspecialty.  An important topic covered extensively is how hospitalists are being called to lead on the current opioid epidemic, given that they are well-suited in responding to complicated challenges crossing all specialties.  Other chapters explore worldwide practice patterns and practical application of philosophical tools in daily practice.  This up-to-date resource provides hospitalists, advanced nurse practitioners, medical students and administrators with the latest research, trends and issues in hospital medicine.  

 • af Jan-Hendrik Heinrichs, Markus Rüther, Mandy Stake & mfl.
  178,95 kr.

  Neuroenhancement hat die Verbesserung der mentalen Eigenschaften, Fähigkeiten und Leistung einer Person zum Gegenstand. Die verschiedenen Techniken des Neuroenhancement bieten neuartige Möglichkeiten der Verbesserung, bergen jedoch auch signifikante Gefahren. Neuroenhancement stellt folglich sowohl Personen als auch die Gesellschaft im Ganzen vor umfassende normative Herausforderungen. Der vorliegende Sachstandsbericht bietet einen konzisen Überblick über die gegenwärtige Neuroenhancement-Debatte. Definition, Techniken und Zwecke des Neuroenhancement werden erörtert und Argumente für und wider seine Anwendung auf personaler, interpersonaler sowie sozialpolitischer Ebene untersucht.

 • af Hiroyuki Miyazaki, Sakiko Kanbara & Shoko Miyagawa
  524,95 kr.

 • af Terry Maluk
  206,95 kr.

  Ready to give up your nursing career because it's too stressful? Please read this book first… Stressed out from juggling ever-increasing, non-stop demands at work and at home? Overwhelmed by your challenging professional career and afraid of burnout? Exhausted and can't focus on critical tasks because you can't get enough sleep?Your life doesn't have to be like this! As an experienced, credentialed professional who suffered for years with chronic stress that took a toll not only on her body but on her mind and spirit, Terry Maluk shares simple but powerful tools that helped her (and will also help you) overcome stress, overwhelm, and burnout.If you're ready to explore these proven methods to let go of the stress, this book is for you!In these pages you'll discover: The #1 way to find calm exactly when you need it, so you respond with clarity and confidence in any situation. How to easily set healthy boundaries so you can take your life back and avoid burnout. How to give yourself the gift of guilt-free 'me time' so you can be your best self each day.Praise for RX for RNs"If your work is taking a toll on your body and happiness, it's time to open this book. Terry Maluk provides a practical easy-to-read read guide to help you relieve stress and find balance. You're dedicated to helping others. It's now time to extend that dedication to yourself." - Jessica Ortner, New York Times Best Selling Author of The Tapping Solution for Weight Loss and Body Confidence and producer of the documentary film "The Tapping Solution."About the AuthorTerry Maluk is a gifted speaker, author, and stress relief specialist. A member of the American Holistic Nurses Association, Terry holds a Master of Science degree in Public Health, is an accredited, certified Emotional Freedom Techniques (EFT Tapping) practitioner, and a registered yoga teacher through Yoga Alliance. Her extensive experience working with nurses and other professionals, combined with her joy in helping others, make this book a must-read for anyone feeling stressed and facing burnout. For more information, visit https://FromStressedToCalm.com/.

 • af Austin Flint
  366,95 kr.

 • af Roger Strand & Anne Bremer
  452,95 kr.

 • af John F. Kilner, Rebecca D. Pentz & Frank E. Young
  331,95 kr.

 • af Lilian Zøllner
  190,95 kr.

 • af Arenla T
  322,95 kr.

  Introduction: A moral sense is inborn in man and, through the ages, it has served as the common man's standard of moral behaviour, approving certain qualities and condemning others. While this instinctive faculty may vary from person to person, human conscience has consistently declared certain moral qualities to be good and others to be bad. Justice, courage and truthfulness have always found praise, and history does not record any period worth the name in which falsehood, injustice, dishonesty and breach of trust have been praised; sympathy, compassion, loyalty and generosity have always been valued, while 'selfishness, cruelty, meanness and bigotry have never been approved of by society; men have always appreciated perseverance, determination and courage, but never impatience, fickleness, cowardice and stupidity. Dignity, restraint, politeness and friendliness have throughout the ages been counted virtues, whereas snobbery and rudeness have always been looked down upon. People with a sense of responsibility and devotion to duty have always won the highest regard, those who are incompetent, lazy and lacking in a sense of duty have never been looked upon with approval. Similarly, in assessing the standards of good and bad in the collective behaviour of society as a whole, only those societies have been considered worthy,

 • af Jadhav Radhika
  313,95 kr.

  A brief review of Indian Science of Health and Medicine with Special Reference to Ayurveda The study of norms and values is one of the essential activities of philosophy and philosophy as an intellectual discipline of human knowledge. In the Indian tradition, the study of principles and values with reference to reality and life has seldom been disassociated or independent. The western division of science, art and Philosophy, (and religion too) is not aptly or rigorously applicable to various disciplines of human knowledge in the Indian tradition. A discipline of knowledge covers under its scope, reality on the one hand, and life on the other hand, simultaneously. Hence, in their original forms, till their mature growth, disciplines of human knowledge have been independent philosophies. Ayurveda, popularly known as the science of health and medicine, is likewise a complete system of principles and values to study human life with a focus on health, longevity and medicine to keep life happy and energetic in functions and activities constituting the course of life. Hence it becomes a primary concern of a modem student of Philosophy to study and bring forth the Philosophical aspects of Ayurveda. The present dissertation aims at working out the ethical aspect of Ayurveda from the modem point of view. 1.1. Why Ethical Considerations? Human life has evolved immensely during the course of the last two thousand years. With changing times, man has adapted fairly well to his natural habitat and made his life more comfortable. However, though with the increase of comfort, human life has evolved to become a prosperous and lavish in a few mundane aspects, yet, at the same time the complexities of human life are increasing with every instance of progress and achievement. One can notice drastic changes in the lifestyle of humankind today if compared to that of the tenth or fifteenth century populace. The evolution of man on the rational level is,

 • af Ivan Illich
  156,95 kr.

  DER KLASSIKER DER MEDIZINKRITIKIvan Illichs detaillierte Analyse des hiesigen Medizin- und Gesundheitssystems zählt bereits heute zu den Klassikern der medizinkritischen Literatur. Sie lässt deutlich werden, wie eine maßlose Technokratie, wie die verschiedenen Interessengruppen von Ärzteschaft und Pharmaindustrie und die sie begleitende menschenfeindliche Ideologie den Patienten zum süchtigen Verbraucher und die Medizin zum Verbrauchsgut werden ließen. Ein Buch, das angesichts der Möglichkeiten der modernen Medizin und in Anbetracht des Streits über die Gestaltung unseres Gesundheitssystems von beklemmender Aktualität ist.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.