Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Medicinsk diagnose

Her finder du spændende bøger om Medicinsk diagnose. Nedenfor er et flot udvalg af over 49 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Diagnostik.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (49)
 • (2)
Format
 • (19)
 • (13)
 • (11)
 • (5)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (29)
 • (20)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (4)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (11)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Torben Mogensen, Mads Koch Hansen, Klaus Witt, mfl.
  538,95 - 682,95 kr.

  Den akutte patient er en lærebog til medicinstudiets kurser af samme navn. Bogen er tænkt som en vejledning i praktisk og rationel håndtering af akutte patienter, og kapitlerne tager udgangspunkt i symptomer og symptombilleder frem for i en traditionel gennemgang af organsystemer. Med ABC-princippet som basis lægges op til en objektiv systematik med fokus på tidsfaktorens betydning. I 2. udgave er teksten opdateret, der er tilføjet et nyt kapitel om akutte patienter i almen praksis og den generelle kapitelopbygning er forbedret med f.eks. resuméer og flere figurer.

 • af Svend Schulze, Jannik Hilsted, Henning Beck-Nielsen, mfl.
  872,95 - 967,95 kr.

  Basisbog i medicin og kirurgi udgør en overskuelig dansksproget introduktion til de to centrale kliniske fag på medicinstudiet: intern medicin og kirurgi. I bogens indhold og opbygning er der lagt vægt på hyppige og almindelige sygdomme samt på mere sjældne tilstande, hvor manglende viden om sygdommen kan få fatale konsekvenser for patienten. I denne 5. udgave er det grundlæggende koncept justeret og videreudviklet på baggrund af kommentarer fra bl.a. studerende og læger. For at sikre fornyelse og foryngelse er en del af forfatterne blevet udskiftet, hvilket har betydet store og væsentlige ændringer i mange af kapitlerne. Som en ekstra nyskabelse suppleres bogen af en hjemmeside med mange spændende og interessante cases. Basisbog i medicin og kirurgi er først og fremmest en basal lærebog for medicinstuderende, men bogen henvender sig også til andre inden for sundhedsvæsenet, der har brug for en overskuelig og opdateret viden inden for intern medicin og kirurgi.

 • - anamnese, undersøgelse og journal
  af Søren Brostrøm & Niels Saxtrup
  337,95 kr.

  Der er tale om en opdateret gennemskrivning af den meget populære journalvejledningsbog for medicinstuderende og turnuslæger. Bogens emne er fortsat anamnese- og undersøgelsesteknik, og teksten dækker de kliniske færdigheder, der må kræves af en reservelæge på en bred intern medicinsk eller kirurgisk afdeling. Patientens fortælling - anamnesen eller sygehistorien - har en helt central placering som grundlag for god læge-patient-kommunikation og korrekt diagnose. Da den elektroniske patientjournal endnu ikke har medført radikale ændringer i journalføringen, tager denne bog fortsat udgangspunkt i den traditionelle papirjournal. Der er som noget nyt tilføjet kapitler om undersøgelse af børn og psykiatriske patienter, samt om skriftlig kommunikation mellem læger.

 • - Kort version til klinisk brug
  af Aksel Bertelsen & Kamilla Pedersen
  238,95 kr.

  Present State Examination (PSE) 5. udgave er en revideret version af speciallæge i psykiatri Aksel Bertelsens oprindelige materiale.  Aksel Bertelsen er ophavsmand til PSE og til den danske udgave af ICD-10.Revisionen omfatter et forbedret layout, en modernisering af sproget, tilføjelse af specifikke definitioner af symptomer og adfærd i forbindelse med "objektivt psykisk" samt en begrebsmæssig uddybning af den kognitive undersøgelse.  PSE 5. udgave og Klinisk Psykiatri 4. reviderede udgave er således fuldt kompatible, og kan bruges sammen i undervisningen af alle faggrupper i den kliniske psykiatri. PSE er udviklet sammen med ICD-10, og de anvendte definitioner specificerer de symptomer, som indgår i de diagnostiske kriterier i ICD-10. PSE er derfor en konkret guide til det semistrukturerede diagnostiske interview i henhold til ICD10.Prof. Ole Mors er leder af SCAN og PSE træningscentret ved Aarhus Universitetshospital, Risskov, formand for Diagnoseudvalget i Dansk Psykiatrisk Selskab.Munksgaard er WHO's officielle udgiver af ICD-10 i Danmark i samarbejde med Diagnoseudvalget i Dansk Psykiatrisk Selskab.

 • af Jørgen Lyngbye, Andreas Kjær, Søren A. Ladefoged & mfl.
  613,95 kr.

  Lyngbyes laboratoriemedicin er en ny stærkt revideret udgave af Dansk laboratoriemedicin, et opslagsværk i biokemiske og fysiologiske laboratorieundersøgelser. Håndbogen henvender sig til praktiserende læger, sygehuslæger, bioanalytikere og sygeplejersker.Professor emeritus Jørgen Lyngbye er specialist i klinisk biokemi og nuklearmedicin. Han er desuden videnskabshistoriker og forfatter til flere bøger.Maleriet er malet af billedkunstneren Frithioff Johansen og skænket til Medicinsk Museion i 2004.”Et opslagsværk, en håndbog er uomgængeligt nødvendig. Første udgave af Dansk laboratoriemedicin kom til at stå på alle klinisk-biokemiske afdelinger landet over og formentlig også mange steder i Norge og Sverige. Den nye udgave vil være nyttig for alle læger der rekvirerer laboratorieanalyser og oftest modtager svarene i en ret uoverskuelig tabel uden kommentarer. Da vil et opslag i Jørgen Lyngbyes håndbog hurtigt være en hjælp til fortolkningen af data.” - Professor emeritus, dr.med. et mag.scient. Ole Siggaard-Andersen.

 • af Lars Bolvig Hansen, Ole Schifter Rasmussen & Ulrich Fredberg
  380,95 kr.

  Textbook on Musculoskeletal Ultrasound er en praksisbetonet lærebog. Bogen indledes med et mindre afsnit om ultralydsteknik, hvorefter ultralydsundersøgelse af alle kroppens led beskrives. For hvert led vises 5-6 projektioner af hhv. normalanatomien og almindelige patologiske tilstande, og hvert foto ledsages af en beskrivende tekst. Indholdet dækker kompetencekravene i uddannelsen til speciallæge i reumatologi, og målgruppen er primært reumatologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og billeddiagnostiske afdelinger. Diagnostic ultrasound and MR has revolutionized musculoskeletal imaging. The focus has been on MR-imaging, but modern, high resolution ultrasound can produce similar results, and in many applications perform even better than MR. Today, ultrasound is the “extended finger” of the clinicians, and the continuous, rapid advances in technology will make the modality even more interesting in the future. The aim of this book is to give an introduction to practical musculoskeletal ultrasound. In pictorial form the book presents ultrasound appearances of normal musculoskeletal structures followed by commonly encountered abnormalities in well-defined standard projections.

 • - - hvordan du forbereder dig til fødselssmerten
  af Pia Hern
  127,95 - 149,95 kr.

  At skabe og at føde et barn er nok en af de mest fantastiske oplevelser, der findes. At føde er en oplevelse, som rummer mange følelser, og det er langt mere end blot en fysisk proces og langt mere end blot smerte. Ikke desto mindre er fødselssmerten en del af fødslen, som mange gravide tænker på - ofte med en vis bekymring. Smerte opleves i vores kultur oftest som noget negativt, og noget som vi forsøger at undgå. Derfor er det ikke mærkeligt, at mange har svært ved at se formålet og det positive ved fødselssmerten. Fødselssmerten har en funktion, og selvom den på sin egen måde er positiv, er det på den anden side ikke ensbetydende med, at man skal gennemleve den uden lindring. Langt de fleste fødende har brug for en eller anden form for smertelindring. Denne bog er ment som en hjælp til de kvinder, der gerne vil forberede sig på fødslen og på smerten. Den giver viden om, hvad det indebærer at føde, hvorfor det gør ondt og hvordan. Den giver også praktiske råd til, hvordan man kan forberede sig i graviditeten, og den giver anvisninger på, hvad den fødende selv kan gøre for at lindre smerten. Derudover giver den information om den seneste viden omkring de metoder - alternative som medicinske - som kan anvendes til at lindre fødselssmerten.

 • - en basisbog
  af Bjørn Jonnsson, Thomas White, Håkan Westling & mfl.
  208,95 kr.

  Klinisk fysiologi - en basisbog er en bearbejdet og afkortet udgave af den svenske bog Klinisk fysiologi. Vores mål med bogens 11 kapitler har været at præsentere de mest benyttede klinisk fysiologiske metoder og den bagved liggende fysiologi og patofysiologi. Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog, og den fokuserer på hjertet, lungerne og det perifere kredsløb. Indholdet er tilpasset til udviklingen og den aktuelle, danske anvendelse af de klinisk fysiologiske metoder.Klinisk fysiologi - en basisbog henvender sig til bioanalytiker-studerende. Også andre faggrupper, som studerende og færdiguddannede sygeplejesker, radiografer og fysioterapeuter samt medicinstuderende kan have glæde af denne bog.

 • - politik, profession og bruger
  af Kim Jørgensen
  281,95 kr.

  Patientinddragelse er blevet et politisk krav og ofte, men ikke altid et behov blandt nutidens patienter. For de sundhedsprofessionelle, som skal omsætte begrebet til klinisk praksis, er vejen til målet undertiden vanskelig. Som denne bog viser, er begrebet langt fra entydigt, og om det er til fordel for den enkelte patient kommer helt an på, om de tilbud patienten får, matcher dennes præferencer og kompetencer. Bogens kapitler belyser såvel de politiske motiver som de sundhedsprofessionelles og patienternes oplevelser med patientinddragelse, og det diskuteres, hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer mulighederne for inddragelse. De enkelte bidrag trækker på forfatternes egen forskning om patientinddragelse i somatiske og psykiatriske sammenhænge på hospitaler og i kommuner.

 • af Rita Petersen
  380,95 kr.

  Rita Petersen er uddannet sygeplejerske fra 1977. Hun har gennem årene opnået bred klinisk erfaring, blandt andet 11 år på intensiv afdeling i Schweiz, Århus og Gentofte, og bestod som en af de første specialuddannelsen for intensivsygeplejersker. Rita kom til Rigshospitalet og Hjertecentrets Ekkolaboratorium i 1999. I 2011 bestod hun den europæiske akkreditering i ekkokardiografi (Adult Transthoracic Echocardiography Certification - European Society of Cardiology). Hele processen omkring eksamenslæsningen animerede hende til at skrive denne bog: man kan godt lære at lave ekkokardiografi uden at have forstået dybden af processen og uden den nødvendige forståelse af de fejlkilder, der skal tages højde for. Men har man først de grundlæggende ting på plads, er det meget nemmere at bygge mere viden og forståelse ovenpå. Ud fra den devise skrev hun bogen. Desuden har hun lagt stor vægt på, at den er fortalt på en måde, så det er til at forstå.

 • af Peter C. Gøtzsche & Henrik R. Wulff
  254,95 kr.

  Rationel klinik udkom første gang i 1973 og er siden oversat til en række forskellige sprog. Bogens sigte er uændret, men der er sket meget i de forløbne år, og bogen er tilsvarende omarbejdet. Forfatterne er varme fortalere for det, der i dag betegnes som evidensbaseret medicin, og i bogen gennemgås det naturvidenskabelige grundlag for diagnostiske og terapeutiske beslutninger. Men klinisk lægegerning har desuden en humanistisk side, der ikke er overset. Rationel klinik henvender sig både til medicinstuderende og færdiguddannede læger.

 • af Karen Louise Ellekjær & Jeppe Haslund-Vinding
  254,95 kr.

  Gennem din uddannelse har du tilegnet dig viden om anatomi, fysiologi, sygdomme og behandling. Sundhedsvæsenet byder imidlertid på andre arbejdsgange, end hvad der kan opleves fra skolebænken.I dit kliniske virke som medicinstuderende eller yngre læge kender du ikke diagnosen på forhånd, og det er dit job at indsamle og strukturere de nødvendige informationer for at kunne stille en diagnose.Du skal kommunikere med patienter (kapitel 1), kunne optage en samlet sygehistorie/fuld anamnese (kapitel 3) og kunne stille dybdegående spørgsmål til de symptomgivende organsystemer (kapitel 4-20). Du skal kunne undersøge patienterne fra top til tå og dokumentere dine objektive fund (kapitel 4-20), og til sidst udarbejde en foreløbig diagnose (kapitel 22).Denne bog er en guide til, hvordan man på systematisk vis optager en sygehistorie, undersøger patienter, og dokumenterer informationer og fund. Bogen er opbygget ens for alle organsystemer, så du nemt kan finde, hvad du leder efter, og følger følgende struktur: Organsystem Anamnese Objektiv undersøgelse Eksempler på journalnotater.I løbet af bogen vil du finde forslag til fortolkning af dine indsamlede oplysninger. Vær opmærksom på, at de er ment som inspiration og ikke er diagnostisk udtømmende.Læs bogen og hav den i kittellommen, til når du bliver i tvivl eller har brug for inspiration.

 • af Anne-Lise Kamper, Mette Gyldenløve & Linda Maria Hilsted
  229,95 kr.

  Håndbog i laboratorieanalyser er en let tilgængelig opslagsbog for klinisk personale, yngre læger og medicinstuderende. Formidlingen er præcis og overskuelig, og repræsenterer 'state of the art' inden for klinisk biokemi og medicin.Første del af bogen gennemgår, hvordan laboratorieresultater rekvireres, præsenteres og fortolkes. Hovedparten af bogen består af en alfabetisk gennemgang af de enkelte analyser inden for veneblod, arterieblod, cerebrospinalvæske, urin, fæces, ascitesvæske, pleuravæske og sved. Lægemiddelanalyser omtales også.På indersiden af omslaget er trykt en oversigt over prøveglas samt et flowchart for tolkning af arteriepunktur. Bogen fokuserer på de relevante kliniske oplysninger og repræsenterer et godt værktøj i klinikken.

 • af Peter C. Gøtzsche
  229,95 kr.

  Borgerne mener, og videnskaben viser, at medicin mod depression og psykose og indlæggelse på en psykiatrisk afdeling oftere er mere skadelig end gavnlig.Alligevel tager de fleste patienter psykofarmaka i årevis. Lægerne har gjort hundreder af millioner af patienter afhængige af psykofarmaka uden at vide, hvordan de kan hjælpe dem med at trappe sikkert ud igen, hvilket kan være meget vanskeligt. Bogen forklarer i detaljer, hvor skadelige psykofarmaka er, og fortæller, hvordan man kan stoppe med at bruge dem."Bogen er en øjenåbner, der bl.a. besvarer spørgsmålet, om det er de biologisk orienterede psykiatere, der er mest gale, eller de mennesker, de har som opgave at hjælpe. Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog og er pligtlæsning for alle. Bogen leverer argumenterne for, at man skal holde sig på lang afstand af den etablerede psykiatri og dens diagnose- og medicinkultur. Opsøg en dygtig psykoterapeut, der kan hjælpe dig med at få klarhed over dine traumer og de relationer, der er skadelige for dig."Allan Holmgren, aut. psykolog., mag.art., specialist i psykoterapi, adjungeret professor, CBS.

 • - for tandfagligt personale
  af Ann Wenzel & Mie Wiese Petersen
  211,95 kr.

  Strålebogen – for tandfagligt personale beskriver forekomst og virkning af ioniserende stråling samt stråledoser, stråleskader og strålebeskyttelse i forbindelse med røntgenundersøgelser, der ofte udføres i odontologisk praksis. Bogen indeholder desuden et kapitel om den relevante lovgivning på området og giver detaljeret information i oversstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer for klinisk odontologisk praksis.Bogen henvender sig til tandlægestuderende og bruges ved undervisningen i radiologi på de to tandlægeskoler i Danmark. Desuden er den en uundværlig håndbog i enhver tandlægepraksis.Strålebogen – for tandfagligt personale er en videreførelse af den tidligere udgivelse Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse.

 • af Christina Rostrup Kruuse, Nina Skavlan Godtfredsen, Tina Vilsbøll, mfl.
  328,95 kr.

  AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE14. UDGAVEI over 45 år har AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE været den foretrukne kittelbog, og nu foreligger klassikeren i en helt ny og gennemrevideret 14. udgave. Siden seneste udgave udkom, har et nyt speciale i akut medicin set dagens lys, og i forbindelse med omstrukturering af akutområdet på landets afdelinger er bogen blevet endnu mere relevant. Alle bogens kapitler er opdaterede med nyeste nationale og internationale guidelines for akut diagnostik, monitorering og behandling. Derudover får du også FADL’s Forlags populære journalkoncept, psykiatrikoncept og kommunikationskoncept med.AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE er uundværlig for den medicinstuderende i klinik, ligesom den er velegnet til personalet på landets skadestuer, modtagecentre og intensivafdelinger.

 • - Et spil for neurologinørder
  af Asher Lou Isenberg & Oskar McWilliam
  216,95 kr.

  Nyt kortspil for neurologinørder!Symptomer & syndomer er spillet, hvor du battler dine kollegaer og medstuderende i viden om neurologi. Saml dine yndlingssyndromer, og find argumenter for, hvorfor netop dine symptomer er de rigtige. Spillet er cellofaneret, består af i alt 91 kort + fire ekstra, som spillerne selv kan udfylde - og så det bare lidt sjovere end MMSE!Spiludviklere: Asher Lou Isenberg og Oskar McWilliam

 • af Flemming Jensen & Mikael Bitsch
  138,95 kr.

  Ultralyd inddrages i tiltagende grad af klinikere i deres daglige arbejde, og er således ikke forbeholdt speciallæger i radiologi. Klinisk ultralydskanning er et værktøj, som sammen med anamnesen, den objektive undersøgelse samt evt. blodtryksmåling, stetoskopi m.m. indgår i det at stille en diagnose. Ultralydskannerne er blevet mere brugervenlige både mht. teknik, størrelse og økonomi, så i løbet af få år vil skannerne formentlig være til rådighed i kirurgiske og medicinske modtagelser, i almen praksis m.m.I den nye kliniske hverdag vil et basalt kendskab til ultralyd derfor være en central kompetence for alle læger. Ultralyd skal bruges som stetoskopet, altså som en guide og til screening. Det nye hjælpemiddel giver dog betydelig flere oplysninger om bl.a. anatomi. Opstår der ved skanning mistanke om patologi eller er fundet ikke foreneligt med de øvrige kliniske fund, skal man naturligvis gøre brug af yderligere lægeekspertise, og foretage henvisning.

 • - En basisbog
  af Birgitte Brun & Per Knudsen
  405,95 kr.

  Om psykologiske undersøgelser - både de kognitive/neuropsykologiske og de personlighedspsykologiske. Det teoretiske og videnskabelige grundlag gennemgås, og der gives retningslinjer for den praktiske gennemførelse. Desuden gennemgås principper for kvalitetsstyring og kvalitetskontrol.Psykologisk undersøgelsesmetodik henvender sig til psykologer, der arbejder med psykologiske undersøgelser i diagnostisk sammenhæng, og psykologstuderende. Også læger, jurister, socialrådgivere og andre professionelle sagsbehandlere vil, i forbindelse med vurdering af psykologiske undersøgelsesrapporter og erklæringer, have gavn af bogen. Klienter, patienter og pårørende kan få indsigt i psykologers arbejdsmetoder.

 •  
  815,95 kr.

  The main themes of the book are the broadly understood methods of image analysis and processing applied to support diagnosis and therapy, but also to assess the implants placed in the patient's body and the related treatment processes. The examples concern processing and analysis of images or measured signals obtained from various diagnostic imaging methods. The study used, among others, standard X-ray images, computed tomography images, microtomographic images, as well as thermographic and ultrasound images. The results of image and signal processing were used in medical diagnosis and to evaluate the effectiveness of therapy. The material contained in this book may be of interest to a wide audience, and the discussed topics cover the current state of knowledge on the use of image processing algorithms in medicine and related fields.

 • af Michael D. Shapiro
  1.683,95 kr.

  This book is the first comprehensive text dedicated to risk assessment in the primary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. It provides an overview of current evidence regarding approaches to risk assessment, traditional and emerging risk factors, and atherosclerosis imaging for refinement of risk estimation. The volume seeks to provide an essential resource for professionals in the field to assess their patients for risk of cardiovascular disease. The book is divided into five sections, starting off with an overview of current best practices to risk assessment in primary prevention around the world. The second section discusses traditional risk factors, such as hypercholesterolemia, hypertension, diabetes, smoking, and obesity. The third section reviews the newly introduced concept of 'Risk Enhancers'. The fourth section offers insight on novel risk factors, with in-depth discussion regarding lipoprotein(a), high-sensitivity CRP, apolipoprotein B, social determinants of health, stress and cardiovascular disease. and polygenic risk scores. The final section covers the use of non-invasive atherosclerosis imaging (computed tomography and ultrasound-based techniques) as a tool to refine risk estimates. Throughout the book, readers will find multiple tables, figures, and illustrations that complement the text. Up-to-date, evidence-based, and clinically oriented, Cardiovascular Risk Assessment in Primary Prevention is a must-have resource for physicians, residents, fellows, and medical students in cardiology, endocrinology, primary care, and health promotion and disease prevention.

 • af R. C. Sobti & Awtar Krishan Ganju
  1.728,95 kr.

 • af Ronja Handwerker
  229,95 kr.

  Academic Paper from the year 2018 in the subject Medicine - Pathology, grade: 85%, University of Southampton, language: English, abstract: Gliomas are the most common type of human brain cancers and make up a third of all tumours of the central nervous system. Mutations in the IDH-gene are frequent and regarded as an early event in gliomagenesis. IDH mutations are considered to be associated with better outcome. If this accounts for all histological subtypes and for low as well as for high grade gliomas has yet to be clarified. The aim of this paper is to present recent evidence on the question of whether mutations of the IDH-gene affect the outcome of patients with glioma/glioblastoma.For this, electronic databases were searched for studies published after 2008, which yielded 1160 articles. The quality of the studies was critically evaluated. Overall Survival, Progression Free Survival and their p-values were analysed to assess the relation between IDH mutation and outcome. The results were extracted, analysed and compared to gain a thorough overview of the current evidence base.

 • af Patrick Kimuyu
  142,95 kr.

  Seminar paper from the year 2018 in the subject Medicine - Pathology, grade: 1.2, Egerton University, language: English, abstract: This report will provide a comprehensive overview on epilepsy. Epilepsy is defined as a brain disorder which occurs when neurons convey abnormal signals owing to interruptions in the process of generating electrochemical impulses. Ordinarily, neurons operate in a highly coordinated order to produce human feelings, thoughts and actions. This neuronal activity is impaired in epileptic conditions in which strange behavior, sensations and emotions occur leading to muscle spasms, convulsions or even loss of consciousness.In practice, epilepsy is characterized by seizures in which neurons fire signals repeatedly. It is reported that during a seizure, the neural system can produce more than 500 signals within a second, and this attributable to the abnormal activity of the nerve clusters in the brain. Historically, epilepsy is known as the oldest mental illness to be identified by man. It dates back to 400 B.C when Hippocrates described it as a brain disorder. Currently, epilepsy has become an enormous challenge to the global public healthcare because it is not curable. This implies that, the management of epilepsy poses challenge to physicians although surgery techniques and medicines help in controlling seizures in 80 percent of epileptic patients. It is estimated that 2.5 million individuals in the US have been diagnosed with epilepsy. However, experiencing a single seizure does not necessarily suggest epilepsy. This is why a comprehensive diagnosis is required in determining epilepsy and the different forms of seizures, in order to adopt the most appropriate treatment option.

 • af Anna Belloni Fortina
  855,95 kr.

  This book focuses on childhood psoriasis; it comprehensively discusses various concepts and topics related to this widespread auto-immune disease, including its pathogenesis, clinical aspects, the most recent and proven therapeutic approaches as well as the management of the psychological burden generated in younger patients. By highlighting the latest information on the pathogenic mechanisms, this unique book illustrates the great variety of clinical manifestations of this condition in pediatric patients, which are often very different from those in adults and later onset cases. It describes state-of-the-art therapeutic approaches and the advantages and limitations of latest treatment options available, and also presents all comorbidities of the disease in childhood, focusing on cardiovascular and metabolic disorders, as well as on the psychological impact of the disease in both children and adolescents. Including over 90 original full-color illustrations, this book raises dermatologists' and pediatricians' awareness of this disease, which is increasingly being diagnosed during childhood. It also provides practical tools for best management. This clear, concise guide is intended for dermatologists, pediatricians, clinicians and researchers as well as residents in dermatology and pediatrics, but will appeal to all readers wanting to update their understanding of psoriasis in childhood.

 • af Ciara Farrelly
  337,95 kr.

  Research Paper (postgraduate) from the year 2019 in the subject Medicine - Diagnostics, grade: 80.0%, University of Portsmouth, language: English, abstract: This project aimed to ascertain whether Magnetic Resonance Imaging (MRI) could create a paradigm shift in psychiatric practice for psychotic disorders. Psychotic disorders are mental illnesses that are characterised by hallucinations and delusions, with disturbances to the thinking process, insight, and judgement of the individual. A prompt and accurate diagnosis for psychoses is critical for effective patient management, treatment and subsequently, patient outcomes. Unlike most diseases, there are presently no reliable biomarkers that offer a definitive diagnosis for psychoses. The current symptom-based approach and is hindering the effectiveness of diagnosis due to validity and reliability issues. As psychoses are classified based upon clinical presentation, the diagnosis between brain disease, trauma and different psychotic disorders become blurred. Research from this project has suggested the potential use of structural and functional MRI techniques in determining a biomarker to overcome these issues. Psychoses are classified as either organic or functional. Organic psychoses are characterised by brain abnormalities that are induced by physical defects including brain trauma or illnesses, such as Alzheimer¿s disease. Substance abuse can also generate psychosis. However, brain function that precipitates delusions and hallucinations are more frequently associated with specific psychiatric disorders, categorised as functional psychoses which incorporates schizophrenia and mood disorders, such as Bipolar Disorder (BD). The World Health Organisation (WHO) (2001) acknowledged schizophrenia as the most common of the psychoses, affecting 21 million people worldwide.

 • af Sagar Pamu
  157,95 kr.

  Script from the year 2018 in the subject Medicine - General, grade: A, , course: PHARM.D, language: English, abstract: Supra Ventricular Tachycardia refers to rapid rhythm of heart for a reason other than exercise, high fever and stress. This kind of faster heart beats originates and is sustained in atrial or atrioventricular nodal tissue, and then transmits improper electrical activity from the upper part of the heart through the bundle of His and cause a rapid ventricular response. They may start either from the atria and atrioventricular node.The heart beats in a normal healthy individual will be at least a 100 beats per minute but in SVT there may be a heartbeat reaches upto 300 beats per minute. Generally, many persons with these tachyarrhythmias have structurally normal hearts [1]. SVT may start and stop quickly, and you may not have symptoms. SVT becomes very complicate when it happens often and lasts for a long time or causes its symptoms.

 • af Andreas Erhardt & Christian Jakobeit
  966,95 kr.

 • af Lars Hyldstrup & Jens-Erik Beck Jensen
  276,95 kr.

  Op mod 650.000 danskere lider af osteoporose – langt størstedelen uden selv at vide det. Osteoporose har ingen symptomer, før det første brud indtræffer. Denne bog om en af de store folkesygdomme i Danmark er skrevet til alle, der har osteoporose inde på livet – som ramt, påvirket eller fagperson – og som ønsker at blive klogere. Bogen igennem tages der udgangspunkt i de spørgsmål, som forfatterne Lars Hyldstrup og Jens-Erik Beck Jensen i årevis har fået fra osteoporosepatienter, og de svar, man aktuelt kan give herpå. Bogen er rigt illustreret af uddybende faktabokse, forklarende figurer og visuelle grafer, der hjælper med at formidle al den data og forskning, som ligger til grund for den aktuelle viden om osteoporose.Bliv fx klogere på:Knoglernes biologiForskellige typer af knoglebrudÅrsager og risikofaktorerSymptomer og differentialdiagnoserDiagnostik og undersøgelsesmetoderRåd til knoglesund livsstilMedicinsk behandlingVejledning om fysisk aktivitetForsknings- og patientmiljøerBogen er opslagsvenlig, så man nemt kan finde svar på specifikke spørgsmål, men den kan ligeledes læses i sin helhed for en grundig indføring i sygdommen. Gennemgående i bogen findes derudover henvisninger til relevant litteratur, der giver mulighed for at dykke dybere ned.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.