Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Kardiologi

Her finder du spændende bøger om Kardiologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 311 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Hjertesygdomme, karsygdomme, hjerte-kar-sygdomme.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - - let at se
  af John R. Hampton
  248,95 kr.

  Bogen er en oversættelse af den nyeste udgave af John R. Hamptons legendariske The ECG made easy, henvendt især til medicinstuderende, sygeplejersker og yngre læger til brug ved opslag i en travl hverdag. Den giver en letforståelig introduktion til ekg-begrebet, og læseren bliver i stand til at læse og tolke et ekg, og den er forsynet med en række huskelister og Hvad-gør-man?-bokse, der angiver vejledende behandlingsprincipper, som er opdateret i forhold til nuværende danske rekommandationer.Den nye udgave adskiller sig fra tidligere udgaver ved at være opdelt i to dele, henholdsvis ”Kom godt i gang” som introducerer de grundlæggende principper og ”Få mest muligt ud af ekg`et”, som er ny i forhold til tidligere danske udgaver, og som sætter ekg-forståelse ind i klinisk kontekst.

 • af Svend Schulze, Jannik Hilsted, Henning Beck-Nielsen, mfl.
  957,95 kr.

  Basisbog i medicin og kirurgi udgør en overskuelig dansksproget introduktion til de to centrale kliniske fag på medicinstudiet: intern medicin og kirurgi. I bogens indhold og opbygning er der lagt vægt på hyppige og almindelige sygdomme samt på mere sjældne tilstande, hvor manglende viden om sygdommen kan få fatale konsekvenser for patienten. I denne 5. udgave er det grundlæggende koncept justeret og videreudviklet på baggrund af kommentarer fra bl.a. studerende og læger. For at sikre fornyelse og foryngelse er en del af forfatterne blevet udskiftet, hvilket har betydet store og væsentlige ændringer i mange af kapitlerne. Som en ekstra nyskabelse suppleres bogen af en hjemmeside med mange spændende og interessante cases. Basisbog i medicin og kirurgi er først og fremmest en basal lærebog for medicinstuderende, men bogen henvender sig også til andre inden for sundhedsvæsenet, der har brug for en overskuelig og opdateret viden inden for intern medicin og kirurgi.

 • af Dorthe Douglas Glintborg
  172,95 kr.

  Farmakologisk lommebog til hjertesygeplejersker giver en oversigt over indikationer, virkninger, bivirkninger og relevante bemærkninger inden for de hyppigst anvendte præparatgrupper i den farmakologiske behandling af den hjertemedicinske og den hjertekirurgiske patient.Til hver præparatgruppe er knyttet en eller flere illustrationer, så læseren hurtigt kan få sig et overblik og genkalde sig virkningsprofilen. Bl.a. anskueliggøres det, hvor i koagulationsprocessen de forskellige antitrombotiske midler har deres virkning.Første kapitel udgør en beskrivelse af behandlingsmål samt den farmakologiske behandling, der knytter sig til de hyppigst forekommende sygdomme på hjerteområdet: hypertension, iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens og arytmier.Lommebogen er særdeles velegnet som opslagsværk i klinikken og er lavet i et format, der gør, at den hurtigt kan tages op af kittellommen. Endelig er den forsynet med et udførligt register, som gør det let at finde frem til det ønskede præparat.Med lommebogen skærpes hjertesygeplejerskens (og social- og sundhedsassistentens) farmakologiske indsigt - til gavn for den enkelte hjertepatient.

 • af Bjarne Sigurd & Erik Sandø
  751,95 kr.

 • af Poul Erik Bloch Thomsen Christian Jøns & Lærke Smidt Hansen
  358,95 kr.

  Her er den nye pædagogiske lærebog i forståelsen af ekg. Bogen er ændret i forhold til tidligere udgaver. Formatet er større, og figurerne er tydeligere. Der er herudover kommet mange nye illustrationer til. Nyt er også et kapitel om kurativ behandling af takyarytmier, specielt atrieflimren. EKG-atlas er et godt værktøj til at lære tolkning og genkendelse af ekg’er og en bog, som specielt medicinske studerende samt yngre læger under uddannelse i intern medicin og anæstesiologi kan slå op i under deres virke. Sygeplejersker i koronarafsnit, intensivafdelinger vil også have gavn af bogen ligesom bioanalytikere, der foretager kontrol af pacemakerpatienter. Bogens forfattere: Professor, dr.med. Poul Erik Bloch Thomsen, Cand.med., ph.d. Christian Jøns og Cand.med. Lærke Smidt Hansen

 • af BREWER & Sarah.dr
  102,95 kr.

  Her er bogen der hjælper dig til at forstå og få kontrol med dit kolesterol. Kolesterol er en type fedt, lavet af kroppen. Det er vigtigt for et godt helbred og findes i hver celle i kroppen. Et højt kolesteroltal i blodet er imidlertid forbundet med en øget risiko for hjertesygdomme og slagtilfælde. I dag vurderes 7 ud af 10 personer over 45 år har højt kolesteroltal. "Sænk dit kolesterol" giver dit en indgående viden om kolesterol og du vil undervejs få råd og vejledning til, hvordan du kan blive problemet kvit. Du får bl.a. konkrete anvisninger til, hvordan du kan måle, om du har et hævet kolesteroltal og hvordan du kan behandle problemet. ”Sænk dit kolesteroltal” indeholder således - udover råd og vejledning - også et tre måneders program, som er sammensat til at hjælpe dig med at vaske kolesterol ud af dit system og forbedre din kolesterolbalance. Sænk dit kolesterol indgår i serien om sund kost og ernæring fra Paludans Forlag, hvor bl.a., ”Mad dine tarme ville elske”, ”Diabetes kogebogen”, ” Energifyldte juicer og smoothies”, ”Sundt hjerte” med flere også indgår.

 • - En gyser om kolesterolmyten & medicinalindustrien med en alternativ forklaring på hjerte-karsygdommene
  af Uffe Ravnskov
  189,95 - 190,95 kr.

  Hvorfor et højt kolesteroltal er nyttigt er en opfølger til Uffe Ravnskovs første bog Kolesterol – myter og realiteter, men hvor Kolesterol – myter og realiteter hovedsagelig tager sig af den tekniske side af sagen, påviser Hvorfor et højt kolesteroltal er nyttigt, hvordan det er lykkedes at overbevise hele verden om, at mættet fedt og højt kolesterol er farligt for sundheden. Man har forvandlet hvidt til sort ved at ignorere alt, der har talt imod dette, ved at overdrive eller forvanske trivielle forskningsresultater eller ved at citere modstridende resultater på en måde, der har givet det indtryk, at de har støttet hypotesen. Man har undertrykt og latterliggjort kritiske forskere og publiceret manipulerede resulatater i videnskabelige tidsskrifter. Den nye bog byder desuden på en opsummering af de mest indlysende argumenter i en relativ letlæst form samt præsenterer en lang række nyheder på området. I Hvorfor et højt kolesteroltal er nyttigt kommer det blandt andet frem, at et nyt kolesterolsænkende eksperiment har vist, at åreforkalkningen bliver værre, jo mere man sænker kolesterolet, at kolesteroltallet hos patienter med akut infarkt er lavere end normalt, og at infarktpatienter med de laveste kolesteroltal løber den største risiko for at dø de efterfølgende tre år. Derudover afsløres det, at det hidtil største kolesterolsænkende eksperiment har vist, at man kan få diabetes hvis man sænker kolessterolet og at de medicinske tidsskrifter vrimler med artikler, hvor kendte forskere står som forfattere, men som i virkeligheden er skrevet af lægemiddelindustriens skyggeskribenter. Uffe Ravnskov peger på, at 28 kosteksperter udpeget af WHO og FAO for nylig har publiceret en ny rapport, hvori de erklærer, at der ikke findes videnskabeligt bevis for, at mættet fedt er farligt, så opgøret med kolesterolhypotesen har aldrig været mere aktuelt end nu.

 • - myter og realiteter
  af Uffe Ravnskov
  273,95 kr.

  Hvis du er en af de mange millioner, som er blevet skræmt til at spise margarine i stedet for smør, eller endnu værre, blevet ordineret kolesterolsænkende tabletter, så er dette en bog for dig.Det lykkes Uffe Ravnskov at forklare, hvorfor kolesterol- kampagnen er en af de største medicinske skandaler i moderne tid, at der ikke findes det mindste bevis på, at mættet fedt er sundhedsfarligt, og at du hellere skal være glad for dit høje kolesteroltal, fordi det beskytter dig mod infektioner og sandsynligvis også mod åreforkalkning.Uffe Ravnskov viser også, hvordan det er lykkedes medicinal- industrien at dække over de skadelige virkninger af den kolesterolsænkende medicin, verdens mest solgte lægemiddel.»En gang i fremtiden vil medicinhistorikere med interesse - og sikkert også med blandede følelser - tage del i de forskellige ture, som myten om kolesterolets farlighed har taget. Det er da vigtigt, at et dokument som det Ravnskov her præsenterer findes tilgængeligt som modvægt til det enorme propagandamateriale, som mytens missionærer uophørligt publicerer.«- Lars Werkö, professor i medicin og tidl. videnskabelig direktør i medicinalfirmaet Astra.Uffe Ravnskovs forskning har allerede gjort ham til et kendt navn i lande som Sverige, Finland og Holland, hvor han har optrådt på tv og i magasiner. Han modtog i 2007 Leo-Huss-Walin prisen for uafhængig forskning inden for naturvidenskab og medicin.

 • - en praktisk introduktion
  af Ole Gøtzsche
  273,95 kr.

 • af Jesper Kjærgaard & Heidi Glud
  189,95 kr.

  Med HÅNDBOG I SYGEPLEJE: HJERTET får du den erfarne sygeplejerskers færdigheder og ekspertise i kittellommen, når det handler om pleje af hjertepatienter.Bogen har et anvisende og praksisorienteret fokus på de mest almindelige opgaver på tværs af specialer, der omhandler kardiologi. Den er overskuelig og let at slå op i, og samtidig gør det lille format, at den er lige til at have i kittellommen.HÅNDBOG I SYGEPLEJE: HJERTET er opbygget kronologisk fra indlæggelse til udskrivelse med fokus på de mest relevante præ- og postoperative sygeplejefaglige interventioner og observationer. Slutteligt gennemgår bogen de mest oplagte sygeplejeopgaver inden for en række kardiologiske specialer.Bogen henvender sig til sygeplejestuderende, som er i klinik på hjertemedicinsk afdeling, samt nyuddannede sygeplejersker, som arbejder med sygepleje af hjertepatienter i hverdagen.

 • - dit helbred er i dine hænder
  af Andreas Moritz
  163,95 kr.

  Helbred dig selv Andreas Moritz har de seneste år fået et markant gennembrud. Alene i Danmark er hans to første bøger Kræft er ikke nogen sygdom og Elsk din lever og lev længere solgt i ca. 15.000 eksemplarer. Slut fred med dit hjerte rummer Moritz’ råd til den enkelte hjertepatient, bl.a. til den der skriver disse linjer. Det er en rådgivning, der ikke uden videre godtager sundhedsvæsenets anbe- falinger. Alene Moritz’ baggrund som ayerveda orienteret behandler antyder i hvilken retning, forfatteren vil rådgive patienten eller læseren. Det handler i meget højere grad end medicinering, der altid vil svække organismen, tværtimod om at styrke den, og gøre det så at sige med naturen, ikke mod den. Den holdning bærer bogens titel Slut fred med dit hjerte. Det er et kontroversielt, men overbevisende budskab, Moritz lægger frem i bogen, men uanset hvilken stilling den enkelte patient eller læser har eller ta’r, uanset i hvor høj grad han eller hun har indgået en alliance med vores sundhedsmyndigheder, med lægen i lægehuset og med deres allierede medicinalkoncernerne, så er det under alle omstændigheder en meget god ide at læseren (patienten) orienterer sig i flere retninger, inden der eventuelt foretages operative indgreb (by-pass, ballonudvidelser) eller foretages de sædvanlige medicineringer, hvor der typisk ikke er styr på de berømte bivirkninger. Carsten Vagn-Hansen har anbefalet bogen og skrevet forord.

 • af Priya Bhardwaj
  98,94 kr.

 • af John M. Miller, Ziad (Executive Director Issa & Douglas P. (Distinguished Professor Zipes
  1.503,95 - 1.701,95 kr.

  Part of the renowned Braunwald family of references, Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald's Heart Disease provides today's clinicians with clear, authoritative guidance on every aspect of the latest diagnosis and management options for patients with arrhythmias. This comprehensive reference on cardiac arrhythmias lays a solid foundation of the underlying mechanisms of cardiac electrophysiology with an emphasis on identifying, understanding, and treating individual arrhythmias. Now fully updated from cover to cover, and carefully written to provide continuity and a consistent message throughout, the 4th Edition offers unparalleled coverage of cardiac arrhythmias in an accessible and user-friendly manner. Grounds clinical techniques in basic science for managing patients with complex arrythmia disorders.  Offers increased clinical content with complete diagnostic and management options, including the latest drug-based, device-based, and device-drug therapies.  Covers new tools and techniques for atrial transseptal and percutaneous pericardial access, new ablation energies and tools, and new ACC/HRS guidelines for bradyarrhythmias.  Contains a new chapter on stroke prevention in atrial arrhythmias.  Includes significant content updates on macro-reentrant atrial tachycardias in an era of ultra-high-resolution mapping, new mapping and ablation technologies for ventricular tachycardia, new genetic mechanisms underlying arrhythmia syndromes, and much more.  Provides access to dozens of videos depicting key mapping techniques, and fluoroscopy images illustrating techniques for electrophysiologic catheter positioning, and atrial septal puncture, as well as pericardial access, cryoablation, and left atrial appendage exclusion procedures.   Uses a consistent format throughout, showing every arrhythmia in a similar manner for quick reference.  An eBook version is included with purchase. The eBook allows you to access all of the text, figures and references, with the ability to search, customize your content, make notes and highlights, and have content read aloud.

 • af Jacob Eifer Møller & Lisbeth Høier Olsen
  144,95 - 172,95 kr.

  Hvordan fungerer vores hjerte? Hvad skal vores blod bruges til? Ligner hunde og menneskers hjerter hinanden? Kan man give en edderkop hjertemassage? Hvad har krokodillehjerter og fuglehjerter til fælles? Og hvor mange hjerter havde en langhalset dinosaur?Dette og meget mere kan du finde ud af i denne bog, som fortæller en masse sjove, sære og overraskende ting om dit, dine kæledyrs og mange andre dyrs hjerter. Bogen stiller skarpt på, hvordan vores allervigtigste muskel fungerer. Du kan blive klogere på, hvordan både mennesker og dyrs hjerter ser ud, hvilke forskelle og ligheder de har, hvordan der kan gå kludder i hjertet, og hvordan man kan fikse det.Forfatterne Lisbeth Høier Olsen og Jacob Eifer Møller er eksperter i dyr og menneskers hjerter. Lisbeth er dyrlæge og professor på Københavns Universitet, og hun er ekspert i hjertesygdomme hos hunde. Jacob er læge og professor i hjertesygdomme og arbejder på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. Lisbeth og Jacob har tilsammen forsket i hjertesygdomme hos dyr og mennesker i mere end 50 år og samarbejdet om forskning i mere end 10 år.Forfatterne og Politikens Forlag støtter Børnehjertefonden med et bidrag fra salget af Dit, mit og dyrenes hjerte. Børnehjertefonden hjælper børn med hjertesygdomme og støtter hjerteforskning.

 • af Hilbert J. Th Thalen & J. W. Harthorne
  579,95 kr.

  On Friday, the 8th of October 1976, a one day Symposium on Cardiac Pacing, supported by an educational grant from Vitatron Medical, was held at the Sheraton Boston Hotel in Boston, Massachusetts. The intent of the Organizing Committee was to provide a concentrated overview of various aspects of cardiac pacemaker technology ranging from historical aspects, indications, electrode design, energy sources, engineering concepts, detection of malfunction and fol­ lowup of implanted systems. A look into future trends was also emphasized. The audience consisted of physicians from all parts of the United States with a special interest in pacemaker systems. Their comments, questions, and description of their own experiences, which arose during the discussion period at the end of the program, extended the breadth of the information provided. J . WARREN HARTHORNE ACKNOWLEDGEMENT The editors of this Colloquium on Cardiac Pacing (J. W. H. and H. J. Th. T. ) ac­ knowledge the patient understanding and support of their wives, Christa and lise through the long hours at night and weekends during which these proceedings were made ready for publication. A special note of appreciation is extended to Dr. Harthorne's secretary, Miss Stephanie Ann Murray, who transcribed the original tape-recorded presentations and typed and retyped the many corrected versions thereafter - all done without complaint and with ultimate good humor. CONTENTS Foreword . 5 J. WARREN HARTHORNE, M. D. Contributors . 9 Early History of Cardiac Pacing. II HILBERT J. TH. THALEN, M. D.

 • af Duke E. Cameron, Thoralf M. Sundt & Myles E. Lee
  567,95 kr.

 • af Sharmila Dorbala & Piotr Slomka
  793,95 - 795,95 kr.

 • af Yukihiro Takahashi
  981,95 kr.

  This book demonstrates the significance of minimally invasive extracorporeal circulation and reduced time as two of the most important factors for pediatric cardiac surgery and early postoperative recovery. The content is divided into three major thematic sections: low invasiveness; pitfalls and countermeasures before, during and after operations; and suggestions on time-saving and team building. Abundant figures aid in comprehension, while videos of the surgery offer practical insights for readers at all levels. Advances in extracorporeal circulation devices and management have led to new clinical problems such as decreased perfusion pressure, high pressures in oxygenators, and changes in acid-base equilibrium. The book explains these problems both clinically and experimentally, and describes countermeasures. Low Invasive Pediatric Cardiac Surgery provides valuable evidence and practical suggestions for all surgeons, perfusionists, scrub-nurses, and anesthesiologists who are engaged in pediatric cardiac surgery. It will also appeal to pediatric cardiologists and medical device manufacturers. The book is intended to share the author's experience and actual data with readers who have clinical experience, and to help prepare beginners. 

 • af Christoph Herrmann-Lingen
  910,95 kr.

  Psychosomatic diagnostics and therapy are of increasing importance in the acute treatment, prevention and rehabilitation of cardiovascular diseases. The connection between heart disease and the psyche as well as the psychosocial concomitant symptoms is well documented. Basics of cardiology and psychosomatic medicine Doctor-patient relationship Ethical issues, gender effects, psychocardiology along the lifespan Psychosomatic problem areas and comorbidities Causes and consequences: Personality factors, risk behaviors, depression, anxiety disorders Specific diagnostics and treatment concepts - outpatient and inpatient Interdisciplinary cooperationAcute Cardiology, Heart Failure Units and Rehabilitation  In accordance with German and European recommendations and guidelines, among others Position Paper on the Importance of Psychosocial Factors in Cardiology from the DGK (German Society of Cardiology) National Health Care Guideline Chronic CHD ESC Guidelines on CVD Prevention in Clinical Practice Suitable for the courses according to the curricula "e;Basic Psychocardiological Care"e; (D) and "e;Cardiological Psychosomatics"e; (A). For deepening the corresponding contents of the courses "e;Basic Psychosomatic Care"e;.  The book offers cardiologists, internists, general practitioners, psychotherapists and psychologists all practice-relevant basics to be able to treat their patients in the best possible way.

 • af Narasimham L. Parinandi
  1.302,95 kr.

  This contributed volume focuses on cardiovascular diseases (CVDs), and explores the ways in which signaling mechanisms at the biochemical, molecular, and cellular levels in the blood vessels (vascular) and heart contribute to the underlying causes of development and progression of the CVDs. This volume covers unique topics such as oxidant signaling in vascular and heart diseases and health, cytoskeletal signaling in vascular health and disease, phospholipase signaling in CVDs, lipid signaling in vascular and myocardial health and diseases, and drug discovery in cellular signaling for cardiovascular diseases.This book assembles the most important discoveries made by leaders on the cellular signaling mechanisms operating behind the development and progression of life-threatening CVDs. It is an extremely useful resource for the investigators in the field of CVDs, and opens the discussion for further discovery of efficient management and effective treatment of the CVDs.

 • af Margarita Pena
  1.186,95 kr.

  Acute coronary syndrome (ACS) continues to challenge our health care system in the complexity of presentation and the ever increasing number of patients exhibiting signs and symptoms of an acute coronary syndrome. Written by leading experts, Short Stay Management of Chest Pain provides scientific and clinical insights on the management of patients who arrive at the hospital with a presentation consistent with a potential acute coronary syndrome. Focusing on the cardiology aspects of chest pain, Short Stay Management of Chest Pain is a valuable tool for acute care physicians, nurses, and hospital administrators devoted to caring for this population. Short Stay Management of Chest Pain details the remarkable improvements in diagnostic accuracy and improved patient outcomes for patients presenting with suspected acute coronary syndromes.

 • af Ali F. AbuRahma
  8.262,95 kr.

  This revised and updated edition reflects the increasing popularity of noninvasive techniques in the management of vascular disease. It represents the definitive text written on the subject and has been honed over the past editions to represent the enormous number of changes to the use of imaging to diagnose the multitude of conditions being seen in the clinic and surgical suite. Noninvasive Vascular Diagnosis comprehensively covers all aspects of noninvasive evaluation of the circulatory system, including the extremities, cerebrovascular, and abdomen. In this updated edition, it is well supported by exceptional illustrative material, making it invaluable to all those who work in vascular laboratories as well as internists, cardiologists, radiologists, vascular surgeons, vascular medicine specialists, vascular laboratory directors and staff, general surgeons involved in vascular surgery and the vascular surgery community in general.

 • af Antonio Russo
  1.103,95 kr.

  The development of immunotherapy in oncology field has revolutionized the prognosis of many types of cancer. The immune checkpoint inhibitors target receptors whose inhibition increases the activity of immune system cells against tumor cells. In recent years, new immunotherapies have been studied and approved in a growing number of tumors including melanoma, non-small cell lung cancer (NSCLC), and renal cell cancer (RCC). This volume provides a complete and updated state-of-art review regarding the management of cardiovascular toxicities from new immunotherapies. The manuscript is divided into different sections starting from the relationship between cancer and immune system to let the reader understand the new molecular concepts under immunotherapy development. Subsequent chapters describe specifically the immunotherapy options in solid tumor treatment and the main features of the immuno-related cardiovascular complications. This volume is written by experts in the oncological and cardiovascular fields and aims to provide to clinicians who approach current cancer patients a useful tool to move through the paths of modern cardio-oncology. An important section would afford the most relevant interventions needed to manage the cardiac events, suggesting how to reduce their impact and effects on oncological outcomes. The text concludes by addressing future perspectives in the cardio-immunology field, discussing many aspects such as the early detection of cardiovascular damage and the potential role of liquid biopsy in new damage-related biomarkers discovery.

 • af Denise Battaglini
  854,95 kr.

  This book provides healthcare professionals in Critical Care setting an easy consultation guide to fight against COVID-19. The book is divided into sections: Fundamentals of COVID-19, Pneumological critical care, Neurological manifestations, Cardiovascular manifestations, Renal manifestations, Haemostasis and coagulation, Other multi-organs involvement, Principles of therapy. Each section includes:nbsp;        brief pathophysiology of COVID-19 (ventilation, neurological, cardiovascular, etc.); nbsp;        principles of management (enriched with flowcharts and figures); nbsp;        principles of therapy; nbsp;        tips and key messages. Readers can find the most updated advices on how to face the ongoing pandemic: from principles of conventional oxygen therapy, assisted and invasive mechanical ventilation in critically ill COVID-19 patients to the complications sometimes underestimated. Tables and flowcharts provided are based on current knowledge in COVID-19 to help the clinician managing COVID-19 patients by a multiple-organs prospective.Written by international key opinion leaders of each field, the book represents a point of reference for all professionals involved in the management of COVID-19 pandemic.

 • af Kiyotake Ishikawa
  1.302,95 kr.

  This second edition volume expands on the previous edition with updated techniques and discussions on topics such as gene suppression, editing, and reprogramming; cardiac gene therapy vectors and promoters; cardiac gene delivery methods; pulmonary hypertension; and patient screening and measuring the efficacy of cardiac gene therapy. Written in the highly successful Methods in Molecular Biology series format, chapters include introductions to their respective topics, lists of the necessary materials and reagents, step-by-step, readily reproducible laboratory protocols, and tips on troubleshooting and avoiding known pitfalls. Cutting-edge and comprehensive, Cardiac Gene Therapy: Methods and Protocols, Second Edition is a valuable tool for researchers in cardiology who are conducting gene therapy research. This book will lead to further advancements and successful clinical translations in the field. Chapter "e;Direct Reprogramming of Adult Human Cardiac Fibroblasts into Induced Cardiomyocytes Using miRcombo"e; is available open access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License via link.springer.com.

 • af Charles Theisler
  472,95 - 1.582,95 kr.

 • af TC Callis
  286,95 - 1.661,95 kr.

 • af Choi-Keung Ng
  1.057,95 kr.

  Preoperative and intraoperative echocardiography has become an indispensable tool for guiding mitral valve surgery and has fostered the development of many innovative surgical techniques. Mitral valvuloplasty is now an established surgical method for the treatment of mitral insufficiency but the success is largely dependent on the extent of the underlying disease of the mitral valve. The book by Dr. Ng and coauthors is an extraordinary presentation of the relation between echocardiographic display of mitral valve pathology and reconstructive mitral valve surgery. The atlas provides an excellent illustrative guide to teach echocardiographic-anatomic correlations and educates the reader on the techniques of mitral valve repair. The quality of the illustrations, particularly the surgical photographs is exquisite. The book will be helpful for cardiologists and cardiac surgeons.

 • af Stephan G. Nekolla & Christoph Rischpler
  910,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.