Udvidet returret til d. 31. januar 2023

Religion og etik

Her finder du spændende bøger om Religion og etik. Nedenfor er et flot udvalg af over 120 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Michel Houellebecq
  152,95 - 236,95 kr.

  Om litteratur, religion, tro, ytringsfrihed, konservatisme og kærlighed. I denne bog beskæftiger den franske forfatter Michel Houellebecq sig direkte med de emner, der altid har optaget ham. Her forklarer og perspektiverer han de positioner og holdninger, vi kender ham for, og som både provokerer og stimulerer. Bogen rummer desuden en række personlige samtaler og interviews, som giver et interessant og tankevækkende indblik i Houellebecqs overvejelser om sit eget forfatterskab, om inspirationskilderne og bevæggrundene til at skrive. Det er underholdende og oplysende læsning, og for de fleste vil der nok være et par overraskelser undervejs.

 • af Christopher Hitchens
  110,95 kr.

  The provocative bestseller from Britain's foremost controversial thinker is now in paperback: 'If Hitchens didn't exist, we wouldn't be able to invent him.' Ian McEwan

 • af Bent Isager-Nielsen, Stine Bolther & Hans Petter Hougen
  139,95 - 1.379,96 kr.

  De 7 dødssynder er udgangspunktet for en række samtaler mellem retsmediciner Hans Petter Hougen og efterforsker Bent Isager-Nielsen. Hovmod, griskhed, begær, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab kan nemlig være med til at forklare, hvorfor nogle mennesker begår de værste forbrydelser. Det er samtaler om ondskab, moral, liv og død – samlet af journalist og forfatter Stine Bolther. Og det er samtidig et unikt indblik i efterforskningsarbejdet bag en række spektakulære danske og udenlandske kriminalsager. Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 • - En vantro debatbog
  af Anders Stjernholm & Simon Nielsen Ørregaard
  200,95 kr.

  Sprogligt veloplagt debatbog med skarpe pointer, skrevet i fællesskab af den forhenværende og nuværende formand for Ateistisk Selskab. De er nok de to personer i Danmark, der seneste år har været mest aktive i debatten om ateisme og religion. Her er et par af deres pointer: De fleste danskere er ateister. Nogle ved det bare ikke - og selv om andre inderst inde har erkendt det, er de ikke parat til at ”springe ud”. Religiøse ideer bremser vores udvikling og står både i vejen for at løse de store problemer, vi står over for på verdensplan. Milliarder af mennesker hindres i at leve et godt liv, fordi overtro tvinger dem til at følge absurde dogmer og forbud. Samfundet har historisk set har haft brug for religion, men i dag er der i højere grad brug for, at vi tager nogle aktive skridt væk fra religionerne.De to forfattere belyser både de mange negative følger af religionerne og viser, at man ikke behøver guder for at leve et godt, etisk og meningsfyldt liv. Emne for emne gennemgår de, hvilken betydning religion har for samfundet og for den enkelte. Fra de mest dogmatiske og fundamentalistiske varianter til den bløde, danske kulturkristendom. Deres konklusion er klar: verden ville være et bedre sted uden religionerne.

 • - At slippe blufærdigheden og vove troen
  af Henrik Højlund
  163,95 kr.

  Mødet med en tilsyneladende fremmed kultur og trospraksis i Etiopien sætter en refleksion i gang i teolog og forfatter Henrik Højlund. Er det muligt at tro med større overbevisning og mindre blufærdighed – er det muligt hér, i Danmark?Jeg tror, du er her er en personlig bog, der går tæt på tvivlen, troen og livet. Forfatteren skriver afvæbnende og med stor indsigt om den mulige konflikt mellem det vante og det fremmede, når han samtidig opmuntrer læseren – og sig selv – til at slippe blufærdigheden og vove troen. Henrik Højlund (f. 1960) er præst i Aarhus Bykirke og forhenværende sognepræst i Østjylland og København. Han har skrevet og bidraget til flere bøger om kristendom og eksistens, bl.a. Mærk Gud (2013), der fik mange læsere.

 • - Kristendommen ifølge
  af Anne-Cathrine Riebnitzsky
  123,95 kr.

  Vi bringes gennem vrede, tilgivelse, mod, kærlighed, skyld og livets mening, når Riebnitzsky tager os med gennem sin trosfortælling. Når Anne-Cathrine Riebnitzsky dykker ned i troens univers, er mod et af de første ord, der falder hende ind. Modet til at tro. Modet til at lytte til, hvad Gud har at sige. Det lå ikke ligefor, at hun skulle finde sin styrke der, for barndomshjemmet var ikke præget af kristendommen, og stemningen var ofte tung og trist. Men modet til at tro har banet en vej for hende, en vej, der blandt andet gjorde hende til forfatter. Riebnitzsky deler åbenhjertigt ud af sin livsfortælling, der følger hendes trosfortælling. Hun gør sit bo op og lader os følge de nedslag i tilværelsen, hvor troen helt praktisk har indflydelse på liv og gerning.Pressen skriver:"Frisk og utraditionel vinkel på kristendommen."★★★★- Kristeligt Dagblad"Lille, letforståelig og uden tvivl meget åbenhjertig."- Weekendavisen

 • af Poul Storgaard Mikkelsen
  215,95 kr.

  Bogen er aktuel, konkret og nærværende. Den udfordrer til refleksion, stillingtagen og faglig fordybelse. Den sætter holdningerne til klima- og miljøhensyn ind i de historiske, filosofiske og etiske traditioner, de hører hjemme i. Spørgsmålene, der stilles i bogen, er bl.a.: •Hvilke sammenhænge er der mellem bekæmpelse af fattigdom og genoprettelse af naturens balance? •Hvordan er forholdet mellem den sekulære og den religiøse etik? •På hvilke måder indgår generationsperspektivet i debatten? •Hvordan er forholdet mellem det nationale og det globale politisk, etisk og religiøst? Udgivelsen står på tre ben: •Politik: Hvordan tackler man de globale og nationale klima- og miljøproblemer? •Etik: Hvilke dilemmaer og valg stiller klimarystelserne enkeltpersoner og politikere overfor? •Religion: Hvordan og hvorfor involverer verdens religioner sig i klimadebatten? Det er fremtiden, der er på spil. Undervisningsbog til gymnasium/HF med tekster, illustrationer, henvisninger.Ekstra materiale til bogen: https://klimaetik.dk

 • af Lars Muhl
  238,95 kr.

 • - Kristendommen ifølge
  af Morten Messerschmidt
  117,95 kr.

  Tør du være kristen? spørger Messerschmidt. Og han går foran ved at fortælle sin historie. En historie, hvor kristendommen ikke er frit svævende, men en forpligtende arv.Det hele begyndte i Islebjerg Kirke, hvor den 17-årige Morten fik en kirkesangerstilling, selvom han ærligt og skødesløst bekendtgjorde ved samtalen, at han selvfølgelig ikke troede på Gud. Her begyndte han at etablere kendskab og kærlighed til salmeskatten og til Grundtvig, som fik stor betydning for hans teologiske dannelse. Senere også Kierkegaard.Da han begyndte sin karriere på Christiansborg og kom under Mogens Camres vinger, var lovprisningen af rationalisme og naturvidenskab og hånen mod overtro stadig intakt. Men tvivlen begyndte at nage, og han måtte efterhånden lægge afstand til sin politiske læremester i henseende til tro. Med kollegerne Søren Krarup og Jesper Langballe som inspiratorer og med den kirkegang, som nu blev hyppigere, måtte Morten Messerschmidt efter 10 års modning kalde sig kristen.Dannelse, mod, pligt og politik er kodeordene, når vi føres gennem de temaer, hvor det kristne arvegods spiller en rolle i Morten Messerschmidts liv.

 • - Det ondes problem i kulturkritisk perspektiv
  af Caspar Wenzel Tornøe
  99,95 - 149,95 kr.

  Titlen kunneindikere, at forfatteren kommer frem til et svar. En løsning. En konklusion.Det svar, man nemlig drømmer om at få, hver gang man erhverver sig en bogom Teodicéproblemet.Det gør hanpå ingen måde. CasparWenzel Tornøe har ikke begået et akademisk skrift, men et essay med lutter løseender. Han giver konturerne af en forklaring på, hvorfordet onde er blevet en problematisk størrelse for det moderne menneske. Detondes tilstedeværelsehar altid været en gåde, men det er nyt, at vi ikke vil acceptere det. Vi har ikølvandet på fornuftensoplysningskultur fået skabt en verden, hvor lidelsen ikke længere har nogenplads og derfor ikke kan forstås. Sænkningen af vores smertetærskel harfrarøvet os vores forståelse af ondskabens plads i verden. Hvorledes det er gået til,afdækker forfatteren historisk-filosofiskog i nogen grad psykologisk,økonomisk, politisk og teologisk.

 • - Kristendommen ifølge
  af Ole Hartling
  117,95 kr.

  Det hører til tilværelsens hovedsynder at betragte sit medmenneske som en ting. Med afsæt i bl.a. etikken udfolder Ole Hartling hvorfor. De syv dødssynder var i middelalderens kristendom en samlet betegnelse for hovedsynderne; hovmod, griskhed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. I denne bog føjer Ole Hartling en 8. dødssynd fra vores egen tid til rækken: tingsliggørelse. Igennem bogens 10 kapitler belyser han områder, hvor mennesket ikke betragtes som en jævnbyrdig skabning, men som en ting, som et middel, som noget der kan/skal håndteres. Det kommer der et brutalt, magtgennemsyret og alt for rationelt menneske- og livssyn ud af. Men mennesker er ikke ting, og vi må fjerne os fra tingsliggørelsen for at give medmenneskeligheden plads.Ole Hartling (f. 1946) er specialist og dr. med. i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, overlæge ved Vejle Sygehus og adjungeretprofessor ved Roskilde Universitet. Har haft mange tillidsposter og blandt andet fra 2000-2007 været medlemaf Det Etiske Råd (formand 2003-2007). Har gennem årene været forfatter og medforfatter af artikler og bøger indenfor lægevidenskab, sundhedspolitik, filosofi og etik og været flittig deltager i den offentlige debat. Han modtog Rosenkjærprisen i 2008.Pressen skriver:"Fremragende læsning."★★★★★- Kristeligt Dagblad"Vigtig og personlig bog."★★★★★- Ugeskrift for læger

 • - Eksistentiel hermeneutik - Bind 1
  af Arne Grøn
  297,95 kr.

  Dette bind samler 15 af Arne Grøns filosofiske tekster fordelt over fire årtier. I teksterne behandles bl.a. Hegel, Nietzsche og særligt Kierkegaard. Dette bind samler 15 af Arne Grøns filosofiske tekster fordelt over fire årtier. Grøns tekster tager afsæt i undersøgelsen af det menneskelige selvforhold hos Hegel, Nietzsche og særligt Kierkegaard, og opretholder denne filosofiske arv i en dialog med det tyvende århundredes fænomenologi og hermeneutik, især Heidegger, Gadamer og Ricœur. På baggrund af et indgående arbejde med særligt disse tænkere udvikler Grøn en eksistentiel hermeneutik, der forsøger at vise, hvordan vores identitet ikke er et stabilt udgangspunkt for vores bestræbelse på at skabe os et godt liv, men en livslang opgave, som vi hver især bliver nødt til at forholde os til – på vores egen måde. Vores identitet bestemmes af vores særegne måde at forholde os – eller ikke at ville forholde os – til os selv på, og vores selvforhold er afgørende for vores forståelse af og omgang med andre mennesker og den verden, hvori vi lever. Teksterne i dette bind udforsker forskellige tyngdepunkter i Grøns eksistentielle hermeneutik: dialektik og relation, tid og frihed, normativitet og synlighed, transcendens og grænse, subjektivitet og negativitet.Dette er bind 1 i en udgivelse på to bind. Bind 2 Selvforståelse og fremmedgørelse indeholder tekster fra 15 forskere, der alle på et tidspunkt har arbejdet sammen med Arne Grøn i en kortere eller længere periode. Deres tekster diskuterer forholdet mellem selvforståelse og fremmedgørelse enten i dialog med Grøns tekster eller gennem en undersøgelse af problemfelter, som Grøn har arbejdet med.

 • - Eksistens, udfordringer og holdning
  af Inger Kongsted Olsen
  176,95 kr.

  Bogen indeholder 12 emner, der kan bruges hver for sig, men også indgår i en sammenhæng. Hvert emne indeholder flere oplæg til fordybelse og samtale. De handler alle om eksistens og om vores holdninger til hinanden og den tilværelse, vi deler. K.E. Løgstrups filosofi og arbejdsmetode er en væsentlig inspiration til bogen og til valg af eksempler til fordybelse og til samtale.

 • af Jennifer M. McBride
  584,95 - 688,95 kr.

 • af Mark J. Allman & Tobias Winright
  279,95 - 389,95 kr.

 • af Tim Noble
  353,95 - 456,95 kr.

 • af Johann Baptist Metz & John K. Downey
  186,95 - 301,95 kr.

 • af Patricia G. Kirkpatrick & Pamela R. McCarroll
  546,95 kr.

 • af Daniel R. Patterson
  340,95 - 442,95 kr.

 • af Theron F Schlabach
  470,95 kr.

 • af Zachary Moon
  318,95 kr.

 • af Tori Shaw
  186,95 kr.

 • af Victor Lee Austin
  286,95 kr.

 • af SJ Mahoney
  545,95 - 774,95 kr.

 • af Carl Mitcham, Levi Checketts & Jim Grote
  355,95 - 444,95 kr.

 • af Mark Sampson
  245,95 - 346,95 kr.

 • af Carl Mitcham, Levi Checketts & Jim Grote
  256,95 - 355,95 kr.

 • af David W. Gill
  297,95 - 450,95 kr.

 • af Dyann Shepard
  155,95 kr.

 • af Alan M Suggate
  254,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.