Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Religion og etik

Her finder du spændende bøger om Religion og etik. Nedenfor er et flot udvalg af over 731 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Michel Houellebecq
  227,95 - 235,95 kr.

  Om litteratur, religion, tro, ytringsfrihed, konservatisme og kærlighed. I denne bog beskæftiger den franske forfatter Michel Houellebecq sig direkte med de emner, der altid har optaget ham. Her forklarer og perspektiverer han de positioner og holdninger, vi kender ham for, og som både provokerer og stimulerer. Bogen rummer desuden en række personlige samtaler og interviews, som giver et interessant og tankevækkende indblik i Houellebecqs overvejelser om sit eget forfatterskab, om inspirationskilderne og bevæggrundene til at skrive. Det er underholdende og oplysende læsning, og for de fleste vil der nok være et par overraskelser undervejs.

 • af Christopher Hitchens
  112,95 kr.

  The provocative bestseller from Britain's foremost controversial thinker is now in paperback: 'If Hitchens didn't exist, we wouldn't be able to invent him.' Ian McEwan

 • af Bent Isager-Nielsen, Stine Bolther & Hans Petter Hougen
  138,95 - 1.378,95 kr.

  De 7 dødssynder er udgangspunktet for en række samtaler mellem retsmediciner Hans Petter Hougen og efterforsker Bent Isager-Nielsen. Hovmod, griskhed, begær, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab kan nemlig være med til at forklare, hvorfor nogle mennesker begår de værste forbrydelser. Det er samtaler om ondskab, moral, liv og død – samlet af journalist og forfatter Stine Bolther. Og det er samtidig et unikt indblik i efterforskningsarbejdet bag en række spektakulære danske og udenlandske kriminalsager. Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 • - En vantro debatbog
  af Anders Stjernholm & Simon Nielsen Ørregaard
  207,95 kr.

  Sprogligt veloplagt debatbog med skarpe pointer, skrevet i fællesskab af den forhenværende og nuværende formand for Ateistisk Selskab. De er nok de to personer i Danmark, der seneste år har været mest aktive i debatten om ateisme og religion. Her er et par af deres pointer: De fleste danskere er ateister. Nogle ved det bare ikke - og selv om andre inderst inde har erkendt det, er de ikke parat til at ”springe ud”. Religiøse ideer bremser vores udvikling og står både i vejen for at løse de store problemer, vi står over for på verdensplan. Milliarder af mennesker hindres i at leve et godt liv, fordi overtro tvinger dem til at følge absurde dogmer og forbud. Samfundet har historisk set har haft brug for religion, men i dag er der i højere grad brug for, at vi tager nogle aktive skridt væk fra religionerne.De to forfattere belyser både de mange negative følger af religionerne og viser, at man ikke behøver guder for at leve et godt, etisk og meningsfyldt liv. Emne for emne gennemgår de, hvilken betydning religion har for samfundet og for den enkelte. Fra de mest dogmatiske og fundamentalistiske varianter til den bløde, danske kulturkristendom. Deres konklusion er klar: verden ville være et bedre sted uden religionerne.

 • - At slippe blufærdigheden og vove troen
  af Henrik Højlund
  167,95 kr.

  Mødet med en tilsyneladende fremmed kultur og trospraksis i Etiopien sætter en refleksion i gang i teolog og forfatter Henrik Højlund. Er det muligt at tro med større overbevisning og mindre blufærdighed – er det muligt hér, i Danmark?Jeg tror, du er her er en personlig bog, der går tæt på tvivlen, troen og livet. Forfatteren skriver afvæbnende og med stor indsigt om den mulige konflikt mellem det vante og det fremmede, når han samtidig opmuntrer læseren – og sig selv – til at slippe blufærdigheden og vove troen. Henrik Højlund (f. 1960) er præst i Aarhus Bykirke og forhenværende sognepræst i Østjylland og København. Han har skrevet og bidraget til flere bøger om kristendom og eksistens, bl.a. Mærk Gud (2013), der fik mange læsere.

 • - Fænomenologisk set
  af Jakob Wolf
  79,95 - 177,95 kr.

  Perspektivet på gudstjenesten er i denne bog, at den er et kunstværk af sin egen art. Der indgår flere forskellige kunstformer i dette kunstværk: musik, sang, litteratur, teater, arkitektur og billedkunst, men det betyder ikke, at gudstjenesten er et sammenstykket kunstværk. Den er et samlet kunstnerisk udtryk, hvori forskellige kunstformer er integreret i en helhed. Som et kunstværk udtrykker den indtrykket af det guddommelige. Når man deltager i gudstjenesten, kan man blive delagtig i følelsen af det guddommelige og dermed blive forenet med det guddommelige. Følelsen af det guddommelige er fænomenlogisk set på én gang en manifestation af det guddommelige og en forening med det, da vi er ét med vore følelser. Som et kunstværk kan gudstjenesten opfylde det, der er målet med den; at gøre det guddommelige nærværende for os og forene os med det.

 • - Kristendommen ifølge
  af Anne-Cathrine Riebnitzsky
  116,95 kr.

  Vi bringes gennem vrede, tilgivelse, mod, kærlighed, skyld og livets mening, når Riebnitzsky tager os med gennem sin trosfortælling. Når Anne-Cathrine Riebnitzsky dykker ned i troens univers, er mod et af de første ord, der falder hende ind. Modet til at tro. Modet til at lytte til, hvad Gud har at sige. Det lå ikke ligefor, at hun skulle finde sin styrke der, for barndomshjemmet var ikke præget af kristendommen, og stemningen var ofte tung og trist. Men modet til at tro har banet en vej for hende, en vej, der blandt andet gjorde hende til forfatter. Riebnitzsky deler åbenhjertigt ud af sin livsfortælling, der følger hendes trosfortælling. Hun gør sit bo op og lader os følge de nedslag i tilværelsen, hvor troen helt praktisk har indflydelse på liv og gerning.Pressen skriver:"Frisk og utraditionel vinkel på kristendommen."★★★★- Kristeligt Dagblad"Lille, letforståelig og uden tvivl meget åbenhjertig."- Weekendavisen

 • af Poul Storgaard Mikkelsen
  227,95 kr.

  Bogen er aktuel, konkret og nærværende. Den udfordrer til refleksion, stillingtagen og faglig fordybelse. Den sætter holdningerne til klima- og miljøhensyn ind i de historiske, filosofiske og etiske traditioner, de hører hjemme i. Spørgsmålene, der stilles i bogen, er bl.a.: •Hvilke sammenhænge er der mellem bekæmpelse af fattigdom og genoprettelse af naturens balance? •Hvordan er forholdet mellem den sekulære og den religiøse etik? •På hvilke måder indgår generationsperspektivet i debatten? •Hvordan er forholdet mellem det nationale og det globale politisk, etisk og religiøst? Udgivelsen står på tre ben: •Politik: Hvordan tackler man de globale og nationale klima- og miljøproblemer? •Etik: Hvilke dilemmaer og valg stiller klimarystelserne enkeltpersoner og politikere overfor? •Religion: Hvordan og hvorfor involverer verdens religioner sig i klimadebatten? Det er fremtiden, der er på spil. Undervisningsbog til gymnasium/HF med tekster, illustrationer, henvisninger.Ekstra materiale til bogen: https://klimaetik.dk

 • - Kristendommen ifølge
  af Morten Messerschmidt
  116,95 kr.

  Tør du være kristen? spørger Messerschmidt. Og han går foran ved at fortælle sin historie. En historie, hvor kristendommen ikke er frit svævende, men en forpligtende arv.Det hele begyndte i Islebjerg Kirke, hvor den 17-årige Morten fik en kirkesangerstilling, selvom han ærligt og skødesløst bekendtgjorde ved samtalen, at han selvfølgelig ikke troede på Gud. Her begyndte han at etablere kendskab og kærlighed til salmeskatten og til Grundtvig, som fik stor betydning for hans teologiske dannelse. Senere også Kierkegaard.Da han begyndte sin karriere på Christiansborg og kom under Mogens Camres vinger, var lovprisningen af rationalisme og naturvidenskab og hånen mod overtro stadig intakt. Men tvivlen begyndte at nage, og han måtte efterhånden lægge afstand til sin politiske læremester i henseende til tro. Med kollegerne Søren Krarup og Jesper Langballe som inspiratorer og med den kirkegang, som nu blev hyppigere, måtte Morten Messerschmidt efter 10 års modning kalde sig kristen.Dannelse, mod, pligt og politik er kodeordene, når vi føres gennem de temaer, hvor det kristne arvegods spiller en rolle i Morten Messerschmidts liv.

 • - Det ondes problem i kulturkritisk perspektiv
  af Caspar Wenzel Tornøe
  81,95 - 148,95 kr.

  Titlen kunneindikere, at forfatteren kommer frem til et svar. En løsning. En konklusion.Det svar, man nemlig drømmer om at få, hver gang man erhverver sig en bogom Teodicéproblemet.Det gør hanpå ingen måde. CasparWenzel Tornøe har ikke begået et akademisk skrift, men et essay med lutter løseender. Han giver konturerne af en forklaring på, hvorfordet onde er blevet en problematisk størrelse for det moderne menneske. Detondes tilstedeværelsehar altid været en gåde, men det er nyt, at vi ikke vil acceptere det. Vi har ikølvandet på fornuftensoplysningskultur fået skabt en verden, hvor lidelsen ikke længere har nogenplads og derfor ikke kan forstås. Sænkningen af vores smertetærskel harfrarøvet os vores forståelse af ondskabens plads i verden. Hvorledes det er gået til,afdækker forfatteren historisk-filosofiskog i nogen grad psykologisk,økonomisk, politisk og teologisk.

 • af Mack McCarter
  212,95 kr.

  SOCIAL SCIENCE / Activism & Social Justice RELIGION / Ethics RELIGION / Leadership US$20.00 Cover design by: Marco Gallo Cover photo credit: [Orbis Logo] ISBN: 978-1-62698-500-1

 • - Kristendommen ifølge
  af Margrete Auken
  106,95 - 117,95 kr.

  I Eksistensens serie om troens væsen og nedslag i tilværelsen får vi her en righoldig beretning om Margrete Aukens liv.Da Margrete Auken kom i Folketinget, måtte hun skrue drastisk ned for præstearbejdet. Men uden kirkelige handlinger, den jævnlige kontakt med mennesker i krise og sorg og med kun én månedlig prædiken, gled troen ud af hendes daglige liv. Værre blev det da hun senere også måtte slippe konfirmanderne. Selv salmerne som hun tit sang for sig selv når hun cyklede eller kørte bil, forsvandt. Det gik op for hende hvor meget troen havde levet af at skulle formidles, levet af at skulle bruges til noget. Troen er ikke desto mindre med. Hvordan? Det får man et indblik i når man bringes gennem et righoldigt liv med fortællinger om troen både indenfor og udenfor embedet. Hvad er ånd? Hvad betyder kvindeligheden i det kristne gudsbillede? Hvordan kan man leve og dø på vores store salmeskat? Hvordan kan man være politisk rød og dog den mest konservative præst? Hvordan spiller tro og politik alligevel sammen?

 • - Kristendommen ifølge
  af Ole Hartling
  116,95 kr.

  Det hører til tilværelsens hovedsynder at betragte sit medmenneske som en ting. Med afsæt i bl.a. etikken udfolder Ole Hartling hvorfor. De syv dødssynder var i middelalderens kristendom en samlet betegnelse for hovedsynderne; hovmod, griskhed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. I denne bog føjer Ole Hartling en 8. dødssynd fra vores egen tid til rækken: tingsliggørelse. Igennem bogens 10 kapitler belyser han områder, hvor mennesket ikke betragtes som en jævnbyrdig skabning, men som en ting, som et middel, som noget der kan/skal håndteres. Det kommer der et brutalt, magtgennemsyret og alt for rationelt menneske- og livssyn ud af. Men mennesker er ikke ting, og vi må fjerne os fra tingsliggørelsen for at give medmenneskeligheden plads.Ole Hartling (f. 1946) er specialist og dr. med. i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, overlæge ved Vejle Sygehus og adjungeretprofessor ved Roskilde Universitet. Har haft mange tillidsposter og blandt andet fra 2000-2007 været medlemaf Det Etiske Råd (formand 2003-2007). Har gennem årene været forfatter og medforfatter af artikler og bøger indenfor lægevidenskab, sundhedspolitik, filosofi og etik og været flittig deltager i den offentlige debat. Han modtog Rosenkjærprisen i 2008.Pressen skriver:"Fremragende læsning."★★★★★- Kristeligt Dagblad"Vigtig og personlig bog."★★★★★- Ugeskrift for læger

 • - Eksistentiel hermeneutik - Bind 1
  af Arne Grøn
  296,95 kr.

  Dette bind samler 15 af Arne Grøns filosofiske tekster fordelt over fire årtier. I teksterne behandles bl.a. Hegel, Nietzsche og særligt Kierkegaard. Dette bind samler 15 af Arne Grøns filosofiske tekster fordelt over fire årtier. Grøns tekster tager afsæt i undersøgelsen af det menneskelige selvforhold hos Hegel, Nietzsche og særligt Kierkegaard, og opretholder denne filosofiske arv i en dialog med det tyvende århundredes fænomenologi og hermeneutik, især Heidegger, Gadamer og Ricœur. På baggrund af et indgående arbejde med særligt disse tænkere udvikler Grøn en eksistentiel hermeneutik, der forsøger at vise, hvordan vores identitet ikke er et stabilt udgangspunkt for vores bestræbelse på at skabe os et godt liv, men en livslang opgave, som vi hver især bliver nødt til at forholde os til – på vores egen måde. Vores identitet bestemmes af vores særegne måde at forholde os – eller ikke at ville forholde os – til os selv på, og vores selvforhold er afgørende for vores forståelse af og omgang med andre mennesker og den verden, hvori vi lever. Teksterne i dette bind udforsker forskellige tyngdepunkter i Grøns eksistentielle hermeneutik: dialektik og relation, tid og frihed, normativitet og synlighed, transcendens og grænse, subjektivitet og negativitet.Dette er bind 1 i en udgivelse på to bind. Bind 2 Selvforståelse og fremmedgørelse indeholder tekster fra 15 forskere, der alle på et tidspunkt har arbejdet sammen med Arne Grøn i en kortere eller længere periode. Deres tekster diskuterer forholdet mellem selvforståelse og fremmedgørelse enten i dialog med Grøns tekster eller gennem en undersøgelse af problemfelter, som Grøn har arbejdet med.

 • - Eksistens, udfordringer og holdning
  af Inger Kongsted Olsen
  187,95 kr.

  Bogen indeholder 12 emner, der kan bruges hver for sig, men også indgår i en sammenhæng. Hvert emne indeholder flere oplæg til fordybelse og samtale. De handler alle om eksistens og om vores holdninger til hinanden og den tilværelse, vi deler. K.E. Løgstrups filosofi og arbejdsmetode er en væsentlig inspiration til bogen og til valg af eksempler til fordybelse og til samtale.

 • - Udkast til en håndbog i næstekærlighed
  af Jakob Brønnum
  80,95 - 148,95 kr.

  ”For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.” Kærlighed er det, der bliver mere af, når vi bruger det, i modsætning til tilværelsens forbrugsgoder. Og kærlighed er det, der forsvinder, når det får lov at passe sig selv. Vi ved fra parforholdet og fra de nære relationer, at de skal næres for ikke at gå til grunde. Kærligheden er et levende væsen. Bliver den ikke næret, sætter Matthæuseffekten ind. Hvad bogen handler om? Om verden. Om virkeligheden. Om livsfilosofi. Om lykke og ubegrænset tilgang. Om mennesket som forbrugsgenstand. Om frygten. Om alt eller intet. Om stemmen i det indre. Om undskyldninger. Om at få noget betroet. Om forfængelige reaktioner. Om uvisheden. Om frugten af det hele. Om mødet. Om den svageste. Om børn og andre mennesker. Om penge. Om den største og den mindste. Om gode og onde hensigter. Om at handle i frihed. Om at tage stilling. Om lister over, hvem der er bedst. Om dem, man ikke gider snakke med. Om forvandlingen. Om himlen som livsbillede. Om det uhåndgribelige i livet. Om at give af sig selv. Om Gud findes. Om at se. Om at vende sig om. Om kærlighed findes. Om sygdom. Om lidelsens meningsløshed. Om kærlighed som handling. Om livet i bevægelse. Om gavens egenskab. Om evigheden. Om livskraften. Om frygten for næstekærlighed. Om opgøret med moralens snærende bånd. Om livets formål og fylde. Om brød. Om sandhed. Om fattigdom. Om tidløshed. Om sikkerhedsnet. Om religion og kritisk tænkning. Om næstekærlighed som anti-religion. Om efterfølgelse. Om lysets brydningspunkt. Om den anden kinds filosofi. Om livstolkningen. Om sjælelivet. Om skyggen. Om det, der står tilbage.

 • af P J Wallis
  122,95 kr.

  God has set the stage for our life story to be acted out on and with the gift of a free will, it's up to each of us to decide what role we want to play; wilderness wanderers as the Israelites of ancient times, so close to the Promised Land yet not permitted to enter; or a believer in God's eternal promises fulfilled in Christ. There are only two options. God does have a plan for humanity; he has set forth a calendar, established a timetable; and we all live along that timetable, somewhere from its beginning, to the end of all human rule on Earth. He needs each of us to start again spiritually, to become willing participants in the inward transformation of our disposition, ready for the day to come. Becoming a Christian is easy. Maintaining the claim that Christ lives in you will be the most challenging, life-changing experience. How do we change our inner self to take on Christlikeness? How do we react in times when our faith is put to the test; - times of unknowables, those things sometimes beyond the limits of human experience or understanding? The primary purpose of this book is to introduce the real God, because if we seek a relationship with him, we must think of it in terms of a valuable human relationship. There needs to be a degree of attractiveness; we need to share similar values as God possesses to even begin to flourish and grow.

 • af Filipe Maia
  266,95 kr.

  What can movements for decolonization teach Wesleyan theology? This book faces this question to show that decolonial voices are reshaping the contours of Methodist and Wesleyan traditions. Contributors to this volume include theologians, pastors, and leaders in the Global South who are leading the people called Methodists to encounter the tradition anew in the radical spirit of decolonization.

 • af Abu Zakaria
  96,95 kr.

  "Den forunderlige Koran" er en kortfattet men velformuleret bog, der dykker ned i et centralt emne i Islam, nemlig spørgsmålet om Koranens autenticitet. Hvordan kan man afgøre, om Koranen virkelig stammer fra universets Skaber, eller om den er menneskeskabt?

 • af Christena Cleveland
  175,95 kr.

  In this timely, much-needed book, theologian, social psychologist, and activist Christena Cleveland recounts her personal journey to dismantle the cultural ?whitemalegod? and uncover the Sacred Black Feminine, introducing a Black Female God who imbues us with hope, healing, and liberating presence.For years, Christena Cleveland spoke about racial reconciliation to congregations, justice organizations, and colleges. But she increasingly felt she could no longer trust in the God she'd been implicitly taught to worship?a white male God who preferentially empowered white men despite his claim to love all people. A God who clearly did not relate to, advocate for, or affirm a Black woman like Christena. Her crisis of faith sent her on an intellectual and spiritual journey through history and across France, on a 400-mile walking pilgrimage to the ancient shrines of Black Madonnas to find healing in the Sacred Black Feminine. God Is a Black Woman is the chronicle of her liberating transformation and a critique of a society shaped by white patriarchal Christianity and culture. Christena reveals how America's collective idea of God as a white man has perpetuated hurt, hopelessness, and racial and gender oppression. Integrating her powerful personal story, womanist ideology, as well as theological, historical, and social science research, she invites us to take seriously the truth that God is not white nor male and gives us a new and hopeful path for connecting with the divine and honoring the sacredness of all Black people.

 • af Edward A. Engelbrecht
  566,95 kr.

  Charges of forgery, heresy, legalism, and immorality turn on the question of whether Martin Luther taught a third use of the Law for the Christian life. For the past sixty years, well-meaning scholars believed they settled the question-with dire consequences.Friends of the Law sets forth a completely new body of evidence that shows how little Luther's teaching was understood. This new book looks at the doctrine of the Law and invites a new consensus that could change the way Christians view the Reformation and even their daily walk with God.Containsdata tablestranslations of passages not available in Englishappendicesbibliography on Law and Gospel

 • af Roger Bergman
  252,95 - 439,95 kr.

 • af Sean J. McGrath
  266,95 - 383,95 kr.

 • af Eduard Tropea
  243,95 - 315,95 kr.

 • af Shannel S Silwimba
  200,95 kr.

  This book, The Doctrine of Prosperity, is part of a larger work that was originally written for the Swahili-speaking church. It explores in depth the origin of Prosperity, as an outcome of the God's Covenants which works by the Blessing.We scrutinize the will of God YHWH to measure the accurateness of this Doctrine. We therefore noticed only two approaches to be appropriate for the entire Swahili speaking Church to achieve this gift by grace. We also looked at Israel past and present giving many examples as of these days confirming The Doctrine of Prosperity.However, the entire Doctrine was settled under the two theological premises: that we receive our prosperity while at rest by faith, or by faith and obedience while at rest. There are much more biblical studies within, which shall change your current perspective regarding wealthy and riches for believers. Nothing you think is an opposition to this Doctrine is not analyzed, clarified, and compared to the early understandings of the Hebrew sages.

 • af Charles K. Bellinger
  176,95 - 283,95 kr.

 • af Carlo Calleja
  793,95 kr.

  Finding parallels between the exclusion of lepers and the efforts of Christian communities to reforge kinship bonds with them in ancient and medieval times, Carlo Calleja argues that communities of kinship with older persons can help cultivate the virtues needed for the flourishing of oneself and society.

 • af Julia Watts Belser
  317,95 kr.

 • - Essays
  af Anna-Marie Hansen
  167,95 - 168,94 kr.

  At se og leve livet gennem forundringens prisme er både en gave og en viljesakt. Livet er stort og småt, højt og lavt, forunderligt og forfærdeligt. Men det ligger altid lige der foran os, og det er op til os, hvordan vi tager imod det.Anna-Marie Hansen ser med livsduelighedens blik det store i det små og det små i det store. Hun tager læseren med på vandring gennem de nedslag af særlighed og almindelighed, som tilværelsen byder på. I selskab med kunst, litteratur, natur og mennesker, hun har mødt på sin vej, udfolder hun forundringens gave.

 • af Jimi Calhoun
  205,95 - 313,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.