Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Hinduisme

Her finder du spændende bøger om Hinduisme. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.793 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 •  
  267,95 kr.

  Bhagavadgita er ikke blot en af de mest berømte tekster inden for hinduismen, men også en af verdenslitteraturens berømte klassikere. Gennem en dialog mellem krigshelten Arjuna og hans vognstyrer Krishna får vi indsigt i en række filosofiske, teologiske og etiske synspunkter, der belyser aspekter af en grundlæggende forståelsesramme for hinduismen på både affattelsestidspunktet og i nutiden. I sammenhæng med de senere års stigende interesse og nysgerrighed i den vestlige verden for andre religioner, der blandt andet har afspejlet sig i nye bogudgivelser og artikler, forelægges hermed en ny dansk oversættelse af Bhagavadgita. Bogen er forsynet med en introduktion, et indledende essay, noter til oversættelsen og en fortegnelse over relevant litteratur.De tre oversættere har bestræbt sig på at fremlægge et arbejde, der kan være af interesse for en forholdsvis bred læserkreds. Hermed tænkes der på såvel fagfolk som på den alment interesserede læser.Bogen vil kunne inddrages i såvel universiteternes som i gymnasieskolernes undervisning. Den vil også være af interesse for enhver, der ønsker at orientere sig i én af de hovedreligioner, som man støder på i vor multikulturelle samtid.Det fremgår af DBC’s lektørudtalelse (Ellen Lind Jensen), at bogens målgruppe er indologer – professionelle samt ihærdige amatører.Oversættelsen er foretaget af tre personer, hvoraf de to har akademisk baggrund i indisk filologi og sanskrit, medens den tredje har andre eksamener, men har suppleret med studiet i sanskrit ved Aarhus Universitet.Der redegøres i forordet for arbejdsmetoden, og der gives i indledende afsnit noget baggrund til forståelse af Gita’en. Digtet er suppleret med en del forklarende noter.Lektøren skriver, at hun ikke har forudsætninger for at bedømme kvaliteten af oversættelsen, men kun grund til at tro, at der er tale om dygtigt og sobert arbejde. Værket betegnes som krævende læsning.Bogen er af Aarhus Universitet godkendt som peer reviewed videnskabelig publikation.

 • af Christopher Hitchens
  117,95 kr.

  The provocative bestseller from Britain's foremost controversial thinker is now in paperback: 'If Hitchens didn't exist, we wouldn't be able to invent him.' Ian McEwan

 • af Arthur Osborne
  182,95 kr.

 • af Svend Trier
  72,95 - 207,95 kr.

  Yoga rummer en dybere spirituel dimension, som ikke kun har med smidighed, fysiskvelbefindende og stressreduktion at gøre, men handler om udvikling af vores bevidsthed. Yoga er at leve med nærvær og dyb respekt over for en selv og ens krop og over for alle andre mennesker og alt levende. Spirituel yoga indbefatter meditation og refleksion, men drejer sig grundlæggende om en særlig livsindstilling, der ikke er begrænset til de perioder, hvor du sidder på puden eller yogamåtten og laver dine øvelser.I Yoga som spirituel praksis præsenterer den erfarne meditationslærer og forfatter Svend Trier de forskellige klassiske yogaveje og viser deres relevans og praktiske anvendelse i dag. Spirituelt søgende og yogaudøvere, som ønsker at udvide deres praksis og forståelse af yoga, kan have særlig gavn af bogen, men den henvender sig til alle, der interesserer sig for personlig udvikling.Yogaens visdomslære er udviklet og forfinet over flere tusind år og tilbyder værktøjer og metoder til at opnå højere niveauer af bevidsthed og giver mulighed for at leve et rigere og mere fyldestgørende liv på alle niveauer.leve et rigere og mere fyldestgørende liv på alle niveauer.

 • af Rizwan Virk
  37,95 kr.

  'The impact of the Autobiography wasn't limited to musicians or spiritual seekers. Steve Jobs, Co-founder of Apple Inc., which became the world's most valuable company, was a big fan and went so far as to say it was one of his favourite books. Jobs first read it as a teenager and claimed to have re-read it every year since then.'Paramahansa Yogananda's Autobiography of a Yogi was one of the most impactful spiritual books of the twentieth century and has travelled around the world, inspiring millions to walk the spiritual path. But what are twenty-first-century spiritual aspirants, steeped in technology and science, to think of these classic tales of gurus, swamis and miracles in the Himalayas? Do these tales have relevance today?In Wisdom of a Yogi, bestselling author, entrepreneur and venture capitalist Rizwan Virk brings out the lessons from Yogananda's classic and reinterprets them for the modern age. In fourteen unforgettable lessons, interweaving stories from the Autobiography with tales of college professors, students, entrepreneurs and modern seekers, Virk brings the ancient lessons of karma, yoga, meditation and siddhas into the modern age of YouTube, video games, mobile phones and social media.Whether you have never read the Autobiography or have read it multiple times, Wisdom of a Yogi will help enhance your spiritual practice in today's increasingly complex, cluttered and connected world.

 • af Daniel Odier
  172,95 kr.

  The first step-by-step guide to the techniques of Kaula Tantra, the practical yogini path to enlightenment

 • af Marianne Qvortrup Fibiger
  197,95 - 287,95 kr.

  Tusindvis af mennesker strømmer til Brøndby Hallen, hver gang Amma eller ”Moder” er på besøg. De kommer for at få et helende kram af den verdenskendte indiske guru og lade sig inspirere af hendes særlige form for hinduisme, som ikke er den samme, som fx de srilankansk-tamilske hinduer udøver i Abirami-templet lidt uden for Herning. Til daglig holdes der puja eller gudstjeneste i ni meget forskellige hindutempler rundtomkring i Danmark, mens yogadyrkere, Hare Krishna-munke, Amma-tilhængere og alle dem, der bare tror på karma, på hver deres måde indoptager dele af den hinduistiske kultur og religiøse tradition.Hinduisme er i dag fuldt integreret i Danmark. Men religionshistorisk er hinduisme svær at klassificere, og derfor vælges den ofte fra i undervisningen. Det er synd, for hinduisme kan ikke blot udfordre vores forståelse af religion, den udgør også et feltlaboratorium, der kan gøre os klogere på det kulturmøde og de identiteter, traditioner og forandringer, både gamle og unge står overfor i en ”glokal” verden.Hinduisme i Danmark og i verden har fokus på det nære, men tager afsæt i det fjerne. For at forstå traditionen, og hvordan den forandrer sig over tid og i nye kontekster, retter bogen først blikket mod hinduismens kulturelle og religiøse rødder og dens klassiske tekster og dernæst mod hinduismen i Danmark i dag.

 • af Vyasa
  375,95 kr.

  In The Bhagavad Gita, prince Arjuna is filled with despair about the violence and death that war will cause. He seeks Krishna's counsel, who tells him to fulfill his warrior duty through "selfless action."

 • af Dharma Pravartaka Acharya
  132,95 kr.

  Sometimes known as "Hinduism", or alternately as the Vedic tradition, the religion of Sanatana Dharma is the most ancient, continuously practiced spiritual tradition on earth. The term "Sanatana Dharma" is translated from the Sanskrit language to English as the "Eternal Natural Way". It is the religion of over one-billion of the world's current inhabitants. In this very accessible and easily readable new book, Sri Dharma Pravartaka Acharya, one of the world's greatest living authorities on the tradition of Sanatana Dharma, provides us with a brief, yet extremely authoritative, introduction to this remarkable spiritual path. Acharya explains the many contributions of Sanatana Dharma to the world, including being the original source of natural medicine, meditation, martial arts, philosophy, science, and sacred arts and culture. As Acharya demonstrates in this book, Sanatana Dharma is much more than just a religion. Sanatana Dharma is a divine civilization. Introduction to Sanatana Dharma explains the philosophical world-view and practices of this amazing spiritual tradition in an easy to follow and understand format, as well as reveals how Sanatana Dharma can help bring deep spiritual meaning and peace to our daily lives. If you are seeking philosophical answers to life's deepest mysteries, as well as a spiritual path that delivers joy, peace, contentment and purpose, Introduction to Sanatana Dharma is a must read for you.

 • af Christopher Isherwood
  197,95 kr.

  Mærkelige begivenheder fandt sted omkring Ramakrishnas fødsel i Bengalen 1836; de varslede en stor avatars komme. I løbet af få år nåede han den højeste bevidsthedstilstand. Uimodståelig elskelig af væsen og fuld af visdom drog han tilhængere og disciple til sig, som han med en berøring eller et blik kunne skænke indre oplysning. I bogen om Ramakrishnas liv har vi en dokumenteret skildring på nært hold af en verdenslærer. Efter hans død udbredte hans disciple, og ganske særlig den navnkundige Vivekananda, hans lære over den vestlige verden. Forfatteren er selv en discipel af Ramakrishna og har skrevet sin bog med indsigt og varme, så enhver vesterlænding kan forstå den indiske verden og dens tankegang.

 • af Surendranath Dasgupta
  120,95 kr.

  ""Hindu Mysticism"" by Surendranath Dasgupta is a seminal work that delves into the depths of Hindu spiritual philosophy and mysticism. Dasgupta, a renowned scholar of Indian philosophy, provides a comprehensive exploration of the mystical traditions within Hinduism, spanning from the ancient Vedic texts to the modern-day expressions of mysticism. Drawing upon a wealth of Sanskrit texts and philosophical treatises, Dasgupta elucidates the fundamental concepts of Hindu mysticism, such as the nature of ultimate reality (Brahman), the practice of yoga, and the pursuit of spiritual liberation (moksha). He examines various mystical experiences, including meditation, devotion (bhakti), and ecstatic states of consciousness (samadhi), offering insightful interpretations and analyses. Through his meticulous scholarship and profound insights, Dasgupta sheds light on the intricate tapestry of Hindu mystical thought, guiding readers on a transformative journey into the depths of the Hindu spiritual tradition. His work continues to be a seminal resource for scholars, practitioners, and seekers alike, seeking to understand the profound mysteries of Hindu mysticism.

 • af Sean Starr
  241,95 kr.

  This book is a compilation of inspiring quotes from spiritual teachers of the East, coupled with images showcasing the incredible sacred art of Nepal. The photographs, captured by Sean Starr and Jennifer Moore Starr during their time in Nepal in 2019 and 2020, coincide with the production of the documentary "Art Is Love: Nepal," they were shooting on location with filmmakers Daniel Driensky and Sarah Reyes of Exploredinary.For over 30 years, Sean Starr's original artwork has been displayed in dozens of exhibitions at galleries and institutions in New York, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Napa Valley, Philadelphia, Chicago, San Antonio and Ireland.Jennifer Moore Starr is a photographer and studio manager at Starr Studios. In the spring of 2019, I embarked on my inaugural journey to Nepal, having been invited by a photojournalist friend following the last-minute withdrawal of one of his fellow photographers. Eagerly seizing the opportunity, I found myself captivated by Nepal's allure the moment I touched down in Kathmandu. As an artist, I was enthralled by the ancient culture's profound reverence for the arts and how deeply intertwined the artwork was with their spiritual beliefs.After spending several weeks immersing myself in the rich tapestry of Nepal, I returned home with the aspiration to revisit and document the remarkable things I had encountered. A subsequent conversation with friends and filmmakers Daniel Driensky and Sarah Reyesof Exploredinary in Dallas resulted in an agreement to collaboratively return and produce a documentary highlighting the traditional artists of Nepal.Fate played its part, swiftly aligning the pieces, and in early 2020, My wife Jennifer, Daniel and Sarah found ourselves back in Nepal, filming our recently completed feature-length documentary titled "Art Is Love: Nepal." Throughout our travels, we documented the stories of artists and the sacred art of Nepal.Our journey took us through the bustling streets of Kathmandu, the ancient city of Bhaktapur, Pashupatinath Temple, the iconic Boudhanath and Swayambhunath Stupas, the lakeside city of Pokhara, and some of the remote villages of the Himalayas. We sincerely hope you enjoy this collection of photos, captured by Jennifer and me during breaks between filming sessions and interviews with other artists. It seemed only fitting to complement these images with some of our favorite quotes from Eastern teachers, some of whom undoubtedly inspired the very artists responsible for the masterpieces adorning this beautiful country.

 • af Richard Francis Burton
  197,95 kr.

  A book as immortal as the act itself.The Kama Sutra is a frank and rapturous meditation on human bodies and the pleasures they can give each other. From aphrodisiacs to special touches, from orgasm-delaying techniques to the endless varieties of kisses, The Kama Sutra is a wellspring of erotic knowledge and inspiration. Sir Richard Burton's controversial translation caused a stir in the Western world simply for its unflinching adherence to the original text. Here, in the complete and unexpurgated edition of this world-famous classic, is the most explicit, most detailed, and most fascinating book ever written for lovers.

 • af Kshirod Chandra Dash
  262,95 kr.

 • af Krishnajee Ayyagari
  132,95 kr.

 • af Vipresh Dwivedi
  186,95 kr.

  Embark on a captivating journey through Hinduism's global influence in this insightful book. Explore the rich tapestry of history, mythology, and spirituality as you trace Hinduism's footprint beyond India's borders. From the majestic temples of Southeast Asia to the sacred shrines of East Africa, uncover the timeless wisdom and cultural heritage that have inspired millions worldwide.Through meticulous research and engaging narratives, this book invites readers to discover Hinduism's profound impact on diverse civilizations across continents and centuries. From architectural marvels like Angkor Wat to the mystical traditions of the Himalayas, each chapter unveils the enduring legacy of Hinduism and its role in fostering intercultural dialogue.Whether you're a scholar of religious studies, a history enthusiast, or simply curious about world cultures, this book offers a comprehensive exploration of Hinduism's global journey. With engaging prose and thought-provoking insights, unlock the secrets of ancient wisdom and embark on a transformative odyssey through the realms of Hinduism beyond India's borders.

 • af Charles Francis Horne
  417,95 kr.

  This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • af Adi Sankara
  97,95 kr.

  In 33 profound verses, cast as a dialogue between a guru and a disciple, Adi Sankaracarya simultaneously reveals the supreme knowledge of the Self and the highest devotional worship (puja). The disciple first asks, "What manner of worship is prescribed in the undivided Existence-Consciousness-Bliss, in the one undifferentiated nature, though remaining in the state that is one without a second?" He then asks similar questions about the details of such in the context of utmost Nonduality, and, starting with the ninth verse, the Guru replies in the light of the Knowledge of that utmost Nonduality. By reading and meditating upon these illuminative verses by Adi Sankara, one will experience this profound, supreme puja.

 • af Rudolph Ludwig Carl Virchow
  234,95 - 372,95 kr.

  The book ""The Veddas of Ceylon and Their Relation to the Neighboring Tribes"" is a historical and anthropological study conducted by Rudolph Ludwig Carl Virchow in 1888. The book explores the culture, traditions, and lifestyle of the Vedda people, an indigenous tribe living in the island of Sri Lanka. Virchow's research is based on his personal observations and interactions with the Veddas during his visit to the country. The book delves into the Veddas' history, origin, and language, as well as their social and economic organization. Virchow also examines the relationship between the Veddas and other neighboring tribes, such as the Sinhalese and Tamils. He discusses the impact of colonialism and modernization on the Vedda way of life and analyzes the challenges they face in preserving their culture and identity.Overall, ""The Veddas of Ceylon and Their Relation to the Neighboring Tribes"" offers a detailed and insightful account of the Vedda people and their place in Sri Lankan society. It is a valuable resource for anyone interested in anthropology, history, and cultural studies.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

 • af Jogendra Chundra Ghose
  402,95 - 405,95 kr.

  The Hindu Law of Impartible Property Including Endowments, written by Jogendra Chundra Ghose in 1908, is a comprehensive guide to the Hindu law of inheritance and property division. The book provides a detailed analysis of the rules and principles governing the distribution of property among family members, particularly in cases of impartible property and endowments. The author delves into the historical and cultural context of Hindu society to explain the origins and evolution of these laws. He also examines the various schools of Hindu law and their differing interpretations of inheritance and property rights. The book covers a wide range of topics, including the legal rights of sons, daughters, widows, and other family members, the role of the family patriarch in property division, and the rules governing the creation and management of endowments. Throughout the book, Ghose provides numerous examples and case studies to illustrate the practical application of these laws. He also offers insights into the social and economic implications of these laws, particularly in relation to the perpetuation of wealth and power within certain families and communities. Overall, The Hindu Law of Impartible Property Including Endowments is an invaluable resource for scholars, legal professionals, and anyone interested in understanding the complexities of Hindu inheritance and property law.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

 • - Rulers Of India (1893)
  af Lionel James Trotter
  283,95 - 285,95 kr.

  The Earl of Auckland: Rulers of India is a historical book written by Lionel James Trotter in 1893. The book is a biography of George Eden, the first Earl of Auckland, who served as the Governor-General of India from 1836 to 1842. The book provides a detailed account of Auckland's life, his political career, and his tenure as the Governor-General of India. It covers his policies, decisions, and actions during his time in India, including the First Afghan War, which was a significant event during his tenure. The book also sheds light on the social, cultural, and political landscape of India during the early 19th century. The author has used various primary sources, including letters and official documents, to provide an accurate and insightful account of Auckland's life and times. Overall, The Earl of Auckland: Rulers of India is a valuable resource for anyone interested in the history of India and the British Empire.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

 • - Rulers Of India (1891)
  af William Wilson Hunter
  264,95 - 265,95 kr.

  The Earl of Mayo: Rulers of India is a historical book written by William Wilson Hunter and published in 1891. The book is a biography of Richard Southwell Bourke, the 6th Earl of Mayo, who served as the Viceroy of India from 1869 until his assassination in 1872. The book provides a detailed account of Mayo's life, including his early years, political career, and his tenure as Viceroy of India. It also explores his policies and reforms in India, including his efforts to improve the country's infrastructure, education system, and relations with neighboring countries. Hunter's writing style is engaging and informative, providing readers with an in-depth understanding of Mayo's life and legacy. The book is well-researched and includes a wealth of primary sources, including letters, diaries, and official documents. Overall, The Earl of Mayo: Rulers of India is a fascinating and insightful read for anyone interested in the history of India or British colonialism. It offers a unique perspective on one of the most important figures in India's history and sheds light on the complex political and social issues of the time.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

 • af William Crooke
  333,95 - 392,95 kr.

  Natives of Northern India is a book written by William Crooke and published in 1907. The book provides a comprehensive description of the people of Northern India, their culture, customs, beliefs, and traditions. Crooke, who was a British ethnographer and colonial administrator, draws on his extensive knowledge of the region and its people to provide a detailed account of their way of life.The book covers a wide range of topics, including the social structure of Northern Indian society, the role of religion and caste, marriage customs, festivals and celebrations, and the arts and crafts of the region. Crooke also provides insights into the political and economic systems of Northern India, and the impact of British colonialism on the region.Natives of Northern India is a valuable resource for scholars and students of South Asian culture and history, as well as anyone interested in gaining a deeper understanding of the people and customs of this fascinating region. With its detailed descriptions and rich insights, this book remains an important work in the field of ethnography and cultural studies.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

 • af Katharine Blanche Guthrie
  314,95 - 316,95 kr.

  Life in Western India V2 is a book written by Katharine Blanche Guthrie in 1881. It is a comprehensive account of the author's experiences and observations during her time in Western India. The book covers a wide range of topics, including the geography, history, culture, and daily life of the people of Western India. The author provides vivid descriptions of the landscape, flora and fauna, and the people she encountered during her travels. The book also delves into the political and social issues of the region, including the caste system, religious practices, and the impact of British colonialism. Throughout the book, Guthrie offers her own insights and opinions on the various topics she discusses, providing readers with a unique perspective on life in Western India during the late 19th century. This book is a valuable resource for anyone interested in the history and culture of India, as well as those interested in travel writing and colonial literature.In Two Volumes.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

 • af Henry Stewart Cunningham
  274,95 - 327,95 kr.

  Earl Canning and the Transfer of India from the Company to the Crown is a historical book written by Henry Stewart Cunningham in 1899. The book is a detailed account of the events leading up to the transfer of power from the East India Company to the British Crown in 1858. The author focuses specifically on the role played by Charles John Canning, the first Earl Canning, who served as the Governor-General of India during this period. The book explores the political and social climate of India during the mid-19th century, providing insights into the various factors that led to the transfer of power. It also sheds light on the various challenges that Canning faced during his tenure as Governor-General, including the Indian Rebellion of 1857, which was a major turning point in the history of India. Cunningham's narrative is based on extensive research, including primary sources such as letters, diaries, and official records. The book is written in a clear and concise style, making it accessible to both scholars and general readers. Overall, Earl Canning and the Transfer of India from the Company to the Crown is an important historical work that provides valuable insights into the complex political and social dynamics of 19th century India. It is a must-read for anyone interested in the history of India, the British Empire, or colonialism in general.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

 • af Ecovisiones
  252,95 kr.

  Explorando la riqueza interior del hinduismoEl hinduismo es una antigua tradición espiritual que ha cautivado a generaciones a lo largo de milenios. En la India, este sistema de creencias y prácticas se ha tejido con la complejidad de las castas y la diversidad cultural.Este libro es un viaje a través de la historia del hinduismo, desde sus raíces hasta su encuentro con la influencia occidental.El hinduismo es único en su enfoque en la vida cotidiana y la individualidad, otorgando a cada individuo la libertad de vivir según su propio camino. A diferencia de otras religiones, no tiene mandamientos divinos ni una autoridad central; en su lugar, ofrece una moral compartida arraigada en el corazón de cada persona.Ten al alcance de la mano las creencias fundamentales del hinduismo: la reencarnación, el karma y la devoción a múltiples deidades. Explora el sistema de castas, parte integral de la sociedad india.Descubre las creencias religiosas, que dan origen al brahmanismo, personificado en: Brahma, Vishnu y Shiva.

 • af Swami Divyananda
  122,95 kr.

  The Holy Vedas are oldest and most respected scriptural Hindu writings. They were passed down orally for generations before being written in Sanskrit in 1500 BCE.This book contains the English translation of all four Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, and Sam Veda. These collections feature poetry, hymns, prayers and religious thought.The hymns impart a deep understanding into Indian mythology and culture, and are thus an enchanting introduction to Hinduism. The Rig Veda provides a detailed description of the Indian gods.Friedrich Max Müller was a founding figure of Vedic studies in Europe. He believed that a study of the records of Vedic civilisation was essential to understand the development of European faiths. To accomplish this, he studied and translated the Rig Veda to English in order to preserve the spirit of the original Sanskrit mantras.

 • - Or Reminiscences Of India
  af George Anderson Vetch
  284,95 - 288,95 kr.

  ""The Gong: Or Reminiscences Of India"" is a memoir written by George Anderson Vetch, a British civil servant who served in India during the 19th century. The book provides a vivid account of his experiences in India, including his interactions with the local people, his travels throughout the country, and his observations on the customs and traditions of the Indian society. Vetch also reflects on the political and social changes that occurred during his time in India, including the Indian Rebellion of 1857 and the British colonial policies that shaped the country. The book is written in a lively and engaging style, and offers a unique perspective on the British colonial experience in India. It is a valuable resource for anyone interested in the history and culture of India, as well as the legacy of British imperialism in the region.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.