Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Hinduisme

Her finder du spændende bøger om Hinduisme. Nedenfor er et flot udvalg af over 408 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 •  
  251,95 kr.

  Bhagavadgita er ikke blot en af de mest berømte tekster inden for hinduismen, men også en af verdenslitteraturens berømte klassikere. Gennem en dialog mellem krigshelten Arjuna og hans vognstyrer Krishna får vi indsigt i en række filosofiske, teologiske og etiske synspunkter, der belyser aspekter af en grundlæggende forståelsesramme for hinduismen på både affattelsestidspunktet og i nutiden. I sammenhæng med de senere års stigende interesse og nysgerrighed i den vestlige verden for andre religioner, der blandt andet har afspejlet sig i nye bogudgivelser og artikler, forelægges hermed en ny dansk oversættelse af Bhagavadgita. Bogen er forsynet med en introduktion, et indledende essay, noter til oversættelsen og en fortegnelse over relevant litteratur.De tre oversættere har bestræbt sig på at fremlægge et arbejde, der kan være af interesse for en forholdsvis bred læserkreds. Hermed tænkes der på såvel fagfolk som på den alment interesserede læser.Bogen vil kunne inddrages i såvel universiteternes som i gymnasieskolernes undervisning. Den vil også være af interesse for enhver, der ønsker at orientere sig i én af de hovedreligioner, som man støder på i vor multikulturelle samtid.Det fremgår af DBC’s lektørudtalelse (Ellen Lind Jensen), at bogens målgruppe er indologer – professionelle samt ihærdige amatører.Oversættelsen er foretaget af tre personer, hvoraf de to har akademisk baggrund i indisk filologi og sanskrit, medens den tredje har andre eksamener, men har suppleret med studiet i sanskrit ved Aarhus Universitet.Der redegøres i forordet for arbejdsmetoden, og der gives i indledende afsnit noget baggrund til forståelse af Gita’en. Digtet er suppleret med en del forklarende noter.Lektøren skriver, at hun ikke har forudsætninger for at bedømme kvaliteten af oversættelsen, men kun grund til at tro, at der er tale om dygtigt og sobert arbejde. Værket betegnes som krævende læsning.Bogen er af Aarhus Universitet godkendt som peer reviewed videnskabelig publikation.

 • af Christopher Hitchens
  107,95 kr.

  The provocative bestseller from Britain's foremost controversial thinker is now in paperback: 'If Hitchens didn't exist, we wouldn't be able to invent him.' Ian McEwan

 • af Arthur Osborne
  171,95 kr.

 • af Svend Trier
  72,95 - 197,95 kr.

  Yoga rummer en dybere spirituel dimension, som ikke kun har med smidighed, fysiskvelbefindende og stressreduktion at gøre, men handler om udvikling af vores bevidsthed. Yoga er at leve med nærvær og dyb respekt over for en selv og ens krop og over for alle andre mennesker og alt levende. Spirituel yoga indbefatter meditation og refleksion, men drejer sig grundlæggende om en særlig livsindstilling, der ikke er begrænset til de perioder, hvor du sidder på puden eller yogamåtten og laver dine øvelser.I Yoga som spirituel praksis præsenterer den erfarne meditationslærer og forfatter Svend Trier de forskellige klassiske yogaveje og viser deres relevans og praktiske anvendelse i dag. Spirituelt søgende og yogaudøvere, som ønsker at udvide deres praksis og forståelse af yoga, kan have særlig gavn af bogen, men den henvender sig til alle, der interesserer sig for personlig udvikling.Yogaens visdomslære er udviklet og forfinet over flere tusind år og tilbyder værktøjer og metoder til at opnå højere niveauer af bevidsthed og giver mulighed for at leve et rigere og mere fyldestgørende liv på alle niveauer.leve et rigere og mere fyldestgørende liv på alle niveauer.

 • af Marianne Qvortrup Fibiger
  173,95 - 269,95 kr.

  Tusindvis af mennesker strømmer til Brøndby Hallen, hver gang Amma eller ”Moder” er på besøg. De kommer for at få et helende kram af den verdenskendte indiske guru og lade sig inspirere af hendes særlige form for hinduisme, som ikke er den samme, som fx de srilankansk-tamilske hinduer udøver i Abirami-templet lidt uden for Herning. Til daglig holdes der puja eller gudstjeneste i ni meget forskellige hindutempler rundtomkring i Danmark, mens yogadyrkere, Hare Krishna-munke, Amma-tilhængere og alle dem, der bare tror på karma, på hver deres måde indoptager dele af den hinduistiske kultur og religiøse tradition.Hinduisme er i dag fuldt integreret i Danmark. Men religionshistorisk er hinduisme svær at klassificere, og derfor vælges den ofte fra i undervisningen. Det er synd, for hinduisme kan ikke blot udfordre vores forståelse af religion, den udgør også et feltlaboratorium, der kan gøre os klogere på det kulturmøde og de identiteter, traditioner og forandringer, både gamle og unge står overfor i en ”glokal” verden.Hinduisme i Danmark og i verden har fokus på det nære, men tager afsæt i det fjerne. For at forstå traditionen, og hvordan den forandrer sig over tid og i nye kontekster, retter bogen først blikket mod hinduismens kulturelle og religiøse rødder og dens klassiske tekster og dernæst mod hinduismen i Danmark i dag.

 • af Christopher Isherwood
  188,95 kr.

  Mærkelige begivenheder fandt sted omkring Ramakrishnas fødsel i Bengalen 1836; de varslede en stor avatars komme. I løbet af få år nåede han den højeste bevidsthedstilstand. Uimodståelig elskelig af væsen og fuld af visdom drog han tilhængere og disciple til sig, som han med en berøring eller et blik kunne skænke indre oplysning. I bogen om Ramakrishnas liv har vi en dokumenteret skildring på nært hold af en verdenslærer. Efter hans død udbredte hans disciple, og ganske særlig den navnkundige Vivekananda, hans lære over den vestlige verden. Forfatteren er selv en discipel af Ramakrishna og har skrevet sin bog med indsigt og varme, så enhver vesterlænding kan forstå den indiske verden og dens tankegang.

 • af Jay Woogara
  165,95 kr.

 • af Sri Mata Amritanandamayi Devi
  223,95 kr.

 • af Sri Mata Amritanandamayi Devi
  225,95 kr.

 • af Sri Mata Amritanandamayi Devi
  228,95 kr.

 • af M. A. Center
  231,95 kr.

  For My Children Is A Compact Volume Of Ammäs Selected Teachings And Answers To Commonly Asked Questions. Mother¿s Words Have The Simplicity Of A Village Girl, And At The Same Time, The Profound And Immediate Quality Of Someone Speaking Directly From Divine Experience. Her Teachings Are Universal And Applicable To Our Daily Lives, Whether We Are Serious Spiritual Aspirants, Mildly Interested Seekers, Or Even Skeptics. Partial Contents: The Spiritual Master; God; Mahatmas; Scriptures; Jnana, Bhakti And Karma Yoga; Pranayama; Meditation; The Mantra; Devotional Singing; Vows And Other Spritual Observances; Patience And Self-Discipline; Humility; Diet; Brahmacharya; Householders; Nature. Published By The Disciples Of Mata Amritanandamayi Devi, Affectionately Known As Mother, Or Amma The Hugging Saint.

 • af Sarayu Kimberley Johnson
  365,95 kr.

  A Practical Approach To Serving Others Through Times Of Illness And Death. Death¿Of Our Loved Ones And Ourselves¿Is An Experience Most Of Us Fear But All Of Us Have To Eventually Go Through. Drawing On Ammäs Teachings And The Author¿s Firsthand Experiences Of Serving As A Hospital Chaplain, Being With Dying Addresses Our Fears And Reveals How Being With Our Loved Ones During The Process Of Dying Can Be A Profound Spiritual Gift For Them-And For Us. The Most Important Gift That We Can Offer To Another Who Is Dying Is To Be Present, Writes The Author. It Means Actively Listening And Giving Our Full Attention To The Person Accepting Them Where They Are In Every Changing Moment. Filled With Practical Advice, Powerful Stories, And Great Love And Gratitude For Life, Being With Dying Helps Us Develop A Truly Peaceful, Accepting Approach To Death. Published By The Disciples Of Mata Amritanandamayi Devi, Affectionately Known As Mother, Or Amma The Hugging Saint.

 • af Sri Mata Amritanandamayi Devi
  229,95 kr.

  108 Quotes On Faith. An Inspirational Book Revealing The Spiritual Truths Of How To Develop An Indomitable Faith And Self-Confidence For Success In Life. Published By The Disciples Of Mata Amritanandamayi Devi, Affectionately Known As Mother, Or Amma The Hugging Saint.

 • af Gretchen McGregor
  192,95 - 282,95 kr.

 • af Sri Mata Amritanandamayi Devi
  117,95 - 191,95 kr.

  Let Our Effort To Discover Our Own Essential Nature, That Indwelling Universal Power, Be A Characteristic Feature Of The New Millennium We Are About To Enter. Let This Be Recognized As One Of The Important Goals Of The Next Century. An Address At The Interfaith Celebration In Honor Of The 50th Anniversary Of The United Nations, New York, October 21, 1995. Published By The Disciples Of Mata Amritanandamayi Devi, Affectionately Known As Mother, Or Amma The Hugging Saint.

 • af Swamini Krishnamrita Prana
  182,95 - 273,95 kr.

  Mata Amritanandamayi, Also Known As Amma, Is A Unique Phenomenon, A Spiritual Master In The Form Of A Loving Mother Who Embraces All Who Come To Her. Millions, Including The Rich And The Poor, The Joyful And The Despairing, Have Experienced The Power Of Ammäs Compassionate Love And Overwhelming Grace. Swamini Krishnamrita Prana, Australian By Birth, Is One Of The First Women Disciples To Find Amma. In Her Second Book, She Describes Spiritual Life While Living With This God-Realized Soul For The Past 25 Years. She Delights The Readers With Her Unique Perspective On Daily Life With Amma, Recounting Stories And Experiences In Her Intimate And Down-To-Earth Style. She Shares Some Profound Insights Into The Nature Of Life And Love, Gathered Like Pearls From The Ocean Of Wisdom That Is Amma. Published By The Disciples Of Mata Amritanandamayi Devi, Affectionately Known As Mother, Or Amma The Hugging Saint.

 • af Sri Mata Amritanandamayi Devi
  191,95 kr.

  In This Heartfelt Address Delivered At The Global Peace Initiative Of Women¿s 2008 Summit In Jaipur, Amma Focuses On The Deterioration Of Love And Mutual Respect Between Men And Women. Pointing To Specific Problems And Offering Insightful Solutions, Amma Offers Her Vision Of A World Where Men And Women Stop Competing With One Another And Begin Climbing, Hand-In-Hand, To Material And Spiritual Heights. Published By The Disciples Of Mata Amritanandamayi Devi, Affectionately Known As Mother, Or Amma The Hugging Saint.

 • af M. A. Center
  229,95 kr.

  Archana Book (Small) With English Translation. This Version Of The Archana Book Contains The Traditional 1,000 Names Of The Divine Mother, 108 Names Of Amma, Sri Lalitha Sahasranama Stotram, Mahisasura Mardini Stotram, And The 15th And 18th Chapters Of The Bhagavad Gita. You Will Also Find The English Translation Of These Chants. This Is A Wonderful Addition To The Ritual Of Performing The Manasa Puja and Chanting The Praises Of The Goddess. Benefits Of The Archana: The Archana Brings Prosperity To The Family And Peace To The World. It Will Remove The Effects Of Past Mistakes. We Will Get The Strength To Understand Truth And Live According To It. We Will Get Long Life And Wealth. The Atmosphere Gets Purified with The Chanting Of Lalita Sahasranama, The Energy In Every Nerve Of Our Body Will Be Awakened. This Puja Will Eliminate All Harm Arising From The Displeasure Of Ancestors Or From Evil Spells From Others. There Is No Need After This For You Children To Resort To Special Rites To Ward Off Such Evils, Because The Power That You Gain By This One-Pointed Puja Is Not Achieved By Any Priest Or Mantravadin In A Thousand Years Of Worship. When We Pray With Open Hearts, The Effects Of All Evil Spells Vanish. You Need Not Fear Any More About Such Things. Of Course There Are Some Bad Times In One¿s Life; That Is Not From Any Evil Spells Cast By Anybody. Do Not Be Misled By These. Those Who Do This Need Not Go For Anything Else. All Evils Will Be Removed. Published By The Disciples Of Mata Amritanandamayi Devi, Affectionately Known As Mother, Or Amma The Hugging Saint.

 • af Surdas
  190,95 - 304,95 kr.

 • af Sri Mata Amritanandamayi Devi
  225,95 kr.

 • af M. A. Center
  192,95 - 278,95 kr.

  My First Darshan Is An Offering Of Love To Souls Everywhere. This Book Is A Collection Of Short Stories Written By Fifty-Four Of The Hundreds Of Thousands Of People Blessed To Have Received Darshan From Mata Amritanandamayi Devi, Their Beloved Mother And Guru. The Stories Represent Nearly Thirty Countries On Five Continents And Range From A Ten-Year-Old Girl's Poignant Tale To A Seventy-Year-Old Grandfather's Rich Saga. These Souls Share Their Heart Warming And Deeply Moving Experiences With Her. This Book Is Their Offering At Her Divine Feet. Published By The Disciples Of Mata Amritanandamayi Devi, Affectionately Known As Mother, Or Amma The Hugging Saint.

 • af L. Swaminathan
  487,95 kr.

 • af Henry Arthur Deuteros Phillips
  247,95 kr.

 • af Chandra Mallampalli
  238,95 - 948,95 kr.

 • af Francois Voegeli
  455,95 kr.

 • af Pravina Rodrigues
  282,95 kr.

 • af Ahsi Ayir
  170,95 kr.

 • af Tamizh Iniya
  196,95 kr.

 • af Srikanth Challa
  147,95 kr.

 • af Mahesh Sharma
  146,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.