Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Ingeniørvidenskab: generelt

Her finder du spændende bøger om Ingeniørvidenskab: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 5.670 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Sådan vil kunstig intelligens revolutionere fremtiden
  af Anders Bæk
  195,95 - 237,95 kr.

  ChatGPT og de moderne AI-chatrobotter har allerede revolutioneret mange aspekter af vores hverdag. Men vi befinder os fortsat i den spæde begyndelse af AI-epoken.Vi står i disse tider over for verdenshistoriens største teknologiske revolution. AI – eller kunstig intelligens, som teknologien kendes på dansk – er en samfundsændrende teknologi, der vil transformere alle aspekter af vores liv over de kommende år. AI vil revolutionere vores hverdag, arbejdsplads, skolevæsen og meget mere.Anders Bæk er AI-ekspert og en af landets mest benyttede foredragsholdere, når det gælder kunstig intelligens. I denne bog tager han læseren på en rundvisning ind i fremtiden. Han fortæller gennem konkrete eksempler, hvordan vores fremtid vil blive forandret på både godt og ondt takket være denne science fiction-lignende teknologi.Det kan allerede afsløres nu, at det ikke er småting vores civilisation har i vente …Anders Bæk (f. 1992) er AI-ekspert og en af landets mest benyttede foredragsholdere til at fortælle om den store AI-revolution. Er uddannet civilingeniør i software- og forretningsudvikling, og har studeret AI’s udvikling siden 2015. Han er fast paneldeltager i landets største erhvervspodcast “Millionærklubben”, udtaler sig ofte til landets medier om AI- og tech-emner, og han udgiver en af landets mest lyttede podcasts om kunstig intelligens, ”AI Revolutionen”.

 • af Samuel Brüning Larsen
  227,95 kr.

  Projekter og rapporter på tekniske uddannelser er en håndbog er til dig, der er studerende på en teknisk uddannelse.Bogen bygger på princippet om, at teknikere designer løsninger. For eksempel designer maskiningeniører maskiner, bygningsingeniører bygninger, produktionsingeniører produktionssystemer, og IT-ingeniører softwareprogrammer. Bogen handler om: Problemformuleringer i tekniske projekter Metode og praktiske planlægning af projektet Dataindsamling og analysearbejde Design af løsning og økonomisk evaluering Test og implementering af løsning Teamwork, samarbejde i gruppen og projektvejledning Virksomhedssamarbejde og interessenthåndtering Projektrapportens opbygning, sprog og formidling Eksamen i et projekt og censors 12-talskriterier Den tekniske kandidatafhandling Bogen kan anvendes på alle tekniske uddannelser, hvor projektarbejde indgår, på både universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Bogen er til alle semestre af en uddannelse og til både større gruppeprojekter som afgangsprojekter med en eller to personer. Samuel Brüning Larsen er civilingeniør, ph.d., har vejledt projekter på alle niveauer på ingeniøruddannelsen, undervist i projektledelse og arbejdet som konsulent hos McKinsey og projektleder i vindmølleindustrien.

 •  
  357,95 kr.

  Allerede de græske myter udfordrede teknikken: Ikaros fløj med sine voksvinger for tæt på solen og måtte lade livet, mens Prometheus blev idømt en smertelig straf for at have givet ilden til mennesket. Og spørgsmålet om teknikken, som myterne kredser om, er evigt aktuelt: Hvad stiller vi op, når teknikken på én gang byder sig til som den sikre løsning på alverdens problemer og samtidig truer hele vor eksistens med åndelig og fysisk udslettelse?Spørgsmålet om teknikken er også navnet på Martin Heideggers berømte foredrag fra 1953, der sikrede teknikken en plads i den humanistiske forskning. 60-året for Heideggers foredrag er således en ideel anledning til at minde om, at spørgsmålet om teknikken langtfra har nået efterlønsalderen. Tværtimod: Nye spørgsmål trænger sig på.I Nye spørgsmål om teknikken stiller 22 forfattere således en række spørgsmål, der kommer vidt omkring teknikken. Forfatterne har baggrund i mange forskellige fag og stiller spørsmål om alt fra robotsæler, apps og videoovervågning til tænkning, kunst og tid. Bogen tilbyder ingen lette svar, men for et øjeblik skaber spørgsmålene et tiltrængt ophold, en tænkepause, et tankereservat, midt i tidens innovationsiver.

 • - 2. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  217,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien blev udviklet til forfatterens undervisning på Produktionteknolog uddannelse på Københavns Erhvervsakademi. Trilogien er udviklet, så den henvender sig til både ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der ønsker at lære eller få genopfrisket, hvordan man beregner styrken i ens konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler: Dimensionering, Profiler, Indre kræfter og Samlinger. Bogen gennemgår gode råd om konstruktion, bevidst svageste led, tyngdepunkt, inertimoment, modstandsmoment, fra kraft til spænding, de forskellige spændingstyper, samt nedbøjning, forskydnings- og momentkurver for simple bjælkekonstruktioner. Bogen afsluttes med bolte- og svejsesamlinger samt ti cases, hvor teorierne i bogen kan anvendes. Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om styrkelærebogen på www.kandetholde.dk/styrkelæreLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • af Roma Agrawal
  125,95 - 247,95 kr.

 • - optimering af produktionsgrundlaget til LEAN og Industri 4.0
  af Jan Pedersen
  247,95 kr.

  Tids- og metodestudier tager en gammel disciplin med ind i det nye årtis udfordringer i forbindelse med Industri 4.0, robotteknologi og Lean.Tids- og metodestudier lyder for mange som noget meget støvet fra 1950’ernes akkordbaserede produktionssystemer, men erfaringer fra erhvervslivet har vist, at man er nødt til at opbygge et tidsgrundlag for at kunne lave KPI’er (Key Performance Indicators) for sit produktionssystem. Hvis man ikke kender til situationen nu, kan man ikke vurdere, om der er en gevinst ved at investere i robotteknologi.Det har desuden også vist sig, at mange af de robotinstallationer, som allerede nu er i virksomhederne, kan optimeres betydeligt ved at benytte nogle af de samme metodestudier, som man benyttede til at optimere operatører.Moderne teknologi har heldigvis spillet kraftig ind på den måde, man arbejder med discipliner på i dag. Det er ikke længere nødvendigt at stå med et clipboard med stopure for at lave et tidsgrundlag. I dag kan man i stedet optage en videofilm med sin smartphone, eksportere den til et program, hvor man i ro og mag kan benytte en række optimeringsredskaber til sit arbejde.Tids- og metodestudier gennemgår virksomhedens produktionsgrundlag og giver et historisk oprids af baggrunden for måden, hvorpå vi opbygger et produktionssystem i dag. De klassiske metodestudieværktøjer bliver gennemgået for at give en god introduktion til programmet AVIX, som er et af de væsentligste IT-programmer, der benyttes på området i dag.Bogen knytter tids- og metodedisciplinerne sammen med såvel Lean som automatisering baseret på Industri 4.0. Der er herudover et fyldigt kapitel om SMED.Tids- og metodestudier kan anvendes af alle, der arbejder med Lean og industriel optimering, men er tillige lærebog på ingeniøruddannelser, samt på produktionsteknologuddannelsen og øvrige tekniske uddannelser, som bygger på optimering af tekniske eller administrative processer.Jan Pedersen er produktionsingeniør fra Odense Teknikum/Syddansk Universitet og har en Executive MBA fra Henley – University of Reading. Han har arbejdet med tids- og metodeoptimering i mange år i forskellige virksomheder i Danmark. Siden 2007 har han været ansat på Syddansk Universitet som lektor på ingeniøruddannelserne.

 • - på skoler og hospitaler
  af Cathrine Hasse & Katia Dupret Søndergaard
  317,95 kr.

  Teknologi er en uomgængelig del af det moderne arbejdsliv. Tekniske apparater udvikles og udskiftes med stadig større hastighed. Af og til bryder de sammen eller har utilsigtede konsekvenser. Man kan derfor ikke én gang for alle lære, hvordan teknologier udnyttes mest effektivt og konstruktivt i arbejdslivet. Det er en stadig udfordring at forholde sig til de komplekse og konstant foranderlige processer. Også for professionsuddannede som skolelærere og sygeplejersker.Bogen rummer en række empiriske analyser af teknologiforståelsen i praksis på hospitaler og skoler. På den baggrund giver forskerne et bud på, hvordan professionsuddannede bliver bedre til at håndtere de udfordringer, de møder på arbejdspladserne. Det er vigtigt, at uddannelserne lærer de studerende at reflektere over, hvordan teknologi påvirker deres faglighed og arbejdspraksis. En relationel teknologiforståelse - som indebærer at kunne kombinere teknisk handleviden med en social og kulturel indsigt - sætter den professionsuddannede i stand til selv at agere bevidst og innovativt inden for den organisatoriske ramme.

 • af Will Larson
  357,95 kr.

  In this book, author Will Larson shows you ways to obtain your first executive job and quickly ramp up to meet the challenges you may not have encountered in non-executive roles.

 • af Paolo Gargiulo
  1.966,95 kr.

  Handbook of Surgical Planning and 3D Printing: Applications, Integration, and New Directions?covers 3D printing and surgical planning from clinical, technical and economic points-of-view. This book fills knowledge gaps by addressing: (1) What type of medical images are needed for 3D printing, and for which specific application? (2) What software should be used to process the images, should the software be considered a medical device? (3) Data protection? (4) What are the possible clinical applications and differences in imaging, segmentation, and 3D printing? And finally, (5) What skills, resources, and organization are needed? Sections cover technologies involved in 3D printing in health: data structure, medical images and segmentation, printing materials and 3d printing, 3D printing and Clinical Applications: orthopedic surgery, neurosurgery, maxillofacial, orthodontistry, surgical guides, integrating 3D printing Service in Hospitals: infrastructures, competences, organization and cost/benefits, and more.

 • af James P Womack
  372,95 kr.

  Revised, updated, and more relevant than ever, the bestselling business classic by two internationally renowned management theorists shows how companies of all sizes can become the most efficient organizations possible. 20 charts.

 • - 3. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  217,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Denne bog er den første af tre lærebøger indenfor faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, maskinmestre, produktudviklere, arkitekter, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter først med den klassiske metode, og afsluttes med to nye hurtigmetoder, der på få sekunder kan bestemme reaktionerne.I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om statikbogen på www.kandetholde.dk/statikLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • af Julia Richter
  310,95 kr.

  Die additive Fertigung mit ihrem schichtweisen Aufbau bietet eine Vielzahl attraktiver Eigenschaften wie eine noch nie dagewesene Gestaltungsfreiheit und maßgeschneiderte mechanische Eigenschaften. Unter anderem erlaubt das pulverbettbasierte Laserstrahlschmelzen von Metallen (PBF-LB/M) die Herstellung hochkomplexer Teile mit einem Minimum an Nachbearbeitungsaufwand. Da die additiven Fertigungsverfahren jedoch vergleichsweise neu sind, gibt es noch einige offene Fragen bezüglich der Prozess-Mikrostruktur-Eigenschafts-Beziehung zu klären. In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss verschiedener Prozessabweichungen, die einen nicht-idealen Prozesszustand darstellen, auf die Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften von Eisen- und Aluminiumbasislegierungen untersucht. Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Prozessabweichungen konzentrierte sich diese Arbeit auf drei exemplarische, nicht-ideale Prozesse, d.h. Prozessunterbrechungen, die Verwendung von nicht-sphärischen Pulvern und einen variierenden Prozessgasstrom. Durch den Einsatz hochauflösender elektronenmikroskopischer Analysemethoden sowie der Röntgentomographie konnten tiefe Einblicke in die Mikrostruktur und die Defektbildungsmechanismen gewonnen werden. Der Einfluss von Mikrostruktur und Defekten auf die Schädigungsentwicklung unter mechanischer Belastung wurde analysiert und eine Modellidee für eine robuste Produktion abgeleitet und mit bestehenden Konzepten diskutiert.

 • af Bünyamin Argac
  377,95 kr.

  Studienarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Ingenieurwissenschaften - Maschinenbau, Note: 2.7, Ruhr-Universität Bochum (Werkstofftechnik), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, den Restaustenitgehalt im Kaltarbeitsstahl X153CrMoV12- 1 in Abhängigkeit der Austenitisierungstemperatur zu bestimmen und zusätzlich die Anwendbarkeit unterschiedlicher Analyseverfahren zu bewerten. Wie oben erwähnt, wird dieser KAS mit unterschiedlichen RA-Gehalten durch verschiedene Wärmebehandlungen eingestellt. Dazu wurden verschiedene Methoden angewendet. Diese Methoden sind zum einen die Quantitative Bildanalyse mit der Punktrastermethode und der Bildbinarisierung. Zum anderen wurde mit der Röntgendiffraktometrie (XRD) gearbeitet. Die Restaustenitgehalte wurden anhand der exakt gleichen Proben mit den unterschiedlichen Verfahren bestimmt und anschließend ausgewertet und analysiert. Die Verfahren wurden hinsichtlich des benötigten Zeitaufwands und hinsichtlich der erzielten Genauigkeit analysiert. Hierbei ist darauf zu achten, wie groß der Arbeitsaufwand der einzelnen Methoden ist. Es gibt Methoden, die sehr zeitaufwändig sind, dafür aber eine gute Genauigkeit liefern. Andererseits gibt es auch Methoden, die vom Zeitaufwand geringer sind, jedoch keine gute Genauigkeit liefern. Bereits mit der ersten Messung, beispielsweise mit der Punktrastermethode, konnten zielführende Werte ermittelt werden. Diese haben sich mit der Zeit bestätigt, da wiederholt positive Ergebnisse bei der Analyse erzielt wurden.

 • af Bernhard Lichtberger
  1.186,95 kr.

  As a standard reference work, The Comprehensive Manual of Track Maintenance Volume 1 describes all aspects of track maintenance in theory and practice in a clear and concise form. It reflects the current status of maintenance methods, supplemented by an outlook on foreseeable and ongoing technical developments.The Comprehensive Manual of Track Maintenance is published in two volumes. This 1st volume comprises the following chapters:¿ History of the mechanization of track construction¿ The track from a systemic perspective¿ New construction and conversion of ballasted track and slab track¿ Loading of the track - wheel-rail interaction¿ Supervision and monitoring ¿ Rail defects and rail treatment methods¿ Track geometry correction - Tamping

 • af Hoang Pham
  1.952,95 - 1.962,95 kr.

 • af Adolfo Crespo Marquez
  3.705,95 - 3.714,95 kr.

 • af Paul Schönsleben
  1.572,95 kr.

  Dieses bewährte Handbuch zeigt das Integrale Logistikmanagement als das Management des Güter-, Daten- und Steuerungsflusses auf der umfassenden Supply Chain, also entlang des gesamten Lebenszyklus von Produkten materieller oder immaterieller Natur (Industrie oder Dienstleistung). Für die neunte Auflage wurden alle Kapitel überarbeitet, gestrafft und die Abbildungsfarben systematisch zugeordnet. Lernziele wurden zu jedem Teilkapitel hinzugefügt und die folgenden Themen neu aufgenommen: Steigende Transaktionskosten beim OutsourcingKreislaufwirtschaft Darüberhinaus wurden die Schlüsselbegriffe der ASCM/APICS CPIM (Certified in Production and Inventory) Module sowie des ASCM/APICS CSCP (Certified Supply Chain Professional) Programms aktualisiert.

 • af Robert E Scanlon
  337,95 kr.

  130 years of family history from 1880 to 2009 from Germany to Japan.

 • af Graziano Chesi
  1.107,95 kr.

  The study of uncertain systems has played a significant role throughout the history of control engineering due to unknown quantities often being present in the mathematical model of a plant. In this monograph the author provides a unified framework for the fundamental and challengingarea of robustness analysis of uncertain systems, where even the most basic problem of establishing robust stability may be still present. This framework uses linear matrix inequalities (LMIs) to exploit polynomials that can be expressed as sums of squares of polynomials (SOS). The author guides the reader through the motivations for using the framework including considering various types of uncertainties; providing guarantees for robust stability and robust performance; requiring the solution of convex optimization problems; allowing for trade-off between conservatism and complexity; and concluding with a number of special case methods. This monograph can be used by researchers and students to understand the issues and use the numerical examples to identify the use of the framework in modern controls systems.

 • af Natasha Maurits
  308,95 kr.

  This book reviews math topics relevant to non-mathematics students and scientists, but which they may not have seen or studied for a while. These math issues can range from reading mathematical symbols, to using complex numbers, dealing with equations involved in calculating medication equivalents, the General Linear Model (GLM) used in e.g. neuroimaging analysis, finding the minimum of a function, independent component analysis, or filtering approaches. Almost every student or scientist, will at some point run into mathematical formulas or ideas in scientific papers that may be hard to understand, given that formal math education may be some years ago. In this book we will explain the theory behind many of these mathematical ideas and expressions and provide readers with the tools to better understand them. We will revisit high school mathematics and extend and relate this to the mathematics you need to understand the math you may encounter in the course of your research. This book will help you understand the math and formulas in the scientific papers you read. To achieve this goal, each chapter mixes theory with practical pen-and-paper exercises such that you (re)gain experience with solving math problems yourself. Mnemonics will be taught whenever possible. To clarify the math and help readers apply it, each chapter provides real-world and scientific examples.In this new edition, two new chapters covering statistics and differential equations have been added, which have been workshopped in the 'authors' popular lecture series in order to maximize the benefit for readers.

 • af Ulrich Trick
  597,95 - 632,95 kr.

  5G-Netze werden weltweit auf- und ausgebaut. Im Vergleich zu 4G bieten sie nicht nur offensichtliche Vorteile wie höhere Bitraten, sondern hohe Zuverlässigkeit und geringe Latenz, z.B. für Car-to-X-Anwendungen, oder die Einbindung einer sehr hohen Anzahl von Endgeräten, z.B. von Sensoren in einer Smart City. Dieses einzige deutschsprachige Buch zur 5G-Technik beginnt mit der Evolution bei den Mobilfunknetzen hin zu 5G und geht in der Folge auf die Basiskonzepte und -technologien wie NGN, IMS, die Virtualisierung mit NFV und MEC sowie SDN ein. Die besondere Herangehensweise an 5G über Anwendungsfälle und Einsatzszenarien hin zu konkreten Anforderungen sowie die Standardisierung bei ITU und vor allem 3GPP sowie die internationale Regulierung werden aufgezeigt. Breiten Raum nehmen das Design von 5G-Systemen, die 5G-Zugangsnetze inkl. Open-RAN mit ihrer leistungsstarken Übertragungstechnik sowie das Kernnetz mit den innovativen Konzepten der Service Based Architecture und des Network Slicing inkl. Beispielen aus der Netzwerkpraxis ein. Ein 5G-System wird in der Gesamtsicht dargestellt, ergänzt durch einen Blick auf Campusnetze und abgerundet durch einen Überblick über alle relevanten IT Security-Aspekte. Abgeschlossen wird die Gesamtbetrachtung durch einen Blick auf die Umwelteinflüsse durch die elektromagnetische Strahlung, die Energie- und Rohstoffbedarfe sowie das Thema Nachhaltigkeit. Zudem wird die Weiterentwicklung bei 5G beschrieben inkl. eines optimal aufbereiteten Einstiegs in 6G. Hauptziel des Buches ist es, an 5G-Technik und -Anwendungsszenarien interessierten Personen fundiertes 5G-Wissen zu vermitteln und zur weiteren Auseinandersetzung mit diesem Themengebiet anzuregen. Angesprochen sind allgemein technisch Interessierte, speziell Mitarbeitende von öffentlichen und privaten Netzbetreibern. Interesse wird dieses Buch auch in den IT-Abteilungen möglicher 5G-Anwenderfirmen wecken, nicht zuletzt natürlich bei Studierenden der Informatik und Elektrotechnik.

 • af Murat Durucu
  2.377,95 - 2.438,95 kr.

 • af Sebastian Kuhls
  345,95 - 443,95 kr.

 • af Chin-Yin Huang
  3.092,95 - 3.738,95 kr.

 • af Yi Wang
  2.953,95 kr.

  The book is a compilation of selected papers from the 13th International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation (IWAMA 2023), held in Shanghai University of Engineering Science, China on 15 - 16 October, 2023. Topics focusing on novel techniques for manufacturing and automation in Industry 4.0 are now vital factors for the maintenance and improvement of the economy of a nation and the quality of life. It will help academic researchers and engineers to implement the concept, theory and methods in Industry 4.0 which has been a hot topic. These proceedings will make valuable contributions to academic researchers, engineers in the industry for the challenges in the 4th industry revolution and smart factories.

 • af Charles Knight
  362,95 kr.

 • af Yi Wang
  3.241,95 - 3.250,95 kr.

  This book is a compilation of selected papers from the 12th International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation (IWAMA 2022), held in Jimei University, Xiamen, China on 01 - 02 November, 2022. Topics focusing on novel techniques for manufacturing and automation in Industry 4.0 are now vital factors for the maintenance and improvement of the economy of a nation and the quality of life. It will help academic researchers and engineering to implement the concept, theory and methods in Industry 4.0 which has been a hot topic. These proceedings will make valuable contributions to academic researchers, engineers in the industry for the challenges in the 4th industry revolution and smart factories.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.