Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Ingeniørvidenskab: generelt

Her finder du spændende bøger om Ingeniørvidenskab: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.141 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Samuel Bruning Larsen
  227,95 kr.

  Projekter og rapporter på tekniske uddannelser er en håndbog er til dig, der er studerende på en teknisk uddannelse.Bogen bygger på princippet om, at teknikere designer løsninger. For eksempel designer maskiningeniører maskiner, bygningsingeniører bygninger, produktionsingeniører produktionssystemer, og IT-ingeniører softwareprogrammer. Bogen handler om: Problemformuleringer i tekniske projekter Metode og praktiske planlægning af projektet Dataindsamling og analysearbejde Design af løsning og økonomisk evaluering Test og implementering af løsning Teamwork, samarbejde i gruppen og projektvejledning Virksomhedssamarbejde og interessenthåndtering Projektrapportens opbygning, sprog og formidling Eksamen i et projekt og censors 12-talskriterier Den tekniske kandidatafhandling Bogen kan anvendes på alle tekniske uddannelser, hvor projektarbejde indgår, på både universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler. Bogen er til alle semestre af en uddannelse og til både større gruppeprojekter som afgangsprojekter med en eller to personer. Samuel Brüning Larsen er civilingeniør, ph.d., har vejledt projekter på alle niveauer på ingeniøruddannelsen, undervist i projektledelse og arbejdet som konsulent hos McKinsey og projektleder i vindmølleindustrien.

 •  
  330,95 kr.

  Allerede de græske myter udfordrede teknikken: Ikaros fløj med sine voksvinger for tæt på solen og måtte lade livet, mens Prometheus blev idømt en smertelig straf for at have givet ilden til mennesket. Og spørgsmålet om teknikken, som myterne kredser om, er evigt aktuelt: Hvad stiller vi op, når teknikken på én gang byder sig til som den sikre løsning på alverdens problemer og samtidig truer hele vor eksistens med åndelig og fysisk udslettelse?Spørgsmålet om teknikken er også navnet på Martin Heideggers berømte foredrag fra 1953, der sikrede teknikken en plads i den humanistiske forskning. 60-året for Heideggers foredrag er således en ideel anledning til at minde om, at spørgsmålet om teknikken langtfra har nået efterlønsalderen. Tværtimod: Nye spørgsmål trænger sig på.I Nye spørgsmål om teknikken stiller 22 forfattere således en række spørgsmål, der kommer vidt omkring teknikken. Forfatterne har baggrund i mange forskellige fag og stiller spørsmål om alt fra robotsæler, apps og videoovervågning til tænkning, kunst og tid. Bogen tilbyder ingen lette svar, men for et øjeblik skaber spørgsmålene et tiltrængt ophold, en tænkepause, et tankereservat, midt i tidens innovationsiver.

 • - 2. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  203,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien blev udviklet til forfatterens undervisning på Produktionteknolog uddannelse på Københavns Erhvervsakademi. Trilogien er udviklet, så den henvender sig til både ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der ønsker at lære eller få genopfrisket, hvordan man beregner styrken i ens konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler: Dimensionering, Profiler, Indre kræfter og Samlinger. Bogen gennemgår gode råd om konstruktion, bevidst svageste led, tyngdepunkt, inertimoment, modstandsmoment, fra kraft til spænding, de forskellige spændingstyper, samt nedbøjning, forskydnings- og momentkurver for simple bjælkekonstruktioner. Bogen afsluttes med bolte- og svejsesamlinger samt ti cases, hvor teorierne i bogen kan anvendes. Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om styrkelærebogen på www.kandetholde.dk/styrkelæreLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • - optimering af produktionsgrundlaget til LEAN og Industri 4.0
  af Jan Pedersen
  230,95 kr.

  Tids- og metodestudier tager en gammel disciplin med ind i det nye årtis udfordringer i forbindelse med Industri 4.0, robotteknologi og Lean.Tids- og metodestudier lyder for mange som noget meget støvet fra 1950’ernes akkordbaserede produktionssystemer, men erfaringer fra erhvervslivet har vist, at man er nødt til at opbygge et tidsgrundlag for at kunne lave KPI’er (Key Performance Indicators) for sit produktionssystem. Hvis man ikke kender til situationen nu, kan man ikke vurdere, om der er en gevinst ved at investere i robotteknologi.Det har desuden også vist sig, at mange af de robotinstallationer, som allerede nu er i virksomhederne, kan optimeres betydeligt ved at benytte nogle af de samme metodestudier, som man benyttede til at optimere operatører.Moderne teknologi har heldigvis spillet kraftig ind på den måde, man arbejder med discipliner på i dag. Det er ikke længere nødvendigt at stå med et clipboard med stopure for at lave et tidsgrundlag. I dag kan man i stedet optage en videofilm med sin smartphone, eksportere den til et program, hvor man i ro og mag kan benytte en række optimeringsredskaber til sit arbejde.Tids- og metodestudier gennemgår virksomhedens produktionsgrundlag og giver et historisk oprids af baggrunden for måden, hvorpå vi opbygger et produktionssystem i dag. De klassiske metodestudieværktøjer bliver gennemgået for at give en god introduktion til programmet AVIX, som er et af de væsentligste IT-programmer, der benyttes på området i dag.Bogen knytter tids- og metodedisciplinerne sammen med såvel Lean som automatisering baseret på Industri 4.0. Der er herudover et fyldigt kapitel om SMED.Tids- og metodestudier kan anvendes af alle, der arbejder med Lean og industriel optimering, men er tillige lærebog på ingeniøruddannelser, samt på produktionsteknologuddannelsen og øvrige tekniske uddannelser, som bygger på optimering af tekniske eller administrative processer.Jan Pedersen er produktionsingeniør fra Odense Teknikum/Syddansk Universitet og har en Executive MBA fra Henley – University of Reading. Han har arbejdet med tids- og metodeoptimering i mange år i forskellige virksomheder i Danmark. Siden 2007 har han været ansat på Syddansk Universitet som lektor på ingeniøruddannelserne.

 • - på skoler og hospitaler
  af Cathrine Hasse & Katia Dupret Søndergaard
  296,95 kr.

  Teknologi er en uomgængelig del af det moderne arbejdsliv. Tekniske apparater udvikles og udskiftes med stadig større hastighed. Af og til bryder de sammen eller har utilsigtede konsekvenser. Man kan derfor ikke én gang for alle lære, hvordan teknologier udnyttes mest effektivt og konstruktivt i arbejdslivet. Det er en stadig udfordring at forholde sig til de komplekse og konstant foranderlige processer. Også for professionsuddannede som skolelærere og sygeplejersker.Bogen rummer en række empiriske analyser af teknologiforståelsen i praksis på hospitaler og skoler. På den baggrund giver forskerne et bud på, hvordan professionsuddannede bliver bedre til at håndtere de udfordringer, de møder på arbejdspladserne. Det er vigtigt, at uddannelserne lærer de studerende at reflektere over, hvordan teknologi påvirker deres faglighed og arbejdspraksis. En relationel teknologiforståelse - som indebærer at kunne kombinere teknisk handleviden med en social og kulturel indsigt - sætter den professionsuddannede i stand til selv at agere bevidst og innovativt inden for den organisatoriske ramme.

 • - 3. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  203,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Denne bog er den første af tre lærebøger indenfor faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, maskinmestre, produktudviklere, arkitekter, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter først med den klassiske metode, og afsluttes med to nye hurtigmetoder, der på få sekunder kan bestemme reaktionerne.I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om statikbogen på www.kandetholde.dk/statikLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • af Jun Yang & Rashwan Khalil
  1.712,95 kr.

  The Proceedings of ICUEMS 2022 will be useful to professionals, academics, and Ph.D. students interested in the above-mentioned fields. Emphasis was put on basic methodologies, scientific development and engineering applications.

 • af Giovanni Demicheli & M. G. Sami
  2.833,95 kr.

  Concurrent design, or co-design of hardware and software is extremely important for meeting design goals, such as high performance, that are the key to commercial competitiveness. Hardware/Software Co-Design covers many aspects of the subject, including methods and examples for designing: (1) general purpose and embedded computing systems based on instruction set processors; (2) telecommunication systems using general purpose digital signal processors as well as application specific instruction set processors; (3) embedded control systems and applications to automotive electronics. The book also surveys the areas of emulation and prototyping systems with field programmable gate array technologies, hardware/software synthesis and verification, and industrial design trends. Most contributions emphasize the design methodology, the requirements and state of the art of computer aided co-design tools, together with current design examples.

 • af Patricia Gosling
  201,95 kr.

  This bestselling book guides PhD students through their graduate years and beyond. Filled with practical advice on getting started, communicating with your supervisor, staying the course, and planning for the future, this book is an indispensable guide for graduate students who need that extra bit of help getting started and making it through. Who  should  read  this  book? Any student currently in, or curious about, a PhD programme, be it in the physical and life sciences, engineering, computer science, math, medicine, or the humanities - this book tackles the obstacles and hurdles that almost all PhD students face during their doctoral training. Whether you're at the very beginning of your research, close to the end, or just feeling frustrated and stuck at any point in between...it's never too early - or too late - to focus on your success! This third edition contains a variety of new material, including additional chapters and advice on how to make the most of remote learning, collaboration, and communication tools, as well as updated material on your next career step once you have your coveted doctoral degree in hand. Some of the material in the third edition appeared as part of a monthly column on the ScienceCareers website.

 • af José Machado
  1.728,95 kr.

  This book covers a variety of topics in the field of industrial engineering, with a special focus on research and industrial applications aimed at both improving quality of processes and products and contributing to a sustainable economy. Based on a set of papers presented at the 2nd International Conference "e;Innovation in Engineering"e;, ICIE, held in Minho, Portugal, on June 28-30, 2022, it focuses on innovative technologies associated with and strategies for the development of Industry 4.0.  The chapters discuss new ways to improve industrial production and supply chain management by applying mathematical and computational methods. They also cover important issues relating to sustainability, education, and collaborations between industry and universities, and national developments. This book, which belongs to a three-volume set, provides engineering researchers and professionals with a timely overview and extensive information on trends and technologies behind the current and future developments of Industry 4.0.  

 • af Fethi Calisir
  1.728,95 kr.

  This book gathers extended versions of the best papers presented at the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas (GJCIE), held virtually on October 30-31, 2021, from Istanbul Technical University. Continuing the tradition of previous volumes, it highlights recent developments of industrial engineering at the purpose of using and managing digital and intelligent technologies for application to a wide range of field, including manufacturing, healthcare, e-commerce and mobility. 

 • af Luigi Villani
  1.132,95 kr.

  This book aims at sharing knowledge about the technological opportunities and the main research challenges regarding robotics for logistics in supermarkets and retail stores, from the perspectives of the end-users, logistic companies, technology providers, and robotic researchers. The authors have been involved into the H2020 project Robotics Enabling Fully Integrated Logistics Lines for Supermarkets (REFILLS), aimed at improving logistics in supermarkets thanks to mobile robotic systems in close and smart collaboration with humans. The readers will find a comprehensive analysis of the main logistic processes in retail stores with possible robotized solutions, involving mechanical design, perception, and control. These technologies have been validated in realistic environments, and some of them have been tested into real supermarkets. The book is intended for a broad academic and industrial readership, including operators in the field of logistics, distribution, and retail.

 • af Shuichi Fukuda
  1.302,95 kr.

  This is the latest volume in the series of Springer titles on emotional engineering tracking the development of this field.Engineering has been based on the Euclidean space approach and it was numerical data-centric. In short, our engineering up to now has been control-based, i.e., on tactics and problem solving. When we realize AI consumes 10,000 times more energy than human brain, we understand how it is better to use 10,000 people's minds. But current society is industrial society. The industrial revolution introduced division of labour and we started to work for others. But the tremendous consumption of energy indicates that we need to move toward another society. If we can make the next society a self-Satisfying society (SSS) and create a new sustainable society with greater mental wellbeing then many emerging problems will be solved and we can enjoy our lives better. Emotional engineering engages with this challenge.

 • af Victoria N. Ostrovskaya
  1.320,95 kr.

  This book presents applications and solutions of Big Data in the GovTech system and recommendations for regulating the institutions of the digital economy and information society for the wide application of Big Data with the use of the institutional approach. In this book, a systematic scientific understanding of GovTech is formed, the central place of Big Data in this system is substantiated, and modern experience in the functioning and development of this system is considered in detail. The contribution of the book to the literature is to bridge the gap between theory and practice of GovTech through a comprehensive study of all its manifestations in the three parts of the book. The first part is devoted to GovTech in the provision of high-tech educational services based on Big Data. The second part reflects state regulation of the economy by industry using Big Data in the GovTech. The third part outlined the digital divide and the experience of overcoming it with the help of GovTech based on Big Data.The practical significance of the book lies in the fact that it offers a holistic practical guide to the development of the GovTech system based on Big Data. The book will be of interest to academic scientists studying GovTech, as it clarified its categorical apparatus and scientific basis. The subjects of management in GovTech form the secondary target audience of this book, which provides them with numerous cases from the experience of modern Russia, as well as applied recommendations for improving the efficiency of the GovTech system based on Big Data. The book is multidisciplinary and is intended for scientists from various fields of science (pedagogy, economics, business, law, management, and ICT).

 • af Jingzheng Ren
  1.047,95 kr.

  The authors and editors of this volume state that with the intensive growth of global industrialization and urbanization, the consumption of various resources and materials, such as energy, minerals, and even water, is increasing at an amazing speed, which poses great pressure on material resources. In addition, the massive utilization of materials has led to low efficiency, resulting in great wastes of resources as well as serious environmental pollutions and degradation, which has severely hindered the sustainable development of economy and society. In order to transit to sustainable development, it is necessary to improved resource efficiency, and circular economy and waste valorization are the best alternative ways for achieving this goal.   This book aims to provide an in-depth description of circular economy and waste valorization, make assessments for circular economy and waste valorization in different regions and countries and determine the technological pathways and roadmap for achieving circular economy and waste valorization. More specifically:   (1) Conceptions and Theories: Concepts and definitions of circular economy and waste valorization and their nexus and contributions to sustainable development.   (2) Policy and Practice: Measurement and assessment of performance or sustainability for implementing circular economy and waste valorization.   (3) Pathways and Prospects: Identification and prioritization of the barriers, strategies, technologies, and pathways for achieving circular economy and waste valorization.   The book systematically and comprehensively introduces the definitions, concepts, framework and nexus of circular economy and waste valorization, analyzes and measures their performance and sustainability and provides the methods for investigating and prioritizing the barriers and strategies and determining the pathways and roadmap for their development. 

 • af Long Wang
  1.387,95 kr.

  This book comprises chapters authored by experts who are professors and researchers in internationally recognized universities and research institutions. The book presents the results of research and descriptions of real-world systems, services, and technologies. Reading this book, researchers, professional practitioners, and graduate students will gain a clear vision on the state of the art of the research and real-world practice on system dependability and analytics.The book is published in honor of Professor Ravishankar K. Iyer, the George and Ann Fisher Distinguished Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), Urbana, Illinois. Professor Iyer is ACM Fellow, IEEE Fellow, AAAS Fellow, and served as Interim Vice Chancellor of UIUC for research during 2008-2011. The book contains chapters written by many of his former students.

 • af Adam Hamrol
  1.541,95 kr.

  This book reports on innovative strategies for quality control, risk assessment and sustainable development in production processes, in the era of industry 4.0. Based on peer-reviewed contributions to the 7th International Scientific-Technical Conference MANUFACTURING 2022, held on May 16-19, 2022, in Poznan, Poland, the chapters cover important topics relating to the use of quality management strategies in different stages of the production processes. They report on methods for statistical process control, vision control and inspection of machines, on the application of machine learning methods in quality control and/or risk assessment, on issues relating to digital transformation, and on methods to improve occupational safety. Besides industrial applications, the book also discusses the use quality management tools for educational purposes. By bridging between concepts in quality engineering, ergonomics, digitalization and industry 4.0, this book offers an authoritative source of information for researchers, engineers and managers.

 • af Francesco Ademollo
  1.320,95 kr.

  This volume collects 22 essays on the history of logic written by outstanding specialists in the field. The book was originally prompted by the 2018-2019 celebrations in honor of Massimo Mugnai, a world-renowned historian of logic, whose contributions on Medieval and Modern logic, and to the understanding of the logical writings of Leibniz in particular, have shaped the field in the last four decades. Given the large number of recent contributions in the history of logic that have some connections or debts with Mugnai's work, the editors have attempted to produce a volume showing the vastness of the development of logic throughout the centuries. We hope that such a volume may help both the specialist and the student to realize the complexity of the history of logic, the large array of problems that were touched by the discipline, and the manifold relations that logic entertained with other subjects in the course of the centuries. The contributions of the volume, in fact, span from Antiquity to the Modern Age, from semantics to linguistics and proof theory, from the discussion of technical problems to deep metaphysical questions, and in it the history of logic is kept in dialogue with the history of mathematics, economics, and the moral sciences at large.

 • af Mangey Ram
  1.431,95 kr.

  This book covers advanced reliability and maintainability knowledge as applied to recent engineering problems. It highlights research in the fields of reliability measures of binary and complex engineering systems, cost analysis, simulations, optimizations, risk factors, and sensitivity analysis. The book scrutinizes various advanced tools and techniques, methodology, and concepts to solve the various engineering problems related to reliability and maintainability of the industrial system at minimum cost and maximum profit. It consists of 15 chapters and offers a platform to researchers, academicians, professionals and scientists to enhance their knowledge and understanding the concept of reliability in engineering.

 • af Inamuddin
  1.047,95 kr.

  This edited book explores the most promising and reliable technological developments expected to impact on the next generation of desalination systems. The book includes research studies which takes the reader on a fascinating walk through the multidisciplinary world of membrane science applied to water treatment. Concerning the ultimate technological advancement, the book seeks to investigate how to bridge the gap between the laboratory scale and the applicability to industry.

 • af Reinhard Kulick
  285,95 - 396,95 kr.

  Mit zunehmender internationaler Verflechtung planen und bauen deutsche Ingenieurburos und Bauunternehmen haufig fur auslandische Bauherren.

 • af William J. Rothwell, Behnam Bakhshandeh & Sohel M. Imroz
  476,95 - 1.406,95 kr.

 • af Nello Cristianini
  266,95 - 1.467,95 kr.

 • af Joel A. (Virginia Polytechnic Institute and State University Nachlas
  599,95 - 1.345,95 kr.

 • af Natalya (The Bartlett School of Construction and Project Management Sergeeva & Johan (Civil Engineering Ninan
  525,95 - 1.467,95 kr.

 • af James Novak, Olaf Diegel & Jennifer Loy
  403,95 - 1.467,95 kr.

 • af Roma Agrawal
  168,95 - 218,95 kr.

 • af David G. Carmichael
  525,95 - 1.467,95 kr.

 • af Ed Henshall
  378,95 - 1.467,95 kr.

 • af Alexander Arnfinn (RINA Consulting Defence Olsen
  611,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.