Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Undervisningsmidler: fysik

Her finder du spændende bøger om Undervisningsmidler: fysik. Nedenfor er et flot udvalg af over 179 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Carol Vorderman
  165,95 kr.

  Kniber det med at huske alle formler, forbindelser og begreber inden for biologi, kemi og fysik? Når Newtons lov, det periodiske system, fotosyntese, astronomi og alt det andet naturvidenskabelige stof, som vi forældre gerne vil hjælpe med at forklare, bliver en del af skolearbejdet – så er bogen her lige noget for dig. Hjælp dit barn med biologi, kemi og fysik har en ny, inspirerende visuel tilgang til stoffet, farverige diagrammer og trin-for-trin-forklaringer, som gør det nemmere end nogensinde at forstå og følge med i både biologi, kemi og fysik. Bogen dækker de tre naturvidenskabelige områder og giver med en enkel og pædagogisk tilgang til fagene barn og forælder mulighed for at arbejde sammen om at forstå selv det mest indviklede naturvidenskabelige stof. Bogen er det ultimative opslagsværk, som giver barn som voksen hjælp og støtte til lektierne – samt større forståelse for og indsigt i de tre naturvidenskabelige fag. Findes også som HJÆLP DIT BARN MED MATEMATIK.

 • af Preben Hartmann-Petersen
  258,95 kr.

  Tabelsamlingen består af tabeller over ca. 500 uorganiske og 370 organiske stoffers fysiske egenskaber samt ca. 80 andre tabeller med praktiske oplysninger.

 • af Henning Henriksen & Erik Pawlik
  1.067,95 kr.

  Bogen om grundstofferne er rigt illustreret, og den er skrevet i et sprog som almindelige mennesker kan forstå. En interesseret skoleelev kan læse bogen, men også en videnskabeligt uddannet voksen vil få udbytte af den. Bogen indeholder de nyeste forskningsresultater og de mest moderne anvendelser m.m. - det hele beskrevet uden brug af indforstået fagterminologi.Ved at læse bogens beskrivelse af et grundstof får man det vigtigste at vide om netop dette grundstof. Det kan være teknologi, geologi, kosmologi, medicin, miljø, forskning, kulturhistorie m.m. Man får også at vide, på hvilken måde det enkelte grundstof er noget særligt. Det kan være det tungeste, farligste, dyreste osv. Derudover er bogen fyldt med interessante og tankevækkende billeder og oplysninger, som man husker, når bogen er lukket.

 • af Troels Gollander
  59,95 kr.

  Supplerende træningshæfte til fysik/kemi. Masser af sjov og varieret træning. Gratis adgang til digital udgave.

 • - Grundbog C
  af Henning Henriksen & Erik Both
  417,95 kr.

  Fysik og kemi fortæller om naturen -  fra det mindste til det størsteFysik og kemi fortæller om stjernerne og Solsystemet, om luft og vand, ja helt ind i atomernes verden vil faget føre dig. Fysik og kemi fortæller ikke kun om det fjerne, men også om det nære. I denne bog kan du bl.a. læse om:   hvordan en plasmaskærm virker  nanopartikler  nitratbomben  hvordan kemikerne gør dig til Spiderman den perfekte sportsdrik hvorfor vindruer og blod smager sødt metaldetektorer hvorfor alt guld er skabt i stjerneeksplosioner hvordan salt redder liv  sorte hullerFysik og kemi er et naturvidenskabeligt fag. Spørger du naturen, får du et svar. Og man spørger naturen ved at lave eksperimenter. Resultatet af et eksperiment afslører tit grundlæggende forhold i naturen, de såkaldte naturlove. KOSMOS indeholder mange eksperimenter, som du kan foretage. Fysik- og kemisystemet KOSMOS er til undervisningen i fysik/kemi i 7.- 9. klasse. Systemet består af tre grundbøger, tre kopimapper, tre lærervejledninger og en hjemmeside www.kosmos.gyldendal.dk.

 • af Henry Nørgaard & Niels Elbrønd Hansen
  347,95 kr.

  Har du styr på din FYSIK? kan give dig sikkerhed i at beherske de vigtigste begreber og love inden for fysik. Bogen er forsynet med fuldt gennemregnede eksempler inden for en lang række af de fysiske emner, du møder i ungdomsuddannelserne, STX og HTX.Ved hjælp af farver vises det, hvilke matematiske operationer, der er anvendt ved løsningen af eksemplerne. Det gælder både de målte talstørrelser og deres enheder. Eksemplerne er suppleret med en lang række opgaver, så du kan foretage dine egne beregninger. Har du styr på din FYSIK? er forsynet med en facitliste, så det er muligt nemt og hurtigt at kontrollere, om du har løst opgaverne rigtigt.Bogen indeholder stof inden for disse faglige områder:Grundlæggende værktøjerTermisk energiElektricitetBølgerMekanikAtomfysikKernefysikAstronomiDesuden er der et kapitel om opgaveløsning og databehandling.Har du styr på din FYSIK? er en hjælp, du kan have ved hånden, når du arbejder med fysik. Den er nem at slå op i, når du er i tvivl. Og den er nem at bruge til at opnå fortrolighed med fysikkens grundlæggende begreber.

 • - Det levende som system. En syntese
  af Fritjof Capra & Pier Luigi Luisi
  280,95 - 387,95 kr.

  I denne bog tager Capra og Luisi et opgør med en af videnskabens grundantagelser – at verden er som én stor maskine, vi kan splitte i stumper og stykker. Siden den videnskabelige revolution, hvor denne mekanistiske verdens- og livsforståelse blev grundlagt, har vi forsømt at erkende livet på kloden som ét sammenvævet system. Med det systemiske syn på liv følger en dyb økologisk bevidsthed og en sans for den fundamentale gensidige afhængighed, der er mellem alle fænomener i verden. Det gamle adskillelsesparadigme er ved at falde fra hinanden, og det giver håb om en ny og bedre fremtid. Selvom bogen primært er skrevet til studerende, henvender den sig også til alle, der er interesseret i en forståelse af den nye systemiske livsopfattelse og dennes betydning for en bred række fagligheder – fra politik og filosofi til medicin, psykologi og biologi. FRITJOF CAPRA er stifter af Center for Ecoliteracy i Berkeley, Californien. Han er fysiker og systemteoretiker og har beskæftiget sig med en systematisk undersøgelse af videnskabens filosofiske og sociale implikationer i de sidste 35 år. PIER LUIGI LUISI er professor i biokemi ved universitetet i Rom. Han er kemiker og stod bag de interdisciplinære Cortona-uger, og han beskæftiger sig med eksperimentelle og filosofiske aspekter ved livets oprindelse.

 • - Grundbog B
  af Henning Henriksen & Erik Both
  378,95 kr.

  Fysik og kemi fortæller om naturen - fra det mindste til det størsteFysik og kemi fortæller om stjernerne og Solsystemet, om luft og vand, ja helt ind i atomernes verden vil faget føre dig. Fysik og kemi fortæller ikke kun om det fjerne, men også om det nære. I denne bog kan du bl.a. læse om:   Jorden kan blive ramt af en stor asteroide fuglene der har et indbygget kompas hvor vi får energien fra, når olien og kullene slipper op at der findes "lys", der ikke kan ses  at det er luften i klassen, der får elever til at gabe  guld og andre metaller hvorfor det smager surt, når man har kastet op farlige stoffer at hullet i ozonlaget er farligt for digFysik og kemi er et naturvidenskabeligt fag. Spørger du naturen, får du et svar. Og man spørger naturen ved at lave eksperimenter. Resultatet af et eksperiment afslører tit grundlæggende forhold i naturen, de såkaldte naturlove. KOSMOS indeholder mange eksperimenter, som du kan foretage. Fysik- og kemisystemet KOSMOS er til undervisningen i fysik/kemi i 7-9. klasse. Systemet består af tre grundbøger, tre kopimapper, tre lærervejledninger og en hjemmeside www.kosmos.gyldendal.dk.

 • af Poul Kristensen, Ulla Hjøllund Linderoth, Asbjørn Petersen & mfl.
  313,95 kr.

  I Xplore På tværs kan 7., 8. og 9. klasse gennemføre tæt samarbejde i naturfagene ved hjælp af otte forløb til de fællesfaglige fokusområder. Læremidlet understøtter elevernes naturfaglige kompetencer fra Forenklede Fælles Mål (undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation). Samtidig bliver elever og lærer klædt godt på til at planlægge og gennemføre den nye fælles naturfagsprøve.Elevbogen indeholder otte forløb, hvoraf de første seks er de fællesfaglige fokusområder fra læseplanerne, og to er ekstra: Fremtidens bæredygtige produktion, Bæredygtig energiforsyning, Drikkevand - nu og i morgen, Udledning af stoffer, Stråling fra omgivelserne, Teknologi og sundhed i hverdagen, Katastrofer - frygt og håb, og Liv i Universet.Xplore På tværs er et supplement til naturfagssystemerne Xplore. Hvert fællesfaglige forløb indeholder forslag til, hvor eleverne kan finde faglig fordybelse i de tre fagsystemer Xplore til biologi, fysik/kemi og geografi i 7., 8. og 9. klasse. Læremidlet kan også bruges i sammenhæng med andre naturfagssystemer.Tilhørende elevhæfte og lærerhåndbogTil Xplore På tværs hører også et elevhæfte med opgaver og en lærervejledning.Fagportal med digitale udvidelser:Fagportalen Xplore På tværs indeholder og bygger videre på stoffet fra bøgerne og indeholder et stort udvalg af digitale ressourcer. Læs mere og bestil adgang på www.goforlag.dk.

 • - Grundbog A
  af Henning Henriksen, Nina Troelsgaard Jensen & Erik Both
  417,95 kr.

  Fysik og kemi fortæller om naturen - fra det mindste til det størsteFysik og kemi fortæller om stjernerne og Solsystemet, om luft og vand, ja helt ind i atomernes verden vil faget føre dig. Fysik og kemi fortæller ikke kun om det fjerne, men også om det nære. I denne bog kan du bl.a. læse om:   hvordan man måler afstanden til Månen de stoffer, der er i en cola brandslukning hvordan man finder vej ved hjælp af GPS-systemet den danske pige der satte verdensrekord i en brintbil diamanter hvorfor balloner kan stige til vejrsFysik og kemi er et naturvidenskabeligt fag. Spørger du naturen, får du et svar. Og man spørger naturen ved at lave eksperimenter. Resultatet af et eksperiment afslører tit grundlæggende forhold i naturen, de såkaldte naturlove. KOSMOS indeholder mange eksperimenter, som du kan foretage. Fysik- og kemisystemet KOSMOS er til undervisningen i fysik/kemi i 7-9. klasse. Systemet består af tre grundbøger, tre kopimapper, tre lærervejledninger og en hjemmeside www.kosmos.gyldendal.dk.

 • af Marissa Moss
  135,95 kr.

 • - Kopimappe C
  af Henning Henriksen & Erik Both
  1.557,95 kr.

  Denne kopimappe indeholder øvelser, eksperimenter, projekter og opgaver til Kosmos C Kopimappen indeholder praktiske og teoretiske øvelser som alle knytter sig direkte til Kosmos Grundbog C. Hver øvelse indeholder materialeliste, hvor der med et ikon er angivet, om der skal anvendes sikkerhedsbriller, forklæde og udsugning ved øvelsen. Projekterne har flere frihedsgrader end øvelserne og træner eleverne i selv at opstille forsøg og hente informationer. Kopimappen indeholder også blandede opgaver, hvor eleverne skal udføre beregninger og bruge den teori de har lært. Kopimappen indeholder desuden svarark til grundbogens Prøv dig selv sider. Hvert kapitel afsluttes med en Tip 15.

 • - Arbejdshæfte
  af Poul Thomsen, Ejvind Flensted-Jensen & Henning Henriksen
  87,95 kr.

  Boligens opvarmning er det sjette emnehæfte med tilhørende arbejdshæfte og lærervejledning i serien Ny fysik/kemi, som tilsammen dækker det stof, der ifølge de nye læseplaner skal gennemarbejdes i 7. - 9. klasse.Ny fysik/kemi omfatter i alt 9 hæfter. De forskellige emner er valgt på en sådan måde, at de lægger op til anvendelse af forskellige undervisningsformer, som alle har det til fælles, at der lægges stor vægt på elevernes aktive medvirken gennem forskellige former for laboratorieaktiviteter.Endvidere indeholder systemet indlæringsforstærkende aktiviteter som undervisningsprogrammer, tip trettenopgaver og tests.Hæfterne udformes som selvstændige enheder, så der i stor udstrækning er valgfrihed med hensyn til undervisningsrækkefølgen.

 • af Kurt Jakobsen
  257,95 - 447,95 kr.

  Kurt Jakobsen øser i denne bog af sin store fysiske indsigt i et veloplagt og inspirerende sprog, og han gør det i øjenhøjde. Men han gør det også med et særligt blik for den forunderlige tvetydighed, fysikken er påtvunget i sin beskrivelse af kvantemekaniske fænomener som fx dobbeltspalteeksperimentet og den fotoelektriske effekt.Kurt Jakobsen er kendt for sit mangeårige engagement i faget fysik. Han har bl.a. været medlem af opgavekommissionen, ligesom han er en skattet forfatter til mange emnebøger i fysik.Fysik i øjenhøjde kan anvendes til både fysik C og B i STX.

 • af Susan B. Katz
  90,95 - 147,95 kr.

 • af Susan B. Katz
  90,95 - 147,95 kr.

 • af Nicholas Tassy-Becz
  182,95 kr.

  Step into a captivating journey through the intricate world of science, mathematics, and the hidden wonders behind the everyday objects that shape our modern lives. In "How the World Spins 'Round," readers are invited to explore the profound scientific principles and the fascinating history of the technology that surrounds us. Through engaging storytelling and accessible language, Nicholas Tassy-Becz takes readers on a captivating voyage that connects the dots between the science, mathematics, and history of everyday objects and modern infrastructure. Whether you are a curious science enthusiast, an engineering aficionado, or simply fascinated by the world around you, "How the World Spins 'Round" will enlighten and inspire, unveiling the extraordinary science and mathematics hiding in plain sight. Prepare to see the world with new eyes and gain a deeper appreciation for the wonders surrounding us daily.

 • af Andrew Robert Abel
  233,95 kr.

  In "I Like Earth: It's the best place to live," author Andrew Abel takes young readers on an enchanting journey through our solar system, offering a whimsical and educational exploration of Earth and its celestial neighbors. With playful rhymes and vivid illustrations, the book encourages children to appreciate the uniqueness of our home planet."I Like Earth" instills a sense of wonder and appreciation for our planet's natural wonders, from its vast oceans to towering mountains. The book sends a heartwarming message about the importance of cherishing our Earth.This book is perfect for young readers, parents, and educators looking to inspire a love for our planet and the desire to protect it for generations to come. Whether read at home or in the classroom, this book will leave a lasting impression, reminding us all that Earth is a truly special place to call home.

 • af Sam Solyman
  160,95 kr.

  Space Rhythm: Singing with the Stars (A Poetic Adventure Across the Solar System for Kids) Embark on a captivating journey through the cosmos with "Space Rhythm: Singing with the Stars," a beautifully illustrated and melodic science book designed to ignite the imagination of young explorers. Explore the Solar Symphony: Set to a melodic rhythm that's both engaging and enchanting, this poetic adventure whisks children away on an unforgettable tour of our solar system. Join us as we dance through the celestial orchestra of the universe, guided by a vivid narrative that introduces each planet, one by one. Meet the Radiant Sun: The journey begins with our very own sun, a blazing star that lights up our world and orchestrates the dance of the planets. Through lyrical verses, kids will discover the sun's warmth, its essential role, and its dynamic place in the grand tapestry of space. Planetary Playgrounds: As we venture further, we encounter the planets-each one a unique and mesmerizing destination. From the blazing plains of Mercury to the ice-crowned wonder of Neptune, every planet is brought to life through vivid descriptions that celebrate its distinct characteristics and allure. Earth's Cosmic Cousins: Learn about Earth's cosmic relatives, from the red landscapes of Mars to the stunning rings of Saturn. With every page turn, young readers will uncover the fascinating secrets that make each planet special. Educational Adventure: "Space Rhythm" isn't just captivating; it's educational too. The well-organized verses provide an engaging way for kids to learn about the solar system's layout, planet features, and the magic of space science. Parents will appreciate the blend of learning and fun that this book offers. Vibrant Illustrations: The vivid illustrations accompanying each page bring the wonders of the solar system to life. Dive into a visual feast that sparks curiosity and encourages further exploration. "Space Rhythm: Singing with the Stars" is the perfect addition to any young stargazer's bookshelf. The blend of enchanting poetry, informative content, and stunning artwork makes this book an ideal gateway to understanding the universe. Whether read aloud or enjoyed individually, this cosmic journey is a delightful way for kids to discover the marvels of space. Join the Adventure: Turn the pages, let the rhythm guide you, and journey through the cosmos like never before. Experience the magic of space in a whole new light! For more information and engaging content, scroll to the "From the Publisher" section.(Note: The book is intended for children aged 3 to 8 years old and is an excellent resource for parents and educators looking to introduce space science in an engaging and enjoyable manner.)

 • af Marne Ventura
  125,95 kr.

  This title examines the STEM concepts that make baseball so engaging. From the physics of pitching and batting to the technology of Doppler radar, chapters bring STEM concepts to life. The title also features sidebars on STEM in action, a glossary, and further resources. SportsZone is an imprint of Abdo Publishing Company.

 • af Maria Marianayagam
  145,95 kr.

  An accessible and beautiful picture book about our universe's most powerful and invisible forces: girls.Light-hearted, I go with the flow.Feel weighed down? Just let it go.Scientific forces are part of your everyday life, but you can't see them! How do you know they are there? Follow seven girls in this unique spin on introductions to STEM, as they personify and explain each force in their own words, bringing science to life.This exciting and beautiful girl-powered, STEM-focused picture book celebrates the strength of girls and their importance to science.The Amazing Power of Girls is perfect for teachers and parents looking for:Girls in STEM booksIntroductory kid STEM booksFeminist picture books about STEM, and daring books for girls

 • af Henry Herz
  164,95 kr.

  Told in lyrical, riddling first-person narrative, Gravity boasts of its essential role in life as we know it--from the pulling of the ocean's tides to the vastness of the stars in the sky. Back matter about the science of gravity and major historical discoveries enhances the book for STEM learning.

 • af Emily Raij
  102,95 - 157,95 kr.

 • af Emily Raij
  102,95 - 157,95 kr.

 • af Meg Thacher
  97,95 kr.

  From tiny meteors to giant galaxies, this temporary tattoo collection features planets, all the phases of the Moon, a solar eclipse, a rocket, an astronaut, comets, meteor, constellations (Draco, Pegasus, and more), and dozens of shining stars. Kids ages 4 and up just peel, press, wear, and learn all about stars and planets: It's a fun science lesson with an activity mixed in. After reading up on space facts, kids can share the tattoos with friends, then go outside and explore the universe!

 • af Lola M Schaefer
  177,95 kr.

  "In this interactive picture book, young readers poke, roll, and slide objects on the page, using their imagination to conduct simple physics experiments. They learn about forces (pushes and pulls), inertia, gravity, acceleration, and friction. Back matter includes a real-world experiment"--

 • af Lisa M. Bolt Simons
  102,95 - 157,95 kr.

 • af Nora Nickum
  197,95 kr.

  This book is chock full of holes—shallow and miles deep, microscopic and visible from space, human-caused and natural, mysterious and maddeningly familiar.When you think of holes, what comes to mind? Maybe the irritating hole in your sock. Or the hole on the shelf where you plucked out this book. But did you know there are holes that suddenly devour entire gas stations? Big holes in the ocean that are visible from space? Small holes in balls that prevent a backyard home run?A hole is a part of something where there’s nothing at all. Holes are investigated by scientists, used by artists, designed by engineers, and fixed by problem-solvers. They can be natural or human-made, big or small, plentiful or scarce, mysterious or painfully familiar. Many are important to our everyday lives, whether we give them credit or not. After going down the rabbit hole, readers can check out the back matter for fun activities for your home or classroom.

 • af Anders Worm
  217,95 kr.

  “Danmark, hvad har jeg dig gjort, at bort du så grumt mig støder? Hvad kan dog gå mere galt?”Efter 20 frugtbare år på øen Hven i Øresund, hvor mange af de observationer, den moderne astronomihviler på, blev nedfældet, forlod Danmarks betydeligste astronom og videnskabsmand, Tycho Brahe, i 1599 sit fædreland for at finde arbejdsro under sydligere himmelstrøg. Men kunne den arrogante og temperamentsfulde danske videnskabsmand igen finde ro til at fortsætte sine banebrydende beregninger af himmelrummet?Anders Worm fortæller den fascinerende historie om en kontroversiel, genial, insisterende og hårdt arbejdende videnskabsmand, fra Uranienborg (også kendt som Uraniborg) på Hven til sit endeligt i Prag.Tycho Brahe leverede et betydeligt bidrag til den internationale astronomi og står i dag som en af Danmarks allerstørste videnskabsfolk. Men hanslivshistorie viser, at resultaterne også kom medpersonlige omkostninger.

 • af Bushel & Peck Books
  312,95 kr.

  Filled with pop-ups, pull-outs, sliders, and foldouts, this interactive nonfiction book about our solar system will blow children's minds.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.