Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Undervisningsmidler: studiehåndbøger og læsevejledninger

Her finder du spændende bøger om Undervisningsmidler: studiehåndbøger og læsevejledninger. Nedenfor er et flot udvalg af over 5.755 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Eks. Medicin.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - den ultimative guide til gode karakterer
  af Raman Mehrzad
  167,95 kr.

  12 i alle fag er en fascinerende bog skrevet af Raman Mehrzad. Denne bog, udgivet af Gyldendal i 2019, er en uundværlig ressource for enhver studerende. Genren af bogen er uddannelsesorienteret, og den giver værdifulde indsigter og strategier til at opnå topkarakterer i alle fag. Forfatteren, Raman Mehrzad, har med sin dygtighed og erfaring formået at skabe en bog, der er både informativ og inspirerende. 12 i alle fag er ikke kun en bog, det er en guide til succes i det akademiske liv. Udgivet af den anerkendte danske forlægger Gyldendal, er denne bog et must for enhver studerende, der ønsker at forbedre sine karakterer og samtidig udvikle en dybere forståelse for sine fag.

 • - Religionsundervisning og religionspædagogik
  af Inger Toftgaard Barret m.fl
  457,95 kr.

  Bag historisk og kulturelt variable og skiftende fremtrædelsesformer består afgørende eksistentielle grundvilkår og grundtræk. Den filosofiske, teologiske, religiøse og kunstneriske tradition kan kaste lys over og bevidstgøre om disse grundvilkår og disse grundtræks tilsynekomster under nye historisk-kulturelle vilkår. Hvad der består er, hvad der i historiens og kulturens udvikling viser sig at være bestand i. Noget forandres for at forgå i tidens strøm, andet forandres for at bevares. Bestand såvel som bevægelse.Bestand og bevægelse er en bog om religionsundervisning og religionspædagogik for folkeskolefaget kristendomskundskab. I bogens Afsnit A fremlægges indledningsvist de grundlagsovervejelser, der udgør forståelsesrammen omkring faget og dets historie. Afsnit B behandler mere konkret undervisningens indholdsside. Hvert af kristendomskundskabsfagets fire kompetenceområder behandles, Livsfilosofi og etik, Bibelske fortællinger, Kristendom, Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Afsnit C behandler fagets metodiske aspekter.Som religionspædagogisk grundbog er værket rettet til lærerstuderende i undervisningsfaget ”Kristendomskundskab/religion” samt til folkeskolens lærere i den daglige forberedelse til undervisningen i faget og i forbindelse med efteruddannelse.Forfatterne til bogen er alle undervisere med tilknytning til Læreruddannelsen i Aalborg.

 • - Praktisk og teoretisk guide til PBL
  af Søren Peter Dalby Andersen
  313,94 kr.

  Projektbaret læring er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. På flere og flere af landets grundskoler stilles spørgsmål som: Bør vi implementere PBL? Hvordan kommer vi i gang med PBL? Hvordan designer man undervisning, som inddrager PBL og innovation? Hvad kan eleverne særligt lære ved at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan man undersøge, om det sker? Bogen giver dig og din skole et teoretisk og praktisk grundlag, der klæder jer på til at kunne besvare spørgsmålene. Yderligere beskrives samtidig et didaktisk ståsted som, på tværs af grundskolens mange faggrupper, kan fungere som et fælles sprog. De mange, sammenhængende modeller giver en værktøjskasse som, på trods af faglige forskelligheder, kan medvirke til at frigøre lærerteamets kreativitet, viden og diversitet. Bogen er til alle, der interesserer sig for børn, læring og kreativitet, f.eks. Lærere, der søger efter nye metoder til at arbejde med PBL, innovation og kreativitetLærerstuderende, der ønsker didaktisk indsigt i tankerne bag PBL, innovation og kreativitet. Skoleledere, som ønsker inspiration og didaktisk grundlag for implementering af PBL, innovation og kreativitet. En af grundskolens fornemste opgaver er ”… [at] udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” (Folkeskolens Formålsparagraf 1 stk. 2, 2019).Når du har læst bogen, kan du besvare spørgsmål som: Hvad er undervisning, der har fokus på PBL, innovation og kreativitet? Hvorfor er det vigtigt at implementere undervising med fokus på PBL, innovation og kreativitet? Hvordan planlægger og gennemfører jeg undervisning med fokus på PBL, innovation og kreativitet?Bogen bruger projektbaseret læring som ramme for beskrivelsen af en teoretisk, didaktisk og praktisk forbindelse mellem kreativitet, innovation og læring. Målet er, at du ved at læse og bruge bogen bliver bedre rustet til at designe og evaluere meningsfuld undervisning, der styrker elevernes faglige engagement og giver dem mulighed for at interagere med omverden, tage risici, udforske usikkerhed, undersøge egne ideer, øve og udvikle kreativitet og innovationskompetencer.Søren Peter Dalby Andersen, født 1980. Er uddannet folkeskolelærer og siden talentvejleder, PD i naturfagsdidaktik og Master innovation og ledelse på Aarhus Universitet og CBS.Har i de seneste 20 år arbejdet som folkeskolelærer, været del af en skoleledelse, kommunal konsulent, projektleder i Astra og didaktisk ekspert i OECD-projektet Future of Education and Skills 2030. Er i dag ansat hos Science Talenter og er medstifter af firmaet KlimaZirkus, som sigter mod at skabe fremtidige generationer med faglig viden, innovationskompetencer og motivation til at arbejde med bæredygtighed og klimaudfordringen.Søren Peter har modtaget:Den danske Verdensmålpris på folkemødet 2019Undervisnings- og kulturministeriets SpringfrøprisAnmeldelser: "Det er en yderst interessant og inspirerende udgivelse, som giver læseren lyst til straks at give sig i kast med PBL sammen med sine kolleger" (Lektøranmeldelse, DBC)"Bogen anbefales kraftigt til læreruddannelsens samling samt til lærerbiblioteker og ledelseshylder på grundskoler, der ønsker at arbejde med projektbaseret læring og innovation i en åben skole." (Lektøranmeldelse, DBC)

 • af Ulla Morre Bidstrup, Ingrid Ank & Morten Kvist
  84,95 - 157,94 kr.

  Hvordan ser det rum ud, der dannes, når præsten træder ind ad døren til en familie, der skal have døbt deres barn? 8 præster reflekterer over dåbssamtalen og tager os med til den. Dåben klæder dig – både af og på. Otte forskellige præster tager os med til dåbssamtale. Med hver deres greb, men med det samme benspænd, nemlig at de ikke må støtte sig til formuleringer fra det teologiske arvegods, når de skal formidle dåben, men skal bruge egne ord og erfaringer. Dermed giver bogen otte forskellige bud på, hvordan der i 2018 kan tales relevant om, hvad dåb og kristendom er ind i de livssammenhænge, som nybagte forældre står i. Dåbssamtalen kender ingen udfaldet af på forhånd; som med enhver fortrolig samtale kommer det an på, hvor vi fører hinanden hen undervejs, hvad og hvor meget parterne hver især er villige til at give af sig selv. Forfatterne her lader os kigge med ind i samtalerummet med bud på, hvad der kan opstå, når folk og kirke mødes og rækker ud mod hinanden. Pressen skriver: Bogen kan bruges som et stort tag-selv-bord med tanker om og billeder på dåb. Man kan spejle sig i de forskellige forfatteres syn på dåben og måder at gå til samtalen på, og deres tanker kan bruges som klangbund for dåbssamtaler og som inspiration til dåbstaler. - Præsteforeningens Blad

 • - Praktikerens guide til undersøgelsesdesign og formidling af resultater
  af Poul Nissen
  197,95 - 227,95 kr.

  Mange praktikere skal undersøge, dokumentere og formidle deres eget eller andres arbejde. Men hvordan designer man en god videnskabelig undersøgelse? Hvordan får man styr på undersøgelsens elementer? På forskningsspørgsmål, disposition, metode, evidens, referencer, krav til videnskabelighed, effekt og implikationer for praksis mv. Og hvordan formidler man resultaterne på en tilfredsstillende måde? Det giver denne bog svar på. UNDERSØG beskriver lettilgængeligt, kort og overskueligt, hvordan man kommer godt i gang med opgaven. Bogen præsenterer en model for design af undersøgelser, metoder til vurdering af undersøgelsers evidensniveau, idéer til udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgninger samt en oversigt over de formelle regler, der gælder for henvisninger og referencer, herunder elektroniske. Den afsluttende formidling af undersøgelsens resultater er i fokus hele vejen. UNDERSØG henvender sig til dig, der er travl praktiker og ønsker at genopfriske din viden, før du giver dig i kast med at undersøge egen praksis. Bogen henvender sig også til dig, der er studerende og står foran en empirisk baseret opgave – uden helt at vide, hvordan du skal gribe den an.

 • af Fabienne Baujault Borresen
  277,95 kr.

  Tal fransk som en franskmandPrøv på fransk! er et nyt bud på en lærebog i begynderfransk for unge og voksne. Den er målrettet begynderkurset på ungdomsuddannelsen og på aftenskolen. Der er fokus på fransk talesprog, som franskmænd selv taler sproget. Det er det basale sprog, man har brug for, når man besøger et fransktalende land – når man køber ind, lejer cykler, går på café og restaurant, tager til vinsmagning – og møder nye mennesker, hvor man skal fortælle om sig selv, sine interesser og sit liv.Modeldialoger og QR-koder med lydKapitlerne er bygget op omkring en illustreret dialog, som man både kan læse og lytte til. Idéen er at dialogen tjener som input til selv at kunne sige sige noget, og man opfordres til at lytte, gentage, sige ord og udtryk for sig selv – eller med en makker. Lister med flere ord og udtryk supplerer dialogen, så man får noget at arbejde med – og så man kan variere det, man gerne vil sige. QR-koder linker direkte til lyden, som også ligger på fagogkultur.dk/+Web.OpgaverLytteøvelser, mundtlige og skriftlige opgaver bagest i bogen giver flere muligheder for at træne.Prøv på fransk! er til holdundervisning, selvstudium eller din parlør på turen til Frankrig.

 • af Caren Van Slyke
  295,95 kr.

  With realistic practice, proven strategies, and expert guidance, Kaplan's GED Test Prep Plus 2024-2025 (English edition, US exam) gives you everything you need to pass the test - including 60+ online videos to provide expert guidance. Kaplan is the official partner for live online prep for the GED test, and our GED study guide is 100% aligned with the GED test objectives. Kaplan's GED Prep Plus 2024-2025 covers all subjects and is designed for self-study so you can prep at your own pace, on your own schedule.

 • af Collins KS3
  89,95 kr.

  Level: KS3Subject: ScienceKnowledge organisers and retrieval practice together in one pocket-sized book! Embed the essentials across all topics in Year 8 Science.

 • af Collins KS3
  89,95 kr.

  Level: KS3Subject: ScienceKnowledge organisers and retrieval practice together in one pocket-sized book! Embed the essentials across all topics in Year 7 Science.

 • af Alan J. Harrison
  159,95 kr.

 • af Complete Test Preparation Inc.
  232,95 kr.

  Spatial Relations Practice Questions Prepared by our Dedicated Team of Experts!Practice questions are one of the best ways to study! Learn faster! Learn Easier! Pass your test with a great score!Spatial Relations practice questions with full answer key and explanation for: AssemblyBlocksCut outFoldingRotationTouching blocksMatchingVisual comparisonJigsawLine followingPractice Tests are a great way to study and prepare for a test! Practice tests can help you: Quickly identify your strengths and weaknessesBuild self confidence Practice the types of questionsReduce exam anxiety - one of the primary causes of low marks!Practice your exam time managementWhy not do everything you can to increase your score?

 • - En samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv
  af Gudmund Rask Pedersen
  114,95 - 117,95 kr.

  Studiemateriale med fokus på litteratur og kristendom. I bogens 10 kapitler tages læseren med rundt i 10 romaner – med udblik til Bibelen, salmerne og troen. Vi låner hele tiden i vores liv med hinanden. Det gælder også ord, sprog og fortællinger. Låneord. Vi låner ord i den gode samtale og i mødet med Bibelen og litteraturen – ikke mindst den gode roman. Når vi mangler ord, kan vi heldigvis låne. Ord, vi kan tage til os som vores egne, når vi oplever, at de giver mening i vores liv, åbner vores øjne for det, vi ikke selv havde set, viser os en ny vinkel, et andet perspektiv, og kalder det frem, vi havde glemt eller fortrængt, men trængte til at få sat ord på. Bogens 10 kapitler afsluttes alle med spørgsmål til samtale og diskussion. Pressen skriver:★★★★★Gudmund Rask Pedersen vil med bogen Låneord gøre evangeliet livsdueligt for den nutidige modtager - og det gør han godt.- Kristeligt DagbladEn meget anvendelig og ganske interessant bog, der nok skal sætte samtaler i gang i de studiekredse bogen er henvendt til.- Bibliotekernes lektørudtalelseVelskrevet bog om almentmenneskelige og kristne emner inspirerer til fælles læseglæde.- Katolsk orientering

 • - Mundtlig eksamen i tysk
  af Mette Hermann & Kirsten Blume
  257,95 kr.

  Eins, Zwei, Drei er en elevaktiverende håndbog om mundtlig eksamen i tysk, som indeholder et bredt udvalg af varierede mundtlige og skriftlige opgaver. Der fokuseres på mundtlige kommunikationsstrategier, ordforrådstilegnelse og træning af mundtlig tekstpræsentation med afsæt i analysemodeller og Redemittel, som eleverne kan støtte sig til.I Eins, Zwei, Drei får eleverne også konkrete råd til, hvordan de kan læse op til eksamen, og hvordan de på eksamensdagen bedst muligt udnytter forberedelsestiden. Bogen indeholder desuden vejledende eksamensspørgsmål.Eins, Zwei, Drei henvender sig til elever og undervisere på C-, B- og A-niveau på alle de gymnasiale uddannelser.

 • - Undersøgelse, kommunikation og sproglig udvikling
  af Bodil Nielsen
  223,94 kr.

  Denne bog handler om  nogle af de områder, som indgår i mange fags Fælles Mål. Den bringer forslag til, hvad flere fags lærere kan være fælles om at undervise i, både for at gøre det der er fælles, genkendeligt for eleverne fra fag til fag, og for at læreres samarbejde om det fælles kan frigøre tid til det specifikt faglige.To dele handler om at undervise i undersøgelse og kommunikation:Der er forslag til, hvad man kan lægge vægt på i fælles undervisning i at arbejde undersøgende med emner og problemstillinger, at bruge kilder, ræsonnere, udvikle strategier, perspektivere og argumentere sagligt og fagligt. Desuden en del om kommunikation: Undervisning i at bruge og fremstille tekster om og med faget, faglig formidling til forskellige målgrupper og situationer.To dele handler om sprog og læsning:En del giver forslag til, hvordan alle fags lærere som en integreret del af den faglige undervisning kan støtte eleverne i deres sproglige udvikling. En anden del sætter fokus på hvad vejledning i at læse og skrive for at lære kan omfatte.Hver del afsluttes med en skematisk opsamling af kapitlets forslag til fælles undervisning i området.Et afsluttende afsnit giver forslag til hvordan man kan finde inspiration i taksonomier når man skal beskrive niveauer i det fælles i det faglige.Det fælles i det faglige henvender sig til vejledere, lærere og studerende, der sigter mod at styrke både elevernes udvikling af generelle færdigheder og udnytte de muligheder, som koordineret undervisning giver, til at styrke det faglige.

 • - En praksisguide til undervisning af talentfulde, højtbegavede elever og elever med større indlæringspotentiale
  af Forfatter: Søren Peter Dalby Andersen & Pernille Wulff
  227,95 kr.

  Denne bog bygger bro mellem teori og praksis og er forfattet af danske grundskolelærere og praktikere, der hver især besidder dybdegående erfaringer og kompetencer i at undervise elever med højt læringspotentiale. Forfatterne, som alle har en stærk forbindelse til skolernes hverdag, deler generøst ud af deres indsigter og foreslår konkrete måder, hvorpå denne gruppe af elever kan næres og understøttes i undervisningsmiljøer. Denne bog adresserer spørgsmål som:- Hvilke specifikke handlinger og initiativer kan jeg og min skole tage hul på?- På hvilke måder kan differentieret undervisning fremme motivation og udvide elevernes horisonter?- Hvordan kan projektbaseret læring forstærke fællesskabsfølelsen og forbedre inddragelsen af talentfulde, højtbegavede elever og dem med særlige forudsætninger?- Hvordan kan forvaltningen udvikle strategier, der skaber kohærens i kommunens tilgang til talentfulde - Hvilke faldgruber og udfordringer bør man være opmærksom på i arbejdet med denne gruppe af elever? Få desuden hands-on undervisningsidéer og indsigt fra lærere og skoler, der aktivt har formet en læringskultur, som værdsætter og inkluderer talentfulde, højtbegavede og elever særlige forudsætninger. Bogen stræber efter at give praktiske råd og støtte, så du og din skole effektivt kan implementere Undervisningsministeriets nye initiativer over for højtbegavede og elever med særlige forudsætninger.

 • af Oswaal Editorial Board
  542,95 kr.

  Description of the product: ¿ 100% Updated Syllabus & Fully Solved Board Papers:we have got you covered with the latest and 100% updated curriculum.¿ Crisp Revisionwith Topic-wise Revision Notes, Smart Mind Maps & Mnemonics.¿ Extensive Practicewith 3000+ Questions & Board Marking Scheme Answers to give you 3000+ chances to become a champ.¿ Concept Claritywith 1000+ Concepts & 50+ Concept Videos for you to learn the cool way-with videos and mind-blowing concepts.¿ NEP 2020 Compliancewith Art Integration & Competency-Based Questions for you to be on the cutting edge of the coolest educational trends.

 • af Oswaal Editorial Board
  555,95 kr.

  Description of the product:¿ 100% Updated with latest official 2 fully solved Memory based Papers¿ Extensive Practice with more than 1500+ No. of Question¿ Crisp Revision with Smart Mind Maps¿ Valuable Exam Insights with Expert Tips to crack Agniveer Examination in first attempt¿ Concept Clarity with Chapter-wise Theory & Practice Questions with Detailed Explanations¿ 100% Exam Readiness with Chapter-wise Weightage Analysis

 • af Oswaal Editorial Board
  825,95 kr.

  Description of the product: ¿ 100% Updated Syllabus & Fully Solved Board Papers:we have got you covered with the latest and 100% updated curriculum.¿ Crisp Revisionwith Topic-wise Revision Notes, Smart Mind Maps & Mnemonics.¿ Extensive Practicewith 3000+ Questions & Board Marking Scheme Answers to give you 3000+ chances to become a champ.¿ Concept Claritywith 1000+ Concepts & 50+ Concept Videos for you to learn the cool way-with videos and mind-blowing concepts.¿ NEP 2020 Compliancewith Art Integration & Competency-Based Questions for you to be on the cutting edge of the coolest educational trends.

 • af Oswaal Editorial Board
  372,95 kr.

  Description of the product: ¿ 100% Updated with Topic-wise Practice Questions & Explanations¿ Fill Learning Gaps with Revision Notes & Supported Videos¿ Concept Recap with Smart Mind Maps & Chapter Analysis¿ Smart Short-cuts with short-cuts and detailed explanations¿ Valuable Exam Insights with Tips and Tricks to ace Government Exams in the first attempt

 • af Oswaal Editorial Board
  573,95 kr.

  Oswaal CBSE Question Bank Class 10 Hindi-A, Chapterwise and Topicwise Solved Papers For Board Exams 2025

 • af Oswaal Editorial Board
  1.567,95 kr.

  Oswaal CBSE Question Bank Class 10 Mathematics (Standard), Chapterwise and Topicwise Solved Papers For Board Exams 2025

 • af Oswaal Editorial Board
  733,95 kr.

  Description of the product: ¿ 100% Updated Syllabus & Question Typologies: We have got you covered with the latest and 100% updated curriculum along with the latest typologies of Questions.¿ Timed Revision with Topic-wise Revision Notes & Smart Mind Maps: Study smart, not hard!¿ Extensive Practice with 1000+ Questions & SAS Questions (Sri Aurobindo Society): To give you 1000+ chances to become a champ!¿ Concept Clarity with 500+ Concepts & Concept Videos: For you to learn the cool way- with videos and mind-blowing concepts.¿ NEP 2020 Compliance with Competency-Based Questions & Artificial Intelligence: For you to be on the cutting edge of the coolest educational trends.

 • af Oswaal Editorial Board
  987,95 kr.

  Description of the product:¿ 100% Updated Syllabus & Fully Solved Board Papers:We've got you covered with the latest and 100% updated curriculum.¿ Timed Revision:with Topic-wise Revision Notes, Smart Mind Maps & Mnemonics to Study smart, not hard!¿ Extensive Practice:with 2000+ Questions & Board Marking Scheme Answers, Yep! you read that right-2000+ chances to become a champ.¿ Concept Clarity:with 500+ Concepts & 50+ Concept Videos to learn the cool way with videos and mind- blowing concepts.¿ NEP 2020 Compliance:with Competency-Based Questions because we're on the cutting edge of the coolest educational trends.

 • af Oswaal Editorial Board
  436,95 kr.

  Description of the product:¿ 100% Updated with Topic-wise Practice Questions & Explanations¿ Fill Learning Gaps with Revision Notes & Supported Videos¿ Concept Recap with Smart Mind Maps & Chapter Analysis¿ Smart Short-cuts with short-cuts and detailed explanations¿ Valuable Exam Insights with Tips and Tricks to ace Government Exams in the first attempt

 • af Oswaal Editorial Board
  245,95 kr.

  Description of the product:This product covers the following:¿ Each worksheet is strictly as per the Latest NCERT Textbook¿ Chapter-wise presentation with ample space for writing answers¿ Mind Maps & Revision notes for better retention and concept clarity¿ With Parents' & Teachers' Manual¿ Concept videos for blended Learning

 • af Oswaal Editorial Board
  457,95 kr.

  Oswaal NTA UGC NET/JRF/SET Paper-1 (Compulsory) | 15 Year's Mock Test Papers Teaching & Research Aptitude | Yearwise | 2015-2023 | For 2024 Exam

 • af Oswaal Editorial Board
  351,95 kr.

  Description of the product: ¿ 100% Updated with Topic-wise Practice Questions & Explanations¿ Fill Learning Gaps with Revision Notes & Supported Videos¿ Concept Recap with Smart Mind Maps & Chapter Analysis¿ Smart Short-cuts with short-cuts and detailed explanations¿ Valuable Exam Insights with Tips and Tricks to ace Government Exams in the first attempt

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.