Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Atle Dyregrov

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (1)
 • (12)
 • (11)
 • (8)
Type
 • (12)
 • (7)
Format
 • (6)
 • (6)
 • (5)
 • (2)
Sprog
 • (6)
 • (10)
Pris
DKK
Tag
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - Om hjælp til sorgramte børn og unge
  af Atle Dyregrov & Mai-Britt Guldin
  217,49 kr.

  Hvert år er 6000 børn og unge under 18 udsat for at miste en forælder, en bror eller en søster. Og mange af dem oplever, at venner, skolekammerater og voksne i deres omgivelser undgår at tale med dem om deres sorg og tab. Jeg vil gerne tale om min sorg er en opfordring til at bryde tavsheden. Ud over at beskrive, hvad sorg er, og hvilke udtryk sorgen ofte får, præsenterer bogen viden om, hvordan institutioner som skoler og hospitaler kan opbygge et beredskab, så de ved, hvordan de kan tale med børn og unge i forbindelse med sygdom, ulykke og dødsfald. Bogen indeholder eksempler på, hvordan sådanne samtaler kan forløbe, og den giver retningslinjer for, hvornår sorgen bliver så kompliceret, at børnene og de unge har brug for egentlig terapeutisk behandling. Jeg vil gerne tale om min sorg er skrevet til professionelle, der er i kontakt med sørgende børn og unge, men den kan læses af alle voksne. For en væsentlig pointe er, at vi alle kan hjælpe, hvis vi har modet til at møde barnet eller den unge i sorgen og tale med dem. Bogen er skrevet af Mai-Britt Guldin, Atle Dyregrov & Kari Dyregrov, Preben Engelbrekt (Børn, Unge & Sorg, Det Nationale Sorgcenter), Per Bøge & Martin Lytje (OmSorg, Kræftens Bekæmpelse), Ditte Bruun Eriksen, Kristine Halling Kehlet & Gitte Frydendal Stark (Center for Patientstøtte, RegionH) samt Ingelise Nordenhof.

 • - En håndbog for voksne
  af Atle Dyregrov
  184,95 - 200,95 kr.

  Hvordan støtter man bedst et barn, når dødsfald rammer den nærmeste familie eller en nær ven? Vil det hjælpe barnet at se den afdøde? Kan barnet have gavn af at være med til begravelsen? Og er det godt eller skidt for barnet at kende til alle detaljer omkring dødsfaldet?Sorg hos børn giver praktiske råd om og retningslinjer for, hvordan man bedst tager vare på børn, der oplever døden blandt deres nærmeste, og giver eksempler på, hvordan eventuel deltagelse i ritualer omkring døden og samtale herom kan tilrettelægges. Som læser får man en bedre forståelse af børns sorgreaktioner på forskellige alders- og udviklingstrin – også helt små børns sorg er beskrevet.Bogen henvender sig dels til forældre, bedsteforældre og andre voksne, som drager omsorg for børn, der oplever sorg, dels til lærere, pædagoger og andre, der i kraft af deres arbejde møder børn i sorg.Oversat fra norsk af Søren Søgaard.

 • af Atle Dyregrov & Kari Dyregrov
  88,95 kr.

  Med praksisnære beskrivelser af det krisesykologiske arbejdsfelt formidles konkrete råd og indspark til arbejdet med kriser. Krisepsykologi er et fagområde, som kun i lille grad er belyst fra e praktisk og erfaringsbaseret ståsted. Bogens mange kapitler viser spændet i krisepsykologisk arbejde. Her beskrives bl.a. opbygning af kommunalt kriseberedskab og ledelse under organisatoriske kriser, social netværksstøtte og kollektivt arbejde efter katastrofer. Bogen handler om at miste et barn, om børn og familievold, om psykologisk støtte ved testning for genetisk sygdom og om at formidle et dødsbudskab; og hvordan fagfolk påvirkes af at arbejde med kriser og katastrofer over tid.

 • af Atle Dyregrov
  243,59 kr.

  Børn og traumer beskriver hvordan børn reagerer under og efter traumatiske hændelser og giver råd og retningslinjer for, hvordan man kan hjælpe og støtte - på kort og på lang sigt. Bogen indeholder mange praktiske eksempler, som konkretiserer de tiltag, der foreslås. 2. udgaven indeholder flere specifikke metoder og er opdateret i forhold til nyeste viden på området.Bogen henvender sig til  lægfolk såvel som specialister i mødet med børn som har været ude for traumer.Bogen er oversat fra norsk efter Barn og traumer af Anne Grete Holtoug.

 • af Atle Dyregrov
  184,95 kr.

  Bogen gør rede for reaktioner og støttemulighederefter katastrofer og større ulykker. Reaktionerne hos overlevende og efterladte - under og efter katastrofen - beskrives, og der gives konkrete råd om, hvordan man organiserer og udfører den psykosociale katastrofehjælp - såvel den akutte som hjælpen på lang sigt. Der fokuseres på hjælperne - både dem, der hjælper på katastrofestedet, og dem, som støtter overlevende og pårørende, samt dem, som arbejder med humanitære og fredsbevarende opgaver. Der er særlige kapitler om børns reaktioner og om, hvordan man bedst kan hjælpe dem.

 • - A Handbook for Adults
  af Atle Dyregrov
  121,95 kr.

  It is a common misconception that pre-school children are not capable of experiencing grief in the same way that older children do. Grief in Young Children challenges this assumption, demonstrating that although young children may not express grief in the same way as older children, they still need to be supported through loss.

 • - A Guide to Providing Understanding and Help
  af Atle Dyregrov
  280,95 kr.

  Trauma can result from a range of experiences from bullying to witnessing violence to living through war. This book explores the different reactions children may experience, and the impact trauma can have. Appropriate and effective ways of helping children after a traumatic event are outlined, and different types of therapy are discussed.

 • - The Role of Family, Friends, Colleagues, Schools and Support Professionals
  af Atle Dyregrov & Kari Dyregrov
  243,95 kr.

  Effective Grief and Bereavement Support shows how social networks, whether they be friends, colleagues or family, can provide an important source of support following sudden bereavement. Kari and Atle Dyregrov provide concrete, evidence-based advice about how support processes can be improved, and the main principles for effective network support.

 • - A Handbook for Adults
  af Atle Dyregrov
  156,95 kr.

  This fully-updated second edition of Grief in Children provides an overview of children's understanding of death at different ages and outlines how the adults around them can best help them cope. The author provides guidance on handling loss and bereavement at school and discusses the value of bereavement groups and support for child and caregiver.

 • - A Book to Help Parents, Teachers and Other Grown-Ups Talk with Kids About Terror
  af Atle Dyregrov, William Yule & Magne Raundalen
  94,95 - 107,95 kr.

  An accessible and straightforward book explaining terrorism to children age 7+. Designed to be read by an adult to a child, it reassures and alleviates worries children might have after media exposure on this topic. Written by internationally renowned child psychologists, it also includes advice for adults to provide open, honest guidance.

 • - Håndbog for efterladte og hjælpere
  af Atle Dyregrov & Kari Dyregrov
  229,95 - 260,95 kr.

  At miste en af sine nærmeste er noget af det sværeste, der findes. Men sorgen og tabet er også en del af livet. Sorgen kan opleves på mange måder, men selv når det er sværest, er der hjælp at hente. MESTRING AF SORG er en håndbog for alle, der har mistet en, der står dem nær. Bogen indeholder brugervenlige beskrivelser og konkrete råd om mestring af sorg, der kan hjælpe efterladte til at leve videre med det smertefulde tab. Gennem en række eksempler giver forfatterne en nuanceret forståelse af sorg og sorgreaktioner, og hvordan man kan skelne mellem normal sorg og kompliceretsorg. I bogen findes også vejledning til, hvordan netværket omkring de efterladte kan støtte i den første tid efter et dødsfald, men også på længere sigt. En stor del af bogen er baseret på beretninger fra mennesker, der har mistet og generøst har delt deres erfaringer med forfatterne gennem deres mange årsarbejde med sorg i praksis og i forskning. Bogen henvender sig især til mennesker, der har mistet, men vil også være nyttig for fagpersoner, der arbejder med mennesker og sorg.

 • - A Handbook of Practical Interventions for Clinicians
  af Atle Dyregrov & Stephen Regel
  278,95 kr.

 • - The Role of Family, Friends, Colleagues, Schools and Support Professionals
  af Atle Dyregrov & Kari Dyregrov
  187,95 kr.

  ` ...a profoundly significant book on a topic rarely discussed and little researched, dealing with sudden or unexpected death. The authors have brought together the latest knowledge in the field, and explore how social networks and professionals working with the bereaved can help. This is an important book for all of us, who will sadly one day experience this... it is a must read for those in the field and those suffering.'- Cary L. Cooper, CBE, Distinguished Professor of Organizational Psychology and Health, Lancaster University`It is nothing short of impressive. Yes, more than impressive, because the down-to-earth nature of the studies and the reader-friendly presentation makes this textbook a gift to us all. And by all of us, I do in fact mean all.'- From the Foreword by Magne RaundalenEffective Grief and Bereavement Support shows how social networks, whether they be friends, colleagues or family, can provide an important source of support following sudden bereavement.Individuals in social networks surrounding bereaved people often feel very uncertain about how best to offer support following the death of someone close. As a result of this, people often find that their relationships with friends and family suffer in the wake of bereavement. Kari and Atle Dyregrov provide concrete, evidence-based advice about how support processes can be improved. Issues covered include common reactions to grief, problems that can arise within families as a result, when to involve professional assistance, how to help bereaved children, and the main principles for effective network support.This book will be essential reading for counsellors, psychologists, psychiatrists, social workers, priests, police, community doctors, hospital staff and teachers, as well bereaved families and those who support them.

 • - A Handbook for Adults Second Edition
  af Atle Dyregrov
  118,95 kr.

  This fully updated second edition of Grief in Children provides an accessible overview of children's understanding of death at different ages and gives a detailed outline of exactly how the adults around them can best help them cope.Whether a child experiences the death of a parent, sibling, other relation or friend, or of a classmate or teacher, it is important for those caring for bereaved children to know how to respond appropriately to the child's needs. This book deals with a range of common physical and psychological responses and describes the methods of approaching grief in children that have been shown to work best. The author provides guidance on how loss and bereavement should be handled at school, explains when it is appropriate to involve expert professional help and discusses the value of bereavement groups for children and support for caregivers.Illustrated with case studies and incorporating current research, this book is essential reading for parents, carers, counsellors, teachers and all those concerned with the welfare of bereaved children.Dr Atle Dyregrov is a clinical psychologist and Director of the Center for Crisis Psychology in Bergen, Norway, which he founded with a colleague in 1988. He is a member of the executive board of The Children and War Foundation and a founding member of the European Society for Traumatic Stress Studies. Dr Dyregrov is the author of numerous publications, journal articles, and books.Professor Emeritus William Yule is a clinical psychologist and Professor Emeritus of Applied Child Psychology at the Institute of Psychiatry, King's College London. He is Chair of the Children and War Foundation and Honorary Psychologist Advisor to the British Army. He was awarded the Lifetime Achievement Award by the International Society for Traumatic Stress Studies in 2005.

 • - A Handbook for Adults
  af Atle Dyregrov
  94,95 kr.

  Praise for the author:'Dyregrov's writing is clear in its description, and explicit in its advice, and demonstrates that the daunting task of helping a child through grief is both manageable and rewarding'- Bereavement Care'This insightful text will be of great help to all who care for pre-school children - parents, kindergarten teachers, ministers of religion, police, welfare workers - the list is endless. If they learn the values reflected in this small book, then bereaved children everywhere will grow up with far fewer hang-ups about the only certainty in life.'- from the foreword by Professor William YuleIt is a common misconception that pre-school children are not capable of experiencing grief in the same way that older children do. Grief in Young Children challenges this assumption, demonstrating that although young children may not express grief in the same way as older children, they still need to be supported through loss.Illustrated throughout with case examples, the author explores young children's reactions to death and loss, both immediately after the event and over time. For example, young children may engage in `magic thinking', believing that wishing that someone were dead can actually cause death, which leads to feelings of guilt. Full of practical advice on issues such as how to keep children in touch with their memories, answer their questions, allay their fears and explore their feelings through play, this accessible book enables adults to work with children to develop an acceptance of grief and an understanding of death and loss.This book is essential reading for parents, carers, counsellors and teachers, and is complemented by the companion volume Grief in Children: A Handbook for Adults, Second Edition, which caters for school-age children, also written by Atle Dyregrov and published by Jessica Kingsley Publishers.

 • - A Guide to Providing Understanding and Help
  af Atle Dyregrov
  187,95 kr.

  Supporting Traumatized Children and Teenagers is an accessible, comprehensive book providing an overview of the impact of trauma on children and adolescents and how they can be supported following trauma.Trauma can result from a range of experiences from bullying to witnessing violence to living through war. This book explores the different reactions children may experience, and the impact trauma can have. Variables affecting the impact of trauma are explored such as different developmental stages, gender, the reactions of friends and parents, the child's personality, and their caring environment. Appropriate and effective ways of helping children after a traumatic event are outlined, and different types of therapy, such as group therapy and cognitive behavioural therapy, are discussed. The book offers case examples and practical tips throughout, and includes a chapter on how someone working with a traumatized child can help and look after themselves.This book will be invaluable to a range of professionals working with traumatized children including counsellors, child and family social workers and therapists, as well as others involved with traumatized children such as foster carers and teachers.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.