Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af August Strindberg

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af August Strindberg
  27,95 kr.

  I August Strindbergs Et drømmespil besøger guden Indras datter jorden for at se, hvordan det hele står til. Og hvilken redelighed hun møder. Menneskene på jorden taler klagens sprog, og selv om det enkelte menneske er godt, bliver helheden beskæmmende med uendelige stridigheder og uvenskab. Når ét menneske opnår en glæde, er dette samtidig årsag til smerte for én anden – åh, det er synd for menneskene. Og hvad med den mystiske dør, kan den bidrage til løsning af verdensgåden?Et drømmespil er August Strindbergs klassiske drama, der udfordrer læseren med gevaldige spring i tid og sted. Denne version er nyligt oversat af Victoria Jensen.God fornøjelse.

 • - Tidsskrift for naturkritik
  af Joseph Roth, August Strindberg, Aksel Haaning, mfl.
  167,95 kr.

  Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik er et multidisciplinært tidsskrift, der orienterer sig på tværs af århundreder og landegrænser og bringer videnskab, litteratur og kunst side om side i ønsket om at bidrage til en kvalificeret samtale om naturen i en tid, hvor vores forestillinger og idéer om den ændres markant.

 • - Efter Oslomanuskriptet
  af August Strindberg
  77,95 - 189,95 kr.

  "Dette er en forfærdelig bog, jeg indrømmer det uden forbehold og med sviende anger. Hvad der har født den? Et berettiget behov for at vaske mit lig, inden det skal stoppes ned i kisten." Strindbergs grumme opgør med hustruen, Siri von Essen, der er en af svensk litteraturs store kærlighedsromaner foreligger nu i Rosinantes velrenommerede klassikerserie. Forfatteren vil vise, hvordan det var ham, der led i ægteskabet, og at det ikke var ham, der var paranoid og gal. At det ikke var ham, som var den slemme undertrykker, der levede af sin kones penge og forhindrede, at hun kunne dyrke sin karriere som skuespiller. Strindberg skrev romanen på fransk i 1887-88. Resten af sit liv forsøgte han at forhindre bogen i at udkomme på svensk, fordi mange personer stadig levede. Alligevel vakte romanen en bitter debat i hjemlandet og udnævntes til den mest hadefulde bog nogensinde. Men også til den mest mærkværdige roman i nyere europæisk litteratur. Den udkom først i Tyskland (1893), derpå i Frankrig (1895), og først efter Strindbergs død i 1912 udsendtes en stærkt redigeret svensk udgave (1914). Det franske originalmanuskript havde ført en omtumlet tilværelse og blev købt af vennen Edvard Munch i 1896. Så forsvandt det og var væk, indtil det i 1973 tilfældigt blev fundet i et pengeskab i Oslo blandt andre af Muncks efterladenskaber. Det er dette såkaldte Oslomanuskript, der blev benyttet til den første danske oversættelse, der så dagens lys i 1977. Forord af forfatteren Harald Voetmann Christiansen.

 • af August Strindberg
  189,95 kr.

  ★★★★★★ – Kristeligt DagbladStrindberg skrev Inferno på fransk i løbet af syv uger i 1897 på grundlag af de dagbogsoptegnelser hand havde ført gennem tre år. Inferno er beretningen om nogle år "i helvede", hvor Strindberg gennemgår en dyb sjælelig krise og hvor hans liv er som et laboratorium. Skuepladsen er Paris. Strindberg har forladt kone og barn med en følelse af at have brændt alle broer, samtidig med at han føler lede ved bohemelivet og overvejer "at vende poesien ryggen". Han kaster sig ud i naturvidenskabelige studier og eksperimenter og er besat af tanken om at fremstille guld. Hvor Strindberg tidligere betragtede sig som frontkæmper for det moderne, er Inferno præget af en vending indad, af introspektiv fordybelse og religiøs søgen. Hans sind er åbent for alt det der sker omkring ham; han eksperimenterer, fortolker, ser tegn alle vegne og skriver i en impressionistisk stil som foregriber den moderne autofiktion.

 • af August Strindberg
  174,95 kr.

  "Det er et lille værk, men stort i sin art." Thomas Bredsdorff, Politiken Fraskilt, midaldrende og alene vender Strindberg efter ti år på landet tilbage til sin fødeby Stockholm. Han opsøger gamle venner, men finder at de ikke mere er sig selv – det eneste de har tilfælles er minderne. Ingen taler om fremtiden, men kun om det forgangne, som om tiden ikke længere findes. Han trækker sig tilbage i en selvvalgt ensomhed. I stedet for at gå på værtshus og deltage i de samme formålsløse diskussioner, går han de samme spadsereture hver dag og møder de samme mennesker, og på den måde får han “en upersonlig omgangskreds”. Han følger med i det liv som udspiller sig i huset hvor han bor, og i nabohuset. Inde ved siden af bor en sangerinde og han nyder musikken som trænger ind gennem væggen. Bøgerne er hans foretrukne omgangskreds, ikke mindst Balzac, som er blevet “en personlig ven som han aldrig bliver træt af”.Bogen er forsynet med tegninger af Arthur Sjögren og et efterord af Per Petterson, som bl.a. skriver: “I september havde jeg forladt gymnasiet, et år for tidligt. I året der fulgte fik ensom en helt særlig betydning for mig. Det var som om hans liv var parallelt med mit, selv om han var halvtreds år og jeg var atten. Året med ensom var et vanskeligt år, men når jeg tænker tilbage i dag var det også et rigt år, et afgørende år, og jeg ville ikke have været det foruden.”»I autofiktionens tidsalder er det slående hvor sindsoprivende levende Strindbergs udforskning af tvivlens og overfølsomhedens nedslag i personligheden fremstår, og så er det simpelthen så sindssygt godt skrevet at både engle og dæmoner må fryde sig.« – Berlingske★★★★★★

 • af August Strindberg
  32,95 kr.

  'Et Drømmespil'; Strindbergs moderne drama om gudedatteren Agnes, der uheldigvis dumper ned på jorden og lever ved siden af, blandt, uden for, midt i mellem, sammen med og uden for menneskeracen.At "det er synd for menneskene" - som Strindberg mente - skal der ikke være tvivl om - denne tåbelige biologiske race, som ikke formår at gribe de muligheder og lykkestunder, som livet byder på. Strindbergs absurde drama har ingen håndgribelig handling, men er en tour de force gennem menneskeslægtens fortræffelige fortrædeligheder

 • - et naturalistisk sørgespil
  af August Strindberg
  22,95 kr.

  Det er St. Hans aften, og herregårdsfrøkenen kommer hjem efter at have deltaget i folkenes dans. Hun går ind i køkkenet og begynder at lægge an på lakajen Jean, der egentlig er forlovet med kokkepigen, men ikke er i stand til at modstå Frøkenens spil. Men efter en lidenskabelig nat kommer den grå morgen og bondeangeren -Frøken Julie er et af de mest spillede af Strindbergs teaterstykker i verden og har dannet grundlag for flere filmatiseringer. Den er skrevet under et ophold på landstedet Skovlyst i Holte, hvor forfatteren så at sige drev "studier i marken" med godsbestyrerens søster.Den danske udgave er oversat af skuespillerinden Nathalie Larsen, der var en nær ven af Strindberg, og selv spillede kokkepigen Kirstine i de første opførelser af stykket. Oversættelsen er signifikant ved, som Strindberg siger i en note, "at udelade den svenske forlæggers digterforsøg i forfatterens tekst". Udgaven indeholder også Strindbergs lange forord, der er kendt som en programerklæring for det naturalistiske teater.

 • af August Strindberg
  189,95 kr.

  ★★★★★★ – Kristeligt DagbladDa August Strindberg i 1897 påbegyndte arbejdet med Legender, var den tænkt som en egentlig efterfølger til den selvbiografiske Inferno. Romanen består af to dele. Første del, som blev skrevet på fransk, udgør den oprindelige roman Légendes mens anden del Jacob Brottas. Ett fragment var tænkt som fortsættelsen af Legender og fuldendelsen af den selvbiografiske trilogi. Den følelse af forfølgelse som Strindberg skildrede i Inferno, kunne han, ef-ter opdagelsen af den svenske videnskabsmand og reformator Emanuel Swedenborg, tillægge en moralsk fortolkning – han var ikke forfulgt af onde mennesker, men snarere ledet af en velvillig højere magt. Det er derfor en mere forsonende forfatter, der ankommer til Lund, hvor de unge studerende hylder ham som den store realist og fornyer af svensk litteratur. Han er ganske vist ramt af fattigdom og ensomhed, men da alt tilskrives det guddommelige forsyn, bliver det muligt for ham at acceptere sin skæbne, og perioden efter Lund skulle blive en af forfatterens mest produktive.

 • af August Strindberg
  51,95 kr.

  Dødsdansen er et intenst drama mellem ægteparret Edgar (kaptajnen), hans hustru, den tidligere skuespillerinde Alice, og vennen Kurt, der kommer på besøg fra Amerika. Ægtefællerne er gennem 25 års samliv blevet hinandens fangevogtere på den lille skærgårdsø, hvor kaptajnen er kommandant på en fæstning. Der går ikke længe, før Kurt bliver draget ind deres psykiske mareridtsspil, og 25 års opsparet bitterhed får frit løb.Denne udgave omfatter også den mindre spillede anden del, hvor man møder kaptajnens datter Judith og Kurts søn Allan, hvis spirende kærlighed er ved at falde som offer for kaptajnens manipulationer og psykiske terror.

 • af August Strindberg
  58,95 kr.

 • af August Strindberg
  43,94 kr.

  Med strålende humor og sikker sagkundskab fortæller August Strindberg om dagligdag og fester blandt den stockholmske skærgårds ejendommelige befolkning. Det er praktiske, handlekraftige mennesker der nærmest opfatter kærligheden som en slags naturkraft og religionen som et udtryk for sæd og skik uden større indflydelse på deres liv.

 • - Skærgårdsfortælling
  af August Strindberg
  43,95 kr.

  Axel Borg, et ærgerrigt nietzsche'sk overmenneske og intelligensaristokrat (med adskillige af Strindbergs egne træk i sig), har efter mange års forfølgelse og nedvurdering af sine samtidige landsmænd fået en stilling som fiskeriinspektør på en lille skærgårdsø, hvor han regner med at kunne leve i fred og tilbagetrukkethed. Hans opgave som fiskeriinspektør er at lære lokalbefolkningen nye fiskerimetoder, der ikke udpiner bestandene af strömming som de hidtil anvendte.Denne opgave bringer ham naturligvis straks i modsætning til folkene på øen, der mistror ham, gør nar ad ham, og for resten ikke mener at en udefrakommende skal lære dem noget. Da der nogen tid efter ankommer en ældre dame og hendes datter, den 34-årige Maria, slutter han sig straks til dem, og lader sig indtage af datteren så langt som til at blive hendes forlovede. Men Borg kan ikke i længden leve med en kvinde, der tvinger hans tanker og sjæl ned til børneniveau og rent driftsliv.Da både forholdet til Maria og øboerne efterhånden bliver ham mere og mere uudholdeligt, isolerer Borg sig fuldstændig, og drives til sidst ud i vanvid.Ved havbrynet er den sidste af de tre skærgårdsfortællinger, som Strindberg skrev med et års mellemrum fra 1887-1890. Den skulle have været en populær fortælling efter samme mønster som Hemsøboerne og Klokkeren på Rånø, men blev i stedet en langt mere dyster og tragisk skildring af et åndsmenneskes forfald.

 • - Skærgårdsfortællinger
  af August Strindberg
  43,95 kr.

  Næsten halvdelen af bogen optages af fortællingen om den romantiske klokker på Rånö, Alrik Lundstedt: en musikalsk fiskersøn, som kommer på Akademiet i Stockholm og lærer at spille på Jakobskirkens store orgel, men må henleve sit liv i et fattigt klokker-embede på en af øerne i skærgården, hvor han drømmer fantastiske drømme om storhed og lykke.I de øvrige fortællinger tegner Strindberg billeder af livet hos præster, bønder, hustrumordere og andet af skærgårdens godtfolk.Denne udgave medtager fortællingen "Pigernes kærlighed", som var udeladt af både den svenske og danske udgave, da Strindbergs svenske forlægger Bonnier fandt den umoralsk.

 • - Skildringer fra kunstner- og forfatterlivet i Stockholm
  af August Strindberg
  58,95 kr.

  "Det røde værelse" er et lokale i varieté-restauranten Berns Salonger i Stockholm, hvor byens bohemer mødtes og diskuterede - og drak og spiste, når en af dem var kommet til penge.En af dem er den unge Arvid Falk, der i sin stræben efter frihed og sandhed har sagt sit arbejde som kontorist ved Kollegiet for Udbetalingen af Embedsmænds Lønninger op for at blive digter og forfatter. Bogen følger ham og en række andre figurer i deres stræben efter deres respektive idealer, og er samtidig en ondskabsfuld og morsom satire over det etablerede samfunds borgerskab: politikere, forretningsmænd, snyltere og veldædige fruer af det bedre selskab.Arvid Falk er Strindbergs alter ego i bogen, og bogen er i vidt omfang baseret på forfatterens egne oplevelser og erfaringer.

 • af August Strindberg
  32,95 kr.

  Som det hedder i forordet til denne bog:Denne Bog er et Angreb på Overkulturen eller Degenerationen.Med bl. a. denne bog satte Strindberg sig for at afsløre samfundets "væv af løgne"."Den store danske" skriver: Skytset var rettet mod de kulturbærende institutioner, kirke, skole, familie og stat, og ikke mindst mod den idealistiske ideologi, der besmykkede dem. Reportage, komik og kras satire mødtes i en mundret prosa, der flittigt gled over i groteske karikaturer.

 • af August Strindberg
  36,95 kr.

  Strindberg skrev mere end 50 skuespil – heriblandt mange eksperimenterende og blandt disse kammerspillet ”Uvejrsluft” fra 1907. Det er beregnet for den ”lille scene”.

 • af August Strindberg
  36,95 kr.

  Strindberg skrev mere end 50 skuespil – heriblandt mange eksperimenterende og blandt disse kammerspillet ”Pelikanen”. Det er beregnet for den ”lille scene”.

 • af August Strindberg
  39,95 kr.

  Et af August Strindbergs mest berømte skuespil - mere er der ikke at sige til det.

 • af August Strindberg
  92,95 - 214,95 kr.

  Värmlændingen Carlsson kommer til den nordlige svenske ø Hemsö og går i tjeneste som forkarl på enkefru Anna Flods gård. Carlsson er geskæftig og klog, og inden længe har han charmeret sig ind hos alle på gården, høj som lav – undtagen enkens søn, Gustav, der ser Carlsson som en trussel mod sin egen position på gården og hos sin mor. ”Hemsöboerne” er en af August Strindbergs få humoristiske værker, og måske derfor er den også en af hans mest populære både i hans hjemland, Sverige, og i udlandet.August Strindberg (1849-1912) var en svensk kunstner, digter og dramatiker, og han har især med dramaer som ”Frøken Julie”, ”Dødsdansen” og ”Et drømmespil” skrevet sig ind i verdenslitteraturen. Han fik sit gennembrud i 1879 med romanen ”Det røde værelse” – en stærkt samfundssatirisk skildring af livet i Stockholm i 1870’erne. Strindberg blev af sin samtid både stemplet som blasfemiker og kvindehader, prædikater der udsprang af hans kønspolitiske holdninger – holdninger som dog i hans dramaer er alt andet end entydige. August Strindberg blev født og døde i Stockholm og nåede at være gift tre gange.

 • af August Strindberg
  120,95 kr.

 • - in large print
  af August Strindberg
  253,95 - 481,95 kr.

  Reproduction of the original. The publishing house Megali specialises in reproducing historical works in large print to make reading easier for people with impaired vision.

 • af August Strindberg
  136,95 kr.

  August Strindberg's "The German Lieutenant and Other Stories" is a set of intriguing testimonies that explore the intricacies of human nature, cultural standards, and the existential problems of individuals in late 19th-century Sweden. The stories in the anthology feature a broad forged of characters and locales, each exploring issues of affection, betrayal, identity, and the human situation. From the name tale "The German Lieutenant," which follows the tragic romance among a Swedish girl and a German officer stationed in Sweden, to stories of social critique and mental introspection, together with "The Admiral," "The Outlaw," and "The Painter," Strindberg weaves a rich tapestry of narratives that captivate and intrigue readers. Strindberg's descriptive fashion and evocative descriptions allow readers to explore the complexities of human relationships and society traditions, often thinking commonplace norms and expectancies. Whether analyzing the depths of human emotion or the ramifications of societal injustice, every story within the book gives insight into the complexity of the human experience.

 • af August Strindberg
  134,95 kr.

  "Fair Haven and Foul Strand" is an ancient Drama, Psychological story book written by August Strindberg. This work of fiction, with its mixture of cerebral depth, first-rate narrative, and extremely good placing, famous Strindberg's grasp narrative ability. Fair Haven and Foul Strand is an engrossing story that allows you to have readers guessing lengthy once they've finished the final net web page. August Strindberg, recognized for his probes into the human psyche, tells a thrilling story set in a seashore village. The tale explores the complexities of human relationships, illustrating the interaction of passion, jealousy, and betrayal. Fair Haven and Foul Strand paints an in depth photo of small-city life, with its complex relationships and simmering conflicts below the floor.

 • af August Strindberg
  269,95 - 389,95 kr.

  The book ""Letters of Strindberg to Harriet Bosse"" is a collection of letters written by the famous Swedish playwright, August Strindberg, to his third wife, Harriet Bosse. The letters were written between 1900 and 1907, during a tumultuous period in the couple's relationship. The letters provide a fascinating insight into the mind of one of the most influential playwrights of the 19th century. Strindberg's writing is deeply personal and introspective, as he grapples with his own insecurities and the challenges of his marriage. The book is divided into four sections, each covering a different period in the couple's relationship. The first section covers the early years of their marriage, when Strindberg was still deeply in love with Bosse and hopeful for their future together. The second section covers a period of intense conflict and separation, as the couple struggled to reconcile their differences. The third section covers a period of renewed hope, as Strindberg and Bosse attempted to rebuild their relationship. The final section covers the end of their marriage, as Strindberg and Bosse finally parted ways. Throughout the book, Strindberg's writing is marked by his characteristic intensity and emotional depth. The letters are a testament to the power of love and the human spirit, as Strindberg and Bosse struggle to make sense of their relationship and find meaning in their lives. Overall, ""Letters of Strindberg to Harriet Bosse"" is a powerful and moving portrait of a complex and fascinating relationship, as well as a valuable insight into the mind of one of the greatest playwrights of all time.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

 • af August Strindberg
  242,95 kr.

  August Strindberg is one of the most important Swedish writers of the 19th century, and this collection of his unpublished writings offers a rare glimpse into his creative process. The collection includes essays, poems, and short stories that showcase Strindberg's vast literary talent and his unique perspective on the world around him. This book will be a valuable addition to the library of anyone interested in Swedish literature or the literary history of Scandinavia.This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.This work is in the "public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • - Skådespel I Fem Akter
  af August Strindberg
  174,95 kr.

  This play by August Strindberg follows the unhealthy relationship between Herr Bengt and his wife Elsa, a relationship wrought with jealousy, manipulation, and betrayal. As their marriage disintegrates, the characters are forced to confront the dark realities of their own desires. A powerful examination of gender roles, class struggle, and the complexities of human relationships.This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.This work is in the "public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • - Familienschicksale vom Jahrhundertende
  af August Strindberg
  242,95 - 432,95 kr.

  This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.This work is in the "public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • af August Strindberg
  174,95 - 387,95 kr.

  In diesem Buch beschreibt August Strindberg auf fesselnde Weise das Leben eines Mannes, der von seinem Durst nach Rausch und Ekstase getrieben wird. Ein zeitloser Klassiker der Literatur, der noch immer fasziniert.This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.This work is in the "public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • - A Familyen Roman
  af August Strindberg
  185,95 kr.

  A family drama from acclaimed author August Strindberg.This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.This work is in the "public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • - First -fourth Series; Volume 1
  af August Strindberg
  231,95 kr.

  This stunning collection of plays by August Strindberg showcases the Swedish playwright's mastery of the genre. From the naturalistic drama of 'Miss Julie' to the absurdist comedy of 'The Ghost Sonata, ' this collection has something for every theater lover.This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it.This work is in the "public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.