Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Claus Vinther Nielsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Claus Vinther Nielsen & Redaktører Thomas Maribo
  312,95 kr.

  Rehabilitering – en grundbog retter sig til de sundhedsprofessionelle bachelorstuderende. Bogens kapitler referer til og tager udgangspunkt i ICF-modellen. For at guide de studerende til at omsætte den teoretiske undervisning til klinisk praksis indledes bogen med fire cases, som bogens øvrige kapitler trækker på og henviser til.Bogen forfatterteam repræsenterer de mange faggrupper, der indgår i de forskellige rehabiliteringstiltag og understreger den betydning, det tværprofessionelle samarbejde har for resultatet af rehabiliteringen.

 • - Perspektiver på dansk samfundsmedicin
  af Signild Vallgårda, Steen Brock, Uffe Juul Jensen, mfl.
  137,95 kr.

  Folkesundhed er ikke navnet på en tilstand i befolkningen, men er en betegnelse for en tilgang til befolkningens velvære. Ifølge denne tilgang, er sundhedsforhold en del af et helhedssyn omkring menneskers boligforhold, arbejdssituation, fritidsmuligheder og almene velfærdsordninger.Sundhedsfremme indsatsen ses derfor som integreret i udvikling af boligområder, arbejdspladser og andre bynære miljøer. Sygdomsforebyggelse, sygdomsbehandling og revalidering indgår ligeledes som en integreret del af denne holistiske optik. Koblingen mellem den mere traditionelle medicinske og kliniske indsats og folkesundheds visionen kan kaldes "samfundsmedicin", og består af specialer som socialmedicin, miljømedicin, arbejdsmedicin, revalidering, sundhedspleje, ergoterapi og almen medicin.Bogen fortæller og diskuterer, hvorledes denne "samfundsmedicin" opstod i Danmark i 1950erne, hvorledes den udviklede sig, og hvorfor, fortalt gennem en række af de væsentligste aktører og pionerer på området. I særlig grad berettes om sundhedsfremme indsatsen i Ringkøbing Amt 1960‐1991, og Sund By indsatsen i Horsens 1987 og frem.Bogen rettter dermed et meget kritisk blik på den idag udbredte sundhedsoptik/politik, KRAM (kost, rygning, alhohol og motion), hvor sundhedsforhold reduceres til individers livsstil og tilskrives individers eget ansvar.

 • - Om rehabilitering og deltagelse
  af Claus Vinther Nielsen & Jette Skrædderdal
  61,95 - 87,95 kr.

  Benbrud, slidgigt og stress truer hvert år hverdagslivet for tusindvis af danskere. Nogle kommer sig hurtigt med hjælp fra venner og familie, mens andre har brug for rådgivning og støtte fra fagfolk med specialviden. For begge grupper gælder, at det i sig selv er sundt at deltage i samfundsliv, netværk og arbejde – om det så er fire eller 37 timer om ugen. Alene det at være med i fællesskaber og dyrke relationer til andre mennesker kan have en sundhedsfremmende effekt, uanset om den nedsatte funktionsevne skyldes fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Vær med fortæller således, hvordan rehabilitering i dag ikke kun handler om at kurere en sygdom eller kompensere for et handikap, men om at se det hele menneske i dets sociale kontekst. Og lytte til den enkeltes konkrete behov. Claus Vinther Nielsen er socialoverlæge ved DEFACTUM og professor ved Sundhedstjeneste og Rehabiliteringsforskning på Institut for Folkesundhed under Aarhus Universitet. Jette Skrædderdal er kommunikationsansvarlig leder ved DEFACUM under Region Midtjylland.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.