Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Helle Hinge

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Henrik Juul, Pia Rose Böwadt, Mette Buchardt & mfl.
  270,95 kr.

  Religionsdidaktik gennemgår en række forskellige tilgange til og traditioner for religionsundervisning i grundskolen. Hvad er fx forskellen på at undervise i religion ud fra fortællinger, ud fra ”livs-spørgsmål” eller ud fra antropologisk feltarbejde? Hvilke videnskabelige inspirationer trækker forskellige former for religionsundervisning på, og hvordan pædagogiseres de?Undervisningens indhold er præget af forskellige videnssyn, verdensbilleder og fagdidaktiske valg, der har konsekvenser for, hvad der kan læres. Forfatterne sætter fokus på konsekvenserne af at trække viden produceret ”uden for” skolen ind i pædagogisk praksis. Samtidig er antologien et bud på, hvordan man kan arbejde fagligt med fagets didaktik.Religionsdidaktik henvender sig især til læreruddannelsens undervisningsfag kristendomskundskab/religion, men kan med fordel læses af alle, der beskæftiger sig fagligt med religion, didaktik og curriculumstudier.

 • af Elsebeth Jensen, Sofia Esmann, Andy Højholdt, mfl.
  378,95 kr.

  En grundbog til læreruddannelsens pædagogiske fagområder inden for kompetencefaget lærerens grundfaglighed. Bogen leverer rygsøjlen af læreruddannelsens pædagogiske refleksionsgrundlag, som de studerende skal tilegne sig og have med sig i deres videre studieforløb, der skal gøre dem til kompetente undervisere og opdragere.Bogen består af 10 artikler til læreruddannelsens pædagogiske moduler og derudover af 11 tværgående redskabsartikler, der gør den studerende i stand til at analysere og perspektivere pædagogiske udfordringer i klasserummet, lærerværelset og skolepolitikken.Til hver af bogens kapitler er knyttet en video, lavet af lærerstuderende til lærerstuderende, som perspektiverer kapitlerne.

 • - Metoder til undervisning og pædagogisk ledelse
  af Vibeke Boelt, Per Fibæk Laursen, Ole Goldbech, mfl.
  357,95 kr.

  Hvordan underviser man alsidigt, varieret og med den nyeste forskning i ryggen? Det spørgsmål besvarer Gyldendals metodehåndbog med 28 artikler om forskellige pædagogiske metoder. Her er anvisninger på: hvordan man rammesætter undervisningen hvilke læringsfremmende aktiviteter eleverne kan lave hvordan man opdeler eleverne og organiserer undervisningen hvordan man udøver pædagogisk ledelse. De enkelte artikler udreder metoderne, deres teoretiske ophav og deres praktiske gennemførsel.Cooperative Learning, Learning Styles, Multiple Intelligenser, LP-modellen, metoder der trækker på forskellige kompetencer og meget mere er samlet i denne ene bog. Bogen henvender sig særligt til lærerstuderende.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Der findes en sandhed, som er skjult for os. Det siger folk, som tror på konspirationsteorier.Nogle teorier er usandsynlige og handler fx om øglemennesker, som styrer verden. Andre er måske sande, men ingen kan bevise det.Sprøjter fly gift ned over os, så vi bliver syge? Har nogen sluppet coronavirus løs med vilje? Ja, mener konspirationsteoretikerne, men mange siger dem imod.Kampen om sandheden foregår især på nettet. Med denne bog kan eleverne undersøge, om en konspirationsteori er sandsynlig eller ej. De kan bl.a. læse om troen på, at Jorden er flad, at der ikke har været mennesker på Månen, og at rumvæsner besøger Jorden.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Bogen Ondskab er en interessant gennemgang af ondskabens mange ansigter – både i fantasiens og virkelighedens verden.Den præsenterer læseren for psykologiske forsøg som Milgrams lydighedseksperiment og Zimbardos fængselseksperiment. Den kommer omkring klassiske litterære skikkelser som Frankensteins Monster, Dracula og Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Og den kommer kommer ind på emner som krigsforbrydelser, terror, tortur og dødsstraf.Bogen stiller også de grundlæggende spørgsmål: Kan mennesker være onde uden at ville det? Er det i orden at gøre noget ondt for at opnå noget godt? Og hvordan kan vi forklare ondskab? Ondskab udkommer i serien De store fagbøger, som er målrettet elever fra ca. 12 år.

 • af Helle Hinge & Jesper Væring Nissen
  248,95 - 271,95 kr.

  Fagbogen Seksualitet  kommer bredt omkring menneskets seksualitet – både ud fra et biologisk og et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv. Eleverne kan læse om, hvordan kroppens seksualdrift er med til at skabe fantasier om sex og lyst til sex, og at seksualitet også handler om, hvilket eller hvilke køn eller personer man tiltrækkes af.Bogen behandler desuden emner som onani, orgasme, den første gang, hetero,- homo- og biseksualitet m.fl. I bogen kan eleverne også læse om, hvordan synet på seksualitet har ændret sig gennem tiden, om at sige ja eller nej til sex, om krænkelser, prævention, porno og sexarbejde.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Kunstig intelligens i maskiner skal løse opgaver for os – endda bedre end os. Derfor vil forskere have maskiner til at opfatte, tænke og lære ligesom mennesker og samarbejde med os. Når de kan det, er de kunstigt intelligente.Kunstig intelligens findes fx i telefoner, søgemaskiner, sociale medier, biler og robotter.Der findes mange slags kunstig intelligens, og de kan noget forskelligt: spille computerspil, skrive bøger og avisartikler, male billeder, styre biler og droner og meget mere.. Kunstig intelligens kan meget, men ikke alt. I bogen kan eleverne læse om forskellen på, hvad mennesker og maskiner kan.Bogen fortæller også om maskiner, der lærer af sig selv, og om de valg, som kunstig intelligens vil træffe for os i fremtiden.

 • af Helle Hinge & Jesper Væring Nissen
  255,95 - 297,95 kr.

  Køn handler om det køn, som vores krop viser. Men køn handler i lige så høj grad om, hvem vi er indeni. Bogen giver et alsidigt og nuanceret overblik over de mange forskellige måder at tale om og opfatte køn på. Faglige begreber og teorier understøttes af personlige beretninger fra unge og voksne med forskellige køn, fx transpersoner, personer med flydende køn og transvestitter.Læs om forskellen på køn og seksualitet, de kønsroller, vi bliver opdraget til allerede som børn, verdens første kønsskifteoperation, køn i sportsverdenen og hadforbrydelser.

 • af Helle Hinge
  43,94 - 297,95 kr.

  I bogen "Rusmidler" får eleverne en mangefacetteret gennemgang af emnet. Både forskellige rusmidlers virkning samt mulige konsekvenser som afhængighed og misbrug.Mennesker har altid beruset sig, og rusen er blevet brugt meget forskelligt: som en pause fra hverdagens gentagelser, en søgen efter bevidsthedsudvidende oplevelser, en flugt fra et hårdt arbejdsliv, som selvmedicinering mv.Læs om tilladte og forbudte rusmidler i Danmark og andre lande, om danske unges verdensrekord i druk, og hør to danske unge fortælle om deres erfaringer med rusmidler. Læs om handlen med rusmidler, som er et af de største illegale markeder i verden. Hør også eksperters og politikeres meninger om rusmiddelloven, og læs, hvordan man kan få vejledning og behandling for afhængighed eller misbrug af rusmidler.

 • af Helle Hinge & Dennis Jacob Rosenfeld
  297,95 kr.

  Gaming er et emne, som de fleste elever kender godt fra deres hverdag. I bogen Gaming kommer eleverne et spadestik dybere, da bogen indkredser emnets historiske og teknologiske udvikling, og samtidig er helt nede på fagnørdniveau med masser af spilreferencer. I Gaming kan eleverne læse om e-sport, forskellige typer af gamere, spilgenrer og de helt store spil. Desuden behandles emner som gamingkultur, sexisme i gamingmiljøet, afhængighed og beskyttelse af personlige oplysninger.Gratis opgaver på fagbog.gyldendal.dk

 • af Helle Hinge
  43,94 kr.

  Racisme er en overbevisning om, at mennesker kan inddeles i racer og kulturer, som bør behandles forskelligt.Der findes mange former for racisme. Læs om racismens historie – fra fortidens slavehandel til nutidens problemer – og om, hvordan man kan sige fra, når man møder racisme i hverdagen.Opgaver på: fagbog.gyldendal.dk

 • af Helle Hinge & Jesper Væring Nissen
  297,95 kr.

  I bogen Feminisme får eleverne en grundig gennemgang af feminisme både i et historisk og et nutidigt perspektiv. Feminisme har gennem tiden udviklet sig fra primært at have fokus på kvinders rettigheder til at have fokus på ulighed generelt. Læs om de feministiske bølger gennem tiden og om, hvordan sprog, aktivisme, kunst, popkultur og kroppen alt sammen bliver brugt til at gøre opmærksom på kampen for lige rettigheder mellem kvinder og mænd.Gratis opgaver på fagbog.gyldendal.dk

 • af Helle Hinge
  270,95 kr.

  Populisme og nationalisme beskriver de to -ismer – deres ligheder og forskelle. Læs om hvorfor populister og nationalister er imod globalisering og indvandring. Læs også om ultranationalistiske grupper og om, hvorvidt man skal forbyde ekstreme holdninger i et demokratisk samfund.Faglige begreber og teorier formidles i øjenhøjde med eleverne og understøttes af både danske og internationale eksempler.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Overvågning betyder, at nogen holder øje med os. Vi bliver alle overvåget hver eneste dag – både i Danmark og i andre lande. Kameraer, telefoner og computere overvåger os, uden at vi opdager det. Vi lever i et overvågningssamfund.Nogle bliver trygge af overvågning, mens andre frygter, at den ødelægger vores privatliv. Nogle lande masseovervåger alle borgere. Vi har derfor fået love, som skal beskytte vores oplysninger på nettet. Om det er nok, er der mange meninger om.I bogen kan eleverne læse om ansigtsgenkendelse, overvågningsfly og apps, der stjæler vores data. De kan også få viden om, hvordan overvågning kan skade vores samfund, og hvordan vi kan beskytte os mod overvågning.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Bogen #MeToo giver et nuanceret overblik over alle de forskellige påvirkninger, som #MeToo-bevægelsen har skabt både i samfundet og for den enkelte.Bogen behandler etiske dilemmaer bl.a. i musikbranchen – skal man spille musikken, hvis kunstneren er en krænker? Kritikere af #MeToo mener, at uskyldige risikerer at blive hængt ud for krænkelser, de ikke er blevet dømt for? Læs også om sexisme i hverdagen, magtmisbrug, retten til at sige fra og nye love i slipstrømmen af #MeToo.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Romaer rejste ud af Indien for omkring tusind år siden. Da de kom til Europa, blev de slaver i nogle lande og fredløse i andre lande.Før i tiden blev romaer kaldt sigøjnere. De fleste romaer vil ikke kaldes sigøjnere, fordi betegnelsen er blevet brugt af folk, som ikke kunne lide dem.Romaer er meget forskellige. Nogle lever almindelige liv, men der er også meget rige og meget fattige romaer. Nogle har lange uddannelser. Andre har slet ingen uddannelse. At være roma er en meget bred, fælles betegnelse for et stort folk.Der har været romaer i Danmark i hundreder af år. I Europa bor der i dag ca. 10-12 millioner romaer, og de fleste lever ligesom alle andre mennesker.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Bogen Fake News giver et nuanceret billede af de motiver, der ligger til grund for at lave falske nyheder og de konsekvenser, de kan have.Læseren præsenteres for historier om fake news gennem tiden, de nye teknologiske udviklinger, der har gjort det lettere at producere og sprede falske nyheder, og hvilke omkostninger, de kan have for demokratiet og for den enkelte.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Alle mennesker vil gerne være lykkelige. Derfor er der mange bud på, hvad lykke er. I dag måler verdens lande, hvor lykkelige borgerne er. Læs om lykke i hverdagen og i glimt, om hvorfor børn og unge er lykkeligere end voksne, hvorfor nogle mennesker er ulykkelige, og hvad man selv kan gøre for at føle sig lykkelig.Opgaver på: fagbog.gyldendal.dk

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Hjemløse er lige så forskellige som alle andre mennesker. Der er både unge og ældre hjemløse. Få hjemløse sover på gaden. De fleste sover hos familie og venner. Mange af dem har aldrig haft et godt og trygt hjem, men har været hjemløse hele deres liv. Bogen bringer bl.a. nogle unge hjemløses historier om, hvordan de blev hjemløse, og hvordan de har klaret sig. Opgavemateriale til bogen kan findes på fagbog.gyldendal.dk

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Racisme er en overbevisning om, at mennesker kan inddeles i racer og kulturer, som bør behandles forskelligt.Der findes mange former for racisme. Læs om racismens historie – fra fortidens slavehandel til nutidens problemer – og om, hvordan man kan sige fra, når man møder racisme i hverdagen.Opgaver på: fagbog.gyldendal.dk

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Hvorfor vælger nogle mennesker at udsmykke deres kroppe? Læs om forskellige former for kunst på kroppen –  både i Danmark og i resten af verden, blandt andet om den tatoverede mand, Ötzi, der levede for mere end 5000 år siden, om konger, soldater, indianere, vikinger og om nutidens popstjerner, der inspirerer mange unge til selv at udsmykke deres kroppe.Opgaver på: fagbog.gyldendal.dk

 • af John Rydahl, Henrik Juul, Helle Hinge & mfl.
  1.427,95 kr.

  Religion nu 9 er enkelt opbygget: Ét opslag i lærervejledningen og ét tema i grundbogen dækker én undervisningstime.Til hvert kapitel i bogen findes desuden forslag til læringsmål, jf. Forenklede Fælles Mål.Til hver undervisningstime leverer systemet: Faglige emner gennem tekst, billeder og modeller Kopiark med analyseredskaber Kopiark med fordybelsesopgaver Faglige begreber i bokse Faglige opgaver i bokse Perspektiveringsopgaver i bokse.Religion nu 9 indeholder følgende kapitler: Indledning Religiøs forskellighed Frelse Løgstrup og Kierkegaard Tilværelsesoplysning Afslutning.Se en årsplan for arbejdet med Religion nu 9 her.

 • af Helle Hinge
  183,99 kr.

  Digital didaktik introducerer til brugen af digitale midler i en didaktisk sammenhæng gennem femcentrale kapitler om: Webbet Færdigheder og kompetencer Dannelse og digitale læremidler Didaktisk form og funktion Web 2.0: Didaktiske aspekterTil hvert kapitel er knyttet en række refleksionsspørgsmål, der fordrer, at læseren tager stilling til kapitlernes indhold og bruger det som støtte i egne analyser. Bogen afsluttes med en tjekliste til vurdering af digitale læremidler og til elevers evaluering af egne digitale produktioner.Digital didaktik henvender sig til alle, der arbejder med it og læring, især ved læreruddannelsens undervisnings- og specialiseringsfag.

 • af John Rydahl, Henrik Juul, Helle Hinge & mfl.
  387,95 kr.

  Religion nu 9 er enkelt opbygget: Ét opslag i lærervejledningen og ét tema i grundbogen dækker én undervisningstime.Til hvert kapitel i bogen findes desuden forslag til læringsmål, jf. Forenklede Fælles Mål.Til hver undervisningstime leverer systemet: Faglige emner gennem tekst, billeder og modeller Kopiark med analyseredskaber Kopiark med fordybelsesopgaver Faglige begreber i bokse Faglige opgaver i bokse Perspektiveringsopgaver i bokse.Religion nu 9 indeholder følgende kapitler: Indledning Religiøs forskellighed Frelse Løgstrup og Kierkegaard Tilværelsesoplysning Afslutning.Se en årsplan for arbejdet med Religion nu 9 her.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Mennesker har elsket hinanden til alle tider. Men synet på kærligheden har forandret sig gennem historien. Kærligheden har været båret af både fornuft, følelser, længsel og begær, ligesom der gennem tiden har været skiftende fokus på krop og sjæl.Kærlighedens historie er en spændende gennemgang af forskellige tiders tanker om kærlighed. I bogen fortælles historierne om nogle af verdens mest kendte elskere som Don Juan og Casanova, samt store kærlighedshistorier som Romeo og Julie og Hosekræmmeren.Kærlighedens historie udkommer i serien De store fagbøger, som er målrettet elever fra ca. 11 år.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Islam er verdens næststørste religion. Den opstod for over 1.400 år siden. I dag lever der ca. 1,6 milliarder muslimer fordelt på alle verdens kontinenter. Islam opstod i Mellemøsten, da profeten Muhammed begyndte at få åbenbaringer fra Allah.I denne bog kan eleverne læse om islams begyndelse og udbredelse i verden, om profeten Muhammeds liv, og hvorfor han er et forbillede for muslimer i dag. Bogen fortæller også, hvordan muslimer praktiserer deres religion til hverdag og fest.Til Islam er udarbejdet opgaver til faglig læsning på www.fagliglaesning.dk.Bogens forfatter Helle Hinge har også skrevet Kristendom i samme serie. Islam og Kristendom har ens opbygning og behandler de samme faglige områder og temaer, hvilket giver mulighed for at arbejde med de to religioner parallelt i undervisningen.

 • af Henrik Juul, Helle Hinge & Michael Greis Andersen - Abildgårdskolen
  387,95 kr.

  Religion nu 7/8 er enkelt opbygget: Ét opslag i lærervejledningen og ét tema i grundbogen dækker én undervisningstime.   Til hver time leverer systemet: Faglige emner gennem tekst, billeder og modeller Ekstra ressourcer på i-bogen Kopiark med analyseredskaber Kopiark med fordybelsesopgaver Faglige begreber i bokse Faglige opgaver i bokse Perspektiveringsopgaver i bokse . Religion nu 7/8 indeholder følgende kapitler: Indledning Religioner Religion og retfærdighed Grundtvig Demokrati som samtale Opsamling.Se en årsplan for arbejdet med Religion nu 7/8 her.

 • - Religion
  af Helle Hinge
  337,95 kr.

  Gyldendals små opslagsbøger – Religion giver eleverne i 7.-10. klasse forklaringer på ord og begreber om religion. De fleste opslag handler om de fem store verdensreligioner: jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme. Opslagsbogen kan både anvendes som et almindeligt opslagsværk og til at skabe overblik, når eleverne skal skrive en opgave eller forberede sig til afgangsprøven.

 • af Helle Hinge
  277,95 kr.

  I Hinduisme får læserne viden om hinduismens begyndelse og udbredelse i verden, om gudernes liv, og hvordan hinduer praktiserer deres religion.Hinduismen er verdens tredje største religion. Den opstod i Indien og er verdens ældste samling af religioner. For hinduismen er ikke én, men mange religioner. I dag lever der ca. 900 millioner hinduer fordelt på alle verdens kontinenter.Til bogen er der udarbejdet opgaver til faglig læsning på www.fagliglaesning.dk.

 • af Helle Hinge
  297,95 kr.

  Læs om jødedommens begyndelse og udbredelse i verden, om profetern og om jødedom i dag.Opgaver på:fagbog.gyldendal.dk

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.