Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Papyrus Publishing

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Flemming Jensen
  247,95 kr.

 • af Jeryl Schoenbeck
  113,95 kr.

  In 276 BC, Alexandria, Egypt is the most vibrant and influential city in the Mediterranean. But Egyptians are shocked when they discover Anubis, god of the dead, is killing men working on the Pharos Lighthouse. The evidence is inexplicable. The victims' bodies have no wounds and the killer's tracks are enormous animal prints. Egyptians believe the jackal-headed god is walking the earth and doesn't want the new lighthouse built. Into this unearthly scene steps Archimedes, a new student with extraordinary skills in mechanics and science. He is there to attend the School of Alexandria and credits Athena, goddess of wisdom and war, for blessing him with the wisdom half of her powers. The pharaoh, desperate to get his lighthouse built, asks Archimedes to use his exceptional abilities to solve the crimes that only a vengeful god could commit and a 12-year-old genius can unravel. But Archimedes believes the murderer is more corporeal than spiritual and has to tread carefully when he applies the cold logic of Greek science in a sultry, mystical world of Egyptian culture. When Archimedes uses an ancient Egyptian scroll to put him on the trail of the killer, he also finds another god returned from the dead. Now Archimedes is going to need Athena's war skills.

 • af Flemming Jensen
  92,95 - 142,95 kr.

  Flemming Jensen beskriver med afsæt i Dominans-velvære teorien barnets udvikling af selvindsigt eller mangel på samme gennem barndommen. Det ses som afgørende for, hvordan barndommen og dermed voksenlivet forløber.Rollefordeling igennem barndommen har betydning for at kunne fungere i voksenlivets ofte kaotiske verden. Også her kan Dominans-velvære teorien illustrere, hvordan man bør agere i forskellige situationer og hvorfor.Der er skrevet et hav af bøger om børn. Desværre handler de om at løse problemer, når de er opstået og ikke om at forhindre dem i at opstå. Begge dele kan Dominans-velvære teorien give et kvalificeret bud på ved at beskrive de underliggende rammer for menneskelig adfærd på bestemte områder.Bogen tilbyder noget viden, der kan bruges undervejs i den udvikling, som både barn og forældre bør gennemgå gennem barnets opvækst.

 • af Flemming Jensen
  247,95 - 362,95 kr.

 • af Flemming Jensen
  247,95 kr.

 • af Flemming Jensen
  247,95 - 362,95 kr.

 • af Flemming Jensen
  247,95 - 357,95 kr.

 • af Flemming Jensen
  247,95 - 357,95 kr.

  Et angstanfald kan virke meget overvældende. Det er som om livet går i stå og man ikke kan fungere normalt. Dominans-velvære teorien giver et forslag til, hvordan man kan forstå, hvad det er, der sker. Det betyder ikke, at man kan fungere normalt når man oplever anfaldet, men det giver mulighed for at undgå fremtidige anfald. Det handler om at være bevidst om, hvad der foregår mentalt set. Hvis man ikke oplever at have den påvirkning på omverdenen, som man plejer at have, vil det ifølge Dominans-velvære teorien resultere i et angstanfald. Er man ikke bevidst om den påvirkning, man er vant til at opleve, kan det være en overraskende og ubehagelig oplevelse. Dominans-velvære teorien kaster et nyt lys på, hvordan man kan undgå den ubehagelige oplevelse, som et angstanfald er.

 • af Flemming Jensen
  247,95 kr.

  Det er forskelligt, hvad mennesker som personlig succes. Økonomiske, sociale og materielle aspekter spiller ofte ind. Indimellem ændrer prioriteringerne sig over tid ofte uden at man lægger mærke til det. Forsknings- og institutleder Flemming Jensen kaster med udgangspunkt i teoretisk psykologisk frontforskning lys på nogle af de områder og grundlæggende fællestræk for mennesker, der ønsker at opnå deres mål i livet: Det mange forstår ved personlig succes. Flemming Jensen beskriver ikke en lyserød man-skal-bare-tage-sig-sammen-og-tro-på-sig-selv teori, men tager frygtløs fat på at beskrive det arbejde, der ligger bag, og de fiaskoer, man nødvendigvis oplever og må kunne håndtere undervejs. Han beskriver det på en måde, så de fleste mennesker med psykologisk interesse kan være med.

 • af Flemming Jensen
  247,95 kr.

  Det er en udfordring for de fleste mennesker at gå fra at være sig selv til at være en del af et parforhold. Man oplever det ikke sådan i starten, hvor forelskelsen er dominerende, men når hverdagen melder sig, kan der opstå udfordringer. Afstemning af forventninger bør ligge højt på prioriteringslisten, når man tænker på at indgå i et seriøst forhold. Forventningerne bygger på de erfaringer og drømme, som parterne har. For at forstå, hvor for det er vigtigt, introducerer Flemming Jensen Dominans-velværeteorien, som tilbyder en måde at forstå en del af den menneskelige adfærd på. Her er der også en mulighed for at forstå, hvorfor det går galt, når det gør det. Det giver læseren mulighed for at være opmærksom på, at der er noget galt, inden katastrofen opstår, og det giver mulighed for se måder at komme videre på, når det er sket. Bogen søger at forsyne læseren med nogle af de grundlæggende byggesten, man kan bygge et solidt parforhold på.

 • af Flemming Jensen
  247,95 kr.

  Det er ikke så tit, der kommer nye begreber i den psykologiske verden. Her er en af undtagelserne: Dominans-velvære-teorien. Teorien er en forskers måde at forklare en lang række observationer af menneskers adfærd, der lader til at hænge sammen: At det f.eks. føles godt at være dominerende og ubehageligt at opleve sig selv som underlegen, kender de fleste nok til. Ud fra sanseoplevelser søger forskeren at beskrive, hvorfor nogle behagelige og ubehagelige følelser sandsynligvis opstår i forhold til, hvad vi sanser og forventer. I denne bog om velværeafhængighed taler forskeren ikke om afhængighed som en sygdom, men som en adfærd. Bogen stiller bl.a. spørgsmålet, om der er mennesker der uden tanke for konsekvenserne, gør hvad der føles godt? Mennesker, der i et eller andet omfang har at gøre med mennesker, der har der man i dagligdagen kalder psykopatiske eller sociopatiske træk, vil være interesseret i denne bog.

 • af Flemming Jensen
  247,95 kr.

  Livskvalitet er en underlig størrelse. Det er klart, at man kan have det bedre på nogle tidspunkter end andre. Præcis hvordan det kommer til udtryk kan hurtigt komme til at lyde som en gang filosofisk snik-snak. Der er dog ikke nogen tvivl om, at man på visse dage kan opleve en glæde, man ikke oplever på andre. Med udgangspunkt i Dominans-velvære teorien giver Flemming Jensen sit bud på, hvad det er, der sker, når man taler om høj eller lav livskvalitet hos et menneske. Man kan opleve glæde på en måde, som man ikke oplever til dagligt. Det har naturligvis med livskvalitet at gøre. At man kan sætte sin egen dagsorden er heller ikke uden betydning. Endelig handler livskvalitet ofte om, at man opnår noget, man ikke havde troet var muligt. Livskvalitet handler vil langt hen ad vejen om, at man føler sig heldig og at man oplever ting, man ikke havde troet var muligt.

 • af Flemming Jensen
  247,95 kr.

  Der er mange diskussioner, om hvorvidt et talent er noget, et menneske er født med. Forfatteren startede sin karriere i den musiske verden. For at provokere en smule havde han et slogan, der hed "Talent er ikke noget, man er født med, det er noget, man lærer". Synet har ikke ændret sig så meget. Der har dog været flere protester fra musikere, der oplevede, at de var født med et særligt talent. Det var dog hurtigt tydeligt, at familie og lærere havde en væsentlig betydning for, hvordan en musiker spiller. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke kan være medfødte fortrin, der gør livet lettere. Med udgangspunkt i Dominans-velvære teorien giver Flemming Jensen sit bud på, hvad det er, der sker, når man taler om høj og lav grad af talent hos et menneske. Forståelsen af dette gør det muligt at lære at spille, løbe og hvad det ellers kan være på et højere niveau, end man ellers ville kunne.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.