Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om PTSD

Her finder du spændende bøger om PTSD. Nedenfor er et flot udvalg af over 21 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde
  af Rikke Høgsted
  347,95 kr.

  En grundbog skrevet til professionelle, der arbejder i et mentalt højrisikojob – det vil sige et job, hvor man bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder gennem sit møde med kriseramte eller traumatiserede mennesker eller et job, som på en anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser.Grundbog i Belastningspsykologi retter sig således mod læger og sygeplejersker, psykologer og præster, jordemødre og social- og sundhedsassistenter, politi og jurister, soldater og fængselsbetjente, socialrådgivere og sagsbehandlere, krigskorrespondenter og fotografer, nødhjælpsarbejdere og klimafolk og andre faggrupper, der arbejder i et mentalt højrisikojob. Bogen kan med fordel også læses af ansatte i andet risikobetonet arbejde som for eksempel arbejdet til søs eller som ingeniør i et højrisikoområde.Grundbog i Belastningspsykologi er en lettilgængelig bog bestående af korte faktuelle afsnit, illustrationer, modeller og citater. Bogen bygger på den forståelse at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, der kun lykkes hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar. Bogen er både til studerende, ansatte og ledere og til de fagpersoner, der til daglig arbejder med at skabe et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø.

 • - Dissociation hos mennesker med tidlige traumer
  af Karin Dyhr
  287,95 - 290,95 kr.

  Ude af mig selv handler om dissociation, som er et omstridt og underbelyst emne inden for psykiatrien. Dissociation forekommer ofte ved traumer efter voldsomme oplevelser som vold, seksuelle krænkelser, nærtståendes dødsfald el. lign. Når virkeligheden er så grum, at vi ikke kan bære at være i den, kan vi være nødt til at 'dele os op' for at holde det ud. Psykiatrien overser i vid udstrækning dissociation. Det betyder, at mennesker ikke får behandling, eller at problemerne behandles som psykose. Mennesker, der dissocierer, bliver ofte bange, fordi de ikke ved, hvad der sker. Det samme gælder familie og venner. Ude af mig selv henvender sig til både patienter og fagfolk. Udover at bygge på forfatterens egne erfaringer giver den stemme til en lang række mennesker, der dissocierer. Det åbner mulighed for at forstå en sygdom, der hidtil været svær at sætte sig ind i. Bogen gennemgår tillige de forskellige dissociative lidelser og henviser i vid udstrækning til foreliggende psykiatrisk faglitteratur. Karin Dyhr er uddannet musikterapeut og er en særdeles aktiv foredragsholder. Hun har opnået en helt særlig status gennem sit forfatterskab, hvor hun beskriver sin egen psykiske sygdom og ikke mindst helbredelse gennem mere end ti års terapi og 70 indlæggelser. Tidligere udgivelser er Glaspigen og Bag om borderline.

 • - Et menneskes vej til eksistens
  af Henrik Monggaard Christensen
  122,95 - 147,95 kr.

  ’Manden der sendte Dronningen en bog’ handler om mennesket Henriks vej til eksistens – med et spændende men også turbulent liv i bagagen. Vi følger Henrik som barn, ung og voksen. Vi følger piratjagt ved Afrikas Horn set fra forsædet af en Lynx helikopter. Nogle voldsomme begivenheder, som de fleste danskere nok har hørt om, og husker fra medierne.En bog om Henriks op- og nedture. Med ham som mennesket i bogen; 55 år, dansker, søofficer, veteran, PTSD diagnosticeret, ædru alkoholiker, menneske, ægtemand og far til fire samt to i bonus. En fortælling om et menneskes færd på ’livets bjerg’ - som andre mennesker måske kan genkende en smule af sig selv i.Nu eksisterende som midaldrende menneske i en meningsfuld syntese i en filosofisk perception.Hvad var det, der gjorde, at han igen fandt lyset og vandt over mørket?Det er aldrig for sent at begynde med at eksistere.

 • af Rikke Høgsted, Anne Sofie Møller Sparre & Anne Sophie Stougaard Byder
  168,95 - 182,95 kr.

  Hvad er kriser og traumer? Hvad er almindelige krisereaktioner, og hvad har man brug for, når man er i krise? Hvordan kan man bedst hjælpe, og hvornår er der behov for professionel hjælp?Voldsomme hændelser gør, at vi som mennesker mister fodfæste for en tid. Det er et menneskeligt vilkår at prøve at finde og skabe mening på trods af voldsom sorg, tragedie og ulykke. Rejsen tilbage til livet lykkes bedst, hvis man får støtte og opbakning undervejs. Det er vigtigt at være forbundet med andre mennesker – og det behøver ikke nødvendigvis at være ord og samtaler, der binder en sammen.KORT & GODT OM KRISER & TRAUMER giver viden og gode råd om kriser, traumer, sorg, stress og udbrændthed. Bogen giver konkrete redskaber til, hvordan man forebygger og behandler kriser og traumer med udgangspunkt i modellen Hjælpepyramiden.Bogen henvender sig til alle, der er eller har været ramt af kriser og traumer. Den er også skrevet til pårørende, fagfolk og studerende på feltet.

 • - Min beretning om at overleve incest
  af Emilie Staach Hedemand
  147,95 - 172,95 kr.

  Det her er min fortælling om, hvordan jeg har udviklet mig, og hvordan jeg er vokset efter mine traumatiserende oplevelser. Som 12-årig udsatte min far mig for incest. Det har medført senfølger såsom angst og posttraumatisk stress. Jeg fortæller om ensomheden og forkerthedsfølelsen. Hvordan det er at bryde tabuet om at være udsat for incest. Jeg fortæller om min historie, om at udvikle mig fra at være offer og leve i offermentalitet til i dag at være en fighter med et stort F. Og meget, meget mere. Jeg har skrevet min bog til andre ofre, så de kan se, at det er muligt at udvikle sig i en positiv retning og leve et almindeligt liv trods en tung bagage. Min bog er også til pårørende, så de har mulighed for bedre at forstå. Og til fagpersoner eller andre interesserede, som ønsker mere viden om at leve med psykiske udfordringer og overleve overgreb. Uddrag af bogenDa dagen kom, var jeg fyldt med anspændthed. Jeg var nervøs. Ondt i maven. Anspændt helt ned til mine tæer og op igen. Onde sommerfugle i min mave. De rumsterede. Det har de gjort, lige siden han forgreb sig på mig. Det gør de stadig, når jeg har angst. Når jeg er bange. Når noget, jeg frygter, skal ske. Når jeg skal være midtpunktet. Når jeg får opmærksomhed. Det var første gang, at jeg skulle se ham, efter at han var blevet anholdt. Jeg havde næsten glemt, hvordan han så ud. Hvordan hans stemme lød. Om forfatteren Emilie Staach Hedemand (f. 1997) læser til socialrådgiver. Som 12-årig blev hun udsat for incest, og i slutningen af sin HF besluttede hun sig for at fortælle sin historie for at hjælpe andre ofre og oplyse pårørende.

 • af Karen-Inge Karstoft
  56,95 kr.

  Alle taler om traumer. Fra at have hjemme i psykologiens fagtidsskrifter er begrebet rykket ufiltreret over i hverdagssamtalen og indgår i forklaringsmodeller på alt fra knuste drømme til hele befolkningsgruppers adfærd. Men hvad er et traume egentlig? Og er der en kausalforbindelse mellem de hændelser, vi normalt betragter som traumatiserende, og de sår på sjælen, der kan blive definerende for vores personlighedsdannelse og livsbane?Karen-Inge Karstoft præsenterer et helikopterperspektiv på de senere årtiers forskning om resiliens, traumer og PTSD, og med udgangspunkt i forskning om bl.a. udstationerede soldater og krigsflygtninge stiller hun spørgsmålet: hvornår bliver et potentielt traume til et faktisk traume, og hvorfor er det vigtigt at kende forskel på oplevelse og reaktion?Karen-Inge Karstoft (f. 1982) er lektor i psykologi på Københavns Universitet. Hun forsker i posttraumatisk stress og reaktionsmønstre på potentielt traumatiserende hændelser.

 • af Kim Michael Ladegaard Schrewelius
  200,95 kr.

  I romanens første historie møder vi ægteparret Pia og Dan Munch. Han er kriminalassistent, og hun er sygeplejerske. De er trængt i deres ægteskab, og fortiden spiller ind. Samtidig har en morder placeret en stribe kraftige bomber rundtomkring i København. Det presser Dan til det yderste, også på hjemmefronten.Sagen tager også udgangspunkt i hjemvendte soldater og det, de må slås med, for eksempel PTSD. Flere sager spiller ind, og spændingen stiger kraftigt. I romanens anden historie er lokationen rykket til Herning. Spændingen er stadig høj, og Pia og Dan bliver udfordret i hverdagen. Historien tager denne gang udgangspunkt i psykiatrien. Nogle har det svært og bliver afvist. Hvad gør det ved dem? Samtidig har Herning fået en ny gangsterkonge, der ikke spiller efter reglerne.I romanens tredje historie bliver en ny sag sammenlignet med en gammel, og spørgsmålet er, bliver plejebørn altid behandlet med respekt? Fortiden, den har en konsekvens. Uddrag af bogenDan gik ind gennem en stor dobbelt glasdør og mødte Adam lige indenfor. Dan bemærkede Adams ansigtsudtryk, der mindede om gråvejr på en varm sommerdag, hvor der ikke burde være skyer på himlen. – Jeg kan sgu ikke rigtig lide det, Dan, sagde Adam. – Hvad mener du? – Det er en bombe. En rigtig kraftig en. Der er brugt C4-plastiksprængstof, kunne vi se, og detonatoren er ikke lavet af en amatør. Det ser sgu professionelt ud, men jeg kan bedre vise dig det nede i mit laboratorium. Dan gned sine øjne og rystede på hovedet. – For helvede også, hviskede han. Dan fulgte efter Adam hen ad en lang gang og ned ad en bred trappe. Han sukkede på vej derned og tænkte, så det knagede højere end larmende. Hvem i alverden gør den slags? Hvorfor et forholdsvis lille hotel på Vesterbro? Hvad er begrundelsen, eller var der overhovedet nogen grund? Var det bare, fordi nogen kunne? Var det banderelateret? Om forfatteren KIM MICHAEL LADEGAARD SCHREWELIUS (f. 1963) er opvokset i Brøndby Strand. Han har, siden han var barn, haft en stor lyst til at fortælle historier. Det er blevet til en stribe bøger siden debuten i 1995. Senest har han udgivet krimien Når hyænerne griner.

 • - Digtsamling af
  af Thomas ”Guffi” Vestergaard
  247,95 kr.

  Denne gang har Thomas ”Guffi” Vestergaard valgt at fortælle sin livshistorie i digtform. Dels som prosadigte, dels som lyriske digte. Det er digte om egne erfaringer med misbrug, PTSD, tortur, vold, traumer, desperation, angst, selvmordstanker, selvskade og frygten for at blive forladt. Men det er også digte om recovery, selvudvikling, håb, ønsker, parforhold og drømme. Der er sat tanker, følelser og ord på fortidens traumer for bedre at kunne forstå, hvorfor han tænkte og reagerede, som han gjorde. For Thomas er det vigtigt at forstå sig selv og sin fortid, for lærer man ikke af sine fejl, er man dømt til at gentage dem. ”Mange har takket mig for at sætte ord på tanker og følelser, som de har gået rundt med i årevis, efter at have læst mine digte på sociale medier. Jeg er taknemmelig for, at mine dårlige erfaringer og personlige udvikling kan hjælpe andre mennesker i en positiv retning.” – Thomas ”Guffi” Vestergaard Uddrag af bogen Jeg ligger i min seng, helt stille. Jeg kan ikke bevæge mig, jeg kan ikke sove. Tårerne triller ned ad min næseryg på min allerede våde pude. Jeg græder, men der er ingen lyd, kun smerte. Jeg er træt af at kæmpe, træt af at blive misforstået, træt af at føle mig forkert. Hvor blev livsglæden af? Det gik lige så godt, og så puf. Så var vi tilbage igen. Tilbage i drama, problemer og stress. Hvor blev glæden af? Hvorfor ligger jeg her igen? For jeg har jo ikke lyst til at være her. Men her er trygt og godt, jeg kender fortvivlelsen og afmagten. Tristheden er min ven, den gør mig tryg. Om forfatteren Thomas ”Guffi” Vestergaard er tidligere misbruger, nazist og bandemedlem. I dag er han international præsident for KOSA NATION, Europas største stoffrie motorcykelfællesskab. Han har også over 10 års erfaring med selvudvikling, ligesom han er mentor og foredragsholder med over 300 foredrag i bagagen. Han har tidligere udgivet Mit liv til skræk og advarsel og Spørgsmål til en mønsterbryder.

 • af Linda Nielsen
  117,95 - 197,95 kr.

  Min historie starter, da finanskrisen rasede tilbage i 2009, hvor en fyreseddel og kroniske smerter tvang mig til at skifte karrierespor fra teknisk designer til rejseleder, et job, hvor angsten var med som blind passager... noget der først gik op for mig nogle år senere. Det er også en bog om bagsiden af medaljen, mit liv som rejseleder, min kamp med og mod systemet ... sygehussystemet, det kommunale system og ikke mindst kampen med/mod mig selv, mit selvværd, eller manglen på samme ... Mange års kamp der til sidst endte med en førtidspension og et liv som rejsebogsforfatter, og accepten af, at man kan godt leve et godt liv trods udfordringer.Denne bog er min personlige fortælling, og ikke en vendetta mod de der, som har været der undervejs, derfor nævnes der ingen navne på hverken personer eller firmaer.

 • af Pia Serup
  127,95 - 367,95 kr.

  En ærlig og følelsesladet selvbiografi for dig, som holder af en kærlighedshistorie, hvor hovedpersonen møder meget modgang, men også gennemgår en rivende personlig udvikling.Pia er en kvinde i starten af 30érne som brændende ønsker sig en kæreste. Hendes erfaringer med mænd er imidlertid præget af hurtig sex og svigt. Hun vil bryde det mønster og bliver derfor coachet af psykologen, Erik. "Mit altoverskyggende problem er, at jeg er bange for, at der ikke er nogen, der rigtig kan lide mig. Hvis de virkelig ser, hvem jeg er, så kan de se, at jeg ikke er værd at elske, og så forlader de mig."Med Eriks støtte lærer hun at genkende mænd der vil hende det godt, og får samtidigt forbedret sit skrantende selvværd.Da hun senere bliver gravid og hendes kæreste frier til hende, kommer tvivlen alligevel op i hende. "Er han den rette mand for mig? Vil han også forlade mig?" Det får hun svar på, da hun flere gange må se døden og sin egen sårbarhed i øjnene."Der er kommet en alvor i mit liv. Nu ved jeg, at jeg ikke er udødelig, og at hver dag er skrøbelig.""Vi havde det rigtig hyggeligt, men angsten og alvoren lå som en tung dyne over stuen. Virkeligheden var, at de andre kvinder havde mistet et barn sent i graviditeten."Hendes mand og nærmeste familie har svært ved at give hende den støtte som hun havde brug for."Der er nogen, der simpelthen ikke ved, hvordan de skal reagere i nærheden af syge mennesker. De bliver usikre over din angst eller bliver bange for at du begynder at græde. De kan også være bange for at blive konfronteret med, at de kan blive syge eller dø, for kan du blive dødssyg, så kan de også."Selvom Pia kæmper en hård kamp for kunne være der for sin familie og være på arbejdsmarkedet, så har hendes traumer en stor indvirkning på hendes helbred og hendes liv."Jeg føler mig ensom selvom der er folk omkring mig.""Flere gange måtte jeg holde pause, fordi min hjerne gik blank, og jeg glemte hvad jeg talte om. Jeg støttede mig til mine noter og fortalte videre. Det var svært for mig at forme ordene, fordi jeg ikke havde spyt i munden, og derfor havde svært ved at synke. Jeg tog fat i min blok, men min hånd rystede så kuglepennen på blokken faldt på gulvet. De tårer der før havde forskanset sig i mine øjenkroge, løb over sine bredder, mens jeg famlede efter kuglepennen på gulvet."

 • af Rikke Høgsted
  517,95 kr.

  Rød-Grøn-Blå-Modellen© som A2 plakat - 42 x 59,4 cm. Paprøret indeholder 5 eksemplarer af plakaten. Rød-Grøn-Blå-Modellen© stammer fra "Grundbog i Belastningspsykologi - forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde" skrevet af psykolog Rikke Høgsted, leder af Institut for Belastningspsykologi. Modellen viser, hvad der karakteriserer det at være henholdsvis "Overinvolveret" og "Underinvolveret" versus at være "Afstemt og i Kontakt". Modellen understøtter et fælles sprog og kan dermed styrke en proaktiv, kollektiv og helhedsorienteret strategisk forebyggelse.

 • af Thomas 'Guffi' Vestergaard
  186,95 kr.

  I denne bog har jeg samlet de fleste af de spørgsmål, jeg har fået efter udgivelsen af min første bog: Mit liv til skræk og advarsel. Spørgsmål fra over 300 foredrag, jeg har holdt de sidste 5 år. Med en fortid som tidligere bandemedlem, misbruger og nazist har jeg en spændende historie at fortælle. 10 års erfaring med selvudvikling har også givet en personlig viden om, hvordan man kommer videre i livet, trods både psykiske traumer og fysiske skavanker.Bogen er delt op i 5 kategorier:1. Spørgsmål om Thomas’ liv2. Spørgsmål om Thomas’ liv som nazist3. Spørgsmål om Thomas’ MC-klub (Europas største clean & sober-motorcykelklub)4. Spørgsmål om sygdom og behandlingsmetoder5. Egenomsorg og egenbehandling omkring stress og/eller PTSD (i samarbejde med Maiyanne Magdalena Petersen, ernæringsterapeut).Min historie har hjulpet mange mennesker. Hvis ikke til at blive klogere på deres eget liv, så på nære bekendtskaber, som stadig lider. Uddrag af bogenEn af mine venner sagde til mig: ”Du kan lide at hade dig selv.” Det gjorde ondt, for jeg kunne mærke, at der var noget om det. Er jeg stadig dus med mine dæmoner? Har jeg været i det mørke så længe, at jeg stadig straffer mig selv?Jeg trives stadig med smerte, for det er jeg vant til. Det betyder desværre også, at det gør mig utryg, hvis jeg har det for godt for længe. Mine dæmoner gemmer sig stadig i min skygge, så de kan gribe mig, når jeg falder, så for mig gælder det om at rejse mig hurtigt, så dæmonerne ikke holder mig fast og på den måde bliver skyld i, at jeg vælger at blive der, fordi det er det, jeg kender. På en eller anden syg måde gør det mig også tryg, selv om det fortærer min sjæl op indefra.Om forfatteren Thomas ’Guffi’ Vestergaard. Tidligere bandemedlem, misbruger og nazist. Han har over 10 års erfaring med selvudvikling, og den viden bruger han nu til at hjælpe andre. Forfatter, foredragsholder og mentor. Han har holdt over 300 foredrag de sidste 5 år. International præsident for Europas største clean & sober-fællesskab, motorcykelklubben KOSA NATION MF.

 • - En fortælling om min mors og mit liv med min far, der var udfordret efter 3½ års ophold i en japansk koncentrationslejr under 2. verdenskrig
  af Ingrid Nørup
  147,95 - 206,95 kr.

  Soldatens familie er en dokumentarisk fortælling om min mors og mit forfærdelige liv med min far, der led af PTSD efter 3½ års ophold i en japansk koncentrationslejr under 2. verdenskrig.Min far var frygtelig præget og forpint af minder og oplevelser fra krigen. Han havde det på samme måde, som flygtningene har det nu til dags. Historien og handlingen er fuldstændig, som jeg husker den. Den kan virke meget barsk, men det var virkeligheden også.Både mor og jeg var meget påvirket af alle de mystiske ting, min far opfandt og foretog sig. For mig som barn og for børnebørnene kunne det dog også være meget sjovt og afstedkomme mange gode oplevelser. Valdemar, som soldaten hedder i bogen, sidder for eksempel i timevis i sit drivhus og ”taler med Frederiksen”! Denne herre fik familien imidlertid aldrig hilst på, for der var ikke andre end min far der. Frederiksen kommer der først sidst i fortællingen en forklaring på, hvem eller hvad er. Men gæt!

 • - Hvem fik vi hjem? Er Danmark for dem?
  af Gunhild Aaen Madsen
  179,95 kr.

  Nogle veteraner kommer hjem fra en udsendelse uden fysiske mén, men med psykiske efterreaktioner. Signe var en af disse veteraner. Selv om hun ikke blev fysisk såret, led hun efterfølgende af stærke psykiske efterreaktioner. Hun bad flere gange om hjælp, men på trods af symptomer svarende til middel til svær PTSD, blev hun aldrig behandlet for denne lidelse.I 2015 deltog Signe i en TV2 dokumentar, her sagde hun: "Så oplevede jeg på et tidspunkt, at en af de her afghanske soldater, var nærgående. Jeg gik ind til min chef ... Men den reaktion vi fik var, at vi skulle op på hesten igen... Det var den her følelse af, ikke at kunne være tryg, der gjorde, at jeg fik de ar på sjælen som jeg gjorde". I 2016 tog Signe livet af sig selv, mens hun var indlagt på psykiatrisk afdeling. Dermed blev hun en af de mange danske veteraner, som har reageret med selvmord, aggression eller isolation efter ikke at have fået hjælp i psykiatrien.Selv om Danmark ikke sender soldater til Afghanistan mere, lider mange veteraner stadig af følgerne fra deres udsendelse. De har sat livet på spil for andres sikkerhed, men får ikke selv den hjælp, de behøver.Kan vi som samfund være det bekendt?

 • - Et ærligt indblik i psykisk sygdom, indlæggelse, PTSD, depression og dissociation
  af Sini Raita
  247,95 kr.

  Bagsidetekst:Når jeg dissocierer, kommer Jini frem. Når traumebiblioteket åbnes, skader hun mig. Når alkoholen flyder, og promillen stiger, tager hun over. Husk nu på, at det er for at hjælpe mig, at jeg skal dø. Jeg håber, at du vil lære mig selv og Jini bedre at kende i denne fortælling om en 6 måneders indlæggelse på psykiatrisk hospital, hvor du får indblik i en verden, hvor overlevelse kan være svær på grund af traumer fra overgreb og indre dæmoner. Jeg var en 28-årig kvinde med livet foran mig, men det føltes som om, det hele var forbi, når jeg lå på badeværelsesgulvet med et håndklæde viklet stramt omkring halsen. Er det en måde at leve på? Dyk ned i det sammen med mig og oplev en verden, hvor sindet åbner nye døre, når virkeligheden bliver for svær at begå sig i, og hvor håbet har en vigtig rolle.

 • af Jeanne Ann Moore
  108,95 - 146,95 kr.

  Dette er en lille, men kompakt og powerful bog der handler om den enorme indvirkning vores tanker har på vores liv. Bogen har en spirituel vinkel, da forfatteren, som mentalt medium, har en indsigt i vores tankeverden, som de fleste mennesker ikke har. Det giver bogen en helt ny anskuelse af, hvad en tanke i virkeligheden er og af, hvordan de påvirker os og vores liv. Både hvad angår vores livsstil og helbred.Vidste du at vores tanker er levende væsener?Bogen indeholder beretninger om hvordan forfatteren selv blev et medium, hvor man lærer at tilsidesætte sine tanker, så man kan modtage tanker fra afdøde. Disse er med til at forklare hvordan vores tankevirksomhed fungerer.Efter du har læst denne lille bog, vil du være overrasket over hvad en tanke i virkeligheden er, og den power dine tanker har. Brug denne kraft til at lede dig i den retning du ønsker i livet. Der er ikke noget rigtigt eller forkert, men vejen til at nå dine mål kan blive så meget kortere.

 • af Jeanne Ann Moore
  157,95 kr.

  This is a small but compact and powerful book about the enormous impact our thoughts have on our lives.The book has a spiritual angle, as the author, as a mental medium, has an insight into our world of thought that most people have never experienced. It gives the book a whole new perspective on what a thought really is and how it affects us and our lives. Both in terms of our lifestyle and health.Did you know that our thoughts are living beings?The book contains short stories describing how the author herself became a medium, learning to ignore her thoughts thereby allowing herself to receive messages from the deceased. These help to explain how our thought processes work on a practical everyday basis.After you have read this little book, you will be surprised to know the power behind your thoughts – use this strength to lead you where you want to go in your life. There is no right or wrong, but the journey to your goals can be so much shorter now.No matter what beliefs you have in life, this book will show the knowledge needed to shape your life in the direction you want.

 • - Fra PTSD ramt politimand til dykkerteknikker i Frømandskorpset. Et unikt indblik til at blive stærkere mentalt og vokse som menneske.
  af Christian Nielsen
  167,95 - 205,95 kr.

  DET FRAGMENTEREDE SIND er en gribende fortælling om rejsen gennem forfatterens liv, og om hvordan mentale traumer sætter dybe spor i hverdag og familieliv.Da han som familiefar var så mentalt nedbrudt, at han ikke engang kunne binde sine egne snørebånd.I bogen følger vi Christian Nielsens rejse fra en barndom i misbrugets skygge, videre til fire år i udlandet som dykkerinstruktør, uddannelsen som erhvervsdykker i Søværnet, et årti ved politiet, tre hårde år med arbejdsrelateret PTSD og til sidst seks år som dykkertekniker ved Frømandskorpset. Udover skelsættende oplevelser med dykning og arbejdet som politimand følger vi processen i samfundet, når man bliver diagnosticeret med alvorlig arbejdsrelateret PTSD.Samtidig er bogen en positiv fortælling om det danske velfærdssystem, og det sikkerhedsnet der er spændt ud under hele befolkningen. Om at være så mentalt knækket, at hver dag føles som den sidste, og alligevel komme videre med et nyt liv.Bogen indeholder konkrete værktøjer, der kan hjælpe andre med at ændre post traumatisk stress til post traumatisk vækst. Et lille skridt ad gangen. Bogen er et opslagsværk om de teknikker og metoder, der hjalp forfatteren tilbage fra helvede, samt et helt unikt indblik i, hvad det kræver at blive rask igen. Den kan med fordel læses af alle, der selv ønsker at blive mentalt stærkere, men henvender sig også til fagpersoner, kollegaer, familier og pårørende, der ønsker at forstå, hvordan det føles at leve med et fragmenteret sind.

 • af Rosé Nielsen
  40,95 - 162,95 kr.

  Bogen er baseret på egne oplevelser igennem mit liv, ra jeg var kun ganske lille, og videre igennem mine teenager år og voksen livet At jeg som voksen fik konstateret PTSD, som følge af flere traumer, men taget timgene i betragtning, så findes der rent faktisk et liv uden medicin og hjælp udefra. Bogen henvende sig til unge, som ældre.Om du har PTSD, belastnings reaktion, måske en mistanke om det, eller bare har lyst til at læse et livsværk, det er helt op til folk selv. Men bogen starter med en lille pige som oplever sit første traumer da hun blot er 4-5 år gammel og traumerne følger hende op til hun er omkring de 30 år. Der vil være fortælling om hvordan hun selv og hendes børn må kæmpe sig igennem livet og alligevel stå tilbage og være den stærke, trods der vil være dage der er hårde, dage hvor hun mest af alt har lyst til at opgive det hele, men at børnene i hendes liv, er dem der holder hende oppe. En gnist i en kvinde der fortsætter livet kamp på godt og ondt

 • af Niels-Ole Hørlyk
  147,95 - 217,95 kr.

  Det Store Stille er en roman i genren ”fiktiv historie”, hvormed menes, at romanen tager udgangspunkt i historiske begivenheder, men overvejende er fiktiv. Jens Bek kan ikke se sig selv som landmand i Østjylland og har ringe lyst til at overtage slægtsgården i Grundfør. I stedet får han en uddannelse i regnskabsvæsen i ØK og udsendes til Østen. Sammen med vennerne Niels og Hans introduceres han til livet i Østen i 1920’erne, og det går ikke stille af sig. Jens dømmes for et mord og sendes i en fangelejr i det østlige Siam. Efter hjemkomsten til Danmark seks år senere ansættes han som kæmner i et provinsielt sogn og hvirvles ind i modstandskampen mod tyskerne, som besætter Danmark. Romanen er også historien om en ung mand, der traumatiseres af de barske oplevelser i et siamesisk junglefængsel og langsomt føres ind i et psykisk parallelunivers, der giver mindelser om PTSD. Uddrag af bogen ”Og så hovedretten,” råbte han, ”babath, gedemave kogt i olie og dertil skal De spise pittu, som er ruller af kokos og rismel.” Jens så på Hans og sagde: ”Velbekomme, når vi når til maverne, tror jeg, at jeg har fået rigeligt, du får vist et dejligt ophold her på Ceylon.” Hans kiggede ned i skålen med babath, og Niels sagde, at hans ansigtskulør lignede Jens’ under stormen. Efter den femte øl og et par whiskyer rakte Hans ud efter skålen med gedemaven. ”Hvis jeg skal leve her nogle år, kan jeg vel lige så godt gå til biddet først som sidst.” Jens og Niels fulgte spændte eksperimentet. Hans tog en ordentlig skefuld af den halvflydende, lettere grågrøngrumsede substans, snusede til den, greb whiskyglasset og kylede indholdet ned, hvorefter han lod skeens indhold gå samme vej. Om forfatteren Niels-Ole Hørlyk (f. 1950) er uddannet i biologi og idræt fra Københavns Universitet. Han har arbejdet som gymnasielærer i Aarhus og på Færøerne. Har forfattet og været medforfatter til en række biologiske fagbøger. Det Store Stille er Niels-Ole Hørlyks tredje skønlitterære roman. Visse personer går igen fra Gamle stier – nye veje og Carlo – at finde vejen. Men Det Store Stille er en selvstændig roman, der kan læses helt uafhængigt af de to.

 • af Sandie Madsen
  126,95 - 147,95 kr.

  Bogen handler om mit liv med at skulle leve med to psykiske diagnoser, de udfordringer det giver, samt alle de fordomme, man møder igennem livet. Min kamp for at komme igennem behandlinger med nogle svære valg. Traumer, jeg har været udsat for, som tit har sat en stopper for mig selv og givet mig mindre mod på livet. Heldigvis har jeg rejst mig hver gang, Jeg kæmper stadigvæk for at få det bedre og lærer at leve med mine diagnoser, borderline og PTSD. Jeg føler tit, at jeg sidder i en karrusel, hvor det hele går så stærkt, hvor jeg ikke kan komme af, og alt kører i ring. Uddrag af bogen Jeg ventede i længsel på at kunne komme hjem. Jeg havde mange angstanfald, som jeg skjulte for ham og prøvede at være stærk og ikke vise, hvordan jeg havde det. Endelig kom dagen, hvor jeg skulle hjem, og det var nok det bedste ved en af de værste dage i mit liv. Han kyssede mig farvel på togperronen, og jeg gik ombord på toget. Det var en lang tur hjem, og jeg tænkte meget over det, der skete, og begyndte at græde indvendig, men jeg kunne ikke sætte ord på hvorfor. Jeg er dog glad for, at det var mig, der først tog derop, for jeg ville aldrig kunne tilgive mig selv, hvis det havde været min søster Om forfatteren Sandie Madsen (f. 1984) afsluttede efterskolen i Nr. Åby 2001. Hun er en utrolig pige med en styrke, man sjældent finder. Hun har haft nogle ubehagelige oplevelser i sit liv, som har sat sine dybe spor. Hun har altid været en glad og positiv pige, men har lukket sig mere inde i sig selv.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.