Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Kapitalisme

Her finder du spændende bøger om Kapitalisme. Nedenfor er et flot udvalg af over 39 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Laissez-faire, markedsøkonomi, det frie marked.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Shoshana Zuboff
  231,95 - 311,95 kr.

  Enorm rigdom og magt er i dag koncentreret i nye markeder, hvor overvågning af og forudsigelser om vores adfærd bliver købt og solgt. Shoshana Zuboff betegner fænomenet overvågningskapitalisme og kalder det for en lige så stor omvæltning af den menneskelige tilværelse i dag, som den industrielle revolution var det i det 20. århundrede. Der er tale om en hidtil uset magtkonstellation karakteriseret ved ekstreme koncentrationer af viden uden demokratisk tilsyn – og prisen er vores frihed. Med begrænset modstand fra lovgivning og samfund truer overvågningskapitalismen vores nutid og vil dominere vores fremtid – hvis vi tillader det. Anmeldelser “Læs den – den er fremragende!” ★★★★★★ - Altinget ”Det hidtil mest ambitiøse forsøg på at tegne det store billede og forklare baggrunden for digitaliseringens følger, som vi oplever dem som individer og som samfundsborgere ... En fortsættelse af traditionen fra Adam Smith, Max Weber, Karl Polanyi og – tør man sige det – Karl Marx.” – The Observer ”En tilbundsgående researchet, fængende skrevet fortælling om overvågningskapitalismens opståen og dens skadelige virkninger for vores samfund... – New York Times Book Review ”... alle bør læse denne bog som et digitalt selvforsvar. Med stort klarsyn og moralsk mod demonstrerer Zuboff ikke alene, hvordan vores hjerner støvsuges for data, men også hvordan de ændres undervejs, hurtigt og radikalt.” – Naomi Klein, forfatter til Intet bliver som før og No Logo Om forfatteren Shoshana Zuboff er amerikansk socialpsykolog, filosof og professor emerita på Harvard Business School samt ekspert i den digitale revolution. Hun har udgivet en lang række bøger i spændingsfeltet mellem teknologi, psykologi, filosofi og økonomi, og i 1988 skrev hun The age of the Smart Machine: the Future of Work and Power, som blev et skelsættende hovedværk om computeriseringen af vores arbejde og liv.

 • af Thomas Piketty
  174,95 - 236,95 kr.

  Man bliver let pessimistisk på lighedens vegne. Over de seneste to generationer er uligheden steget dramatisk i mange dele af verden. Et problem, som Thomas Piketty har belyst i sin forskning og bøger. I "En kort historie om lighed" minder verdens førende ulighedsøkonom om, at historiens store svingninger giver grund til optimisme. Han viser, hvordan vi gennem århundrederne har bevæget os mod større lighed. Piketty guider læseren igennem de store bevægelser, der har skabt den moderne verden på godt og ondt, og argumenterer for, at vi skal føre kampen mod uretfærdighed videre ved at forpligte alle politiske og sociale systemer på lighed.Vi ved, at vi kan gøre det bedre, skriver Piketty. Fortiden viser os hvordan. Fremtiden er op til os. Thomas Piketty (f. 1971) er professor ved École d’économie de Paris, som han i 2006 var med til at etablere. Han er forfatter til bestsellerne "Kapitalen i det 21. århundrede" (2013) og "Kapital og ideologi" (2019) og essaysamlingen "Mod en ny socialisme" (2021)

 • af Jesper Roine
  92,95 kr.

  Den franske økonom Thomas Pikettys næsten 1000 sider bog om kapitalen i det 21. århundrede har på kort tid fået et sjældent gennemslag i samfundsdebatten over hele verden. Nobelpristageren i økonomi Paul Krugman har kaldt bogen ”den vigtigste bog om økonomi i dette årti”. Har man ikke mod på at læse Thomas Pikettys knap 1000 sider, tilbyder Jesper Roines lille bog på 100 sider en solid og kortfattet indføring i Pikettys forskning, argumentation og forslag til tiltag. Roine kigger også på, hvilke konsekvenser og hvilken relevans Pikettys resultater har i en nordisk kontekst.

 • af Ha-Joon Chang
  131,95 kr.

  Har du nogensinde spurgt dig selv om, hvorfor det store økonomiske kollaps i 2008 tog næsten hele verden med bukserne nede? Ha-Joon Chang giver os 23 svar: Det skyldes de ting, som vi ikke får at vide om kapitalismen.Med underfundig humor viser Chang, at alle økonomiske valg også er politiske valg, og at det nu er på tide at tale ærligt om dem. 23 ting man fortier om kapitalismen giver os en forståelse af, hvordan den globale kapitalisme fungerer – og ikke fungerer Chang er med årene blevet en af verdens mest toneangivende økonomer i traditionen fra John Kenneth Galbraith og Joseph Stiglitz. “Jeg er ikke modstander af kapitalismen, men den er verdens mest elendige økonomiske system – bortset fra alle de andre!”Ha-Joon Chang

 • - Historien om hvordan vi blev rige og endte ulige
  af Oded Galor
  116,95 - 232,95 kr.

  For et par hundrede år siden sker der noget afgørende i menneskets historie. Lige pludselig bliver vores levealder fordoblet og velstanden stiger eksplosivt. Op til da levede de fleste mennesker gennem tusindvis af år et liv, der kunne sammenlignes med deres forfædre. En landmand i begyndelsen af det 16. århundrede havde stort set samme levevilkår som en egyptisk landmand for 5.000 år siden eller en hyrde i Jeriko for 11.000 siden.Hvad forklarer den næsten utænkelig forvandling af livskvaliteten både hvad angår sundhed, rigdom og uddannelse? En ændring, der totalt overgår alt andet siden fremkomsten af homo sapiens.I DA MENNESKEHEDEN BLEV TIL tager den anerkendte økonomiprofessor Oded Galor os med ud på en rejse fra menneskehedens tidlige eksistens og frem til i dag. Han undersøger hvorfor mennesket er den eneste art, som nyder en levestandard, der langt overstiger andre arter. Samtidig går han i dybden med, hvorfor vi alligevel ser så megen ulighed verden over.

 • - Studier i den vestlige marxismes selvkritik, udvidelse og afvikling
  af Mikkel Bolt
  207,95 kr.

  På råbeafstand af marxismen analyserer et teorihistorisk forløb fra sidst i 1960’erne og frem til i dag inden for vestlig filosofi, politisk tænkning og kulturstudier. Et forløb kendetegnet ved en afsked med marxismen og med det revolutionære projekt, marxismen kan siges at være udtryk for. En opgivelse af en kritik af kapitalismen. Et forløb, hvor en vigtig selvkritik – den nødvendige analyse af klassekampens genkomst, forvandling og omslag i den anden halvdel af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne – hurtigt afløses af en opgivelse af det revolutionære projekt. Bevægelsen fra revolutionær selvkritik til opgivelse af marxismen og afsked med en analyse af kapitalismen er anliggendet for bogens tekster. Det er et forløb, der går fra revolutionært opbrud og den nødvendige udvidelse af marxismens historiske analyse til afsked med en sammenhængende systemkritik til fordel for en overdreven tiltro til økonomiens selvstyre.Bogen er tænkt som et bidrag til en genaktivering af marxismen og dens kritiske analyse (og afvikling) af det kapitalistiske samfund. At være ‘på råbeafstand af marxismen’ er at forsøge at ryste den fortrolighed, som kapitalismen antog i perioden, efter at den vestlige marxisme selvkritisk så nærmere på den historiske materialismes klassekategorier og historiefilosofi.

 • - Marx-læsninger gennem 150 år
  af Bertel Nygaard, Jakob Bek-Thomsen, Redigeret af Magnus Møller Ziegler & mfl.
  175,95 kr.

 • - Dagbog fra en indlæggelse
  af Jakob Jakobsen
  175,95 kr.

  [bagsidetekst]:Få dage efter Jakobs indlæggelse sendte han den første mail til mig. Jeg åbnede den og læste. Der stod, at mørket havde taget ham. Næste dag lå der en ny mail i min indbakke, og næste og næste. Skal jeg være ærlig, læste jeg dem ikke i første omgang, mit eget lort stod knæhøjt i livet, jeg havde ikke kræfter til det. Men fortæller et menneske dig sin historie, kan du ikke ignorere den. Det må du ikke. Denne banale altruisme voksede sig til en altoverskyggende sandhed de næste dage, og så begyndte jeg at læse, og forstod hvorfor valget var faldet på mig: Stoffet var up my alley - og det vidste Jakob. Der fulgte ingen forklaring med, ingen angivelser om hvad der skulle gøres, men det var en bog, det stod klart.Teksterne navigerede i sygdommen og dagene i insti­tu­ti­onen, fæstnet i kaos. Et forsøg på at se skarpt gen­nem en hvid hinde, en uendelig horisontalitet som er søvndyssende tryg, og derfor kan sluge hele identiteten. Hele dig. Og over de næste tre måneder så jeg dagligt gennem hans blik, et blik der løb fra medicinens hårde kemi til hospitalsgangenes anonymitet, rundt om det daglige fællesskab udgjort af knuste skæbner, og ud i det omkringliggende overforbrugs Gentofte og ind i Marx’ teorier om vampyrer; et blik der formede sig som et vredt opråb efter et mere nænsomt samfund, og som så sine medpatienter lige i øjnene, med en medfølelse der ikke kan ignoreres.Det er en stor gestus. Dette er en beretning til de sårede, til de næste der falder.– Claus Handberg

 • af Daniel B. Klein & Jason Briggeman
  192,95 kr.

 • af Bart van der Heide, Pavel Pys & Sara Cluggish
  179,95 kr.

 • af Paul Cienfuegos
  226,95 kr.

  Do you care deeply about the state of our society and don't see yourself as an activist but want to do something powerful to make a difference? Or maybe you are an activist and are frustrated that your efforts aren't bearing fruit? This book is for you! No more pleading with government and corporate power-holders who don't care what you think. No more testifying at public hearings where the law requires that they ask for public input but the decision has already been made. It's time to breakout of the "cage of allowable activism" and learn how We the People can become a more powerful force for good. (Yes, you belong to that group!) Don't give up. It's not hopeless. Read this book and get more active in a way that brings real change! - Paul CienfuegosPaul Cienfuegos is a leader in the Community Rights movement, which works to dismantle the absurdity of corporate personhood and other corporate constitutional so-called "rights" and assert We the People's inherent right to govern ourselves. He has led workshops and organized communities across the U.S. since 1995. Paul moved to Portland, Oregon in 2011 and co-founded the Oregon Community Rights Network in 2013. Paul is the Founding Director of Community Rights US: www.CommunityRights.US.

 • af Michael Forsythe & Walt Bogdanich
  142,95 kr.

 • af Hartmut Elsenhans
  229,95 kr.

  Die Entwicklung der Weltwirtschaft und besonders der einzelnen Volkswirtschaften, aus deren Zusammenwirken sich der weltwirtschaftliche Zusammenhang während der Zwischenkriegszeit bildet, haben zwar eine nach der Zahl der Titel breite Behandlung in der Literatur erfahren, beachtlich ist jedoch die relativ inkohärente theoretische Durchdringung des Prozesses der Umstrukturierung des wirtschaftlichen Gewichts innerhalb des Zentrums und die sehr widersprüchliche Erfassung des Prozesses der Verlangsamung kapitalistischen Eindringens in die Peripherie. Das Wachstum des Kapitalexports in die Peripherie und des Handels mit ihr stagniert bzw. verlangsamt sich. Beide sind in den zwanziger Jahren und in den dreißiger Jahren in einer Phase sinkender Rentabilität im Zentrum rückläufig. Gleichzeitig wird durch staatliche Maßnahmen der Wirtschaftsaustausch zwischen Kolonien und Metropolen gefördert, wobei zum ersten Mal große staatliche Kapitalexportprogramme durchgeführt werden.

 • af Mike Rosen & Mark L Swanson
  271,95 kr.

 • af Martin Capages Jr.
  276,95 kr.

  This book is intended to outline an approach for the Republican party to take to prepare for 2020 and 2024. It presents a proposal for the Republican party to assume the mantle of the Common-Sense party, begin an adult to adult conversation with Millennials and perhaps prevent a war. Today a generational conflict is looming, but it isn't a physical conflict. It is a battle of ideologies, the inherent, inalienable right of Individual Freedom enshrined in the American Declaration of Independence and U. S. Constitution versus an overarching State or Collective where there is no Individual Freedom., an ideology called Democratic Socialism or Marxism. Republicans need to sell the idea that they are the party of Common-Sense but they need to do this on all the mainstream media outlets and social media platforms, the real information source of the Millennial Generation. They will not be able to do this if they don't unite around the core values of the American Heartland. This new book by Dr. Martin Capages Jr., author of Why the Green New Deal is a Bad Deal for America defines the problem and presents an approach to resolve the underlying issues.

 • af Saifedean Ammous
  208,95 kr.

  In Der Fiat-Standard wirft der weltbekannte Wirtschaftsexperte Saifedean Ammous seinen einzigartigen analytischen Blick auf das Fiat-Geldsystem und erklärt es als eine Meisterleistung der Ingenieurskunst und Technologie, genau wie er es für Bitcoin in seinem internationalen Bestseller Der Bitcoin-Standard getan hat. Diesmal geht Ammous auf die einstige Abkehr vom Goldstandard hin zum heutigen System des staatlich gestützten Fiat-Geldes ein. Er skizziert den Zweck und das Versagen des Fiat-Standards, leitet die umfassenderen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Auswirkungen seiner Verwendung ab und untersucht, wie Bitcoin dieses System im Laufe der Zeit beeinflussen wird. Mit durchdringender Einsicht analysiert Ammous globale politische Währungen in Analogie zu Bitcoin: wie sie "geschürft" werden, wann immer staatlich abgesicherte Einrichtungen Kredite vergeben, ihren Mangel an inhärenten Inflationsbeschränkungen sowie die zügellosen staatlichen Eingriffe, die zu schweren, verheerenden und anhaltenden Verzerrungen der globalen Märkte für Lebensmittel, Energiequellen, Wissenschaft und Bildung geführt haben. Anhand dieser Vergleiche zeigt Ammous, dass Bitcoin unser nächster Schritt nach vorne sein könnte, da er, dem Fiat-System gleich, eine hohe räumliche Verkäuflichkeit aufweist, ohne jedoch wie dieses zu unkontrollierten Schulden zu führen. Anstelle eines chaotischen, hyperinflationären Zusammenbruchs könnte der Aufstieg von Bitcoin wie ein Schuldenerlass und eine geordnete Aktualisierung des weltweiten monetären Betriebssystems wirken und die globalen Kapital- und Energiemärkte revolutionieren.

 • af Patrick Radden Keefe
  269,95 kr.

  "Du fühlst dich fast schuldig, wie sehr du dieses Buch genießt." (The Times) Das große, verstörende Porträt der Sackler-Familie, die sich als Philantropen feiern lassen, deren Vermögen durch Valium entstand und die mit der Erfindung des Medikaments OxyContin die Opioidkrise in den USA auslöste. Und Millionen Menschen weltweit in die Abhängigkeit stürzte.Der preisgekrönte Autor Patrick Radden Keefe zeichnet das Sittengemälde einer Industriellenfamilie, die die Welt prägt. Die Geschichte der Sackler-Dynastie birst vor Dramen - barocke Privatleben, erbitterte Verteilungsschlachten, machiavellistische Manöver in Gerichtssälen und der kalkulierte Einsatz von Geld, um sich als Kunstmäzene Zugang zur Elite zu kaufen und die weniger Mächtigen zu brechen. Ein narratives Meisterwerk, umfassend recherchiert und erschreckend zwingend argumentiert.

 • af Claire Gaudiani
  252,95 kr.

 • af Gabriel Zucman & Emmanuel Saez
  107,95 - 175,95 kr.

 • af James Fulcher
  165,95 - 273,95 kr.

  Hvad er kapitalismen? Hvor kom den fra, og hvordan har den udviklet sig til i dag? Hvordan ser den ud på verdensplan og på tværs af kulture? Og hvad med kapitalismens kriser? En meget kort introduktion til kapitalisme er en letforståelig gennemgang af alle disse spørgsmål.Bogen henvender sig til elever, studerende og alle med interesse for kapitalisme, dens facetter samt samfundet omkring os.James Fulcher er ph.d. og underviser i sociologi på University of Leicester. Han forsker i forskellige samfunds udvikling, bl.a. med fokus på industrialiseringerne i Storbritannien og Sverige samt Japans udvikling som kejserrige som først en militær supermagt og senere en økonomisk.

 • - – tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag
  af Linn Stalsberg
  96,95 kr.

  Med pandemien kom en helt anden hverdag for de fleste mennesker, langt fra den vi normalt oplever. Der er blevet talt meget om hvad der er dét normale i forbindelse med pandemien, men som Linn Stalsberg siger, må vi ”forstå at der ikke findes én type normalitet, men flere parallelle normaliteter”. Den normalitet vi ikke skal savne og tilbage til er den nyliberale normalitet – som Linn beskrev i DET ER NOK NU. I stedet må vi efter pandemien vælge en normalitet, som sætter ”os på sporet af en anden fremtid”. Det er naturligvis ikke uden dilemmaer og paradokser, som for eksempel hvis vi nedsætter vores forbrug af tøj, hvis produktion er i høj grad klima- og ressourcebelastende. Det vil alt andet lige gå ud over tekstilarbejdere i f.eks. Bangladesh. Denne ”normalitet, den er ikke enkel”, men ”den vi må tale mest brutalt åbent om”.

 • af Ian Bremmer
  148,95 kr.

  A number of authoritarian governments, drawn to the economic power of capitalism but wary of uncontrolled free markets, have invented something new: state capitalism. In this system, governments use markets to create wealth that can be directed as political officials see fit. As an expert on the intersection between economics and politics, Ian Bremmer is uniquely qualified to illustrate the rise of state capitalism and its long-term threat to the global economy. The main characters in this story are the men who rule China, Russia, and the Arab monarchies of the Persian Gulf, but their successes are attracting imitators across much of the developing world. This guide to the next big trend includes useful insights for investors, business leaders, policymakers, and anyone else who wants to understand major emerging changes in international politics and the global economy.

 • af Emma Dabiri
  121,95 kr.

 • af Desmond Shum
  175,95 kr.

 • af Ro Khanna
  207,95 kr.

  Congressman Ro Khanna offers a revolutionary roadmap to facing America's digital divide, offering greater economic prosperity to all. In Khanna's vision, "just as people can move to technology, technology can move to people. People need not be compelled to move from one place to another to reap the benefits offered by technological progress" (from the foreword by Amartya Sen, Nobel Laureate in Economics).In the digital age, unequal access to technology and the revenue it creates is one of the most pressing issues facing the United States. There is an economic gulf between those who have struck gold in the tech industry and those left behind by the digital revolution; a geographic divide between those in the coastal tech industry and those in the heartland whose jobs have been automated; and existing inequalities in technological access—students without computers, rural workers with spotty WiFi, and plenty of workers without the luxury to work from home. Dignity in the Digital Age tackles these challenges head-on and imagines how the digital economy can create opportunities for people all across the country without uprooting them. Congressman Ro Khanna of Silicon Valley offers a vision for democratizing digital innovation to build economically vibrant and inclusive communities. Instead of being subject to tech's reshaping of our economy, Representative Khanna argues that we must channel those powerful forces toward creating a more healthy, equal, and democratic society. Born into an immigrant family, Khanna understands how economic opportunity can change the course of a person's life. Anchored by an approach Khanna refers to as "progressive capitalism," he shows how democratizing access to tech can strengthen every sector of economy and culture. By expanding technological jobs nationwide through public and private partnerships, we can close the wealth gap in America and begin to repair the fractured, distrusting relationships that have plagued our country for far too long. Moving deftly between storytelling, policy, and some of the country's greatest thinkers in political philosophy and economics, Khanna presents a bold vision we can't afford to ignore. Dignity in a Digital Age is a roadmap to how we can seek dignity for every American in an era in which technology shapes every aspect of our lives.

 • af Hilaire Belloc
  135,95 kr.

  »Die Wiederherstellung des Eigentums« ist die bekannteste und umfassendste Darstellung des Distributismus. Hilaire Belloc, neben seinem Freund G. K. Chesterton einer der geistigen Väter dieses dritten Wegs der Wirtschaftspolitik, entwirft darin ein präzises Konzept, wie eine volkswirtschaftlich sinnvolle, gerechte und gleichmäßige Verteilung des Eigentums gelingen kann.Gerade heute erlangt sein ökonomisch fundiertes Modell des Kleineigentums neue Relevanz. Während internationale Konzerne und globale Eliten scheinbar jeden entlegensten Winkel als zu erschließenden - und damit zu beherrschenden - Markt markieren, entwickelt die Provinz, der ländliche Raum, widerständige Kraft.Immer mehr junge Familien, Bauern, Freiberufler und Existenzgründer stimmen unbewußt in die Melodie des Distributismus ein. Dieses Buch ist das Notenblatt dazu. Es gibt denen, die an dem wirtschaftlichen Dilemma unschuldig sind, eine Blaupause für den Ausweg daraus

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.