Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Kapitalisme

Her finder du spændende bøger om Kapitalisme. Nedenfor er et flot udvalg af over 156 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Laissez-faire, markedsøkonomi, det frie marked.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Shoshana Zuboff
  220,95 - 310,95 kr.

  Enorm rigdom og magt er i dag koncentreret i nye markeder, hvor overvågning af og forudsigelser om vores adfærd bliver købt og solgt. Shoshana Zuboff betegner fænomenet overvågningskapitalisme og kalder det for en lige så stor omvæltning af den menneskelige tilværelse i dag, som den industrielle revolution var det i det 20. århundrede. Der er tale om en hidtil uset magtkonstellation karakteriseret ved ekstreme koncentrationer af viden uden demokratisk tilsyn – og prisen er vores frihed. Med begrænset modstand fra lovgivning og samfund truer overvågningskapitalismen vores nutid og vil dominere vores fremtid – hvis vi tillader det. Anmeldelser “Læs den – den er fremragende!” ★★★★★★ - Altinget ”Det hidtil mest ambitiøse forsøg på at tegne det store billede og forklare baggrunden for digitaliseringens følger, som vi oplever dem som individer og som samfundsborgere ... En fortsættelse af traditionen fra Adam Smith, Max Weber, Karl Polanyi og – tør man sige det – Karl Marx.” – The Observer ”En tilbundsgående researchet, fængende skrevet fortælling om overvågningskapitalismens opståen og dens skadelige virkninger for vores samfund... – New York Times Book Review ”... alle bør læse denne bog som et digitalt selvforsvar. Med stort klarsyn og moralsk mod demonstrerer Zuboff ikke alene, hvordan vores hjerner støvsuges for data, men også hvordan de ændres undervejs, hurtigt og radikalt.” – Naomi Klein, forfatter til Intet bliver som før og No Logo Om forfatteren Shoshana Zuboff er amerikansk socialpsykolog, filosof og professor emerita på Harvard Business School samt ekspert i den digitale revolution. Hun har udgivet en lang række bøger i spændingsfeltet mellem teknologi, psykologi, filosofi og økonomi, og i 1988 skrev hun The age of the Smart Machine: the Future of Work and Power, som blev et skelsættende hovedværk om computeriseringen af vores arbejde og liv.

 • af Mariana Mazzucato
  165,95 kr.

  Introducing 'The Big Con', a riveting masterpiece written by the renowned author, Mariana Mazzucato. Published in the year 2023, this book has quickly become a must-have on every reader's list. The genre of this book is not just confined to one category but transcends boundaries making it a unique read. The story unfolds with gripping suspense and keeps you hooked until the very last page. Mariana Mazzucato, with her exquisite storytelling, takes you on a journey that is both intriguing and enlightening. Published by Penguin Books Ltd (UK), 'The Big Con' is a testament to the author's prowess and creativity. If you are looking for a book that will keep you on the edge of your seat and make you ponder, then 'The Big Con' is the one for you.

 • af Thomas Piketty
  187,95 - 235,95 kr.

  Man bliver let pessimistisk på lighedens vegne. Over de seneste to generationer er uligheden steget dramatisk i mange dele af verden. Et problem, som Thomas Piketty har belyst i sin forskning og bøger. I "En kort historie om lighed" minder verdens førende ulighedsøkonom om, at historiens store svingninger giver grund til optimisme. Han viser, hvordan vi gennem århundrederne har bevæget os mod større lighed. Piketty guider læseren igennem de store bevægelser, der har skabt den moderne verden på godt og ondt, og argumenterer for, at vi skal føre kampen mod uretfærdighed videre ved at forpligte alle politiske og sociale systemer på lighed.Vi ved, at vi kan gøre det bedre, skriver Piketty. Fortiden viser os hvordan. Fremtiden er op til os. Thomas Piketty (f. 1971) er professor ved École d’économie de Paris, som han i 2006 var med til at etablere. Han er forfatter til bestsellerne "Kapitalen i det 21. århundrede" (2013) og "Kapital og ideologi" (2019) og essaysamlingen "Mod en ny socialisme" (2021)

 • af Jesper Roine
  87,95 kr.

  Den franske økonom Thomas Pikettys næsten 1000 sider bog om kapitalen i det 21. århundrede har på kort tid fået et sjældent gennemslag i samfundsdebatten over hele verden. Nobelpristageren i økonomi Paul Krugman har kaldt bogen ”den vigtigste bog om økonomi i dette årti”. Har man ikke mod på at læse Thomas Pikettys knap 1000 sider, tilbyder Jesper Roines lille bog på 100 sider en solid og kortfattet indføring i Pikettys forskning, argumentation og forslag til tiltag. Roine kigger også på, hvilke konsekvenser og hvilken relevans Pikettys resultater har i en nordisk kontekst.

 • af Ha-Joon Chang
  127,95 kr.

  Har du nogensinde spurgt dig selv om, hvorfor det store økonomiske kollaps i 2008 tog næsten hele verden med bukserne nede? Ha-Joon Chang giver os 23 svar: Det skyldes de ting, som vi ikke får at vide om kapitalismen.Med underfundig humor viser Chang, at alle økonomiske valg også er politiske valg, og at det nu er på tide at tale ærligt om dem. 23 ting man fortier om kapitalismen giver os en forståelse af, hvordan den globale kapitalisme fungerer – og ikke fungerer Chang er med årene blevet en af verdens mest toneangivende økonomer i traditionen fra John Kenneth Galbraith og Joseph Stiglitz. “Jeg er ikke modstander af kapitalismen, men den er verdens mest elendige økonomiske system – bortset fra alle de andre!”Ha-Joon Chang

 • af Edward Chancellor
  125,95 kr.

 • af Yanis Varoufakis
  115,95 - 165,95 kr.

 • af Jenny Odell
  105,95 - 195,95 kr.

 • - Historien om hvordan vi blev rige og endte ulige
  af Oded Galor
  117,95 - 235,95 kr.

  For et par hundrede år siden sker der noget afgørende i menneskets historie. Lige pludselig bliver vores levealder fordoblet og velstanden stiger eksplosivt. Op til da levede de fleste mennesker gennem tusindvis af år et liv, der kunne sammenlignes med deres forfædre. En landmand i begyndelsen af det 16. århundrede havde stort set samme levevilkår som en egyptisk landmand for 5.000 år siden eller en hyrde i Jeriko for 11.000 siden.Hvad forklarer den næsten utænkelig forvandling af livskvaliteten både hvad angår sundhed, rigdom og uddannelse? En ændring, der totalt overgår alt andet siden fremkomsten af homo sapiens.I DA MENNESKEHEDEN BLEV TIL tager den anerkendte økonomiprofessor Oded Galor os med ud på en rejse fra menneskehedens tidlige eksistens og frem til i dag. Han undersøger hvorfor mennesket er den eneste art, som nyder en levestandard, der langt overstiger andre arter. Samtidig går han i dybden med, hvorfor vi alligevel ser så megen ulighed verden over.

 • - Studier i den vestlige marxismes selvkritik, udvidelse og afvikling
  af Mikkel Bolt
  217,95 kr.

  På råbeafstand af marxismen analyserer et teorihistorisk forløb fra sidst i 1960’erne og frem til i dag inden for vestlig filosofi, politisk tænkning og kulturstudier. Et forløb kendetegnet ved en afsked med marxismen og med det revolutionære projekt, marxismen kan siges at være udtryk for. En opgivelse af en kritik af kapitalismen. Et forløb, hvor en vigtig selvkritik – den nødvendige analyse af klassekampens genkomst, forvandling og omslag i den anden halvdel af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne – hurtigt afløses af en opgivelse af det revolutionære projekt. Bevægelsen fra revolutionær selvkritik til opgivelse af marxismen og afsked med en analyse af kapitalismen er anliggendet for bogens tekster. Det er et forløb, der går fra revolutionært opbrud og den nødvendige udvidelse af marxismens historiske analyse til afsked med en sammenhængende systemkritik til fordel for en overdreven tiltro til økonomiens selvstyre.Bogen er tænkt som et bidrag til en genaktivering af marxismen og dens kritiske analyse (og afvikling) af det kapitalistiske samfund. At være ‘på råbeafstand af marxismen’ er at forsøge at ryste den fortrolighed, som kapitalismen antog i perioden, efter at den vestlige marxisme selvkritisk så nærmere på den historiske materialismes klassekategorier og historiefilosofi.

 • af Rebecca Giblin
  105,95 kr.

  A FINANCIAL TIMES BOOK OF THE YEARA call to action for the creative class and labour movement to rally against the power of Big Tech and Big Media.Corporate concentration has breached the stratosphere, as have corporate profits. An ever-expanding constellation of industries are now monopolies (where sellers have excessive power over buyers) or monopsonies (where buyers hold the whip hand over sellers) ¿ or both.Scholar Rebecca Giblin and writer and activist Cory Doctorow argue we¿re in a new era of `chokepoint capitalism¿, with exploitative businesses creating insurmountable barriers to competition that enable them to capture value that should rightfully go to others. All workers are weakened by this, but the problem is especially well illustrated by the plight of creative workers. From Amazon¿s use of digital rights management and bundling to radically change the economics of book publishing, to Google and Facebook¿s siphoning away of ad revenues from news media, and the Big Three record labels¿ use of inordinately long contracts to up their own margins at the cost of artists, chokepoints are everywhere.By analysing book publishing and news, live music and music streaming, screenwriting, radio, and more, Giblin and Doctorow deftly show how powerful corporations construct `anti-competitive flywheels¿ designed to lock in users and suppliers, make their markets hostile to new entrants, and then force workers and suppliers to accept unfairly low prices.Chokepoint Capitalism is a call to workers of all sectors to unite to help smash these chokepoints and take back the power and profit that¿s being heisted away ¿ before it¿s too late.

 • af Johan Norberg
  145,95 - 192,95 kr.

 • af Michael Forsythe & Walt Bogdanich
  105,95 - 147,95 kr.

 • af Quinn Slobodian
  245,95 kr.

  'Gonzo brilliance ... unique and highly entertaining' Financial Times'Revelatory reading' Adam Tooze, author of Crashed'After reading Quinn Slobodian's new book, you are not likely to think about capitalism the same way' JacobinLook at a map of the world and you'll see a neat patchwork of nation-states. But this is not where power actually resides. From the 1990s onwards, globalization has shattered the map, leading to an explosion of new legal entities: tax havens, free ports, city-states, gated enclaves and special economic zones. These new spaces are freed from ordinary forms of regulation, taxation and mutual obligation - and with them, ultracapitalists believe that it is possible to escape the bonds of democratic government and oversight altogether.Historian Quinn Slobodian follows the most notorious radical libertarians - from Milton Friedman to Peter Thiel - around the globe as they search for the perfect home for their free market fantasy. The hunt leads from Hong Kong in the 1970s to South Africa in the late days of apartheid, from the neo-Confederate South to the medieval City of London, and finally into the world's oceans and war zones, charting the relentless quest for a blank slate where capitalism and democracy can be finally uncoupled.Crack-Up Capitalism is a propulsive history of the recent past, and an alarming view of our near future.

 • - Marx-læsninger gennem 150 år
  af Bertel Nygaard, Jakob Bek-Thomsen, Redigeret af Magnus Møller Ziegler & mfl.
  172,95 kr.

 • af Michael O'Leary & Warren Valdmanis
  147,95 - 197,95 kr.

 • - Dagbog fra en indlæggelse
  af Jakob Jakobsen
  172,95 kr.

  [bagsidetekst]:Få dage efter Jakobs indlæggelse sendte han den første mail til mig. Jeg åbnede den og læste. Der stod, at mørket havde taget ham. Næste dag lå der en ny mail i min indbakke, og næste og næste. Skal jeg være ærlig, læste jeg dem ikke i første omgang, mit eget lort stod knæhøjt i livet, jeg havde ikke kræfter til det. Men fortæller et menneske dig sin historie, kan du ikke ignorere den. Det må du ikke. Denne banale altruisme voksede sig til en altoverskyggende sandhed de næste dage, og så begyndte jeg at læse, og forstod hvorfor valget var faldet på mig: Stoffet var up my alley - og det vidste Jakob. Der fulgte ingen forklaring med, ingen angivelser om hvad der skulle gøres, men det var en bog, det stod klart.Teksterne navigerede i sygdommen og dagene i insti­tu­ti­onen, fæstnet i kaos. Et forsøg på at se skarpt gen­nem en hvid hinde, en uendelig horisontalitet som er søvndyssende tryg, og derfor kan sluge hele identiteten. Hele dig. Og over de næste tre måneder så jeg dagligt gennem hans blik, et blik der løb fra medicinens hårde kemi til hospitalsgangenes anonymitet, rundt om det daglige fællesskab udgjort af knuste skæbner, og ud i det omkringliggende overforbrugs Gentofte og ind i Marx’ teorier om vampyrer; et blik der formede sig som et vredt opråb efter et mere nænsomt samfund, og som så sine medpatienter lige i øjnene, med en medfølelse der ikke kan ignoreres.Det er en stor gestus. Dette er en beretning til de sårede, til de næste der falder.– Claus Handberg

 • af Nicholas Terpstra
  208,95 - 593,95 kr.

 • af Ben Mezrich
  197,95 kr.

  The larger-than-life true tale of how a few frat brothers from Montana turned a weekly poker game in a dive bar into one of the most lucrative online companies in historyased on extensive insider interviews, Ben Mezrich?bestselling author of The Accidental Billionaires and Bringing Down the House?chronicles the creation of AbsolutePoker.com, including the company's initial operations in the jungle paradise of Costa Rica where its founders lived an outrageous lifestyle of girls, parties, and money; and of the gray area of U.S. and international law in which they created an industry. Soon, the U. S. Department of Justice was gunning for them. . . . Should they fold?or double down and ride their hot hand? Impossible to put down, Straight Flush is an exclusive, never-before-seen look at one of the wildest business stories of the Internet age.

 • af Daniel Friel
  208,95 - 593,95 kr.

 • af Angela Y. Davis
  154,95 kr.

  From trailblazing political activist Angela Y. Davis, a major new collection of essays and interviews that argue for a radical rethinking of our prison systemsAn icon of revolutionary politics, Angela Y. Davis has been at the forefront of collective movements for prison abolition for over fifty years. Abolition: Politics, Practices, Promises, the first of two important new volumes, brings together an essential collection of Davis's essays, conversations, and interviews over the years, showing how her thinking has sharpened and evolved even as she has remained uncompromising in her commitment to collective liberation.Davis traces a genealogy of the penal system, from slavery to the prison industrial complex, offering a trenchant analysis of the relationship between the prison system and capitalism, both in the US and on a global scale. Combining decades of analytical brilliance and lessons from organising both inside and beyond prison walls, Davis addresses the history of abolitionist practice, details the unique contributions of women to abolitionist struggles, and offers the radical tools we need for revolutionary change.Powerful and rewarding, filled with insight and provocation, Abolition: Politics, Practices, Promises, is essential reading for anyone seeking to imagine a world without prisons.'A woman of undeniable courage. She should be heard' New York Times'She has eyes in the back of our head. With her we can survive and resist' John Berger'Behold the heart and mind of Angela Davis: open, relentless, and on time! She is as radiant, she is as true, as that invincible sunrise' June Jordan

 • af Leonard Edward Read
  231,95 - 382,95 kr.

 • af Hoppe Hans-Hermann
  234,95 - 382,95 kr.

 • af Hermann Selchow
  399,95 kr.

  Der BRICS-Gipfel fand im August 2023 statt. Die fünf BRICS-Staaten planen weiterhin ¿ so wird gemunkelt ¿ eine eigene goldbasierte Leitwährung. Unterstützt wird dieses Gerücht durch mehrere Ereignisse. Aktuell erfährt die Welt massive strukturelle Veränderungen. Die Nato wird in Europa weiter in Richtung Osten und Norden erweitert. Eine unmittelbare Folge der NATO-Osterweiterung sind die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. In Afrika wehren sich zunehmend mehr Länder gegen ihre ehemaligen Kolonialmächte. Militärputsche, wie in Niger und Gabun, stürzen die zivilen Regierungen, die sich mit dem Westen konform zeigen.Darüber hinaus treten anlässlich des oben genannten BRICS-Gipfels weitere Erdöl-fördernde Länder dem BRICS-Verbund bei. Darunter Länder wie Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Länder planen ihr Erdöl in anderen Währungen als dem Petro-Dollar zu handeln. Was eine weitere Schwächung des US-Dollar nach sich ziehen würde.Es ist also nicht verwunderlich, wenn das Gerücht um eine ¿ möglicherweise Yuan-basierte ¿ neue Leitwährung angeheizt wird. Hinzu kommt der offensichtlich erfolglose Besuch des amerikanischen Außenministers Blinken in China. Unmittelbar darauf sank der Börsenwert des US-Dollars um etliche Punkte. China hält immense Dollarreserven auf Grund seines Exportüberschusses.Danach besuchte der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger China, offiziell privat und ohne jeglichen diplomatischen Auftrag.Der inzwischen 100-jährige Henry Kissinger wird in China sehr respektiert, hauptsächlich aufgrund seiner Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China in den 1970er Jahren. Als damaliger US-Außenminister spielte er eine entscheidende Rolle in den geheimen Verhandlungen mit dem chinesischen Führer Zhou Enlai.Mein Buch ¿Der US-Dollar und die BRICS-Herausforderung¿ will den Lesern die Geschichte der Dollar-Vorherrschaft und die aufstrebenden BRICS-Staaten, als mögliches Gegengewicht, näher bringen. Es will als ein Versuch angesehen werden, die aktuellen Vorgänge in der Welt beleuchten und helfen so die gegenwärtigen Umwälzungen und Umstrukturierungen besser zu verstehen. Das Buch beleuchtet die Hintergründe, die zu den Machtkämpfen dieser Zeit geführt haben, und es wirft einen Blick in eine mögliche Zukunft, um die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft zu analysieren. Dabei werden die verschiedenen Aspekte der Thematik beleuchtet, angefangen bei den historischen Ereignissen, die zur Entstehung der Dollar-Dominanz führten, bis hin zu den aktuellen Bemühungen der BRICS-Staaten, sich dieser Vorherrschaft zu entziehen und ihre eigene Position zu stärken.Wir werden die Wurzeln der Dollar-Vorherrschaft untersuchen. Von der Bretton-Woods-Konferenz im Jahr 1944 bis zur Aufhebung der Goldbindung im Jahr 1971 werden die entscheidenden Meilensteine auf dem Weg zur weltweiten Akzeptanz des Dollars als Leitwährung behandelt. Dabei wird auch die Rolle der Vereinigten Staaten als Supermacht und ihr wirtschaftliches und politisches Interesse an der Aufrechterhaltung der Dollarherrschaft hinterfragt.

 • af Robert Henry Brand
  139,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.