Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Velfærdsøkonomi

Her finder du spændende bøger om Velfærdsøkonomi. Nedenfor er et flot udvalg af over 44 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Konkurrencestaten mellem reform og reaktion
  af Ove K. Pedersen
  235,95 kr.

  I 2011 skrev Ove K. Pedersen Konkurrencestaten, hvori han beskrev, hvordan betingelserne for velfærden har forandret sig. Fra at løfte arbejderklassens levestandard skal velfærdsstaten nu i højere grad optimere alle borgere, så Danmark kan begå sig i den internationale konkurrence. Siden er konkurrencestaten blevet samlebetegnelse for nedskæringer, effektiviseringer og stressede borgere som fodsoldater i vækstens tjeneste, mens Ove K. Pedersens bog er blevet heftigt diskuteret.Nu svarer Ove K. Pedersen igen.I Reaktionens tid – konkurrencestaten mellem reform og reaktion forklarer han, hvorfor konkurrencestaten er en videreudvikling af og ikke en modsætning til velfærdsstaten. Han redegør både for konkurrencestatens opståen og for den værdi- og idékrise, som den har ført med sig. Løser vi ikke den krise, kan vi tabe trygheden og velstanden på gulvet, siger han.Anmeldelser"Bogen er stærk.. Ove Kaj Pedersen skriver sine essays med et imponerende vingefang og stor indsigt." – Weekendavisen"Overkaj strikes back" ★★★★★ – Berlingske"Ove K. Pedersens nye bog om konkurrencestaten er samfundsanalyse, når det er bedst" – ★★★★★ – Altinget★★★★★ – GymnasieskolenBogen er en lærd, lærerig, engageret og normativt motiveret historieskrivning om den danske samfundsmodels rødder og aktuelle legitimitetskrise - tilsat et forsøg på at vise en vej ud af krisen. " – Djøfbladet"Det er en meget oplysende bog, Ove K. Pedersen har skrevet med Reaktionens tid." – InformationOve K. Pedersen (f. 1948) er uddannet i statskundskab, professor emeritus i komparativ politisk økonomi og har publiceret en lang række bøger på dansk og engelsk, bl.a. den indflydelsesrige Konkurrencestaten (2011) og Markedsstaten (2014), men også The National Origins of Policy Ideas (2014), ligesom han er bidragsyder til Konkurrencestaten og dens kritikere (2017).

 • - Hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten
  af Hilary Cottam
  317,95 - 353,94 kr.

  Velfærdsstaten var revolutionerende: Den løftede tusinder ud af fattigdom, gav anstændige hjem, god uddannelse og sikkerhed. Men i dag er den blevet til et omfattende og dyrt system til administrering af behov og risici. Velfærdsstaten er et industrielt system og dens institutioner og serviceydelser afspejler den æra, den blev udformet i. I dag står vi over for nye udfordringer. Global opvarmning, massemigration, demografiske forandringer, kroniske sygdomsepidemier, bekymringer for sikkerheden og voksende ulighed er problemer, som hører vor tid til, og de eksisterende systemer kan ikke håndtere og da slet ikke løse dem. Vores ressourcer er ændret. Denne bog handler om at gennemføre en radikal overgang, der opgiver det 20. århundredes besættelse af styring og administration og af at lappe folk sammen igen, når det er gået galt. I stedet skal fokus rettes mod at støtte den enkelte, familierne og lokalsamfundene i at udvikle deres egne kapabiliteter: lære, arbejde, leve sundt og tage kontakt med hinanden. Moderne velfærd er til for at kultivere sådanne kapabilitet, frem for at administrere menneskelig afhængighed. Bogen giver konkrete bud på, hvordan vi kan genforstå og re-designe velfærdsstaten til dette århundrede, ved at beskrive fem 'eksperimenter', der viser os et nyt design af familieliv, opvækst, arbejdsliv, sundhed og alderdom. Kernen i denne måde at arbejde på er menneskelige forbindelser. Radikal hjælp beskriver principperne bag tilgangen, designprocessen, som gør arbejdet muligt og udfordringerne ved overgangen. Det drejer sig om konkrete nye måder at organisere os på, der allerede har udviklet sig over hele Storbritannien. Radikal hjælp skaber en ny vision og en radikalt anderledes tilgang, der igen kan tage vare på os fra vugge til grav.

 • - Meningsfuld indgriben i menneskers liv
  af Jo Krøjer & Katia Dupret
  347,95 - 547,95 kr.

  I velfærdssamfundet er det afgørende for såvel den enkeltes som det fælles bedste, at det offentlige kan intervenere i borgernes hverdagsliv og vores almene livsbetingelser. Men hvordan blander staten sig bedst på f.eks. børneområdet? Den grundlæggende præmis i denne bog er, at en intervention først bliver social, når de mennesker, der berøres af indgrebet, også bliver inddraget i processen. Bogens pointe er, at interventioner virker. Men kun hvis de er meningsfulde for de mennesker, som interventionerne omfatter. Hermed udvider bogens forfattere den videnskabelige forståelse af sammenhængen mellem de væsentligste aspekter i social intervention: velfærdsstat, viden og deltagelse. Forfatterne viser, hvordan interventioner kan designes, gennemføres, dokumenteres og efterbehandles på måder, der aktivt involverer de berørte parter. Bogen tegner hermed et socialt interventionskompas, som hjælper alle involverede parter i interventionsprocesser – professionelle, borgere og pårørende – til at skabe samfundsmæssige interventioner, som er meningsfulde for alle parter. Her er dels aktiviteter, der griber forandrende ind på et samfundsmæssigt og strukturelt plan ved hjælp af reguleringsindsatser eller top-down-interventioner, og dels socialt, psykologisk og pædagogisk orienterede interventioner, der ofte er rettet mod marginaliserede eller udsatte mennesker. Bogens kapitler rummer med deres empiriske eksempler flere forskellige versioner og forståelser af social intervention, og de dykker bl.a. ned i emner som tidlig indsats og Barnets Reform. Jo Krøjer er lektor og leder af Sociale Interventionsstudier på RUC. Katia Dupret er lektor i socialpsykologi på RUC.

 • af Erik Jørgen Hansen
  32,95 - 50,95 kr.

  Bekæmpelse af social ulighed og utryghed var en central begrundelse for opbygningen af den danske velfærdsstat. Alligevel er det endt med stigende ulighed. Og alt imens har vi mistet evnen og begreberne til at sætte social ulighed i centrum for vores politik. Det går ikke bare ud over samfundets svageste. Det truer sammenhængskraften i Danmark. Sådan lyder diagnosen fra Erik Jørgen Hansen. Han påviser, at Danmark stadig er et klassesamfund, tager et opgør med troen på social mobilitet og stiller en række kontroversielle forslag til bekæmpelse af social ulighed. Erik Jørgen Hansen (f. 1935) er cand.polit. og tidligere forskningsleder i SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd samt forskningsprofessor ved DPU. Han er forfatter til bl.a. Den maskerede klassekamp (1990) og Konflikter og uligheder i det moderne samfund (2002) samt erindringsbogen Mit 1900-tal (2006).

 • - og dens kritikere
  af Ove Kaj Pedersen & Søren Kaj Andersen (ansv. red.)
  417,95 kr.

  Idéen om konkurrencestaten har præget den offentlige debat i flere år. Diskussionerne om folkeskolen, de videregående uddannelser, arbejdsmarkedsreformer, organisering og ledelse af den offentlige sektor har alle været præget af spørgsmålet om hvilken type velfærdsstat, vi ønsker os, og hvordan vi kan ruste Danmark til udfordringer globalt og europæisk, nationalt og internationalt.Begrebet konkurrencestat har delt vandene mellem de, som er fortalere for opretholdelse af efterkrigstidens velfærdstat og de, som mener, at denne kan og skal reformeres, især i lyset af de erfaringer, vi har fra velfærdsstatens gloriøse periode fra 1950’erne til 1970’erne og de forandringer, der fra begyndelsen af 1990’erne begyndte at præge hele verden. Konkurrencestaten og dens kritikere giver læseren et udtømmende indblik i den videnskabelige og politiske diskussion af ’konkurrencestaten’. Søren Kaj Andersen har samlet en enestående række af kritiske bidrag fra prominente politikere, meningsdannere og forskere. Afslutningsvis rummer bogen et grundigt svar og en diskussion af begrebets status fra Ove K. Pedersen, hvis analyse af udviklingen i dansk politik ligger til grund for debatten. Således fungerer bogen både som en indføring i og en videreudvikling af diskussionen om konkurrencestaten.Omtale"Der er ikke nogen facitliste hverken til samtidsanalysen eller til ”det gode samfund”. Og netop derfor er bogen om Konkurrencestaten og dens kritikere meget spændende og udfordrende at fordybe sig i. Alle bidrag er skrevet med betydelig indsigt og engagement. Bogen kræver tid, tanker og refleksion. Til gengæld får man en bedre forståelse af udviklingen – eller i hvert fald en erkendelse af, at politik, samfund og menneskesyn er under udvikling og særdeles komplekse størrelser, som vi ikke begriber fuldt ud – og slet ikke i samtiden."6/6 stjerner- anmeldt af Jesper Hjort, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03/2018”Anders Bondo Christensen er den mest uforsonlige kritiker af konkurrencestatens ”opportunistiske person”, som – ifølge efterordet – er Ove Kaj Pedersens forsøg på at begrebsliggøre det nye menneskesyn, der bredte sig fra 1980’erne.”4/6 stjerner- anmeldelse ved Mikael Busch, Jyllands-Posten, 7. januar 2018IndholdSøren Kaj Andersen: IndledningDEN ANALYTISKE FORANKRING1 Sverre Raffnsøe: Fra forskning som facit og forudsigelse til forskning som udforskning og udfordring. En analyse af Konkurrencestatens og Markedsstatens forsider som vej til en forståelse af Ove K. Pedersens værk2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyserVALG AF KONKURRENCESTAT3 Martin Møller Boje Rasmussen: Hvilken type konkurrencestat vælger du? Og hvilken vælger Danmark?4 Dan Jørgensen og Johannes Lundsfryd: Velfærd er nødvendig for konkurrencestaten5 Marianne Jelved: Konkurrencestat eller ej – samarbejde og fællesskaber skal der til6 Lizette Risgaard: I Danmark vinder vi sammen7 Uffe Elbæk: Balancesamfundet – et mere håbefuldt alternativ8 Per Bregengaard og Margit Kjeldgaard: Ud med konkurrencestaten – ind med samarbejde. Den blå konkurrencestat skal ikke erstattes med en demokratisk sindet, rød-grøn konkurrencestat, men af skridt mod socialismenDANNELSESIDEAL OG UDDANNELSE9 Lars Qvortrup: ”Konkurrencestaten” og folkeskolen10 Anders Bondo Christensen: Konkurrencestatens reaktionære skolesyn11 Stefan Hermann: Konkurrencestatens pædagogiske spørgsmål – og dens mange svarSTYRINGEN AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR12 Kurt Klaudi Klausen: Hvad betyder konkurrencestaten for ledere og medarbejdere i den offentlige sektor?13 Eva Secher Mathiassen: Konkurrencestaten. Det går stærkt – men går det godt14 Bente Sorgenfrey: Danmark har brug for en forvaltningsreform NU!ARBEJDSMARKEDET OG KONKURRENCESTATEN15 Christian Lyhne Ibsen: Konkurrencestaten og den danske aftalemodel16 Karsten Dybvad: Den danske arbejdsmarkedsmodel i en globaliseret verden17 Per Christensen: Vi må insistere på demokratisk debatBORGEREN, HVERDAGEN OG DEMOKRATIET18 Lars Torpe: Medborgeridentiteten er presset19 Mikkel Thorup: De uvalgtes styre – konkurrencestaten og det begrænsede demokrati20 Maja Hojer Bruun, Mikkel Rytter og Stine Krøijer: Selvstændighedssamfundet – antropologiske perspektiver på velfærdsstatens kontinuitet og forandringHISTORIEN OG KONKURRENCESTATEN21 Jeppe Nevers og Per Boje: Stat og marked – et historisk perspektiv22 Thomas Højrup: Politisk kultur, livsformer og statsformer under forandringEfterord. Ove K. Pedersen: Fra kritik til selvkritik – og tilbage igen

 • af Emmanouil M. L. Economou, Nicholas C. Kyriazis & Athanasios Platias
  917,95 kr.

 • af Keerty Nakray
  1.320,95 kr.

  This book conducts a comparative analysis of social and economic changes in the welfare state transformations in China and India, at national and sub-national levels. Discussions are made based on impacts from the social and economic changes in the last century and the fourth industrial revolution on welfare state transformations in China and India, the world's two largest countries in terms of population and density.First-hand empirical work is conducted by a group of scholars from India and China, which draws on inter-disciplinary and cross-cultural academic traditions to deepen social, cultural and legal understanding between the two countries.This book would appeal to undergraduate and graduate students in comparative sociology, political science, law and comparative welfare studies as well as researchers in these fields, as well as researchers in policy think-tanks and research institutes and officials in government and non-governmental organizations.

 • af Peilin Li & M. K. Gorshkov
  1.022,95 kr.

 • af Richard S. Markovits
  574,95 kr.

 • af Edward B. Barbier & Joanne C. Burgess
  1.099,95 kr.

 • af Andy Lymer, Margaret May & Adrian Sinfield
  332,95 kr.

 • af Leo Panitch, Carlo Fanelli & Bryan Evans
  331,95 - 657,95 kr.

 • af Samira Penner
  98,95 kr.

  Submitted Assignment from the year 2016 in the subject Economics - Other, grade: 2.0, University of applied sciences, Düsseldorf, course: Economics, language: English, abstract: Everybody wants to be happy. There is probably no other goal in life that commands such a high degree of consensus, because to most people, happiness is all they want and try to achieve. Thus, happiness has long been considered the ultimate human goal in life. Even Aristotle considered happiness the ultimate motive for all human action. In today's consumer culture, this happiness is often pursued in the marketplace. Yet, economists have refused to deal with individuals' happiness a long time but considered it to be an "unscientific" concept. However, in the past few years the situation has changed and economic science has experienced the introduction or reintroduction of individuals' happiness into economics. While traditionally economics has almost exclusively focused on consumption, wealth and other monetary indicators to measure individuals' well-being, it now more and more adopts the subjective notion of well-being to analyze how economic determinants such as income, wealth and employment as well as non-economic determinants such as personality traits and socio-demographic factors affect individuals' utility and life satisfaction. Although Easterlin already examined correlations between economic growth and welfare and individual happiness, it still took about twenty years for the idea to take off. In the meantime, happiness research and economics has provided many interesting findings and insights. Today, there is a wide range of literature on the so-called happiness economics that analyses individuals' well-being and its determinants.

 • af Godwell Nhamo, Kaitano Dube & Muchaiteyi Togo
  1.643,95 kr.

 • af J. Marchal & B. Ducros
  1.875,95 kr.

 • af Fiona Macdonald
  1.209,95 kr.

 • af Jun Tanimoto
  989,95 kr.

  This book presents the fundamentals of evolutionary game theory and applies them to the analysis of epidemics, which is of paramount importance in the aftermath of the worldwide COVID-19 pandemic. The primary objective of this monograph is to deliver a powerful tool to model and analyze the spread of an infectious disease during a pandemic as well as the human decision dynamics. The book employs a variant of the "e;vaccination game,"e; in which a mathematical epidemiological model dovetails with evolutionary game theory. From a social physics standpoint, this book introduces an extended concept of the vaccination game starting from the fundamental issues and touching on the newest practical applications.The book first outlines the fundamental basis of evolutionary game theory, in which a two-player and two-strategy game, the so-called 2 2 game, and a multi-player game are concisely introduced, and the important issue of how social dilemmas are quantified is highlighted. Subsequently, the book discusses various recent applications of the extended concept of the vaccination game so as to quantitatively evaluate provisions other than vaccination, including practical intermediate protective measures such as mask-wearing, efficiency of quarantine compared with that of isolation policies for suppressing epidemics, efficiency of preemptive versus late vaccination, and optimal subsidy policies for vaccination.

 • af Pierre (Universite de Liege and Universite Catholique de Louvain Pestieau
  216,95 kr.

 • af Mario Ferrero
  824,95 kr.

  This book sheds new light on the evolution and transformation of polytheistic religions. By applying economic models to the study of religious history and by viewing religious events as the result of rational choices under given environmental constraints, it offers a political economy perspective for the study of Indo-European polytheism. The book formally models the rivalry or competition among multiple gods in a polytheistic system and the monotheistic solution to this competition. Presenting case studies on the transformation and demise of various polytheistic religions, it highlights the pivotal role of the priestly class in driving religious change and suggests a joint explanation for the demise of Greco-Roman religion and the resilience of Hinduism and Zoroastrianism. It will appeal to scholars of the economics of religion and religious history and to anyone seeking new insights into the birth and death of religions, and the birth of monotheism in particular.

 • af Jennifer M. Wilson, Michael A. Jones & David McCune
  989,95 kr.

  This book provides a comprehensive mathematical description and analysis of the delegate allocation processes in the US Democratic and Republican presidential primaries, focusing on the role of apportionment methods and the effect of thresholds¿the minimum levels of support required to receive delegates. The analysis involves a variety of techniques, including theoretical arguments, simplicial geometry, Monte Carlo simulation, and examination of presidential primary data from 2004 to 2020. The book is divided into two parts: Part I defines the classical apportionment problem and explains how the implementation and goals of delegate apportionment differ from those of apportionment for state representation in the US House of Representatives and for party representation in legislatures based on proportional representation. The authors then describe how delegates are assigned to states and congressional districts and formally define the delegate apportionment methods used in each state by the two major parties to allocate delegates to presidential candidates. Part II analyzes and compares the apportionment methods introduced in Part I based on their level of bias and adherence to various notions of proportionality. It explores how often the methods satisfy the quota condition and quantifies their biases in favor or against the strongest and weakest candidates. Because the methods are quota-based, they are susceptible to classical paradoxes like the Alabama and population paradoxes. They also suffer from other paradoxes that are more relevant in the context of delegate apportionment such as the elimination and aggregation paradoxes. The book evaluates the extent to which each method is susceptible to each paradox. Finally, it discusses the appointment of delegates based on divisor methods and notions of regressive proportionality.This book appeals to scholars and students interested in mathematical economics and political science, with an emphasis on apportionment and social choice theory.

 • af Florian Rupp & Martin A. Leroch
  1.760,95 kr.

  Written by leading scholars from various disciplines, this book presents current research on topics such as public choice, game theory, and political economy. It features contributions on fundamental, methodological, and empirical issues around the concepts of power and responsibility that strive to bridge the gap between different disciplinary approaches. The contributions fall into roughly four sub-disciplines: voting and voting power, public economics and politics, economics and philosophy, as well as labor economics.On the occasion of his 75th birthday, this book is written in honor of Manfred J. Holler, an economist by training and profession whose work as a guiding light has helped advance our understanding of the interdisciplinary connections of concepts of power and responsibility. He has written many articles and books on game theory, and worked extensively on questions of labor economics, politics, and philosophy.

 • af James B. (Professor of Economics Rebitzer
  279,95 kr.

  Why doesn't healthcare get better and cheaper like the cell phones we carry in our pockets? In this book, James B. Rebitzer and Robert S. Rebitzer argue that it's because the healthcare system generates the wrong kinds of innovation. Further, they show that incentive contracts, professional norms, social narratives, and the nature of competition and disruption in the health sector conspire against cost-reducing innovation. The book not only sheds new light on thetrajectory of innovation in healthcare, but it also highlights how we can point innovation in a better direction to deliver more value to patients and society.

 • af Niels Kærgård
  1.683,95 kr.

  This book deals with the basic question of what money can and cannot buy and offers an analysis of the limitations of the market mechanism. Few concepts are as controversial as religion and the market mechanism. Some consider religion to be in conflict with a modern rational scientific view of life, and thus as a contributory cause of harsh conflicts and a barrier to human happiness. Others consider religious beliefs as the foundation for ethics and decent behaviour. Similar, a number of neoliberal writers acclaimed the market mechanism as one of the greatest triumphs of the human mind, and saw it as the main reason why rich countries became rich. Others are extremely skeptical and stress how this mechanism has result in big multinational firms with powerfully rich owners and masses of poor low-paid workers. Researchers from various fields - economists, social scientists, theologians and philosophers - handle these questions very differently, applying different methods and different ideals. This book offers a synthesis of the different viewpoints. It deals with economists¿, theologians¿ and philosophers¿ differing thoughts about the market and its limitations.

 • af Piotr Skowron & Martin Lackner
  276,95 kr.

 • af Johann Baumgärtner
  372,95 kr.

 • af Carol Graham
  310,95 kr.

 • af Pat Armstrong
  308,94 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.