Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Videnstyring

Her finder du spændende bøger om Videnstyring. Nedenfor er et flot udvalg af over 173 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Antipatterns and Patterns for Business Agility
  af Jonathan Smart
  197,95 kr.

 • - Effektiv talentudvikling og innovation
  af Lene Tanggaard & Tue Juelsbo
  231,95 kr.

  Lær! handler om, hvordan man kan arbejde med talentudvikling, med specialisternes viden, med oplæring og videreuddannelse, med udviklingens af en læringskultur, med innovation og ikke mindst med de læringsfælder, som vi risikerer at snuble i.I dagens samfund er det en forudsætning, at mennesker såvel som organisationer er i stand til at lære. Man taler om den lærende organisation. Men hvad skal der til for at etablere forudsætninger for læring på en arbejdsplads? I Lær! – Effektiv talentudvikling og innovation af Lene Tanggaard og Tue Juelsbo kan du læse om mesterlære, kreativitet og håndværk.Forfatterne argumenterer for, at kreativitet er noget, vi lærer, at vi har alt for stort fokus på potentialer og alt for lidt fokus på håndværk, og at vi synes at have glemt læring som en vigtig strategisk faktor i moderne organisationer. De taler for, at virksomheder og organisationer skal opbygge stærke talentmiljøer.

 • af Rory Smith
  117,95 - 197,95 kr.

 • - Sådan bygger du software uden at programmere
  af Jacob Bøtter
  330,95 kr.

  NO-CODE er for dig, der er ekspert i alt andet end kode. Du mestrer måske Excel, men ønsker at gøre en større digital forskel. Bogen introducerer dig til 25 måder at bygge software eller automatisere arbejdsgange uden at skrive en eneste linje kode.

 • - Sådan arbejder I med netværk
  af Susie Agerbo Lynge
  167,95 kr.

  Mange steder i danske organisationer er der behov for at arbejde mere praksisnært med videndeling og opkvalificere den videndeling, der allerede foregår i dagligdagen, så det bliver meget mere værdiskabende. Undersøgelser viser at vidensnetværk naturligt nedbryder siloer, mentale barrierer, giver større helhedsforståelse for forretningen og understøtter at best practice spreder sig. Men succesfulde netværk opstår ikke af sig selv. Videndeling handler om at skabe resultater hurtigere og bedre sammen end vi kan hver for sig. Det handler om bedre bundlinje og masser af hard core økonomiske tal – men det handler i høj grad også om øget arbejdsglæde og personlig og faglig udvikling for den enkelte medarbejder. Ved at vi deler viden, samarbejder på tværs og har fokus på helheden og fællesskabet, så løfter vi hinanden til nye højder, og oplever derigennem også en højere grad af glæde ved at gå på arbejde. I denne bog får du i første del af bogen praksisnær inspiration, tips og gode råd, til hvordan I konkret styrker jeres organisation til endnu mere videndeling i dagligdagen. I anden del af bogen vil du få viden om, hvordan I specifikt arbejder med interne netværk som en effektiv metode til videndeling på tværs, der virker.

 • - Tænk med dine medarbejdere og led med succes
  af Torben Juul Andersen, Kjeld Fredens & Carina Antonia Hallin
  231,95 kr.

  En hjerneforsker og to økonomer diskuterer, hvordan vi kan bruge organisationens samlede netværk af hjerner til at nå vores mål.I disse år forandrer den teknologiske udvikling grundlaget for vores forretning, og vi kan ikke længere være sikre på at nå de mål, vi har sat os. Præcis planlægning hører fortiden til.Men hvis vi tænder for det netværk af hjerner, som organisationen råder over, kan vi sætte en kurs ogjustere den, mens vi bevæger os fremad. Vi skal skabe intelligente organisationer, der er mere omstillingsparate end traditionelle top-downorganisationer. Vi skal trække på organisationens netværk af hjerner, når vi indsamler viden og erfaringer, og når vi træffer beslutninger. Og vi skal skabe kloge organisationer, der kan overleve fremtidens skiftende krav.Bogen er en inspirationsbog, der sætter gang i diskussionen om, hvordan fremtidens organisationer ser ud, og hvordan de skal ledes.

 • af Chirag (University of Washington) Shah
  532,95 kr.

  A self-contained and practical introduction that assumes no prior knowledge of programming or machine learning.

 • af Donald O. Case
  537,95 kr.

  Looking for Information explores human information seeking and use. It provides examples of methods, models and theories used in information behavior research, and reviews more than four decades of research on the topic. The book should prove useful for scholars in related fields, but also for students at the graduate and advanced undergraduate levels. It is intended for use not only in information studies and communication, but also in the disciplines of education, management, business, medicine, nursing, public health, and social work. This second editon of "e;Looking for Information"e; reflects a vastly increased literature on the topic of information behavior.Among the additions are over 400 new citations to relevant works, most of which appeared between March, 2002, and January, 2006. Many new studies are described in the section reviewing research findings (Chapters Eleven and Twelve), Chapter Nines examples of methods, and a widely expanded discussion of theories applied in information behavior research (Chapter Seven). This title reviews over 1,100 works - 60 per cent more than the first edition. It adds many new studies conducted from 2002 to 2006. It provides expanded coverage of models and theories of information behavior. It includes many new examples of occupations and roles - the contexts of information seeking.

 • af John Lok
  903,95 kr.

  Introduction How can organizations improve performance? What factors may influence organizations to improve performance? I will explain how any why effective department communication, excellent technological input, effective human resource development training, good employee motivation strategy and effective performance measurement strategy can influence any organization's overall performance to be more effective. I shall indicate the reasons to explain why above any one of these factors have indirect relationship to influence the organization's overall performance effectiveness. Readers can earn fresh opinions to acknowledge that these any one factors can be possible to influence organization's overall performance effectiveness.

 • af John Lok
  1.791,95 kr.

  Introduction Nowadays, human is experiencing high technology stage. Can human apply AI technology to help us to predict when economic growth or recession will come in this year or next year? If it is true, it brings this question: Who can make more accurate economic growth or recession analysis between human economists or AI robot machine? Can robots influence human behavior change? Does technology or human knowledge bring economic growth? Can organizations apply technological resource may help them to bring long term economic benefit. Introduction Many businesses had begun to apply internet to operate their online businesses. So, online business model will be very popular to let global online buyers can apply internet channel to buy any kinds of products, they are living far away from themselves countries. It implies that future e-commerce market competition will be very serious. However, some businessmen still feel shops and online-stores both sale mode may be attractive sale channels to let consumers to choose their products to buy. On another side, some businessmen only feel online-stores sale channel is the best sale mode or another side, some businessmen only feel visiting shop method is only the traditional best sale mode. In my this book, I shall indicate the most famous Amazon e-commerce organization will face what kinds of marketing competitive challenges, how Amazon ought implement its management and marketing both strategies to solve Amazon future possible competitive challenges. Does Amazon need facility management department? What function of benefits will bring when Amazon sets up one facility management department? If the Amazon lacked one facility management department, what the disadvantage it will bring to influence the Amazon organization's operation? Have they relationship between raising efficiency or improving performance and facility management to Amazon ecommerce department? I believe that Amazon is global the best famous and successful e-commerce organization. It needs to solve how to persuade online buyers to prefer to click its web-stores to choose to buy any kinds of brands products as well as how to persuade its any kinds of brands of sellers to choose to apply its online purchase channels to instead themselves online purchase channels. I hope my readers can have more clear understanding whether future what challenges that Amazon may face and how it can implement strategies to solve its future competitive challenges.

 • af Robbin
  233,95 kr.

  The Curse of Information OverloadIn today's fast-paced world, we are constantly bombarded with an overwhelming amount of information. From the moment we wake up to the time we go to bed, we are exposed to a never-ending stream of news, social media updates, emails, and notifications. This constant influx of information has led to what can only be described as the curse of information overload.Living in a knowledge-driven society, we have been conditioned to believe that more information equals more power. We are constantly encouraged to stay informed, to be up to date with the latest trends, news, and developments. However, what we fail to realize is that this constant craving for information can have detrimental effects on our mental and emotional well-being.One of the main consequences of information overload is the overwhelming feeling of being constantly overwhelmed. With so much information available at our fingertips, it can be challenging to filter out what is truly important and relevant. As a result, we find ourselves drowning in a sea of information, unable to make sense of it all. This leads to a sense of anxiety, stress, and even a loss of focus and productivity.Moreover, information overload can also lead to a phenomenon known as "analysis paralysis." With so many options and possibilities presented to us, we often find ourselves unable to make decisions. We become paralyzed by the fear of making the wrong choice, constantly second-guessing ourselves and seeking more information. This not only wastes precious time and energy but also hinders our ability to take action and move forward.In the quest for knowledge, we often forget the importance of ignorance. Ignorance, in this context, does not mean lack of knowledge, but rather the ability to be selective and mindful about the information we consume. By embracing ignorance as our superpower, we can free ourselves from the burden of information overload and harness true bliss.Ignorance is bliss because it allows us to focus on what truly matters. By consciously choosing what information to engage with, we can prioritize our mental and emotional well-being. We can create space for deep thinking, introspection, and genuine connections with others. Ignorance is not about being uninformed; it is about being intentional about the information we consume and the impact it has on our lives.In a knowledge-driven world, it is crucial to recognize the curse of information overload and embrace the power of ignorance. By doing so, we can reclaim our mental and emotional well-being, find clarity amidst chaos, and truly harness bliss in our lives. Ignorance is, indeed, our superpower.

 • af Florian Kragulj
  1.231,95 - 1.531,95 kr.

  Organizations are increasingly recognizing the importance of sustainability and responsibility. They are challenged to develop a holistic approach to value creation that reconciles economic, social, and environmental goals. This book describes how knowledge can facilitate this process and amplifies the idea of knowledge management to strategically serve multiple stakeholders in a sustainable and responsible way. In particular, the book introduces the concept of the "e;Need Knowledge-Driven Organization."e; It builds on mature research on organizational purpose, stakeholder theory, and phronesis, and advances the concept of "e;needs."e; This provides a new lens for understanding the sustainable and responsible business case: First, people are motivated by their needs, and organizations represent social structures that facilitate the satisfaction of shared needs. Second, needs reflect and combine social, environmental, and economic concerns, making sustainability and responsibility more realizable for practitioners. And third, needs provide a reference point for holistic value creation and can thus align knowledge processes and structures in organizations.

 • af Constantin Bratianu
  928,95 kr.

  Knowledge translation is a relatively new research topic originating in fields of health sciences and economic development. It is of great interest to knowledge management researchers and practitioners.

 • af Fiorella Foscarini
  930,95 - 1.203,95 kr.

 • af David Keyes
  622,95 kr.

  Learn how to use R for everything from workload automation and creating online reports, to interpreting data, map making, and more.Written by the founder of a very popular online training platform for the R programming language!For statisticians, R is the go-to programming language for complex numerical analysis—but it comes in handy for a lot more than that. In R Without Statistics you’ll discover ways that R can be used by the rest of us! Packed with real-world examples and easy-to-follow coding instructions, it introduces R’s application in a wide range of non-statistical tasks, from data visualization and interpreting survey results, to map plotting and automating workloads. Each chapter features an actual R programmer who achieved something novel using the language, and then covers the case study and code samples demonstrating exactly how they did it. Whether it’s creating visualizations for Scientific American, applying a consistent theme to BBC graphics, organizing professional government reports, or effectively mapping the spread of COVID-19, R offers a unique way to transform your work.

 • af Anna (Jagiellonian University Wziatek-Stasko
  473,95 - 1.589,95 kr.

 •  
  1.476,95 kr.

  This book explores links between environmental knowledge management and sustainability challenges faced by organisations, individuals and society. It will be of value to students and researchers with a focus on tourism.

 •  
  574,95 kr.

  This book explores the application of established software engineering knowledge and practices to developing big data systems, enhanced with dedicated knowledge management during software development. It looks at explicit knowledge construction and management and system development as a process of social construction of shared knowledge.

 •  
  462,95 kr.

  Based on the importance of human being as creator and manager of knowledge towards the achievement of sustainability in the current digital age, this book is an effort to expose many studies taking the individuals as centers of knowledge and starting points for environmental, social and economic development.

 •  
  596,95 kr.

  Emerging multinational enterprises (or EMNEs) have made a huge impact on the international business stage by internationalising at a rapid rate.

 •  
  440,95 kr.

  Information and Knowledge Organisation explores the role of knowledge organisation in the digital humanities. By focusing on how information is described, represented and organised in both research and practice, this work furthers the transdisciplinary nature of digital humanities.

 •  
  462,95 kr.

  This book provides detailed conceptualization and investigation of organizational characteristics and practices that influence internal barriers to open innovation.

 • af Jeff M. (University of North Texas Allen
  222,95 - 598,95 kr.

 • af Andreas (ESCP Business School Paris Kaplan
  228,95 - 546,95 kr.

 • af Margie (UnitedHealth Group Foster
  822,95 kr.

  In order to achieve its full value, knowledge must flow and be continuously used. Knowledge use, reuse, and repurposing has been a challenge discussed in knowledge sciences literature for over three decades. The authors investigate and offer solutions to two key challenges - how to preserve and curate knowledge.

 • af Mihir Jagruti
  132,95 kr.

  Friends, in this book I have taken advantage of various websites related to mutual funds and their references and the experience of various experts and their knowledge of mutual funds for various information, this book is intended to provide various information related to mutual funds in one book. Written in which I have given only information related to mutual funds based on my own experience, Note that none of my words are my own. For this I have used information and websites of various mutual fund companies and their knowledge centers.The information given here is based on assumptions and information only..this book does not endorse any kind of belief, information. Consult relevant expert before acting on any information or assumption.,

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.