Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Byggeri, anlægsindustri og sværindustri

Her finder du spændende bøger om Byggeri, anlægsindustri og sværindustri. Nedenfor er et flot udvalg af over 93 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Jernindustri, stålindustri og metalindustri.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Søren Vadstrup
  156,95 - 459,95 kr.

  BYHUSET er en omfattende bog om, hvordan man istandsætter og ombygger byhuse og lejligheder på en måde, som er i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur og brug af materialer – skrevet af landets vel nok mest vidende mand på området. Bogen er relevant for alle, der bor i etagehus, rækkehus, villa eller parcelhus i en af de danske storbyer, forstæder eller provinsbyer.Befolkningstallet i byerne vokser eksplosivt, og det er især de historiske bykerner, der tiltrækker danskerne. Vi får her en interessant gennemgang af både byens og byhusets udvikling fra de ældste tider til i dag, herunder de arkitektoniske stilarter og materialer. Der er kapitler om de forskellige typer af boliger, deres baggrund, karakteristika og indretning.Endelig giver bogen ikke mindst konkret rådgivning og vejledning om istandsættelse, ombygning, bygningsbevaring og reetablering, hvor de forskellige bygningsdele såsom gennemgås systematisk.SØREN VADSTRUP er uddannet restaureringsarkitekt i 1978. Leder af Raadvad-Centeret 1989-2002 og siden 2006 forsker, underviser og formidler på Center for Bygningsbevaring i Raadvad.Siden 2011 desuden forskningslektor på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Udgav i 2004 bogen "Huse med sjæl".I 2001 købte og restaurerede Søren Vadstrup med familie en fredet firelænget bindingsværksgård i Viby på Fyn. Sideløbende har han bl.a. i en årrække beskæftiget sig med registrering og restaurering af ældre bygninger i Grønland, Island og på Færøerne.

 • af Mogens Rasmussen & Borris Pedersen
  547,95 kr.

  Grundbogen beskæftiger sig med de mest anvendte materialer i metalindustrien, og hvordan de bearbejdes og reagerer. Både gamle og nyere metaller og legeringer, støbeteknikker, hærdemetoder og anvendelsesformål beskrives. Bogen tager selvfølgelig højde for den stigende anvendelse af en lang række nye materialer som for eksempel plast, der har fået en omfattende beskrivelse med hensyn til struktur, bearbejdningsmuligheder og anvendelsesmuligheder. Desuden rummer bogen også en beskrivelse af keramiske materialer. Materialelære for Metalindustrien er skrevet til undervisningen på metaluddannelserne og inden for teknikerområdet. Den er også særdeles velegnet som håndbog og opslagsbog ude i virksomhederne.

 • - Konstruktionslære for træfagene
   
  287,95 kr.

  Træsamlinger og lette konstruktioner beskriver de mest anvendte træsamlinger, som indgår i byggeri. Der er lagt vægt på at beskrive samlingerne enkeltvis, og hvordan de indgår i lette konstruktioner, både som bærende og ikke bærende konstruktioner.Ud over en teoretisk gennemgang af samlingstyper indholder bogen også eksempler på opsnøringsprincipper i praksis. I 5. udgaven er bogen udvidet til 132 sider, og der er foretaget rettelser i tegninger og tekst. Bogen indgår i serien af bøger om konstruktionslære for træfagene.

 • af Tage Kørner
  352,95 kr.

  Denne lærebog om byggestyring af større byggesager i udførelsesfasen er en unik beskrivelse af hvad der kræves for at undgå de katastrofale udviklinger som mange store byggesager gennemløber. Ingeniør Tage Kørner øser her af den kolossale erfaring han har opnået gennem et helt liv i branchen. 20 år ansat hos entreprenører og 25 år i eget regi med opgaver for både private og offentlige bygherrer.Bogen henvender sig til byggefolk, arkitekter eller ingeniører der allerede beskæftiger sig med byggestyring/ledelse eller ønsker at gøre det.

 • - Kontruktionslære for træfagene, tømrer
   
  217,95 kr.

  I bogen Trapper gennemgås forskellige former for trappekonstruktioner: Ligeløbstrapper, kvart- og halvsvingstrapper, spindel- og vindeltrapper samt håndlistekrumninger. Med mange velvalgte illustrationer, der giver en god forståelse for teorien.

 • af Jørgen Christiansen, Kaj Ovesen, Finn Schmidt-Jørgensen & mfl.
  117,95 kr.

 • - Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand
  af Michael Gjedde-Nielsen & Hans Lykke Hansen
  1.097,95 kr.

  Bogen giver en detaljeret gennemgang af ABR 89 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, der er det juridiske grundlag for langt de fleste aftaler, der på bygge- og anlægsområdet indgås mellem arkitekter og ingeniører og deres klienter. Bogen indeholder henvisning til relevant litteratur samt praksis fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed og domstolene. Bogen gennemgår blandt andet: Rådgivningens former Ansvar for fejl og forsømmelser Honorarspørgsmål Reglerne om arkitekter og ingeniørers ophavsret Ansvar for forsinkelse Udskydelse og standsning af opgaven Tidsfrister Misligholdelse Tvisteløsning Nyt i 3. udgave 3. udgaven er udbygget med enkelte nye afsnit, ligesom der er sket en opdatering af litteratur og retspraksis. Målgruppe Bogen er nyttig for advokater, domstolsjurister, arkitekter, ingeniører og bygherrer. Om forfatterne Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen er advokater og partnere i Viltoft, der er specialiseret inden for entreprise, udbud og proces.

 • af Tom Nielsen
  347,95 kr.

  90% af danskerne bor og bevæger sig på 10% af landets areal. Bogen BYEN DANMARK giver en beskrivelse af hvordan byerne i Danmark har udviklet sig fra midten af 1800-tallet frem til i dag. For at forstå de danske byer som de ser ud i dag må man forstå den lange udviklingshistorie, der har formet dem. I dag er grænserne mellem by og land opløst, byerne er flydt ind i hinanden og de ikke længere kan defineres enkelt som modsætning til resten, ’landet’. Byen Danmark er den mere eller mindre sammenhængende struktur af bydele og infrastruktur som 9 ud af 10 af danskerne lever i. Byen Danmark er hverken ny eller gammel. Den er vokset frem med industrialiseringen af samfundet og er det uomgængelige udgangspunktet for de fremtider vi kan forestille os for livet i Danmark.

 • - Kom igang
  af Poul Rythov-Andersen
  187,95 - 257,95 kr.

  Her er en bog som giver dig et indblik i de gamle malemetoder, hvordan man fremstillede farver og andre produkter og hvilke teknikker man brugte.Samtidig er det en beskrivelse af forskellige farvesystemer og nogle teknikker som kan bruges i forbindelse med de nye maleprodukter til kunstnere.

 • - kom igang
  af Poul Rythov-Andersen
  247,95 kr.

  En håndbog i serien for gør det selv maleren, denne gang om nye malemetoder og farvesammensætning.Læs også første bind: "Gamle malemetoder og farvelære"

 • - – EN HÅNDBOG FOR FAGLIGE BALLADEMAGERE
  af Jane Slaughter, MARK BRENNER & Alexandra Bradbury
  165,95 kr.

  Bogen koger det grundlæggende ved organisering ned til 48 hemmeligheder og arrangeret dem i otte lektioner. Hver HEMMELIGHED indleder et nyt kapitel i organiseringsprocessen. Undervejs er der VIRKELIGHEDENS EKSEMPLER, der viser, hvordan organisatorer har brugt HEMMELIGHEDERNE i virkelige kampe. Bogen indeholder også vigtige TIPS, til organiseringsprocessen og ØVELSER.Bogen er skrevet til almindelige arbejdere, der vil kaste sig ud i at organisere deres arbejdsplads, men du kan bruge de grundlæggende metoder til alle typer organisering, uanset om du vil organisere et fag, en branche eller noget helt andet.Bogen indeholder en rækker øvelser som bla. Kan ses på www.solidaritet.dk/haandbog

 • af Erik Brandt, Tommy Bunch-Nielsen, Martin Morelli, mfl.
  747,95 kr.

 • - - træhus på skruefundament
  af Tom Thinggaard Pedersen
  267,95 kr.

  TOM THINGGAARD PEDERSEN er endriftig forfatter og temaerne for hans for-fatterskab spænder vidt. Den røde tråder dog tydelig. Hans budskab handlerom ikke at være bange for at prøve no-get nyt og måske endda turde at være“first-mover”. Det gælder også dennebog, der på en spændende og illustrativmåde fortæller om byggeriet af familiensnye træhus - fra køb af byggegrund tildet færdige hus - placeret med udsigtud over Randers fjord. Huset blev byg-get på et skruefundament, et innovativtfundamentsystem, som fjerner behovetfor støbning med traditionelt CO2 klima-belastende beton.

 • af Mogens Hansen, Eric Boesgaard & Henrik Fausing
  952,95 kr.

  ABT 18 for praktikere er en juridisk kommentar til de Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18), der blev vedtaget af byggeriets parter i 2018. Selvom der er en høj grad af identitet mellem bestemmelserne i ABT 18 og AB 18, er der meget afgørende forskelle mellem totalentreprise og de øvrige entrepriseformer. Bogen skal ses i dette lys og er et entrepriseretligt værktøj en juridisk ståbi - for bygherrer og entreprenører samt deres administrative funktioner. Forfatter-trekløveret har tværgående erfaring med og fra bygge- og anlægsbranchen og mange års indgående kendskab til byggeriets retsforhold.

 • - (Tidligere titel ABR 89) . Almindelige Bestemmelser for Rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed med kommentarer
  af Michael Gjedde-Nielsen, Peter Fauerholdt Thommesen, Morten Ruben Brage, mfl.
  1.547,95 kr.

  Bogen indeholder udførlige kommentarer til ABR 18 ¨Den 1. januar 2019 trådte Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) i kraft, og dette standarddokument anvendes i dag som grundlag for langt de fleste aftaler med arkitekter, ingeniører og andre tekniske rådgivere inden for bygge- og anlægssektoren. ABR 18 afløser ABR 89 og er en total omskrivning og betydelig udbygning af dette dokument. Bogen indeholder en grundig gennemgang af hver enkel af de i alt 63 paragraffer med inddragelse af AB-udvalgets betænkning og relevant litteratur samt med udførlige referencer til relevant retspraksis såvel ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de almindelige domstole.Af områder, bogen beskæftiger sig med, kan især nævnes: Opbygning af rådgiveraftalenRådgiverens udførelse af opgaven, herunder bl.a. rådgivningens faser, ændringer i opgaven samt projektgennemgangBetaling af rådgiverens arbejdeReglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsretBygherrens sanktioner ved mangelfuld rådgivning, herunder afhjælpning, afslag i rådgiverhonoraret, erstatning samt konventionalbodAnsvarsbegrænsningerne i ABR 18Parternes ansvar for at overholde tidsplanen, herunder erstatning eller dagbod ved forsinkelseUdskydelse og standsning af opgaven samt ophævelseTvistløsningssystemet Målgruppe Bogen henvender sig især til advokater, dommere, arkitekter, ingeniører, bygherrer og totalentreprenører. Bogen gennemgår blandt andet: Rådgivningens former Ansvar for fejl og forsømmelser Honorarspørgsmål Reglerne om arkitekter og ingeniørers ophavsret Ansvar for forsinkelse Udskydelse og standsning af opgaven Tidsfrister Misligholdelse Tvisteløsning

 • - En byggeteknisk undersøgelse
  af Jesper Engelmark
  367,95 kr.

  En klassiker er genfødt!Klassikeren Københavnsk etageboligbyggeri 1850-1900 har SBi valgt at genoptrykke.Bogen er fra 1983 og er et indblik i etageboligbyggeriet, hvad angår både materialer og konstruktioner.Københavnsk etageboligbyggeri er udgivet for at sikre bedst mulige resultater af byfornyelse og boligforbedringer - og er på den baggrund stadig lige aktuel.

 • af Hanne Lehrskov, Rie Øhlenschlæger, Karin Kappel, mfl.
  216,95 kr.

  En bog om dansk byggeri (nybyggeri og renovering) med fokus på energi og arkitektur. Bogen præsenterer det bedste i ny dansk energiorienteret arkitektur, med fokus på de arkitektoniske - og energimæssige virkemidler i den integrerede designproces, der tilsammen resulterer i arkitektonisk kvalitet. Bogen er opbygget i to dele, bestående af først en indføring i problemstillinger og løsningsmuligheder eksemplificeret ved udvalgte projekter, og derefter et katalog som gennemgår en lang række projekter indenfor kategorierne boliger, erhverv, uddannelse, institutioner, idræt og kultur. Projekter er eksempelvis Århus Kommunes nye kontorbyggeri (C.F.Møller), børneinstitutionen Solhuset i Hørsholm (Christensen & Co.), Wides erhvervsbygger (White), Energimidts nye domicil (Årstiderne) og renovering af Hyldespjældet i Albertlund (Rubow Arkitekter m.fl.) Bogen er rigt illustreret med fotos. Ved udvalgte projekter tillige med energidiagrammer.

 • af Tracy Blom
  172,95 - 272,95 kr.

 • af P. D. Mason
  166,95 kr.

  Dive into the dynamic world of construction project management with the 2024 Student Edition of "Construction Project Management 101: For Beginners & New Graduates." The essential guide to navigating the intricacies of this highly lucrative and fast-paced field is finally here! Unlock the secrets of success as a new construction project manager, gaining insights into the daily duties that shape the industry. Authored by vocational career expert and 26-year construction veteran P.D. Mason, in collaboration with the Construction Education Alliance, this edition is tailored to enhance the futures of the next generation of construction project managers. What sets this book apart? It's not just a manual; it's your job site companion. From understanding the expectations placed on construction project managers to gaining insider perspectives on various construction management sectors, this book is your ticket to a successful career launch.Safety is paramount, and we guide you through navigating OSHA standards. We explain the intricacies of the Critical Path Method (CPM), resource leveling, and time/cost relationships. You'll gain invaluable information about master project budgeting and cost control strategies and insights into construction contracts and risk management. Learn about distinct differences of means and methods in construction as we explore three different projects, offering a practical understanding of the field. Look into the technological future of the construction industry, equipping you with the knowledge needed in today's digital landscape.We've also compiled over 250 of the most common construction terms and definitions to enhance your knowledge!This 2024 Student Edition readies you to enter the construction field with a working knowledge of best practices in construction. Let "Construction Project Management 101" be your guidebook to success in the fast-paced construction project management world. It's more than a book; it's your comprehensive toolkit for construction project management success!

 • af Todd R. Zabelle
  253,95 kr.

  The separation of planning from doing and the preoccupation with administration, contracts, and scheduling over designing and building has been disastrous for construction. Lawyers, planners, risk managers, schedulers, and other administrative roles impede the ability of architects, engineers, and craftspeople-the professionals who design and build the things society needs to function. It isn't just a matter of getting things done on time-if you're the owner of an asset, manage a construction company, or invest in a project, overcoming these limitations is critical to your ability to compete and profit.Todd Zabelle, a recognized expert, construction CEO, and one of the founders of the lean construction movement, looks critically at each aspect of the industry, from production to construction to design to deployment to what the future holds, deftly analyzing where we've gone wrong and offering concrete, clear-eyed solutions for how to fix it.Zabelle's incisive wit and pulls-no-punches honesty are a refreshing antidote to the bland, overly polite, vacuous dialogue of board meetings and academic conferences. Speaking from the heart-and informed by over thirty years of experience in all facets of the industry-Zabelle delivers a much-needed wakeup call at a time when it's needed most.

 • af United States Information and Educat
  257,95 kr.

 • af Blanca Tejedor Herrán
  1.928,95 kr.

  Diagnosis of Heritage Buildings by Non-Destructive Techniques offers an up-to-date overview of state-of-the-art knowledge by collating specialized studies written by an international group of experts in the field, while also examining the value of these non-intrusive methods through a number of real-life case studies which prove NDT techniques¿ global relevance. The volume is an invaluable reference resource for students, researchers, and practitioners alike. Besides their notable historical and cultural significance, heritage buildings crucially contribute to the economy of those countries that rely heavily on the tourism industry. Investigation and monitoring of the origins of deterioration and damage are therefore key to the preservation of architectural heritage.

 • af Ayodeji Emmanuel (Federal University of Technology Akure Oke
  693,95 - 1.832,95 kr.

 • af Nirajan Kumar Jha
  197,95 kr.

  First, we have to understand what is precast concrete. Precast concrete can also be called readymade concrete or prefabricated concrete. Following is the definition of precast concrete. The form of construction where concrete is cast in a reusable mold and then cured in a controlled environment (a precast plant) is called precast concrete. The casted structural member is then transported to the construction site and then erected. Structural members such as concrete frames, concrete walls, concrete floors, etc. can be constructed using precast concrete. There are many precast concrete advantages. They are discussed below.1. Saves Construction Time: Precast Concrete construction saves time, and the risk of project delay is also less. The precast concrete casting can be carried on simultaneously with other works on site such as earthwork, survey, etc., and thus saves time. It is a major advantage of precast concrete.2. Quality Assurance: The key factors which regulate the quality of construction such as curing, temperature, mix design, formwork, etc. can be monitored for pre-cast concrete. So, improved quality construction can be performed.3. Usage of Prestressed Concrete: By using pre-stressed precast, structural materials of high strength and load-bearing capacity can be achieved, which can result in greater clear span, reduced size of the cross-section of structural members, etc4. Cost-effective: The simplified construction process reduces time and increases productivity, quality, and safety and thus the cost is reduced.5. Durability: Precast Concrete structure has a longer service time period and minimal maintenance. The high-density Precast Concrete is more durable against acid attack, corrosion, and impact, reduces surface voids, and resists the accumulation of dust.)

 • af Wayne Dowridge
  182,95 kr.

  a step by step guide for wall and wood for the beginning and exprecince builder

 • af Moosa Mazloom
  1.678,95 kr.

  Impressive engineering advances have occurred that can curb the impact of seismic events on residential properties, commercial edifices, architectural heritage, and infrastructure. Written by a university professor with decades of on-site experience, Construction of Earthquake-Resistant Concrete and Steel Structures offers up-to-date information and technical competence with the aim of supporting an understanding of fundamental concepts for concrete and steel structures, shell elements, and reinforcement detailing. The volume is an invaluable resource for students, researchers, and early-career practicing professionals to also learn about construction issues and how to solve practical challenges while ensuring that building codes (ACI, AISC, ANSI, ASCE, RCSC, and many more) and design standards¿ requirements are upheld.

 • af Samuel Adekunle
  1.832,95 kr.

  This book adds important literature to the BIM maturity body of knowledge in developing countries and it fills huge gap in research and industry practice.

 • af Chetan Singh
  147,95 kr.

  Rebound Hammer Test and Non-Destructive Testing (NDT) of Concrete are essential techniques used in the assessment of the quality, durability, and structural integrity of concrete structures. This book provides a guide to the principles, applications, and techniques involved in these methods. The NDT test for concrete and rebound hammer test book starts by introducing the basic properties of concrete, its construction process, and the reasons why testing is crucial. It then delves into the various methods of NDT, including Ultrasonic Pulse Velocity, Ground Penetrating Radar, and Impact Echo, among others. The focus of the book, however, is on the Rebound Hammer Test, which is one of the most widely used NDT methods for concrete. The book discusses the theory behind the Rebound Hammer Test, how it works, and the factors that affect its accuracy. It provides detailed guidance on how to perform the test correctly and interpret the results. The book also covers the limitations of the test and its potential sources of error. In addition to the technical aspects of the Rebound Hammer Test and NDT, the book also covers the practical applications of these methods. It discusses how these techniques can be used to assess the quality and durability of concrete structures, identify defects and damage, and plan maintenance and repair activities. The book includes a glossary of key terms and concepts, as well as a comprehensive set of frequently asked questions to help readers understand the material better. Overall, this book is an essential resource for engineers, technicians, and researchers working in the field of concrete construction and maintenance. It provides a thorough understanding of the Rebound Hammer Test and NDT, including the practical applications and limitations of these methods.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.