Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Selskabsret

Her finder du spændende bøger om Selskabsret. Nedenfor er et flot udvalg af over 532 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (514)
 • (18)
Format
 • (473)
 • (364)
 • (9)
 • (6)
 • (4)
Sprog
 • (14)
 • (454)
 • (61)
Pris
DKK
Serie
 • (24)
 • (15)
 • (13)
 • (12)
 • (9)
 • (9)
 • (7)
 • (4)
 • (4)
Vis mere
Tag
 • (5)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Erik Werlauff
  1.790,95 kr.

  En teoretisk og praktisk gennemgang af retsforholdene for erhvervsdrivende juridiske personer efter selskabsreformerne i 2010 og 2013.Bogen giver en grundig gennemgang af retsforholdene for selskaber og andre juridiske personer, som følges gennem alle relevante faser:Valg af retsformStiftelseInterne regelsætKapitalforholdLedelseSammenlægning og overtagelseKoncernforholdÅrsrapport og evt. revisionOpløsning mv.Fremstillingen omfatter både det lille anpartsselskab og det store aktieselskab, der evt. opererer internationalt. Relevante internationale og EU-retlige aspekter inddrages i fremstillingen. Hovedvægten ligger på aktie- og anpartsselskaberne, men også andre retsformer behandles, herunder interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsvirksomheder, foreninger og fonde.Nyt i 9. udgaveBogen er ajour med reformerne i 2013, herunder indførelsen af iværksætterselskabet (IVS) med et kapitalkrav på 1 krone, muligheden for hjemstedsflytning til og fra Danmark samt en lang række forenklinger ved fusion, spaltning og andre transaktioner.MålgruppeBogen henvender sig til teoretikere, praktikere og studerende.Om forfatterenAdvokat (H), professor, dr. jur. Erik Werlauff forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han har sin egen specialiserede advokatpraksis og er desuden dommer i danske og internationale sager om erhvervsretlige forhold. (www.werlauff.com).

 • af Erik Werlauff & af Peer Schaumburg-Müller
  533,95 kr.

  Bogen giver i sin 4. gennemreviderede udgave svar på alle de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og om aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler. Ejeraftaler kan ikke binde selskabet eller dets generalforsamling, og bogen gennemgår konsekvenserne heraf. Det påvises, at ejeraftaler er højaktuelle, men siden selskabsreformen fra 2010 har skullet nytænkes og reformuleres, ligesom de skal koordineres med vedtægterne. Bogen redegør for faldgrupper i sammenhængen mellem vedtægter og ejeraftaler og ved formuleringen af særligt ejeraftaler.Bogen er forsynet med talrige formuleringseksempler, og indeholder tjeklister og paradigmer til udarbejdelse af vedtægter og ejeraftaler. Alle bogens 14 paradigmaer kan gratis downloades som word-dokumenter (docx) af abonnenter på jurabibliotek.dk og let tilpasses.Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør, adjungeret professor på Aalborg Universitet, ekstern lektor ved CBS, og censor bl.a. på de juridiske uddannelser på universiteterne. Han er forfatter til en lang række bøger inden for bl.a. selskabsret.Erik Werlauff er professor, dr.jur., forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han rådgiver selskaber og er dommer i danske og internationale voldgiftssager om bl.a. selskabsretlige spørgsmål. www.werlauff.com

 • - Joint ventures, koncerner og grænseoverskridendeomstruktureringer
  af Karsten Engsig Sørensen
  705,95 kr.

  Denne fremstilling behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer:joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomhederkoncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber som normalt er underlagt en vis form for fælles ledelsegrænseoverskridende omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser mv.Bogens sigte er at give læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt i de juridiske problemer, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til.Fremstillingen fokuserer primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige og skatteretlige aspekter.Fremstillingen er en samskrivning, opdatering og udbygning af forfatteren hidtidige forskning på området.

 • - Udviklingslinjer i ledelsesansvaret
  af Carsten Fode
  447,95 kr.

  Bestyrelsesarbejdet har ændret sig væsentligt de senere år og er blevet mere omfattende og komplekst. Samtidig er der kommet større fokus på bestyrelsesansvaret, og antallet af ansvarssager stiger. Frygten for ansvar kan være ødelæggende for gode initiativer, gøre det sværere at rekruttere kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og lægge en dæmper på den forretningsmæssige udvikling. Det gælder, hvad enten frygten er berettiget eller ej. Hvem har lyst til at blive mødt med ruinerende personlige erstatningskrav og langvarige retssager? Men hvad er baggrunden for stigningen i ansvarssager? Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger beskriver de seneste års udviklingstendenser, herunder påvirkningen fra udlandet. Udviklingen er bl.a. påvirket af muligheden for gruppesøgsmål, for inddragelse af såkaldt litigation funding, øget aktionæraktivisme samt helt nye sagstyper. Det øgede fokus på bestyrelsesansvaret rejser spørgsmålet, om bestyrelsen har mulighed for at blive friholdt fra ansvar i forhold til selskabet og kapitalejerne. I bogen diskuteres behovet for konkret at kunne indgå en aftale om friholdelse for ansvaret, ligesom de konkrete muligheder analyseres. Der synes at være langt større muligheder for sådanne friholdelsesaftaler end normalt antages. Bogen sætter desuden fokus på de ikke uvæsentlige faldgruber i bestyrelsesansvarsforsikringerne. Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger henvender sig til erhvervsadvokater, virksomhedsjurister og bestyrelsesmedlemmer. Carsten Fode er adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet og advokat med speciale i selskabsret. Han har ført eller som faglig rådgiver været involveret i en lang række af de sager om ansvarspådragelse, der har været de seneste år.

 • af Hanne Søndergaard Birkmose, Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (Red.)
  447,95 kr.

  Selskabsretten og de tilgrænsende retsområder, der sætter rammen for drift afselskaber, er under konstant udvikling. Lovreformer, nye domme og nye soft law-initiativer stiller krav til akademikere, jurister, revisorer og andre, som beskæftiger sig med regulering af selskaber. I bogen sætter forskere og praktikere fokus på dels ændringer i selskabsretten efter reformen af selskabsloven, dels udviklingen inden for andre områder af relevans for danske selskaber og analyserer deres indhold og konsekvenser.

 • - Kapitalselskaber
  af Mathias Navneet Gørup
  188,95 kr.

  Med kompendiet Selskabsret – Kapitalselskaber får du indblik i de civil- og skatteretlige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i kapitalselskabsregi. Kompendiet henvender sig primært til studerende, der ønsker en gennemgang af de kapitalselskabsretlige regler i komprimeret form – eksempelvis som supplement til undervisningen eller eksamenslæsningen.I modsætning til andre kompendier, udmærker dette kompendium sig ved ikke at være skrevet over en bestemt lærebog eller forudsætte et dybere kendskab til fagets primære litteratur. Kompendiet fungerer således som et selvstændigt værk og kan derfor bruges på tværs af studier på landets universiteter.Derudover er kompendiet karakteriseret ved at være skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren nødvendigvis har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for selskabsret kan således også have glæde af at læse bogen.

 • - Personselskaber
  af Mathias Navneet Gørup
  188,95 kr.

  Med kompendiet Selskabsret – Personselskaber får du indblik i de civil- og skatteretlige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i personselskabsregi. Kompendiet henvender sig primært til studerende, der ønsker en gennemgang af de personselskabsretlige regler i komprimeret form – eksempelvis som supplement til undervisningen eller eksamenslæsningen. I modsætning til andre kompendier om personselskaber, udmærker dette kompendium sig ved ikke at være skrevet over en bestemt lærebog eller forudsætte et dybere kendskab til fagets primære litteratur. Kompendiet fungerer således som et selvstændigt værk og kan derfor bruges på tværs af studier på landets universiteter. Derudover er kompendiet karakteriseret ved at være skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren nødvendigvis har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for selskabsret kan således også have glæde af at læse bogen.

 • af Rene Barents
  1.904,95 kr.

  European Monographs Series, Volume 9This second and much-revised edition of the pre-eminent work on European Union (EU) agricultural law emphasises the sweeping changes that have led to the gradual expansion of the common agricultural policy to encompass the food chain as a whole. Although the new edition's purpose and methodology remain the same, the author presents a completely new overview of the field as it now exists, including the effects of the latest reform measures up to 2021 and their implications for the future.Imparting in-depth awareness of the multifunctional character of agriculture today - its importance for environmental protection, preservation of biodiversity, public health, mitigation of climate change, and rural development, as well as its international obligations - the book provides matchless insight and clarifications on such critical legal details as the following:analysis of the Green Deal, the Farm to Fork Strategy, and the Biodiversity Strategy for 2030;extensive treatment of the TFEU provisions on agriculture and the impact of international legal instruments;clear and easily accessible treatment of the legislation on market and price policy, competition, and the agri-food chain;thorough analysis of administrative law aspects, in particular, the rights and obligations of operators in the framework of numerous subsidy arrangements and related topics such as sanctions and force majeure; andin-depth treatment of the importance of the general principles of EU law for legal protection.Given that about one-third of the EU's budget is spent on agriculture - and that European legislation on agriculture is voluminous and complicated and case law is abundant - this well-organised and lucid exposition will be of immeasurable value to any practitioner asked to deal with a case involving agriculture anywhere in the EU. Academics aware of the growing intricacy of the field will welcome the author's reflections on the meaning and significance of EU agricultural law.

 • af Bernard Taverne
  2.213,95 - 2.336,95 kr.

  The grave concern of governments for the negative impact on the world climate caused by the release into the atmosphere of CO2 resulting from human activity, and under human control, such as the burning and combustion of oil products from the refinery, of natural gas and coal (the fossil fuels) made it possible for the international community to agree to and establish a global climate agreement, viz. The Paris Agreement of 1915. In order to meet the objectives of this Agreement, governments will try (among other measures) to curb the consumption of fossil fuels. This will not be easy since, in particular in less advanced economies, fossil fuels are for the coming decades indispensable. In more advanced economies, there are alternatives available, but as long as a possible switching to nuclear fission energy meets with public opposition, even the more advanced economies will remain dependent on fossil fuels for the coming decades.In its deeply informed discussion of the involvement of industry and governments with the production and use of petroleum, the prodigious scope of the coverage encompasses the following and much more:technical and environmental aspects of the production of oil and natural gas;position and function of petroleum and natural gas in the economy;government policies and attitudes towards fossil fuels, particularly with respect to climate change;national and international regulation of onshore or offshore petroleum operations;how oil and natural gas markets work;old and new forms and manifestations of political risk;distinction between licence-based and contract-based petroleum legislation;production sharing agreements; andpetroleum taxation.The author draws on laws, contracts, government policy documents, trade journals, and statistical data available from international organizations and institutes and international oil companies. Underlying much of the review and discussion are governmental concerns with the prospects for economic alternatives and control of CO2 emissions. The often conflicting policy options open to governments and the consequences, if any, for both oil and natural gas and the petroleum industry are reviewed and discussed. All statistics and projections regarding reserves, production and consumption of oil and natural gas have been updated.Because so much continues to happen in the realm covered by this book, all who depend on its previous editions will need this updated and significantly rewritten edition. An indispensable resource for petroleum policymakers at every level, this book is of special importance and interest to petroleum venture managers, as well as for lawyers, independent consultants, and other professionals who are required to give advice with respect to the economic, regulatory, and cooperative aspects of petroleum operations.

 • af Lukas Sevcik
  547,95 kr.

  Derived from Kluwer's multi-volume Corporate Acquisitions and Mergers, the largest and most detailed database of M&A know-how available anywhere in the world, this work by a highly experienced team from the leading international law firm Kinstellar, s.r.o., advoktn kancelr, KempHoogstad provides a concise, practical analysis of current law and practice relating to mergers and acquisitions of public and private companies in the Czech Republic. The book offers a clear explanation of each step in the acquisition process from the perspectives of both the purchaser and the seller. Key areas covered include: structuring the transaction; due diligence; contractual protection; consideration; and the impact of applicable company, competition, tax, intellectual property, environmental and data protection law on the acquisition process.Corporate Acquisitions and Mergers is an invaluable guide for both legal practitioners and business executives seeking a comprehensive yet practical analysis of mergers and acquisitions in the Czech Republic.Equivalent analyses of M&A law and practice in some 50 other jurisdictions, all contributed by leading law firms, are accessible on-line at www.kluwerlawonline.com under Corporate Acquisitions and Mergers.

 • af Branislav Maric
  547,95 kr.

  Derived from Kluwer's multi-volume Corporate Acquisitions and Mergers, the largest and most detailed database of M&A know-how available anywhere in the world, this work by a highly experienced team from the leading international law firm Corporate/M&A Practice Group, Kinstellar Belgrade & Tax/Accounting Group, TPA Serbia doo provides a concise, practical analysis of current law and practice relating to mergers and acquisitions of public and private companies in Serbia. The book offers a clear explanation of each step in the acquisition process from the perspectives of both the purchaser and the seller. Key areas covered include: structuring the transaction; due diligence; contractual protection; consideration; and the impact of applicable company, competition, tax, intellectual property, environmental and data protection law on the acquisition process.Corporate Acquisitions and Mergers is an invaluable guide for both legal practitioners and business executives seeking a comprehensive yet practical analysis of mergers and acquisitions in Serbia.Equivalent analyses of M&A law and practice in some 50 other jurisdictions, all contributed by leading law firms, are accessible on-line at www.kluwerlawonline.com under Corporate Acquisitions and Mergers.

 • af Marcell Horvath
  495,95 kr.

  Derived from Kluwer's multi-volume Corporate Acquisitions and Mergers, the largest and most detailed database of M&A know-how available anywhere in the world, this work by highly experienced partners in the leading international law firm Kinstellar, Becher & Torma provides a concise, practical analysis of current law and practice relating to mergers and acquisitions of public and private companies in Hungary. The book offers a clear explanation of each step in the acquisition process from the perspectives of both the purchaser and the seller. Key areas covered include: structuring the transaction; due diligence; contractual protection; consideration; and the impact of applicable company, competition, tax, intellectual property, environmental and data protection law on the acquisition process.Corporate Acquisitions and Mergers is an invaluable guide for both legal practitioners and business executives seeking a comprehensive yet practical analysis of mergers and acquisitions in Hungary.Equivalent analyses of M&A law and practice in some 50 other jurisdictions, all contributed by leading law firms, are accessible on-line at www.kluwerlawonline.com under Corporate Acquisitions and Mergers.

 • - A Comparative Analysis
  af Helén Anderson
  2.079,95 kr.

  The corporation's ability to avoid the costs of risks that materialize as a result of its pursuit of profits is a departure from the market model. It can easily be seen as an evasion of the obligations that go with being the un-coercing, freely-acting and choosing 'invisible hand.' Dramatic corporate collapses and major human and economic disasters due to bad corporate conduct have strengthened the common sense view that, if the corporate directors and officers have made the deliberate act their own in some way, they may be held responsible on the same basis that liberal law holds all individuals responsible for their intended actions in the non-corporate settings. Accordingly, recent decades have seen an increasing number of statutory interventions worldwide that impose direct responsibilities on directors and other corporate officers in respect of a wide range of regulatory regimes: environmental regulation, occupational health and safety and other employment standards, human rights statutes, transportation regimes, consumer and competition laws, protections for creditors and workers against insolvent trading, and the like. Legitimacy crises have pushed legislators to enlarge the number of responsibilities, to increase the amounts of the fines that may be levied and to make it clear that, in some cases, prison sentences will be imposed. This collection of essays describes and analyzes the legal regimes governing directors' liability for corporate fault and default across eleven important trading jurisdictions. It asks: Are the reform provisions, especially director duties of 'due diligence,' sharply enough aimed to attain the goal of corporate accountability? Will it be easy or difficult for defendants to establish that due diligence was exercised? Is it possible that more reliance on self-policing may lead to less documenting and reporting of wrongs and dangers? What impact may schemes of greater self-monitoring have on State regulation? In what ways might corporations react to these demands that they become guardians of the public weal? The authors - each an authority in his or her respective jurisdiction - recognize that the reforms are a reaction to the political problems created by the ill fit of the corporation with the economic and political value systems that we purport to hold dear. As they survey the ways that vibrant economies can frame laws to influence the conduct of directors and companies, they invite further exploration into the political, economic, practical, and evolutionary factors that may explain the convergence and divergence of both statute law and judicial doctrines and the desirability or inevitability of this deeply significant trend.

 • af Sairam Bhat
  386,95 kr.

  Law of Business Contracts in India brings together in-depth, wide-ranging articles by legal experts in the area of Business Contracts. It focuses on the modern forms of business contracts and exposits on the historical evolution, judicial interpretation and future applications of such contracts. The articles bridge the gap between the theoretical understanding of contract law and its practical orientation, need, relevance and challenges. The key features of the volume are: * Comprehensive coverage of modern laws on contract formation. * Discussion on the relevance of international laws in the global business context. * Delineation of the modern style, practice and challenges confronting new forms of contracts. * Description of the application of contract law to special contracts. * Discourse on the issues of international taxation and multinational contractual jurisdiction. * Research-based analysis of the common law approach with the Indian perspective on contract law application. The compilation views modern business contracts in a wide variety of commercial segments-from infrastructure to consortium loans, from joint ventures to outsourcing. It will serve as an excellent reference material for students of law, especially commercial law and business contracts. It will also be an exhaustive guide for lawyers and entrepreneurs.

 • af Klaus J. Hopt
  5.176,95 - 6.111,95 kr.

  Der Grokommentar zum AktG bietet die umfassendste und vollstndigste Darstellung des geltenden Aktienrechts, die in deutscher Sprache erhltlich ist. Sein hohes Ansehen beruht vor allem auf einer wissenschaftlich fundierten und zugleich praxisorientierten Kommentierung, was nicht zuletzt dadurch gewhrleistet wird, dass auch fr die 4. Auflage hervorragende und namhafte Herausgeber und Autoren aus Praxis und Wissenschaft gewonnen werden konnten. Die Kommentierung verfolgt nicht nur das Ziel, gleichzeitig den Ansprchen der Wissenschaft, den breit gefcherten Bedrfnissen der Praxis und den besonderen Wnschen der Gerichte an Informationen und kritischer Aufbereitung zu entsprechen. Der Benutzer soll auch zu abgelegenen Spezialfragen fndig werden, die in keinem anderen Werk behandelt werden. Auch wird der Blick durchweg auf Europa gerichtet, denn die Einflsse der Europischen Union auf das Aktien- und Kapitalmarktrecht sind immer hufiger sprbar und werden knftig noch deutlich zunehmen. Diese Zielsetzungen bedingen es, dass die Kommentierung nicht durchgehend auf einem Stand ist. Solange die 4. Auflage noch nicht ganz abgeschlossen ist, bietet der Verlag den Nutzern deshalb als besonderen Dienst die Mglichkeit, ein vorlufiges, jeweils alle schon erschienen Lieferungen umfassendes GESAMTREGISTER an dieser Stelle abzufragen und herunterzuladen. So ist es mglich, den gesamten Bestand des Grokommentars schnell und einfach zu erschlieen.

 • - Recht, Steuern, Finanzen, Bewertung, Prozess
  af Torsten Bergau
  768,95 kr.

  Das Werk fuhrt Leser, die noch keine Experten im Bereich Mergers & Acquisitions (M&A) sind, anhand typischer Praxisbeispiele in die komplexe Materie ein und erlautert die rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Grundlagen. Viele Praxistipps, Checklisten und Musterformulierungen helfen bei der Umsetzung.Anhand von praktischen Erfahrungswerten werden bewahrte Losungsvorschlage aufgezeigt.

 • af Christoph Schmitt
  1.189,95 kr.

  Fur leitende Mitarbeiter und Juristen in Unternehmen gehort das Verhandeln und Formulieren von Wirtschaftsvertragen zum Arbeitsalltag. Doch oftmals unterlaufen schwerwiegende Fehler, die sich spater kaum mehr beheben lassen und hohe Kosten nach sich ziehen. Das Werk verschafft einen umfassenden Uberblick uber die Moglichkeiten der Vertragsgestaltung, zeigt vielfaltige Regelungsfallen auf und empfiehlt handhabbare Losungsvorschlage.

 • af Thorsten B. Behling
  1.189,95 kr.

  In den letzten Jahren hat sich der Datenschutz zu einer wesentlichen Compliance-Anforderung entwickelt. Dies macht die Implementierung eines effektiven Datenschutzmanagements unentbehrlich. Die sprunghaft gewachsene offentliche Sensibilitat und die zunehmende Komplexitat der rechtlichen Anforderungen stellen viele Unternehmen angesichts der rasanten IT-technischen Entwicklungen vor groe Herausforderungen. Wie damit sachbezogen, rationell und rechtskonform umgegangen werden kann, wird von ausgewiesenen Datenschutzexperten praxisgerecht aufbereitet. Das Handbuch enthalt alles Wesentliche fur die Umsetzung: Hilfen zum Aufbau einer Datenschutzorganisation sowie Erlauterungen zu Auswahl und Implementierung von technisch-organisatorischen Manahmen einschlielich zweckmaiger Prozessmodelle, Marktstandards und Zertifizierungen. Daneben werden die fur ein Unternehmen mageblichen Verarbeitungsarten naher beleuchtet und dargelegt, was datenschutzrechtlich erlaubt und verboten ist. Themen wie die datenschutzkonforme Betreuung und Bewerbung von Kunden einschlielich Credit Management und Scoring werden hierbei ebenso berucksichtigt wie ein datenschutzkonformes Outsourcing und die Ausgestaltung von konzerninternen Datenflussen. Weitere Kapitel befassen sich mit dem Beschaftigtendatenschutz, unternehmenseigenen Kommunikationsmitteln und - zunehmend wichtig - mit unternehmensinternen Ermittlungen. Schlielich werden praktische Losungen fur aktuelle Sonderthemen aufgezeigt, wie Cloud Computing, E-Discovery, Webtracking und Spionage. Dr. Thorsten B. Behling ist Rechtsanwalt in Koln und leitet als Partner der WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH den Fachbereich Datenschutz- und IT-Recht. Prof. Dr. Ralf B. Abel ist Rechtsanwalt in Hamburg, Datenschutzbeauftragter und akkreditierter Sachverstandiger. Er war zuvor Inhaber des Lehrstuhls fur Offentliches Recht, Informations- und Datenschutzrecht an der Fakultat Wirtschaftsrecht der FH Schmalkalden. Die Autoren Prof. Dr. iur. Ralf B. Abel, Rechtsanwalt, Hamburg; Torge Albrecht, Rechtsanwalt, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg; Dr.-Ing. Amir Alsbih, Haufe Gruppe, Freiburg; Sven Bastek, Richter im Bezirk des Oberlandesgerichts Hamm; Dr. iur. Thorsten B. Behling, Rechtsanwalt, Datenschutzbeauftragter, WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Koln; Tobias Brauner, Rechtsanwalt, Datenschutzbeauftragter, KPMG AG Wirtschaftsprufungsgesellschaft, Berlin; Alexander Filip, Oberregierungsrat, Referatsleiter beim Bayerischen Landesamt fur Datenschutzaufsicht, Ansbach; Rudiger Giebichenstein, Dipl. Wirt.-Inf., Partner, WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Koln; Prof. Peter Gola, Konigswinter; Hauke Hintze, Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (FH), WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Koln; Dr. iur. Jorg Hladjk, LL.M., Rechtsanwalt, Hunton & Williams LLP, Brussel; Dr. rer. oec. Frank Hulsberg, Steuerberater, Warth & Klein Grant Thornton AG, Dusseldorf; Dr. iur. Jens Jacobi, Regierungsdirektor, Referent beim Landesbeauftragten fur den Datenschutz Baden-Wurttemberg, Stuttgart; Nicolas Kolsch, Dipl.-Kfm., WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main; Martin Kynast, Regierungsoberrat, stv. Referatsleiter beim Sachsischen Datenschutzbeauftragten, Dresden; Jorg Meyer, Dipl.-Mathematiker, Holtzbrinck Publishing Group, Stuttgart; Raik Mickler, Justiziar, Datenschutzbeauftragter, Haufe Gruppe, Freiburg; Jana Post, Rechtsanwaltin, WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Dusseldorf; Maik Ringel, Rechtsanwalt, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Leipzig; Carsten Alexander Schirp, Dipl. Ing., WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Koln

 • af Sydney Finkelstein
  743,95 - 923,95 kr.

  Advances in Mergers and Acquisitions stands out from the competition due to its focus on three key characteristics: studies from scholars in different countries, with different research questions, relying on different theoretical perspectives. Such a broad and inclusive approach to mergers and acquisitions is not easily replicated in academic journals, with much narrower mandates and metrics. The chapters published in this volume provide cutting edge ideas by leading scholars, and help to inform mergers and acquisitions research around the world.

 • - Linking Governance with Regulatory Policy
  af Michael J. Whincop
  276,95 kr.

  This title was first published in 2001: Governments world-wide have developed policies to encourage innovation, entrepreneurship, and small firm growth, and to increase access to small firm finance. However, the effectiveness of small firms and entrepreneurs as innovators depends on their incentives and the effective governance of relations between entrepreneurs, investors, and employees. This book links these regulatory policies to the ethical and governance practices of small firms, in order to explain the impact and success these policies might be expected to enjoy. The book examines the empirical and theoretical nature of governance practices in small firms, as well as a range of regulatory policy areas, including intellectual property, insolvency law, taxation, securities regulation, and directors' duties in Australia, Europe, and North America.

 • - Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace
  af Marie-Claire Foblets
  427,95 kr.

  Issues of religious diversity in the workplace have become very topical and have been raised before domestic courts and the European Court of Human Rights. Examining the controversial and constantly evolving position of religion in the workplace, this collection brings together chapters by legal and social science scholars and provides a wealth of information on legal responses across Europe, Turkey and the United States to conflicts between professional and religious obligations involving employees and employers. The contributors examine how case law from the European Court of Human Rights, domestic experiences and comparative analyses can indicate trends and reveal established and innovative approaches. This multi-perspective volume will be relevant for legal practitioners, researchers, academics and policy-makers interested in human rights law, discrimination law, labour law and the intersection of law and religion.

 • af Twomey/Jennings/Greene
  507,48 kr.

 • - Volume I
  af Sandra Marco Colino
  352,95 kr.

  Antitrust is fast becoming a 'trending topic', with over 120 countries having already adopted some form of competition legislation. This volume brings together carefully selected articles which reflect the evolution and progression of the regulation of joint conduct under competition law on both sides of the Atlantic, and which discuss principles of fundamental importance for antitrust law. The articles focus on various kinds of joint conduct between companies which might bear negative effects on competition, in particular on horizontal cartels and collusion between competitors. Attention is also paid to the debate surrounding the most adequate approach for vertical agreements, which take place between firms operating at different levels of production. Their effects on competition have traditionally been one of the most disputed issues in modern antitrust, and tend to divide the principal schools of thought that have influenced the evolution of competition policy around the world. The articles look primarily at two of the most established antitrust jurisdictions, namely the United States and the European Union. They discuss the general theoretical framework that has influenced the evolution of the law and policy; cover the most relevant practical developments; provide contrasting doctrinal views and pay particular attention to the main schools of thought that have influenced antitrust in the US and the EU; and are representative of the leading discussions in the course of antitrust history.

 • - Volume I
  af Carrie Menkel-Meadow
  352,95 kr.

  This volume brings together leading research articles in to the theory, research findings and applications of modern dispute resolution. The articles relate to a wide variety of settings and cover the primary processes of negotiation, mediation and arbitration, as well as exploring combinations and hybridization of those processes. Also included are articles on the search for 'value-added' or 'pie-expanding' creative solutions; the choosing of strategies, based on game theory, economics and social and cognitive psychology; how foundational theories have been altered or modified, depending on contexts, and numbers of parties and issues; and what issues are raised by the 'privatization of justice'. The articles span both the 'science' and 'art' of dispute resolution, consider the relationship of peace to justice and include both empirical (descriptive) and normative (prescriptive) assessments of how these processes of dispute resolution function.

 • af Iwan Davies
  352,95 kr.

  The book sets out the characteristics and nature of Retention of Title Clauses in the UK and 14 other European countries. ROTs stand at the junction of so many aspects of substantive law, including contract, sale of goods, trusts, personal property security and company charges. This work identifies these concepts as they apply in each Jurisdiction considered. At present there is no work which sets out ROTs as a phenomenon in the Commercial Law of Europe and there is no point of easy reference for anyone working in the field in this regard. An obvious virtue of this work is that it makes the law accessible. Each essay is written by experts in the field within their own Jurisdiction.

 • - Taking Article 11 TFEU Seriously
  af Beate Sjafjell
  370,95 kr.

  The relationship between environmentally sustainable development and company and business law has emerged in recent years as a matter of major concern for many scholars, policy-makers, businesses and nongovernmental organisations. This book offers a conceptual analysis of the principles of sustainable development and environmental integration in the EU legal system. It particularly focuses on Article 11 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which states that EU activities must integrate environmental protection requirements and emphasise the promotion of sustainable development. The book gives an overview of the role played by the environmental integration principle in EU law, both at the level of European legislation and at the level of Member State practice. Contributors to the volume identify and analyse the main legal issues related to the importance of Article 11 TFEU in various policy areas of EU law affecting European businesses, such as company law, insurance and state aid. In drawing together these strands the book sets out the requirements of environmental integration and examines its impact on the regulation of business in the EU.The book will be of great use and interest to students and researchers of business law, environment law, and EU law.

 • af Ross Cranston
  728,95 - 963,95 kr.

  Making Commercial Law Through Practice 1830-1970 adds a new dimension to the history of Britain's commerce, trade manufacturing and financial services, by showing how they have operated in law over the last one hundred and forty years. In the main law and lawyers were not the driving force; regulation was largely absent; and judges tended to accommodate commercial needs, so that market actors were able to shape the law through their practices. Using legal and historical scholarship, the author draws on archival sources previously unexploited for the study of commercial practice and the law's role in it. This book will stimulate parallel research in other subject areas of law. Modern commercial lawyers will learn a great deal about the current law from the story of its evolution, and economic and business historians will see how the world of commerce and trade operated in a legal context.

 • af Anne Coles
  380,95 kr.

  The Routledge Handbook of Gender and Development provides a comprehensive statement and reference point for gender and development policy making and practice in an international and multi-disciplinary context. Specifically, it provides critical reviews and appraisals of the current state of gender and development and considers future trends. It includes theoretical and practical approaches as well as empirical studies. The international reach and scope of the Handbook and the contributors' experiences allow engagement with and reflection upon these bridging and linking themes, as well as the examining the politics and policy of how we think about and practice gender and development.Organized into eight inter-related sections, the Handbook contains over 50 contributions from leading scholars, looking at conceptual and theoretical approaches, environmental resources, poverty and families, women and health related services, migration and mobility, the effect of civil and international conflict, and international economies and development. This Handbook provides a wealth of interdisciplinary information and will appeal to students and practitioners in Geography, Development Studies, Gender Studies and related disciplines.

 • af Linn Anker-Sorensen
  728,95 - 963,95 kr.

  The uniqueness of this book is its conceptualization of a corporate group as a system of interaction, comprised of nodes, links and internal governance tools. This framework can be used to understand what constitutes a group, based on affiliation-linkages. By increasing our perception of group-structuring we can assess the extent to which existing laws address all variables. If the law does not consider certain variables to be used for identifying groups, a case of shadow business may be identified. Group-transparency is a recurring topic on the regulatory agenda. In this book, three legal domains are analysed questioning whether specific amendments have led to increased group-transparency: the control-definition for consolidated accounts, shareholder-transparency in company law, and major holding disclosure in listed companies. This book identifies deficiencies of the law in obtaining its regulatory objective of group-transparency, and proposes an interpretative solution based on Systems Thinking.

 • af Ilias Bantekas
  258,95 kr.

  How can businesses operate profitably and sustainably while ensuring that they are applying human rights? It is possible to apply human rights while at the same time decreasing cost and making human rights contribute to profits. Yet business efforts alone are insufficient, and states must possess sufficient regulatory power to work together with businesses and investors - not only to improve human rights but also to foster development more broadly. This textbook, the first of its kind, explores all aspects of the links between business operations and human rights. Its twenty-five chapters guide readers systematically through all the particular features of this intersection, integrating legal and business approaches. Thematic sections cover conceptual and regulatory frameworks, remedies and dispute resolution, and practical enforcement tools. Ideal for courses in business, law, policy and international development, the book is also essential reading for managers in large corporations.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.