Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Arveret, skifteret og testamenter

Her finder du spændende bøger om Arveret, skifteret og testamenter. Nedenfor er et flot udvalg af over 42 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Med kommentarer
  af Lennart Lynge Andersen & Svend Danielsen
  789,95 kr.

  En fremtidsfuldmagt er ifølge loven et dokument, som skal træde i kraft, hvis udstederen på et senere tidspunkt som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Nærværende værk indeholder kommentarer til den nye lov, der trådte i kraft i eftersommeren 2017.Loven omhandler dermed et nyt retsinstitut. Der er kun et lovforslag samt høringssvar med ministerielle kommentarer at holde sig til, og inspiration til uddybning heraf må i vidt omfang hentes udenlands. De kan findes i (nyligt gennemførte) norske og svenske love samt i en Europarådsrekommendation fra 2009 med en forklarende rapport. Bidrag fra disse kilder er derfor medtaget i et vist omfang.Om forfatterneLennart Lynge Andersens legitimation til at arbejde med fremtidsfuldmagter er bl.a. funderet i en stor interesse for aftale- og obligationsretten såvel i lærebøger som håndbøger.Svend Danielsen har i mange år beskæftiget sig med området, bl.a. som formand for værgemålsudvalget, der afgav betænkning i 1993, og som medforfatter af 2. udgave af værgemålslovskommentaren i 2017.IndholdsoversigtForordLov om fremtidsfuldmagterKommentarer til lov om fremtidsfuldmagters enkelte bestemmelserIndledning – almindelige bemærkningerIndledning – særlige emnerKapitel 1. Oprettelse og indhold af fremtidsfuldmagterKapitel 2. Fremtidsfuldmagtens ikrafttrædelseKapitel 3. Fremtidsfuldmagtens retsvirkningerKapitel 4. Fremtidsfuldmægtigens pligter m.v.Kapitel 5. Forholdet til andre fuldmagterKapitel 6. TilsynKapitel 7. Tilbagekaldelse, ændring og ophør af en fremtidsfuldmagtKapitel 8. Påklage og gebyrBekendtgørelse om fremtidsfuldmagterVejledning om fremtidsfuldmagterKilder og forkortelserStikordsregister

 • - LEGO, ECCO og Bestseller og de nye milliardærer
  af Søren Jakobsen
  236,95 kr.

  Arvingerne er beretningen om de tre styrtende rige familier bag LEGO, ECCO og Bestseller – om hårdt arbejde, held og talent; om familiestridigheder, børnemilliardærer og social opstigning; om vilde investeringer, ekstravagance og formuer i skattely; men ikke mindst om, hvad der sker, hvis danske familievirksomheder mister deres lovhjemmel til at lade arbejdspladser og formuer gå i arv fra en generation til den næste.Seks ud af ti private arbejdspladser i Danmark er i familieeje, og op imod 40 procent af omsætningen i den private sektor kommer fra familievirksomheder. Hvordan arv og skifte i disse familievirksomheder foregår, er derfor ikke kun en privatsag, men også et samfundsanliggende.

 • af Johan Hartmann Stæger
  456,95 kr.

  Boopgørelsen i dødsboer er en håndbog for alle, som arbejder med dødsboer. Bogen indeholder en letforståelig og praktisk orienteret gennemgang af de væsentligste opgaver og udfordringer, som man står over for, når man skal lave en boopgørelse, herunder:Boopgørelsens opbygningGrundlæggende arveforholdValg af skæringsdagBehandling af de enkelte typer aktiver og passiverVærdiansættelseOpdeling i bodeleUdlodningBilagGenoptagelseTvisterFokus er på at lette arbejdet med dødsboer og boopgørelser og ikke på en teoretisk fuldstændig gennemgang af dødsboskifteretten. Bogen indeholder eksempler på boopgørelser i et solvent og et insolvent dødsbo.

 • af Richard J. Shapiro
  187,95 kr.

 • af H M Todd
  247,95 - 268,95 kr.

 • af Hughes
  546,95 kr.

 • af Donna C Watson
  240,95 kr.

  This book documents the author's personal experience with administering her mother's estate. The story is a candid and detailed account of the legal, financial, and emotional components of estate administration. The author shares several great lessons from her experience:Be prepared to make short-term and long-term decisions. Everyone has an estate. Everyone needs an estate plan. Everyone can build an estate. Leave a trail of breadcrumbs for those left behind. It costs money to die! Who knew??? Leave a mark and not a scar.

 • af Bruce R. Hopkins
  166,95 kr.

  You want to be a philanthropist. You have the money. You have the drive. You have a cause in mind. What more could there be to it than that? Giving money away is easy, right? Anyone who has done any large amount of charitable giving knows how naïve, and potentially economically disastrous, that mindset really is. The laws and IRS rulings that regulate charitable giving can, and do, fill volumes. If a budding philanthropist isn't careful, he or she can wind up paying as much (or more) in penalties and legal fees as they did to their charity of choice. Just think how much good that money could have done if it were applied correctly. Should you give to an established charity or start one of your own? What's the difference between a public charity, a foundation, and a donor-advised fund? Can you work for your own charity and earn a paycheck? Can your kids? Bruce R. Hopkins has the answers to all of these questions, plus several dozen more that you didn't even know to ask.About the AuthorBruce R. Hopkins concentrates on the representation of tax-exempt organizations, practicing with the Bruce R. Hopkins Law Firm, LLC, Kansas City, Missouri. He is the Professor from Practice at the University of Kansas School of Law. He has authored or coauthored 40 books on nonprofit law subjects, including The Law of Tax-Exempt Organizations, Twelfth Edition; The Tax Law of Charitable Giving, Fifth Edition; The Law of Fundraising, Fifth Edition; Starting and Managing a Nonprofit Organization: A Legal Guide, Seventh Edition; Ultra Vires: Why the IRS Lacks the Jurisdiction and Authority to Regulate Nonprofit Governance; Bruce R. Hopkins' Nonprofit Law Dictionary; Tax-Exempt Organizations and Constitutional Law: Nonprofit Law as Shaped by the U.S. Supreme Court; Beware the Commerciality Doctrine and Other Nonprofit Law Poetry; Nonprofit Law Poetry: The Second Book; and Fulfilling a Dream: The Ultimate Law Degree. He writes a monthly newsletter, the Bruce R. Hopkins' Nonprofit Counsel, now in its 35th year. He is listed in the Best Lawyers in America, for Nonprofit Organizations/Charities Law. He earned his JD and LLM degrees at the George Washington University, his SJD degree at the University of Kansas, and his BA degree at the University of Michigan. He is a member of the bars of the District of Columbia and the state of Missouri. See brucerhopkinslaw.com.

 • af Oswald Holt Caldicott
  175,95 kr.

 • af Charles Jean Marie Loyson
  194,95 kr.

 • af Virgil M. Harris
  399,95 kr.

 • af Sue Farley
  275,95 kr.

 • af George Gunton
  254,95 kr.

 • af John Franklin Crowell
  241,95 kr.

 • af Samuel Calvin Tait Dodd
  202,95 kr.

 • af William Miller Collier
  285,95 kr.

 • af Alexis Martin Neely
  200,95 kr.

 • af Protap Chunder Mozoomdar
  234,95 kr.

 • af King
  464,95 kr.

 • af Loretta Kerns
  226,95 kr.

 • af Nicole D'Ambrogi
  226,95 kr.

  Estate planning is one of those topics that comes to mind and quickly gets filed in the "important but not right now" mental file. The conversation can be overwhelming and complex making it even more unattractive.We tell ourselves lies to validate our avoidance of the topic, such as: "I don't have anything." "I will be dead so what does it matter?" "My kids can fight it out." The reality is that we all have something to plan for and it's time to start the conversation.¿This book will give the reader a basic understanding of estate planning concepts. Not every section will apply to every person, but every person can find a section that applies to them.

 • af Gregor Albers, Francesco Paolo Patti & Dorothée Perrouin-Verbe
  1.896,95 kr.

 • af Mariusz Zalucki
  410,95 kr.

  In der erbrechtlichen Praxis häufen sich im Zuge der technischen Entwicklung "formlose Testamente" von Erblassern, die nicht von den gesetzlich vorgesehenen Testamentsformen Gebrauch machen. Im Lichte der einschlägigen Vorschriften ist ein solches Testament meist unwirksam; der letzte Wille des Erblassers entfaltet trotz eindeutiger Testierabsicht keine Rechtswirkungen hinsichtlich seines Nachlasses. Während der COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit des zügigen Abfassens von Testamenten deutlich zugenommen - die zugleich nur selten allen formalen Anforderungen entsprechen. Dieses Werk entwirft normative Lösungen zur Reform der Testamentsform, die es ermöglichen, den letzten Willen des Erblassers unabhängig von der Art und Weise der Errichtung und der Aufzeichnung wiederzugeben.

 • af Nico B. Schur
  1.125,95 kr.

  Trotz der erheblichen ökonomischen Bedeutung von Daten existiert kein Recht, das Daten im Sinne eines Ausschließlichkeitsrechts umfassend einer Person zuweist. Dies führte zu einer intensiven rechtspolitischen Diskussion, ob ein solches Recht geschaffen werden soll. Die Einführung scheiterte jedoch an den erheblichen konzeptionellen Hürden. In der Praxis werden Daten ungeachtet dessen zunehmend vertraglich gehandelt, indem unter anderem sog. Datenlizenzen erteilt werden. In Anbetracht der steigenden Bedeutung dieser Vertragsform ordnet Nico B. Schur die Datenlizenz dogmatisch in das Lizenzvertragsrecht ein, bestimmt dessen rechtliche Grenzen und zeigt schließlich die rechtspolitischen Möglichkeiten einer Abbildung des Datenhandels über vertragliche Zugangs- und Datennutzungsrechte auf.

 • af Eugenia Kurzynsky-Singer & Rainer Kulms
  29,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.