Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Psykoterapi: generelt

Her finder du spændende bøger om Psykoterapi: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 217 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Karina Helsted Moe
  147,95 - 197,95 kr.

  Bodyfulness er den nye lillesøster til mindfulness. Bodyfulness lærer dig at lytte til din krop og trække vejret som en nyfødt. Bodyfulness inviterer dig til at give plads til dine følelser - både de lyse og de mørke. Og bodyfulness inspirerer dig til at dyrke livfuldheden og i sidste ende åbne til kærligheden. Bodyfulness er nærværstræning på en ny måde - mere kropslig og mere livfuld. Med denne praktiske bog udfolder Karina Helsted Moe principperne i et helt nyt system. En livsvej, der hjælper dig til at komme væk fra tankemylderet og ned i kroppen. Karina Helsted Moe (f. 1974) er uddannet fysioterapeut, psykoterapeut MPF og yogalærer (RYT 500). Hun har en international uddannelse som åndedrætsterapeut (Transformational Breath®). Karina Helsted Moe har siden 2001 afholdt kurser, retreats og klientforløb, hvor hun langsomt har udviklet den metode, som hun her i bogen udfolder under navnet bodyfulness. Læs mere: www.bodyfulness.dk "Vi er rigtig mange, der har brug for at komme fra tankerne og ned i kroppen. Med bodyfulness har jeg fundet en vej, der i den grad virker. Jeg er selv blevet undervist af Karina gennem mange år, hvilket har haft stor betydning både for mit arbejde som psykolog og mit liv i øvrigt. Karinas praktiske visdom kan tydeligt mærkes i denne bog, som man bare ønsker skal fortsætte og fortsætte." - Nina Jensen, psykolog, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

 • af David BR Camacho, Kirsa Dechlis & Anette Wiklund
  142,95 - 227,95 kr.

  Er du nysgerrig på, hvad psykoterapi og psykoterapeutisk supervision helt præcist er? Hvad laver en psykoterapeut egentlig, og hvor stammer dette fag fra? Få perspektiver på faget og kunstarten psykoterapi og dens supervision. Bogen fører dig igennem alle psykoterapiens aspekter og giver dig en grundlæggende forståelse af faget, arbejdet og de bagvedliggende teorier. Uddrag af bogen Vi er i en tid, hvor psykoterapien er et miskmask af psykiatri og psykologi. Branchen er hele tiden i gang med at prøve på at definere sig selv. Det er i og for sig udmærket, men vi skal alligevel have fokus på, at psykoterapien ikke er et videnskabeligt studium af mennesket, men et fænomenologisk og oplevelsesorienteret studie. Det er ikke ensbetydende med, at psykoterapien ikke kigger på menneskets udviklingsteorier og teorier om det sunde, hele menneske, men det er ud fra det enkelte menneskes virkelighed. Det ender ikke ud i en fælles betegnelse eller diagnose. Med andre ord, så fortæller et menneskes terapeutiske forløb ikke hele sandheden om alle klienters terapeutiske forløb. For at komme ud af vores overbevisninger og modeller som psykoterapeuter, må vi vide, hvordan de opstod. Om forfatterneDavid BR Camacho er psykoterapeut, forfatter og trainer. Kirsa Dechlis er psykoterapeut, supervisor, daglig leder/underviser og formand for FaDP (Foreningen af Danske Psykoterapeuter). Anette Monika Wiklund er journalist, kommunikationsmedarbejder og redaktør for magasinet Proces.

 • - teori, strategi og teknik
  af Åsa Nilsonne & Anna Kåver
  382,95 kr.

  DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) er en ny metode til at hjælpe selvmordstruede og klienter med en borderline personlighedsforstyrrelse med at håndtere den udtalte emotionelle ustabilitet, tendensen til impulsstyret adfærd, identitetsforvirringen, de intense og ustabile forhold til andre samt den selvdestruktive adfærd. DAT ruster klienterne til at kunne handle i egen interesse, være udømmende til stede i nuet og ved hjælp af dialektikken i terapien skabe meningsfuldhed og glæde samt opnå en mere nuanceret opfattelse af eget liv.

 • - ny videnskab om personlig transformation
  af Daniel Siegel
  237,95 - 287,95 kr.

  Daniel Siegel udviklede for år tilbage termen ‘mindsight’ for at kunne beskrive det innovative samspil mellem neurologi og psykoterapi. Angst og depression, skamfølelse og manglende selvværd, OCD og traumatiske erindringer – de fleste af os har en mental ‘fælde’, der forårsager tilbagevendende konflikter i vores liv og vore forhold, Daniel Siegel trækker på den nyeste forskning, interaktive eksempler og case stories fra sin praksis som kliniker og viser os, hvordan vi kan praktisere mindsight og undgå at falde i disse fælder. Daniel Siegel fortæller med varme og humor, hvorledes det at observere, hvordan vores sind arbejder, gør det muligt for os at forstå, hvorfor vi tænker, føler og agerer sådan, som vi gør, og viser os, hvordan vi i bogstavelig forstand kan ændre vores hjernebaner. Mindsight dokumenterer, at vi alle – på alle livsstadier – har mulighed for at transformere vores tænkning, velbefindende og forhold til andre.

 • af Alain De Botton
  165,95 kr.

  The essential guide to mental health from the bestselling author of THE SCHOOL OF LIFE. De Botton follows the arc from mental crisis and collapse to convalescence and recovery. Written with kindness, knowledge and sympathy, it is both a practical guide and a source of consolation and companionship in what might be our most anguished moments.

 • - ACT med traumer
  af Anne Agerbo
  347,95 kr.

  Mange mennesker har haft traumatisk oplevelser og lever i dag med symptomerne efter dem. Bogen viser, hvordan man kan leve et godt og meningsfuldt liv med symptomerne – hvordan lidelse og lykke kan eksistere samtidig.Det handler ikke om at fjerne traumesymptomerne. Vi skal derimod lære at leve et lykkeligt liv med dem. Grundlæggende handler det om at gøre op med forestillingen om, at lidelse udelukker lykke. De to ting kan godt gå hånd i hånd, når vi kigger nærmere på: Hvilke værdier skal forme overleverens liv? Der skal ikke fjernes eller fikses, det drejer sig derimod om at skabe mening og livskraft. Terapien skal handle om livet fremadrettet. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) præsenteres som den fleksible tilgang, der kan hjælpe overleveren med at skabe mening og livskraft.Bogen præsenterer en ny tilgang til traumesymptomer. Den viser, hvordan symptomerne kan påvirke både individet, familier i flere generationer og hele samfund. Psykolog og forfatter Anne Agerbo tager udgangspunkt i samtaler med sin farfar – en dansk politi­mand, der tilbage i 1944 var KZ-fange.Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og alle andre, der møder folk med traumer i deres professionelle virke. Den kan også bruges som selvhjælpsbog af folk, der ønsker at blive klogere på egne traumer, og hvordan man kan arbejde med dem.Anne Agerbo er privat­praktiserende psykolog. Hun ejer firmaet Act in Life og videns­fællesskabet traumeviden.dk. Hun har en omfattende erfaring inden for supervision, undervisning, coaching og terapi og arbejder med ACT med inddragelse af mindfulness, storytelling og narrative elementer.

 • - en indføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi
  af Esben Hougaard, Thomas Nielsen & Birgitte Diderichsen
  312,95 kr.

  Om de fem hovedretningers baggrund, det teoretiske grundlag, terapiens udformning og struktur, undersøgelsesmetoder samt om terapeutiske forandringsprocesser og med illustrerede eksempler fra praksis.Bogen samler trådene i dette brogede felt og giver indsigt i og overblik over, hvordan man kan skabe forandring. Psykoterapiens hovedtraditioner er skrevet i et enkelt sprog med forklaring af særlige fagudtryk. Den henvender sig til psykologistuderende samt til alle, der interesserer sig for psykoterapi.

 • af Lars Mygind & Nadia Zarling Kamel
  292,95 kr.

  En introduktion til hvordan fysiske symptomer og følelser kan hænge sammen gennem den Psykosomatiske Traumemodel og et opslagsværk over en lang række symptomer og hvad der er den følelsesmæssige årsag bag.

 • - Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier
  af Susan M. Johnson
  267,95 - 311,95 kr.

  På baggrund af den nyeste forskning i voksnes tilknytningsmønstre argumenterer Susan M. Johnson i denne bog for, at psykoterapi er mest effektiv, når den fokuserer på emotionelle forbindelsers helbredende kraft. Johnson, der er en af verdens mest anerkendte parterapeuter og den primære udvikler af emotionsfokuseret terapi (EFT), giver os hermed et nytænkende landkort over den kliniske praksis, der viser vejen frem i arbejdet med enkeltpersoner, par og familier. Johnson beskriver, hvordan kombinationen af EFT og tilknytningsteori kan tilbyde velunderbyggede interventionsteknikker til behandling af angst, depression og problematiske forhold. Hver modalitet (enkeltperson, par- og familieterapi) dækkes i kapitel-par, der henholdsvis introducerer nøglebegreber og præsenterer dybdegående case-eksempler. Transskriptioner af sessioner fremhæver fra et tilknytningsperspektiv det, der foregår i terapien, fra øjeblik til øjeblik. Sidst i kapitlerne findes øvelser og refleksionsspørgsmål. Ved at betragte intime relationer og den terapeutiske relation som danse, viser Johnson, hvordan de centrale træk ved EFT ser ud, og hvorledes en dygtig terapeut sekvenserer og pacer interventioner. Bogen afdækker, hvordan tilknytningsbaseret terapi ikke bare sigter efter at løse klienters problemer, men også at redefinere deres selvbillede og vanlige måder at møde andre på. Målgruppe Med en kombination af empirisk stringens og klinisk visdom kan denne grundbog vejlede og inspirere kliniske psykologer, par- og familieterapeuter og -rådgivere, socialarbejdere, psykiatrisygeplejersker og psykiatere såvel som studerende med interesse i psykoterapi. ”En letforståelig bog om psykoterapi, der vil være anvendelig for studerende såvel som erfarne terapeuter. Med afsæt i pionerer som John Bowlby, Carl Rogers og Harry Stack Sullivan samt i betydningsfuld empirisk forskning i emotionelle og interpersonelle fænomener har Johnson skrevet et fremragende værk, der vil have stor værdi for vores fag mange år frem.” – Irvin Yalom, professor emeritus i psykiatri, Stanford University ”Med kombinationen af Johnssons store viden om tilknytningsteori og -forskning, hendes forskningsbaserede tilgang til terapi og hendes mange års erfaring med klinisk terapi og undervisning formår hun at skildre, hvordan man bedst begrebsliggør og gennemfører succesfuld livsændrende terapi med enkeltpersoner, par og familier.” – Philip R. Shaver, professor emeritus i psykologi, University of California Susan M. Johnson er en af verdens mest anerkendte parterapeuter. Hun er klinisk psykolog og professor emerita. Har skrevet flere fagbøger om parterapi og underviser og vejleder i emotionsfokuseret parterapi (EFT) i hele verden. EFT har vundet stort indpas på verdensplan, den har opnået en forbløffende succesrate på 75 % med resultater, der er langvarige, og den er kåret som den mest succesfulde parterapiform af New York Times.

 • af John Bradshaw
  182,95 - 532,95 kr.

 • - TERAPI OG SPIRITUALITET I PRAKSIS
  af Mark D. Forman
  267,95 kr.

  Bogen er en praktisk introduktion til integral psykoterapi - en banebrydende og nødvendig bog i terapeutiske sammenhænge, hvor læseren får et godt indblik i de væsentligste indsigter og metoder fra blandt andet psykodynamiske, adfærdsorienterede, kognitive, humanistiske, eksistentielle og transpersonlige tilgange til psykoterapeutisk behandling. Bogen henvender sig til terapeuter og andre, der har brug for et komplet værktøj i forhold til menneskets psykologiske kompleksitet. Den er en præcis vejledning for dem, der ønsker at anvende den integrale model i terapeutiske sammenhænge og praksis. Bogens forfatter, Mark Forman har ydet et vigtigt bidrag til psykoterapien med denne bog, som har en fin balance mellem teori og praksis., bør læses af alle, der arbejder med mental sundhed. MARK D. FORMAN er klinisk psykolog og står blandt andet i spidsen for Life Design Centre i Californien. Han har gennem sit virke som praktiserende psykolog arbejdet med både voksne, teenagere, familier og par. Han er en af de førende eksperter inden for integral psykoterapi Han har desuden en stor viden om og erfaring med både yoga og meditation, som han har praktiseret i to årtier.Bogen er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • af Kiki Fehling
  172,95 kr.

  Regulate intense emotions, change problematic behaviors, and build fulfilling relationships with this self-directed DBT skills program.Created by psychologist Marsha M. Linehan, Dialectical Behavior Therapy (DBT) is an evidence-based approach for managing difficult emotions, thoughts, and behaviors. In this practical guide and workbook, you will develop skills in four key areas: mindfulness, distress tolerance, emotion regulation, and interpersonal effectiveness. While traditional DBT programs take 6 to 12 months to complete and require weekly individual therapy, weekly group skills training, and regular phone coaching, Self-Directed DBT Skills distills the DBT skills into a 3-month program that anyone can access and implement on their own. Using this roadmap filled with actionable exercises, you’ll build a strong foundation for emotional well-being and create lasting change.  Beginner-friendly DBT fundamentals that prepare you to move through a 3-month program so you can learn DBT skills without a DBT therapist3-month timeline with progressive skill-building to add new skills to your DBT toolbox with weekly chapters that take 15 to 30 minutes to readStep-by-step exercises by DBT-Linehan-board-certified psychologists who have helped hundreds of clients build meaningful lives through DBTDownloadable worksheets and bonus materials like a DBT Skills Cheat Sheet to reinforce skills and help you apply them to your daily life

 • af Maxine Mei-Fung Chung
  155,95 kr.

  'A rich and intimate examination of female desire, Maxine's book is full of wisdom and insight. I cannot recommend it enough' Julia SamuelAfter thirty years of research, Sigmund Freud still felt the great unanswered question was: 'What does a woman want?' Fifteen years into her own journey as a psychotherapist, Maxine Mei-Fung Chung believes her collaboration with her patients holds the answers. Through the profound and moving stories of seven very different women, Maxine Mei-Fung Chung sheds light on our most fundamental needs and desires. From a young bride-to-be struggling to accept her sexuality, to a mother grappling with questions of identity and belonging, and a woman learning to heal after years of trauma, What Women Want is an electrifying and deeply intimate exploration into the inner lives of women.Based on hours of conversations between Maxine and her patients, this book lays bare our fears, hopes, secrets and capacity for healing. With great empathy and precision, What Women Want presents a fearless look into the depths of who we are, so that we can better understand each other and ourselves.To desire is an action. This extraordinary book liberates and empowers us to claim what we truly want.

 • af Barry L. Duncan
  657,95 kr.

  The editors of this second edition have created a new and enriched volume that presents the most recent research on what works in therapeutic practice, a thorough analysis of this research, and practical guidance on how a therapist can truly “deliver what works in therapy.”

 • - -Sedona-metoden
  af Hale Dworskin
  287,95 kr.

  Her er bogen til dig som gerne vil forbedre din livskvalitet, sætte fut i dit kærlighedsliv, få gang i din karriere, og få succes med alt det andet, du også foretager dig.Søger du at nyde følelsen af en dyb indre ro, der giver dig mere livsglæde i din hverdag, og vil du slippe fri af gamle følelsesmæssige udfordringer som frygt og angst, depressioner, vredesudbrud og andre tilstande, der måske fylder i dit liv, så bør du læse "Spørgsmål som forløser"Du får værktøjer til at turde være sig selv, prioritere i livet - og gå efter det mest interessante, som livet byder på. Har du et mål om at sætte sætte en endegyldig stopper for afhængigheds skabende og dårlige vaner - for eksempel at ryge, drikke eller spise for meget … … så er bogen noget for dig! Bogen hjælper dig til en effektiv frigørelsesproces, bestående af nogle få helt enkle spørgsmål, der er lette at gå til, og som lærer dig, hvordan du giver slip på de følelser og tanker, der forhindrer dig i at få det liv, du i virkeligheden drømmer om.Om forfatteren:HALE DWOSKIN har arbejdet med Sedona-metoden i mere end 30 år. Han overtog ophavsretten til den fra sin mentor, Lester Levenson og har undervist tusindvis af enkeltpersoner og virksomheder. Han er en ligeledes en anerkendt foredragsholder, som har optrådt i masser af radio- og tv-programmer.Bogen er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • - klassiske og nye gestalt-terapeutiske tekster
  af Jørgen Lumbye
  226,95 kr.

  Her & Nu Her & Nu er et koncentreret kompendium med klassiske gestaltterapeutiske tekster - udgivet i et samarbejde med Gestalt International Study Center. En grundbog for gestaltpraktikere, -terapeuter og coaches med gestaltfilosofien som basis. Bogen vil givetvis inspirere til mange faglige overvejelser og drøftelser, hvad angår gestaltterapiens teori og praksis, men henvender sig også til almindelige mennesker, der ønsker at holde sig orienteret om en af de mest vellykkede og effektive psykoterapier i vor tid. Bogen indeholder ikke blot en række klassiske tekster, hvorfra centrale gestaltterapeuter som Frederick Perls, Claudio Naranjo, Walter Kampler, m.fl. fremlægger deres syn på væsentlige problemstillinger indenfor gestaltterapiens teori og praksis. Den giver også læseren et indblik indenfor nyere gestaltterapi, herunder behandling af emnet skam – og det at leve i nuet - ved vor tids førende gestaltterapeutiske praktikere og teoretikere såsom Joseph Melnick, Deborah Plummer, Leslie Greenber.og Fredericks S. Perle. Her & NU er genudgivet i 2019 på opfordring af flere gestaltinstitutter i DK samt Gestaltakademiet AS i Norge, hvor den indgår i undervisningen.

 • af Virginie Fratelli
  211,95 kr.

  Explorez le pouvoir des mots grâce à l'écriture thérapeutique !Chacun de nous garde en lui des mots non exprimés, des actes inachevés et des vérités cachées. Cependant, les doutes, la crainte d'exprimer ses véritables sentiments, ou tout simplement le temps qui passe, nous empêchent souvent de les partager.Ce livre vous offre une expérience unique : écrire vos propres lettres et donner vie à ces pensées et ces mots jamais prononcés à haute voix. Les thèmes abordés sont nombreux et variés, tels que la famille, l'amour, les blessures émotionnelles, etc..., explorant ainsi les nuances riches et complexes de l'expérience humaine.La thérapie par l'écriture est un miroir de l'âme. Elle permet de coucher sur papier les événements de sa vie ainsi que les émotions qui y sont liées. En écrivant ses pensées et ses sentiments, on peut résoudre des problèmes personnels et surtout acquérir une meilleure compréhension de soi-même.En mettant des mots sur vos maux, vous entamerez un voyage apaisant vers la tranquillité. Laissez-vous guider par l'émotion brute de vos propres mots et transformez ce livre en une palette d'histoires personnelles.Pour vaincre la solitude et les pensées négatives, ce livre, dont vous êtes l'auteur, vous permettra d'exprimer vos pensées les plus intimes en écrivant des lettres qui ne seront destinées qu'à vous.

 • af Matthias Wiesmeier
  258,95 kr.

  Unsere Selbsthilfe-Anleitung gegen Pornosucht bietet auf über 70 Seiten effektive und praktische Strategien zur Überwindung. Wir vermitteln dir in einfacher Sprache die Hintergründe zu den Auslösern und Gründen für den Konsum von Pornografie. Anschließend erhältst du 22 wertvolle Tipps für eine langfristige Überwindung und 5 Soforthilfe-Tricks, die speziell darauf ausgerichtet sind, den akuten Drang nach Pornografie oder Masturbation zu bekämpfen.Unser Buch ist ideal für Personen, die eine professionelle Therapie nicht in Betracht ziehen, aber dennoch proaktiv gegen ihr Suchtverhalten vorgehen wollen. Insbesondere in einem mit Tabus behafteten Bereich wie der Pornografie und Sexualität kann Selbsthilfe eine äußerst effektive Alternative sein.Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, die Kontrolle über dein Verlangen in Bezug auf Pornografie, Selbstbefriedigung und Sexualität wiederzuerlangen. So kannst du positive Veränderungen in deinem Liebesleben, deinen zwischenmenschlichen Beziehungen und deinem allgemeinen Wohlbefinden bekommen.Möchtest du nicht länger von Pornografie und ständiger Masturbation bestimmt werden? Dann übernimm wieder die Kontrolle! Mit unserem Buch erhältst du einen verständlich geschriebenen, kompakten Ratgeber!

 • af William F Kenny
  317,95 kr.

  An insightful memoir with careful reflection on the theory and practice of psychiatry, case studies and selected articles published over a diverse career.

 • af Rainer Dirnberger
  357,95 kr.

  Der vorliegende Sammelband umfasst Beiträge aus den Jahren 1998-2023.Psychotherapie allgemein und konkret die Transaktionsanalyse bieten den Rahmen, in dem die verschiedenen theoretischen und praktischen Überlegungen entfaltet werden. Als Gemeinsamkeit der verschiedenen Arbeiten kann das Bestreben nach authentischer Selbsterkenntnis durch empathische Selbsterfahrung gesehen werden, immer aus der Perspektive des Praktikers betrachtet. Aufrichtige und redliche Selbsterkenntnis, in einer wohlwollenden, empathischen Grundhaltung, öffnet Optionen für ein konstruktives Selbstverständnis. Ein offener, ehrlicher und einfühlsamer Umgang mit sich selbst führt zu einem ebensolchen Umgang mit anderen. Das ermöglicht alternative Beziehungsgestaltungen und einen Selbstbezug in Würde und Achtsamkeit. Es ist diese Art von Selbsterkenntnis, die uns Menschen befähigt, Verbundenheit und Bezogenheit nicht nur kognitiv zu erfassen, sondern als Erlebnisqualität erfahrend zu erkennen. So können wir uns im Bezug zum Weltgeflecht als Geborene und Geborgene erfahren und verstehen lernen. Vielleicht ist es diese Art von resonantem Weltbezug, der uns bei den mannigfachen Problemen unserer Zeit, sowohl auf einer individuellen als auch gesellschaftlichen Ebene, hilfreich unterstützen kann.

 • af Henry Herbert Goddard
  297,95 - 422,95 kr.

 • af Elizabeth Severn
  227,95 - 367,95 kr.

 • af Todd Aaron
  127,95 kr.

  What can we often miss in the universe and the world around us? We see ourselves in a mirror and those walking around us. We observe the beautiful creation and the incredible sights around the world. But what is deep within one's body and beyond the world outside our physical bodies? What have we missed? What is yet to be found and discovered? Since the beginning of human existence, we have had a neverending desire to venture out and discover the realm of the unknown. The brain, the soul, God, and the universe are some of the most unexplored mysteries. How can we find out and search for the answers? How can one see what others don't? In this book, let's dive into the ocean of exploration and the deep interstellar space in the vast and complex universe to unravel some of the most compelling wonders from the beginning to the end and the creation outside the world, our galaxy, and mysteries within the soul of man.

 • af Alva A. Gregory
  327,95 - 437,95 kr.

 • af Hans H. Strupp
  282,95 kr.

 • af Christina Hampton
  1.552,95 kr.

  Neurorehabilitation or neurological rehabilitation is a complex medical program that is designed for assisting people with diseases, injury or disorders of the nervous system. The aim of neurorehabilitation is to help people recover from nervous system damage and minimize and compensate for any functional change that may occur due to it. It has been observed that neurorehabilitation can help improve neurological functions, reduce symptoms and improve the overall well-being of the patients. Neurological Music Therapy (NMT) is one of the techniques used in neurorehabilitation programs. It is a therapeutic technique that aims to improve people's mental health and overall well-being by utilizing music's innate ability to uplift the mood. Making music, writing songs, singing, dancing, listening to music, and discussing music are examples of this goal-oriented intervention. This type of treatment may be beneficial for people suffering from depression and anxiety, and improve the quality of life for those suffering from physical ailments. Music has the ability to change physiological characteristics in the body such as blood pressure, heart rate, and respiration. This book explores all the essential aspects of using music therapy methods for neurorehabilitation. It will also provide interesting topics for research which interested readers can take up. With state-of-the-art inputs by acclaimed experts of this field, this book targets students and professionals.

 • af Karl König
  152,95 kr.

  A thought-provoking collection of essays, lectures and notes on music therapy by Karl König. Music therapy helps to support individuals' mental and emotional lives through therapeutic exercises that utilize a variety of musical elements. Drawing on the work of Rudolf Steiner, Karl König, a pioneer of various forms of therapy within the Camphill movement, developed the basics of an anthroposophical music therapy, focusing on the fundamentals of music and how they connect to human beings.This fascinating book brings together König's lectures, essays and notes on music therapy, most of which have never before been published. In them he explores areas such as studies on hearing, the nature of musical experience, and the role of music in Camphill and music therapy for those with impaired hearing.Alongside the original writings, an in-depth introduction by music therapist Katarina Seeherr explores the evolution of König's ideas relating to music and music therapy and how he inspired many musicians and therapists to develop this form of therapy. Karl König Archive, Vol 23.

 • af James Joseph Walsh
  437,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.