Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Psykoterapi: generelt

Her finder du spændende bøger om Psykoterapi: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 35 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af David BR Camacho, Kirsa Dechlis & Anette Wiklund
  145,95 - 210,95 kr.

  Er du nysgerrig på, hvad psykoterapi og psykoterapeutisk supervision helt præcist er? Hvad laver en psykoterapeut egentlig, og hvor stammer dette fag fra? Få perspektiver på faget og kunstarten psykoterapi og dens supervision. Bogen fører dig igennem alle psykoterapiens aspekter og giver dig en grundlæggende forståelse af faget, arbejdet og de bagvedliggende teorier. Uddrag af bogen Vi er i en tid, hvor psykoterapien er et miskmask af psykiatri og psykologi. Branchen er hele tiden i gang med at prøve på at definere sig selv. Det er i og for sig udmærket, men vi skal alligevel have fokus på, at psykoterapien ikke er et videnskabeligt studium af mennesket, men et fænomenologisk og oplevelsesorienteret studie. Det er ikke ensbetydende med, at psykoterapien ikke kigger på menneskets udviklingsteorier og teorier om det sunde, hele menneske, men det er ud fra det enkelte menneskes virkelighed. Det ender ikke ud i en fælles betegnelse eller diagnose. Med andre ord, så fortæller et menneskes terapeutiske forløb ikke hele sandheden om alle klienters terapeutiske forløb. For at komme ud af vores overbevisninger og modeller som psykoterapeuter, må vi vide, hvordan de opstod. Om forfatterneDavid BR Camacho er psykoterapeut, forfatter og trainer. Kirsa Dechlis er psykoterapeut, supervisor, daglig leder/underviser og formand for FaDP (Foreningen af Danske Psykoterapeuter). Anette Monika Wiklund er journalist, kommunikationsmedarbejder og redaktør for magasinet Proces.

 • af Karina Helsted Moe
  131,95 - 200,95 kr.

  Bodyfulness er den nye lillesøster til mindfulness. Bodyfulness lærer dig at lytte til din krop og trække vejret som en nyfødt. Bodyfulness inviterer dig til at give plads til dine følelser - både de lyse og de mørke. Og bodyfulness inspirerer dig til at dyrke livfuldheden og i sidste ende åbne til kærligheden. Bodyfulness er nærværstræning på en ny måde - mere kropslig og mere livfuld. Med denne praktiske bog udfolder Karina Helsted Moe principperne i et helt nyt system. En livsvej, der hjælper dig til at komme væk fra tankemylderet og ned i kroppen. Karina Helsted Moe (f. 1974) er uddannet fysioterapeut, psykoterapeut MPF og yogalærer (RYT 500). Hun har en international uddannelse som åndedrætsterapeut (Transformational Breath®). Karina Helsted Moe har siden 2001 afholdt kurser, retreats og klientforløb, hvor hun langsomt har udviklet den metode, som hun her i bogen udfolder under navnet bodyfulness. Læs mere: www.bodyfulness.dk "Vi er rigtig mange, der har brug for at komme fra tankerne og ned i kroppen. Med bodyfulness har jeg fundet en vej, der i den grad virker. Jeg er selv blevet undervist af Karina gennem mange år, hvilket har haft stor betydning både for mit arbejde som psykolog og mit liv i øvrigt. Karinas praktiske visdom kan tydeligt mærkes i denne bog, som man bare ønsker skal fortsætte og fortsætte." - Nina Jensen, psykolog, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

 • - teori, strategi og teknik
  af Åsa Nilsonne & Anna Kåver
  381,95 kr.

  DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) er en ny metode til at hjælpe selvmordstruede og klienter med en borderline personlighedsforstyrrelse med at håndtere den udtalte emotionelle ustabilitet, tendensen til impulsstyret adfærd, identitetsforvirringen, de intense og ustabile forhold til andre samt den selvdestruktive adfærd. DAT ruster klienterne til at kunne handle i egen interesse, være udømmende til stede i nuet og ved hjælp af dialektikken i terapien skabe meningsfuldhed og glæde samt opnå en mere nuanceret opfattelse af eget liv.

 • - ny videnskab om personlig transformation
  af Daniel Siegel
  220,95 - 274,95 kr.

  Daniel Siegel udviklede for år tilbage termen ‘mindsight’ for at kunne beskrive det innovative samspil mellem neurologi og psykoterapi. Angst og depression, skamfølelse og manglende selvværd, OCD og traumatiske erindringer – de fleste af os har en mental ‘fælde’, der forårsager tilbagevendende konflikter i vores liv og vore forhold, Daniel Siegel trækker på den nyeste forskning, interaktive eksempler og case stories fra sin praksis som kliniker og viser os, hvordan vi kan praktisere mindsight og undgå at falde i disse fælder. Daniel Siegel fortæller med varme og humor, hvorledes det at observere, hvordan vores sind arbejder, gør det muligt for os at forstå, hvorfor vi tænker, føler og agerer sådan, som vi gør, og viser os, hvordan vi i bogstavelig forstand kan ændre vores hjernebaner. Mindsight dokumenterer, at vi alle – på alle livsstadier – har mulighed for at transformere vores tænkning, velbefindende og forhold til andre.

 • - en indføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi
  af Esben Hougaard, Thomas Nielsen & Birgitte Diderichsen
  313,95 kr.

  Om de fem hovedretningers baggrund, det teoretiske grundlag, terapiens udformning og struktur, undersøgelsesmetoder samt om terapeutiske forandringsprocesser og med illustrerede eksempler fra praksis.Bogen samler trådene i dette brogede felt og giver indsigt i og overblik over, hvordan man kan skabe forandring. Psykoterapiens hovedtraditioner er skrevet i et enkelt sprog med forklaring af særlige fagudtryk. Den henvender sig til psykologistuderende samt til alle, der interesserer sig for psykoterapi.

 • - ACT med traumer
  af Anne Agerbo
  318,95 kr.

  Mange mennesker har haft traumatisk oplevelser og lever i dag med symptomerne efter dem. Bogen viser, hvordan man kan leve et godt og meningsfuldt liv med symptomerne – hvordan lidelse og lykke kan eksistere samtidig.Det handler ikke om at fjerne traumesymptomerne. Vi skal derimod lære at leve et lykkeligt liv med dem. Grundlæggende handler det om at gøre op med forestillingen om, at lidelse udelukker lykke. De to ting kan godt gå hånd i hånd, når vi kigger nærmere på: Hvilke værdier skal forme overleverens liv? Der skal ikke fjernes eller fikses, det drejer sig derimod om at skabe mening og livskraft. Terapien skal handle om livet fremadrettet. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) præsenteres som den fleksible tilgang, der kan hjælpe overleveren med at skabe mening og livskraft.Bogen præsenterer en ny tilgang til traumesymptomer. Den viser, hvordan symptomerne kan påvirke både individet, familier i flere generationer og hele samfund. Psykolog og forfatter Anne Agerbo tager udgangspunkt i samtaler med sin farfar – en dansk politi­mand, der tilbage i 1944 var KZ-fange.Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og alle andre, der møder folk med traumer i deres professionelle virke. Den kan også bruges som selvhjælpsbog af folk, der ønsker at blive klogere på egne traumer, og hvordan man kan arbejde med dem.Anne Agerbo er privat­praktiserende psykolog. Hun ejer firmaet Act in Life og videns­fællesskabet traumeviden.dk. Hun har en omfattende erfaring inden for supervision, undervisning, coaching og terapi og arbejder med ACT med inddragelse af mindfulness, storytelling og narrative elementer.

 • - Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier
  af Susan M. Johnson
  246,95 - 311,95 kr.

  På baggrund af den nyeste forskning i voksnes tilknytningsmønstre argumenterer Susan M. Johnson i denne bog for, at psykoterapi er mest effektiv, når den fokuserer på emotionelle forbindelsers helbredende kraft. Johnson, der er en af verdens mest anerkendte parterapeuter og den primære udvikler af emotionsfokuseret terapi (EFT), giver os hermed et nytænkende landkort over den kliniske praksis, der viser vejen frem i arbejdet med enkeltpersoner, par og familier. Johnson beskriver, hvordan kombinationen af EFT og tilknytningsteori kan tilbyde velunderbyggede interventionsteknikker til behandling af angst, depression og problematiske forhold. Hver modalitet (enkeltperson, par- og familieterapi) dækkes i kapitel-par, der henholdsvis introducerer nøglebegreber og præsenterer dybdegående case-eksempler. Transskriptioner af sessioner fremhæver fra et tilknytningsperspektiv det, der foregår i terapien, fra øjeblik til øjeblik. Sidst i kapitlerne findes øvelser og refleksionsspørgsmål. Ved at betragte intime relationer og den terapeutiske relation som danse, viser Johnson, hvordan de centrale træk ved EFT ser ud, og hvorledes en dygtig terapeut sekvenserer og pacer interventioner. Bogen afdækker, hvordan tilknytningsbaseret terapi ikke bare sigter efter at løse klienters problemer, men også at redefinere deres selvbillede og vanlige måder at møde andre på. Målgruppe Med en kombination af empirisk stringens og klinisk visdom kan denne grundbog vejlede og inspirere kliniske psykologer, par- og familieterapeuter og -rådgivere, socialarbejdere, psykiatrisygeplejersker og psykiatere såvel som studerende med interesse i psykoterapi. ”En letforståelig bog om psykoterapi, der vil være anvendelig for studerende såvel som erfarne terapeuter. Med afsæt i pionerer som John Bowlby, Carl Rogers og Harry Stack Sullivan samt i betydningsfuld empirisk forskning i emotionelle og interpersonelle fænomener har Johnson skrevet et fremragende værk, der vil have stor værdi for vores fag mange år frem.” – Irvin Yalom, professor emeritus i psykiatri, Stanford University ”Med kombinationen af Johnssons store viden om tilknytningsteori og -forskning, hendes forskningsbaserede tilgang til terapi og hendes mange års erfaring med klinisk terapi og undervisning formår hun at skildre, hvordan man bedst begrebsliggør og gennemfører succesfuld livsændrende terapi med enkeltpersoner, par og familier.” – Philip R. Shaver, professor emeritus i psykologi, University of California Susan M. Johnson er en af verdens mest anerkendte parterapeuter. Hun er klinisk psykolog og professor emerita. Har skrevet flere fagbøger om parterapi og underviser og vejleder i emotionsfokuseret parterapi (EFT) i hele verden. EFT har vundet stort indpas på verdensplan, den har opnået en forbløffende succesrate på 75 % med resultater, der er langvarige, og den er kåret som den mest succesfulde parterapiform af New York Times.

 • - TERAPI OG SPIRITUALITET I PRAKSIS
  af Mark D. Forman
  256,95 kr.

  Bogen er en praktisk introduktion til integral psykoterapi - en banebrydende og nødvendig bog i terapeutiske sammenhænge, hvor læseren får et godt indblik i de væsentligste indsigter og metoder fra blandt andet psykodynamiske, adfærdsorienterede, kognitive, humanistiske, eksistentielle og transpersonlige tilgange til psykoterapeutisk behandling. Bogen henvender sig til terapeuter og andre, der har brug for et komplet værktøj i forhold til menneskets psykologiske kompleksitet. Den er en præcis vejledning for dem, der ønsker at anvende den integrale model i terapeutiske sammenhænge og praksis. Bogens forfatter, Mark Forman har ydet et vigtigt bidrag til psykoterapien med denne bog, som har en fin balance mellem teori og praksis., bør læses af alle, der arbejder med mental sundhed. MARK D. FORMAN er klinisk psykolog og står blandt andet i spidsen for Life Design Centre i Californien. Han har gennem sit virke som praktiserende psykolog arbejdet med både voksne, teenagere, familier og par. Han er en af de førende eksperter inden for integral psykoterapi Han har desuden en stor viden om og erfaring med både yoga og meditation, som han har praktiseret i to årtier.Bogen er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • - klassiske og nye gestalt-terapeutiske tekster
  af Jørgen Lumbye
  226,95 kr.

  Her & Nu Her & Nu er et koncentreret kompendium med klassiske gestaltterapeutiske tekster - udgivet i et samarbejde med Gestalt International Study Center. En grundbog for gestaltpraktikere, -terapeuter og coaches med gestaltfilosofien som basis. Bogen vil givetvis inspirere til mange faglige overvejelser og drøftelser, hvad angår gestaltterapiens teori og praksis, men henvender sig også til almindelige mennesker, der ønsker at holde sig orienteret om en af de mest vellykkede og effektive psykoterapier i vor tid. Bogen indeholder ikke blot en række klassiske tekster, hvorfra centrale gestaltterapeuter som Frederick Perls, Claudio Naranjo, Walter Kampler, m.fl. fremlægger deres syn på væsentlige problemstillinger indenfor gestaltterapiens teori og praksis. Den giver også læseren et indblik indenfor nyere gestaltterapi, herunder behandling af emnet skam – og det at leve i nuet - ved vor tids førende gestaltterapeutiske praktikere og teoretikere såsom Joseph Melnick, Deborah Plummer, Leslie Greenber.og Fredericks S. Perle. Her & NU er genudgivet i 2019 på opfordring af flere gestaltinstitutter i DK samt Gestaltakademiet AS i Norge, hvor den indgår i undervisningen.

 • af Timothy John Whittard
  142,95 kr.

  Essay from the year 2007 in the subject Psychology - Consulting, Therapy, grade: Pass, University of the West of England, Bristol, course: Mental Health Nursing, language: English, abstract: This essay aims to discuss and explore the impact of diversity between nurse and patient within the confines of the therapeutic relationship; this is achieved through reflecting upon an interaction which occurred between a patient and myself during clinical practice. Peplau (1952) considers the therapeutic relationship to be the central focus of all nursing practice. Furthermore, Graham (2001), Lauder et al (2002) and Hewitt and Coffey (2005) all describe the therapeutic relationship as forming the ¿cornerstone¿ of modern nursing practice. Egan (1994) illustrates the ¿skilled helper model¿ of counseling, which is reported by Sloan (1999) to promote warmth and genuineness during interactions with patients; this model focuses on the patient (Egan, 1994), and can be described as a ¿humanistic¿ approach to helping (Jones, 1998). It is for these reasons that I have elected to apply the use of this model to the interactions, which occurred between the patient and myself. Explicit consent was obtained from the patient in question for the material which was obtained during these interactions to be used within this assignment; and in order to conform to the code of conduct detailed by the Nursing and Midwifery Council, and to maintain the confidentiality of the patient, throughout this essay they will be referred to as Howard. Howard is a 38-year-old man, who had been unemployed and living in ¿bed and breakfast¿ accommodation for the six months preceding his admission to hospital, following the breakdown of his marriage. It appeared that the stress, which culminated with the separation from his wife and their pending divorce, had led to a progressive deterioration in his mental state and mood, which had made it difficult for him to work.

 • af Timothy John Whittard
  157,95 kr.

  Essay from the year 2008 in the subject Psychology - Clinic and Health Psychology, Abnormal Psychology, grade: 90%, University of the West of England, Bristol, course: Mental Health Nursing, language: English, abstract: This essay aims to critically appraise a range of sources of research evidence pertaining to the management of violence and aggression within an inpatient mental health setting, and also to discuss and explore the limitations of the research, and its implications for clinical practice.

 • af Timothy John Whittard
  157,95 kr.

  Essay from the year 2008 in the subject Psychology - Consulting, Therapy, University of the West of England, Bristol, course: Mental Health Nursing, language: English, abstract: This essay aims to identify, explore and discuss the therapeutic goals of working with a patient I encountered during past clinical practice, and the challenges associated in meeting the goals and needs of the patient; this is achieved through reflection and the consideration of the behaviour of the patient, the responses of the nursing team, and a plethora of other factors inherent within the healthcare service itself.

 • af Aysun Yildirim
  157,95 kr.

  Seminar paper from the year 2016 in the subject Psychology - Consulting, Therapy, grade: 2,3, International Psychoanalytic University, language: English, abstract: Since the beginning of mankind, dreams have been a fascinating and mysterious occurrence. Even for some significant scientists, dreams played an important role in their discoveries. As for the chemist Dmitri Mendeleev, who was working on classifying the elements according to their chemical characteristics in 1869 and "saw in a dream a table where all the elements fell into place as required". After he woke up he wrote his dream down hence creating the periodic system. Mendeleev¿s case is not the only one known; reportedly many dreams helped to provide inventions or at least gave them a final touch. Men always tried and still are trying to construct theories of why we dream and what those dreams mean. In ancient times, people believed that dreams were messages transmitted from their gods. Not only do dreams occur in human beings, but it is also assumed that animals dream, which brings up the question in what way they might be beneficial and necessary. Revonsuo (2000) hypothesizes that dreams simulate threatening events in order to rehearse threat perception and threat avoidance which leads to a better dealing with dangers in waking life and therefore increases the probability of reproduction. Furthermore, it has been discovered that dreams are an accompaniment of rapid eye movement (REM) and changes of EEG waves in the brain. The content of dreams varies from dreamer to dreamer but there is a consistent structure that can mostly be seen in every dream. It resembles the structure of a drama composed of four segments: exposition, development of plot, culmination and resolution. Dreams do not only process the most relevant daily experiences and encounters, but most importantly they depict an emotional, meaningful, mostly colorful, tense and symbolic situation. They are not only perceived in a visual way but rather all senses are intact in the dream world, while the dreamers body itself is paralyzed. As it can be seen, dreams cover a wide range. They have gained popularity in psychology when Sigmund Freud, the father of psychoanalysis, worked with them in his psychotherapies.

 • af Kiki Fehling & Elliot Weiner
  192,95 kr.

  Regulate intense emotions, change problematic behaviors, and build fulfilling relationships with this self-directed DBT skills program.Created by psychologist Marsha M. Linehan, Dialectical Behavior Therapy (DBT) is an evidence-based approach for managing difficult emotions, thoughts, and behaviors. In this practical guide and workbook, you will develop skills in four key areas: mindfulness, distress tolerance, emotion regulation, and interpersonal effectiveness. While traditional DBT programs take 6 to 12 months to complete and require weekly individual therapy, weekly group skills training, and regular phone coaching, Self-Directed DBT Skills distills the DBT skills into a 3-month program that anyone can access and implement on their own. Using this roadmap filled with actionable exercises, you’ll build a strong foundation for emotional well-being and create lasting change.  Beginner-friendly DBT fundamentals that prepare you to move through a 3-month program so you can learn DBT skills without a DBT therapist3-month timeline with progressive skill-building to add new skills to your DBT toolbox with weekly chapters that take 15 to 30 minutes to readStep-by-step exercises by DBT-Linehan-board-certified psychologists who have helped hundreds of clients build meaningful lives through DBTDownloadable worksheets and bonus materials like a DBT Skills Cheat Sheet to reinforce skills and help you apply them to your daily life

 • af Maxine Mei-Fung Chung
  158,95 kr.

  After thirty years of research, Sigmund Freud still felt the great unanswered question was: 'What does a woman want?' Fifteen years into her own journey as a psychotherapist, Maxine Mei-Fung Chung believes her collaboration with her patients holds the answers. Through the profound and moving stories of seven very different women, Maxine Mei-Fung Chung sheds light on our most fundamental needs and desires. From a young bride-to-be struggling to accept her sexuality, to a mother grappling with questions of identity and belonging, and a woman learning to heal after years of trauma, What Women Want is an electrifying and deeply intimate exploration into the inner lives of women.Based on hours of conversations between Maxine and her patients, this book lays bare our fears, hopes, secrets and capacity for healing. With great empathy and precision, What Women Want presents a fearless look into the depths of who we are, so that we can better understand each other and ourselves.To desire is an action. This extraordinary book liberates and empowers us to claim what we truly want.

 • af Scott D. Miller, Bruce E. Wampold & Barry L. Duncan
  1.004,95 kr.

 • af Malhotra Richa
  428,95 kr.

  Bullying: Understanding its nature Bullying is perceived as a form of aggression prevalent in multiple spheres of the existing social system (Gaete et al., 2017). Although both bullying and aggression bear similar characteristics, they are not synonymous. Rather, they exhibit a relationship where bullying is a subset of aggression but not all forms of aggression are identified as bullying. Bullying is therefore understood as a conscious and willful act of aggression and/or manipulation by the bully/bullies against one or more individuals (Darney, Howcroft & Stroud, 2013).Robertson and Thomson (2014) describe bullying as a type of aggression that is applied against someone based on power or social status; using the knowledge of someone's vulnerability to prompt discomfort and/or distress. Bullying has been extensively studied, thereby providing multiple viewpoints to the phenomenon. The ever going understanding of bullying has, thus, evolved to incorporate diverse perspectives, reflecting severe ramifications of the phenomenon. Roland (1988) defines it as 'the long-term and systematic use of violence, mental or physical, against an individual, who is unable to defend himself in an actual situation'. On the other hand, Swart and Bredekamp (2009) understand bullying as a process embedded in groups in which individuals play multiple roles, from being the bully to the victim or just an observer/bystander. According to Besag (1989), 'bullying is a behaviour which can be defined as the repeated attack- physical, psychological, social or verbal-by those in a position of power, which is formally or situationally defined,

 • af Natasha Senra-Pereira
  195,95 kr.

  What neuroscience, psychedelics, and spirituality have to do with healingAuthor and psychotherapist Natasha Senra-Pereira was sick of herself and the restlessness, anger, and emptiness she had been feeling since childhood. After spending half her life in talk therapy without much change in long-held patterns that were negatively impacting her relationships, she finally woke up to the reality that set her on a path of empowerment for herself and her clients. In her debut book, Senra-Pereira pulls back the curtain on the intimate details of her own evolution through trauma and dysfunctional family dynamics, gifting readers with a blueprint for deep healing and lasting change. Written from a place of heartbreaking honesty, hope, and humor, Talk Therapy Isn't Enough unveils a thorough application and understanding of Internal Family Systems Therapy (IFS), Relational Somatic Therapy, and Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy (EMDR) and how these modalities along with yoga, meditation, and psychedelics can help you to: Heal and restore your mind, body, and spiritAccept responsibility for co-creating the chaos in your present lifeStop allowing unconscious programming to perpetuate cycles of trauma and dysfunctionEmbody true self-compassion and self-acceptanceCreate your current and future realities from health, happiness, and presence

 • af Stephanie Norris
  103,95 kr.

 • - -Sedona-metoden
  af Hale Dworskin
  273,95 kr.

  Her er bogen til dig som gerne vil forbedre din livskvalitet, sætte fut i dit kærlighedsliv, få gang i din karriere, og få succes med alt det andet, du også foretager dig.Søger du at nyde følelsen af en dyb indre ro, der giver dig mere livsglæde i din hverdag, og vil du slippe fri af gamle følelsesmæssige udfordringer som frygt og angst, depressioner, vredesudbrud og andre tilstande, der måske fylder i dit liv, så bør du læse "Spørgsmål som forløser"Du får værktøjer til at turde være sig selv, prioritere i livet - og gå efter det mest interessante, som livet byder på. Har du et mål om at sætte sætte en endegyldig stopper for afhængigheds skabende og dårlige vaner - for eksempel at ryge, drikke eller spise for meget … … så er bogen noget for dig! Bogen hjælper dig til en effektiv frigørelsesproces, bestående af nogle få helt enkle spørgsmål, der er lette at gå til, og som lærer dig, hvordan du giver slip på de følelser og tanker, der forhindrer dig i at få det liv, du i virkeligheden drømmer om.Om forfatteren:HALE DWOSKIN har arbejdet med Sedona-metoden i mere end 30 år. Han overtog ophavsretten til den fra sin mentor, Lester Levenson og har undervist tusindvis af enkeltpersoner og virksomheder. Han er en ligeledes en anerkendt foredragsholder, som har optrådt i masser af radio- og tv-programmer.Bogen er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • af Benjamin M. Ogles & Russell J. Bailey
  625,95 kr.

 • af Timothy John Whittard
  142,95 kr.

  Essay from the year 2007 in the subject Psychology - Consulting, Therapy, grade: Pass, University of the West of England, Bristol, course: Mental Health Nursing, language: English, abstract: Why do patients with mental health issues experience social stigmatisation and social exclusion relating to their mental health problems? And what is the impact of this experience on the patient and their situation? This essay aims at identifying, discussing and exploring different sociological reasons for the social stigmatisation and social exclusion of people with mental health problems. It also investigates the extent of the impact that this has on the patient and their situation. This assignment will incorporate different sociological approaches and will draw on personal clinical experience.

 • af Jacquelyn Claude
  229,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2011 in the subject Psychology - Consulting, Therapy, grade: A, Walden University (Public Health), language: English, abstract: The purpose of this critical literature review study is to review the existing research related to faith-based counseling and its specific use for treating depression symptoms among African American adults. Forty-seven peer-reviewed articles from the professional literature were selected for review based on relevance to African Americans and faith based organizations. Results of the review indicated the need to critically evaluate efficacy of faith-based programs based on scientifically determined outcomes. The implications for positive social change include increased access to affordable healthcare in a trusting environment, decreased prevalence rates for depression in African Americans, and reduction in disparities in mental healthcare delivery. Current research has indicated that there are disparities in mental healthcare treatment that are affecting African Americans. The literature has not strongly supported the use of spiritual leaders as counselors primarily because of a lack of certification in mental health counseling among clergy. However, the literature has shown that religious faith can have a positive effect on quality of life.

 • af Melba J. T. Vasquez, Hector Y. Adames & Nayeli Y. Chavez-Dueñas
  701,95 kr.

 • af Shelley Mcmain, Alexandre Vaz & Tali Boritz
  618,95 kr.

 • af Leonard Milling
  842,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.