Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Psykoterapi: rådgivning

Her finder du spændende bøger om Psykoterapi: rådgivning. Nedenfor er et flot udvalg af over 386 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Nøglen til løsning af (næsten) alle problemer
  af Stefanie Stahl
  187,95 - 219,95 kr.

  Succesforfatteren Stefanie Stahl har skrevet en ny bog, der kan inspirere til arbejdet med det ”indre barn”. Det ”indre barn” er summen af alle de prægninger fra barndommen, som vi har modtaget gennem vores forældre og andre personer, som vi har haft en tilknytning til. Bogen tager udgangspunkt i det sårede ”skyggebarn”, som er præget af de krænkelser og psykiske mén fra barndommen, som har sat sig spor dybt inde i det ubevidste, og som hindrer os i som voksne at udleve vores fulde potentiale. Hvis vi kan finde ud af at blive venner med vores skyggebarn, så får solbarnet frihed til være helt sig selv. Solbarnet er den kerne i os, som let, ubesværet og glad er vendt mod livet, den kerne, som muliggør lykkelige relationer og giver livet fylde og god mening. Bogen er beregnet til selvterapi i forbindelse med negative og hæmmende følelser i hverdagen og er skrevet i et lettilgængeligt sprog. Med talrige eksempler og erfaringer både fra sin praksis og fra livet udenfor det terapeutiske rum viser Stefanie Stahl os, hvordan vi kan lære vores indre barn at kende, ikke bare med dets skygger, men også som det positive solbarn, det også er. Teksten ledsages af praktiske øvelser, som skal hjælpe os til at slippe gamle mønstre, som bare konstant har ført os ud i blindgyder og ulykke. Vi lærer, hvordan vi ved at tage et skridt ad gangen kan finde frem til nye, hensigtsmæssige holdninger og adfærdsformer og dermed forbedre vores relationer og vores oplevelse af at lykkes. Bogen er med sin selvterapeutiske metode blevet en bestseller, hvor salget i Tyskland det første år nåede 180.000 eksemplarer og efter tre år ultimo 2018 rundede 500.000 stk.. Den er blevet solgt til udgivelse i 21 lande, og den har de sidste tre år ligget nummer ét på Spiegels bestsellerliste for årets mest solgte faglige paperbacks. “En bog man ikke alene vil læse mere end én gang, men som også vil blive en livslang ledsager.” – Psychologie bringt dich weiter

 • af David BR Camacho, Kirsa Dechlis & Anette Wiklund
  167,95 - 227,95 kr.

  Er du nysgerrig på, hvad psykoterapi og psykoterapeutisk supervision helt præcist er? Hvad laver en psykoterapeut egentlig, og hvor stammer dette fag fra? Få perspektiver på faget og kunstarten psykoterapi og dens supervision. Bogen fører dig igennem alle psykoterapiens aspekter og giver dig en grundlæggende forståelse af faget, arbejdet og de bagvedliggende teorier. Uddrag af bogen Vi er i en tid, hvor psykoterapien er et miskmask af psykiatri og psykologi. Branchen er hele tiden i gang med at prøve på at definere sig selv. Det er i og for sig udmærket, men vi skal alligevel have fokus på, at psykoterapien ikke er et videnskabeligt studium af mennesket, men et fænomenologisk og oplevelsesorienteret studie. Det er ikke ensbetydende med, at psykoterapien ikke kigger på menneskets udviklingsteorier og teorier om det sunde, hele menneske, men det er ud fra det enkelte menneskes virkelighed. Det ender ikke ud i en fælles betegnelse eller diagnose. Med andre ord, så fortæller et menneskes terapeutiske forløb ikke hele sandheden om alle klienters terapeutiske forløb. For at komme ud af vores overbevisninger og modeller som psykoterapeuter, må vi vide, hvordan de opstod. Om forfatterneDavid BR Camacho er psykoterapeut, forfatter og trainer. Kirsa Dechlis er psykoterapeut, supervisor, daglig leder/underviser og formand for FaDP (Foreningen af Danske Psykoterapeuter). Anette Monika Wiklund er journalist, kommunikationsmedarbejder og redaktør for magasinet Proces.

 • af Susan Hart, Gitte Jørgensen, Charlotte Hagmund-Hansen, mfl.
  484,95 kr.

  Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Neuroaffektiv psykoterapi med børn omsætter teorien til det psykoterapeutiske arbejde med spædbørn, børn og familier og præsenterer en variation af metoder, som alle har betydning for udvikling på forskellige niveauer i barnets nervesystem. Bogens røde tråd er at beskrive forskellige systematiserede metoder til børne- og familiebehandling ud fra den grundlæggende udviklingspsykologiske forståelse, at det er andres anerkendelse, som former selvet, og det er gennem andres anerkendelse, at man etablerer en bevidsthed om sig selv. Forskellige psykologiske behandlingsmetoder kan føre til psykisk udvikling hos barnet. Barnets udvikling skal stimuleres netop dér, hvor den nærmeste udviklingszone er, og det er vigtigt at vide, om barnets primære omsorgspersoner er i stand til at støtte udviklingen derfra. Udvikling af en moden personlighedsstruktur skabes i første omgang gennem samspillet med de nære tilknytningspersoner. Bogen samler udenlandske og danske forfatteres bidrag, der alle forholder sig til psykoterapi med børn og familier ud fra en kompleks forståelse af personlighedsudvikling som en gensidig proces mellem neurobiologi og relationel regulering. Bogen er inddelt i fire dele, Generelle principper for neuroaffektiv psykoterapi, Spædbarnsterapi, Børneterapi og Familiebehandling, og henvender sig til psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, pædagoger og andre fagpersoner, der indgår i familiebehandling og relations- og miljøbehandling med børn.   Susan Hart er psykolog og har tidligere udgivet bøgerne Dissociationsfænomener (2011), Den følsomme hjerne (2009), Hjerne, samhørighed, personlighed (2006), Betydningen af samhørighed (2006) og sammen med Rikke Schwartz Fra interaktion til relation (2008). Susan Hart har derudover skrevet artikler om neuroaffektiv udviklingspsykologi og afholder kurser i emnet.   Bogens udenlandske bidrag er oversat fra engelsk og norsk af Dorte Herholdt Silver.

 • af Borrik Schjødt & Thor Aage Egeland
  227,95 kr.

  Målet med denne bog er at give læseren en grundig indføring i familieterapiens historie, grundlag og de vigtigste familieterapeutiske modeller i en aktuel og let forståelig fremstilling. Fra Systemteori til Familieteori, er oprindeligt skrevet af Borrik Schiødt og Thor Aage Egelund og er oversat til dansk med forord af en af Danmarks ledende specialister, Torben Marner som har skrevet bogens forord og forsynet den med et kapitel om familieterapien i Danmark i dag. Bogens forfattere har opdelt bogen i 4 overordnede dele hvor læseren indledningsvis får et indblik i Familieterapiens historie og fremvækst. Derefter præsenteres det bagvedliggende teoretiske grundlag, hvor bl.a. en indføring i kommunikationsbegreber, niveauer af logiske typer og definitioner af relationer gennemgås. Tredje del går i dybden med en nærmere beskrivelse af familien, og beskriver diagnoser, medicinske & psykiatriske modeller, familie typologier og et særskilt afsnit om familiens udviklingFjerde del bearbejder emner som strukturel familieterapi, strategisk familieterapi og systemisk familie terapi samt relaterede terapi modeller. Læseren har adgang til en uddybende ordliste, modeller og litteraturhenvisninger Bogen er nu udgivet i 4 oplag og er bredt anerkendt indenfor sit felt.

 • - Om vejledningens etik, 2. udgave
  af Solveig Botnen Eide, Aslaug Kristiansen, Dag G. Aasland, mfl.
  262,95 kr.

  Vejledning er et samspil mellem to mennesker og udgør en etisk handling. Uanset hvilken slags vejledning der er tale om, drejer vejledning sig om at hjælpe og drage omsorg for et andet menneske. En vejleder er ikke vejleder for sin egen skyld, men for den andens skyld.2. udgave af Til den andens bedste er udbygget med to nye kapitler, som ser på hhv. eksistentiel sårbarhed i et vejledningsperspektiv og samrefleksion som en vej til bedre samtaler.Med udgangspunkt i filosofferne Løgstrup, Buber og Levinas behandler bogen temaerne:- Den gode vejledning- Vejledningssamtalens egenart- Menneskearbejde og ekspertarbejde- Lytning og identitet- Engagement og varsomhed- Følelsernes betydning i vejledning- Frihed og identitet- Eksistentiel sårbarhed- Vejledning mellem menneske og system- Samrefleksion.Til den andens bedste henvender sig til studerende og professionelle inden for bl.a. pædagogik, sundhed, pleje, ergo-/fysioterapi, socialrådgivning, uddannelsesvejledning samt til øvrige hjælpeprofessioner, der benytter sig af vejledning, supervision, øvelsespraktik, klinisk praktik og lignende.

 • - Den gyldne vej mellem frihed og nærhed
  af Stefanie Stahl
  219,95 kr.

  "Et lykkeligt kærlighedsforhold er ikke et spørgsmål om held, men et spørgsmål om indre holdning og om personlig beslutning," siger Stefanie Stahl, psykolog, bestsellerforfatter og en af Tysklands førende eksperter i tilknytningsangst.Stefanie Stahl viser på en både overbevisende og livsnær måde, hvordan det kan lade sig gøre ved at arbejde med det "indre barn". Det drejer sig frem for alt om at styrke selvværdet og finde en balance mellem tilpasning og selvhævdelse.Når først vi har forstået disse mekanismer, så behøver vi ikke længere vente på, at vores partner forandrer sig, eller at mr. eller mrs. Right banker på, men vi bliver i stand til at tage lykken i egen hånd.Stefanie Stahl tager i sin bog udgangspunkt i to af menneskets grundbehov: behovet for tilknytning og behovet for selvstændighed – to ting der ikke umiddelbart spiller sammen, men som ikke desto mindre begge er livsvigtige både for det enkelte menneske og for parforholdet.Med en enkel teoretisk indføring, eksempler fra sit terapeutiske arbejde og med mange praktiske øvelser giver hun os en viden om parforholdet og om handlemuligheder, så vi både kan lære at tænke lidt anderledes og handle mere konstruktivt, for at vi ikke ender i den blindgyde, vi måske kender alt for godt.Parforholdet er muligt for alle bygger på konceptet fra Stefanie Stahls internationale bestseller Barnet i dig skal finde et hjem. Bogen er ligesom Barnet i dig skal finde et hjem blevet en faglig bestseller og har tre år i træk ligget på Spiegels bestsellerliste for årets mest solgte faglige paperbacks."… en psykologisk velfunderet, velargumenteret og nuanceret fremstilling af parforholdets mange aspekter samt de personlige udfordringer, man hver især kan bære rundt med og som er grundlagt i barndommen. En glimrende indsigts- og arbejdsbog, som vil kunne flytte fokus fra egne skuffelser til konstruktiv handling og samarbejde om lykkeligere relationer." – Lektørudtalelse, DBC"'Parforholdet er muligt for alle' er en bog for dig, der gerne vil forbedre eller afklare dit nuværende parforhold eller finde en passende partner. Måske er du i tvivl, om du har fundet den rette – eller du bliver ved med at forelske dig i den forkerte … en guldgrube for dig, der vil fordybe dig og på egen hånd arbejde med dig selv." – Jeanette Hylleborg, Qland.dk"Stefanie Stahl er omsorgsfuld, klarsynet og indsigtsfuld, og hendes koncept for kontakten til det 'indre barn' gør det let at række ud efter dit mest sande jeg." – Lori Gottlieb, New York Times bestsellerforfatter til bogen Måske skulle du snakke med nogenStefanie Stahl er cand.psych. og psykoterapeut med egen praksis i Trier. Hun har fagligt især interesseret sig for tilknytningsangst, hvordan selvværdet kan forbedres og i forlængelse heraf, arbejdet med det "indre barn". Hun har tidligere igennem 20 år arbejdet som psykologisk sagkyndig i familiesager ved retten. Hun er forfatter til mange bøger inden for det fagspektrum, som hun repræsenterer. Med bøger som den internationale bestseller Barnet i dig skal finde et hjem og Vom Jein zum Ja (Fra Nja til Ja, ikke oversat til dansk) har hun nået en stor og bred læserskare. Stefanie Stahl er medievant, og hun inddrages ofte som ekspert af både aviser og tv. Hun afholder regelmæssigt seminarer inden for temaerne: kærlighed, tilknytningsangst og selvværdsfølelse. Hendes sprog er ukompliceret, og de eksempler, som hun bruger til at illustrere sine synspunkter, er lette at følge.

 • - TERAPI OG SPIRITUALITET I PRAKSIS
  af Mark D. Forman
  267,95 kr.

  Bogen er en praktisk introduktion til integral psykoterapi - en banebrydende og nødvendig bog i terapeutiske sammenhænge, hvor læseren får et godt indblik i de væsentligste indsigter og metoder fra blandt andet psykodynamiske, adfærdsorienterede, kognitive, humanistiske, eksistentielle og transpersonlige tilgange til psykoterapeutisk behandling. Bogen henvender sig til terapeuter og andre, der har brug for et komplet værktøj i forhold til menneskets psykologiske kompleksitet. Den er en præcis vejledning for dem, der ønsker at anvende den integrale model i terapeutiske sammenhænge og praksis. Bogens forfatter, Mark Forman har ydet et vigtigt bidrag til psykoterapien med denne bog, som har en fin balance mellem teori og praksis., bør læses af alle, der arbejder med mental sundhed. MARK D. FORMAN er klinisk psykolog og står blandt andet i spidsen for Life Design Centre i Californien. Han har gennem sit virke som praktiserende psykolog arbejdet med både voksne, teenagere, familier og par. Han er en af de førende eksperter inden for integral psykoterapi Han har desuden en stor viden om og erfaring med både yoga og meditation, som han har praktiseret i to årtier.Bogen er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • af Michael Molin
  197,95 kr.

  Terapi for Mennesker i Uniform er en bog om, hvad det vil sige at være menneske bag uniformen, og de særlige udfordringer det rummer. Uanset om uniformen er blå, grøn, rød, hvid eller usynlig, er der et menneske i den, som kræver omsorg, forståelse og beskyttelse for at fungere optimalt. Noget vi ofte glemmer, fordi uniformens værdier, identitetsfølelse og intense dagligdag tager over. Men hvis ikke vi først og fremmest lærer at være menneske, risikerer vores psyke at lide et knæk, den dag livet i uniform hober sig op til noget, som vi ikke længere kan overskue. Det være sig stress, udbrændthed eller traumer.Med afsæt i sine mere end 18 år i politiet og i sin rolle som krise- og traumeterapeut fortæller Michael Molin om sin egen vej til selverkendelse, og de overvejelser han har måttet gøre sig for at blive et helt menneske igen efter sine egne traumer fra tjenesten. Samtidig giver han et unikt indblik i krise- og traumeterapien, og hvad den kan gøre for mennesker i uniform og deres pårørende. Ikke kun efter traumet er en realitet, men også som den altafgørende forebyggende indsats.

 • af Sara Kuburic
  165,95 kr.

  'A masterful guide' YUNG PUEBLO'If human beings came with a manual, It's On Me would be it' SIMON SINEKA revolutionary guide to identifying self-loss and discovering the freedom that comes from taking responsibility for how we live.So many of us feel lonely, unfulfilled, or trapped-in our roles and relationships, in cycles of self-sabotage and wrong decisions. According to Sara Kuburic, it doesn't have to be so difficult.The answer lies in taking responsibility for the choices and actions that create our reality. It's about slowing down, cutting through demands and expectations, and taking ownership of this person we call our "Self." In It's On Me, Kuburic unpacks "self-loss," giving us new vocabulary and offering tools she's used for years to help her clients recover. Self-loss becomes apparent when we feel the pain and emptiness from performing or observing life, rather than living it. Guiding us through self-reflection, acceptance, and discovery, Kuburic proves that we can: · experience but not feel overpowered by our emotions· establish a healthy connection to our bodies· set loving boundaries to define ourselves and heal our relationships· declutter our physical and mental environments to create space for our true selves to thrive· find meaning and purpose in a seemingly meaningless worldEye-opening and inspiring, It's On Me will teach you how to stop sleepwalking our way through the life you don't want and step into your most vibrant, authentic, and meaningful Self.

 • af Jon Frederickson
  397,95 kr.

  Would you like to be a more skilled therapist? Would you like to help the 50 percent of patients who drop out of therapy before they receive its full benefits? Would you like to connect with hard-to-reach patients so you can form a healing therapeutic alliance?While other books teach theory, this book will help you develop the specific skills you need to be an effective therapist. You can practice the exercises with a partner or with audio recordings, just like learning a language. And videos will show you how. Each of the forty-two skill-building exercises teaches a specific technique so you can successfully address typical impasses in therapy. Where you got stuck in the past, you'll be able to move forward in the future.You will learn what to say so you can assess and regulate anxiety, help patients develop and keep an effective focus that leads to change, teach patients to see and let go of avoidance strategies, work with patients who deny that they need therapy, mobilize patients' will to work toward a positive goal, support patients so they can shift from denial to facing reality, and identify early signs of dropout so you can prevent it.When you improve your relational skills, you will be better equipped to help anxious patients.

 • - -Sedona-metoden
  af Hale Dworskin
  287,95 kr.

  Her er bogen til dig som gerne vil forbedre din livskvalitet, sætte fut i dit kærlighedsliv, få gang i din karriere, og få succes med alt det andet, du også foretager dig.Søger du at nyde følelsen af en dyb indre ro, der giver dig mere livsglæde i din hverdag, og vil du slippe fri af gamle følelsesmæssige udfordringer som frygt og angst, depressioner, vredesudbrud og andre tilstande, der måske fylder i dit liv, så bør du læse "Spørgsmål som forløser"Du får værktøjer til at turde være sig selv, prioritere i livet - og gå efter det mest interessante, som livet byder på. Har du et mål om at sætte sætte en endegyldig stopper for afhængigheds skabende og dårlige vaner - for eksempel at ryge, drikke eller spise for meget … … så er bogen noget for dig! Bogen hjælper dig til en effektiv frigørelsesproces, bestående af nogle få helt enkle spørgsmål, der er lette at gå til, og som lærer dig, hvordan du giver slip på de følelser og tanker, der forhindrer dig i at få det liv, du i virkeligheden drømmer om.Om forfatteren:HALE DWOSKIN har arbejdet med Sedona-metoden i mere end 30 år. Han overtog ophavsretten til den fra sin mentor, Lester Levenson og har undervist tusindvis af enkeltpersoner og virksomheder. Han er en ligeledes en anerkendt foredragsholder, som har optrådt i masser af radio- og tv-programmer.Bogen er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • af Jon Frederickson
  592,95 kr.

  Some patients are crippled by fear and anxiety. To help the 50 percent of patients who drop out of therapy before they have received its full benefits, therapists must know how to make therapy a safe place. Only if patients feel safe in their body and with the therapist can they feel safe enough to change. Co-Creating Safety provides clear, systematic steps for assessing and meeting patients' needs. Every technique is illustrated with a vignette. Representing hundreds of therapeutic impasses taken from actual sessions, the vignettes show therapists what to say so they can assess and respond to patients' needs moment by moment, help patients develop and keep an effective focus that leads to change, help regulate patients' anxiety, deactivate misperceptions of the therapist and therapy, help patients see and let go of defenses that cause their symptoms, help them overcome their fears and face their feelings, and help them let go of insecure attachment strategies to form a healing relat

 • af Richard G. Erskine, Janet P. Moursund & Rebecca L. Trautmann
  485,95 - 1.679,95 kr.

 • - klassiske og nye gestalt-terapeutiske tekster
  af Jørgen Lumbye
  227,95 kr.

  Her & Nu Her & Nu er et koncentreret kompendium med klassiske gestaltterapeutiske tekster - udgivet i et samarbejde med Gestalt International Study Center. En grundbog for gestaltpraktikere, -terapeuter og coaches med gestaltfilosofien som basis. Bogen vil givetvis inspirere til mange faglige overvejelser og drøftelser, hvad angår gestaltterapiens teori og praksis, men henvender sig også til almindelige mennesker, der ønsker at holde sig orienteret om en af de mest vellykkede og effektive psykoterapier i vor tid. Bogen indeholder ikke blot en række klassiske tekster, hvorfra centrale gestaltterapeuter som Frederick Perls, Claudio Naranjo, Walter Kampler, m.fl. fremlægger deres syn på væsentlige problemstillinger indenfor gestaltterapiens teori og praksis. Den giver også læseren et indblik indenfor nyere gestaltterapi, herunder behandling af emnet skam – og det at leve i nuet - ved vor tids førende gestaltterapeutiske praktikere og teoretikere såsom Joseph Melnick, Deborah Plummer, Leslie Greenber.og Fredericks S. Perle. Her & NU er genudgivet i 2019 på opfordring af flere gestaltinstitutter i DK samt Gestaltakademiet AS i Norge, hvor den indgår i undervisningen.

 • - Vejen til menneskelig trivsel
  af Elliott S. Dacher
  213,95 kr.

  I dag er alle enige om, at forbindelsen mellem krop og sind har afgørende betydning for vores trivsel og velære - såvel fysisk som psykisk. Men hvordan aktiverer man den forbindelse? Dr. Elliott S. Dachers budskab i denne bog er, at vi skal flytte vores opmærksomhed fra det ydre til det indre.Som speciallæge gennem 21 år var Dacher i stand til at lindre sine patienters fysiske lidelser, men han blev i stigende grad frustreret over, at han ikke kunne afhjælpe de underliggende problemer som invaliderende træthed, generel ængstelse eller simrende depressioner. Det bragte ham til Østen, hvor han tog endnu en medicinsk uddannelse og lærte om visdom, medfølelse, lindring af unødige lidelser, og hvordan man generelt fremmer en vedvarende sundhed, en autentisk lykkefølelse og følelsen af ægte helhed.Denne bog viser, hvordan man kan opnå integral sundhed og få glæde af dens mange frugter. Den er bygget på Ken Wilbers integrale teori og er både holistisk, evolutionær, intentionel, personcentreret og dynamisk orienteret i sit syn på menneskelivets fire aspekter. Undervejs lærer vi, hvordan vi skal håndtere og gå frem i forhold til hvert af aspekterne, hvordan vi vurderer samtlige fire aspekter integralt, og hvordan vi tilrettelægger et program for vores personlige integrale praksis, så vi kan gøre fremskridt på lykke-, sundheds- og trivselsfronten.ELLIOT S. DACHER blev uddannet læge i 1970 og arbejdede på fuld tid som speciallæge i intern medicin i 21 år. Han er også forfatter til Whole Healing og Intentional Healing. Dr. Dacher studerer, praktiserer og underviser i dag i principperne for integral sundhed og healing. Han vejleder desuden enkeltpersoner, hvis ambition er at bruge sygdom, lidelse og livet selv som en vej til integral sundhed.

 • af David Deida
  222,95 kr.

  Denne bog præsenterer dig for en revolutionerende ny måde at elske på. For når det kommer til sex, vil de fleste af os gerne have mere. Det store spørgsmål er bare: mere af hvad? David Deidas svar til de af jer, der dybde ønsker mere dybde i jeres sexliv, og som går rundt med en følelse af, at sex burde bestå af mere end bare kortvarig fysisk tilfredsstillelse, er, at tiden er inde til at udforske ens unikke spirituelle seksualitet. Bogen er lavet ud fra målet om, at kærligheden forstørres og bliver til noget hinsides det, to mennesker deler. At sex bliver en total forsvinden ind i kærlighedens fylde, noget, der går ud over den tilfredsstillelse, det giver, når to kroppe gnubber sig mod hinanden, og man nærer følelser for hinanden. Hvert kapitel indledes med en kort erotisk tekst, der belyser en særlig stemning af elskov, og efterfølges af direkte instruktioner, der taler klart og ligefremt til den drivkraft, de to køn hver især besidder, og som er et resultat af, at den feminine del af os længes efter en dybere kærlighed, og den maskuline del kæmper for større frihed. David Deida bringer 30 års erfaring og arbejde med tusindvis af par i spil for at illustrere de veje, vi – som mænd og kvinder – med sindsro kan begive os hen ad i vores bestræbelser på at nå frem til en mere utæmmet lidenskab, samhørighed og spirituel vækst, der rækker ud over nuet og os selv.DAVID DEIDA er internationalt anerkendt som en af de mest indsigtsfulde og provokerende spirituelle lærere i vor tid. Hans mål er at revolutionere den måde, mænd og kvinder vokser spirituelt og seksuelt på. Hans bøger bliver blandt andet betragtet som nogle af de mest originale og autentiske bidrag til personlig og spirituel vækst. Den maskuline mand og Min elskede af ham er allerede udkommet på dansk.

 • af Jeff Guenther
  178,95 kr.

  Big Dating Energy is the must-have, straight talking guide to the wild world of dating, from TikTok's favourite therapist, Jeff Guenther. If you are equipped with the tools and the mindset to do it right, dating is so much more than a joyless trudge from one bad date to the next. In fact, it's an excellent way to learn more about your needs, your desires, and what you're really looking for in a partner - so that when you find the exact right person who ticks all your boxes, you are ready to snap that gem right up. And in the meantime? Think of the hilarious stories with which you can delight your friends, family, and therapist.Covering everything from first dates to red flags, ideal partner checklists and knowing when and how to end things, this book harnesses the charm and easy-to-follow advice that nearly four million followers come to the @therapyjeff platform for daily. Big Dating Energy will set you up to not only succeed at dating, but maybe even enjoy it and learn something about yourself along the way.

 • af Simmone Boothe
  202,95 kr.

  An age-old approach has quietly been addressing the issues confronting the human condition. An approach that in our science-driven world we have almost forgotten, the heart of the Gospel message. It can no longer be ignored. Our mental and emotional health and well being are being constantly challenged and even under threat, accelerated by the rapid changes to our daily lives brought on by the recent 2020 global pandemic. Times are uncertain. The future is no longer as clear. Therapy has gained rapid traction, promoted as the best evidence-based alternative to medication for addressing the increasing mood and anxiety disorders we are experiencing. While therapeutic approaches have merits in helping to modify or adapt our ways of thinking and behaving, therapy alone cannot fully address the root issues that affect us all. The purpose of this book is two-fold. The first is to explain why therapeutic approaches tend to fall short of effecting lasting change. The second is an attempt to share fresh insights into why the Gospel message is more relevant to us today, the only true therapy for the human soul.

 • af Sacha Mardou
  226,95 kr.

  A brave and captivating graphic memoir about the power of therapy to heal anxiety and generational traumaWhen Sacha Mardou turned forty-years-old, she was leading a life that looked perfect on the outside: happily married to the love of her life, enjoying motherhood and her six-year-old daughter, and her first book had just been published. But for reasons she couldn’t explain, the anxiety that had always plagued her only seemed to be getting worse and then, without warning, she began breaking out in terrible acne.The product of a stoic, working-class British family, Sacha had a deeply seeded distrust of mental health treatment, but now, living the life she’d built in the US and desperate for relief, she finds herself in a therapist’s office for the first time. There she begins the real work of growing up: learning to understand her family of origin and the childhood trauma she thought she’d left hidden in the past but is still entangled in her present life.Past Tense takes us inside Sacha’s therapy sessions, which over time become life-changing: She begins to come to terms with her turbulent and complicated upbringing, which centered around her now estranged father, who had a violent relationship with her mother and would later go to prison for sexually abusing her stepsister. With her therapist’s guidance, she sees how these wounds and other generational trauma has been passed through her family as far back as her grandmother’s experiences during The Blitz of World War Two. And she discovers modalities that powerfully shape her healing along the way, including the work of Bessel Van der Kolk and Richard Schwartz (Internal Family Systems).As Sacha’s emotional life begins to unfreeze and she lets go of the shame she’s long held, she realizes that the work she’s doing and her love for her family can ripple outward too, changing her relationships now, and creating a new legacy for her daughter.Bravely told, visceral, and profoundly moving, Past Tense is a story about our power to break free of the past--once and for all--and find hope.

 • af Peter Stimpfle
  399,95 - 516,95 kr.

 • af Megan Mueller
  844,95 kr.

  Handbook on Animal-Assisted Therapy, Sixth Edition continues to be the leading textbook and reference in this field for clinical practitioners. The book provides the evidence basis for the effectiveness of this treatment, as well as guidelines for how to perform it from the selection of treatment animal to application with patients. This new edition is fully updated and contains 15 new chapters on culture, research, standards, of practice, and more. Organized into four sections, the book explores the conceptualization of the animal-human bond, best practices for AAI professionals, considerations related to animal selection/ training/ welfare, and utilizing AAI in special populations. The book may serve as a study guide for the Animal Assisted Intervention Specialist Certification Exam.

 • af Sam Berg
  192,95 - 297,95 kr.

 • af Kay Redfield Jamison
  182,95 - 245,95 kr.

  "The acclaimed author of The Unquiet Mind considers the age-old quest for relief from psychic pain and the role of the gifted healer in the journey back to health ... In this expansive cultural history of the treatment and healing of suffering, Kay Jamison writes about what makes an effective healer, and the role of imagination and memory in the regeneration of the mind. From the trauma of the bloodiest battlefields of the twentieth century to her own experience with bipolar disease, Jamison demonstrates how extraordinary psychotherapy can be when administered properly and explores the clinical reality that healing the mind requires, for both doctor and patient. She draws on the cases of W.H.R. Rivers, the renowned doctor who treated shell-shocked WWI soldiers, on the long history of physical treatments for mental distress and the ancient role of religion and myth in healing, and she looks at the heroic figures in our artistic culture who have healed us as a people, such as Paul Robeson. Fires in the Dark is a beautiful meditation on the quest and adventure of true healing"--

 • af Robert Rhodes
  282,95 kr.

  "Dialectical Behavior Therapy" is your essential guide to mastering the transformative skills of DBT, equipping you with tools to navigate emotions, build resilience, and create a life of balance. Grounded in evidence-based practices, this book offers a comprehensive approach to cultivating mindfulness, interpersonal effectiveness, emotion regulation, and distress tolerance.Understanding DBT Principles: Explore the foundations of Dialectical Behavior Therapy, understanding how it blends acceptance and change strategies.Mindfulness Mastery: Dive into mindfulness practices to enhance awareness, focus, and the ability to stay present in the midst of life's challenges.Emotion Regulation Techniques: Learn effective strategies to identify, understand, and regulate intense emotions for a more balanced emotional life.Interpersonal Effectiveness: Develop skills for navigating relationships, setting boundaries, and communicating assertively in various social contexts.Distress Tolerance Tools: Acquire techniques to cope with crises, manage stress, and tolerate distress without resorting to destructive behaviors.Practical Applications: Apply DBT skills to real-life situations, fostering personal growth, resilience, and lasting well-being.¿¿¿¿ Ready to embark on a journey of emotional mastery? Dive into "Dialectical Behavior Therapy" and discover the tools to transform your relationship with emotions and create a life of balance. Whether you're navigating mental health challenges or seeking proactive strategies for personal growth, this guide provides the roadmap to a more resilient and fulfilling future. Harness the power of DBT-start your journey today! ¿¿¿¿

 • af Jenny H. Hsueh
  267,95 - 432,95 kr.

 • af Daniel Smith
  222,95 kr.

  Procrastination is an ever-growing problem for millions of people around the world, undermining their productivity and robbing them of the happiness and success they desire.Although countless books have been written on the subject, few ever produce the results they promise.Instead, they usually add more stress and anxiety to the reader's life without solving any of their problems. In stop procrastinating you'll discover...More than 20 science-based strategies designed to help you overcome laziness, free yourself from excessive guilt, and get things done whether you feel like it or not.A simple strategy for programming your unconscious mind to act in any way you likeWhy criticizing yourself always leads to more procrastination and what to do insteadThe 30-second trick to build "instant habits" so you can wake up early, exercise regularly, and get more done without wasting any willpowerIf you find yourself struggling with procrastination and low personal productivity, this book is for you! On these pages you will find practical solutions to get rid of procrastination in your life. And in the process, you can get more things done i.e. Increase your personal productivity. By the end of this book, you will be armed with enough knowledge to get more and more things done, even in less time.Whenever you find yourself constantly unable to justify why you delay making decisions or taking actions, know that you are procrastinating.

 • af Danielle Dickens
  409,95 - 844,95 kr.

 • af Seyed E. Zamani
  361,95 - 421,95 kr.

 • af Windy Dryden
  186,95 kr.

  In this book, Windy Dryden outlines the fundamentals of single-session therapy (SST) and the dynamics of procrastination. He presents and discusses transcripts of single sessions he conducted with volunteers from Onlinevents who were seeking help with problems with procrastination. Each volunteer presents a reflection on their session several months later and in the final chapter, Windy Dryden brings together the themes that emerge from volunteers' reflections. The book shows how people experience single-session therapy and what they can achieve from it.

 • af Ann Vernon & Christine J. Schimmel
  1.655,95 - 2.767,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.