Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Jordmoderfaget

Her finder du spændende bøger om Jordmoderfaget. Nedenfor er et flot udvalg af over 69 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - den naturlige epidural
  af Heidi Meyer Vallentin & Eline Holm
  112,95 - 221,95 kr.

  ”Meyermetoden – den naturlige epidural” er en fødselsforberedende brugsbog for kommende forældre, baseret på Meyermetodens teknikker og redskaber. Den henvender sig især til de forældre, der gerne vil tage ejerskab over deres barns fødsel bl.a. ved brug af Meyermetodens vemestringsprincipper, såsom tryk (en slags akupressur), en verbal guiding, vejrtrækningsprincipper etc. Men den kan også bruges som en klassisk fødselsforberedende bog, hvor læseren får en overskuelig indsigt i fødslens mange faser, information om smertelindring generelt, og hvad man kan forvente ved en fødsel. De kommende forældre får brugbare værktøjer, som de kan bruge inden og under selve fødslen. Meyermetoden er i høj grad et partnerværktøj og har til hensigt at klæde forældrene på til at kunne yde deres bedste på dagen. Den er baseret på et tæt samarbejde mellem partner/faren, for det er her nøglen til en god fødsels og -smerteoplevelse ligger. Bogen er bygget op, så læserne ført får en baggrundsviden på plads, indenbrugen af de konkrete redskaber. Undervejs vil der være cases, som underbygger de forskellige emner, og som gør bogen let at gå til. Det kan anbefales at læse hele bogen og senere hen bruge den som opslagsværk. Bogen akkompagneres af enkelte illustrationer og foto.

 • af Bente Bassett, Jette Ammentorp, Marianne Engelbrecht Lau & mfl.
  249,95 kr.

  Den gode patientsamtale er en praktisk anvendelig fagbog om kommunikation i sundhedsvæsenet. Bogen beskriver, hvordan sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen. Med afsæt i cases illustrerer bogen de kommunikative udfordringer, man typisk oplever i mødet med patienter og pårørende. Desuden giver den mange konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin egen praksis.Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet. Den kan bruges til efter- og videreuddannelse, ligesom den er velegnet som lærebog på medicinstudiet, på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og på de erhvervsfaglige sundhedsuddannelser. Bogen kan bruges som opslagsbog, og samlet giver den et godt overblik over de mest relevante færdigheder, man har brug for, når man skal kommunikere professionelt med patienter og pårørende.Den gode patientsamtale består af tolv kapitaler, hvor der gennemgående er fokus på færdigheder. Første beskrives Calgary-Cambridge Guiden, som udgør bogens videnskabelige grundlag. Herefter følger kapitler om forskellige typer af samtaler, der afspejler varierende kliniske situationer og patienttyper. De sidste kapitler beskriver, hvad man kan gøre for at opøve og træne praktiske kompetencer, og hvordan man kan arbejde med kollegial feedback. Det afsluttende kapitel redegør for bogens evidensgrundlag.

 • af Hanne Dam
  231,95 - 236,95 kr.

  Alt for mange indgreb. Alt for meget kunstigt hormon og bedøvelse. Alt for mange sugekopper. Alt for få jordemødre. Alt for mange nybagte mødre uden lykkerus.  Alt for mange pressede og skæve nyfødte efter forcerede fødselsforløb. Jordemødre kræver tid og tillid til, at den fødende kan føde naturligt, og de fødende længes efter omsorg. Lægerne vil redde alle børn for nærmest enhver pris. Og politikerne? De vil bare spare – spare på livets begyndelse. Giv kvinderne fødslen tilbage viser, hvad de årelange besparelser på fødselsområdet og lægernes ”Sikkerhed for enhver pris” koster i kvalitet for kvinde og barn – diskuterer magtstrukturerne i fødselsverdenen. ”Vi kan ikke spare en fødsel 2 procent kortere”, som Rigshospitalets tidligere klinikchef, Morten Hedegaard, siger i bogen. Efter i fjorten år at have beskåret fødegangens budget med 2 procent årligt har den populære fødselslæge givet op. Foruden fødende, jordemødre og andre fødselslæger, bl.a. dr. med. Jacob A. Lykke og den prisvindende klinikchef i Horsens, Ole Kierkegaard, lægger også jordemødrenes formand, Lillian Bondo, filosoffen Jacob Birkler og jordemoderaktivisten Anne Ruby m.fl. argumenter ind i en ny debat om landets fødselspolitik.

 • af Camilla Gry Temmesen & Mette Radmer
  44,95 - 199,94 kr.

  Til dig, der drømmer om en fantastisk fødsel, kommer to erfarne jordemødres komplette guide til alt, hvad du skal vide om din fødsel – redskaber, fødeteknikker, fakta, træningsprogrammer, mental og fysisk forberedelse, så du trygt kan gå dit barns fødsel i møde. Fantastisk Fødsel Metoden bygger på fem forudsætninger: forberedelse, ansvar, kontrol, teknik og afspænding, der tilsammen giver det bedste grundlag for at blive parat til at føde med glæde, styrke og overskud.

 • - Opgaver,organisation og regulering
  af Lisbeth Uhrenfeldt, Eva Just, Ulla Hybel, mfl.
  351,95 kr.

  Sundhedsvæsenet på tværs beskriver de faglige og menneskelige kompetencer, som er afgørende i et komplekst og specialiseret sundhedsvæsen. Hvis man som sundhedsprofessionel skal kunne agere selvstændigt, er det centralt, at man har fornødne tværfaglige og organisatoriske kompetencer. Det kræver et kendskab til de økonomiske vilkår og andre regulerende rammefaktorer i et sundhedsvæsen, som overvejende er offentligt finansieret og drevet. Bogens primære målgruppe er de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Den kan bl.a. benyttes på fællesmodulet for sundhedsprofessionelle samt i undervisning i organisation og ledelse. Bogen henvender sig også til studerende på naturvidenskabelige, sociale og andre uddannelser, hvor de studerende efter afsluttet studium får arbejde inden for sundhedsvæsenet eller kommer til at indgå i et tæt samarbejde med professionelle i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet på tværs har fokus på sundhedsvæsenets aktører, opgaver, struktur, finansiering og regulering. Det samme gælder sundhedsvæsenets organisation og ledelse. Målet er at behandle sundhedsvæsenet på tværs, så læseren får en samlet helhedsforståelse. Dels på tværs af sundhedsvæsenets mange institutioner, dels på tværs af de mange forskellige sundhedsfaglige indsatser, hvor tværfaglighed er en kernekompetence. Dette er 2. udgave af Sundhedsvæsenet på tværs. Her er foretaget en generel opdatering, og flere kapitler er omskrevet, bl.a. kapitlet om sammenhængende og koordinerede patientforløb. Der er også kommet øget fokus på tværfaglighed, som nu beskrives i et selvstændigt kapitel.

 • - - for sundhedsprofessionelle
  af Bjarne Rittig-Rasmussen
  309,95 kr.

  Klinisk akupunktur for sundhedsprofessionelle har til formål at introducere akupunktur i et nutidigt lys, så behandlingsmetoden på et opdateret grundlag kan indgå som smertebehandling og symptomlindring. Akupunkturen tager udgangspunkt i nutidig viden og bygger direkte videre på de basalvidenskabelige fag, som der undervises i på de sundhedsfaglige uddannelser. Bogen er målrettet udredning og behandling af smerter, som er en stor udfordring på tværs af mange forskellige diagnoser.Målet med denne bog er, at akupunktur på et velargumenteret grundlag kan komme de borgere og patienter til gode, som har brug for hjælp til smertelindring og bedring af deres funktionsproblemer.Bogen er skrevet til både den kommende og den erfarne kliniker, som ønsker at lære at anvende akupunktur og få inspiration til klinisk kompetenceudvikling.

 • af Helene Bovin
  214,95 kr.

  En fødsel er et af højdepunkterne i livet sammen som par – men hvordan kan du som mand bedst muligt være til stede og støtte din kvinde i processen? Og hvad er det egentlig, der foregår? Hvilke faser består en fødsel af, og hvad betyder de mange fagudtryk, læger og jordemødre bruger? Alt det får du besked om i denne bog. Den er skrevet af en erfaren jordemor, der i et ligefremt og letforståeligt sprog gennemgår fødslen fra A til Z. Du lærer alt om hormoner, om smerter og smertelindring, om komplikationer, og om det udstyr og de redskaber, du ser på fødegangen. Du kan også læse korte beretninger om, hvordan andre mænd har oplevet fødslens forskellige faser. Når du har læst denne bog, ved du kort sagt, hvordan du som mand bedst kan blive en aktiv og givende part af fødslen, så den bliver en fælles oplevelse, der styrker jeres parforhold.Helene Bovin er uddannet jordemoder, sundhedsantropolog og psykoterapeut. Hun har arbejdet på føde-, barsels og svangreafdelinger på både små og store fødesteder, og hun har i en årrække haft egen klinik i Aarhus. Senest har hun specialiseret sig i arbejdet med sårbare familier. I dag er hun selvstændig jordemoder.

 • af Theresa Mallick-Searle
  524,95 kr.

  This book presents a patient centric, holistic view and management strategy for registered nurses, advanced practice nurses and midwives to care for the pregnant female, including considerations in pregnancy planning. There is a significant gap in information about holistic care and nursing considerations of the pregnant female with regards to pain management, which this book fills. It develops on the preparation before pregnancy, as nutrition or exercise, on behavioural management of pain with the impact of anxiety and different therapies. The book examines the musculoskeletal pain, the headache and fibromyalgia occurring during pregnancy. It also informs on the nutraceuticals in pregnancy, the use of opioids and of nerve blocks. This book finally explores complementary treatments during pregnancy.Case-studies are presented for improved understanding and to provide a real-world perspective.  This book, written by nursing and psychology experts in their fields of specialty practice, will appeal to nurses and midwives working with pregnant women or planning to have a baby.

 • af Benjamin Greenberg
  1.187,95 kr.

  Disorders of the spinal cord are diverse and potentially devastating. They can present as acute, subacute and chronic disorders causing a variety of symptoms. Patients can present to pediatricians, internists, OBGYNs, emergency room physicians and neurologists requiring a diversity of clinicians to be familiar with the signs, symptoms, recommended testing and treatment options.  This book comprehensively addresses myelopathies, the broad spectrum of potential pathologies. Chapters cover approaches to acute, subacute and chronic myelopathies; individual myelopathic disorders; the pathobiology, epidemiology, signs, and symptoms of the disorder; diagnostic approach, and therapeutic options.  This comprehensive review is beneficial to any clinician, with special emphasis for neurologists, neurosurgeons, neuroradiologists and physiatrists. 

 • af Fereidoun Azizi
  1.187,95 kr.

  This book provides a comprehensive overview of various thyroid disorders in pregnancy. Merging clinical evidence with their own professional experience, international experts in the field report on novel research and share insights on a broad range of topics, from addressing the normal physiology of the thyroid in pregnancy, to the safe treatment of disorders during pregnancy.Given its scope, the book is chiefly intended for internists, obstetricians, gynecologists, endocrinologists and related sub-specialists; however, it will also benefit general physicians.

 • af Joseph Truglio
  1.104,95 kr.

  This book is a point-of-care resource for effective sexual and reproductive healthcare for patients of all ages, sexual orientations, gender identities and medical backgrounds in the primary care setting. This useful guide is divided into three parts, and other than part three, which deals exclusively with transgender and gender diverse patients, all content will relate to patients of all gender identities.   Part one presents sexual and reproductive health (SRH) using a lifespan approach, including chapters on pediatrics, adolescents and young adults, adults, and older adult patients. Part two presents an approach to common SRH issues that span multiple age groups, including contraception and family planning, sexually transmitted infections and cancer screenings as well as sexual and reproductive health in the setting of common medical conditions.  Part three is dedicated to sexual and reproductive health for transgender and gender non-binary patients, including psychosocial, medical, surgical and legal aspects of health.   This book provides primary care clinicians with a framework for providing effective sexual and reproductive healthcare to patients of all ages, sexual orientations and gender identities in a way that is inclusive, focuses on health, and addresses the needs unique to specific populations.

 • af Denise Tiran
  347,95 kr.

  Exploring one of the most prevalent yet contentious subjects in contemporary maternity care, Denise Tiran's new book on postdates pregnancy balances discussion of midwifery care and the obstetric management of women who are overdue.The book gives comprehensive coverage of a range of complementary therapies and natural remedies and how they may be effective in facilitating spontaneous onset of labour. It also takes into consideration the debate on the safety and effectiveness of natural remedies which women often self-administer.Illustrated with case studies and referenced to authoritative review papers, Complementary Therapies for Postdates Pregnancy is a must-have guide for midwives and maternity professionals.

 • af Lih-Mei Liao
  515,95 kr.

  Biological variations in sex development, also known as intersex, are greatly misunderstood by the wider public. This unique book discusses psychological practice in healthcare for people and families impacted by a range of 'intersex' variations. It highlights the dilemmas facing individuals and their loved ones in the social context and discusses the physical and psychological complexities of irrevocable medical interventions to approximate social norms for bodily appearance and function. It exposes the contradictions in medical management and suggests valuable theoretical and practice tools for psychosocial care providers to navigate them. Uniquely featuring theory and research informed practice vignettes, the book explores interpersonal work on the most salient psychosocial themes, ranging from grief work with impacted caretakers to sex therapy with impacted adults. An indispensable resource for working ethically, pragmatically and creatively for a variety of healthcare specialists and those affected by variations in sex development and their families and communities.

 • af Gabriella Piscopo & Margherita Ruberto
  1.467,95 kr.

 • af James M. (Professor of Medicine Rippe
  525,95 - 1.835,95 kr.

 • af David Baronov
  647,95 - 1.467,95 kr.

 • af Fred E. Avni
  690,95 kr.

 • af Tim Chard, Isabel Stabile & Gedis Grudzinkas
  690,95 kr.

 • af Giulia Ottaviani
  648,95 kr.

 • af Tasuku Harada
  1.435,95 kr.

  Endometriosis is one of the most common gynecological diseases, causing pelvic pain, infertility, and cancer. The condition reduces the quality of life for the estimated 10% of menstruating women who are affected by it. This book provides a clear insight into the pathogenesis and pathophysiology of endometriosis-essential information for clinicians intending to successfully treat the condition. The first part covers a range of topics including stem cells, NK cells, macrophages, inflammation, cytokines, epigenetics, prostaglandin, sex steroids, aromatase, apoptosis, nerve fibers, and malignant transformation to aid in understanding the pathogenesis and pathophysiology of the disease. The second part provides useful tools for therapy, specifically, notable recent techniques in prevention, imaging, biomarkers, medical treatments, surgical treatments, prevention of recurrence, and infertility treatments. Each chapter was written by an expert in the field, with nearly 40 researchers and clinicians contributing to the work. This book will be highly useful to clinicians as well as to research scientists who are interested in this enigmatic disease.

 • af Zsolt J. Balogh
  1.187,95 kr.

  This book on post-injury multiple organ failure (MOF) offers a comprehensive overview and clinically focused practical guide to treating the condition. MOF is arguably the most difficult complication to manage in polytrauma patients and is responsible for the majority of trauma deaths among patients who survived the first 24 hours after injury. Beyond mortality, it has a major impact on healthcare resource utilization and a persistent negative effect on patients' long-term reported outcomes. This book is edited by surgeons who are passionate about the topic, and about optimizing the outcomes for polytrauma patients. Grasping the fascinating pathophysiology of MOF is essential for providing patients with quality early care. Each chapter highlights key learning objectives, historical perspectives, diagnostic and therapeutic pearls, and includes a must-know summary, additional reading suggestions and future research directions. Flowcharts, decision-making guides, summary tables, graphics and clinical photographs help to maximize the learning experience and to ensure readers retain what they've learned. The book fills a unique niche area for many specialties dedicated to critical care of polytrauma patients and to their management before and beyond intensive care.  

 • af Dimitrios G. Goulis
  1.187,95 kr.

  This book comprehensively discusses both gestational diabetes and diabetes that pre-exists pregnancy (type 1 or type 2), highlighting conditions and complications that are expected to occur during and after pregnancy. The book focuses on clinical problems encountered in everyday practice, but also covers topics that contribute to a better understanding of the clinical issues (genetics, epigenetics, pathophysiology).Written by leading experts in various disciplines, the chapters draw on the authors' experience to critically evaluate relevant data on diagnosing and treating the disease and provide guidance on the optimal approach in each specific situation as well as on how to decide between alternatives. A series of learning objectives, tables, figures, algorithms and illustrations increase the book's readability and help readers improve their understanding of the material. This book serves as a practical and useful tool for general obstetricians, fetal-maternal specialists, endocrinologists, diabetologists, neonatologists, midwives and for anyone involved in the management of pregnant women with this condition.

 • - A Millennium Update
  af Felicity Reynolds
  1.021,95 kr.

  At the turn of the century it is appropriate to take stock of this relatively young but rapidly developing subject. For the first time, this book brings together information on the status of obstetric regional analgesia in many parts of the globe, and on the intriguing variability of maternal attitudes towards it. Advances in the field over the last decade in new applications, new drugs and techniques and new research tools are also reviewed. Controversial topics such as the effects of regional analgesia on the progress of and outcome of labour, the indications, contraindications and complications, and the place of regional anaesthesia for operative delivery are discussed by numerous experts in the field. The problem of consent and medicolegal aspects are also addressed. Regional Analgesia in Obstetrics should be read by all those involved in the medical care of women in childbirth. Professor Felicity Reynolds is Emeritus Professor of Obstetric Anaesthesia, St Thomas' Hospital, London, UK.

 • af Huidong Zhang & Jie Yan
  1.302,95 kr.

 • af Genevieve Neal-Perry & Nanette F. Santoro
  1.683,95 kr.

 • af David Luesley
  767,95 kr.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ** , . . , . . I . . . I . . . . . I . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . t , , . . "e; . . . . . . . . . . . . Common Conditions in Gynaecology: A problem-solving approach is not meant to be a fully comprehensive gynrecological text although the majority of conditions, particularly those occurring commonly, are well covered. The emphasis of this book is in dealing with problems rather than learning pathologies. This book advocates a patient-centred ap- proach to the discussion, diagnosis and management of conditions presenting as gynrecological problems. The emphasis throughout is on the acquiring of clinical skill rather than the storage of facts. The authors acknowledge of course that some factual information is neces- sary, but only to provide the basis upon which to build the clinical and communicative skills that are now well recognized as the major goals of a medical education. No book can ever replace the experience gained in the clinic and at the bedside, this book aims to complement and indeed foster a true clinical learning mode. We hope that all who have an interest in caring for and learning more about women with gynrecological problems might find this book of value. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . Doctor-patient communication and 1 the gyn~cological history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . Kevin Browne and Clare Davenport 1.

 • af Glenn Isaacson
  665,95 kr.

  The fetal period of human growth and development has become an area of intense study in recent years, due in large part to the development of diagnostic ultrasound. More than 2,000 articles have been published in the last five years describing anatomy and pathology in utero, as reflected in sonographic images. Yet, no stan- dard reference exists to correlate these images with fetal gross anatomy and at- tempts to draw parallels from adult structure have often led to false assumptions. The dictum "e;the newborn is not a miniature adult"e; is all the more valid for the fetus. This text aims to provide a comprehensive reference for normal sectional anat- omy correlated with in utero ultrasound images. In addition, magnetic resonance images of therapeutically aborted or stillborn fetuses are paired with similar gross sections to serve as a foundation upon which current in vivo studies may build. Lastly, a miscellaneous section illustrates several anatomic points useful in the understanding of fetal anatomy. These points include the changing anatomy of the fetal brain during gestation and the anatomy of the meninges, the fetal heart, and ductus venosus. It is our hope that this atlas will provide a clear picture of fetal anatomy, rectify some of the confusion which exists in antenatal diagnosis, and stimulate further interest in fetal development.

 • af Isabel Stabile
  689,95 kr.

  The aim of this book is to provide a straightforward summary of the knowledge required for examinations in specialist Obstetrics and Gynaecology. Part Two of the examination for Membership of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists would be a good example. The volume is intended as a*companion to the highly successfulBasicSciencesforObstetricsandGynaecology which covers the knowledge required for preliminary examinations. Increasingly, examinations ofall types are based on multiple choice questions (MCQ) or structured answer questions (SAQ). No apology is made for the fact that the present book addresses the sort of "e;fact"e; which lends itself to testing by this approach. Thus, there is little discussion of speculative or contentious areas, no account of present or future research, and no references. Numerous excellent books are available which cover these topics in a much fuller and more discursive manner, and the present volume does not seek to emulate them. Even the most apparently immutable facts are subject to periodic revision. We have attempted to present the "e;state-of-the-art"e;: most of the material is generally if not universally accepted. A particular problem arises with numerical information. Frequencies of diseases, frequency of clinical findings, efficiency of diagnostic tests and therapies, have almost always been the subject ofnumerous different studies, each of which yields somewhat different results.

 • - A Resource for Community Healthcare Professionals
  af Alison Spiro
  29,95 - 403,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.