Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Religion og politik

Her finder du spændende bøger om Religion og politik. Nedenfor er et flot udvalg af over 181 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En rejse gennem Turkmenistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Usbekistan
  af Erika Fatland
  145,95 - 200,95 kr.

  Sovjetistan er en anderledes rejseskildring fra Asiens ukendte hjerte om uforglemmelige menneskelige skæbner, storslåede landskaber og ikke mindst dramatisk verdenshistorie. De fem tidligere sovjetrepublikker Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan blev alle selvstændige, da Sovjetunionen gik i opløsning i 1991. Disse historiske lande, der engang lå langs Silkevejen, blev i det 20. århundrede omdannet efter kommunistiske idealer. I 2016 har landene været selvstændige i 25 år, men hvordan har de udviklet sig siden da? Og hvor tungt vejer arven fra Sovjet? Det er Erika Fatland rejst ud for at udforske. Med stor viden og fortælleglæde giver hun indsigt i de forskellige landes historie, samfund og mangfoldige kultur. Her i Centralasien eksisterer nomadeliv og gamle traditioner som bruderov og ørnejagt stadig side om side med hypermoderne byer, lukrative olie- og gasindustrier og ekstravagant nyrigdom. Nogle steder hersker demokrati og andre steder diktatur med farverige og storhedsvanvittige tyranner i spidsen. I SOVJETISTAN tager Erika Fatland læseren med på en rejse ind i en verden, der er ukendt for selv de mest garvede globetrotter. De fem tidligere sovjetrepublikker Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan blev alle selvstændige, da Sovjetunionen faldt fra hinanden i 1991. I 2016 har de været selvstændige i 25 år. Hvordan har disse lande udviklet sig siden da? Det har Erika Fatland sat sig for at udforske. Med empati og stor fortællerglæde giver hun indsigt i landenes historie, kultur og samfund. En gang lå disse lande langs Silkevejen. I det 20. århundrede blev de omdannet efter kommunistiske idealer. Her i Asiens hjerte lever gamle traditioner som bruderov og ørnejagt stadig. På ruiner af det sovjetiske samfund er i dag fremvokset hypermoderne byer og olie- og gasindustri, sine steder hersker demokrati og andre steder diktatur med storhedsvanvittige tyranner i spidsen. I SOVJETISTAN møder læseren uforglemmelige menneskelige skæbner, storslåede landskaber, dramatisk verdenshistorie, fortvivlelse og håb.

 • - Hvad i alverden er der galt med Frankrig?
  af Aske Munck
  116,95 - 215,95 kr.

  Inkarnationen af civilisationen og det gode liv: elegance, kunst, filosofi, litteratur, erotik, gastronomi, verdens mest spektakulære cykelløb, brede boulevarder og Middelhavskysten med det azurblå hav. Det er sådan, de fleste kan lide at tænke på det franske.Men der er et andet Frankrig - med endeløse strejker, arbejdsløshed og store forskelle på land og by, på rig og fattig. Et land præget af bureaukrati, korruption og politikerlede, de gule vestes oprør, religiøse spændinger, en uforløst kolonihistorie og - ikke mindst - årevis med voldsomme terrorangreb.I DEN RYSTEDE REPUBLIK går journalist Aske Munck med indsigt og nysgerrighed på jagt efter årsagerne til Frankrigs aktuelle problemer - med blik for både det unikt franske og for det, at mange af de franske problemer minder om dem, man slås med i resten af den vestlige verden, også i Danmark.

 • af Lev Tolstoj
  89,95 - 163,95 kr.

  Lev Tolstoj levede som ung, feteret forfatter et glamourøst liv i den russiske overklasse. Han blev kendt over hele Europa for sine fortællinger og siden de store romaner Krig og fred og Anna Karenina. Men midt i livet fandt han i tiltagende grad sig selv og sin omgangskreds åndløs og forfængelig. Alle påstod at arbejde i kunstens og sandhedens tjeneste, men ingen søgte etiske og eksistentielle svar på livet. Tankerne kastede Tolstoj ud i depression og krise, der førte til omfattende studier af naturvidenskab, filosofi og religion. Samtidig begyndte hans fortællinger at kredse om det simple, uspolerede liv blandt de russiske bønder. Her fandt han en tro og livsindstilling, som kunne forene praktisk arbejde med kristendommens etik. "Bekendelser" er en gribende selvbiografi af en af verdenslitteraturens største stemmer og et hovedværk i Tolstojs religiøse forfatterskab. Nøgternt fortæller han om sin eksistentielle krise og åndelige udvikling frem mod en forpligtende tro på Gud og det gode i mennesket. Bogen udkommer nu for første gang på dansk og introduceres af redaktør og ruslandskender Anna Libak. Lev Tolstoj (1828-1910) var født ind i den russiske overklasse, som han indgående beskrev i sine romaner og fortællinger. Han gjorde karriere i militæret og deltog bl.a. i Krimkrigen 1853-56. Siden helligede han sig det ambitiøse arbejde med at omdanne sit gods til idealistisk mønsterbrug. Hans omfattende sociale engagement i den sidste halvdel af livet gjorde ham til et etisk forbillede verden over, også længe efter hans død.

 • af Peter Lodberg
  118,95 - 200,95 kr.

  DANSKERNES TO GENNEM 1000 ÅR er en fortælling om, hvordan vi blev dannet som nation og borgere gennem løbende impulser udefra. For 1000 år siden blev vikingekongerne efterhånden overbevist om, at de skulle tilbede én frem for flere guder. Landsbykirken opstår som fælles samlingspunkt i landbrugssamfundet. Den kristne jul overtager den hedenske solfest, men som det ofte er tilfældet, når nye ritualer og traditioner skal finde folkeligt fodfæste, sker det ved, at det nye bygger oven på det gamle. Det næste store brud sker med Reformationen i 1530’erne, hvor den katolske kirke og dens mænd taber til kongemagten, der med Christian 3. gør Danmark protestantisk. Frem vokser forestillingen om det kristne menneske som en god samfundsborger, der gør sin pligt. I 1800-tallet ser vi, at religiøs vækkelse kan gå hånd i hånd med social forandring. Grundtvigs tanker om at oplyse og danne det hele mennesker via fri- og højskoler får enorm indflydelse ikke mindst blandt landbefolkningen. Begrebet nation og folk opstår. Efter Anden Verdenskrig sker der en gradvis sekularisering. Velfærdsstaten kan måske kaldes den nye statsreligion? Senere kommer indvandrere fra ikke-vestlige lande til Danmark med helt nye religiøse og kulturelle traditioner. Er Danmark på vej til at blive multikulturelt? Religionsfrihed er en grundlovssikret borgerrettighed, men som et af de få lande i Europa har vi stadig en officiel binding mellem stat og kirke, men også den er under pres. Det moderne menneske vil selv definere sin religiøsitet og føler sig ikke bundet eller begrænset af dogmer eller kirkelige fællesskaber. Men igen kommer udfordringen fra verden omkring os: Hvad kommer det til at betyde for fortællingen om stat og religion, at vi bliver konfronteret med religiøs motiveret vold og terror? Historien har vist, at religion er et magtfuldt og effektivt middel til at samle et folk. Peter Lodberg, født 1958, er teolog og professor i teologi ved Aarhus Universitet.

 • - Hans Fuglsang-Damgaards kamp mod antisemitismen i 1930’erne og 40’erne
  af Martin Schwarz Lausten
  122,95 - 224,95 kr.

  Historisk set har jødedom og kristendom haft et konfliktfyldt forhold til hinanden. Biskop over Københavns Stift (1934-1960) Hans Fuglsang-Damgaard (1890-1979) skulle blive afgørende for en ny forbrødring mellem de to kirkesamfund efter Anden Verdenskrig. Biskoppen, som risikerede altHans Fuglsang-Damgaard regnes for en af de mest markante danske teologer og biskopper i det 20. århundrede. Mest kendt er han for på vegne af bispekollegiet i 1943 at have skrevet og udsendt det hyrdebrev, som fordømte jødeforfølgelserne. Men gennem hele sit virke – før, under og efter Anden Verdenskrig – var han optaget af forholdet mellem de to religioner, og det kom ikke blot til udtryk i prædikener, bønner og opbyggelige skrifter, men også i handling. Ud over hyrdebrevet kan blandt andet nævnes hans regulære pressekampagne til støtte for jøderne i Danmark i 1936 samt hans engagement for flygtede tyske kristne, som var af jødisk slægt. Nyopdagede kilderFuglsang-Damgaards kamp var utrættelig – og ikke uden fare for ham selv og hans familie. Nyopdagede kilder fra Det Jødiske Samfund og Rigsarkivet afslører, at han i januar 1945 begravede mindst to jøder i dybeste hemmelighed. Kun ved et tilfælde blev et nazistisk attentatforsøg afværget; fra bispegården i det indre København gravede sørgede hans loyale medarbejdere for, at der blev gravet en tunnel, så han diskret kunne flygte om nødvendigt. Men besættelsesmagten lod ham trods alt i fred, måske fordi man blev overrasket over den voldsomme reaktion, som clearingmordet på digterpræsten Kaj Munk udløste i januar 1944.Biskoppen og jødeforfølgelserne er skrevet af en af Danmarks absolut førende kirkehistorikere og lægger afgørende nyt til udforskningen af den tidlige modstand mod nazismen. Martin Schwarz Lausten, født 1938, dr.theol. og professor emeritus i kirkehistorie ved Københavns Universitet. Har udgivet en række historiske bøger, senest Den kirkelige genforening i 1920 (2020) og Luther og Danmark i 500 år (2017). Modtog i 2012 Dansk Forfatterforenings faglitterære pris for sit enestående formidlingsarbejde i seksbindsværket om forholdet mellem jøder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid. Medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab siden 1996.

 • af Christopher Hitchens
  108,95 kr.

  The provocative bestseller from Britain's foremost controversial thinker is now in paperback: 'If Hitchens didn't exist, we wouldn't be able to invent him.' Ian McEwan

 • - Hvorfor er Koranen ikke en hellig bog?
  af Per Holbo & Massoud Fouroozandeh
  214,95 kr.

  Hvordan blev Koranen til? Er den en åbenbaring fra Alläh? Eller er den en menneskelig opfindelse og et magtredskab? ”Koranens Dilemma – sociologisk” er den første i en serie af bøger, der stiller spørgsmålstegn ved den fortælling om Koranen, som vi her i vesten ellers ukritisk har købt, uden at undersøge, om det nu også holder stik. I bogen opstiller forfatterne en alternativ hypotese om Koranens oprindelse og underbygger hypotesen med kildemateriale fra både Koranen selv og de kilder, som muslimske teologer typisk henter inspiration fra til fredagsbøn. De indsatte spørgeark i slutningen gør bogen velegnet til studieforløb i folkeskoler og på gymnasiet, men bogen kan også bruges som almindelig læsning i lænestolen for den, der gerne vil vide mere om Islam og som ønsker at kunne deltage i debatten om Islam på et mere velfunderet grundlag.

 • - En vantro debatbog
  af Anders Stjernholm & Simon Nielsen Ørregaard
  200,95 kr.

  Sprogligt veloplagt debatbog med skarpe pointer, skrevet i fællesskab af den forhenværende og nuværende formand for Ateistisk Selskab. De er nok de to personer i Danmark, der seneste år har været mest aktive i debatten om ateisme og religion. Her er et par af deres pointer: De fleste danskere er ateister. Nogle ved det bare ikke - og selv om andre inderst inde har erkendt det, er de ikke parat til at ”springe ud”. Religiøse ideer bremser vores udvikling og står både i vejen for at løse de store problemer, vi står over for på verdensplan. Milliarder af mennesker hindres i at leve et godt liv, fordi overtro tvinger dem til at følge absurde dogmer og forbud. Samfundet har historisk set har haft brug for religion, men i dag er der i højere grad brug for, at vi tager nogle aktive skridt væk fra religionerne.De to forfattere belyser både de mange negative følger af religionerne og viser, at man ikke behøver guder for at leve et godt, etisk og meningsfyldt liv. Emne for emne gennemgår de, hvilken betydning religion har for samfundet og for den enkelte. Fra de mest dogmatiske og fundamentalistiske varianter til den bløde, danske kulturkristendom. Deres konklusion er klar: verden ville være et bedre sted uden religionerne.

 • - Islam og regering. Islamisk tænkning i middelalderen gennem seks århundreder
  af Patricia Crone
  273,95 kr.

  Den verdenskendte danske islamforsker, Patricia Crone, forsøger i Guds styre at rekonstruere og analysere islamisk politisk tænkning gennem de sekshundrede år, der gik fra islam opstod til mongolernes invasion. Gennem en original og ofte overraskende læsning af kilder ser hun som den første historiker på, hvordan muslimer i middelalderen så på spørgsmål, som i dag er afgørende for hvordan vi vesterlændinge må forstå islam: Spørgsmål som hvorfor stater er nødvendige, hvilken rolle, de bør spille, og hvorvidt og hvorfor de bør bygge på religiøse bestemmelser.

 • af Olivier Roy
  201,95 kr.

  Europa har i årtier debatteret sin kristne identitet i lyset af indvandring og sekularisering. I Er Europa kristent? spørger Olivier Roy: I hvilken forstand er vi europæere stadig kristne? Er islam og sekulariseringen af samfundet virkelig de alvorligste trusler mod kontinentets kristne værdier? Er det snarere religiøsiteten, og ikke kristendommen, der er under pres? Er vi i færd med at reducere kristendommen til identitet og politisk kultur, hvis vigtigste symboler er homoægteskaber, abort og aktiv dødshjælp? Er Europa kristent? handler om de betingelser, vi lever under som moderne arvinger til en kristen fortid. I følge Olivier Roy må vi europæere søge tilbage til værdierne i det liberale samfund og det, der er tilbage af den kristne erindring. Er Europa kristent? bekræfter endnu en gang Olivier Roys position som en skarp iagttager af tiden.

 • - Islamisk ret, etik og praksis i Danmark
  af Jesper Petersen & Niels Valdemar Vinding
  279,95 kr.

  Interessen for islam og sharia har aldrig været større end i dag, og behovet for klar og let tilgængelig viden på området er efterspurgt inden for mange professioner.Sharia og Samfund fokuserer på, hvordan sharia reelt praktiseres i Danmark, og gør læseren i stand til at forstå sharia i relation til nutidens samfundsudfordringer. Efter en kort indføring i sharia giver bogen en grundig gennemgang af shariapraksis i Danmark, illustreret med hyppige nedslag i forfatternes forskning med henblik på at gøre nutidens problemstillinger levende og konkrete.Sharia og Samfund er skrevet til den læser, som ønsker mere viden om et af tidens vigtige emner - og ikke mindst til de mange fagprofessionelle, som møder sharia-relaterede problemstillinger i deres arbejde. Denne bog gør læseren i stand til at bringe egen faglighed i spil, når sharia-relaterede problemer skal løses.

 • - En rejse i de irakiske ezidiers verden før Islamisk Stat
  af Peter Wiingaard
  148,95 kr.

  I august 2014 indledte Islamisk Stat en udrensning mod Nordiraks mange minoritetsreligioner. Blandt de befolkningsgrupper, der blev ramt, var de kurdiske ezidier, der blev udsat for tortur, voldtægt, slaveri, menneskehandel og drab. De ezidier, der undslap Islamisk Stat, måtte flygte fra det land, deres religion er knyttet til. Dette er beretningen om et folk, som forgæves råbte om hjælp. Peter Wiingaard besøgte ezidiernes Nordirak før katastrofen. Denne bog er hans fortælling om en særegen kultur, om kastesystem, fakirer, bøn til solen, pilgrimsfærd og ikke mindst den navnkundige påfugleengel, Melek Taus.

 • af Charles Price
  277,95 - 917,95 kr.

 • af Beulah Stauffer Hostetler
  377,95 kr.

 • af John L Ruth
  267,95 kr.

 • af Sabine Exner-Krikorian
  641,95 kr.

  Sabine Exner-Krikorian untersucht in dieser Studie den Diskurs uber die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland von 1998 bis 2017. Sie geht der Frage nach, wie zeitgenossische religiose, politische und gesellschaftliche Akteur*innen um die Deutungshoheit von Ehe wetteifern. Im Detail wird gezeigt, dass die Diskursakteur*innen in diesem Aushandlungsprozess die Pramisse einer angenommenen Moderne, die Dichotomie religios/sakular sowie Narrative von und uber Religion(en) als diskursive Strategien einsetzen. Eingebettet ist die Analyse in eine historische Rekonstruktion der Ehe seit der Reformation als Deutungs- und Machtkampf politischer und religioser Akteur*innen. Mit einem zeit-, akteurs- und arenaspezifischen Ansatz verknupft die Autorin methodologisch die Wissenssoziologische Diskursanalyse (WDA) nach Reiner Keller mit einem religionswissenschaftlichen Erkenntnisinteresse.  

 • af Mina Ibrahim
  1.227,95 kr.

  This book, first ethnographic attempt, examines negated spaces, practices, and relationships that have been intentionally or unintentionally dismissed from academic and non-academic studies, articles, reports, and policy papers that investigate and debate the experiences of Coptic Orthodox Christians in Egypt. By taking the Coptic identity and faith to bars, liquor stores, coffeehouses, weed gatherings, prisons, casinos, night clubs, brothels, dating applications, and porn sites, this book argues that airing out this "e;dirty laundry"e; points to the limits of victimhood and activist narratives that shape the representation of Coptic grievances and interests on both national and international levels. By introducing misfits who exist in the shadows of the well-studied Coptic rituals, traditions, miracles, saints' apparitions, and street protests, the book highlights the contradiction between the centrality of sin to the (Coptic) Christian tradition and theology, on one hand, and on the other hand the dismissal of lives that are dominantly labelled as sinful while simultaneously studying Copts as agents or victims of history and in today's Egyptian society. Drawing on many years of fieldwork accompanied and preceded by periods the author spent as a student and a lay servant in different forms of services in the Coptic Orthodox Church, the book acknowledges the recent anthropological work that is critical of how the secular West and its academia misrepresent God and His believers in the Middle East. However, the fact that this book extends its arguments from "e;ethnographic confessions"e; collected from who deal with God on a daily basis since their childhood, it investigates the implications and consequences of inviting God to be part of an anthropological study that complicates aspects of repentance and salvation among the largest Christian minority in the Middle East.

 • af Dal Mize
  151,95 kr.

  Church! It's Time to RumbleIn this book, Dai Mize explains how there is a holy war going on in this nation that is calling us to socialize our government to an even bigger socialist government, instead of localizing to a smaller government that is run by the people. This book is written as a call to all conservative Americans to rise up and reinstate our nation to a Christian nation.It's time to restore our country back to a nation of "e;in God we trust,'' where we teach our children. once again. to recite the Pledge of Allegiance to the flag and become one nation, indivisible under God, with liberty and justice for all.Dal Mize is an up-and-coming writer who has authored and published three books. As a lad, Dal was taught that time and God would help work it out. As recorded in the Bible, all things will work to good for those who love God. In this book, Dal tells there is a holy war going on in this nation that is calling us to socialize our government to a bigger government instead of localizing with a government run by the local people. Dal wrote this book as a call to muster all conservative Americans, to rise up, and help reinstate America back to a Christian nation. To keep America great, we must localize, not socialize, America.This book is a call to all conservative Americans to rise up and do what the Bible says: "e;Stand fast in the liberty where Christ made us free, and don't be entangled in bondage."e; Make America a Christian nation again.

 • af Katherine Abetz
  264,95 kr.

  In a world of increasingly strident identity politics, a theological approach, claiming no more than the outworking of subjectivist sentiment, offers no remedy. What if a key factor in this predicament is a misrepresentation of the operation of metaphor? This acknowledged building-block of language looks set to become a mere component of the wearer's spectacles. The consequences for theology, philosophy, literature, and even the sciences are yet to be charted.This book takes readers on a journey to the Land of Oz and asks whether our culture, while discarding past errors, can reconnect with the spiritual bonds that underpin language, truth in its various forms, and identity. Companions on the road are Dorothy and her friends, Sallie McFague and the Wizard, Paul Ric¿ur and C. S. Lewis, and others.

 • af Jimi Famurewa
  113,95 - 175,95 kr.

 • af Sarah Diefendorf
  259,95 - 685,95 kr.

 • af Carina Barbosa Gouvêa & Pedro H. Villas Bôas Castelo Branco
  792,95 kr.

 • af Ruby Quantson Davis, Elizabeth Gish & Kudakwashe Chitsike
  207,95 - 1.039,95 kr.

 • af Theo Alistair
  219,95 - 244,95 kr.

 • af Tobias Koellner
  452,95 - 1.467,95 kr.

 • af Ole Jakob Loland
  452,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.