dk-flag   Stort fødselsdagsudsalg   dk-flag
dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag   Vi fejrer fødselsdag med stort udsalg   dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag

Håndtering af diabetes

Her finder du spændende bøger om Håndtering af diabetes. Nedenfor er et flot udvalg af over 295 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Medicinfri og ti kilo lettere
  af Anders Bach
  118,95 - 164,95 kr.

  En personlig fortælling om at spise sig mæt og tabe sig samtidig. Bogen er for dig, som gerne vil opretholde en sund livsstil og måske smide nogle overflødige kilo. Læs om hvordan du undgår diabetes 2 og unødvendig medicin. Den rummer forklaringen på hvorfor diabetes- og fedmeepide-mien opstod og blev til den verdensomspændende udfordring den er i dag. Anders Bach har oplevet det på egen krop. Det tog ham fire dage at lægge om og kiloene raslede af. Han blev rask, sund og fri af diabetes 2 og medicin på få uger. Bogen indeholder klare budskaber fra en håndfuld førende læger om, hvad der har størst betydning for dit helbred, når du vil passe på din krop. Eksperterne er enige: Vægttab og kost med færre kulhydrater er den bedste og enkleste vej til at holde sig sund og rask i mange år. Bogen er til helt almindelige danskere – skrevet i et hverdagssprog uden lægefaglige udtryk. Bogen giver også et indblik i medicinalindustriens rolle i sundhedsvæsenet. Lær at spise naturlige, nærende fødevarer, som kan nedsætte eller udelukke behovet for medicin på livstid. Forord: Læge og forfatter Arne Astrup

 • - Lev godt med type 2-diabetes
  af Lise Penter Madsen
  97,95 kr.

  At få diagnosen type 2-diabetes er ensbetydende med at have fået en sygdom, som man skal lære at leve med resten af sit liv. Type 2-diabetes er en krævende sygdom, fordi man er sin egen vigtigste behandler. I denne bog går vi skridt for skridt igennem, hvad det indebærer at have type 2-diabetes. Desuden fortæller fem personer, der lever med sygdommen, om hvordan de har håndteret sygdommen og de udfordringer, den har medført. Gennem deres fortællinger kan man blive inspireret til, hvordan man selv kan og vil tackle sygdommen, så psyke og krop er i balance. Type 2-diabetes er en kronisk lidelse, som man skal forholde sig til hver dag. Man skal måle sit blodsukker, tage medicin, man skal tænke over, hvad man spiser, og man skal motionere og holde op med at ryge. De betyder for de fleste, at man skal ændre sin dagligdag og sin livsstil. Det kan være svært og overvældende at få diagnosen type 2 diabetes. Det tager tid og energi at bearbejde de mange følelser og indarbejde nye vaner. Ingen påstår, at det ikke er en kamp at nå til accepten, men al erfaring viser, at når man accepterer og får etableret sin type 2-diabetes som en følgesvend, der naturligt skal tages hånd om resten af livet, så får man mere overskud. Denne bog hjælper dig på vej.Bogen er skrevet af videnskabsjournalist Lise Penter Madsen og er udgivet i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen og Strandberg Publishing.

 • - Vind kampen mod type 2-diabetes
  af Majbritt L. Engell & Alice Apel Hartvig
  187,95 - 213,95 kr.

  Døjer du med et forhøjet blodsukker eller kolesteroltal, eller har du fået diagnosen type 2-diabetes, så er denne bog perfekt til dig. Bogen giver dig viden om, hvordan du kan spise dig til et stabilt blodsukker gennem hele dagen. Efter få dage vil du mærke, hvordan mætheden og roen sænker sig, og du får mere energi. Det kan være svært at ændre livsstil, og derfor gives der en række praktiske fif og inspiration til, hvordan du kan komme i gang med og holde fast i din sunde livsstil.Bogen indeholder desuden lette træningsøvelser og en række opskrifter på lækre retter, du let kan lave. Opskrifterne er overvejende baseret på antiinflammatorisk kost.”Med en kost bestående af sunde fedtstoffer, masser af fisk, fuldkorn og friske fødevarer kan du reducere risikoen for type 2-diabetes, men også vægtstigning, hjerte-kar-sygdom og kræft” - Hartvig & Engell

 • af Leo Sgarbi
  337,95 kr.

  Whether you were recently diagnosed or have had Type 2 diabetes for years, this book will open your eyes to new thinking about the real cause and an actual cure based on scientific thinking. If you think that diabetes is your destiny because it is in your family, this book will show you that this thinking is not true.

 • af Nabal Kishore Pande
  282,95 kr.

  Leave on an extraordinary excursion towards ideal well-being with "Diabetes Ditched Dishes," your crucial manual for compelling diabetes executives. This thorough handbook is intended to engage you with 25 pragmatic customs, giving important experiences and significant stages to improve your prosperity. Whether you're recently analyzed or a carefully prepared veteran in diabetes the board, this book is your confided-in ally for exploring the intricacies of day-to-day existence with diabetes.Central issues:Glucose Authority: Figure out how to screen and comprehend your glucose levels, opening the way to stable glucose on the board.Sustenance Nirvana: Embrace a reasonable and various eating regimen, finding the force of healthy food varieties in keeping up with ideal well-being.Careful Living: Investigate the craft of careful eating, cultivating a more profound association between your plate and generally speaking prosperity.Move with Reason: Find the delight of customary activity, customized to your inclinations and capacities, for a better, more dynamic way of life.Hydration Congruity: Jump into the advantages of remaining hydrated, a straightforward yet essential part of diabetes the executives.Drug Authority: Explore the universe of prescriptions with certainty, figuring out the significance of adherence and ordinary conferences.Wellbeing Look at Propensities: Focus on routine well-being check-ups, acquiring bits of knowledge about your general well-being, and pursuing informed choices.Stress-Busting Procedures: Uncover successful pressure-the-board methods, guaranteeing mental prosperity as a significant part of diabetes care.Resting Adequately: Dig into the meaning of value rest, unwinding its effect on insulin awareness and general wellbeing.Local area Association: Construct a vigorous emotionally supportive network, encouraging associations with friends and family and medical services experts for a unified front against diabetes.

 • af Oliver Alexander
  242,95 kr.

  :"Solutions for Ankle Foot Orthosis in Diabetic Care" explores cutting-edge advancements in the development and design of ankle foot orthosis (AFO) tailored specifically for patients dealing with diabetic foot-related complications. This comprehensive guide delves into the intricate world of biomechanical principles, leveraging advanced algorithms to revolutionize AFO solutions. In this enlightening text, readers will gain insights into the meticulous process of crafting AFOs that address the unique challenges faced by individuals with diabetic foot ulcers. The book navigates through bio-mechanical intricacies, offering a detailed examination of the principles governing AFO design. It highlights the intersection of medical science and engineering, providing an invaluable resource for healthcare professionals, researchers, and practitioners seeking innovative solutions for diabetic foot care. With a focus on enhancing patient outcomes, "Solutions for Ankle Foot Orthosis in Diabetic Care" emphasizes personalized approaches driven by algorithmic precision. The narrative weaves together theoretical foundations with practical applications, fostering a deeper understanding of the symbiotic relationship between technology and healthcare in the realm of diabetic foot management. This book serves as an indispensable guide, offering a roadmap for the future of AFO design and its pivotal role in elevating the standard of care for individuals navigating the complexities of diabetes-induced foot conditions.

 • af N. N.
  218,95 kr.

  A book for men and women from middle age to advanced years who have suddenly and unexpectedly become confronted with the huge effects that the male prostate can have on the body. It is a tale of what can happen to both men and women when the prostate transforms over time as the body changes, free of any of the minor or major taboos surrounding those involved.The book presents both a subjective and an objective account, from a female and a male perspective, of what the prostate is and of the physical, psychological and social effects that changes to the prostate can bring as one ages or reaches old age. The latest medical, psychotherapeutic and social measures available to help men with prostate issues and their partners are discussed. It also addresses the therapeutic taboos that have previously prevented us from attempting a systemic approach to the physical, psychological and social transformation that men and women undergo when they reach middle age and beyond.

 • af Mark Sloan
  229,95 kr.

  Thank you for visiting "The Ultimate Natural Step to Lower Blood Sugar Levels for Beginners." We set out on a quest to comprehend and control blood sugar levels using natural methods with the help of this enlightening manual. This book offers vital information, helpful hints, and empowering strategies to help you navigate the path toward healthier blood sugar levels, regardless of whether you're seeking a holistic approach to diabetes care or have just received your diagnosis. We examine the fundamentals of a well-rounded and long-term strategy for managing diabetes, from dietary decisions to lifestyle modifications. Come explore the mysteries of blood sugar and set out on a transformative journey toward long-term well-being with us. As we embark on a transformative journey toward long-lasting long-life well-being and unravel the mysteries of blood sugar.For those who are new to the journey of maintaining optimal blood sugar levels, "The Ultimate Natural Step to Lower Sugar Level for Beginners" is a thorough guide that explores the basic elements of controlling and lowering sugar levels. This book, which was written with an emphasis on accessibility and simplicity, is a great tool for anyone looking for all-natural, doable ways to enhance their general well-being.In a world where high blood sugar levels are linked to a host of health issues, this book provides a comprehensive approach to adopting a healthier way of living. It presents key ideas to readers and examines how blood sugar levels are affected by dietary decisions, exercise, and stress reduction. Whether you are trying to manage diabetes in its early stages or are just trying to adoptWith clear explanations and practical suggestions, the book offers a path for progressively integrating sustainable practices into everyday life. Every chapter provides doable actions that people, irrespective of their current health status, can take, from incorporating physical activity and stress-reduction techniques to making mindful food choices.The Ultimate Natural Step to Lower Sugar Level for Beginners is a dependable companion that provides direction as well as inspiration and support. Through the process of demystifying blood sugar management, this book gives readers the self-assurance they need to take control of their health. This comprehensive and approachable guide offers a natural way to lower blood sugar levels whether you are starting a new healthy lifestyle or want to improve your current habits.

 • - Et forskningshistorisk blik på behandling af diabetes og svær overvægt
  af Jens Juul Holst
  172,95 - 342,95 kr.

  Her kommer bogen om opdagelsen af hormonet GLP-1 skrevet af forskeren selv!Opdagelsen af hormonet GLP-1 har ændret behandlingsmulighederne markant for personer med type 2-diabetes og svær overvægt, og behandlingseffekten omfatter både bedre regulering af blodglukose og betydelige vægttab, samtidig med at risikoen for udvikling af komplikationer bliver nedsat.Professor Jens Juul Holst er én af verdens mest anerkendte forskere indenfor diabetes. Han var med til at opdage GLP-1 tilbage i 1980’erne, og i denne bog følger vi i de forskningshistoriske fodspor i jagten på det hormon, som i dag betegner et paradigmeskifte i behandlingen af diabetes og svær overvægt.Bogen er støttet af Novo Nordisk Fonden.

 • af Kelly Johnson
  262,95 kr.

  Indulge your taste buds without compromising your health with "75 Diabetic and Sugar-Free Recipes for Home," a thoughtfully crafted cookbook designed specifically for individuals managing diabetes or those seeking to reduce their sugar intake. This cookbook is a culinary journey that proves you can enjoy delicious, satisfying meals without sacrificing flavor or jeopardizing your well-being.Inside "75 Diabetic and Sugar-Free Recipes for Home," you'll discover a treasure trove of carefully curated recipes that cater to a diabetic-friendly and sugar-free lifestyle. From breakfast to dinner and every snack in between, this cookbook provides a diverse array of options that prioritize both taste and nutritional balance. Whether you're a seasoned chef or a kitchen novice, each recipe comes with easy-to-follow instructions and readily available ingredients, making it accessible for cooks of all skill levels.

 • af Robertino Bedenian
  162,95 kr.

  If you want to know how to prevent and manage diabetes type 1 and type 2 while others have already accepted their fate as irreversible, read on...Do you really want to be dependent on the next insulin shot that fools you into believing this is the only way of having an ostensibly "normal" life?Have you been told that researchers at the Diabetes Research Institute are currently working on ways to manage diabetes successfully so patients can live healthy lives without the use of medication?Did you know that there is a biological therapy that enables the body to produce insulin again, bringing blood sugar levels to normal levels without further complications?Do you feel helpless watching your life energy and vitality cease every year due to the dramatic impact of diabetes?Did you know that Diabetes affected 34,2 million adults in the United States in 2024 accounting for almost 10% of the population and that more than one-fourth of them were not even aware of it?Have you been told that the complications of diabetes Type 1 and Type 2 differ dramatically and that you NEED to know the difference?If so, "Diabetes - How to Help: Everything You Need to Know About Diabetes Type 1 and Type 2" is for YOU because it is published by a fitness instructor who is accredited by the German Olympic Committee who knows exactly the dramatic impact of metabolism change due to diabetes and what to do about it.Imagine you can restore and even scale your physical activity and health again while others keep losing their vitality and zest for life due to the limitations of living a life with diabetes! Why This Book is Different! This book is different because it is easy to read, practical, concise, easy to understand, and even easier to follow by describing the causes, preventing measures, and managing tools of diabetes while providing promising research studies that help manage diabetes in the long run. By the way, with the purchase of the book, you will also get a BONUS book for FREE that could easily be sold for the same price as this book and that will help you manage diabetes even more successfully! You'll soon discover...that it's not "bad luck" but that there is a reason why so many people suffer from diabetes and what you can do about it with tools and ideas covered in this book.that diabetes is sometimes due to factors that you would never consider relevant and how to avoid these traps.that there is a way to manage diabetes Type 1 and Type 2 successfully and how YOU can benefit from the conclusion of the current research studies.how to restore your life energy while others have already accepted their fate as irreversible.the most delicious recipes and crucial diet tips that are perfectly tailored for people who suffer from diabetes....and a lot more!If you want to know how to prevent and manage diabetes type 1 and type 2 while others have already accepted their fate as irreversible, this book is for You!

 • af Harshita Patel
  297,95 kr.

  Global health: Key components and analysisGlobal health is a broad field that does not respect borders. It connects us all, wherever we live, because our health is profoundly influenced not only by our individual choices but also by global trends. In this article, we will highlight some of the key components of global health and analyze their importance.Infectious diseasesThe oldest enemies of humanity, infectious diseases, remain a major challenge to global health today. Diseases such as HIV/AIDS, malaria, and tuberculosis affect millions of people, especially in low-income countries, where weak health systems and poverty contribute to the spread of these diseases. However, vaccination, antibiotics, and other medical interventions have played a critical role in reducing the mortality rate of many infectious diseases. The focus of global health efforts is now on building on these advances, emphasizing disease prevention, and addressing emerging challenges such as antibiotic resistance.Non-communicable diseasesHeart disease, cancer, diabetes, and respiratory diseases have now become as great a threat to global health as infectious diseases once were. These non-communicable diseases are largely influenced by lifestyle factors, such as unhealthy diet, physical inactivity, and tobacco and alcohol use. Growing urbanization and economic inequality can also increase the risk factors for these diseases. Global health efforts must now focus on interventions that encourage unhealthy lifestyle changes, detect diseases early, and provide affordable treatment methods.Other key components of global healthIn addition to infectious and non-communicable diseases, there are other key components of global health that are essential to improving the health of people around the world. These include:· Maternal and child health: This includes initiatives to improve the health of mothers and children, such as prenatal care, childbirth assistance, and childhood immunization.· Nutrition: Good nutrition is essential for good health, and global health efforts are focused on improving access to nutritious food, especially for people in low-income countries.· Water and sanitation: Clean water and sanitation are essential for preventing the spread of infectious diseases, and global health efforts are working to improve access to these services in developing countries.· Mental health: Mental health is a critical part of overall health, and global health efforts are working to raise awareness of mental health issues and improve access to mental health care.

 • af William Frye
  177,95 kr.

  Embark on a Journey of Transformation Receiving a diagnosis of Type 2 diabetes can feel like an insurmountable hurdle in the race of life. But what if it could be the start of an incredible journey towards health and empowerment? "Type 2 Turnaround: From Diagnosis to Dynamic Living" offers you a compassionate guide to rewrite your health narrative, transforming diabetes management into a springboard for thriving, not just surviving.From grappling with the initial shock and confusion to constructing an everyday reality filled with hope and victory, this book stands as a beacon of support and wisdom. Understand the intricacies of your condition with Chapter 1: Understanding Type 2 Diabetes, arm yourself with knowledge and strip away the fear that often accompanies the unknown.Move through your emotions into action as Chapter 2: Receiving the Diagnosis prepares you to take charge of your health with a clear, reassuring voice. Learn to create your personal nutritional blueprint in Chapter 3 with dietary advice that's practical, not preachy. Let the Chapter 4: The Power of Exercise invigorate your motivation, demonstrating effective ways to integrate activity into your life for good.Do medication and monitoring daunt you? Fear not. Chapter 5 breaks down complex medical jargon into easy-to-understand advice, while the succeeding chapters connect the dots between weight management, day-to-day strategies, and the less-discussed aspects of mental health and relationships, ensuring you a holistic approach to diabetes care. Delve into combating complications with prevention, savvily handling finances in Chapter 11, and peeking into the future of diabetes care in Chapter 12.With an array of diabetes-friendly recipes, exercise logs, and a resource directory included, your journey with "Type 2 Turnaround" will equip you to embrace not just a new diet or exercise regime, but a reinvigorated life. It's time to turn the page and start a fresh chapter where you're in control, living dynamically with Type 2 diabetes.

 • af Martha Hope McCool
  117,95 kr.

 • af Connie Bennett
  252,95 kr.

 • af William T. Cefalu
  252,95 kr.

 • af Tony Hakes
  177,95 kr.

  "Because of his dia-bee-teez, my daddy has to take special medicine called insulin. He takes the insulin by giving himself a shot in the stomach five times every day. I push the button to give him the medicine sometimes. I don't like shots. When I was little, I got four shots at the doctor's office. I tried not to cry, but the last one hurt really bad, and I cried a little. Daddy never cries when he gets a shot."Ruby tells the story of living with a parent with diabetes and challenges her family faces.

 • af Ankita Kashyap
  137,95 kr.

  "The Diabetic Ketoacidosis Mastery Bible: Your Blueprint for Complete Diabetic Ketoacidosis Management" is a comprehensive guide offering a holistic approach to understanding, preventing, and managing diabetic ketoacidosis (DKA). This book begins by unraveling the biology of DKA, identifying symptoms, and debunking common misconceptions. From emergency management strategies and long-term complications to nutritional approaches, readers will find invaluable insights into meal planning, hydration, and the importance of supplements. The holistic health section explores stress management techniques, the role of physical activity, and integrative medicine, providing a well-rounded perspective. Medical interventions and treatment options, including fluid and electrolyte management, pharmacological advances, and innovative technologies, are thoroughly discussed. The book delves into the emotional impact of DKA and offers strategies for building a robust support network. Customizable management plans, goal setting, and personalized nutrition advice empower readers to navigate various aspects of life with DKA, from travel and workplace considerations to family planning. Recipes and meal ideas, along with post-DKA care and recovery, make this guide an indispensable companion for individuals and families on their journey to master the management of diabetic ketoacidosis.

 • af Riya Singhania
  172,95 kr.

  Ephemeral Echoes" is the title. Riya Singhania is the author. In "Ephemeral Echoes," Riya Singhania skillfully crafts a mesmerizing narrative of emotion and discovery. Echoing the fleeting essence of life's most moving moments, this literary marvel leads readers on an introspective voyage through the complex web of human relationships. The life of her characters is magnificently depicted in Singhania's writing, which is a harmonious blend of descriptive imagery and reflective storytelling. Physical and mental landscapes are constantly changing as the story progresses. In her masterful exploration of the characters' journeys through love, loss, and self-discovery, Singhania expertly probes the precariousness of existence, examining the fine line between clinging and releasing. Her characters are vividly portrayed, each one representing a different aspect of the human condition, and the stories they tell are honest and open. Instead of being just a book, "Ephemeral Echoes" is a contemplation on how fleeting our contacts are and how their aftereffects continue to reverberate for a very long time. The graceful poetry of Riya Singhania compels us to ponder the fleeting splendor of life and to relish in each fleeting echo that molds our path. The impact of brief moments on the vast fabric of our lives, as well as the strength of narrative, are both demonstrated in this book.

 • af Ankita Kashyap
  132,95 kr.

  Embark on a transformative journey with "The Type 2 Diabetes Mastery Bible: Your Blueprint For Complete Type 2 Diabetes Management." This comprehensive guide begins with a deep dive into the biology of Type 2 Diabetes, unraveling its symptoms, risk factors, and the often overlooked complications of untreated diabetes. Demystify the diagnosis process and navigate the emotional impact of a Type 2 Diabetes diagnosis while dispelling common myths. Explore nutritional strategies for effective management, including understanding the glycemic index, decoding food labels, and creating personalized meal plans with a focus on superfoods.Lifestyle adjustments take center stage, covering the significance of regular exercise, the role of sleep in blood sugar regulation, and effective stress management techniques. Delve into weight management, the impact of smoking and alcohol, and learn valuable tips for dining out and traveling with diabetes. Discover the medical management landscape, from oral medications to insulin therapy, and gain insights into self-monitoring of blood glucose, A1C control, and continuous glucose monitoring. The book goes beyond the physical aspects, addressing psychological barriers, anxiety, burnout, and the intersection of depression with diabetes management.Navigate relationships with a diabetes perspective, incorporating therapy, mindfulness, and meditation into your routine for enhanced blood sugar control. Tailor your management plan based on age, physical activity levels, and other medical conditions. Be prepared for emergencies and reassess your diabetes management plan as life unfolds. With advancements in diabetes care technology and a focus on building resilience and a positive mindset, this comprehensive guide empowers you to master Type 2 Diabetes and reclaim control over your health.

 • af Ankita Kashyap
  217,95 kr.

  Discover empowerment in managing Type 1 Diabetes with "The Type 1 Diabetes Mastery Bible: Your Blueprint For Complete Type 1 Diabetes Management." This comprehensive guide begins by demystifying the condition, covering everything from its history and evolution to understanding insulin and glucose regulation. Dive deep into medical management, insulin therapy, and emerging technologies, including insulin pumps and closed-loop systems. The book extends beyond the medical realm, exploring nutritional management, exercise plans, and the vital role of mental health in diabetes care. From coping strategies for stress and anxiety to advanced management techniques like gene therapy, this guide is a holistic blueprint for those navigating the complexities of Type 1 Diabetes.Navigate the intricacies of daily management, whether at work, while traveling, or during life changes. Tailored sections cover pediatric and adolescent care, women's health considerations, seniors with Type 1 Diabetes, and the prevention of complications and comorbidities. With insights into lifestyle adjustments, support networks, and community resources, this book is a comprehensive tool for creating personalized diabetes management plans. From breakthroughs in diabetes research to the future of insulin therapy, empower yourself with knowledge and take charge of your Type 1 Diabetes journey.

 • af Mohammad E. Barbati
  132,95 kr.

  "Sugar Rush: The Hidden War Within" by Dr. Mohammad E. Barbati is a compelling exploration into the sweet and bitter reality of sugar and its significant role in the global diabetes epidemic. This authoritative text dissects the intricate relationship between our sugar consumption, diabetes, and overall health, providing a deep dive into the essence and complexities of this often-misunderstood disease.Perfect for anyone looking to understand the true impact of sugar on health and those seeking strategies to combat diabetes, this book is a crucial addition to the libraries of patients, healthcare professionals, and health-conscious readers alike.

 • af Diya Kapoor
  197,95 kr.

  Diya Kapoor's "Diabetic Cookbook: Delicious and Healthy Recipes for Diabetics" is a tasty and healthful cookbook that's perfect for those with diabetes who are trying to control their condition. With a deep empathy for the difficulties experienced by those living with diabetes, Kapoor offers a selection of painstakingly prepared dishes that satisfy the appetite while also conforming to dietary restrictions. With a wide variety of dishes ranging from breakfast treats to delicious main courses and enticing desserts, this cookbook expands the traditional definition of "diabetic-friendly" cookbooks. Each dish not only meets the nutritional demands of diabetics but also celebrates the joy of eating because to Kapoor's skillful combination of healthy ingredients, smart portion control, and unique cooking techniques. By taking us on this gastronomic adventure, Diya Kapoor encourages people to be healthy without sacrificing the thrill of eating excellent food. Whether you've just been diagnosed or have been living with diabetes for a while, "Diabetic Cookbook" will be a reliable resource as you learn to create delicious and nutritious meals that promote health. With Kapoor's expert guidance, this cookbook turns the kitchen into a sanctuary of nutritious and delicious food for people dealing with the complexities of diabetes.

 • af Liam Liszt
  272,95 kr.

  In today's fast-paced and sedentary world, it has become increasingly important for us, as students, to gain a thorough understanding of the importance of health education. Our health is our most precious asset, and being aware of how obesity affects our well-being is crucial for leading a healthy and fulfilling life.Obesity, a condition characterized by excessive body fat accumulation, has become a global epidemic that affects people of all ages and backgrounds. It is not just a cosmetic concern; it is a serious health issue that can lead to a multitude of complications, particularly diabetes. By delving into the realm of health education, we can grasp the profound impact obesity has on our health and take proactive steps to mitigate its effects.Firstly, health education helps us comprehend the underlying causes of obesity. By learning about the role of genetics, lifestyle choices, and environmental factors, we can gain a deeper understanding of why obesity occurs and how we can prevent it. Armed with this knowledge, we are empowered to make informed decisions about our diet, exercise routine, and overall lifestyle, thereby reducing our risk of obesity-related health problems.Furthermore, health education equips us with the tools to recognize the signs and symptoms of obesity-related conditions such as diabetes. Diabetes is a chronic disease that occurs when the body cannot properly regulate blood sugar levels. Uncontrolled diabetes can lead to serious complications such as heart disease, kidney failure, and nerve damage. By familiarizing ourselves with the warning signs and understanding the importance of regular check-ups, we can take swift action to prevent or manage diabetes.Health education also emphasizes the significance of adopting a holistic approach to well-being. It educates us about the benefits of regular physical activity, a balanced diet, and proper stress management. By incorporating these practices into our daily lives, we can not only prevent obesity but also improve our overall health and well-being.

 • af Ankita Kashyap
  152,95 kr.

  "The Diabetes Mastery Bible: Your Blueprint for Complete Diabetes Management" is your indispensable guide to navigating the complex terrain of diabetes. From understanding the types and terminology to delving into the biology of blood sugar, this comprehensive book equips you with the knowledge to identify symptoms, assess risk factors, and embrace preventative measures. Explore the profound impact of lifestyle choices on diabetes management and gain insights into monitoring metrics beyond glucose levels. Uncover the psychological dimension of diabetes and discover the nutritional foundations crucial for control, from decoding food labels to exploring dietary approaches. The book goes beyond structured exercise, incorporating holistic health strategies, medical management insights, and advanced techniques such as continuous glucose monitoring and insulin pump mastery. Embrace customizable plans for diverse needs, assess individual requirements, and create a personalized diabetes management blueprint. Address complications and comorbidities, manage diabetes in various life scenarios, and stay informed about the future of diabetes care, including emerging therapies, personalized medicine, regenerative medicine, and the intersection of AI and diabetes care. This book is not just a guide; it's your partner on the journey to mastering diabetes and achieving holistic well-being.

 • af Ankita Kashyap
  132,95 kr.

  Dive into "The Diabetic Neuropathy Mastery Bible: Your Blueprint for Complete Diabetic Neuropathy Management" - an empowering guide crafted to illuminate the intricate landscape of diabetic neuropathy. From unraveling the science behind this condition and classifying its various forms to identifying symptoms, risk factors, and causes, this comprehensive book provides a roadmap for understanding and managing diabetic neuropathy. Delve into the emotional impact, dispelling myths, and navigating healthcare with insights into medical management strategies, emerging therapies, and complications prevention. Explore lifestyle modifications with a focus on nutrition, exercise, weight management, and stress reduction. Embrace holistic and alternative therapies, from acupuncture to aromatherapy, tailored to alleviate neuropathic symptoms. The book goes beyond the basics, offering advanced management techniques, neuroprotective strategies, and the role of technology. Addressing sexual dysfunction and advocating for community involvement, this guide not only equips you with tools for self-help and coping strategies but also encourages active participation in research and clinical trials. Your journey to managing diabetic neuropathy is not just about understanding; it's about mastering the intricacies and embracing a comprehensive approach to well-being.

 • af Hanna Ivanova
  272,95 kr.

  Being aware of the common symptoms of diabetes is crucial for students, especially those studying in the field of endocrinology. Recognizing these symptoms can help students understand the importance of managing diabetes effectively and staying healthy in a busy world. This subchapter aims to provide students with a comprehensive understanding of the common symptoms associated with diabetes.Frequent urination is one of the first signs of diabetes. Students may notice an increased need to urinate, especially during the night. This occurs because excess sugar builds up in the bloodstream, causing the kidneys to work overtime to filter and absorb the glucose.Another common symptom is excessive thirst. When blood sugar levels are high, the body tries to eliminate the excess sugar through urine, leading to dehydration. Students may feel an unquenchable thirst as a result.Fatigue and lack of energy are also prevalent symptoms of diabetes. Despite getting adequate rest, students may feel constantly tired due to the body's inability to properly utilize glucose for energy. This can affect their academic performance and overall well-being.Unexplained weight loss is another symptom that students should be aware of. When the body is unable to produce insulin or use it effectively, it starts burning fat and muscle for energy, resulting in sudden weight loss.Students may also experience frequent infections, such as yeast infections or urinary tract infections. High blood sugar levels create an ideal environment for the growth of bacteria and fungi, making students more susceptible to these infections.Blurry vision is a symptom that should not be ignored. Fluctuating blood sugar levels can affect the lens of the eye, leading to temporary vision impairment. Students may notice difficulty in focusing or reading, which can hinder their academic progress.Numbness or tingling in the hands and feet is a symptom of diabetes, known as peripheral neuropathy. This occurs due to damage to the nerves caused by high blood sugar levels. Students studying endocrinology should be aware of this symptom as it can have long-term implications if left untreated.

 • af Tabish Gill
  232,95 kr.

  Embark on a transformative journey with "I Reversed My Diabetes - HAPPINESS for Prediabetes, Diabetes, and Obesity," where author Tabish Gill, a seasoned nurse with expertise in health research, shares his personal victory over diabetes. This book isn't just a narrative of recovery; it's a comprehensive guide infused with the innovative HAPPINESS formula, designed to empower you to reclaim your health and vitality.Within these pages, you'll discover a fusion of practical wisdom, scientific research, and relatable anecdotes that illuminate the path to a healthier you. From navigating the complexities of insulin resistance to embracing a diet that champions your well-being, Tabish provides the tools you need to transform your lifestyle and the way you view health.Whether you're grappling with prediabetes, managing diabetes, or seeking to prevent and overcome obesity, this book offers a beacon of hope and a blueprint for change. Join the ranks of those who have revolutionized their lives through the HAPPINESS formula and step into a world where your health goals are not just dreams, but achievable realities.¿"I Reversed My Diabetes" is more than just a book; it's a companion on your journey to Glucotopia-a state of optimal health where every choice brings you closer to balance and true wellness. Get ready to turn the pages and start a new chapter in your life, one where diabetes doesn't define your limits, but where your determination does.

 • af Thiago P. Aranda
  497,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.