Udvidet returret til d. 31. januar 2023

Naturterapi

Her finder du spændende bøger om Naturterapi. Nedenfor er et flot udvalg af over 34 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Økoterapi, haveterapi. Populærvidenskabelig tilgang til emnet, for akademisk tilgang til emnet, se JM* Psykologi.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Dannie Druehyld
  161,95 kr.

 • - en bog om naturterapi
  af David BR Camacho, Anette Wiklund & Sanne Rimpler
  186,95 kr.

  Vi taler i denne tid meget om alt det, som naturen kan gøre for os mennesker, men hvor bevidste er vi egentlig om vores egen natur? Hvad kan vi gøre, for at vi som moderne mennesker igen kan få glæden af at føle os som en indlejret del af naturen? Denne bog vil tage dig i hånden og føre dig ind i naturterapiens univers for til sidst at give dig inspiration til ikke kun at bruge naturen for din egen skyld, men også give bud på, hvad du kan gøre for at give naturen noget tilbage. Uddrag af bogen Det, der sker, når vi er i naturen, er at vi kommer ”back to basic” i disse naturoplevelser. Det er en slags frihed. Der er højt, og der er bredt. Landskabet er bredt ud foran os. Naturen opfordrer til, at vi er forundringsparate, og at vi oplever, at vi har styrken til at kunne være i naturen på alle årstider. Det er da fantastisk, at det også bliver sommer, mildt og varmt, men det mest fantastiske at opdage, hvordan vi kan være i naturen og dermed i os selv, i vores egen naturlighed. Der er alle de her magiske elementer i naturen, som man måske også oplever i almindelig terapi, men jeg synes, det magiske er, at der sker noget hele tiden, når du er derude. Der dukker noget frem, du ikke har planlagt. Når du vandrer, kan naturen pludselig vise dig et eller andet, som du kan spejle dig selv i. Det kan også opstå i det her firkantede formelle terapeutiske rum, hvor vi sidder med nogle farver og blyanter, men her er vi kun to væsner i rummet. I naturen er der mange væsner, der deltager i terapien – træer, marker, bække, blomster, fugle, frøer, åer, skyer og skygger, regn og sol, sne, klipper, vand, salt, smag, bær, krydderurter og planter. Om forfatterneDavid BR Camacho er psykoterapeut, forfatter og naturterapeut. Anette Monika Wiklund er journalist, kommunikationsmedarbejder og redaktør for magasinet Proces. Sanne Rimpler er fysioterapeut, psykoterapeut og naturterapeut.

 • - Genopdag naturen og mærk dens helbredende kræfter
  af Jane Sørensen, Simon Høegmark & Sigurd Hartvig
  162,95 - 192,95 kr.

  I bogen Vi er natur fortæller naturterapeut, naturvejleder og forsker Simon Høegmark og natur­ terapeut og sundhedskonsulent Sigurd Hartvig om naturens forunderlighed og særlige evne til at helbrede krop og sind. I dag lever mange af os i bymiljøer og ofte langt væk fra naturen. I denne bog fortæller Simon og Sigurd, hvordan de gennem mange år har hjulpet mennesker tilbage til livet efter en livskrise, og hvordan særlige atmosfærer, åbning af sanserne, vejrtrækningen og nysgerrigheden i naturen kan hjælpe os tættere på et mindre stressende og mere rigt liv. Vi er natur er en enkel bog, som kan bruges af alle. Bogen kan være en konkret hjælp til at trække naturens helbredende kræf- ter mere ind i hverdagen. Med inspirerende fortællinger og konkrete øvelser kan bogen støtte os i at få genskabt forbindelsen til naturen – en forbindelse, som de fleste af os genkender fra barndommen, men som mange af os desværre har glemt i en travl og rationel verden. Ved at genskabe kontakten til naturen får vi adgang til helt nye meningsfulde oplevelser og følelser af nærvær, livsglæde og hverdagsmagi. Bogen kan også anvendes af fagprofessionelle, der ønsker at bruge naturen som ’medbehandler’ i deres arbejde med andre mennesker. Om forfatteren Simon Høegmark er uddannet lærer, naturvejleder, master i naturvidenskab og kandidat i idræt og sundhed. Han er pt. i gang med en ph.d. om naturbaseret rehabilitering ved Institut for Psyko- logi på Syddansk Universitet. Simon har i ca. 20 år arbejdet som naturvejleder og har været formidlingschef for Det Naturhistoriske Museum ’Naturama’ og Fjord & Bælt Centeret i Svendborg. Han har holdt over 1.000 foredrag og formidlet om naturen og naturens helbredende kræfter på tv og i skrevne medier. I 2014 udviklede Simon ’Vildmandskurset’ i Svendborg Kommune, som er et naturbaseret rehabiliteringsforløb for mænd i livskrise, som har inspireret til udvikling af lignende koncepter både nationalt og internationalt. På baggrund af sine erfaringer med naturterapi har han sammen med Sigurd startet virksomheden Vinatur, hvor de gennem en årrække har uddannet og undervist medarbejdere i naturbaseret rehabilitering. I april 2019 lavede Simon en TEDx Talk om vores behov for at genskabe kontakten til naturen. Sigurd Hartvig er uddannet lærer, sundhedskonsulent og bevidsthedstræner. Til daglig afholder han afstressningskurser i naturen for mænd og kvinder i samarbejde med Simon Høegmark. Sigurd har mange års erfaring i at arbejde med mennesker med fysiske og mentale udfordringer samt stor erfaring i at bruge åndedrættet som redskab for sundhed og ydeevne. Han har bl.a. afviklet forløb til ændring af livsstil, udviklet motoriske lege til børnemusik-apps og udarbejdet øvelseskatalog til DGI med titlen ”Hold hjernen frisk – naturtræning”. Jane Sørensen er kandidat i folkesundhedsvidenskab og har gennem mange år arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i Københavns Kommune. Hun har desuden uddannet sig inden for psykoterapi og naturbaseret sundhedsfremme og interesserer sig privat for shamanisme og naturcoaching.

 • - en bog om naturbaseret psykoterapi
  af David BR Camacho, Sanne Rimpler & Robert S. Ehlers
  193,95 kr.

  Velkommen til den første bog på det europæiske marked, som beskriver, hvad begrebet Naturbaseret psykoterapi er. Det er en højaktuel metode, beskrevet i et bredspektret værk, som både er historisk, fordi den inddrager de store tænkere gennem tiden og sideløbende evaluerer evolutionspsykologien, i tråd med at den også bringer både humanismen og eksistentialismen på banen for at indramme hele denne begrebsverden på en undersøgende og perspektiverende måde. Den er naturvidenskabelig, med mange brugbare fagtekniske informationer, og den er filosofisk på et tankevækkende og vedkommende abstraktionsniveau. Den er også en praktisk indføring i kroppens forskellige motoriske og biokemiske egenskaber, med indgående beskrivelser af dens funktion og udbytte, i forhold til at bevæge sig rundt i naturen. Bogens centrale plot er, at vi må arbejde samvittighedsfuldt med os selv for at kunne reetablere forbindelsen til naturen. Uddrag af bogen Hvad er så naturbaseret psykoterapi? Det er en retning hvor man søger at danne og udvikle sin naturbevidsthed. Der tilstræbes at opdyrke en erkendelse af, at vi alle er en del af naturen. Derfor søger retningen at integrere forståelsen af den eksistentialistiske og transpersonelle psykoterapi, såvel som den kropsorienterede psykoterapi og den systemiske psykoterapi. Om forfatterneDavid BR Camacho er psykoterapeut, forfatter og naturterapeut. Robert S. Ehlers er forfatter, billedkunstner og korrekturlæser. Sanne Rimpler er fysioterapeut, psykoterapeut og naturterapeut.

 • af Lene Mollerup
  236,95 kr.

  Planter og urter fra klostrenes haver reddede liv og gav krydderi på tilværelsen! Klosterhaven ved Øm åbner for den videnskab, munkene bragte med sig sydfra, og som lagde en systematisk bund for vor viden om læge- og krydderplanter i dag.Lene Mollerups bog er for det første et katalog over den flora, som findes i klosterhaven i dag. Men den er også en kulturhistorisk redegørelse for, hvad en klosterhave er med udgangspunkt i Øm Kloster, der grundlagdes af cisterciensermunke i 1172 tæt ved Ry i Midtjylland.Øm Klosters have er Danmarks bedst udforskede, og unikke skriftlige, middelalderlige kilder fra klosteret selv og arkæologiske og botaniske undersøgelser giver et særligt indblik i og forståelse for brugen af disse planter, som munkene dyrkede og anvendte i såvel mixturer som i madlavning.Bogen består af to hoveddele: en kulturhistorisk oversigt over klosterhavers væsen og historie generelt og selvfølgelig Øm Klosterhave i særdeleshed, men også de øvrige danske klosterhaver. Bogens anden del er dels et herbarium over Øm Klosterhaves nuværende 80 planter, dels en komplet liste over alle videnskabeligt dokumenterede planter ved Øm.Bogen er meget velillustreret, og hver plante i herbariet er vist med foto.

 • af David BR Camacho, Robert S. Ehlers & Tom Funke
  145,95 kr.

  Velkommen til bogen Naturbad, som er en både praktisk og poetisk invitation til at gå ud og bruge naturen som en assisterende ressource på din udviklingsrejse. Vi ønsker, den må være et friskt pust af inspiration til hele dig, til at gå ud og bruge skoven, stranden, havet, til at bringe dig selv i dybere samklang med naturens essens. – Bogen er nemlig til alle jer, som gerne vil løsrive jer fra nutidens strøm af støj, trave ned i tempo og gennem nærværende sanseøvelser komme i tættere kontakt med jeres indre natur og den dybe understrøm af kærlig kreativitet, som vi alle sammen indeholder. Vi er skabt af noget, som er ufatteligt meget større end os selv. Vores krop er en dej af stjernestøv, vand og hyperintelligente styringsmekanismer, som et blueprint af den universelle oprindelighed. Vi er børn af skabelsen, det stof, som livet er lavet af, men vi har glemt at forvalte denne vidunderfulde nådegave på en ansvarlig og respektfuld måde. Det bliver vi nødt til at huske igen, netop ved at gå ud og forbinde os med naturens skønhed og med taknemmelighed nyde at få masseret og afbalanceret vores individuelle energisystem. Uddrag af bogen Naturen er et inspirerende og lærerigt helingsrum for alle mennesker, fordi det er vores oprindelige levested, selve det skød, vi er skabt ud af. – Når vi er i naturen, så gavner det både vores fysiske og psykiske helbred, hvorfor det selvfølgelig også er oplagt at bruge naturen som et lægende middel for mennesker med stress, depression og traumer. – I dag bruges naturterapien målrettet som et sundhedsfremmende redskab til behandling af alle typer af livsstilslidelser, ligesom man på mange universiteter har indrettet terapihaver til at undersøge og påvise naturterapiens gavnlige indvirkninger på stressrelaterede ubalancer.Om forfatterneDavid BR Camacho er psykoterapeut, forfatter og naturterapeut. Robert S. Ehlers er forfatter, billedkunstner og korrekturlæser. Tom Funke er naturbaseret psykoterapeut og pædagog.

 • - Naturformidlerens håndbog
  af Line Beck & Nikolaj Voldum Ahlburg
  163,95 kr.

  Naturdannelse sætter fokus på, hvordan man kan skabe og understøtte en stærk forbindelse mellem menneske og natur. Den natur, som vi har et emotionelt bånd til, og som vi føler os forbundne med, vil vi også gerne passe på. Og omvendt kan det at færdes i naturen give noget værdifuldt tilbage til det travle, moderne menneske. Stilhed. Fordybelse. Sanselighed. Nærvær.Med Naturdannelse ønsker forfatterne at sætte naturen i centrum med en holistisk naturformidling, som henvender sig til det hele menneske. Denne formidlingsform understøtter en dannelsesproces, som kombinerer viden, fysisk udfoldelse og sanseligt nærvær for at skabe en dybere naturforbindelse til gavn for både menneske og natur.Første halvdel af bogen præsenterer på en kortfattet og lettilgængelig måde forfatternes tanker om naturdannelsesbegrebet.I anden del finder læseren et inspirationskatalog med metoder til formidling med naturdannelse for øje samt 25 turforslag, som kan gennemføres på 1-3 timer i den lokale natur og uden særligt udstyr. Tag for eksempel på sanketur eller en offroad vandretur. Oplev skoven vågne, eller gå med lanterner gennem mørket. Syng fællessang under bladene, eller lav et kunstværk ud af naturens materialer.Bogen henvender sig til alle, som formidler natur eller holder af at være i den. Det være sig underviseren, friluftslivsvejlederen eller forælderen, som gerne vil styrke sit barns naturforbindelse.

 • af Anna Skyggebjerg
  108,95 - 129,95 kr.

  Ubesværet mindfulness i byen til dig, der holder af naturen. 48 små ritualer, der kan gentrylle din hverdag – når du lader parktræer, pottet basilikum, smådyr og vejrlig bevæge dig. Naturnærvær for byboere er til dig, som drømmer om en hverdag, hvor naturen er tæt på, selvom du bor i byen. Naturnærvær for byboere minder dig om, at naturen er lige rundt om dig: i parken, i vindueskarmen, i træerne og mellem fliserne. Naturnærvær for byboere er fuld af enkle ritualer, der får dig til at mærke kærligheden til vores vidunderlige planet. Hver eneste dag. Lige der, hvor du lever. ”At lægge mærke til de mirakler, naturen omgiver os med, får os ud af den misforståelse, at det hele handler om mig-og-mine. Det hele handler om os. Alle de levende væsner, som deler denne planet. Det er man ikke i tvivl om, når først man har forelsket sig i den. Den forelskelse kan opstå hvor som helst, og meningen med denne lille bog er at vise dig netop det.”

 • af Anna Maria Olsen
  144,95 - 236,95 kr.

  Mange sundhedspersoner går ned med stress eller brænder ud, fordi tid og plads til at være sig selv og gøre det, man er god til, er en mangelvare i det etablerede sundhedssystem. VÆRDIG er et ord som i sig selv giver dig løsningen til, hvordan du kan genfinde gnisten og styrke dit selvværd, idet det består af to ord – VÆR og DIG. Anna Maria Olsen tror på, at naturen og dyrene kan støtte mennesker med at styrke selvværdet og genfinde gnisten på en blid og naturlig måde. VÆRDIG indeholder helt nye teorier om, hvorfor naturen og dyrene har en beroligende effekt på menneskers nervesystem, og giver forslag til, hvordan vi kan bruge naturen og dyrene til at lindre tilstande som stress og angst uden flere års terapi.

 • af Rama Rao
  318,95 kr.

  INTRODUCTION TO YOGA Indian Philosophy is one of the most ancient philosophical traditions. Some would say it is the most ancient one, for we have only very rudimentary records of the philosophical legacy of ancient Babylonian and Egyptian civilizations which rather preceded Indian and Chinese civilization paradigms. Indian philosophical tradition has been, historically speaking, an on-going enterprise and it continues to be a live and vibrant approach to such abiding philosophical issues as God, Universe and Man. 1 Indian philosophy is multi-dimensional and multi-version. It is conscientious and temporal, atheistic, consumerist, Pre-Vedic and Post-Vedic. We cannot tabulate or summarize a set of problems as representing the entire philosophical body corpus of India. However, by way of illustration we can say that such issues as God, Universe Man, Matter, Mind, Consciousness, Sprit, Reality, Values Knowledge, Beauty, Karma, Casualty, Space, Time etc. have always been at the heart of Indian Philosophical discourse. The earliest philosophical speculations have been registered in Vedic Texts such as all the 'Four Vedas'. The ancient writings of India have determined or oriented the subsequent intellectual and cultural evolution of Indian peninsula. The Hindus of India have believed these scriptures to be the Ultimate repository of Truth. They are believed to be revelations vouchsafed to 1Georg Feuerstein, The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy and Practice, Prescott, Arizona: Hohm Press, 1998. p. 25,

 • af Cheralyn Darcey
  135,95 kr.

  Zimmerpflanzen sind nicht nur dekorativ und verbessern das Raumklima. Sie geben uns auch emotionale Unterstützung, heben die Stimmung, wirken beruhigend, regen die Kreativität an und haben heilende Wirkung. Sie können zum Beispiel den Blutdruck senken und Ängste lindern. Cheralyn Darcey hilft herauszufinden, welche Pflanzen zu uns und unser Lebenssituation passen und zeigt, wie wir ihre natürliche Energie nutzen können. Dieses Buch präsentiert 44 beliebte Zimmerpflanzen und erklärt ihre Eigenschaften und Bedeutung, ihre Bedürfnisse und ihre botanischen Besonderheiten. So können wir sie besser pflegen und verstehen, warum wir uns zu bestimmten Pflanzen hingezogen fühlen - und neue Pflanzen entdecken, deren Energie wir in unser Leben holen möchten. Extra: Pflanzen für jeden Wochentag und Monat, jedes Sternzeichen und jede Mondphase. Ausstattung: 4-farbig, mit ca. 50 Abbildungen

 • af Don Pierce
  295,95 kr.

  Ethos Prepares Readers To Be Respected In Their CommunitiesEthos helps you develop the personal traits that are revered in your community. Such traits include: honesty, responsibility, fairness, and respect. Without incorporating these traits into your character, without being kind or contributing to your community, one will not be able to have a happy life and a regenerated natural environment. The achievement of such characteristics is the purpose for reading Ethos.After the four interesting and helpful preparatory books in Heartwood Path, Part One, Ethos is the first of three books devoted to guiding you on your spiritual journey as an individual. You will learn about the useful natural laws (different from universal laws printed in earlier Heartwood Path books) that will affect your safe and effective progress through the stages of your life cycle. These dictums include the Natural Law of Thankfulness (to receive what you want you have to be thankful for what you have), the Natural Law of Affection (the Creator's affection for what was created and it is that same divine fondness that enables you to reach the highest levels of growth and awareness), and Natural Laws of Determination, Desirability, and many others. Use these Natural Laws to build happiness for yourself as you serve in the cause of regenerating the natural environment.With the help of positive natural traits and guiding natural laws, the reader of Ethos is ready to learn about the continuous circling unfoldment of one's wheel of life, which, in sum, is anything but haphazard. If all goes well, one's life begins with ascent to Spirit and the search for belonging during one's youth and passes through descent to Soul and the search during one's adulthood for how best to serve the community of life before starting over again in another life after elderhood and death.Subjects included in Ethos are revealed in its thirty-three important prescriptions, which include: Build Your CharacterExperience The Enduring StreamKnow How Sustainability Is A Vessel For The Highest Human Aspirations And ValuesHelp Nature And The Good Life LastCare For Yourself As A Caregiver, Or Care For A CaregiverIn support of all of the topics in Ethos are fun and revelatory outdoor activities. Some examples include:Preparing To Become An EnvironmentalistExperiencing CoherenceLearning About Personality Traits From Beings In NatureLearning From The Circle (the Wheel Of Life)Reawakening To SpiritAdditional topics presented in Ethos include:the often unseen attributes of nature (Namelessness, Intelligence, Attraction, Aliveness, and Love);inner world guides such as animal spirits, archetypes, and immature and mature allies; health tips;passing through the stages of life;environmental ethics; dream tending; andliving a new life so you can change the world.The Heartwood Path is unique and enjoyable course of study that shows ways to simultaneously bring about increased personal happiness and a regenerated local and global environment. Like all Heartwood Path books, Ethos uses eco-psychology, conservation psychology, and communing with nature to help participants reawaken to their bond with nature.

 • af Don Pierce
  463,95 kr.

  Egos Helps You Put Your Own Stamp On The FutureEgos helps you become the change you seek for the world. It helps you maintain your own inherent and unique gifts as you work on causes, especially environmental sustainability and protecting the beauty of nature.Egos will help you identify and anchor your individual self so you can put your own unique stamp on the future. This third book in the Heartwood Path series will help you flourish by developing noteworthy inner world intentions and exemplary outer world behaviors. You will learn what you can do to use these developments to increase your happiness in a beautiful and enduring natural environment.The Heartwood Path is unique and enjoyable course of study that shows ways to simultaneously bring about increased personal happiness and a regenerated local and global environment. It uses eco-psychology, conservation psychology, and communing with nature to help participants reawaken to their bond with nature. Specifically, Egos offers ninety-eight prescriptions in the form of detailed directions, such as:Hold Firm To Your UniquenessPay Attention To Your Animal Spirit GuidesRemedy Inner World Causes Of Outer World TroubleLower Your Affect On The Environment By Tracking Your IntentionsGive Out To The World What You Seek To Attract To YourselfOvercome The Preoccupation With The IntellectTo help you know by doing, Egos also presents ninety-eight outdoor activities, many with tantalizing titles such as:Finding Individual Or Collective Natural BeingsRidding Yourself Of Defense MechanismsKeeping Your Ego In CheckDetermining How You Arrive At HappinessHealing Your Relationship With Your Inner World Immature HelpersDetermining What Motivates YouObtaining Advice From Your Future Core SelfConnecting Positively With The Individual SelfUnderstanding And Ranking Your Sources Of HappinessMerging Mentally With The External WorldEnlivening Your ExperiencesThere is a singular purpose to these directions and outdoor activities. Egos helps you put your own stamp on efforts to stand up to injustice, to persevere, and to bring your own unique gifts to causes-especially when you serve those without a voice-including nature. Don't allow yourself to continue to be dominated by the rising cultural tsunami of acquisitiveness and indoor living. Get outside and use Egos to help you maintain your own unique individuality, and then use your one-of-a-kind character to help you switch to the calmer but essential flow of caring.

 • af Don Pierce
  275,95 kr.

  Kosmos Prepares For The Path To A Magnificent FutureKosmos sets you up for a revolutionary but fun course of study that simultaneously solves two of the most prickly issues: unhappiness and the destruction of the natural environment. Who knew getting "glad" and getting "green" could be accomplished together at the same time and in such an effective and rewarding way?Readers will be made ready for an enjoyable course of study-the Heartwood Path-which shows a novel and proven way to connect with nature. It turns out that this approach changes lives for the better and simultaneously improves the health and beauty of the natural world. But only if you are prepared, and that is what happens along the Kosmos section of the Heartwood Path.Here, you will be given fifty prescriptions aimed to prepare you at the Trailhead of the Heartwood Path-fifty ways to follow specific directions that will prove helpful in your life, such as:¿Understand Ecological Groundedness¿Become More Ecocentric¿Maximize Qualities¿Meet Regularly With Attractive Natural Beings¿Undertake Practices That Lead To A Sense Of The Whole¿Prepare To Receive Guidance From A Natural Being¿Become An Effective Elder¿Understand The Value Of Being Outdoors¿Delight In Being Outdoors¿Step Towards Integrity¿Invoke The Word You Opt To See¿Grow Up Fully¿Increase Your Level Of Awareness¿Enjoy Connecting With The Greater SelfYou will also be treated to fifty novel and fruitful outdoor activities, including:¿ Learning About The Components Of A Helpful Holistic Perspective Of Nature¿ Writing A Letter Of Gratitude¿ Outdoor Places As Transformational Spaces¿ Developing A Positive Self-concept¿ Writing A Positive Story About Yourself¿ Applying Personal Strengths¿ Writing Your Blessings In Your Journal¿ Write An Eco-ethical Vision Statement¿ Loosening Yourself From The Illusion Of Separateness¿ Following Your Attractions¿ Finding Your Source¿ Pondering Greater Self Life QuestionsThe result of following these directions and doing these activities is excellent preparation for developing: more compassion, more effectiveness working in groups, and greater perseverance in your efforts to make a difference in the world.Kosmos prepares readers to effectively and safely use eco-psychology, conservation psychology, and communing with nature to reawaken their bond with nature. This bond proves to be the key to happiness and a regenerated natural environment.

 • af Don Pierce
  414,95 kr.

  Ecos Reawakens The Bond With Nature That Leads To Happiness And Ecological ReformEcos helps you expand your sense of self so that you no longer feel separate from nature. By widening your relationships, one psychologically gathers up forgotten extra-human parts of oneself. This reawakening makes you feel responsible for all natural beings. No longer isolated in a human case, one naturally seeks to protect "others" as a form of self preservation. When one cares for the Greater self, happiness goes up along with the sustainability of the natural environment.In Ecos-the fourth book in the Heartwood Path series-you will discover how your relationships allow you to attain a more complete maturity. Until an awareness of the More-Than-Individual Self is achieved, all plans for world betterment will be sabotaged by the limited perspectives of those involved.To help dissolve this myopic perspective-one that has caused the diminishment of happiness and the destruction we see in nature-Ecos offers seventy-eight prescriptions and one outdoor activity for each of these directions.The prescriptions include:Connect With NatureStop Treating Natural Beings As If They Had No SentienceMake Fellow SubjectsUnderstand How Quirks In Our Cognitive Psychology Lead To Environmental ProblemsSet Yourself Right Before Attempting To Set The World RightThe outdoor activities each have titles. Here are some examples:Correcting The Objectivization Of NatureBecoming WholeDeepening And Extending Your Sense of SelfPushing For Environmental Action NowOvercoming The Sense Of PowerlessnessThinking About Sustainability Rather Than ConsumptionThe Heartwood Path is unique and enjoyable course of study that shows ways to simultaneously bring about increased personal happiness and a regenerated local and global environment. Like all Heartwood Path books, Ecos uses eco-psychology, conservation psychology, and communing with nature to help participants reawaken to their bond with nature. Along with learning pertinent universal principles and anchoring one's individual self, Greater Self reawakening, as done in Ecos, is a fun way for you to become like a non-secular Saint-that is, to become driven easily to see what needs to be done, to stand up to injustice, and to persevere in efforts to serve those in need-including nature.

 • af Ron Ely
  287,95 kr.

 • af Neville Goddard
  157,95 kr.

  From Awakened Imagination: "I identify the central figure of the Gospels with human imagination, the power which makes the forgiveness of sins, the achievement of our goals, inevitable. To go forward to the imagination is to forgive. Forgiveness is the life of the imagination. The art of living is the art of forgiving." This principle can be applied to anything from fulfilling worldly desires to sincere spiritual seeking. Neville's main instruction is that God or the Christ in us is our imagination and that we can evolve or accomplish anything we want by imagining that we are, or have accomplished, it. He depicts his doctrines by tales both from his individual experience and that of others.

 • af Barman Karuna Kanta
  131,95 kr.

  INTRODUCTION The main contention of this thesis is to explicate and examine environmental justice. The concept of justice is a philosophically noble concept. It is a concept on the basis of which humans' civilization and greatness of humans is reflected. What then is justice? Simplistically, it can be said that justice means 'what is just'. What is just or unjust again is problematic to determine. Usually, the concept of justice is anthropocentric concept in the sense that it is deeply associated with humans. What is just or what is unjust can be determined by men on the basis of rules, institutional or conventional. The concept of justice can be measured with regard to enjoying rights and duties. However, our interpretation of justice is non-anthropocentric because here the concept of justice cannot be apprehended with regard to man or human, rather here we are more interested to talk of environmental justice. Environmental justice in our sense can be measured with regard to paying equal values to all natural communities. Accordingly, it can be said that every natural community enjoys equal values and hence is identical with other natural communities. Thus, our sense of environmental justice would be determined with regard to paying values to all natural community. Even though all natural communities are doing something for the betterment of ecological system but not of all have equal respect and moral dignity. Within the sphere of anthropocentrism, it is said that men alone do possess intrinsic values and others have only instrumental or use value. This is the culture of anthropocentrism where justice cannot be protected in the desired sense. It is recorded that one-fifth of the world's population consumes four-fifths of the world's resources. Accordingly, four-fifths of the world's populations live with only,

 • af Anne Henderson
  141,95 kr.

  Natürlich durch die Menopause Der ganzheitliche Ratgeber unterstützt Sie mit einem fundierten Überblick zu den wichtigsten körperlichen und psychischen Veränderungen während der Wechseljahre. Praktizieren Sie Yoga für einen besseren Schlaf, steigern Sie Ihre Energie mit der richtigen Ernährung oder nutzen Sie ätherische Öle zur Entspannung - dieses Buch über die Wechseljahre enthält wertvolles Wissen und Tipps, um den neuen Lebensabschnitt zu einer positiven Erfahrung zu machen. Der ultimative Ratgeber für die Wechseljahre  Die Wechseljahre sind eine Zeit großer Veränderungen, nicht nur in körperlicher, sondern auch in psychischer und emotionaler Hinsicht. Dieser Ratgeber hilft Frauen zu verstehen, was mit dem eigenen Körper geschieht und hilft mit einem ganzheitlichen Ansatz Körper und Geist vor, während und nach der Menopause zu stärken und Beschwerden zu lindern. Wie wäre es da mit einem Salbeitee bei Hitzewallungen, einem Bergamotte-Körperspray für einen klaren Geist oder einem effektiven Workout zur Stärkung des Körpergefühls? Der ganzheitliche Ratgeber zu den Wechseljahren ist der ideale Begleiter, um gut und entspannt durch die Menopause zu kommen.. Praktische Ratschläge für die Menopause: Ob mit Naturheilmitteln, Bewegung, mentalen Wellness-Praktiken, Ernährung oder Hormonersatztherapie (HRT) - hier finden Sie wirksame Tipps, um Ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden vor und während der Wechseljahre zu verbessern. . Fundiertes Wissen zu Veränderungen in den Wechseljahren: Sie bekommen ein ganzheitliches Verständnis für die verschiedenen körperlichen und psychischen Prozesse sowie Herausforderungen der Menopause.. Umgang mit Wechseljahresbeschwerden: Von Schlafstörungen über Hitzewallungen, bis zum Gehirnnebel - ein praktischer Symptomfinder gibt Ihnen einen Überblick über häufige Beschwerden und klärt auf über mögliche Auslöser und effiziente Behandlungsmöglichkeiten. Entspannter und leichter durch die Menopause! Das umfassende Handbuch für einen ganzheitlichen und natürlichen Umgang mit den Wechseljahren.

 • af Ruth Allen
  208,95 kr.

  Entschleunigung für Einsteiger und Fortgeschrittene: Naturverbundenheit für mentales und körperliches WohlbefindenDieser Ratgeber hilft uns, zu den Wurzeln zurückzufinden, unseren wilden Kern wiederzuentdecken und so unser mentales und körperliches Wohlbefinden zu steigern. Eine emotionale Verbindung zur Natur ist der Schlüssel zu mehr Energie, innerer Ruhe, einem starken Körper und einem ausgeglichenen Geist. Draußen bietet neben wissenschaftlich fundierten Informationen praktische Übungen und achtsame Aktivitäten, um die eigene Beziehung zur Natur zu stärken, sich wieder mit ihr zu verbinden und im eigenen Leben von der Kraft und Ruhe, die man in der Natur schöpfen kann, zu profitieren.Die Natur als Kraftort und als Basis für einen ausgeglichenen LebensstilMehr und mehr Menschen suchen nach einem Ausgleich für Alltagsstress und mentalen Ballast und finden diesen Ruhepol immer öfter in der Natur. Dieser praktische Achtsamkeits-Ratgeber zeigt leicht verständlich, dass Naturerleben im Allgemeinen als Kraft-, Inspirations- und Ruhequell dienen kann. In verschiedenen Kapiteln widmet sich der Self-Care-Guide dem Schaffen dieser Verbindung zur Natur durch Bewegung, aber ebenso durch Stillstand, Ruhe und dem ganz bewussten Alleinsein in der Natur. Auch das Wilde und Mysteriöse der Natur wird aufgegriffen und so der Blick für die Natur geschärft, die eigene Perspektive zurechtgerückt und das Bewusstsein für sich selbst vertieft oder sogar wiederhergestellt. Praktischer Wegweiser und idealer Begleiter zurück zur Natur und zu sich selbstDraußen ist der ideale Begleiter für alle, die mehr Gelassenheit und Achtsamkeit in ihr Leben bringen möchten. Vorgestellt werden zahlreichte Tipps, Tricks und Tools, wie kleine Auszeiten im Grünen gestaltet werden können. Effektive Übungen zeigen, wie man ganz leicht mithilfe der Natur geerdet wird, sich Inseln der Ruhe schaffen und dem Stress des Alltags ausgeglichen gegenüber treten kann. Außerdem helfen Achtsamkeitstrainings das Bewusstsein zu stärken und im Moment anzukommen. Die im Buch vorgestellten Anregungen, Werkzeuge und Ansätze lassen sich individuell kombinieren. Draußen ist der optimale Wegweiser für ein geerdetes, reflektiertes und ausgeglichenes Verhältnis zur Natur und sich selbst.

 • af Robin Wall Kimmerer
  221,95 kr.

  Robin Wall Kimmerer flicht aus indigener Weisheit und wissenschaftlichen Erkenntnisse einen Zopf an Geschichten über die Großzügigkeit der Erde. Der Überraschungsbestseller aus den USA mit über einer Million verkaufter Exemplare.»Man sieht die Welt nie wieder so wie zuvor, nachdem man sie durch Kimmerers Augen gesehen hat.« Elizabeth Gilbert»Es ist die Art und Weise, wie sie Schönheit einfängt, die ich am meisten liebe, die Bilder von riesigen Zedern und wilden Erdbeeren, ein Wald im Regen und eine Wiese aus duftendem Süßgras werden Ihnen in Erinnerung bleiben, lange nachdem Sie die letzte Seite gelesen haben.« Jane Goodall»Robin Wall Kimmerers »Geflochtenes Süßgras« las ich, als ich am Boden war; und es gab mir Trost und das Gefühl, dass es noch Hoffnung gibt für diesen Planeten.« Helen MacDonald

 • af Christine Ritter
  161,95 kr.

  Fundiertes Heilpflanzen-Buch für Gesundheit und Wohlbefinden Schöpfen Sie aus den Heilkräften der Natur! Mit diesem Heilpflanzen-Lexikon entdecken Sie die heilende Wirkung der Pflanzenwelt. In detaillierten Porträts erfahren Sie alles über die Inhaltsstoffe, Eigenschaften, Anwendungsmöglichkeiten sowie zu Anbau und Ernte von über 100 Kräutern. Auf doppelseitigen Übersichten finden Sie wirksame Heilpflanzen gegen häufige gesundheitliche Beschwerden. Dazu gibt es über 140 Rezepte für kosmetische und medizinische Naturprodukte. Heilpflanzen und ihre Wirkung entdecken Die Natur als Apotheke! Korrekt angewendet können Heilkräuter einen wertvollen Beitrag zu einer ganzheitlichen Lebensführung leisten. Dieses umfassende Naturheilkunde-Buch versammelt in übersichtlichen Pflanzenporträts wertvolles Wissen zu den wirkungsvollsten Heilpflanzen. Profitieren Sie von den unzähligen Vorteilen der heilenden Natur! . Über 100 Heilpflanzen-Porträts von A bis Z. Über 140 Rezepte für Gesundheit und Schönheit. Praktischer Heilpflanzen-FinderEine sichere und wirksame Bereicherung für jede Hausapotheke! Dieses praktische Pflanzenheilkunde-Buch zeigt Ihnen, wie Sie die gesundheitlichen Wirkungen von Heilkräutern optimal verstehen und nutzen.

 • af Amandha Vollmer
  128,95 kr.

  In ihrem wissenschaftlich basierten Ratgeber erläutert die Naturheilpraktikerin Amandha Vollmer verständlich und unterhaltsam, wie DMSO wirkt, warum es wirkt und beschreibt die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten bei Schmerzen, Entzündungen, akuten und chronischen Erkrankungen. DMSO (Dimethylsulfoxid) ist ein organisches Lösungsmittel, das aus Holz gewonnen wird. Topisch angewendet hat es zahlreiche schmerzlindernde Eigenschaften. Die Autorin räumt auf mit den Mythen und falschen Behauptungen über DMSO und erklärt, in welchen Bereichen es sinnvoll eingesetzt werden kann. Sie erläutert für jedes Krankheitsbild die richtige Dosierung und erstellt spezifische Rezepturen aus DMSO und anderen Naturheilmitteln und -pflanzen. Damit gibt sie dem Leser alle wichtigen Informationen an die Hand, wie er DMSO sinnvoll und sicher selbst anwenden kann: z. B. bei der Unterstützung von Wundheilprozessen, bei Verbrennungen, Muskelverletzungen, Migräne, Restless-Legs-Syndrom, Arthritis u.v.a.m.

 • af Kiera Fogg
  138,95 kr.

  Heilsames Räuchern für alle AnlässeDie alte Heilkunst der energetischen Reinigung findet heute immer mehr begeisterte Anhänger, die sich von dieser einfachen Methode inspirieren lassen. Dieses durchgehend mit wunderschönen Fotos bebilderte Buch zeigt Ihnen, wie Sie selbst Ihre eigenen Mischungen zum Räuchern und Reinigen herstellen können. Viele der verwendeten Pflanzen finden Sie in der Natur. Die 30 präsentierten Rezepte samt begleitenden Ritualen unterstützen Sie sowohl bei einer Vielzahl von gesundheitlichen Themen als auch beim Zelebrieren wichtiger Ereignisse in Ihrem Leben.

 • af Igor Josifovic & Judith De Graaff
  248,95 kr.

  Glücklich und gesund leben mit Zimmerpflanzen: das unverzichtbare HandbuchJa, Pflanzen können und werden mehr Glück in Ihr Leben bringen! Das ist das klare Bekenntnis von Igor Josifovic und Judith de Graaff, den Gründern der Online-Community »Urban Jungle Bloggers«. In ihrem langersehnten neuen Buch erklären sie, wie Zimmerpflanzen nicht nur das Raumklima, sondern auch seelisches Wohlbefinden, Entspannung, positive Energie und Kreativität steigern. Voll mit nützlichem Wissen und praktischen Tipps für die Pflanzenpflege - vom richtigen Wässern und Düngen über fachgerechtes Umtopfen bis zum Umgang mit Schädlingen - bietet das Buch außerdem einen Raum-für-Raum-Guide und viele inspirierende Deko- und Stylingideen. Dazu zeigen Pflanzenliebhaber weltweit, wie sie mit Zimmerpflanzen wohnen und erzählen von ihren Erfahrungen. Sie alle sind sich einig: Ein Raum voller Pflanzen ist Balsam für Körper und Seele und die Grundlage für ein gutes, gesundes und ausgewogenes Leben. Endlich das neue Buch der Urban Jungle Bloggers: Nachfolgeband des Bestsellers »Urban Jungle«Unverzichtbarer How-to-Ratgeber mit Expertentipps: gesundes Raumklima und seelisches Wohlbefinden durch Zimmerpflanzen, welche Pflanze für welchen Raum, richtig wässern und pflegen, Pflanzen und Haustiere, Deko- und Stylingideen uvm.Zu Gast bei Pflanzenliebhabern weltweit: Inspirierende Einblicke in stilvolle Wohnräume mit Pflanzen

 • af Liz Marvin
  96,95 kr.

  Die uralte Weisheit des Waldes Bäume sind faszinierende Lebewesen: Sie können unter extremen Bedingungen überleben, Feinde abwehren und Netzwerke mit anderen Bäumen bilden. Wer auf sie hört, kann jede Menge von ihnen lernen: Die Ulme zum Beispiel, die sich mithilfe von Wespen von einer Raupen-Invasion zu befreien weiß, bringt uns bei, wie wichtig es ist, um Hilfe zu bitten. Die Pappel, die über ihre Wurzeln mit ihren Nachbarn eng verknüpft ist, führt uns vor, wie viel stärker wir sind, wenn wir uns mit anderen verbinden. Und die Erle zeigt uns, wie man seinen ganz eigenen Platz im Leben findet. Dieses Buch stellt 60 Bäume aus aller Welt vor und verrät, welche Lebensweisheit wir uns von ihnen abschauen können. Denn alles, was wir brauchen, um ein glücklicheres Leben zu führen, können uns die Bäume direkt vor unserer Haustür lehren. Das Wissen des Waldes: 60 Lebensweisheiten, die wir von Bäumen lernen können Ideales Geschenk: Ein unentbehrlicher Begleiter für alle, die Bäume lieben Zauberhafte Gestaltung: Mit wunderschönen Illustrationen von Annie Davidson Entdecke den Baum in dir Was uns die Bäume sagen wollen und was wir von ihnen lernen können, verrät dieses liebevoll illustrierte Buch. Ein wunderschönes Geschenk für alle, die Weisheit und Inspiration aus der Natur suchen.

 • af Fran Bailey
  152,95 kr.

  Besser leben mit PflanzenFinden Sie die jeweils richtigen Pflanzen, die für saubere Luft, einen geruhsamen Schlaf, Entspannung oder mehr Energie sorgen, Ihre Gesundheit, Kommunikation und Konzentration fördern, sowie perfekt in Ihr Wohnzimmer, Bad oder Büro passen.Dieses Buch zeigt wie sich Zimmerpflanzen auf ganzheitliche Weise positiv auf Körper und Seele auswirken. Vorgestellt werden rund 80 Kakteen, Sukkulenten, Farne, Palmen, Blatt- und Blütenpflanzen mit Tipps, wie Sie sie optimal pflegen und für Ihr Wohlbefinden einsetzen können.Bringen Sie die Natur in Ihr Zuhause und nutzen Sie die heilende Energie der Pflanzen.

 • af Jonathan Hoban
  152,95 kr.

  Der erste psychologische Ratgeber zur Geh-Therapie - Gehen in der Natur als Mittel der Heilung bei Krisen, Stress und Burnout.Geh-Therapeut Jonathan Hoban initiiert eine neue Therapieform zur Selbstanwendung für alle: die Geh-Therapie. Das Gehirn arbeitet erwiesenermaßen besser, wenn man geht oder läuft. Bewusstes, zügiges Gehen in der Natur fördert die Intuition und die Bereitschaft, ehrlich sich selbst zuzuhören. Stress und Krisen mit belastenden Emotionen können so gezielt abgebaut werden. Sehr hilfreich sind die ehrlichen Berichte des Autors über die eigene Heilung mit der Geh-Therapie und die vielen Fallbeispiele aus seiner Praxis. Es wird deutlich, dass hier eiche echte Chance besteht, seine Achtsamkeit, sein Gewahrsein für die eigene innere Mitte zu verstärken und von da aus negative Gefühle und Gedanken zu integrieren bzw. aufzulösen.Der praktische Ratgeber bietet Übungen wie das Benennen von Gefühlen, gezielte Reflexion oder das bewusste Schweifenlassen der Gedanken. Mithilfe dieser und anderer Methoden kann während des achtsamen Gehens ein kreativer Raum entstehen, in dem tiefe Heilung möglich wird. Die Devise lautet: Geh raus und schöpfe wieder Kraft und Selbstvertrauen!

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.