Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Karsten Poulsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Søren Voxted, Karsten Poulsen, Carsten Otte, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet 'Ledelse i Morgen' indeholder følgende artikler: Professionelle læringsfællesskaberAf Carsten Otte og Gitte Møller ThomsenDenne artikel giver et indblik i den nye skolestruktur i Brønderslev Kommune, hvor 11 skoler er blevet til fire skoledistrikter. Artiklen beskriver bevægelsen fra en klassisk hierarkisk opbygget skolestruktur til en matrix-model med skoledistrikter og ledernetværk. Den nye struktur har bragt en fornyet sammensætning af teamledelserne med sig, og artiklen gennemgår, hvad teamledelserne nu skal besidde for at bedrive god skole.Elevcentreret ledelseAf Trine SchlossArtiklen har fokus på, hvordan pædagogiske ledere i gymnasiet kan komme i gang med at trække på relevant viden og forskning og bedrive mere virkningsfuld og sammenhængende elevcentreret ledelse. Der gives eksempler på, hvad det kræver af den pædagogiske ledelse og af selve gymnasiet, og samtidig synliggøres nogle sektorspecifikke udfordringer.Sammen på tværs og fremadAf Lise Gammelby og Karsten PoulsenI denne artikel beskrives visionen i ledelses- og organisationsgrundlaget for børne- og ungeområdet i Odder Kommune. Her har man arbejdet med et nyt ledelses- og organisationsgrundlag, der skal styrke sammenhængskraften i hele kommunen. Et centralt mål er at skabe en rød tråd fra praksis i daginstitutioner og skoler til det politiske niveau og omvendt.Den faglige kerne i kerneopgavenAf Søren VoxtedHvorfor er det afgørende for forandringer, at ledelsesindsatsen målrettes den faglige kerne i kerneopgaven, og hvordan gøres det? Denne artikel argumenterer for vigtigheden i, at de ansattes nærmeste leder er ansvarlig for at sørge for, at den faglige kerne er i overensstemmelse med kerneopgavens politiske og organisatoriske mål og ambitioner.

 • af Per Fibæk Laursen, Poul Rask Nielsen, Karsten Poulsen, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Skoleledere og lærere styrer skoleudviklingAf Per Fibæk LaursenSom svar på spørgsmål om, hvordan skolen faktisk udvikler sig, præsenterer Per Fibæk i denne artikel begrebet ”dynamisk konservatisme”. En af de centrale pointer er her, at udvikling sker, men det går langsomt. Og den må trækkes af skoleledere og lærere, hvis den skal blive succesfuld.Skoleudvikling i arbejdet med en reformAf Morten Kirk JensenNår en ny reform skal implementeres, er der mange overvejelser, man må gøre sig på kommunalt niveau. I denne artikel præsenterer skolechefen i Kolding Kommune, hvilke fokuspunkter de arbejder med for at sikre en styrket ledelse, der involverer medarbejderne i forandringerne.Folkeskolereform i Hjørring KommuneAf Kristine Vita Fooken Jensen, Karsten Poulsen og Jais Brændgaard HeilesenHjørring Kommune blev landskendt for at ville nedlægge SFO’er som et led i implementeringen af folkeskolereformen. Men det er langt fra hele historien. I denne artikel præsenteres seks billeder på, hvordan fremtidens skole kan se ud i Hjørring – og flere spændende bud på, hvordan visionerne kan realiseres.Pædagoger skal sikre fokus på børnenes fællesskaber og sociale relationerAf Jane Vejen BonifaceI Silkeborg Kommune arbejder de konkret med at definere pædagogernes rolle i den kommende ændrede skoledag. Og det er ikke småting, som pædagogerne kan byde ind med i understøttelsen af elevernes læring og trivsel.Det fleksible læringsrumAf Christina Hoe Larsen, Mette Vad Hansen og Poul Rask NielsenArtiklen præsenterer erfaringer fra et udviklingsprojekt på Fjerritslev Skole, derhavde til formål at styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger i en udvidet skoledag i indskolingen. Således tog de hul på flere af de forandringer, som mange skoler kan se frem til i implementeringen af folkeskolereformen.

 • af Kristian Dahl, Kim Martin Nielsen, Thøger Riis Michelsen, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Skoleledelsens balancekunst – ledelse gennem paradokserAf Lotte LüscherLederopgaven er kompleks og fyldt af modsætninger. Denne artikel sætter fokus på ledelsesparadokser på tre niveauer, som er relevante for ledere i skolen at forholde sig til: organiseringens paradoks, tilhørsparadokset og rolleparadokset.Leadership Pipeline – en hjælp i tider med forandringsledelse?Af Kim Martin Nielsen, Thøger Riis Michelsen og Kristian DahlLeadership Pipeline er et bud på en ledelsesstrategi, der kan være en hjælp i tider, hvor krav og forventninger til ledelse er massive. Denne artikel kommer ind på, hvordan arbejdet med Leadership Pipeline kan give fokus på forbindelser mellem de organisatoriske niveauer med forskellige ledelsesprofiler.Leadership Pipeline i Hjørring Kommune – sund fornuft sat på formelAf Carl Otto Borup og Karsten PoulsenVed ændringen af ledelsesstrukturen i Hjørring Kommunes skoler og dagtilbud har de arbejdet med Leadership Pipeline i professionalisering af ledelsen. I artiklen deler projektlederen og skole- og dagtilbudschefen erfaringerne med at udarbejde en fælles profil for Børne- og Undervisningsområdet, som guider ledelsesudvikling og kompetenceudvikling.Fair beslutningsprocesser og forandringer, der lykkes Af Henrik Hiis og Bo VestergaardForfatterne tager i denne artikel afsæt i forskning, som viser, at to ud af tre forandringsindsatser ikke skaber bedre resultater. De diskuterer derfor, hvordan skoleledere kan lykkes med at skabe en ”fair proces” med medarbejderne, hvor der er god dynamik mellem procesprincipper, holdninger og adfærd.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.