Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Kenneth Hansen

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (9)
 • (1)
Bogtype
 • (8)
 • (6)
Format
 • (8)
 • (5)
 • (3)
Sprog
 • (12)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - - for de finansielle uddannelser
  af Kenneth Hansen
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Anvendt statistik for de finansielle uddannelser er en praksisorienteret lærebog med eksempler på brugen af statistik og statistiske begreber inden for den finansielle sektor. I denne 2. udgave er bogen opdateret, let omstrukturet og udbygget med yderligere matematiske forklaringer.Formålet med bogen er at give læseren et godt kendskab til de metoder, hvormed et datamateriale kan bearbejdes, således at der kan udledes statistisk begrundede konklusioner. Bogen har derfor fokus rettet mod de modeller og værktøjer, hvormed forskellige statistiske tests kan udføres. Hovedvægten er lagt på anvendelsen og fortolkningen af hypotesetests og andre teknikker. Lærebogen er rettet mod statistikundervisningen på finansøkonom, finansbachelor, financial controller, akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og HD, men også de økonomiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor faget statistik indgår.Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og videoer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - for markedsføring og salg
  af Kenneth Hansen
  184,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ny lærebog i statistik. Bogen er solidt fagligt funderet og pædagogisk med mange, gennemgående eksempler fra markedsføringsverdenen. De relevante formler præsenteres, men fokus er på praktisk anvendelse af statistik. Formålet med bogen er, at den studerende kan anvende forskellige markedsanalysemetoder og statistiske færdigheder til vurdering af data.  I bogen gennemgås bl.a. beskrivende statistik, konfidensintervaller,  hypotesetest, pivottabeller og goodness-of-fit-test. Bogen dækker pensum til grundlæggende statistik 1 og 2 på markedsføringsøkonomuddannelsen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø
  311,00 - 356,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne lærebog henvender sig primært til økonomiske, finansielle og samfundsvidenskabelige uddannelser f.eks. på erhvervsakademierne og handelshøjskolerne Lærebogen introducerer grundlæggende statistik og sandsynlighedsregning, hvorefter fokus er rettet mod de forskellige statistiske værktøjer og modeller. Bogen anviser, hvordan man skelner mellem de forskellige statistiske test, og de statistiske værktøjer præsenteres på en anvendelsesorienteret måde med eksempler hentet i den finansielle sektor, fra markedsanalyser eller data inden for salg, markedsføring og produktion. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og videoer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kenneth Hansen
  227,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Økonomisk metode er en ny, praksisnær lærebog til de merkantile fag indenfor grundlæggende metodelære, herunder såvel kvalitativ som kvantitativ metode med eksempler fra den finansielle branche. Bogen er opdelt i fire dele: introduktion til økonomisk metode, problemformulering, projektledelse og -planlægning samt gruppearbejde kvalitativ metode kvantitativ metode projektskrivning Den studerende bliver bl.a. i stand til at præsentere data, analyser og vurderinger på baggrund af en veldefineret metodik samt til at indsamle og analysere data, fx forskellige former for virksomhedsanalyser, markedsanalyser m.v. Lærebogen er rettet mod de finansielle uddannelser og er tilpasset undervisningen i økonomisk metode på finansøkonomuddannelsen. Til bogen knytter sig en hjemmeside. Sidens videomateriale giver blandt andet løsninger på diverse Excel-relaterede problemer og ideer til, hvordan man kan anvende Word, Excel mv. i sin projektskrivning og databehandling. Gå til sitet her.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kenneth Hansen
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Applied Statistics – for Finance and Economics is a practical textbook that explores the use of statistics and statistical concepts in the financial sector. Unlike traditional statistics books, the calculations are performed on computers, usually in Excel and occasionally with add-ons.The book provides an excellent insight into data processing methods and how to draw statistically justified conclusions from them. The focus is on the models and tools used in a range of different statistical tests, with particular attention paid to the practical use and interpretation of hypothesis testing and other techniques. Applied Statistics – for Finance and Economics is ideal for a range of financial study programmes, but also for economics and social science programmes with a statistics component.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - International Marketing and Sales
  af Kenneth Hansen & Poul K. Faarup
  266,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Market Research and Statistics er bind 2 i serien International Marketing and Sales. En væsentlig forudsætning for valg af de rigtige markedsføringsstrategier og udarbejdelse af de gode marketingplaner er, at man har viden og information. Meget information samles ind ved hjælp af eksterne datakilder, men ofte må man foretage egne undersøgelser – markedsanalyser.Med dette andet bind i serien International Marketing and Sales sætter vi fokus på markedsanalyseprocessen, og vi gennemgår de væsentlige elementer i indsamling af information – både primære og sekundære data, kvalitative og kvantitative data, udarbejdelse af spørgeskemaer og svarskalaer, databehandling samt en udførlig gennemgang af statistiske metoder og værktøjer.Bogen er på engelsk og er målrettet internationale og danske KVU-studerende. Den henvender sig specielt til markedsføringsøkonomer på de to første semestre, men kan nemt bruges på andre uddannelser. 

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kenneth Hansen & Poul K. Faarup
  12,95 - 355,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne lærebog er rettet mod økonomiske uddannelser op til bachelorniveau og giver en omfattende indføring i alle markedsanalysens aspekter. Kapitlerne har en vekselvirkning mellem de teoretiske, statistiske modeller i markedsanalysen – og beskrivende praktisk orienterede afsnit, der trin for trin beskriver, hvorledes en god markedsanalyse opbygges. Bogen lægger stor vægt på, at den studerende opnår en forståelse af, hvilke former for analyse et givet talmateriale kan bære. Opbygningen er i hovedtræk som følger: * Den kvantitative markedsanalyse, herunder bl.a. målgruppe, analysedesign, spørgeskema, stikprøver, interviewproces * Statistiske test i markedsanalysen * Den kvantitaative markedsanalyse * Typer af markedsanalyser, herunder fx kommunikationstest, imageanalyser og kundetilfredshedsundersøgelser * Rapportering og økonomi Som hjælpeværktøj, især til kapitlerne 9 -12, er der på nedenstående link adgang til statistikværktøjet KeHaTools samt tilhørende manual, der beskriver installation og brug af værktøjet. Linket til dette er: http://www.kennethhansen.net/kehatools.html

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Værdibaseret oplevelsesdesign
  af Kenneth Hansen
  97,95 - 159,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Alle taler om oplevelsesøkonomi. Men hvad er meningen med oplevelser, og hvad betyder oplevelsers design i digitale medier? Inden for webdesign, multimedier, digital forvaltning, museer, turisme og andre områder understøtter digitale teknologier stadig flere oplevelser. Dermed er det også blevet relevant at træde et skridt tilbage og spørge: Hvad er oplevelsers mere almene karakter, og hvad gør oplevelser meningsfulde for os i dag? Dette er første bog på dansk, som handler om at skabe meningsfulde rum for brugere af digitale oplevelsesprodukter. Udgangspunktet er, at en stor del af verden efterhånden er indlejret i teknologi, og at vores oplevelser af verden også er det. Samtidskunsten leverer opskrifterne til, hvordan oplevelsessamfundets mange nye entreprenører og procesledere kan skabe sammenhæng i deres arbejde med digitalt design. Bogen er en opdagelsesrejse, der går gennem hjernens verden, giver indblik i, hvordan mening bliver til, og bevæger sig hen til steder, hvor menneskers perception, kategorisering og hukommelse spiller sammen med ny teknologi.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kenneth Hansen & Poul K. Faarup
  461,95 kr.

  Denne lærebog er rettet mod økonomiske uddannelser op til bachelorniveau og giver en omfattende indføring i alle markedsanalysens aspekter. Kapitlerne har en vekselvirkning mellem de teoretiske, statistiske modeller i markedsanalysen – og beskrivende praktisk orienterede afsnit, der trin for trin beskriver, hvorledes en god markedsanalyse opbygges. Bogen lægger stor vægt på, at den studerende opnår en forståelse af, hvilke former for analyse et givet talmateriale kan bære. Opbygningen er i hovedtræk som følger: * Den kvantitative markedsanalyse, herunder bl.a. målgruppe, analysedesign, spørgeskema, stikprøver, interviewproces * Statistiske test i markedsanalysen * Den kvantitaative markedsanalyse * Typer af markedsanalyser, herunder fx kommunikationstest, imageanalyser og kundetilfredshedsundersøgelser * Rapportering og økonomi

 • af Kenneth Hansen
  289,95 kr.

  Kolding under besættelsestiden 5 drenge er gode venner som er blevet til unge mænd, der tilslutter sig modstandsbevægelsen, der er desværre en muldvarp i blandt dem, som må likvideres, som opgaverne stiger stiger drengene også i graderne, men det bliver for meget og de må udsættes til andre steder i Danmark da det hele skærper til i Kolding.

 • - Viden og design i nye medier
  af Jørgen Bang, Bo Fibiger, Sisse Siggaard Jensen, mfl.
  188,95 kr.

  Det digitale nærvær handler om Computer-medieret kommunikation (CMC - via intranet, internet, "allesteds-nærværende computing" mm. ), der er grundlaget for det informations- og videnssamfund, der for alvor begynder at tage form i disse år, som har forandret den måde, vi udsender og søger information, kommunikerer med hinanden både privat og i organisationer, samarbejder, underviser og tilegner os viden. Denne bog går tæt på tre udvalgte områder inden for den computer-medierede kommunikation:Videndeling i formelle og uformelle organisationer Netbaseret samarbejde og læring Design af produkter til computermedieret kommunikation. Bogen består af tretten artikler skrevet specielt til denne udgivelse af danske og udenlandske forskere. De giver et billede af en række helt aktuelle problemfelter og forskningsområder inden for CMC. Bogen henvender sig især til studerende som arbejder med it, medier og kommunikation, men den er relevant for alle, som interesserer sig for nye medier.

 • - VAerdibaseret oplevelsesdesign
  af Kenneth Hansen
  292,95 kr.

  Alle taler om oplevelsesokonomi. Men hvad er meningen med oplevelser, og hvad betyder oplevelsers design i digitale medier? Inden for webdesign, multimedier, digital forvaltning, museer, turisme og andre omrader understotter digitale teknologier stadig flere oplevelser. Dermed er det ogsa blevet relevant at trAede et skridt tilbage og sporge: Hvad er oplevelsers mere almene karakter, og hvad gor oplevelser meningsfulde for os i dag? Dette er forste bog pa dansk, som handler om at skabe meningsfulde rum for brugere af digitale oplevelsesprodukter. Udgangspunktet er, at en stor del af verden efterhanden er indlejret i teknologi, og at vores oplevelser af verden ogsa er det. Samtidskunsten leverer opskrifterne til, hvordan oplevelsessamfundets mange nye entreprenorer og procesledere kan skabe sammenhAeng i deres arbejde med digitalt design. Bogen er en opdagelsesrejse, der gar gennem hjernens verden, giver indblik i, hvordan mening bliver til, og bevAeger sig hen til steder, hvor menneskers perception, kategorisering og hukommelse spiller sammen med ny teknologi.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.