Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Etiske dilemmaer: videnskabelige, teknologiske og medicinske udviklinger

Her finder du spændende bøger om Etiske dilemmaer: videnskabelige, teknologiske og medicinske udviklinger. Nedenfor er et flot udvalg af over 27 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En bog om kunstig intelligens
  af Peter Svarre
  232,95 kr.

  I disse år opstår der en lang række nye problemer og etiske dilemmaer i forbindelse med kunstig intelligens: Kommer robotterne til at tage vores arbejde? Bliver de klogere end os? Kan man stole på en selvkørende bil? Og hvem skal bestemme, hvem den skal slå ihjel, hvis et uheld er uundgåeligt? I Hvad skal vi med mennesker? diskuterer Peter Svarre på medrivende vis disse etiske dilemmaer og klæder læseren på til at forstå, hvordan kunstig intelligens overhovedet fungerer. Kunstig intelligens er nemlig ikke så kompliceret, som mange tror. Alle kan deltage i denne vigtige diskussion om vores fremtid!

 • - Om en fremtid uden arbejde
   
  232,95 kr.

  Hvad er fremtidens jobs, hvad består de af og hvem har dem? Vi er vant til at tænke, at de fremskridt vi ser, vil skabe nye jobs. Men det er slet ikke tilfældet. Martin Ford – iværksætter fra Silicon Valey – har set, hvordan helt almindelige jobs over en årrække er forsvundet.Maskiner, computere og robotter bliver hele tiden mere intelligente, de kræver ikke længere mennesker til at styre dem. Effekten er, at mange af middelklassens og akademikernes jobs allerede nu er i gang med at forsvinde. Servicefag, administration, jurister, journalister, videnskabsmænd og farmaceuter mister deres job til smarte maskiner. Super avancerede computere kan til væsentligt lavere omkostninger udføre præcis de samme opgaver.Hvad vi så skal leve af, hvad vi overhovedet skal lave i fremtiden, og hvem der skal købe de varer, virksomhederne producerer, er spørgsmålene, som Martin Ford forsøger at besvare. Robotterne kommer er udgivet i samarbejde med Mandag Morgen.

 • - Forstå psykologien bag din digitale tjekkeadfærd - og få gode ideer til at ændre den
  af Anders Colding-Jørgensen
  74,95 - 161,95 kr.

  HOV, ET EGERN! er en selvhjælpsbog til dig, der gerne vil have bedre styr på din digitale tjekkeadfærd. Det er også en bog helt uden skærmskyld og løftede pegefingre. I stedet giver cand.psych. Anders Colding-Jørgensen en spændende indføring i psykologien bag vores tjekkeri af skærme. Debatterende og kritisk kaster han samtidig et blik på tidens populære forklaringer om dopamin, FOMO og de sociale mediers algoritmer. Bogen bygger på psykologisk forskning og et indgående kendskab til sociale medier. Med begreber som tjekkekarrusellen, X Factor-effekten og det åbne feedbackloop får du originale begreber til at forstå din egen digitale tjekkeadfærd (hvis du har sådan én) – og konkrete ideer til at ændre den.

 • af Peter La Cour
  248,95 kr.

  DE VEDVARENDE HVA' FOR NOGEN!?De vedvarende uforklarede fysiske symptomer anslås at gælde for 10-20 % af den danske befolkning, men selvom prævalensen er høj, er sygdomsgruppen præget af et manglende forfæste i det danske sundhedssystem.Denne bog er et opgør med de mest sejlivede myter inden for feltet. Den giver et overblik over den opdaterede tilgængelige viden og placerer de uforklarede symptomer i en aktuel samfundsmæssig kontekst.De vedvarende uforklarede symptomer udgør en stor udfordring i sundheds- og socialsystemet, og evidensbaseret viden er nødvendigt for at imødekomme de mange patienter og familiers legitime behov. Det drejer sig blandt andet om:FibromyalgiIrritabel tyktarmME/postviralt træthedssyndromPost comootio-syndrom/whiplashMultipel kemisk intoleranceFunktionelle bevægeforstyrrelserSygdomsangstBogen er opbygget med en beskrivende del, en klinisk orienteret del, diagnostiske værktøjer samt en beskrivelse af, hvordan en opdateret helhedsorienteret sygdomsmodel kan forstås. Den præsenterer et nutidigt vidensgrundlag for alle sundhedsprofessioner, der har med denne patientgruppe at gøre, herunder især de praktiserende læger, samt til patienter og pårørende.

 • - Den professionelle læge
  af Louise Binow Kjær
  131,95 - 291,95 kr.

  Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller har i høj grad præget opfattelsen af, hvad en professionel læge skal kunne i Danmark. Men hvordan træner man de forskellige lægeroller som studerende? Og hvilke elementer er vigtige i overgangen til lægerollen? "Lægens roller" giver både et overblik over og en guide til, hvordan man som studerende, yngre læge eller underviser arbejder målrettet med lægefaglig professionalisme. Bogen er ideel som lærebog i professionskurser ved medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg,men vil også være nyttig for nyuddannede læger, som ønsker at genopfriske viden og færdigheder indenfor f.eks. lovgivning, kommunikationsredskaber, ledelse og forskning. Bogen har fokus på rollerne som professionel, sundhedsfremmer, kommunikator, leder, samarbejder og akademiker, der støtter og supplerer rollen som medicinsk ekspert. I én bog får du en samlet guide til de vigtigste elementer i lægelig professionalisme. Derudover er bogen velegnet som inspirationskilde i forbindelse med jobstart og karrierevalg.

 • af Maj Siercke Bergstedt & Martin Sølvkjær
  223,95 - 299,95 kr.

  SUNDHEDSTEKNOLOGI I PRAKSIS Sundhedsteknologi er i rivende udvikling og favner mange områder og aspekter, hvor både offentlige og private aktører er i spil. Nye terminologier og udvikling af ny teknologi stiller til stadighed krav til de sundhedsfaglige uddannelser, og derfor kommer der nu en grundbog om emnet. Bogen "Sundhedsteknologi i praksis" har fokus på mødet mellem den sundhedsprofessionelle, borgeren og sundhedsteknologien. Bogens kapitler indeholder bl.a. følgende: Digitaliseringsstrategier; menneske-maskine-interaktion; etik; arbejdsgangsdesign; implementering af sundhedsteknologier; kunstig intelligens; selvmonitorering; patientens cockpit; telemedicin; robotteknologi og meget mere. Målgruppen for denne bog er sundhedsprofessionelle i bred forstand, hvor mødet med sundhedsteknologi er en hverdagsting. Teknologi forstået både i færdig form og som projekter, der udvikler ny teknologi. Bogen er primært tiltænkt bachelorstuderende, men kan også bruges i efteruddannelse af sundhedsprofessionelle og i kurser på kandidatuddannelser og for den færdiguddannede. Fagredaktørerne: Martin Sølvkjær er læge, teknolog og skabsdjøffer (MD, merk.dat., MPA) og har syv års klinisk erfaring. Mangeårigt praktisk og ledelsesmæssigt arbejde med sundhedsinformatik og mediko i hospitalsafdelinger, hospitaler, amter og region.Udarbejdelse af strategier for udvikling af sundhedsteknologi, censor på ledelses- og ingeniøruddannelser. Har gennem årene deltaget i udvikling af patientadministrative systemer, integrationsarbejde og implementeringer af større systemer. Maj Siercke Bergstedt er uddannet sygeplejerske, master i Sundhedspædagogik og cand.mag. i læring og forandringsprocesser med speciale i organisatorisk læring. Uddannet på CAMES i medicinsk simulation. Ansat på Rigshospitalet, Karkirurgisk Klinik i en ph.d.-uddannelsesstilling 2017-2020. Ekstern lektor ved Professionshøjskolen København.

 • af John Brandt Brodersen & Alexandra Brandt Ryborg Jønsson
  271,95 - 313,95 kr.

  Er det ikke altid godt at ‘vide besked’?En tsunami af overdiagnostik er ved at oversvømme vores samfund. Den medicinske teknologi er i konstant udvikling og bliver hele tiden mere fintfølende, og det betyder at vi med selvtest og diverse undersøgelser i sundhedsvæsenet kan opfange selv de mindste afvigelser og unormale værdier i vores kroppe, som kan tolkes som sygdom. Samtidig udvides definitionerne af sygdomskategorier hele tiden, og behandlingsgrænser for, hvornår man er syg, sænkes. Dette kan alt sammen lede til overdiagnostik, som gør den enkelte unødigt til patient. Det er ikke alene dyrt for samfundet, men også spild af sundhedsvæsenets knappe ressourcer. I denne bog redegør forfatterne for, hvad overdiagnostik er, hvorfor det opstår, og hvordan det skader både individer og samfundet. De løfter bl.a. sløret for en række overraskende pointer:• Der er under 4 % raske tilbage, når risici for hjerte-kar-sygdomme undersøges i en almindelig befolkning.• Omkring hver femte patient med en kræftdiagnose er overdiagnosticeret.• Overdiagnostik trives i vores sundhedskultur, hvor den enkelte forventes at tage ansvar for egen sundhed.• Overdiagnostik er et usynligt problem i hverdagen, fordi det ikke kan ses hos den enkelte, men kun kan forstås på befolkningsniveau.Snart er vi alle patienter giver såvel studerende som forskere, undervisere, klinikere og beslutningstagere et solidt grundlag for at diskutere og forstå overdiagnostik.

 • af Justin Gregg
  168,95 - 218,95 kr.

 • - Portræt af en verden, hvor ny teknologi forandrer livet for milliarder af mennesker
  af Johan Moe Fejerskov & Adam Moe Fejerskov
  198,95 kr.

  Vores digitale verden er fuld af besværlige dilemmaer og frustrerende paradokser. Sociale medier har givet undertrykte borgere en stemme i demokratiet, men også spredt propaganda og trusler i et formentlig hidtil uset omfang. Smartphones har åbnet en ny verden af viden og kultur for folk, men bliver kritiseret for at gøre brugerne ulykkelige. Droner hjælper nødhjælpsorganisationer med at skabe fremgang i skrøbelige lande, men er samtidig kilde til drab på civile i Afghanistan. De nye teknologier rummer mange muligheder, men har også vist sig at kunne skade samfundet og almindelige mennesker.Vi ser på de fremskridt, som også er en forbandelse, fordi det hele går så stærkt, fordi udviklingen påvirker alle sider af vores liv, og fordi mennesker sjældent forstår virkningerne af det, de har fundet på, før problemerne melder sig. Bogen tager læseren i hånden, gør udviklingen konkret og klæder læseren på til at tage del i de diskussioner om tech, apps og data, som berører os alle.

 • af Maria Cuculiza
  244,95 kr.

  Medicinsk cannabis er snart dagligdag, også i Danmark.Cannabisforretningen vokser med uhørt kraft. 350 milliarder kroner ventes der at blive omsat for på verdensplan i 2025.Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål - om planten, om evidensen og om, hvem der skal tjene på de mange desperate, syge og smerteplagede, som håber, at de nu har fundet hjælp.I denne bog søger journalist og forfatter Maria Cuculiza at skabe overblik i junglen af følelsesfulde og udokumenterede påstande. Hun har skabt et unikt, journalistisk og evidensbaseret øjebliksbillede, så læger, sygeplejersker og andre behandlere, men ikke mindst patienter, pårørende og almindeligt sundhedsinteresserede kan træffe deres beslutninger på et mere oplyst grundlag.Bogens titel 'Sandhederne om medicinsk cannabis' er valgt, fordi der netop findes mange sandheder - og ikke bare én.Ideen til bogen opstod, da danske politikere valgte at give grønt lys til forsøg med denne medicin, hvis effekt og sikkerhed vi ifølge lægerne ikke har nok evidens for.'Sandhederne om medicinsk cannabis' er til alle dem, der ikke vil nøjes med den viden, man kan få på Facebook og af kendte menneskers personlige oplevelser.

 • af Joel Kassiola
  1.151,95 kr.

 • af Aaditeshwar (Indian Institute of Technology Seth
  802,95 kr.

 • af Adam Moe Fejerskov
  30,95 - 55,95 kr.

  Startups og humanitære organisationer eksperimenterer verden over med ny, radikal teknologi i forsøget på at forbedre livsvilkårene for fattige og fordrevne. Håbet er, at nye digitale løsninger kan hjælpe folk til en bedre fremtid; at man med droner og biometriske registre kan levere mere effektiv nødhjælp, og at man med innovation kan understøtte den demokratiske udvikling og sikre menneskerettighederne.Men dataficerede tilgange til problemløsning er ikke garanti for fair eller objektiv behandling af hverken data eller mennesker. Når teknologien udvikles tusindvis af kilometer fra der, hvor den skal hjælpe mennesker i nød, har den ofte form af lappeløsninger, ligesom der sker læk med uoverskuelige konsekvenser for de mest udsatte.Vi har brug for en mere lige og kollektiv teknologiudvikling, der vender eksisterende hierarkier på hovedet og tænker i bredere forandring. Kun sådan kan vi sikre, at interventioner båret af ny teknologi er så relevante, effektive og bæredygtige som muligt.Adam Moe Fejerskov (f. 1987) er senior­forsker ved DIIS, hvor han beskæftiger sig med globale uligheders konsekvenser rundt om i verden, og hvordan uligheder formes af forhold som ny radikal teknologi.

 • af Lone Schmidt & Anja Pinborg
  51,95 kr.

  Mange kvinder og mænd får ikke de børn, de ønsker sig – infertilitet er den næsthyppigste kroniske sygdom blandt folk i den reproduktive alder. Alligevel behandler vi fortsat infertilitet, som om det var et luksusproblem og ikke en sygdom: Over halvdelen af alle fertilitetsbehandlinger varetages i den private sektor, hvilket skaber en enorm ulighed i behandlingstilbuddet. Hvis vi skal styrke den reproduktive sundhed, kræver det mere oplysning henvendt til unge, strukturelle forandringer samt opdaterede rammer for behandling i offentligt regi. Lone Schmidt er læge og professor mso i nedsat frugtbarhed og folkesundhedsvidenskab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Anja Pinborg er professor i gynækologi og obstetrik og ledende overlæge på Afdeling for Fertilitet på Rigshospitalet. Anja Pinborg er desuden assisterende redaktør for Ugeskrift for Læger. Moderne Ideer er støttet af Lundbeckfonden, Augustinus Fonden og Statens Kunstfond. I bøgerne gør førerende forskere deres viden tilgængelig og leverer deres bud på, hvordan vi løser tidens største udfordringer.

 • af Lilian Zøllner
  190,95 kr.

  LØGSTRUP OG LÆGEGERNINGENK.E. Løgstrups originale og indflydelsesrige bidrag til en etisk tænkning har vundet indpas blandt mange fagprofessioner, herunder sygeplejersker og pædagoger. Denne håndbogs dominerende intention er at præsentere Løgstrups tanker for læger og kommende læger, at slå en dør op og gøre Løgstrups begreber tilgængelige i en medicinsk praksis.Mange af Løgstrups grundbegreber – tillid, magt, barmhjertighed, interdependens, suveræne livsytringer mv. – og prægnante formuleringer præsenteres og uddybes i bogen af Lilian Zøllner og sættes samtidig i en medicinsk ramme i relation til arbejdet med patienter, pårørende, sundhedspolitikere og embedsværket.

 • af Mark Oberländer
  184,95 kr.

  Verkaufsware Gesundheit! Der Arzt als Verkäufer! DRG-System (Diagnosis Related Groups) "Das rücksichtslose geldgierige System" der Fallpauschalen! 230, 297, 441 MilliardenDrei Zahlen nicht mehr und nicht weniger und doch so aussagekräftig. Diese drei Zahlen zeigen ganz deutlich, dass unser schönes Gesundheitssystem nach Einführung des DRG-Systems im Jahre 2003 zu einem Wirtschaftszweig verkommen ist. Einem Wirtschaftszweig, in dem Operieren an erster Stelle steht, der Patient in Gewinn bringend und Gewinn schmälernd eingeteilt und das Pflegepersonal als Kostenfaktor angesehen wird. Das Ziel der rücksichtslosen Gewinnmaximierung wird hierbei auf dem Rücken bzw. im Rücken der Patienten durch oftmals unnötige Operationen ausgetragen. 20 Millionen Operationen (stationär/ambulant)Diesem, aus Geldgier entstandenen, Operationswahnsinn wird Ihnen der Autor, Mark Oberländer, basierend auf seiner eigenen 22-jährigen Patientenkarriere und durch aussagekräftige Statistiken eindrucksvoll und lebendig näher bringen. Weiterhin wird er sehr viele Professoren und Ärzte zitieren, die dieses unnötige Operieren, mit Sorge betrachten. Vorab ein Zitat eines Professors auf die Frage, warum so viel operiert wird: "Weil unser Gesundheitswesen so organisiert ist, dass Operieren deutlich besser vergütet wird als eine konservative Behandlung. Dadurch wird natürlich automatisch mehr operiert, um einfach Umsatz und Gewinn eines Krankenhauses zu steigern". Was sagen Sie dazu? Die Meinung des Autors ist dazu kurz und knapp: "Dieses Verhalten ist einfach nur abartig!" Nachdem Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie erkennen, dass Tag für Tag tausende Male im Wirtschaftszweig "Gesundheit" gegen zwei Artikel unseres Grundgesetzes sowie gegen zwei Paragrafen des Strafgesetzbuches verstoßen wird. Es wird Ihnen die Augen öffnen! Stoppt das DRG-System! Stoppt den Operationswahnsinn!

 • af Islam Sirajul
  274,95 kr.

 • af Jonas Østergaard
  297,95 kr.

  The book (Endo)Cannabinoids is a new hard copy advanced guide/book to the four different types of cannabinoids (endo-cannabinoids, phyto-cannabinoids, synthetic cannabinoids and cannabinoids from yeast). (for more info press the four icons above)The guide is for those wanting to know the basic therapeutic potential of the cannabis plant and the different phyto-cannabinoids.“Jonas Østergaard wrote an advanced guide to cannabinoid-based drugs, supplements and dermatology, as the book describes each cannabinoid individually and in combination with other cannabinoids to describe the so called “entourage effect”. DR. Raphael Mechoulam, University of Jerusalem, Israel.Phyto (indicating a plant or vegetation) cannabinoids are molecules produced by the trichomes of the cannabis flowers. Humans produce similar molecules named endo-cannabinoids without any consumption of cannabis.Phyto-cannabinoids can be used internally as well as externally, and influence how many and which endo-cannabinoids a person will produce. As endo-cannabinoids and their receptors seems to be involved in almost any disease, the medical potential of cannabinoids seems endless and forgotten. New medications containing THC have been approved by the Food and Drug Administration to reduce nausea after chemotherapy and to improve appetite in AIDS patients.The book start with a quote that illustrate why so many people and scientist see the therapeutic potential of phyto-cannabinoids.HON. FRANCIS YOUNG – DEA ADMINISTRATIVE LAW JUDGE – 1988: “In strict medical terms marijuana is far safer than many foods we commonly consume. For example, eating 10 raw potatoes can result in a toxic response. By comparison, it is physically impossible to eat enough marijuana to induce death. Marijuana in its natural form is one of the safest therapeutically active substances known to man. By any measure of rational analysis marijuana can be safely used within the supervised routine of medical care.”Sep. 6, 1988 ruling in the matter of “Marijuana Rescheduling Petition”Besides the hard copy cannabinoid guide, a CBD user guide is also provided, you can read more below.In July 2020, researchers from the University of Nebraska and the Texas Biomedical Research Institute are recommending more research into how CBD derived from cannabis, might help treat the dangerous lung inflammation from the coronavirus (sars-covid-2).Cannabinoid-based pharmaceutical products is an emerging field in the clinical practice in many countries. The regulatory changes around the world in recent years makes it possible to create a larger knowledge base and understanding of cannabinoids and their influence on the human physiology. However, this is still questioned by a majority of physicians as they demand more science and education in order to handle cannabis in the clinical setting.Even though many clinical trials are needed in order to understand the full potential of cannabinoids, the literature illustrate that we know more about cannabis than we know about many other drugs. The latter includes approved pharmaceutical drugs on the market.The book can be read from start to end, but also used as reference guide book. In this regard, it is recommended that the first four sections be read first.

 • af Giorgos Kallis
  165,95 kr.

  Wachstum, das ist der Gott der Moderne noch im Angesicht ihres Untergangs: Entgegen prominenter Lesarten erkennt Giorgos Kallis in Thomas Robert Malthus mit seinem berühmt-berüchtigten »Bevölkerungsgesetz« von 1798 nicht einen Propheten der natürlichen Grenzen, sondern im Gegenteil einen Apostel des unbegrenzten Wollens. Indem Malthus die Unersättlichkeit zur Natur erklärt, verewigt er ironischerweise zugleich die Knappheit. In seiner unorthodoxen Parallellektüre der Ideengeschichte der politischen Ökonomie und des ökologischen Denkens kommt Kallis' anregende Studie deren geteilter Grundannahme auf die Spur: der Gleichsetzung von Begrenzung und Knappheit. Doch Grenzen sind nicht natürlich. Sie sind eine Wahl, die wir treffen. In einer umfassenden und doch konzisen Tour de Force von der antiken Philosophie zu Malthus, von Sammler-Jäger-Gesellschaften zu den Romantikern und von anarchistischen Feministinnen zur radikalen Umweltbewegung der 1970er-Jahre zeigt »Grenzen«, wie erst eine institutionalisierte Kultur des Teilens kollektive Selbstbegrenzung möglich macht. Angesichts wachsender sozialer Ungleichheit und der Gegenwart der Klimakatastrophe könnte die Zukunft der menschlichen Existenz davon abhängen, Selbstbegrenzung als Freiheit zu verstehen.

 • af Jenny Kleeman
  138,95 kr.

  Willkommen in Roboterland? In ihrem eindrucksvollen Debüt nimmt uns die britische Journalistin und Dokumentarfilmerin Jenny Kleeman mit auf eine faszinierende Reise in die Welt von morgen - die schon heute entsteht. Die technische Entwicklung wird bald alle Bereiche unseres Lebens komplett verändern: wie wir geboren werden, essen, Sex haben und sterben. Kleeman trifft die Entwickler von Sexrobotern, von Organen und Fleisch aus dem 3D-Drucker und von künstlichen Gebärmüttern. Hautnah beobachtet sie, wie High-Tech-Erfindungen unseren Alltag erobern. Was macht diese radikale Veränderung mit uns? Werden wir in Roboterland noch menschlich sein? Eine hochspannende Live-Reportage aus den Labors unserer Zukunft, in denen die Grenzen des uns Bekannten radikal verschoben werden.

 • af Ian Douglas & Matthew Taylor
  114,95 kr.

  Wie viel Technologie ist überhaupt gut für uns? Technologie ist schon lange nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die beispielsweise der immer schneller werdenden Digitalisierung skeptisch gegenüberstehen. Kann Technologie uns ernsthaft krank machen? Wie schädlich ist ein unkontrollierter Medienkonsum für Kinder? Wie finden wir ein Gleichgewicht zwischen sinnvoller technologischer Unterstützung und Abhängigkeit? Dieses Debattenbuch setzt sich auf intelligente & provokante Weise mit ethischen Fragen & kontroversen Themen rund um Technologie auseinander. Vier Kapitel analysieren in kompakter Form die heutigen Entwicklungen & Gefahren und schaffen eine fruchtbare Grundlage für spannende Diskussionen. Bereit für die Debatte?Aktuelle Themen zum Diskutieren mit #dkkontrovers Originell, kritisch, modern und anschaulich beschäftigt sich diese DK-Reihe intensiv mit den spannendsten Herausforderungen unserer heutigen Gesellschaft. Das innovative Lesekonzept mit den unterschiedlichen Schriftgrößen verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den großen Fragen des 21. Jahrhunderts, gibt interessante Denkanstöße und unterstützt Sie bei Ihrer eigenen Meinungsbildung. Diskutieren Sie aktiv mit bei den brodelnden Themen unserer Zeit - egal ob im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis oder auf Social Media unter dem Hashtag #dkkontrovers.Alles rund um die Technologiedebatte in #dkkontrovers auf einen Blick: . Topaktuelle Themen: Vier Kapitel beschäftigen sich intensiv mit dem Technologiebegriff und den Möglichkeiten und Folgen unseres hochtechnologischen Alltags. Provokante Fragen beleuchten die Schattenseiten der Technologie und regen zum Nachdenken und Diskutieren an. Innovatives Lesekonzept: Unterschiedliche Schriftgrößen, übersichtliche Absätze und eindrückliche Abbildungen ermöglichen Ihnen ein qualifiziertes und effizientes Querlesen in nur 30 Minuten. . Über 180 farbige Fotos und Illustrationen: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - die provokanten Fotos und Illustrationen visualisieren wichtige Aspekte zum Thema eindringlich.Prägnant, smart und provokant - nehmen Sie aktiv teil am modernen gesellschaftlichen Diskurs rund um Technologie mit #dkkontrovers!

 • af Christof Mandry
  789,95 kr.

  Medicine, ethics, and theology embrace various ideas and concepts regarding human suffering - ranging from pain, suffering from loneliness, a lack of meaning or finitude, to a religious understanding of suffering, grounded in a suffering and compassionate God. In the practices of clinical medical ethics and health care chaplaincy, these diverse concepts overlap. What kind of conflicts arise from different concepts in patient care and counseling, and how should they be dealt with in a reflective way? Fostering international interdisciplinary scientific conversations, the book aims to deepen the discussion in medical ethics concerning the understanding of suffering, and the caring and counseling of patients.

 • - Putting trust back in technology
  af Jim Hagemann Snabe & Lars Thinggaard
  164,95 kr.

  Tech For Life is a movement that embraces technology as a means of developing good things for humanity. This book invites you to join the movement, and the conversation, about how we collaboratively can optimize our businesses for life, and not only for profits. Regardless of your company size, whether you are a start-up or a global market leader, your participation makes a difference to the future. The authors provide a multidimensional context for the Tech for Life movement that offers an introduction to the core values and principles. You will get a understanding of the importance and necessity of leading technology for the common good of human beings. The Tech for Life movement urges us all to develop and use technology as a force for good all over the world and to take part in a new way of using technology positively to: – CONTRIBUTE TO SOCIETY– ENHANCE THE LIVES OF ITS USERS– CREATE OPPORTUNITIES FOR ALL– RESPECT AND ENHANCE HUMAN RIGHTS– BE HUMAN-CENTERED AT ALL TIMES

 • af Onora O'Neill, Rens Bod & Stefan Collini
  186,95 kr.

  Tre nye essays af de internationalt anerkendte humanister Onora O'Neill, Stefan Collini og Rens Bod viser en anden side af humaniora, som dels er uadskillelig fra andre videnskaber, dels viser sig at have været selve forudsætningen for en del af vor tids mest avancerede teknologi. Opfordringen er klar fra bogens danske redaktør, professor Anders Engberg-Pedersen: "We need a better account of what the humanities are."INDHOLD Introduction:The Humanities in the WorldAnders Engberg-Pedersen, Mikkel Bille og Karen Gram-SkjoldagerOn Not 'justifying' the Humanities Stefan ColliniThe Humanities beyond InterpretationOnora O'NeillHow the Humanities have Changed the WorldRens Bod

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.