Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Uddannelsessystemer og uddannelsesstruktur

Her finder du spændende bøger om Uddannelsessystemer og uddannelsesstruktur. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.465 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Udvælgelse, optagelse, uddannelsesledelse og uddannelsesadministration osv.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Anette Prehn
  207,95 kr.

  Anette Prehn er kvinden bag brandet HJERNESMART. At være hjernesmart handler i bund og grund om, at forstå hjernens spilleregler, så man kan begå sig bedst muligt ud fra dem. Det er de færreste ledere, der kender og forstår hjernens spilleregler, men de der gør oplever en lethed i deres lederskab og en gennemslagskraft både i omgangen med medarbejdere og andre mennesker.H jernesmart ledelse er moderne ledelse, som er tilpasset det 21. århundrede med alle de forventninger om præstationer, velvære og social interaktion, der er.

 • - og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale
  af Peter Stray Jørgensen & Helle Hvass
  53,95 - 101,95 kr.

  Hæftet giver konkrete råd og vejledning for den type eksamener, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx:synopsiseksamenermundtlig fremstilling af materiale, fx tekster, reklamer, statistiske data, projekter, undervisningsmaterialeforsvar for hele opgaver og specialerHæftet rummer forslag til udformningen af den skriftlige del og det mundtlige oplæg samt til at få en hensigtsmæssig dialog efterfølgende. Der er mange instruktive oversigter og kommenterede eksempler fra forskellige fag. Desuden er der råd om gruppeeksamen.

 • - den ultimative guide til gode karakterer
  af Raman Mehrzad
  161,95 kr.

  Vil du gå ud af folkeskolen og gymnasiet med topkarakterer?Du tror måske, det er umuligt, at du ikke er intelligent nok, eller at du ikke orker at kæmpe så hårdt. Men så kan du glæde dig over, at du tager fejl. Alle kan nemlig få gode karakterer – i alle fag. Og hvis du lærer dig studieteknikkerne og tilegner dig den mentalitet, som bogen 12 i alle fag står for, gælder det også dig.12-tals-studenten Raman Mehrzad, der i dag er læge, forfatter, foredragsholder og selvstændig erhvervsdrivende, viser dig, hvordan du finder motivationen til at lykkes i skolen, og hvordan du opstiller mål og delmål. Desuden lærer du at planlægge og prioritere, at komme lærere og kammerater i møde, læse til eksamen og håndtere krisesituationer. Sidst, men ikke mindst får du at vide, hvordan du forbedrer din indlæringsevne gennem motion, kost og effektive husketeknikker.12 i alle fag henvender sig til elever i folkeskolens ældste klasser og til gymnasieelever – samt alle andre, der ønsker at få bedre studieresultater.

 • - Samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole
  af Bo Morthorst Rasmussen, Hans Henrik Hjermitslev & Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen
  351,95 kr.

  Folkeskolereformen fra 2014 har stillet øgede krav til det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger og til skoleledelsens evne til at organisere samarbejdet og etablere en åben skole i samspil med det omgivende samfund.Dette øgede samarbejde betyder, at det er vigtigt at diskutere læreres, pædagogers og skolelederes professionsdannelse, da viden om de enkelte professioners faglighed og identitet skaber grundlaget for et optimalt tværprofessionelt samarbejde.I denne antologi undersøger en række forskere professionsdannelse og samarbejde i den nye folkeskole. Bogen tilbyder dermed viden om og værktøjer til folkeskolens parter, så de i højere grad kan forstå hinandens udgangspunkter og således også forbedre skolens praksis.IndholdForordKapitel 1. Indledning: Professionsdannelse i den nye folkeskoleHans Henrik Hjermitslev, Thomas R.S. Albrechtsen og Bo Morthorst RasmussenDEL 1. Historiske og teoretiske perspektiverKapitel 2. Fra kald til konkurrencestat – Pædagogernes og lærernes professionsdannelse i det 20. og 21. århundredeHans Henrik HjermitslevKapitel 3. Professionsdannelse og tværprofessionel teori og forskningBo Morthorst Rasmussen DEL 2. Samarbejde mellem lærere og pædagogerKapitel 4. Pædagogers samarbejde med lærerne – Paradokser mellem skolepraksis og skolereformen fra 2014 Cristina Daniela GulløvKapitel 5. Dramapædagogik som et fælles mål for det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagogerBolette KvistKapitel 6. Både lærere og pædagoger underviser og opdrager!Helle Bjerresgaard og Bo Morthorst RasmussenKapitel 7. Lærer-pædagog-samarbejdet kan bidrage til at løfte dannelsesopgaven i skolenRikke Osbahr EbsenKapitel 8. Et socialkonstruktionistisk blik på pædagoger og læreres forståelser af egen og hinandens faglighedLene Krogstrup JakobsenKapitel 9. Samarbejde om børns deltagelseChristina Holm PoulsenDEL 3. Organisation og ledelseKapitel 10. Mellem skole og forvaltning – hvordan skoleledere skaber mening ud af kommunal professionsdannelseThomas R.S. Albrechtsen og Michael Normann ChristiansenKapitel 11. Ingen ledelse og intet målrettet tværprofessionelt samarbejde uden følgeskab!Helle Bjerresgaard og Bo Morthorst RasmussenKapitel 12. Den uformelle kommunikation har stor betydning for det tværprofessionelle samarbejde i skolenHelle Bjerresgaard og Bo Morthorst RasmussenDEL 4. Skolen i samfundetKapitel 13. Den åbne og den lukkede skoleAlexander von OettingenKapitel 14. 1+1=3 – Om potentialer i samarbejdet mellem folkeskolelærere og musikskolelærereElse Marie OkkelsKapitel 15. Tidlig literacy på tværsLene Illum SkovKapitel 16. Samarbejde på tværs – netværk og fællesskaber i børnehøjdeBetina Lykke Bergmann, Connie Kock og Elin Holm RasmussenBidragydere

 • - Vejen til et højere gennemsnit
  af Peter Hertz & Alexander Sonne Wulff
  215,95 kr.

 • - En praktisk håndbog til undervisere
  af Elisabeth Trampe Madsen
  236,95 kr.

  Denne bog yder en praktisk hjælp til de tusindvis af ledere, medarbejdere og konsulenter, der hver dag underviser voksne – i organisationer, på kursussteder og i virksomheder. Ofte er det dygtige fagfolk, der som en del af deres job har påtaget sig at undervise kolleger. Mange bliver kastet ud i opgaven uden at have fået nogen form for træning i at undervise. Bogen gennemgår systematisk forløbet fra undervisningen planlægges til den gennemføres og evalueres – trin for trin. Den fortæller om hjælpemidler og metoder og hjælper også læseren med at reflektere over sin rolle som underviser. Du får en række praktiske guider, skabeloner og redskaber, der gør det lettere at planlægge aktiverende, målrettet og varieret undervisning – undervisning, som sætter deltagernes læring i fokus.

 • - i praksis
  af Martin Søland Klausen
  253,95 kr.

  Hvad er data i skoleledelse? Hvor kommer kravet om data fra? Og kan data overhovedet bruges til noget, når det gælder elevernes læring og udvikling?Skoleledelse med data - i praksis er den første, danske bog, der med udgangspunkt i skolens opgave og ud fra danske skolelederes praksis giver et bud på dataens hvorfor, hvad og hvordan. I bogen leverer Martin Søland Klausen korte og klare svar på, hvad data er, hvad data kan (og ikke kan!), og han giver en indføring i den nyeste viden om, hvordan data kan bruges i ledelsens arbejde. Forfatteren understreger, at selvom data ikke i sig selv kan give svar på den rette handling i skolen, så kan en nuanceret omgang med data alligevel styrke den professionelle beslutning til gavn for elevernes læring og trivsel. Læseren får ud fra helt konkrete eksempler fra danske skoler indblik i danske skolelederes praksis og erfaringer med at bruge data til denne vigtige opgave.Bogen henvender sig til alle ledere i skolen, skolens vejledere og konsulenter og chefer fra skoleforvaltninger. Bogen kan også bruges på diplomuddannelser for vejledere og ledere.

 • - din vej ind i gymnasiet
  af Mette Louise Graah Rasmussen & Ronja Billum Skovsbøl
  163,95 kr.

  Har eleverne på din skole knækket gymnasiekoden?Mangler din skole inspiration til grundforløbet og elevernes arbejde med studieteknik?Sætter din skole også fokus på løfteevne?KODEKNÆKKEREN - din vej ind i gymnasiet er en ny bog der skal hjælpe eleverne til at knække gymnasiekoden og skolens redskab til at understøtte løfteevnen i gymnasiet.Bogen kan anvendes af eleverne i grundforløbet og løbende som opslagsværk. Den er en indføring i den akademiske verden og er skrevet i et sprog der henvender sig direkte til eleverne.KODEKNÆKKEREN indeholder 8 letforståelige kapitler der omhandler alt fra abstrakte aspekter som taksonomi, metodisk bevidsthed og mindset til mere konkrete elementer som tekstbearbejdning, notetagning og skriftlighed.Kapitlerne præsenterer begrebsforklaringer, anvendelige sprogbilleder og helt konkrete værktøjer til at understøtte nye elevers vej ind i gymnasiet.Bogen er oplagt som en del af elevernes egenbetalingspakke.Om forfatterne: Mette Louise Graah Rasmussen er uddannet cand.mag. og gymnasielærer. Ronja Billum Skovsbøl er uddannet cand.pæd.psych. med en baggrund som lærer.

 • af Lene Bagger & Hanne Villumsen
  195,95 kr.

  Den lille eksamensbogaf Lene Bagger og Hanne Villumsen Den lille eksamensbog henvendersig til alle, der skal til Prøve i Dansk 3 (PD3). Bogen kan bruges i undervisningen på et prøveforberedende hold, eller som selvstudium, hvor den selvstuderende på egen hånd kan løse de forskellige opgaver inden for prøvedisciplinerne: læsning, skrivning og mundtlig fremstilling. Velstruktureret og klart formidlet gennemgår bogen prøvens forskellige delprøver inden for læsestrategier, skriveprocesser og mundtlige fremstillingsteknikker. Hver delprøve starter med en generel introduktion og følges op af konkrete prøveeksempler og opgaver, som man selv kan løse.Der er facit til alle opgaver.Sidst i bogen finder man Værktøjskassen med relevante problemstillinger, som ofte forekommer til prøven. DU3 modul 5 Selvstuderende

 • af Søren Willert
  291,95 kr.

  Proceskonsulentens 10 Bud er en rekonstruktion af Søren Willerts real-life erfaringer, dels som proceskonsulent, dels som træner, supervisor og vejleder for et meget stort antal nybegynderes i faget. Disse erfaringer er omsat til 10 grundprincipper for proceskonsulenthåndværket: En stribe one-liners der i løbet af bogen uddybes, diskuteres, eksemplificeres og oversættes til konkrete handleanvisninger: "Sådan her kan det se ud i praksis!"

 • - I det pædagogiske arbejdsfelt
  af Kirsten Mark
  230,95 kr.

  Det at læse til pædagog er blevet et professionelt anliggende. Den tidligere opfattelse af, "at børn er nogle, man bare passer, og det kan alle (kvinder)" er i dag ændret til, at "en pædagog støtter hele barnets udvikling". Uddannelsen bygger på høj grad af faglighed som et udtryk for en samfundsmæssig ændring. Den studerendes opgaveskrivning er en del af denne udvikling, fordi opgaver netop tager udgangspunkt i den studerendes eget selvstændige arbejde med at nœ uddannelsens læringsmœl. Der er derfor god grund til at investere arbejde i at skrive opgaver, fordi den studerende udformer sig eget selvstændige læringsprojekt i arbejdet med opgaven. Denne bog drejer sig om, hvordan man skriver gode opgaver på den pædagogiske professionsuddannelse. Gode opgaver, som kan bruges til at blive klogere på det pædagogiske professionsarbejde. Bogen foregiver ikke, at der kun er en sandhed om, hvordan gode opgaver udformes. Den er henvendt til studerende, som mœske er løbet tør for gode ideer eller som blot vil sikre sig, de er på rette spor. Bogen henvender sig til studerende på de pædagogiske professionsuddannelser, grunduddannelse og diplomuddannelse.

 • af Jenni Donohoo
  227,95 kr.

  Hvis lærere og pædagogers virkelighed bliver filtreret gennem troen på, at de kan gøre meget lidt for at påvirke elever og studerendes præstationer, så er sandsynligheden for at denne tro vil manifestere sig i deres praksis meget stor. Hvad er løsningen på det? Kollektiv mestring - troen på at man gennem kollektiv handling kan påvirke elever og studerendes slutresultater og forbedre deres præstationer. Lærere og pædagoger med høj kollektiv mestring lægger en større indsats i, viser mere vedholdenhed og har større vilje til at afprøve nye læringstilgange og tager sig mere af eleverne og de studerendes behov. Denne bog præsenterer praktiske strategier og redskaber til at øge elevernes og de studerendes præstationer ved blandt andet at dele forklaringer og kilder der understøtter kollektiv mestring, forhold og lederskabspraksisser der får kollektiv mestring til at udvikle sig og profesionelle læringsredskaber og -strukturer. Bogen er oversat og med introduktion af Peter Andersen.

 • af Andreas Gruschka
  147,95 - 186,95 kr.

  Den tyske pædagogiske forsker Andreas Gruschka kritiserer nådesløst og overbevisende det aktuelle uvejr af reformer, der rammer uddannelsessystemerne, særligt i Europa og USA. Hans udgangspunkt er udviklingen i Tyskland, men indholdet vil være helt genkendeligt for en dansk læser. Gruschka beskriver, hvordan den ene reform hurtigt følger den anden, så den seneste devaluerer den foregående, uden at nogen når at få klarhed over reformernes eventuelle effekt. Hvis der da overhovedet er kommet noget ud af dem andet end mismod blandt lærerne? Bogen indeholder kritiske analyser af ”opskrifter” på god undervisning (fx Hilbert Meyer) og af det allestedsnærværende kompetencebegreb, som nogen fejlagtigt forestiller sig kan erstatte dannelsesbegrebet. Gruschka er særlig kritisk over for en ”didaktisering”, hvor undervisningen udarter sig til fokusering på bestemte undervisnings- og arbejdsmetoder uden sensibilitet for undervisningens konkrete indhold. Konsekvensen af didaktiseringen er, at undervisningens sigte om at øge elevernes forståelse af en sag og derigennem elevernes dannelse til myndighed fortabes. Bogen henvender sig alle, der beskæftiger sig med undervisning og uddannelse, både praktikeren, udvikleren og forskeren.

 • - vend svaghed til styrke
  af Anne Latour & Karin Overballe
  104,95 kr.

  Om eksamensangst og om hvordan man ved hjælp af øvelser kan komme angsten til livs¤Indhold: Angst ; Selvtillid ; Fokus på kroppen ; Gode råd om planlægning og adfærd i eksamensperioden

 • - i et dialogisk perspektiv
  af Ingvar Lundberg, Jørgen Frost, Olga Dysthe, mfl.
  231,95 kr.

  Evalueringsbegrebet er et vigtigt begreb på mange niveauer og i mange sammenhænge, og her gælder det skolen, lærerne og eleverne. Evaluering er en fælles opgave for skolen, dens elever og lærere, og det er vigtigt at fastholde det dialogiske perspektiv. Ved at sikre dette bliver evaluering ikke bare en afslutning på noget, men noget som motiverer og giver konkrete råd til det videre læringsforløb. Et dialogisk perspektiv på evaluering er derfor afgørende for, at skolen på lang sigt kan opnå de resultater, den ønsker. Forfatterne behandler evalueringsbegrebet både teoretisk og praktisk, og de diskuterer forskellige opfattelser af begrebet samt de konsekvenser for praksis, de forskellige opfattelser kan medføre.Evaluering er et relevant tema for alle, som er interesseret i skolens dagligdag og udvikling. Bogen henvender sig derfor både til studerende på læreruddannelsen, lærere, skoleledere og skolepolitikere.

 • af Jesper Bruun & Per Lauvås
  313,95 kr.

  Denne bog er især skrevet for lærere og lærerstuderende. Vi ønsker at dele nogle tanker om ren formativ evaluering, som kan gøre arbejdet som lærer mindre tidskrævende samtidig med, at eleverne lærer bedre, mere og med mindst mulig stress.Evaluering og især måden, evalueringen gøres på, er af enorm betydning for elevernes læring. Det er bogens hovedpointe, at formativ og summativ evaluering skal holdes så adskilt som muligt. Mens summativ evaluering bruges til at vurdere, om den ønskede læring er opfyldt, bruges formativ evaluering til at støtte læringen, mens den sker og videre frem.Feedback i form af begrundelsen for en karakter er noget andet end feedback, som eleven både skal tage til sig og anvende videre i læringsprocessen. Sidstnævnte er netop formativ evaluering og kan sikres ved mindre arbejdsindsats fra lærerens side. Dermed burde den rene formative brug af evaluering være attraktiv for både elever og lærere, men her er vi oppe imod en lang tradition for uhensigtsmæssig sammenblanding af formativ og summativ brug af evaluering i uddannelsessystemet.‘Ren formativ evaluering’ i skolen udfordrer denne tradition og giver konkrete bud på forskningsbaserede og veldokumenterede alternativer til den eksisterende evalueringspraksis, som kan øge læringen og mindske arbejdspresset for både lærere og elever i grundskolen og gymnasiet.

 • - En kortlægning af netværk og indflydelseskanaler, 1917-2017
  af Hubert Buch-Hansen, Ove Kaj Pedersen, Christoph Ellersgaard, mfl.
  140,95 kr.

  CBS og magten giver et unikt indblik i, hvordan en af landets toneangivende uddannelsesinstitutioner har været forbundet til magtens netværk gennem sin historie. Copenhagen Business School – tidligere Handelshøjskolen i København – har gennem et århundrede sat sit præg på den danske samfundsudvikling. Ikke blot ved at uddanne generationer af unge til erhvervslivet, men også i kraft af skolens placering i politiske og økonomiske magtnetværk.CBS og magten udgives i anledning af CBS’ 100-års jubilæum. Den bygger på et omfattende kilde- og datamateriale. Gennem en detaljeret empirisk kortlægning af de netværk, som skolens rektorer, professorer og bestyrelser har deltaget i fra skolens grundlæggelse i 1917 og frem til i dag, undersøger bogen forandringer og bevægelser i skolens forbindelser til de øverste politiske og økonomiske magtcirkler.IndholdForordKapitel 1. Indledning: Højere læreanstalter og magtens netværkKapitel 2. Handelshøjskolen i København og magtens netværk, 1917-1992Kapitel 3. Professor Max Kjær-Hansens idékonservative og professionelle netværk: Aktørens perspektivKapitel 4. Fra Handelshøjskole til Business School – erhvervslivets inderkreds og alumnernes statusløft (1987-2017)Kapitel 5. En Business Schools forbindelser til magteliten – CBS i magtnetværket i dagKapitel 6. Konklusion: 100 år i magtens netværkEssay: Vidensregime. Om en ny arena for interessekamp og hvordan et forskningscenter blev oprettet for at deltage heriAf John L. Campbell & Ove K. PedersenLitteratur og kilder

 • af Malene Rossau
  107,95 kr.

  En bog, som giver dig værktøjer til at vinke farvel til eksamensangst og i stedet sige ‘EKSAMEN, her kommer JEG!’.EKSAMEN, her kommer JEG! er bygget op omkring positivitet som enorm drivkraft. Bogen hjælper dig til at få fokus på dine styrker, dit kropssprog, hvordan du øger fokus og koncentration og øger indlæring af pensumstoffet. EKSAMEN, her kommer JEG! indeholder desuden 24 øvelser, som hjælper dig til at kunne tage styringen i din eksamenssituation, og som kan rette et projektørlys mod alle de kraftfulde værktøjer, du selv indeholder. Værktøjer, som kan hjælpe dig til at udnytte dit fulde potentiale, ikke blot i eksamenstiden, men også fremover. EKSAMEN, her kommer JEG! henvender sig til grundskolen, ungdomsuddannelserne, men også til de erfarne, som gerne vil have flere positive værktøjer at trække på i en eksamenssituation.

 • af Anne M. Hansen
  120,95 kr.

  Hvordan bliver jeg bedre til at gå til eksamen? Hvordan kan jeg lære at håndtere eksamenssituationen, så jeg bliver bedre til at bruge mig selv og min viden fornuftigt og derved opnår de eksamensresultater, jeg synes jeg fortjener. Bliv god til EKSAMEN er en brugsbog, der henvender sig både til den nervøse eksaminand og til den eksaminand, der ønsker at forbedre og udvikle sin eksamensteknik.

 • af Nancy J. Pelaez, Trevor R. Anderson & Stephanie M. Gardner
  1.210,95 kr.

  This book is a guide for educators on how to develop and evaluate evidence-based strategies for teaching biological experimentation to thereby improve existing and develop new curricula. It unveils the flawed assumptions made at the classroom, department, and institutional level about what students are learning and what help they might need to develop competence in biological experimentation.Specific case studies illustrate a comprehensive list of key scientific competencies that unpack what it means to be a competent experimental life scientist. It includes explicit evidence-based guidelines for educators regarding the teaching, learning, and assessment of biological research competencies. The book also provides practical teacher guides and exemplars of assignments and assessments. It contains a complete analysis of the variety of tools developed thus far to assess learning in this domain.This book contributes to the growth of public understanding of biological issues including scientific literacy and the crucial importance of evidence-based decision-making around public policy. It will be beneficial to life science instructors, biology education researchers and science administrators who aim to improve teaching in life science departments.Chapters 6, 12, 14 and 22 are available open access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License via link.springer.com.

 • af Vijay Reddy & Willie Pearson Jr.
  1.651,95 kr.

  The world is not an equal place. There are high- and low-income countries and high- and low-income households. For each group, there are differential educational opportunities, leading to differential educational outcomes and differential labor market opportunities. This pattern often reproduces the privileges and inequalities of groups in a society. This book explores this differentiation in education from a social justice lens. Comparing the United States and South Africa, this book analyzes each country¿s developmental thinking on education, from human capital and human rights approaches, in both primary and higher education. The enclosed contributions draw from different disciplines including legal studies, sociology, psychology, computer science and public policy.

 • af Jian Li
  1.132,95 kr.

  This book examines the idea of opening education to the outside world in China since post-COVID-19. It investigates the historical development of international education development in China and explores the internationalization of education system from various dimensions. It also discusses the history of studying abroad at public expense since the 18th National Congress of the Communist Party of China, as well as studying abroad at our own expense in China from the perspective of departmental coordination, Sino-foreign cooperation of running schools in China, Confucius Institutes' development in China, Luban Workshop Development in China, and running Chinese-foreign cooperation education in China. In addition, this book also offers specific suggestion to address various problems of international education development in China during post-COVID-19.  This book will be particularly interest to scholars and researchers who are interested and work in research on China international education development.

 • af Kate O'Connor
  1.047,95 kr.

  In a context in which explicit attention to the curriculum has been sidelined in universities' strategy, this book makes an argument for why curriculum matters, both in understanding the effects of unbundled online learning and more broadly. It takes up two particular curriculum issues which are amplified in an unbundled context: differences in the formulation of curriculum between disciplines and professional fields, and the extent these are recognised in university strategy; and the push for constructivist pedagogies, and its effects on curriculum construction. Since the onslaught of MOOCs in 2012, unbundled forms of online learning offered via partnerships with external online program management and MOOC providers have grown significantly across the university sector. There has been much debate about the implications of these partnerships but the focus has predominantly been on the engagement of students and their learning. This book takes a different and novel approach, looking instead at the effects on curriculum and knowledge.Drawing on selected case studies, the book reflects on how university leaders and academics engaged with MOOCs and other forms of unbundled online learning in the early 2010s, and the effects of these reforms on curriculum practice. It captures in detail the complex and difficult work involved in university curriculum making in a way rarely seen in discussions of higher education. And it generates new in-sights about some of the critical problems manifest in the ongoing moves to embrace unbundled online learning today.

 • af C. Raj Kumar
  1.210,95 kr.

  This edited volume records the amazing transformations brought about by leaders in legal education and legal profession. It captures experiences and experiments in the governance of law schools and legal profession during the COVID-19 pandemic as case studies; ideas which helped in resilience and which could show the way forward; the psychological, philosophical, and sociological aspects of the transformation; and the spiritual and material sources of motivation of the leadership. The contributions are along the following themes --- The shifting idea of law school: systems and processes; The "e;new normal"e; in legal profession; Psychological, philosophical, and sociological aspects of transformation; Experiences from global regions and countries; Legal education and legal profession in a post-COVID world. Through these five themes, and the eighteen contributions, the volume seeks to answer questions like --- how the educational and professional leaders adapted to the circumstances by building a "e;new normal"e;? How and to what extent their own legal education and professional experiences informed their actions during the Pandemic? How they re-imagined ambitions and reordered systems and processes? What type of guidance and support they received from the state and regulatory bodies? How they guaranteed the well-being of students, faculty, and staff during the Pandemic and the transition? How they upheld professional values and ethics when contexts of their application collapsed?

 • af Lynde Tan
  1.132,95 kr.

  This book offers insight into designerly ways of knowing from the perspectives of experts and professionals engaging in diverse forms of design in workplaces and other public domains. It also aids in the understanding of design practices from designers' viewpoints via case studies. By pursuing a reflective inquiry in their design epistemology (designerly ways of knowing), design praxiology (practices of design), or design phenomenology (forms of designs), self-studies of design practices, and presenting studies of designs, the authors of this book demonstrate how they influence the people and the object of inquiry or design. The case studies presented in this book also illustrate how designers develop their expertise, and provides inspiration for the incorporation of design-thinking and practice in education.

 • af Kathryn MacCallum
  1.431,95 kr.

  This book provides a single source of reference for educators interested in understanding how industry-based ideas have been adapted into different educational contexts, and supports their utilisation in practice. The link between industry-based ideas and their application in education has enabled educators to develop engaging, collaborative, and creative learning environments, as well as better preparing their students for an increasingly complex and dynamic global environment. This book includes contributions from educators, researchers, and practitioners, who have integrated industry-based ideas into their teaching, and explores how these concepts and practices support the creation of effective learning environments. Through these diverse, international contributions, this book enables wider engagement with, and critical analysis of, the application of industry practices, processes and techniques in the development of collaborative and creative learning environments.

 • af Tran Le Huu Nghia
  1.302,95 kr.

  This book explores stakeholders' perspectives, their practices, and engagement with enacting the employability agenda in the context of a rapidly changing world. It explains the need for developing graduate employability under socioeconomic, cultural, and political pressure exposed to the higher education sector. Largely framed within Bourdieu's concepts of social field, habitus, and capital, it explores international stakeholders' perspectives and experiences with graduate employability agenda in different contexts, which serves as a point of reference for the adoption of such initiatives. Based on empirical evidence, the authors develop a new graduate employability framework seeing it as a lifelong process, denote the relationships between types of employability capital, and shed light on the consequences of different strategies to translate employability capital to employment and career outcomes. Overall, this book generates both theoretical and practical insights which help to advance employability programs, better prepare the future workforce, and anticipate turbulence in the labour markets.

 • af Min Hong
  1.210,95 kr.

  In an era of globalization, internationalization of higher education (IHE) has been constructed as an almost inevitable trend and has become a common pursuit of many nations in their higher education (HE) policies. This book focuses on two nations, China and Australia, in terms of this trend. The broadest aim of this book was to find out the interactive relationships between global and national pressures in policy development by comparing the international HE policies in China and Australia. The three categories, overarching meta-policies at the macrolevel (nation), institution focused policies at the mesolevel (universities), and people focused policies at the microlevel (individuals) are documented and analyzed. Similarities and differences are identified. Similarities include promoting and deepening IHE as one important agenda in national policies at the macrolevel in the two nations, promoting transnational cooperation in the provision of HE at the mesolevel, as well as increasing international student numbers and encouraging an outflow of student learning and exchanges at the microlevel. Differences include China's soft power initiatives and Australia's appeal for the sustainability of international HE as a national priority in the area of IHE at the macrolevel; the focus on "e;World Class Universities"e; construction in China and strengthening the overall HE system in Australia; and different issues in relation to people mobility and brain circulation-specifically, encouraging more outflow of students and attracting more inflow of talents and international students in China, and over-reliance on international students financially in Australia. It is suggested that different responses to the global trends reflect the specificities of each nation and the ways path-dependent factors mediate global pressures. This comparison will facilitate a better understanding of how globalization has affected and been responded to in IHE policies and enable a better understanding of their path-dependent mediation through a focus on two specific sets of national policies.

 • af Jian Li
  990,95 kr.

  This book explores graduate education governance in China from a comprehensive policy perspective. It offers conceptual and practical models to systematically analyze the holistic landscape of graduate education governance in China. In particular, it analyzes the national governance of graduate education in China, graduate education quality assurance in China, the student-tutor relationship of graduate education in China, the regional layout structure of graduate education in Chinese universities, the integration of science and education in China's graduate education, the integration of industry and education in graduate education, the reform of graduate education evaluation system and mechanism in China's universities, the opening up of graduate education in China's universities, an international comparison of graduate education governance policies between the case of China and the USA.

 • af Min Pham
  1.210,95 kr.

  This book focuses on English as a Medium of Instruction practices in higher education in Vietnam, addressing institutional, practitioner and student perspectives. It presents theoretical standpoints and empirical experiences of how institutional policies are enacted in the offering of English as a Medium of Instruction programs in universities in Vietnam, and how the disciplinary content is taught and learned through English. The book showcases the enactment of curricular and pedagogical practices in the classroom, drawing on a range of different disciplines central to university education. It also explores the roles of mother tongues in the construction of disciplinary knowledge in English as a Medium of Instruction programs and courses. This book provides guidance and practical information for university English as a Medium of Instruction policy makers, lecturers and student support teams in English for academic purposes across disciplines, as well as to the theoretical framing of the English as a Medium of Instruction field itself.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.