Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Etik og socialt ansvar i virksomheder

Her finder du spændende bøger om Etik og socialt ansvar i virksomheder. Nedenfor er et flot udvalg af over 2.242 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Da Danske Bank blev centrum i verdens største hvidvasksag
  af Michael Lund, Simon Bendtsen & Eva Jung
  232,95 kr.

  Beskidte milliarder er historien om den skandale, der rystede Danmarks ældste og største bank i dens grundvold, kostede ledelsen jobbet, halverede aktiekursen og plettede Danmarks ry internationalt.Bogen tager læseren med fra sagens spæde begyndelse, da Danske Bank får de første lyssky, men indbringende russiske kunder i filialen i Estland – samtidig med at både banken og myndighederne i Danmark modtager de første advarsler om ulovlighederne.Vi kommer tæt på nogle af de kriminelle og korrupte bagmænd og deres kreative metoder til at hvidvaske milliarder fra forbrydelser gennem de store banker. Og vi følger med på nærmeste hold inde fra kontorerne i Danske Banks hovedsæde, da skandalen eksploderer i medierne og på kort tid bliver kendt kloden over som verdens største hvidvasksag.Beskidte milliarder er skrevet af de tre undersøgende journalister på Berlingske, der tålmodigt og grundigt afdækkede sagen over en periode på to år. Undervejs får vi et indblik i deres journalistiske metoder og overvejelser – blandt andet om, hvordan man med krypteret kommunikation og hemmelige møder beskytter kilder, der risikerer at blive myrdet for at tale med en journalist.

 • - Ledelse med hjertet
  af Steen Hildebrandt & Michael Stubberup
  273,95 kr.

  At verden er i forandring er ikke blot en kliché, men et faktum. Og for at kunne navigere i denne foranderlige verden, har vi som mennesker, ledere, virksomheder og samfund behov for pejlemærker. En ny bog af professor Steen Hildebrandt og Michael Stubberup sætter ord på, hvad der er allervigtigst at forholde sig til i dette paradigmeskifte. Deres budskab i Bæredygtig ledelse – Ledelse med hjertet er: Vi ved ikke, hvordan verden former sig i fremtiden, så derfor bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i en bæredygtig adfærd – helt inde fra den enkeltes mavefornemmelse og helt ud i samfundet. Det er det eneste holdbare! Den leder og den ledelse, som holder i fremtiden, er funderet inden i det enkelte menneske – som har sans for den ubrydelige sammenhæng mellem menneske, omverden og naturen. Hildebrandt og Stubberup leverer ikke "bare" en opsang om bæredygtighed, men giver læseren en tour de force i de væsentligste tankesæt, som peger ind i fremtiden, hvor bæredygtighed kan forstås på mange planer. De kommer hele vejen rundt: teorier (Scharmer, Goleman, Senge m.fl.), hjerte, hjerne, krop, tid, forpligtelser, formål med livet … Med den viden får læseren en god baggrund for refleksioner over egen (leder)praksis i verden. Og den viden forpligter, minder forfatterne om. Helt konkret har virksomheder tre slags ansvar: et ansvar for helheden (virksomheden) et ansvar for virksomhedens dele (primært mennesker i virksomheden) og et ansvar for virksomhedens omgivelser (socialt og miljømæssigt ansvar). Og er de sig ikke den sammenhæng bevidst, er deres tid kort. Bæredygtig ledelse beder læseren kigge ind i sig selv og derefter udad – og handle. Det er en krævende, men nødvendig bog!

 • - Genopfind din virksomhed og dit lederskab fra en styrkeposition
  af Mikael Trolle & Jim Hagemann Snabe
  235,95 kr.

  2. udgave – med en lang række nye eksempler og to nye kapitler om lederskabet og bestyrelsens rolle. Det er tid til drømme og detaljer. Det er tid til et sæsonskifte i lederskabet. Hvad har en vindersæson i Formel 1, tv-serien Forbrydelsen og Restaurant Noma med virksomhedsledelse at gøre? Ganske meget, viser det sig i Dreams & Details, som giver svar på erhvervslivets mest akutte spørgsmål: “Hvordan genopfinder man sin virksomhed, mens det stadig går godt?” Forfatterne undersøger hvordan nye teknologier samt kravet til bæredygtighed kontinuerligt fordrer nye forretningslogikker og ændrer forudsætningerne for succes. Hvis man vil opnå exceptionelle præstationer og skabe nye muligheder for forretningsvækst og -overlevelse, er det nødvendigt at genopfinde sin virksomhed – og ikke mindst sit lederskab. Forfatterne trækker på deres egne vægtige ledelseserfaringer og henter endvidere inspiration fra sportsverdenen, kunsten og videnskaben når de udfolder Dreams & Details-ledelsesmodellen, der er baseret på drømme, der inspirerer mennesker til at være en del af noget spændende og meningsfyldt, og detaljer, der udvikler nye kompetencer og accelerer ændringen af organisationer. I denne nye udgave finder du: To helt nye kapitler: Et om det lederskab der kræves for at få succes med modellen, og et om den helt centrale rolle bestyrelsen skal spille. Helt nye anbefalinger til arbejdet med Dreams and Details Ledelsesmodellen, med udgangspunkt i alle de virksomheder der har anvendt modellen siden dens tilblivelse i 2018. En ny syntese af fremtidens lederskab i krydsfeltet mellem business, sport og kunstens verden. Opdaterede cases fra både A.P. Møller Mærsk og Siemens baseret på Jim Hagemann Snabes transformationsrejse med begge virksomheder. Dreams & Details er ikke bare en bog. Det er en ledelsesmodel for fremtidens virksomheder. Bogen henvender sig til virksomhedsledere på alle niveauer og deres bestyrelsesmedlemmer.

 • - Til den ambitiøse leder der har kronisk travlt
  af Mirja Bang Hansen
  247,95 kr.

  Ved du hvordan du samarbejder med din lunefulde hjerne? For at præstere har du brug for en stærk og hurtig hjerne. Overophedede hjerner arbejder langsomt, og mange af os kommer til at presse vores hjerner så meget, at vi sænker vores tempo, uden at vi opdager det. Hjernefablen viser dig forskellen på sundt og usundt pres, og den åbner dine øjne for det store potentiale, der gemmer sig i din hjerne. Du får videnskabeligt funderede fakta serveret i et varmt fabelsprog, der aktiverer din huskemotor, så din nye viden lagrer sig automatisk i din langtidshukommelse, mens du læser. Og så introducerer bogen dig til en hemmelighed, der afslører, hvordan du kan skabe mere tid. "Jeg har ikke set hjerneforskning formidlet på denne måde tidligere. Denne form gør forskningen anvendelig i menneskers hverdag, og det er vigtigt.” Rune W. Berg, hjerneforsker Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet ”Det fineste og sværeste, man kan gøre i denne verden, er at tage noget, som er ekstremt komplekst og vigtigt og gøre det enkelt, sjovt og anvendeligt. Det gør Mirja Bang Hansen, og det kan fremtiden godt li’.” Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker Universal Futurist

 • af Einar Aadland
  217,95 - 253,95 kr.

  Hvordan kan man være sikker på at man handler rigtigt i vanskelige situationer i professionelt arbejde? Hvilken hjælp kan man hente i regler og retningslinjer, og hvor meget bør man foretage sit eget skøn, når man kommer i tvivl om, hvordan man bør handle? Denne bog handler om, hvordan den professionelle kan reflektere i udfordrende situationer for at handle rigtigt og godt, så målgruppen – det være sig klienter, patienter, borgere, elever eller andre – får tillid til professionen og den professionelle bevarer selvrespekten. Bogen drøfter særlige forventninger og krav til professionsetikken og viser, hvad det vil sige at identificere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i professionelt arbejde. Der bliver gjort rede for centrale begreber som åbne og skjulte værdier, normer, etik og moral, og læseren får en indføring i centrale etiske teorier: dydsetik, pligtetik, konsekvensetik, diskursetik og relationsetik. Til sidst præsenteres etiske refleksionsmodeller. Bogen henvender sig til studerende og alle professionelle, der arbejder med mennesker. Bogen giver et solidt teoretisk grundlag for refleksion og er en praktisk håndbog i, hvordan man møder professionsetiske udfordringer. Om forfatteren Einar Aadland er docent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo, hvor han er tilknyttet masteruddannelsen i 'Value Based Management'. Einar Aadland har udgivet bøger, artikler og forskningsrapporter inden for etik og værdier, organisatorisk kultur, videnskabsteori og vejledning. Hans bog Etik. Dilemma og valg (Dansk Psykologisk Forlag, 2000) er flittigt brugt på sundhedsuddannelserne.

 • - Transform Your Life, Transform Your Business
  af Karen Tobiasen
  121,95 - 252,95 kr.

  Change happens in business and in life. Today’s success is achieved by learning how to thrive and come alive – manifesting our deeper purpose and true potential – through transformation.For that to happen we have to shift our mindsets to build and sustain our own capacity to transform. By replacing fear with love. Waste with value. By enriching our personal and professional lives with deeper meaning and expanded capacity.This book invites you to step out of your comfort zone, tear down your internal blockers, and follow the Ten Steps of Transformation, for a greater impact in your life, organization and society.Join The Heart Revolution ‘We have to, and cannot, reinvent businesses, organizations and leadership, without changing our mindsets. Karen provides the roadmap to do exactly that – as individuals and as whole organizations - through her engaging and thoughtful Ten Steps of Transformation.’Jim Hageman Snabe, Chairman of Siemens and A.P. Møller - Mærsk A/S

 • - et opgør med accelerationsarbejdet
  af Kresten Schultz Jørgensen
  160,95 - 172,95 kr.

  ‘Gør det godt’ af Kresten Schultz Jørgensen introducerer dig til, hvordan man på bedst mulig vis vinker farvel til accelerationsarbejdet og i stedet siger goddag til et sundere og bedre arbejdsmiljø.Arbejdslivet er for mange et hårdt arbejde, da vi hele tiden skal præstere og hvor krav om omstillingsparathed har taget styringen hos både de offentlige og private arbejdspladser. Vi skal konstant forholde os til fusioner og omstruktureringer og generelt kunne håndtere ukendte opgaver og være klædt på til nye udfordringer. Efter industrialderens tro har målinger og processer lige så stille formået at tage større kontrol på arbejdspladsen, og flere oplever i disse tider, at arbejdstempoet for hvert år vokser. I ‘Gør det godt’ fortæller Kresten Schultz Jørgensen hvordan man gør op med accelerationsarbejdet til fordel for et mere værdifuldt arbejde med bedre trivsel. Bogen er målrettet ledere og medarbejdere, der alle ønsker at forlade accelerationsarbejdet, og i stedet foretrække det rigtige arbejde, som bygger på alt lige fra en større arbejdsglæde og tilstedeværelse til et bedre og større fokus. I bogen bliver du mødt af kloge råd og forslag til, hvordan accelerationsvirksomheder kan skabe et godt fundament til at udvikle sig til gode og sunde arbejdspladser. Dette sker blandt andet gennem en række værktøjer med en god portion af humor om arbejdslivet, så læseoplevelsen bliver mere medrivende og spændende at læse. Arbejdsmiljøet i virksomhederne består i korte træk af relationer mellem mennesker og deres håndgribelige handlinger, hvor planer ikke er vigtige, men derimod er dét vi gør, som overskygger alt andet.

 • - Når politik, videnskab og erhvervsliv sammen tager ansvar
  af Vincent F. Hendricks & Claus Strue Frederiksen
  163,95 kr.

  FN’s 17 verdensmål udgør den perfekte plan for, hvordan man i fællesskab kan arbejde med klodens alvorlige problemer.Mange virksomhedsledere, politikere og forskere har allerede engageret sig i kampen for klodens overlevelse, men tiltagene virker ofte usammenhængende og tilfældige og af og til temmelig symbolske. Det er som om, det er solooptræden uden retning.Hvis erhvervslivet, politikerne og forskningsverdenen går sammen i et fælles arbejde for at løse klodens livstruende problemer, vil vi kunne efterlade en bedre verden til vores børn og børnebørn.

 • af Seth Godin
  148,95 kr.

  When it comes to the climate, we don't need more marketing or anxiety. We need established facts and a plan for collective action.The climate is the fundamental issue of our time, yet it seems we can barely agree on what is really going on, let alone what needs to be done. We urgently need facts, not opinions. Insights, not statistics.The Carbon Almanac is a once-in-a-lifetime collaboration between hundreds of writers, researchers, thinkers, and leaders that focuses on what we know, what has come before, and what might happen next. With thousands of data points, articles and charts explaining carbon's impact on everything in our society, from our the economy to extreme weather events, it is the definitive source for facts and the basis for a global movement to fight climate change. This book isn't what the oil companies, marketers, activists, or politicians want you to believe. This is what's really happening, right now. Our planet is in trouble, and no one concerned group, corporation, country, or hemisphere canaddress this on its own. We are in this together. And it's not too late for concerted, collective action for change.

 • - Where Big Tech Went Wrong and How We Can Reboot
  af Jeremy Weinstein, Rob Reich & Mehran Sahami
  113,95 - 198,95 kr.

  A GROUNDBREAKING BOOK LOOKING AT HOW BIG TECH IS OBSESSED WITH OPTIMIZATION -- AND HOW WE CAN TAKE BACK CONTROL

 • - How to lead in a world that looks nothing like the past
  af Tina Moe
  270,95 kr.

  Vi står overfor et nødvendigt skift i ledelsestilgang - denne bog viser vejen til fremtidens ledelse. Et must-read for alle ledere...Vi er trådt ind i en digital og teknologisk transformerende tidsalder, der vil forandre måden vi arbejder, driver virksomheder og samfundet på. Bogen giver indsigt i, hvorfor ledere skal ændre ledelsestilgang, hvad de nye krav er og ikke mindst, hvordan ledere kommer derhen ved hjælp af 7 principper, der frigiver det menneskelige potentiale og opbygger en stabiliserende kerne i virksomheden. Bogen er forankret i forskning samt forfatterens mere end 20 års ledelseserfaring i store, mellemstore og mindre virksomheder. De 7 principper for fremtidens ledelse: 1. Skab et formål med mening 2. Led hele hjernen 3. Reducer frygt 4. Omdefiner succes 5. Forøg energien 6. Led til høj hastighed 7. Byg mod til at tage lederskab Om forfatteren:Tina Moe er en erfaren topleder indenfor farmabranchen, IT og den rådgivende ingeniørbranche. Lederstillinger i Novo Nordisk, NNE og ALECTIA har givet international erfaring med ledelse af medarbejdere i både USA, Japan, UK og Australien. Hun har haft ansvar for op til 750 medarbejdere og omsætning på over en milliard og har adskillige bestyrelsesposter. Tina Moe har i flere år holdt foredrag om fremtidens lederskab og coacher topledere i den nye ledelsestilgang.Omtale: Jyllandsposten august, Børsen Executive Online 15. sept. Artikler med omtale af bogen kommer i Ledernyt ultimo september, Lederweb primo oktober, HR-nyt ultimo oktoberBagside tekst:ARE YOU LEADING WITH CONTROL AND KPIs? — Your foot is on the brake THINK YOU CAN LEAN ON YOUR EXPERIENCE? — Think again DO YOU KNOW YOUR DIRECTION? — Be ready to change itThis book is a wake-up call to change your leadership for the new era. It explains why you need to change, and what will be required. Most importantly, the book is a guide on how to transform your business leadership to be successful in the future.We have entered an era of massive digital and technological transformation. It will significantly change the way we work, run businesses and the way society works. Understanding how to lead the human capacity and the technological potential in this context will be the new competitive edges. You get a clear priority and seven steps for leading an organization and yourself in fast-changing, uncertain times. They will release the capacity, creativity and courage needed to bring the organization successfully forward at high speed. This is a handbook based on research and the author’s 20+ years of extensive business management experience from international companies Novo Nordisk, NNE and ALECTIA, from startups and board of directors’ positions.

 • af Michael O'Leary & Warren Valdmanis
  148,95 - 198,95 kr.

 • - Balancing Safety and Accountability
  af Professor Sidney Dekker
  1.529,95 kr.

  A just culture protects people's honest mistakes from being seen as culpable. But what is an honest mistake, or rather, when is a mistake no longer honest? In this edition, the author revises, enhances and expands his view of just culture, additionally tackling the key issue of how justice is created inside of organizations.

 • - Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization
  af York University, Schulich School Of Business, Canada) Crane, mfl.
  647,95 kr.

  Taking an international perspective Business Ethics covers the complex and fascinating ethical challenges faced by businesses from across the globe. Their experiences are described in detail and students are provided with the concepts, tools, and theories needed to analyse the issues raised and develop their own decision-making skills.

 • af Regina A. List, Stefan Toepler, Alexander Ruser & mfl.
  1.210,95 kr.

  This volume is a collection of original essays prepared by colleagues, collaborators, and former students on the occasion of Helmut K. Anheier¿s 65th birthday and retirement from the University of Heidelberg. An internationally recognized pioneer of nonprofit and civil society studies, Anheier focused his work on providing clarity around (1) civil society, local and global, observing its origins and trajectory and developing theories to explain it; (2) the nonprofit sector and institutions within and extending from it, including nonprofit organizations, philanthropy and social investment; and (3) culture as it relates to democracy and back to civil society. The essays in this volume refer to these concepts and position them in the context of developments over the last two to three decades. The volume is arranged in three sections. The first section comprises essays that elucidate concepts and probe theories in the field. The second section presents chapters discussing current global challenges and trends in the focal areas. The third and final section then comprises country and regional case studies illustrating important aspects of the global challenges or theoretical issues of the two preceding sections.A fascinating and up-to-date overview of key issues and trends in civil society and nonprofit research by an international collection of eminent scholars in these fields, this book will be attractive to civil society and nonprofit sector researchers as well as a broader academic community of political scientists, sociologists, economists, and cultural experts.

 • af Matthew (University of California Potoski
  329,95 - 978,95 kr.

 • af Michael Forsythe & Walt Bogdanich
  148,95 kr.

 • af Jerry Daykin
  305,95 - 978,95 kr.

 • af Feifei Yang
  1.047,95 kr.

  This book examines the management of multiple goals in organizations especially in today's increasingly turbulent business environment. In this book, authors develop a novel concept of goal polychronicity, wherein organizations may attend to multiple goals simultaneously, rather than mono-chronically through sequential attention. This book further investigates the impact of internal organizational control systems and external environmental turbulence on multiple goals management. Empirical evidence is drawn from in-depth interviews of top executives and large-scale survey of top executives from four countries (US, Australia, China, and Israel). The book enriches the understanding of multiple goals and provides evidence-based recommendations to researchers and practitioners in managing multiple goals.

 • af Katsuhiko Kokubu
  990,95 kr.

  This book proposes emergent responsible management as a new tool to address the infinite nature of managerial responsibility and discusses how to bring out activities based on infinite responsibility in organizations. Whereas the concept of responsibility of corporations has been brought to the forefront with increasing recognition of the importance of corporate social responsibility (CSR), its essence has not been fully perceived, which has inevitably resulted in the restrictive feeling associated with organizational CSR activities. This book not only involves theoretical discussion by shedding light on the notions of 'responsibility' and 'emergence' underpinning the theory of emergent responsible management; it also provides practical insights with several case studies to examine how activities reflecting these fundamental elements have been practiced. In this way, the authors propose corresponding organizational design and process to encourage its continued practice. In addition, the effects of emergent responsible management and how it can be applied to new issues such as fulfilling sustainable development goals (SDGs) are also examined. The book is highly recommended for business practitioners as well as consultants who deal with CSR in everyday practice.

 • af Sanjoy Mukherjee
  1.320,95 kr.

  This book brings together a collection of articles from eminent scholars and practitioners from India, Europe, the USA, and Australia and investigates the applicability of spiritually inspired business models in Indian and Western contexts. This book is a tribute to the revered Indian management scholar and philosopher Professor S. K. Chakraborty, a pioneer of human values and Indian ethos in management. It explores the potentials and pitfalls of spiritual-based leadership and provides directions for renewing business education to embrace human values and spirituality. The forty contributions in the book are divided into seven sections-introduction; business ethics and management; developing new organizational models and processes; potentials and pitfalls of spirituality-based leadership; leaders and their world; education, spirituality, and society; ways to go-to bring out different aspects of the spirituality in business model endorsed by Chakraborty. The book is a treasure trove for researchers of not only business ethics, but also of leadership and strategy studies, in addition to the organization professionals and the general reader for expert insights on the topic.

 • af Christoph Lütge
  605,95 kr.

  In this collection, we bring together various disciplines that are critically engaged in reflecting the diverse aspects of digitization in business, politics, ethics, and education. Accordingly, the volume will provide a provocative discourse space, were the key theoretical and practical problems of implementing ethics in digitization will be discussed and assessed. Moreover, we aim to create a bridge between two (hitherto) mostly separate discourses: the ethical discourse of issues of digitization and the discourse on ethical standards and their implementation in the area of business. These discourses are greatly in need of being joined together, since the vast majority of ethical standards in the field of digitization will have to be implemented by companies, not government agencies, NGOs or other non-profit organisations. We believe that this particular selection of articles is a first step towards creating this bridge.

 • af Christoph Lütge
  825,95 kr.

  Business ethics as a discipline has been evolving rapidly, and indeed needs to evolve constantly. This evolution is mandated more urgently than ever before as we plunge headlong, and with increasing velocity, into the era of automation, artificial intelligence and digitization. In a scenario where legal and policy guidelines are scarce or ambiguous, the role of business ethics in guiding academic and industrial research and innovation cannot be understated. Ethical codes and guidelines are needed for educators, scientists, industries, law and policy makers, as well as for the general public engaged with emerging technologies not only to ensure a smooth transition into the autonomous and digital age, but also to ensure that in the process, we do not unknowingly disengage from basic human rights, values and responsibilities. Traditional, time tested and universally accepted principles of (business) ethics, including principles of integrity, responsibility and sustainability must, therefore, not be abandoned, but rather permitted to evolve to address the unique issues that emerging technologies present to humankind. This evolution necessarily entails an evolution also in research methods (including methods that permit multi-disciplinary and multi-stakeholder engagement), entrepreneurship ethics and a multi-cultural understanding of human rights and responsibilities, as relevant to emerging technologies such as autonomous driving.  The envisaged volume "e;Evolving Business Ethics: Integrity, Sustainability and Responsible Innovation in the Digital Age"e; accordingly brings together contributions in the field of business ethics from a diversity of perspectives and disciplines.

 • af Behzad Karami
  886,95 kr.

  Die Insolvenz des Zahlungsdienstleisters Wirecard hat den Finanzplatz Deutschland erschuttert. In diesem in der deutschen Wirtschaftsgeschichte bislang beispiellosen Skandalfall kommen alle Facetten von Bilanzbetrug, Lobbyismus sowie unternehmerischem und aufsichtsrechtlichen Versagen in einem Stoff zum Vorschein. Der Gesetzgeber hat mit dem FISG erste Antworten geben, um weiteren Schaden vom hiesigen Finanzplatz abzuwenden. Auch wenn viele Reformen zu begruen sind, sollte primar eine grundliche evidenzbasierte Aufarbeitung das Fundament fur eine Lex Wirecrd legen. Schlielich mangelte es bei nuchterner Betrachtung im Zeitpunkt der Aufdeckung des Bilanzbetrugs nicht vornehmlich an gesetzlichen Sicherheitsmechanismen - vor allem in Form eines Aufsichtsrates und eines externen Abschlussprufers. Und dennoch erwiesen sich rund 1,9 Mrd. EUR in Gestalt angeblicher Guthaben auf Treuhandkonten als Luftnummer. Daher hat sich ein interdisziplinares Team bestehend aus renommierten Wissenschaftlern und Praxisvertretern zum Ziel gesetzt, den Zusammenbruch dieses vormals im DAX30 gelisteten Technologieunternehmens aus verschiedenen fachlichen Perspektiven wissenschaftlich-fundiert kritisch zu beleuchten, nach wie vor bestehende Regulierungsdefizite aufzudecken und/oder Handlungsempfehlungen auszusprechen. In diesem Sammelband geht es somit darum, die richtigen"e; oder noch nicht adressierte Fragen zu stellen. Denn das FISG hat nicht einen Schlussstrich unter die Diskussion um sinnvolle Manahmen zur Verbesserung von Bilanzkontrolle, Abschlussprufung und Corporate Governance gezogen, sondern diese Diskussion weiter entfacht.

 • af Nicholas Ind
  300,95 kr.

  When a customer, employee, or investor is faced with a choice of companies amidst a sea of competitors, they increasingly consider how responsible that organization is. Customers want to buy ethical and sustainable; employees want to feel a sense of purpose at work, and investors need reassurance that their investments are good for the long term. To be competitive and valuable to society, firms need to develop an organizational conscience that drives key strategic decisions and spurs sustainable and responsible innovation. In this book, the authors argue that organizations need to think critically about their role and to use their conscience to guide actions. With plenty of concrete suggestions based on substantive research, it shows how firms can reconcile the competing interests of stakeholders, create an organization that is fair, open and transparent and do the right thing while building a profitable business.With integrated videos and international case studies featuring multinational companies as well as small firms, this book explains how firms can make the transition to becoming conscientious.

 • af Antonino Vaccaro
  1.320,95 kr.

  This book provides an exhaustive, critical analysis of the challenges and opportunities associated with social enterprises and social innovation.  More specifically, it addresses questions such as: What is a social innovation? Which are the best theories that explain how social innovations are generated and propagated in the global society? What is a social enterprise? Which are the theoretical perspectives that best describe the functioning of Social Enterprises , the threats and opportunities? How do social enterprises deal with the profit and non profit worlds and how these interactions affect their capability to be social innovators?The most recent literature has focused on strategies integrating conflicting logic, organizational practices or processes. In all these cases, the hybrid nature of the organization is implemented and sustained through original business models, new organizational arrangements and governance and novel strategies.  We believe that the hybrid and institutional perspectives are just one of the many theoretical lenses that can be used to frame social innovation and social enterprises. Along this line, some have highlighted the inherent ethical nature of these phenomena, the critical role played by ethical values whose advancement go well beyond what expected by the corporate social responsibility, business ethics and institutional theorizing.This book follows these perspectives exploring the link between social innovation and social enterprises, presenting them as a new  a new possible field of research that support new ways to understand and theorize individual, organizational and community behaviors.

 • af Deborah C. Poff
  1.320,95 kr.

  This book provides new and original research on the purpose and functions of universities from the perspective of corporate social responsibility. It addresses professional ethics questions that relate to universities as corporate citizens. Divided into two sections, the book starts out with an examination of the concept of universities. It explores the differences between historic and contemporary universities, the history and nature of university governance, the role of higher education, and the problem of domination and subjugation in a management context. The second section looks at the faculty, the students, and the role of spirituality in the university and research. It examines such themes as the nature of faculty and professors, faculty as change agents, diversity, inclusivity and incivility, academic integrity, citizenship of students, and ethical responsibility of researchers. The book calls on the expertise from both the fields of business and professional ethics and university management and leadership. It approaches the subject from an interdisciplinary perspective.

 • af Claudia Nelly Berrones-Flemmig
  856,95 kr.

  How can businesses around the world incorporate the Sustainable Development Goals (SDGs) into their models, policies and practices? The editors of Business in the 21st Century help answer this by bringing together scholars from around the world with chapters examining various industries ranging from finance, hospitality, aviation, tourism, food production and more.With international perspectives, business concepts such as HRM, employee wellbeing, leadership and digitalisation are also researched within the framework of the SDGs. Insights from how to implement such policies in a post-pandemic world are introduced to help businesses navigate the biggest disruption they have faced in decades.Business in the 21st Century provides a valuable framework for scholars, managers, leaders and business stakeholders to help navigate the incorporation of SDGs into the business world, shape strategy, improve practices and create a better business future.

 • af Jerry Haar & Ricardo Ernst
  277,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.