Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Forskningsledelse og udviklingsledelse

Her finder du spændende bøger om Forskningsledelse og udviklingsledelse. Nedenfor er et flot udvalg af over 161 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Når arbejdet er et kald
  af Helle Hedegaard Hein
  273,95 kr.

  Danmark konkurrerer i stigende grad på viden og kreativitet. Derfor skal virksomhederne sørge for at få det bedste ud af de højtspecialiserede, kreative medarbejdere, som skal producere det, Danmark skal leve af i fremtiden.De medarbejdere, som går til arbejdet med dyb viden og stærk drivkraft, er ofte med en vis foragt blevet kaldt ”primadonnaer”. De stemples som mennesker med store egoer, høje krav og en forkælet indstilling, som gør livet surt for ledere og kolleger.Bogens forfatter har gennem en årrække studeret primadonnaerne og deres arbejdspladser, og på baggrund af fire års feltstudier på Det Kongelige Teater har hun udviklet ny motivations- og ledelsesteori. Den konsulentrapport, som Helle Hedegaard Hein udarbejdede om Den Kongelige Ballet, har efterfølgende fået stor opmærksomhed i medierne.Bogen skelner mellem forskellige medarbejdertypers forskellige motivationsprofiler og ledelsesbehov. En af disse medarbejdertyper er primadonnaen, som i denne bog bliver mødt af en helt ny forståelse. Det bliver tydeligt, hvor vigtigt det er, at ledelsen understøtter og fremmer den drivkraft og entusiasme, som vi møder hos primadonnaen.Bogen indeholder hverken værktøjer eller modeller, men lægger op til at lederen konstant reflekterer over sin ledelsespraksis og over, hvad der motiverer de forskellige typer af medarbejdere.Cases fra en lang række arbejdspladser herunder Det Kongelige Teater understøtter bogens budskaber om ledelse af de højtspecialiserede, kreative medarbejdere.

 • - Effektiv talentudvikling og innovation
  af Lene Tanggaard & Tue Juelsbo
  232,95 kr.

  Lær! handler om, hvordan man kan arbejde med talentudvikling, med specialisternes viden, med oplæring og videreuddannelse, med udviklingens af en læringskultur, med innovation og ikke mindst med de læringsfælder, som vi risikerer at snuble i.I dagens samfund er det en forudsætning, at mennesker såvel som organisationer er i stand til at lære. Man taler om den lærende organisation. Men hvad skal der til for at etablere forudsætninger for læring på en arbejdsplads? I Lær! – Effektiv talentudvikling og innovation af Lene Tanggaard og Tue Juelsbo kan du læse om mesterlære, kreativitet og håndværk.Forfatterne argumenterer for, at kreativitet er noget, vi lærer, at vi har alt for stort fokus på potentialer og alt for lidt fokus på håndværk, og at vi synes at have glemt læring som en vigtig strategisk faktor i moderne organisationer. De taler for, at virksomheder og organisationer skal opbygge stærke talentmiljøer.

 • - på hospitaler, i kommuner og i praksis
  af Henrik W. Bendix, Annemette Digmann, Per Jørgensen & mfl.
  310,95 kr.

  Når der sker store forandringer, og når fokus er rettet på høj effektivitet og løbende tilpasning til samfundets krav, er der et særligt behov for virkningsfuld ledelse. Flere og flere medarbejdere på sundhedsområdet ønsker at dygtiggøre sig netop på det område. Denne bog er skrevet til alle dem. Bogen kommer rundt om hele ledelsesfeltet. Den giver læseren et overblik over sundhedsvæsenets særlige vilkår og forskellige former for ledelse – herunder et indblik i det magtmæssige samspil mellem de primære grupperinger og i personaleledelse og -udvikling. Forfatterne gennemgår de overordnede og tværgående udfordringer, som møder en leder i sundhedsverdenen såsom styring, kvalitetsudvikling, innovation og brug af ny teknologi. Ledelse i sundhedsvæsenet er en opdateret og revideret udgave af Hospitalsledelse fra 2012, og favner ikke blot hospitalsverdenen, men hele sundhedsområdet. Den voksende opmærksomhed på sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde kræver, at alle aktører i sundhedssektoren kender ikke bare ledelsesforholdene i egen fold, men også de særlige forhold, der hersker i de andre dele af sektoren.

 • af Vibeke Andersen & Pia Bramming
  313,95 kr.

  Hvad sker der, når alle skal være selvledende?Selvledende organisering undersøger, hvilke organisatoriske dynamikker der udfor­dres, og hvordan de kommer til udtryk, når alle skal lede (mere) selv. Det umiddel­bart individuelle begreb selvledelse bliver i bogen et organisatorisk begreb – og det betyder, at man som læser må glemme det meste af det, man troede, man vidste om selvledelse. Bogen leverer et nyt organisatorisk perspektiv på selvledelse, men også en kritik af den individuelt orienterede, normative konsulentlitteratur om selvledelse, som ellers er udbredt.Målgruppen for bogen er bachelor-, kandidat- og masterstuderende, der arbejder med at forstå, analysere og skabe forandringer, trivsel og læring af organisatorisk art på såvel private som offentlige arbejdspladser. Bogen henvender sig også til konsu­lenter, ledere og medarbejdere, der arbejder med at forstå og udvikle organisationer, når og hvor selvledelse er udbredt. Bogen forudsætter en grundlæggende viden om organisation og ledelse. Den kan bruges som lærebog, som opslagsbog eller som inspirationsbog, idet den både beskriver den historiske udvikling af teorier om selvledelse og illustrerer sine pointer og begreber med eksempler fra forskellige arbejdspladser.

 • - Mindset, strategi, ledelse og performance i fremtidens forretningsmodeller
  af Per Østergaard Jacobsen
  293,95 kr.

  CRM 5.0 – De ustyrlige kunder i en digital tidsalder er en håndbog i kundeorientering med fokus på mindset, strategi, ledelse & performance i fremtidens (bæredygtige) forretningsmodeller. Ikke alene har vi et bud på løsningen til at forhindre et fejlslået CRM-projekt. Værktøjskassen kan også anvendes på de mange digitaliseringsprojekter som kommer de kommende år.Vi har udviklet på den populære Business Model Canvas og gjort den tidssvarende. Vi udfordrer de forskellige kundetilfredshedsmålinger og NPS vanetænkningen.Vi lukker definitivt ned for AIDA modellen og præsentere en ny model for kunderejsen baseret på kundens ECO-system og med kundeværdi med udgangspunkt i kortlægningen af forbrugeradfærden.Vi ser på den nye loyalitetsmodel, og på segmenteringsmodeller.Vi advarer mod at anvende personas og kommer naturligvis med opskriften på hvordan man gør det rigtige rigtigt.Det starter med dig som leder/beslutningstager/influencer og medarbejder. Er du klar til at udvikle, forandre og forankre? Professor Torsten Ringberg, CBS, Lektor Pernille Rydèn, DTU og Christian Daugaard, Nordisk SoMe Lead, BCG, er gæsteskribenter.

 • - Guide til succesfuld klimaomstilling
  af Anders Nolting Magelund & Anna Fenger Schefte
  313,95 kr.

  KLIMAKLAR VIRKSOMHED gør det nemt og overskueligt at navigere i kompleksiteten og få greb om de nødvendige skridt på vejen til en succesfuld klimaomstilling. Det er en guide til dig, der som leder, ejer, bestyrelsesmedlem eller medarbejder står i spidsen for at sikre, at virksomheden er bedst muligt rustet til at realisere og gennemføre en klimaomstilling - kilo for kilo og ton for ton.Guiden samler den relevante og nødvendige viden, alle de gode råd og tips og giver dig et samlet overblik over, hvordan du kan integrere klimaet i hele forretningen. Den er samtidig et overskueligt opslagsværk, som du kan hive frem, når du skal finde de rentable og effektive virkemidler, du lige står og mangler, eller når du er på jagt efter de hurtige råd, som kan hjælpe dig med at sikre medarbejdernes engagement i klimaomstillingen.Bogen viser gennem talrige cases og eksempler fra både ind- og udland, at det faktisk er muligt, og at der allerede er mange både små og store virksomheder, som lykkes med og vækster på at tænke klimaet og CO2-reduktioner ind i deres kerneforretning.Tommy Ahlers, tidligere uddannelses- og forskningsminister, har skrevet bogens forord, og ifølge ham er Klimaklar virksomhed et rigtigt godt udgangspunkt og en inspirerende introduktion, der kan hjælpe virksomhedsledere og -ejere med at tage de første og nødvendige skridt pa? vejen hen imod en grønnere virksomhed og fremtid.

 • - Ralf Hemmingsen – elev, læge og leder i et samfund under forandring
  af Jens Thomsen
  238,95 kr.

  Politiske ambitioner og ledelse er afløst af teknokratisk styring af samfundsøkonomien, og bureaukratiske ledelseslag truer med at kvæle den faglige innovation og udvikling i sundhedssektoren og snart også resten af den offentlige sektor.Ralf Hemmingsen fortæller om sine erfaringer med den velfærdsstat, der nu er truet på sin eksistens - fra sin barndom i Brønshøj over lægestudiet og medicinsk forskning til højtplacerede lederstillinger på Bispebjerg Hospital og Københavns Universitet.

 • af Clayton M. Christensen, Karen Dillon, Taddy Hall & mfl.
  145,95 kr.

  A generation ago, Clayton Christensen revolutionized business with his groundbreaking theory of disruption?a way to predict how competitors will respond to different types of innovation. In this book, Christensen and his coauthors examine the other side of the puzzle: what causes growth, and how to create it.After years of research, Christensen, Hall, Dillon, and Duncan show that the long-held maxim?that the crux of innovation is knowing more and more about the customer?is wrong. Customers don't simply buy products or services; they ?hire? them to do a job. Understanding customers does not drive innovation success. The key is understanding customers' Jobs to Be Done. The Jobs to Be Done approach can be seen in some of the world's most respected companies and fast-growing startups, including Amazon, Intuit, Uber, and Airbnb to name just a few.This book carefully lays down the authors' provocative framework, providing a comprehensive explanation of the theory, why it's predictive, and, most important, how to use it to improve innovation in the real world.

 • - In Six Months or Less
  af Bob Fifer
  188,95 kr.

  One of the nations' foremost financial consultants shares 78 proven ways to cut costs dramatically, send productivity through the roof, and, in just six months, double profits.

 • af Paul Frisch & Harry Pappas
  476,95 kr.

  This timely and important book describes the impact on the hospital ability to provide patient care and how healthcare institution leveraged diverse technology solutions to combat impact of COVID-19 on providing patient care.

 • af Torben Falck Ørntoft
  231,95 - 289,95 kr.

  HÅNDBOG I FORSKNINGSLEDELSE sigter efter at bidrage med konkrete råd og levet erfaring til alle ledere af forskningsprojekter. Bogen berører de vigtigste trin i forskningsprocessen og kommer blandt andet ind på idéudvikling, generering af hypoteser, fondsansøgningsprocessen, ansættelse af medarbejdere, organisering af små og store forskergrupper, ledelsesstil og publicering af artikler.Forfatter og forsker Torben F. Ørntoft har i denne bog interviewet 18 succesfulde professorer og forskningsledere både fra Danmark, England, Sverige og Finland, som er kommet med deres indspark til opbygningen og ledelsen af den ideelle forskergruppe. Ørntoft har ligeledes trukket på sin egen erfaring som leder af en stor forskergruppe.Torben F. Ørntoft (f. 1953) er læge og dr.med. Han er speciallæge i klinisk biokemi og var i årene 1996-2017 ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, først for Klinisk Biokemisk Afdeling og senere for Molekylær Medicinsk Afdeling. I 1999 blev han professor ved Aarhus Universitet i molekylær medicin.

 • af Joe Tidd
  213,95 - 1.234,95 kr.

 • af Asian Development Bank
  329,95 kr.

  Technology-based startup enterprises are an increasingly important part of the business landscape in Asia and the Pacific. By applying innovative technologies to create new products and services, they can make a significant contribution to economic development while generating social and environmental benefits. However, to survive and then thrive, tech startups require an enabling ecosystem that includes supportive government policy, and adequate access to capital, skilled personnel, and quality digital infrastructure. This report examines Singapore's vibrant tech startup ecosystem and identifies key lessons that can inform the efforts of Indonesia, Malaysia, and Thailand to nurture and develop their tech startups. The report focuses on four key sectors: climate change and environment, agriculture, education, and health.

 • af Asian Development Bank
  315,95 kr.

  Technology-based startup enterprises are an increasingly important part of the business landscape in Asia and the Pacific. By applying innovative technologies to create new products and services, they can make a significant contribution to economic development while generating social and environmental benefits. However, to survive and then thrive, tech startups require an enabling ecosystem that includes supportive government policy, and adequate access to capital, skilled personnel, and quality digital infrastructure. This report assesses the current ecosystem for tech startups in Cambodia, focusing on four sectors: climate change and environment, agriculture, education, and health. The report discusses challenges facing tech startups in these sectors and provides recommendations to overcome them.

 • af Malene Skov Dinesen, Emily Ratajkowski & Amalie Therkelsen Agerbæk
  247,95 - 291,95 kr.

  De fleste, der arbejder med dataindsamling, har et repertoire af velkendte og velafprøvede metoder at ty til. De klassiske metoder som interviews og spørgeskemaundersøgelser ligger på rygraden og kan give solide data og viden. Men der kan opstå behov for noget nyt, der kan pirre nysgerrigheden og udfordre metodebevidstheden.KREATIVE METODER TIL DATAINDSAMLING tilbyder konkrete greb og redskaber, som kan give dataindsamleren:• En anden type viden og mere nuancerede svar fra informanterne.• Et bredere repertoire af metoder til at variere, supplere og nuancerede klassiske dataindsamlingsmetoder.• Nye muligheder for at kombinere metoder og skabe helt nye varianter.Bogen er til alle, der arbejder med dataindsamling i evalueringer, undersøgelser, brugerinddragelse mv. Ledere, der søger nye metoder til at facilitere og indsamle perspektiver fra deres medarbejdere, kan også hente inspiration og ny viden her.

 • af Kumaran (Nanyang Technological University Rajaram
  366,95 kr.

 • af Philip J. Gisi
  476,95 - 1.406,95 kr.

 • af William B. Rouse
  354,95 - 1.223,95 kr.

 • af Jeff Hoffman
  213,95 - 304,95 kr.

 • af Thomas Rau & Sabine Oberhuber
  305,95 kr.

 • af Bill Artzberger
  378,95 - 1.529,95 kr.

 • af Andy Wynn & Jim Hick
  427,95 kr.

 • af Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
  550,95 - 1.467,95 kr.

 • af Bill Delgado
  264,95 - 294,95 kr.

 • af Nicholas J. Beutell, Nicolas Majluf & Nureya Abarca
  550,95 - 1.467,95 kr.

 • af Cynthia Pearce LeMay
  366,95 - 1.467,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.