Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Erhvervsret

Her finder du spændende bøger om Erhvervsret. Nedenfor er et flot udvalg af over 47 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (47)
Format
 • (17)
 • (15)
 • (14)
 • (1)
Sprog
 • (23)
 • (24)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Mette Gade & Inge Kramer
  444,95 kr.

  ERHVERVSRET – Finans, 1. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Denne nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. juni 2018. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.

 • af Mette Gade & Inge Kramer
  444,95 kr.

  ERHVERVSRET – Finans, 2. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Denne nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. juni 2020. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.Juni 2020Mette Gade og Inge Kramer

 • - Immaterialret
  af Madsen P
  658,95 kr.

  Markedsret Del 3 foreligger nu i en 6. udgave, som har fokus på nogle af de mest erhvervsrelevante dele af immaterialretten, dvs. de lovbestemte enerettigheder som er knyttet til fremstilling og salg af produkter (i bred forstand) samt – ikke mindst – til brug af særlige forretningskendetegn, hvilket først og fremmest vil sige varemærker.Fremstillingen knytter sig til "Markedsret Del 1" om konkurrencebegrænsningsretten, som udkom i 6. udgave i 2014, og "Markedsret Del 2" om markedsføringsret og konkurrenceværn, som udkom i 6. udgave i 2015.Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er nummereret fortløbende, således at denne Del 3 starter med kapitel 5. Fremstillingerne i de enkelte dele kan dog også læses og benyttes hver for sig - som praktiske opslagsbøger eller som undervisningsgrundlag på de respektive områder. Indholdsoversigt:Kapitel 5. Lovbestemte enerettigheder. Produkt- og kendetegnsbeskyttelse1. Indledende om immaterialrettens lovbestemte enerettigheder2. Det internationale aspekt3. Ophavsret4. Patentret5. Brugsmodelret6. Topografiret – halvledere (chips)7. Designret8. Varemærkeret9. Retshåndhævelse og sanktioner10. Særligt om virksomhedsnavneretForkortelseslisteLitteraturlisteDomsregisterStikordsregister

 • af Nina Holst-Christensen & Morten Broberg
  635,95 kr.

  EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde EU domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse EU domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål indeholder over hundrede væsentlige EU domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål er udarbejdet til brug for undervisningen i »Videregående EU-ret (fri bevægelighed)«, men kan anbefales alle, som er interesseret i at få et kvalificeret indblik i EU-Domstolens praksis i relation til EUF-traktatens regler om de fire friheder.IndholdsoversigtOm at læse EU-dommeÆkvivalenstabelEU domme - Kapitel 1. Gennemførelse af EU-reglerneEU domme - Kapitel 2. Varernes fri bevægelighedEU domme - Kapitel 3. UnionsborgerskabetEU domme - Kapitel 4. Arbejdskraftens fri bevægelighedEU domme - Kapitel 5. Den fri etableringsretEU domme - Kapitel 6. Den fri udveksling af tjenesteydelserEU domme - Kapitel 7. Kapitalens fri bevægelighedDOMSREGISTER (kronologisk)DOMSREGISTER (alfabetisk)

 • af Kardo Filip Georgiev
  203,95 kr.

  Kompendium i Konkurrence- og Markedsføringsret er primært baseret på Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret (1. udgave, 2008) af Caroline Heide-Jørgensen. Kompendiets indhold er selvstændigt systematiseret og kan derfor benyttes af studerende, uafhængigt af lærebogsgrundlaget. Kompendiet indeholder en kortfattet, overskuelig og letlæselig gennemgang af Konkurrence- og Markedsføringsretten. Kompendiet er inddelt i to dele. Den første del behandler konkurrenceretten og redegør bl.a. for reglerne om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og fusionsreglerne. Den anden del omhandler markedsføringsretten og gennemgår bl.a. reglerne om god markedsføringsskik, reklamereglerne, regler om prisforhold samt retsstridig markedsfortrængning. Kompendiets formål er at give de studerende et bedre overblik over pensum og sammenhængen mellem de forskellige emner inden for Konkurrence- og Markedsføringsretten. Af den grund vil det være et godt supplement og redskab til forståelsen af et ellers kompliceret retsområde. Kompendiet er først og fremmest rettet mod de juridiske uddannelser. Derudover vil kompendiet også kunne benyttes på handelshøjskoler samt på andre universitetsuddannelser end jurastudiet.

 • af Dorte Dittmann
  272,95 kr.

  ERHVERVSRET – Handel & marketing, 1. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom, merkonom, og andre videregående merkantile uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Bogen tager højde for de seneste lovændringer pr. juni 2018. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

 • af Mette Gade & Inge Kramer
  466,95 kr.

  Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis læseren ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den “virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Bogens teoretiske stofgennemgang illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger.Supplerende materiale findes på bogens webside www.trojka.dk Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.ERHVERVSRET finans, 3. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juni 2022Mette GadeInge Kramer

 • - Med kommentarer
  af Susanne Karstoft
  612,95 kr.

  Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemmelser, som implementerer e-handelsdirektivet, om end der også er »afstikkere« til andre regelsæt og retsområder. Der gives en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af e-handelsloven med udgangspunkt i e-handelsdirektivet, lovens forarbejder og praksis fra danske domstole og EU-Domstolen. Fremstillingen følger lovens systematik og er dels problemorienteret, dels knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt underhver enkelt paragraf. Det har kun i begrænset omfang været muligt at tage hensyn til materiale, som er fremkommet efter den 1. oktober 2020.

 • af Valerio Lemma
  999,95 kr.

 • af Paul Gay
  1.187,95 kr.

 • af Andreas Hübel, Thilo Schmelcher & Ulrich Storz
  742,95 kr.

 • af Willy Tadjudje & Ifigeneia Douvitsa
  1.132,95 kr.

  This book contributes to the development of literature on cooperative law while paying tribute to Hagen Henrÿ¿s significant impact on this field at a global scale. Hagen Henrÿ is one of the most influential scholars in the field of cooperative law. His primary contribution has been in the area of public international cooperative law. His other areas of scientific interest include development law and comparative law. This honorary volume is focused on two main axes -- the essence of cooperatives as well as their activities and their governance. The contributions throw light on how these two axes are addressed by cooperative legislation across countries, regions and continents. In the varied perspectives that the contributions put together, both a theoretical and practical approach, the authors address central, current and crucial issues for the development of cooperative law. The book is a great resource for researcher scholars, as well as policy makers and industry players interested in the topic.

 • af Ngutor Jato
  142,95 kr.

  Essay from the year 2017 in the subject Law - Civil / Private / Trade / Anti Trust Law / Business Law, grade: 71, Coventry University, course: Oil, Gas and Energy Law, language: English, abstract: This essay will critically discuss the contracts of carriage of goods by sea which are covered by a bill of lading by making reference to governing international instruments such as the Hague-Visby Rules.It is right to say that trade in goods represent an essential share in the gross domestic product (GDP) of most states or regions, and that international trade transactions continue to support significantly, the economic growth and development of various nations. However, it must be noted that this trade is largely dependent on the transportation of such goods from one place to another except, of course, where the sale relates to electronic items such as software and electronic books. Otherwise, transportation is integral to international trade and depending on the sale contract (e.g. cost, insurance, freight ¿ CIF or free on board - FOB) between the seller and the buyer, the seller is usually responsible for arranging for the transportation of the cargo from his country to the buyer¿s country. The transportation of goods may be by air, road, rail, or sea. The transportation of goods, by whatever mode, must be done in a safe and efficient manner if the parties to the transaction are to be satisfied and trade relations, sustained. Therefore, it is paramount to have in place binding agreement between parties to any contract for the transportation of goods as well as laws which create, unify and, if necessary, regulate the transactions by setting minimum or further obligations, liabilities and rights for the parties.

 • af Santiago Mas
  157,95 kr.

  Research Paper (undergraduate) from the year 2016 in the subject Law - Civil / Private / Trade / Anti Trust Law / Business Law, grade: 1,7, University of Applied Sciences Essen, course: Master of Business Administration (MBA), language: English, abstract: In this assignment we will review such a controversial role like the one on top of the hierarchical structure of any corporation, the Managing Director. For management students it is often the final career goal when they start their business university degrees. Many business schools help by mystifying the MD position and by promising endless rewards, both economically and socially, for those fortunate enough to do what it takes to get to the top. However only those currently in a MD¿s role see and feel the risks associated with such a responsibility. Exactly the part of the tale nobody tells dreaming business students and talented young managers about.Our goal with this assignment will be to help develop further understanding about the MD¿s role by focusing on one of the most unknown sides of this corporate position: the liability (or better expressed, the many liabilities) to which the MD is exposed. Often associated with money, power and status, MDs sit in a very critical position in which mistakes, either actively or passively, can directly lead to serious personal liability in front of the justice which, in some cases, has brought personal discredit to famous CEOs in Germany as well as in many other countries around the world.The framework for our research will be a specific type of company, the so called GmbH which play a central role within the German tax and legal systems and which are similar to the Ltd. companies in the Anglo-Saxon world. We will introduce the GmbH a bit more into detail in the next section of this assignment.Our methodology will be based on the use of legal specialist literature to be able to understand different juristic concepts and value their influence on the MD¿s role. For that we will use direct or indirect citations and personal reflections which will add value to our observations. In the conclusions section we will look backwards and will try to objectively assess if, as many see, the job of a MD is always a safe and quite path complemented by expensive company cars, fat paychecks, bonus or power to decide or if MDs receive all the before mentioned perks as compensation for a high-risk high intellectually demanding position.

 • af Renate Pirstner-Ebner
  417,95 kr.

  Das Buch zum Energierecht der Europäischen Union beinhaltet neben einer Einführung (Begriffe, Überblick) das Marktmodell für Strom und Gas (z.B. Gleichbehandlung, Netzzugang), die Regulierungseinrichtungen (ACER, Anforderungen an die nationalen Regulierungsbehörden) und die europäischen Koordinierungseinrichtungen (ENTSO [Strom] usw.). Ein eigenes Kapitel ist der Versorgungssicherheit für Strom- und Gas (Risikovorsorgeplan [Strom], Notfallplan und Solidaritätsprinzip [Gas]) gewidmet. Daneben werden die erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, Speicherung, Dezentralisierung (Energiegemeinschaften) und Digitalisierung (Smart Meters) behandelt. Den Abschluss des Buches bildet das Kapitel "Energiesystem der Zukunft" (Green Smart Grid).

 • af Niklas Lohse
  374,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2019 in the subject Engineering - Aerospace Technology, grade: 1,5, University of Applied Sciences Wildau, language: English, abstract: This Paper will introduce the most developed concept of vertical take off and landing (VTOL) aircrafts and assess them. It will also analyse the key technology challenges and the legislative situation.The world¿s population is growing and people continue to move from rural to urban areas. This is accompanied by an increasing number of cars. As a result of this, traffic jams in densely populated areas and long commutes are becoming omnipresent. Extension possibilities for existing infrastructure, especially within urban areas, are very limited due to space. Consequently, innovative alternatives are required. Flying cars, also known as vertical take off and landing (VTOL) aircraft, still appear to be a future vision which seems to be far away. However, to date, more than 200 of such concepts around the world are being developed, some of which are even performing flight tests. The objective of this Master¿s Thesis therefore is to evaluate if flying cars have a realistic potential to improve the overloaded ground infrastructure systems on a mid-term ten years basis. In order to answer the research question, a conceptual examination and subsequent classification of the existing concepts is conducted. Based on this a profound content analysis of the four most mature aircraft is carried out. As a result, three significant technical challenges emerge: batteries, noise pollution and the autonomous flying capability. By performing another content analysis on these obstacles, their respective relevance and impact following an upcoming vehicle certification is investigated. Furthermore, VTOL aircraft operations would require legislative amendments. Hence, the current legal situations and actual activities in those regions are studied, where the four companies with the most mature concepts are based. On that basis it can be concluded, that flying cars have a huge potential to relieve the overstressed infrastructure systems on the ground. Although more than ten years will be required to significantly improve this situation, the first flying cars will most likely be visible much sooner. Technical as well as legal challenges exist, but are not insurmountable and especially the latter are relatively well developed already to enable VTOL operations in an urban environment in the near future.

 • af Steven van Uytsel
  1.047,95 kr.

  The digital economy, broadly defined as the economy operating on the basis of interconnectivity between people and businesses, has gradually spread over the world. Although a global phenomenon, the digital economy plays out in local economic, political, and regulatory contexts. The problems thus created by the digital economy may be approached differently depending on the context. This edited collection brings together leading scholars based in Asia to detail how their respective jurisdictions respond to the competition law problems evolving out of the deployment of the digital economy. This book is timely, because it will show to what extent new competition law regimes or those with a history of lax enforcement can respond to these new developments in the economy. Academics in law and business strategies with an interest in competition law, both in Asia and more broadly, will find the insights in this edited collection invaluable. Further, this volume will be a key resource for scholars, practitioners and students.

 • af Helle Næss-Schmidt Risdal (ansv. red.) & Peter Arnt Nielsen (ansv. red.)
  268,95 kr.

  Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i grundlæggende erhvervsret på universiteter og handelshøjskoler samt på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Lovsamlingen indeholder kun de vigtigste love og konventioner m.m. Undervisningsmæssige hensyn har været afgørende for udvælgelsen.

 • af Børge Dahl
  268,95 kr.

  Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i erhvervsret som supplement til lærebogen »Erhvervsjura« (16. udgave 2022). Det understøtter forståelsen ved læsning af bogen at have lovsamlingen ved hånden, så bogens tekst løbende suppleres med lovens. Herved opøves evnen til at læse og forstå selve lovteksten. Det positive lovstof forandres løbende som følge af ny lovgivning, men principperne for fortolkning ændrer sig ikke på samme måde.Den foreliggende bog bringer kun et begrænset udvalg af de vigtigste love inden for erhvervsrettens område. Pædagogiske hensyn har i første række været bestemmende for udvælgelsen. Der er på denne baggrund også medtaget visse andre regelsæt og standardformularer.Lovsamlingen må medbringes og benyttes som hjælpemiddel ved den skriftlige eksamen ved CBS og flere andre steder. Også af denne grund er det en fordel løbende at bruge samlingen som opslagsbog.

 • af Bernd Holznagel, Lorna Woods, Judit Bayer & mfl.
  1.203,95 kr.

  Die Möglichkeiten des Einzelnen, seine Meinung zu verbreiten, haben sich durch den Siegeszug der Sozialen Netzwerke enorm erweitert. Gleichzeitig wird immer häufiger darüber geklagt, dass dies mit einer zunehmenden Beeinträchtigung von Rechtsgütern Dritter und der Allgemeinheit einhergehe. Politik und Gesetzgebung nehmen zunehmend die hiervon ausgehenden Gefährdungen in den Blick: die virale Verbreitung von Hasskommunikation und Desinformation, Auswirkungen auf den demokratischen Willensbildungs- und Wahlprozess sowie die öffentliche Gesundheit.Dabei stellen sich viele Fragen: Wie soll mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Empfehlungssystemen umgegangen werden? Welchen Stellenwert haben die Gemeinschaftsstandards der Plattformen? Welche Designvorgaben können diesen auferlegt werden? Das Buch versammelt hierzu Beiträge von führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Kontinente und reflektiert die in ihren Heimatländern diskutierten Lösungsansätze.Mit Beiträgen vonIzumi Aizu, Enni Ala-Mikkula, Alexandre Alaphilippe, Natalie Alkiviadou, Alejandro Aréchiga Morales, Siwal Ashwini, Judit Bayer, Jörg Becker, Konrad Bleyer-Simon, Elda Brogi, Shun-Ling Chen, Poren Chiang, Michael Geist, Gerard Goggin, Giovanni De Gregorio, Sarah Hartmann, Maximilian Hemmert-Halswick, Maria Carolina Herrera Rubio, Bernd Holznagel, Peng Hwa Ang, Richard Janda, Jan Christopher Kalbhenn, Juliya Kharitonova, Kristiina Koivukari, Päivi Korpisaari, Jacob Mchangama, Trisha Meyer, Kilian Müller, Larissa Sannikova, Mårten Schultz, Nicole Stremlau, Maria L. Vazquez, Kuo-Wei Wu und Lorna Woods.

 • af Christoph Busch & Alberto de Franceschi
  1.252,95 kr.

  The bookThis Handbook explores the ways in which the use of big data analytics and artificial intelligence could recalibrate the relationship between law and individuality and change the foundational structures of our legal systems. In this perspective, the volume contributes to the emerging literature on "granular law" or "personalized law". Bringing together contributions by eminent scholars from both sides of the Atlantic, it aims to serve both as a gateway to this emerging and promising field and as a catalyst for new scholarly research. In particular, this Handbook explores the concept of personalized law, its implementation in contract, consumer and tort law, as well as the related implications for behavioral sciences, smart contracts, nondiscrimination and enforcement.The advantages at a glanceBook authored by leading scholars from Canada, Germany, Italy, Israel and the United States.Innovative approach and comparative perspective.The editorsProf. Dr. Christoph Busch, Maître en Droit is Professor of Law at the University of Osnabrück (Germany) and Visiting Fellow at the Yale Law School Information Society Project. He is cochairman of the European Law Institute's Digital Law Group, co-editor of the Journal of European Consumer and Market Law (EuCML) and a member of the European Commission's Expert Group to the Observatory on the Online Platform Economy. His research focuses on digital platforms and algorithmic regulation.Prof. Dr. Alberto De Franceschi is associate professor of Private Law and Intellectual Property Rights at the University of Ferrara (Italy). He is co-chairman of the European Law Institute's Digital Law Group, co-editor of the Journal of European Consumer and Market Law (EuCML) and of The Italian Law Journal. His research focuses on issues related to the supply of digital content and digital services, privacy regulation, online platforms and the draft of a European Business Code. He has been acting as a consultant to the Italian Ministry of Justice in the framework of the European Digital Single Market Strategy.The target groupFor Scholars, Practitioners and Policy-Makers.

 • af Wolfgang Weiß
  1.436,95 kr.

  >The bookThe book explores the impact of WTO law on domestic regulatory autonomy. It identifies and critically analyses the mechanisms working in WTO law that cause increasing interferences with domestic law and thus restrain the regulatory autonomy of the WTO members. The book proposes ways how WTO law be conceptualized to enhance the policy space of WTO members. Therefore, the book demonstrates the flexibilities in interpreting and applying WTO core principles and provisions and explores interpretive and institutional conceptions that could serve as a pathway of allocating greater policy leeway to WTO members.The analyses presented address the disturbing observation that even though WTO law appreciates the regulatory leeway of WTO members in several provisions across agreements, the WTO judiciary¿s case law, but also other governance mechanism active in the WTO appear to narrow down the WTO members¿ regulatory autonomy and to considerably limit the space for domestic policy choices. Wide spread, even scholarly perception of the WTO, and most recently the Trump administration blame the WTO, in particular its dispute settlement branch, for being biased towards free trade and unduly restraining even legitimate domestic policies, and voiding the domestic policy space needed for addressing societal concerns and global problems. A closer look at the development of GATT/WTO law, however, reveals that, in GATT era, panels were aware of the effect their interpretations had on domestic policy space, and that some of the more recent WTO dispute settlement reports show attempts to expand WTO member¿s leeway again. These observations are the starting point for an indepth analysis of the different mechanisms present in WTO law which impact on domestic regulation.The advantages at a glanceReaders learn that WTO rules are amenable for conceptualisations that enlarge domestic policy space, get to know concrete proposals insofar, and understand the institutional preconditions for their implementation- The authorWolfgang Weiss is Full Professor of Public Law, European Law and Public International Law at the German University of Administrative Sciences Speyer.

 • af Ingeborg Schwenzer & Ulrich G. Schroeter
  1.985,95 kr.

  Zum WerkDas UN-Kaufrecht (CISG) ist für den zwischenstaatlichen Handel von größter Bedeutung. Mittlerweile haben 89 Staaten das CISG ratifiziert. Deutschland, Österreich und die Schweiz wickeln fast alle Exportgeschäfte und rund 80% der jeweiligen Importe nach UN-Kaufrecht ab.Dieser große und doch handliche Kommentar erläutert das internationale Warenkaufübereinkommen (CISG) gründlich, prägnant und aktuell und wird seit Jahrzehnten von Praktikern und Wissenschaftlern gleichermaßen geschätzt.Die Autoren, führende Experten aus Deutschland, der Schweiz und den USA, stellen das Recht des grenzüberschreitenden Warenkaufs nicht nur im Rahmen des deutschen und des schweizerischen Rechtssystems und anhand deutscher und schweizerischer Urteile und Schiedssprüche dar, sondern sie berücksichtigen umfassend auch die Anwendung des Übereinkommens durch andere wichtige Handelsnationen.Ein Entscheidungsverzeichnis trägt zum hohen Gebrauchswert des Kommentars bei.Vorteile auf einen Blick- Gesamtschau der weltweiten Kaufrechtsentwicklung- internationale Autoren aus Wissenschaft, richterlicher und anwaltlicher Praxis- wissenschaftliche, aber praxisgerechte Darstellung- übersichtliche, aber materialreiche Erläuterung mit dreisprachigem NormtextZur NeuauflageFür die Neuauflage wurden einige Kommentierungen völlig neu gefasst und alle gründlich überarbeitet. Eingearbeitet wurden neben Gerichtsentscheidungen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich zahlreiche überwiegend nicht auf Deutsch veröffentlichte Urteile und Beschlüsse, insbesondere zum Leistungsstörungsrecht, von Gerichten zahlreicher Handelsnationen, etwa aus China, Frankreich, Korea, den Niederlanden, Polen, Russland, Singapur, Spanien und den USA. Berücksichtigt wurden zudem Schiedssprüche internationaler Handelsschiedsgerichte, die das UN-Kaufrecht auslegen und anwenden.Darüber hinaus enthält die 7. Auflage des Kommentars zwei Neuerungen, die seinen Gebrauchswert noch weiter erhöhen:- Die Kommentierung jeder CISG-Vorschrift schließt nun mit einem rechtsvergleichenden Abschnitt, der die Übereinkommensnorm mit den gesetzlichen Regelungen der drei deutschsprachigen Rechtsordnungen Deutschland, Österreich und Schweiz vergleicht und dem Nutzer damit einen leicht zugänglichen Überblick über die wesentlichen Unterschiede bietet.- In einem neuen Anhang wird erstmals umfassend die Anwendung des CISG auf den Datenhandel und auf Verträge über Daten behandelt.ZielgruppeFür Praktiker des Wirtschaftsrechts, insbesondere Rechtsanwälte und Kaufleute, Unternehmen der Import- und Exportwirtschaft, Richter, Gerichtsbibliotheken (vor allem der Land- und Oberlandesgerichte), Rechtswissenschaftler.

 • af Matthias Jaletzke & Walter R. Henle
  1.199,95 kr.

  Zum WerkIn der Praxis besteht großer Bedarf an einer eingehenden, mit Varianten versehenen Darstellung zu englischsprachigen Unternehmenskaufverträgen nach deutschem Recht, weil diese oft unter Beteiligung nicht deutschsprachiger Parteien oder Berater abgeschlossen werden, denen die rechtlichen Rahmenbedingungen und das Vertragswerk selbst erläutert und zugänglich gemacht werden müssen. Im vorliegenden Handbuch werden der Inhalt der englischen Vertragsbestimmungen sowie ihr Sinn und Zweck, die rechtlichen Grundlagen, einzelne wichtige Rechtsfragen sowie typische Fallfragen im Einzelnen dargestellt und in deutscher Sprache erläutert. Die Publikation bietet englischsprachige Vertragsmuster zum Unternehmenskauf.Inhalt- Share Purchase Agreement (einschließlich Kaufpreis-, Earn-out- und Vendor-loan-Klauseln, Abschlussbedingungen, Gewährleistungs- und Haftungsregelungen, Freistellungsklauseln etc.) in englischer Sprache mit Anmerkungen in deutscher Sprache- Sonderfragen bei Abschluss von Gewährleistungsversicherungen- Sonderfragen bei Kombinationen von Anteilskauf (Share deal) und einzelgegenständlicher Übertragung (Asset deal), insbesondere Aufstellung und Bewertung der Kaufgegenstände des Anlage- und des Vorratsvermögens, der Vertragsverhältnisse etc. (Asset delineation)- Closing Dokumente in englischer Sprache mit Anmerkungen in deutscher Sprache, z.B.- Bring Down Certificate- Share Transfer Deed- Loan Transfer Agreement- Cash Pool Termination Letter- Resignation Letter- Escrow Agreement- Closing Confirmation- Typische Nebenvereinbarungen, z.B.- Transition Service Agreement- Technical Support Agreement- Ausblick nach Europa: Erläuterung der Besonderheiten bei der Verwendung des Share Purchase Agreement in europäischen Jurisdiktionen (Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Schweiz, Spanien)Vorteile auf einen Blick- umfassende, ausführlich erläuterte Formulierungsvorschläge nach deutschem Recht in englischer Sprache- Erläuterungen in deutscher Sprache erleichtern das Verständnis schwieriger Vertragsklauseln- hohe Praxisnähe- alle Vertragsmuster per Download erhältlichZur Neuauflage- Berücksichtigt die neue Rechtsprechung zu Unternehmenskaufverträgen- Enthält neue Textvorschläge- Enthält ein Kapitel über die sehr wichtig gewordenen GewährleistungsversicherungenZielgruppeFür Rechtsanwälte, Syndici, Wirtschaftsprüfer (besonders in sog. "Transaction Service Teams"), Investmentbanken, M&A-Berater, Unternehmensabteilungen für M&A/Corporate Development sowie Private-Equity-Unternehmen.

 • af Nathalie Lendermann
  789,95 kr.

  Sind Vertragsparteien, die sich für eine Schiedsinstitution entscheiden, bei der Wahl der Verfahrensordnung frei? Das Werk behandelt diese Frage zur Parteiautonomie in institutionellen internationalen Schiedsverfahren am Beispiel hybrider Schiedsklauseln. Solche Klauseln benennen eine Schiedsinstitution, sehen aber die Schiedsordnung einer anderen Institution vor. Die Autorin untersucht die sich aus einer solchen Vereinbarung ergebenden Fragen aus schieds-, vertrags-, urheber- und lauterkeitsrechtlicher Sicht sowie einer transnationalen Perspektive unter Berücksichtigung verschiedener Rechtsordnungen. Zudem vergleicht sie Regeln und Organe wichtiger Schiedsinstitutionen Europas, Asiens und Amerikas. Das Werk dient als Handreiche für Praxis und Wissenschaft beim Umgang mit den Besonderheiten der institutionellen Schiedsgerichtsbarkeit.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.