Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Erhvervsret

Her finder du spændende bøger om Erhvervsret. Nedenfor er et flot udvalg af over 22 bøger om emnet.

Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (22)
 • (1)
Format
 • (14)
 • (6)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (20)
 • (2)
Pris
DKK
Tag
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Mette Gade & Inge Kramer
  446,95 kr.

  ERHVERVSRET – Finans, 1. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Denne nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. juni 2018. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper. Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer. Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.

 • af Mette Gade & Inge Kramer
  446,95 kr.

  ERHVERVSRET – Finans, 2. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Denne nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. juni 2020. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.Juni 2020Mette Gade og Inge Kramer

 • af Peter Arnt Nielsen (ansv. red.) & af Helle Næss-Schmidt Risdal (ansv. red.)
  270,95 kr.

  Lovsamlingen 2020 - Erhvervsret indeholder de vigtigste love, konventioner og bekendtgørelser, der har indflydelse på erhvervsretten. Lovsamlingen er ajourført pr. 20. juli 2020.Bogen er særligt henvendt til studerende på korte- og mellemlange uddannelser, der beskæftiger sig med erhvervsret, primært inden for markedsføringsøkonom-, finansøkonom-, handelsøkonom-, serviceøkonom-, administrationsøkonom- og andre korte og mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionsbachelorhøjskoler.Det udvalgte erhvervsretlige indhold dækker over de vigtigste love, bekendtgørelser, konventioner m.m. alfabetisk opdelt med størst relevans for erhvervsret. Bogen indledes med Aftaleloven (AFTL), og afsluttes med uddrag af ægteskabsloven (ÆL), hvor afsnittene for international købelov (CISG) og Konkurslov (KL) er pålagt størst vægt. Grundet undervisningsmæssige hensyn er flere love medtaget i uddragsform.Indenfor erhvervsretten beskæftiger man sig med de retsregler, som er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Retsregler er direktiver, som håndhæves ved særlige myndigheder og domstole eksempelvis Sø- og Handelsretten, Arbejdsretten mv

 • - Immaterialret
  af Madsen P
  576,95 kr.

  Markedsret Del 3 foreligger nu i en 6. udgave, som har fokus på nogle af de mest erhvervsrelevante dele af immaterialretten, dvs. de lovbestemte enerettigheder som er knyttet til fremstilling og salg af produkter (i bred forstand) samt – ikke mindst – til brug af særlige forretningskendetegn, hvilket først og fremmest vil sige varemærker.Fremstillingen knytter sig til "Markedsret Del 1" om konkurrencebegrænsningsretten, som udkom i 6. udgave i 2014, og "Markedsret Del 2" om markedsføringsret og konkurrenceværn, som udkom i 6. udgave i 2015.Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er nummereret fortløbende, således at denne Del 3 starter med kapitel 5. Fremstillingerne i de enkelte dele kan dog også læses og benyttes hver for sig - som praktiske opslagsbøger eller som undervisningsgrundlag på de respektive områder. Indholdsoversigt:Kapitel 5. Lovbestemte enerettigheder. Produkt- og kendetegnsbeskyttelse1. Indledende om immaterialrettens lovbestemte enerettigheder2. Det internationale aspekt3. Ophavsret4. Patentret5. Brugsmodelret6. Topografiret – halvledere (chips)7. Designret8. Varemærkeret9. Retshåndhævelse og sanktioner10. Særligt om virksomhedsnavneretForkortelseslisteLitteraturlisteDomsregisterStikordsregister

 • af Nina Holst-Christensen & Morten Broberg
  636,95 kr.

  EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde EU domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse EU domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål indeholder over hundrede væsentlige EU domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål er udarbejdet til brug for undervisningen i »Videregående EU-ret (fri bevægelighed)«, men kan anbefales alle, som er interesseret i at få et kvalificeret indblik i EU-Domstolens praksis i relation til EUF-traktatens regler om de fire friheder. IndholdsoversigtOm at læse EU-dommeÆkvivalenstabelEU domme - Kapitel 1. Gennemførelse af EU-reglerneEU domme - Kapitel 2. Varernes fri bevægelighedEU domme - Kapitel 3. UnionsborgerskabetEU domme - Kapitel 4. Arbejdskraftens fri bevægelighedEU domme - Kapitel 5. Den fri etableringsretEU domme - Kapitel 6. Den fri udveksling af tjenesteydelserEU domme - Kapitel 7. Kapitalens fri bevægelighedDOMSREGISTER (kronologisk)DOMSREGISTER (alfabetisk)

 • af Dorte Dittmann
  273,95 kr.

  ERHVERVSRET – Handel & marketing, 1. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom, merkonom, og andre videregående merkantile uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Bogen tager højde for de seneste lovændringer pr. juni 2018. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper. Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer. Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

 • af Kardo Filip Georgiev
  175,95 kr.

  Kompendium i Konkurrence- og Markedsføringsret er primært baseret på Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret (1. udgave, 2008) af Caroline Heide-Jørgensen. Kompendiets indhold er selvstændigt systematiseret og kan derfor benyttes af studerende, uafhængigt af lærebogsgrundlaget. Kompendiet indeholder en kortfattet, overskuelig og letlæselig gennemgang af Konkurrence- og Markedsføringsretten. Kompendiet er inddelt i to dele. Den første del behandler konkurrenceretten og redegør bl.a. for reglerne om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og fusionsreglerne. Den anden del omhandler markedsføringsretten og gennemgår bl.a. reglerne om god markedsføringsskik, reklamereglerne, regler om prisforhold samt retsstridig markedsfortrængning. Kompendiets formål er at give de studerende et bedre overblik over pensum og sammenhængen mellem de forskellige emner inden for Konkurrence- og Markedsføringsretten. Af den grund vil det være et godt supplement og redskab til forståelsen af et ellers kompliceret retsområde. Kompendiet er først og fremmest rettet mod de juridiske uddannelser. Derudover vil kompendiet også kunne benyttes på handelshøjskoler samt på andre universitetsuddannelser end jurastudiet.

 • af Palle Bo Madsen
  533,95 kr.

  Nu foreligger Markedsret Del 2 i en ny 7. udgave. Bogen behandler alle markedsføringsrettens B2B- og B2C-relationer samt de aftale-, lov- og loyalitetsbestemte konkurrenceværn. Flere lovændringer – af større eller mindre gennemgribende karakter – er blevet gennemført, siden bogens 6. udgave udkom i 2015. Mest iøjnefaldende på markedsføringsområdet er en helt ny hovedlov (markedsføringsloven), som trådte i kraft i 2017. Den er blevet præsenteret som mere ”forenklet og overskuelig” end sin forgænger, hvilket dog nærmer sig vildledende markedsføring af loven. Der er sket en større omskrivning af loven med en mere eksplicit opdeling i B2B- og B2C-forhold og i det hele taget en mere tekstnær implementering af det underliggende handelspraksisdirektiv på B2C-området. Antallet af paragraffer i loven er som følge heraf vokset. Bogen kan bruges både som lærebog i undervisningen på højere læreanstalter og som opslags- og håndbog for praktikere. Markedsret Del 2 knytter sig til Markedsret Del 1 om konkurrencebegrænsningsretten, som udkom i 7. udgave i starten af 2018. Behandlingen af lovbestemte enerettigheder (immaterialrettigheder) sker i en selvstændig Del 3. Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er nummereret fortløbende, således at denne Del 2 starter med kapitel 3.

 • - Med kommentarer
  af Susanne Karstoft
  613,95 kr.

  Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemmelser, som implementerer e-handelsdirektivet, om end der også er »afstikkere« til andre regelsæt og retsområder. Der gives en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af e-handelsloven med udgangspunkt i e-handelsdirektivet, lovens forarbejder og praksis fra danske domstole og EU-Domstolen. Fremstillingen følger lovens systematik og er dels problemorienteret, dels knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt underhver enkelt paragraf. Det har kun i begrænset omfang været muligt at tage hensyn til materiale, som er fremkommet efter den 1. oktober 2020.

 • af Dorte Nguyen & Wasiim Bahr
  115,95 - 128,95 kr.

  Det er med håndbog til formueret II forsøgt at give et overblik over de fag, der indgår i formueret II.Håndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med faget. Håndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for faget.Det vil være muligt at få et overblik over fagene Køberet, Obligationsret, Tingsret og International privatret.Håndbogen kan med fordel benyttes som hjælpemiddel til opgaveløsning og eksamenslæsning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor.Håndbogen indeholder:KøberetKøbelovens anvendelsesområdeKøberettens skeletParternes ydelserBetalingsforsinkelseLeveringsforsinkelseManglerVanhjemmelFordringshavermoraForbrugerkøbObligationsretIndledning til obligationsretRealydelserPengeydelser Gensidighed, samtidighed og risikoKreditors beføjelser ved debitors misligholdelseKøb af fast ejendomAftaler om misligholdelsesbeføjelserDirekte kravProduktansvarTingsretDobbeltsuccession ved aftaleerhververDobbeltsuccession ved kreditorHjemmelskonfliktenHjemmelskonflikten (Kontant- og ejendomsforbehold)International privatretBegreberLovvalg i kontraktLovvalg i købLovvalg i deliktTingsretligt lovvalgOverbliksarkSkema til opgaveløsningKøberetObligationsretTingsret (Hjemmelskonflikten)Tingsret (Dobbeltsuccession)International privatret (Lovvalg i kontrakt) International privatret (Lovvalg i køb)International privatret (Lovvalg i delikt)International privatret (Tingsretligt lovvalg)OBS: Vi gør opmærksomme på, at håndbogen ikke kan erstatte pensum, men blot er et supplement til pensum. Derudover er håndbogen ikke udtømmende eller detaljeret i forhold til pensum, men har derimod til formål at give et godt overblik over pensum og hjælpe den studerende med at få en grundlæggende forståelse for faget.

 • af Caroline Heide-Jørgensen
  533,95 - 576,95 kr.

  Bogen er baseret på Mogens Koktvedgaards Lærebog i konkurrenceret. Nu som før er formålet med bogen fortsat at tjene som lærebog ved kursusfagsundervisningen i Konkurrence- og Markedsføringsret ved jurastudiet ved Københavns Universitet. Denne tredje udgave af Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret er baseret på de tidligere udgaver af bogen. Der er foretaget en del ændringer og opdateringer i forhold til de tidligere udgaver, men bogens struktur og opbygning er bibeholdt. Bogen er søgt ført ajour til 1. juli 2017.IndholdsoversigtForordForord til 2. udgaveForord til 3. udgaveFørste hovedafsnit: RetsgrundlagetKapitel I. Retsområdets afgrænsning, udvikling og terminologiKapitel II. MarkedsføringslovgivningenKapitel III. EU’s konkurrencereglerKapitel IV. Dansk konkurrencelovgivningAndet hovedafsnit: Konkurrence- og Markedsføringsrettens hovedproblemerKapitel V. Adgangen til markedetKapitel VI. Kontakten med markedet: Handelspraksis, kommerciel kommunikation og reklameKapitel VII. PrisforholdKapitel VIII. Retsstridig markedsfortrængningDoms- og afgørelsesregisterStikordsregister

 • af Bent Ole Gram Mortensen, Hanne Marie Motzfeldt, Rikke Gottrup, mfl.
  576,95 kr.

  Erhvervsforvaltningsret behandler fremstillingen af forvaltningsretten i Danmark og dens betydning for erhvervslivet. Antologien er skrevet med fokus på erhvervslivets møde med forvaltningen. Forvaltningsret er ofte et væsentligt retsområde for erhvervslivet, uanset om den enkelte virksomhed har erkendt det eller ej. Bogen kan blandt andet anvendes som pensum på videregående erhvervsrettede uddannelser. Den indgår endvidere som et led i et undervisningsudviklingsprojekt. Bogen er desuden velegnet for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over erhvervsforvaltningsretten. Indholdsfortegnelse ForordKapitel 1. Erhvervsforvaltningsret – et nyt fokus af Bent Ole Gram MortensenKapitel 2. Forvaltningsrettens kilder og indplacering i retshierarkiet af Bassah Khal af Afsnit I: Hvem træffer afgørelse?Kapitel 3. Forvaltningens organisation, funktion og kompetencer af Bassah KhalafKapitel 4. De forvaltningsretlige reglers anvendelsesområder af Bassah KhalafKapitel 5. Habilitet, tavshedspligt, ytringsfrihed og offentliggørelse af kontroloplysninger af Rikke Gottrup & Hanne Marie MotzfeldtAfsnit II. Forvaltningens agerenKapitel 6. Processuelle krav af Hanne Marie MotzfeldtKapitel 7. Legalitetsprincippet af Hanne Marie MotzfeldtKapitel 8. Fortolkning af Hanne Marie MotzfeldtKapitel 9. Skønsudøvelse af Bent Ole Gram Mortensen & Hanne Marie MotzfeldtKapitel 10. Aktindsigt af Carina Risvig HamerAfsnit III. Kontrol, prøvelse og ansvarKapitel 11. Tilsyn og administrativ rekurs af Rikke GottrupKapitel 12. Ombudsmanden af Rikke GottrupKapitel 13. Domstolsprøvelse af Rikke GottrupKapitel 14. Ugyldighed, tilbagekaldelse og erstatningsansvar af Carina Risvig HamerAfsnit IV. Offentlig-privatKapitel 15. Offentlig-privat samarbejde og det offentlige som virksomhed af Carina Risvig Hamer & Bent Ole Gram MortensenKapitel 16. Kommunalfuldmagten af Rikke GottrupKapitel 17. Offentlige myndigheders ageren ved offentlige indkøb af Carina Risvig Hamer

 • af Troels Michael lilja, Lars Kjærgård Terkilsen, Michael Tell, mfl.
  960,95 kr.

  Bogen giver en systematisk fremstilling af de vigtigste aspekter af dansk erhvervsbeskatning med hovedfokus på virksomhedsordningen og den skatteretlige behandling af deltagere i personaleselvskaber. Først præsenteres en række grundlæggende og almene emner inden for erhvervsbeskatningen. Dernæst behandles selvstændige erhvervsdrivende og enkeltmandsvirksomheder samt beskatningen heraf, hvorefter de skattemæssige konsekvenser af, at flere selvstændige erhvervsdrivende går sammen, behandles. Den skattemæssige behandling af personselskaberne og deltagerne heri vil være i fokus. Til sidst behandles en række tværgående emner. Fremstillingen er ajourført til og med 18. oktober 2015. Der er kun i begrænset omfang taget hensyn til materiale fremkommet efter denne dato. Erhvervsbeskatning kan både fungere som en forskningsbaseret lærebog i en række skatteretlige kursusfag på de højere læreanstalter, samt med fordel benyttes af revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og i skatteankeforvaltningen og andre praktikere. Indholdsoversigt: ForordKapitel 1. Indledning DEL 1. Grundlæggende/almene emnerKapitel 2. AfgrænsningsspørgsmålKapitel 3. IndkomstopgørelsenKapitel 4. Driftsomkostninger og andre fradragKapitel 5. AfskrivningerKapitel 6. Avancebeskatning DEL 2. Selvstændige erhvervsdrivende og enkeltmandsvirksomhedIntroduktion til DEL 2Kapitel 7. PersonskattelovenKapitel 8. VirksomhedsordningenKapitel 9. Kapitalafkastordningen DEL 3. Personselskaberne og flere selvstændige erhvervsdrivende i foreningKapitel 10. Personselskaber i en selskabsretlig kontekstKapitel 11. Personselskaberne i anden retlig henseendeKapitel 12. PersonselskabsdeltagelseKapitel 13. Personselskab: Selvstændigt skattesubjekt eller skattetransparent?Kapitel 14. Indkomstopgørelsen for deltagere i personselskaberKapitel 15. Ejerbrøk og ændringer heriKapitel 16. Deltagernes fordeling af overskud og underskudKapitel 17. Særskilte vederlagKapitel 18. Fradrag for tab som følge af andre deltageres handlinger DEL 4. Tværgående emnerKapitel 19. Internationale forholdKapitel 20. GenerationsskifteKapitel 21. OmdannelseBilag 1. Eksempler til kapitel 7Bilag 2. Eksempler til kapitel 8Bilag 3. Eksempler til kapitel 9LitteraturlisteDoms- og afgørelsesregisterStikordsregister

 • - Dansk indenlandsk købsret
  af Vibe Ulfbeck & Joseph Lookofsky
  403,95 kr.

  Bogen handler om dansk indenlandsk købsret, dvs. køb af løsøre iht. Købeloven af 1906 med senere ændringer: KBL. De første ni kapitler omfatter KBL-reglerne for civilkøb og køb mellem handlende, hvorimod forbrugerkøbets særregler drøftes i et separat kapitel. I denne 4. udgave er der taget højde for den på retsområdet vigtigste lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet siden udgivelsen af bogens tredje udgave. Bogen giver en introduktion til de køberetlige regler, der samtidig fungerer som en indførelse til nogle mere almindelige, obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger. Indholdsoversigt Forord til 4. udgave 2015 Kapitel 1. Købekontrakter og andre kontrakter: Obligationsrettens specielle og almindelige del Kapitel 2. Købeloven af 1906: anvendelsesområde mm. Kapitel 3. Om Købsaftalens indgåelse mm. Kapitel 4. Parternes ydelser Kapitel 5. Risikoens overgang Kapitel 6. Retsfølger af sælgers misligholdelse Kapitel 7. Retsfølger af købers misligholdelse Kapitel 8. Fordringshavermora Kapitel 9. Aftaler om købets misligholdelse Kapitel 10. Forbrugerkøb Litteraturhenvisninger Domsregister Lovregister Stikordsregister

 • af Morten Kofmann, Jens Munk Plum & Erik Bertelsen
  1.330,95 kr.

  Samlet fremstilling af de danske fusionskontrolregler med en praktisk vinkel.Det er over 12 år siden, der blev indført fusionskontrol i Danmark med lov nr. 416 af 31. maj 2000. I den periode har dansk fusionskontrol været underlagt en betydelig udvikling og professionalisering - godt hjulpet af sit EU-retlige inspirationsgrundlag.Denne bog giver en samlet fremstilling af de danske fusionskontrolregler med en praktisk vinkel. Fremstillingen lægger betydelig vægt på at beskrive de væsentligste temaer omkring forberedelse og tilrettelæggelse af sager om fusionskontrol - med henblik på at sikre en korrekt afgørelse. Som konsekvens heraf indeholder bogen også et afsnit, som beskriver de økonomiske værktøjer, som myndighederne (og andre) i dag anvender i forbindelse med fusionssagerne.Bogen tager afsæt i de mere end 170 egentlige afgørelser om fusioner, som de danske myndigheder har truffet, samt den betydelige utrykte praksis, som forfatterne via deres arbejde har kendskab til, og som viser myndighedernes udlægning af reglerne.Bogen inddrager således primært dansk praksis og har alene medinddraget EU-praksis, hvor det er skønnet relevant for fortolkningen og anvendelsen af de danske regler. Nyt i 2. udgaveSiden 1. udgaven er der sket væsentlige ændringer i de danske fusionskontrolregler samt de bagvedliggende EU fusionskontrolregler. 2. udgaven behandler alle disse ændringer, herunder overgangen til SIEC testen ved vurderingen af fusioners virkninger, den omfattende udvikling i praksis vedr. sagerne om konkurrenceskadelige, koordinerede virkninger samt udbygningen af reglerne om henvisning af sagerne.MålgruppeDansk Fusionskontrol henvender sig til alle, der beskæftiger sig med fusionskontrol, såvel myndigheder som praktikere og virksomhedsjurister.Om forfatterneErik Bertelsen, Jens Munk Plum og Morten Kofmann er konkurrenceretsadvokater og partnere i Kromann Reumerts Konkurrencegruppe, der har fusionskontrol som et væsentligt arbejdsområde. Forfatterne har beskæftiget sig med fusionskontrol, siden denne blev indført i EU i 1990, og har været involveret i betydelige danske fusionssager, både i EU-systemet og i Danmark. Erik, Morten og Jens holder jævnligt foredrag om konkurrenceretlige og udbudsretlige emner. Herudover er de forfattere til en lang række artikler i danske og internationale tidsskrifter, ligesom de medforfattere på bøgerne Competition Law in Denmark (2011) og Leniency Regimes, 2. udgave 2011 samt bidragsydere til European Competition Law Handbook og ECLR.

 • - Immaterialret
  af Palle Bo Madsen
  554,95 kr.

  Hermed foreligger 7. udgave af »Markedsret Del 3«, som omhandler hele immaterialretten, dvs. de særlige beføjelser, der er knyttet til lovbestemte enerettigheder. Rettighederne kan være knyttet til udnyttelsen af bestemte nyskabelser i forbindelse med f.eks. fremstilling, salg og anden tilgængeliggørelse af varer og tjenesteydelser såvel som til brugen af særlige varemærker og andre forretningskendetegn. Der er tale om et særdeles omfattende og vidt forgrenet regelkompleks, men fokus er her på de erhvervsrelevante dele af immaterialretten. Fremstillingen her knytter sig til »Markedsret Del 1« om konkurrencebegrænsningsret, som udkom i 7. udgave i 2018, og »Markedsret Del 2« om markedsføringsret og konkurrenceværn, som udkom i 7. udgave i 2019. Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er nummereret fortløbende, således at denne Del 3 starter med kapitel 5. Fremstillingerne i de enkelte dele kan godt læses og benyttes hver for sig – i praktisk virksomhed eller som undervisningsgrundlag – men der er lagt vægt på at tegne et tværgående billede af de forskellige forgreninger af markedsretten, således som denne disciplin her er afgrænset.

 • - En rejse i middelalderens søretlige univers
  af Ditlev Tamm, Kirsten Kierkegaard & Axel Kierkegaard
  137,95 kr.

  Denne bog præsenterer for første gang på dansk en vigtig kilde til middelalderens søret og kaster dermed nyt lys over Middelhavets handelsforbindelser. Det drejer sig om et håndskrift, Amalfitavlen, med søretten fra byen Amalfi, der ligger i det sydlige Italien på en af verdens smukkeste kyststrækninger og i dag tiltrækker besøgende fra hele verden. I middelalderen var Amalfi en blomstrende handelsstad med handelsstationer i adskillige byer, herunder Konstantinopel og Cairo. Håndskriftet, som i denne bog gengives både på latin og i dansk oversættelse, viser, hvor dygtige indbyggerne i Amalfi var til at organisere søhandelen på måder, som både tog sociale hensyn og udviste opfindsomhed mht. finansiering og afvikling af handelsrejserne. Bogen giver et førstehåndsindblik i et spændende middelaldersamfund og kan anbefales Italiensrejsende som endnu en lille brik i billedet af dette fascinerende land med dets mange bidrag til europæisk kultur. Denne bog indgår i serien LATINERKVARTERET, der udgives i samarbejde med Latinselskabet.

 • af Peter Arnt Nielsen & Vishv Priya Kohli
  447,95 kr.

  Erhvervsretlige emner er udgivet af Juridisk Institut, Copenhagen Business School (CBS). Antologien skal præsentere Instituttet og give eksempler på artikler inden for de områder, som Instituttet og dets forskere beskæftiger sig med. Instituttets forskning fokuserer på erhvervsretten ud fra et samfunds- og virksomhedsperspektiv. Forskningen tager udgangspunkt i erhvervslivets rammevilkår nationalt og internationalt på baggrund af globaliseringen og er derfor koncentreret om indholdet af og samspillet mellem dansk ret, EU-ret og international ret. Mere konkret er forskningen opdelt i tre kategorier og forskningsgrupper, hvor forskerne er medlem af mindst én gruppe. Der er tale om: 1. Handel og transaktioner, dvs. kontrakter, finansiering og retsøkonomi 2. Markedet, dvs. international handelsret og EU-ret mv.3. Virksomhedsorganisation og samfundsansvar, dvs. skatteret, selskabsret og iværksætteri Juridisk Institut står for forskningsbaseret undervisning på CBS og har fagansvaret for de juridiske fag på CBS. De største uddannelser for Instituttet er HA-jur. og cand.merc.jur., cand.merc.aud., HA Almen og HD, der alle hører til blandt de største uddannelser på CBS. Endvidere står Instituttet for Master i skat på CBS. CBS fejrer i 2017 sit 100-års jubilæum. I den anledning er Juridisk Instituts antologi dedikeret til den erhvervsretlige udvikling de seneste 100 år på de områder, som Instituttets forskere beskæftiger sig med. Indhold ForordKonkurrenceretten i 100 år – af Jens Fejø Hundred Years of Labour Law – af Ruth Nielsen Alf Ross and the Functional Analysis of Law – af Henrik Lando Danmark og international handelsret 1917-2017 – af Peter Arnt Nielsen Aftaler og handelsvidenskab – 100 år med aftaleloven og CBS – af Christina D. Tvarnø Grundtræk af Aktieselskabsloven af 1917 i nordisk perspektiv – af Søren Friis Hansen Indkomstbeskatning – Væsentlige lovgivningsmæssige ændringer gennem de seneste 100 år – af Jane Bolander Aspects of Danish International Insolvency Law 1917-2017 – af Patrik Lindskoug 100 Years of Telecommunications Regulation – The Changing Paradigm – af Andrej Savin Aktieselskabsloven 100 år – Syv særlige selskabsretlige sager fra 1917 – af Troels Michael Lilja Mere end 100 år med lønudgifter i den danske indkomstbeskatning – fradrag eller ej? – af Michael Tell Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster og deres historiske udvikling – af Peter Koerver Schmidt The Danger of Misinterpreting Economic Measuring Rod in Commercial Law Making – What lawmakers got from 100 years of law & economics and the future needs – af Kalle J. Rose Overregulering af OPP i Danmark – En analyse af den offentligretlige ramme for offentlige-private partnerskaber – af Sarah Maria Denta

 • - Cases, Commentaries and Questions
  af Nina Holst-Christensen & Morten Broberg
  825,95 kr.

  The European Court of Justice continues to deliver a great many important judgements which contribute to the rapid development of EU law. However, it can be difficult to understand the significance of many of these judgements unless they are accompanied by explanatory commentaries. ”Free Movement in the European Union – Cases, Commentaries and Questions” contains over one hundred important cases on the topics of freedom of movement of goods, services, persons and capital. All these cases are accompanied by comments and questions, so the reader is encouraged to think in more depth about each of the judgments and their effects. These cases, commentaries and questions have been compiled for use in connection with courses studying the rules of the internal market, but they are recommended reading for all those who are interested in obtaining a more in-formed insight into the Court’s practice in relation to the four fundamental freedoms of the Treaty on the Functioning of the European Union. IndholdsoversigtReading EU case reportsTable of EquivalencesChapter 1. Implementation of EU rulesChapter 2. Free movement of goodsChapter 3. EU CitizenshipChapter 4. Free Movement of WorkersChapter 5. Freedom of EstablishmentChapter 6. Free Movement of ServicesChapter7. Free Movement of CapitalTable of Cases (chronological)Table of Cases (alphabetical)

 • - Almindelig del
  af Jens Fejø & Grith Skovgaard Ølykke
  835,95 kr.

  Med den 5. udgave af denne fremstilling er der sket en omfattende opdatering, hvor såvel den seneste udvikling i den konkurrenceretlige regulering som udviklingen i praksis, der er fremkommet siden den 4. udgave fra efteråret 2009, inddrages. Bogen indeholder en systematisk gennemgang af reglerne, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler samt misbrug af dominerende stilling. Endvidere behandles reglerne om fusionskontrol og de særlige regler om offentlige og privilegerede virksomheder samt statsstøttereglerne. Afslutningsvis gennemgås procedurereglerne inden for EUkonkurrenceretten. Økonomisk teori har i takt med moderniseringen af EU-konkurrenceretten fået en større betydning for reglernes udformning og som grundlag for praksis. Dette er søgt afspejlet i behandlingen af de forskellige regelsæt. IndholdsoversigtKapitel 1. Konkurrencereglernes oprindelse og grundidéerKapitel 2. Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mv.Kapitel 3. Horisontale aftalerKapitel 4. Vertikale aftalerKapitel 5. Forbud mod misbrug af dominerende stillingKapitel 6. Staten og markedet: reguleringen af medlemsstaternes konkurrencebegrænsningerKapitel 7. FusionskontrolKapitel 8. Den formelle administration og procedureregler: Rfo 1/2003ForkortelserRetsakterDoms- og afgørelsesregisterLitteraturStikordsregister

 • af Michael Steinicke, Bent Ole Gram Mortensen, Bent Iversen, mfl.
  869,95 kr.

  Regulating competition in the EU er en temamæssig komplet fremstilling på engelsk, der omfatter de fleste af de områder, som konkurrenceretsjuristen møder. Bogen belyser de traditionelle dele af konkurrenceretten og beskriver andre konkurrenceretlige fænomener, som i dag spiller en afgørende rolle for virksomheders og offentlige myndigheders adfærd på markedet. Der er tale om et bredere fokus i denne bog end i traditionelle konkurrenceretlige værker, og det er helt særligt for denne bog, at hvert kapitel kan læses særskilt og således også kan fungere som opslagsværk og arbejdsredskab. Forfatterne forsyner gennemgangen med fyldige og relevante eksempler, der guider læseren til en bedre forståelse for de mange regler og love, der gælder for konkurrenceretten i EU. Indholdsfortegnelse Foreword Chapter 1. Competition and Union law Chapter 2. Introduction to Article 101 Chapter 3. Vertical agreements Chapter 4. Horizontal agreements Chapter 5. Technology transfer agreements. Commission Regulation (EC) No 772/2004 Chapter 6. Abuse of Dominance Chapter 7. Procedure and enforcement: Regulation (EC) No 1/2003 Chapter 8. Merger control Chapter 9. State aid Chapter 10. Public undertakings Chapter 11. The liberalised sectors Chapter 12. Public Procurement Numbering of TFEU before and after the Amsterdam and Lisbon Treaties Table of Cases Table of Commission Decisions Index

 • - mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen
  af Sune Troels Poulsen
  662,95 kr.

  Statsstøtte har stor betydning i den danske økonomi som middel til at fremme en række prioriterede mål. Staten har som udgangspunkt frihed til at fastlægge de mål og midler, som staten ønsker at prioritere og anvende, men EUF-traktaten opstiller af hensyn til konkurrencen på EU’s indre marked en række begrænsninger på Danmarks muligheder for at yde statsstøtte. Det har derfor betydelig interesse at analysere og afgrænse, hvornår Danmark er berettiget til selv at gennemføre en støtteforanstaltning med henblik på at fremme et prioriteret mål, og hvornår støtteforanstaltningen forudgående skal anmeldes til Kommissionen med henblik på godkendelse. Denne bog analyserer statsstøttebegrebet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, som afgrænser Kommissionens og medlemsstaternes kompetencer inden for statsstøtteområdet. Målet har særlig været at analysere, hvilken betydning hensynet til konkurrencen har ved vurderingen af, om en statsstøtteforanstaltning er omfattet af statsstøttebegrebet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Analyserne af statsstøttebegrebet er suppleret med analyser af Kommissionens vurdering af en støtteforanstaltnings forenelighed med den fælles interesse. IndholdsoversigtForordKapitel 1. Økonomisk udvikling og EUKapitel 2. Støtte – et element af begunstigelseKapitel 3. Støttemodtageren – en virksomhedKapitel 4. Staten og statens ressourcerKapitel 5. SelektivitetKapitel 6. Konkurrence og samhandelKapitel 7. Privatisering af offentlige virksomhederKapitel 8. Tjenesteydelser af almen økonomisk interesseKapitel 9. ForenelighedsvurderingenDomsregisterStikordsregister

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.