Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Erhvervsret

Her finder du spændende bøger om Erhvervsret. Nedenfor er et flot udvalg af over 60 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Mette Gade & Inge Kramer
  440,95 kr.

  ERHVERVSRET – Finans, 2. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Denne nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. juni 2020. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.Juni 2020Mette Gade og Inge Kramer

 • af Nina Holst-Christensen & Morten Broberg
  629,95 kr.

  EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde EU domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse EU domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål indeholder over hundrede væsentlige EU domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål er udarbejdet til brug for undervisningen i »Videregående EU-ret (fri bevægelighed)«, men kan anbefales alle, som er interesseret i at få et kvalificeret indblik i EU-Domstolens praksis i relation til EUF-traktatens regler om de fire friheder.IndholdsoversigtOm at læse EU-dommeÆkvivalenstabelEU domme - Kapitel 1. Gennemførelse af EU-reglerneEU domme - Kapitel 2. Varernes fri bevægelighedEU domme - Kapitel 3. UnionsborgerskabetEU domme - Kapitel 4. Arbejdskraftens fri bevægelighedEU domme - Kapitel 5. Den fri etableringsretEU domme - Kapitel 6. Den fri udveksling af tjenesteydelserEU domme - Kapitel 7. Kapitalens fri bevægelighedDOMSREGISTER (kronologisk)DOMSREGISTER (alfabetisk)

 • af Kardo Filip Georgiev
  203,95 kr.

  Kompendium i Konkurrence- og Markedsføringsret er primært baseret på Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret (1. udgave, 2008) af Caroline Heide-Jørgensen. Kompendiets indhold er selvstændigt systematiseret og kan derfor benyttes af studerende, uafhængigt af lærebogsgrundlaget. Kompendiet indeholder en kortfattet, overskuelig og letlæselig gennemgang af Konkurrence- og Markedsføringsretten. Kompendiet er inddelt i to dele. Den første del behandler konkurrenceretten og redegør bl.a. for reglerne om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og fusionsreglerne. Den anden del omhandler markedsføringsretten og gennemgår bl.a. reglerne om god markedsføringsskik, reklamereglerne, regler om prisforhold samt retsstridig markedsfortrængning. Kompendiets formål er at give de studerende et bedre overblik over pensum og sammenhængen mellem de forskellige emner inden for Konkurrence- og Markedsføringsretten. Af den grund vil det være et godt supplement og redskab til forståelsen af et ellers kompliceret retsområde. Kompendiet er først og fremmest rettet mod de juridiske uddannelser. Derudover vil kompendiet også kunne benyttes på handelshøjskoler samt på andre universitetsuddannelser end jurastudiet.

 • af Mette Gade & Inge Kramer
  462,95 kr.

  Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis læseren ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den “virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Bogens teoretiske stofgennemgang illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger.Supplerende materiale findes på bogens webside www.trojka.dk Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.ERHVERVSRET finans, 3. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juni 2022Mette GadeInge Kramer

 • - Med kommentarer
  af Susanne Karstoft
  652,95 kr.

  Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemmelser, som implementerer e-handelsdirektivet, om end der også er »afstikkere« til andre regelsæt og retsområder. Der gives en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af e-handelsloven med udgangspunkt i e-handelsdirektivet, lovens forarbejder og praksis fra danske domstole og EU-Domstolen. Fremstillingen følger lovens systematik og er dels problemorienteret, dels knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt underhver enkelt paragraf. Det har kun i begrænset omfang været muligt at tage hensyn til materiale, som er fremkommet efter den 1. oktober 2020.

 • af Willy Tadjudje
  1.132,95 kr.

  This book contributes to the development of literature on cooperative law while paying tribute to Hagen Henry's significant impact on this field at a global scale. Hagen Henry is one of the most influential scholars in the field of cooperative law. His primary contribution has been in the area of public international cooperative law. His other areas of scientific interest include development law and comparative law. This honorary volume is focused on two main axes -- the essence of cooperatives as well as their activities and their governance. The contributions throw light on how these two axes are addressed by cooperative legislation across countries, regions and continents. In the varied perspectives that the contributions put together, both a theoretical and practical approach, the authors address central, current and crucial issues for the development of cooperative law. The book is a great resource for researcher scholars, as well as policy makers and industry players interested in the topic.

 • af Julien Chaisse, J&drzej Górski & Dini Sejko
  1.217,95 kr.

 • af Robert W. Tucker
  597,95 kr.

 • af Chad Eggerman
  469,95 kr.

 • af Valerio Lemma
  999,95 kr.

 • af Paul Gay
  1.187,95 kr.

 • af Santiago Mas
  157,95 kr.

  Research Paper (undergraduate) from the year 2016 in the subject Law - Civil / Private / Trade / Anti Trust Law / Business Law, grade: 1,7, University of Applied Sciences Essen, course: Master of Business Administration (MBA), language: English, abstract: In this assignment we will review such a controversial role like the one on top of the hierarchical structure of any corporation, the Managing Director. For management students it is often the final career goal when they start their business university degrees. Many business schools help by mystifying the MD position and by promising endless rewards, both economically and socially, for those fortunate enough to do what it takes to get to the top. However only those currently in a MD¿s role see and feel the risks associated with such a responsibility. Exactly the part of the tale nobody tells dreaming business students and talented young managers about.Our goal with this assignment will be to help develop further understanding about the MD¿s role by focusing on one of the most unknown sides of this corporate position: the liability (or better expressed, the many liabilities) to which the MD is exposed. Often associated with money, power and status, MDs sit in a very critical position in which mistakes, either actively or passively, can directly lead to serious personal liability in front of the justice which, in some cases, has brought personal discredit to famous CEOs in Germany as well as in many other countries around the world.The framework for our research will be a specific type of company, the so called GmbH which play a central role within the German tax and legal systems and which are similar to the Ltd. companies in the Anglo-Saxon world. We will introduce the GmbH a bit more into detail in the next section of this assignment.Our methodology will be based on the use of legal specialist literature to be able to understand different juristic concepts and value their influence on the MD¿s role. For that we will use direct or indirect citations and personal reflections which will add value to our observations. In the conclusions section we will look backwards and will try to objectively assess if, as many see, the job of a MD is always a safe and quite path complemented by expensive company cars, fat paychecks, bonus or power to decide or if MDs receive all the before mentioned perks as compensation for a high-risk high intellectually demanding position.

 • af Renate Pirstner-Ebner
  417,95 kr.

  Das Buch zum Energierecht der Europäischen Union beinhaltet neben einer Einführung (Begriffe, Überblick) das Marktmodell für Strom und Gas (z.B. Gleichbehandlung, Netzzugang), die Regulierungseinrichtungen (ACER, Anforderungen an die nationalen Regulierungsbehörden) und die europäischen Koordinierungseinrichtungen (ENTSO [Strom] usw.). Ein eigenes Kapitel ist der Versorgungssicherheit für Strom- und Gas (Risikovorsorgeplan [Strom], Notfallplan und Solidaritätsprinzip [Gas]) gewidmet. Daneben werden die erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, Speicherung, Dezentralisierung (Energiegemeinschaften) und Digitalisierung (Smart Meters) behandelt. Den Abschluss des Buches bildet das Kapitel "Energiesystem der Zukunft" (Green Smart Grid).

 •  
  441,95 kr.

 • af Colin de la Rue, Charles (Assuranceforeningen Skuld Anderson & Jonathan Hare
  7.647,95 kr.

 • af Atty. John F. Meadows
  964,95 kr.

 • af Shanker (Institute of Economic Affairs) Singham
  550,95 kr.

 • af Hancock, Bamford & Embley
  464,95 kr.

 • af Mauro Bussani & Salvatore Mancuso
  1.651,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.