dk-flag   Stort fødselsdagsudsalg   dk-flag
dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag   Vi fejrer fødselsdag med stort udsalg   dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag

Erhvervsret

Her finder du spændende bøger om Erhvervsret. Nedenfor er et flot udvalg af over 418 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Mette Gade & Inge Kramer
  487,95 kr.

  ERHVERVSRET – Finans, 2. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Denne nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. juni 2020. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.Juni 2020Mette Gade og Inge Kramer

 • - Immaterialret
  af Madsen P
  568,95 kr.

  Markedsret Del 3 foreligger nu i en 6. udgave, som har fokus på nogle af de mest erhvervsrelevante dele af immaterialretten, dvs. de lovbestemte enerettigheder som er knyttet til fremstilling og salg af produkter (i bred forstand) samt – ikke mindst – til brug af særlige forretningskendetegn, hvilket først og fremmest vil sige varemærker.Fremstillingen knytter sig til "Markedsret Del 1" om konkurrencebegrænsningsretten, som udkom i 6. udgave i 2014, og "Markedsret Del 2" om markedsføringsret og konkurrenceværn, som udkom i 6. udgave i 2015.Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er nummereret fortløbende, således at denne Del 3 starter med kapitel 5. Fremstillingerne i de enkelte dele kan dog også læses og benyttes hver for sig - som praktiske opslagsbøger eller som undervisningsgrundlag på de respektive områder. Indholdsoversigt:Kapitel 5. Lovbestemte enerettigheder. Produkt- og kendetegnsbeskyttelse1. Indledende om immaterialrettens lovbestemte enerettigheder2. Det internationale aspekt3. Ophavsret4. Patentret5. Brugsmodelret6. Topografiret – halvledere (chips)7. Designret8. Varemærkeret9. Retshåndhævelse og sanktioner10. Særligt om virksomhedsnavneretForkortelseslisteLitteraturlisteDomsregisterStikordsregister

 • af Kardo Filip Georgiev
  238,94 kr.

  Kompendium i Konkurrence- og Markedsføringsret er primært baseret på Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret (1. udgave, 2008) af Caroline Heide-Jørgensen. Kompendiets indhold er selvstændigt systematiseret og kan derfor benyttes af studerende, uafhængigt af lærebogsgrundlaget. Kompendiet indeholder en kortfattet, overskuelig og letlæselig gennemgang af Konkurrence- og Markedsføringsretten. Kompendiet er inddelt i to dele. Den første del behandler konkurrenceretten og redegør bl.a. for reglerne om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og fusionsreglerne. Den anden del omhandler markedsføringsretten og gennemgår bl.a. reglerne om god markedsføringsskik, reklamereglerne, regler om prisforhold samt retsstridig markedsfortrængning. Kompendiets formål er at give de studerende et bedre overblik over pensum og sammenhængen mellem de forskellige emner inden for Konkurrence- og Markedsføringsretten. Af den grund vil det være et godt supplement og redskab til forståelsen af et ellers kompliceret retsområde. Kompendiet er først og fremmest rettet mod de juridiske uddannelser. Derudover vil kompendiet også kunne benyttes på handelshøjskoler samt på andre universitetsuddannelser end jurastudiet.

 • af Caroline Heide-Jørgensen
  587,95 - 727,95 kr.

  Bogen er baseret på Mogens Koktvedgaards Lærebog i konkurrenceret. Nu som før er formålet med bogen fortsat at tjene som lærebog ved kursusfagsundervisningen i Konkurrence- og Markedsføringsret ved jurastudiet ved Københavns Universitet. Denne tredje udgave af Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret er baseret på de tidligere udgaver af bogen. Der er foretaget en del ændringer og opdateringer i forhold til de tidligere udgaver, men bogens struktur og opbygning er bibeholdt. Bogen er søgt ført ajour til 1. juli 2017.IndholdsoversigtForordForord til 2. udgaveForord til 3. udgaveFørste hovedafsnit: RetsgrundlagetKapitel I. Retsområdets afgrænsning, udvikling og terminologiKapitel II. MarkedsføringslovgivningenKapitel III. EU’s konkurrencereglerKapitel IV. Dansk konkurrencelovgivningAndet hovedafsnit: Konkurrence- og Markedsføringsrettens hovedproblemerKapitel V. Adgangen til markedetKapitel VI. Kontakten med markedet: Handelspraksis, kommerciel kommunikation og reklameKapitel VII. PrisforholdKapitel VIII. Retsstridig markedsfortrængningDoms- og afgørelsesregisterStikordsregister

 • af Thomas Edward Scrutton
  327,95 - 437,95 kr.

 • af Mette Gade & Inge Kramer
  507,95 kr.

  Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis læseren ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den “virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Bogens teoretiske stofgennemgang illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger.Supplerende materiale findes på bogens webside www.trojka.dk Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.ERHVERVSRET finans, 3. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juni 2022Mette GadeInge Kramer

 • - Med kommentarer
  af Susanne Karstoft
  727,95 kr.

  Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemmelser, som implementerer e-handelsdirektivet, om end der også er »afstikkere« til andre regelsæt og retsområder. Der gives en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af e-handelsloven med udgangspunkt i e-handelsdirektivet, lovens forarbejder og praksis fra danske domstole og EU-Domstolen. Fremstillingen følger lovens systematik og er dels problemorienteret, dels knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt underhver enkelt paragraf. Det har kun i begrænset omfang været muligt at tage hensyn til materiale, som er fremkommet efter den 1. oktober 2020.

 • af Marshall Davis Ewell
  431,95 - 492,95 kr.

  This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work.This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • af Farahdilah Ghazali
  2.627,95 kr.

  The necessity for the fundamental practice of regulating fair competition in a globalized world cannot be overstated. This promotes innovation, productivity, and serves as a safeguard against monopolies that could stifle progress. Regulating Fair Competition Toward Sustainable Development Goals is an insightful and comprehensive exploration of the vital link between competition law and policy and the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). At its core, this book delves into the crucial role of fair competition in fostering innovation and driving economic growth. By encouraging corporations to continuously seek novel ideas and invest in research and development, fair competition paves the way for improved productivity and cost-effective production. Moreover, this legal framework stands as a bulwark against monopolies, which can suppress innovation, limit consumer choice, and escalate prices. The editors deftly elucidate the importance of competition law and policy in creating an open and fair marketplace that benefits consumers, businesses, and the environment. Bringing together a distinguished collection of academics and industry experts, this book delves into a broad spectrum of topics, including economy, environment, energy, technology, employment, business, and management. By examining various perspectives, the book offers a nuanced understanding of the implementations and limitations of competition law and policy in the context of sustainable development. This timely and significant volume caters to a diverse audience comprising academics, students, policy makers, and government and private research institutions. Furthermore, industry leaders and corporations will find valuable insights on how fair competition can foster sustainable development, making this book a must-read for those seeking to navigate the intersection of competition law and the SDGs.

 • af Information R. . . Management Association
  5.882,95 kr.

 • af Information R. . . Management Association
  5.882,95 kr.

 • af Information R. . . Management Association
  5.882,95 kr.

 • af Information R. . . Management Association
  5.882,95 kr.

 • af Elias Finley Johnson
  354,95 - 517,95 kr.

 • af Cathleen Hesselbarth
  808,95 kr.

  Die Globalisierung und die damit einhergehende Vernetzung der Märkte führt zu einem steigenden Wettbewerbsdruck für Unternehmen. Mit diesem Globalisierungseffekt geht ein Anstieg des juristischen Regelungsbedarfs einher, so dass die Unternehmen vor der Herausforderung stehen, die rechtlichen Blickwinkel sowohl in ihren strategischen als auch in ihren operativen Entscheidungen mit einzubeziehen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen haben strukturell bedingt meist keine eigene Rechtsabteilung oder juristisches Fachpersonal, auf die sie bei der Bearbeitung solcher Themen zurückgreifen können. Somit stehen Sie vor der Wahl, sich stetig rechtlich beraten zu lassen oder tragen das Risiko von Fehlern und möglichen Bußgeldern, was zu einer Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit führen kann. Die Unternehmen übertragen damit den steigenden wirtschaftlichen Druck auch auf den juristischen Sektor, der seine Dienstleistungen immer schneller und kostengünstiger anbieten muss. Gerade der juristische Bereich ist durch die Ressource Mensch geprägt, deren Kapazitäten endlich sind. Dr. Cathleen Hesselbarth zeigt, dass Legal-Tech-Anwendungen eine sinnvolle Ergänzung darstellen können, um den Zwiespalt zwischen begrenzten Ressourcen und immer schneller benötigten Informationen zu verringern und schafft gleichzeitig eine fachübergreifende Verbindung zwischen Wirtschaft und Recht.

 • af Johnny Elias Rivera
  152,95 kr.

  Libro conceptual para el Derecho Mercantil, Comercial en Puerto Rico

 • af David Kaser
  932,95 - 1.137,95 kr.

  This book is a volume in the Penn Press Anniversary Collection. To mark its 125th anniversary in 2015, the University of Pennsylvania Press rereleased more than 1,100 titles from Penn Press's distinguished backlist from 1899-1999 that had fallen out of print. Spanning an entire century, the Anniversary Collection offers peer-reviewed scholarship in a wide range of subject areas.

 • af N. Kochan
  567,95 kr.

  The dangers of involvement in corruption need to be embedded in corporate strategy. Companies' response to these dangers must also be reflected in their practices, particularly if operating outside its own borders. This book guides managers through the complexity of bribery issues with advice on how to implement anti-corruption strategies.

 • af Angelos Kornilakis
  957,95 kr.

  The work deals with Digital Commons. These are a case of the new organizational forms developed in the realm of digital economy and fall under the notion of "Network Enterprise", substituting the classical hierarchical forms of firms with horizontal cooperation between independent agents.They are hybrid forms of organization, which reject both markets and hierarchies, as the two mainstream organizational modes of conventional economics. They are based on individual autonomy combined with egalitarian cooperative mechanisms, trying to reap the best of the organizational structure of firms without sacrificing individual autonomy.

 • af Stables Gordon
  227,95 kr.

  Gordon Stables, a prolific Scottish creator and adventurer, takes readers on an awesome adventure in "Wild Adventures spherical the Pole." This gripping narrative transports readers to a long way reaches of the Arctic, immersing them within the perilous and charming international of polar exploration. Stables' work paints a bright photograph of the intense conditions, breathtaking landscapes, and the relentless demanding situations confronted with the aid of explorers in their quest to conquer the frozen frontiers. His writing displays a deep appreciation for the indomitable human spirit and the joys of venturing into uncharted territory. "Wild Adventures spherical the Pole" is a thrilling journey, characterised by way of its descriptive prowess and Stables' profound know-how of the seafaring life. His stories as a naval officer lend authenticity to his maritime narratives, permitting readers to experience the bone-chilling Arctic winds and the experience of exhilaration that incorporates the quest for discovery. Stables' narratives aren't just memories of exploration but also moral classes approximately courage, camaraderie, and the significance of perseverance in the face of adversity. This book serves as a testomony to his storytelling mastery and his capability to transport readers into the heart of the Arctic, wherein the pursuit of information and journey turns into a metaphor for the unquenchable human thirst for exploration and discovery.

 • af Karina Champion
  787,95 kr.

  This book is designed to provide practitioners with an accessible, practical guide to the legal, commercial and technical aspects of factoring and other forms of invoice financing. Offering a comprehensive survey of the various different kinds of facilities available in the market, the mechanics of a factoring agreement (including standard terms, accounting practices and securities) and an explanation of the key legal concepts at play in the arena of invoice financing, this hands-on book will prove an invaluable addition to the arsenal of both the established and the newly-fledged practitioner.ABOUT THE AUTHORKarina Champion is a member of Oriel Chambers in Liverpool and the Chair of its Commercial, Chancery and Insolvency Team. She was called to the Bar of England and Wales in 2005, having obtained a degree in Classics from Exeter College, Oxford in 2003 and a Post-Graduate Diploma in Law from The College of Law in 2004. She has over 18 years' experience of representing factoring companies in relation to all aspects of invoice financing litigation and she is considered an expert in her field.CONTENTSChapter One - FactoringThe Traditional ModelVariations and HybridsCHOCC/CHOCSChapter Two - The Factoring AgreementChapter Three - Charges and FeesChapter Four - Accounting PracticesChapter Five - SecuritiesGuarantees and IndemnitiesDebenturesChapter Six - AssignmentLegal AssignmentEquitable AssignmentRestrictions on AssignmentThe Importance of Notice of AssignmentChapter Seven - Defences of the CustomerSet-OffChapter Eight - LitigationGuarantorsNotice of AssignmentQuantificationDischarge of Customer

 • af Rafael Badell Madrid
  447,95 kr.

  Este Tomo IV del LIBRO HOMENAJE AL DOCTOR HUMBERTO ROMERO-MUCI, editado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Asociación venezolana de Derecho Tributario y la Editorial Jurídica venezolana, contine los aportes sobre Derecho mercantil, derecho constitucional, derecho laboral, derecho marítimo, derechos culturales escritos por José Antonio Muci Borjas, José Getulio Salaverría Lander y Salvador R. Yannuzzi, Inés Parra W., Alejandro Silva Ortiz, Geraldine D'Empaire De Sosa y Arnoldo José Troconis Herrera, Fulvio Italiani y Giancarlo Carrazza, Pedro Rafael Rondón Haaz, Edgar Darío Núñez Alcántara, Álvaro Badell Madrid, Pedro Alberto Perera Riera, José Gregorio Torrealba R., James-Otis Rodner S., Jesús María Casal, Margarita Escudero , María Amparo Grau, Juan M. Raffalli A., Humberto Villasmil Prieto y César Augusto Carballo Mena, Victorino Márquez Ferrer, Luis Cova Arria, Andrés Felipe Guevara Basurco y Alberto Blanco-Uribe Quintero.

 • af Michael Kawalla
  853,95 kr.

  Der Erwerb eines Unternehmens im Krisen- oder Insolvenzumfeld stellt die beteiligten Parteien regelmäßig vor eine Vielzahl rechtlicher Probleme und Risiken, insbesondere im Vergleich zu einer regulären Unternehmenstransaktion. Ziel dieser Arbeit ist es, derartige Probleme und Risiken zu beleuchten und die unterschiedlichen Transaktionsinstrumente in Deutschland und Italien auf ihre Tauglichkeit für den Erwerb in einem Krisen- oder Insolvenzumfeld zu untersuchen. Darüber hinaus nimmt die Bearbeitung eine Darstellung der neuesten Änderungen aufgrund der Restrukturierungsrichtlinie der EU zu präventiven Sanierungsmaßnahmen vor.

 • af Vasiliy Gutsulyak
  1.082,95 - 1.262,95 kr.

 • af Joseph Kay
  492,95 - 562,95 kr.

 • af Eli Richard Shipp
  187,95 - 337,95 kr.

 • af Francis Marion Burdick
  327,95 - 437,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.