Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Obstetrik og gynækologi

Her finder du spændende bøger om Obstetrik og gynækologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 774 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Anja Bay metoden
  af Anja Bay
  137,95 - 213,95 kr.

  Smertefri fødsel af Anja Bay giver dig konkrete fødeteknikker til en aktiv fødsel uden angst og med meget mindre smerte – hvis nogen overhovedet. Uanset om du skal være mor for første gang, eller du har prøvet det før, vil disse fødeteknikker hjælpe dig til at komme styrket og bevidst igennem fødslen. Metoden er udviklet med skarpt fokus, på hvordan du kontrollerer smerten eller endda helt fjerner den, og den kan læres af alle. Bogen guider dig igennem et femtrins-hjemmekursus, der består af kombinationsafspændinger, laborovejrtrækning, fokusvisualisering, presseteknik og sidst men ikke mindst, kroppens eget apotek, der lærer dig om kroppens hormoner, og hvordan du påvirker dem.

 • af Lene Skou Jensen
  187,95 - 237,95 kr.

  Politikens graviditetsbog er det mest omfattende danske opslagsværk om graviditet og fødsel. Bogen rummer den nyeste viden om graviditetens og fødslens forløb. Den fortæller om din hverdag som gravid, om hvordan fødslen foregår, og hvordan I får den bedste start som nye forældre.

 • - En guide til at finde fred i en hektisk verden
  af Mark Williams & Danny Penman
  270,95 kr.

  Mindfulness fokuserer på, hvordan man opnår glæde og indre ro. Bogens fokus er præcis på, hvordan man kan hjælpe sig selv til at fremme livsglæde og selvtillid og dermed reducere angst, stress og uro. Meditationerne udgør kernen i mindfulness, og det er muligt at lære de enkle mindfulness-meditationer ved blot ved at sætte lidt tid af hver dag. Du vil blive overrasket over, hvor hurtigt du kan hjælpe dig selv til igen kan få kontrol over dit liv og finde fred i en hektisk verden. Bogen indeholder en cd med guidede meditationer.

 • - Det raske og det syge nyfødte barn
  af Birgit Peitersen, Ole Pryds & Mette Arrøe
  333,94 kr.

  Neonatologi - Det raske og det syge nyfødte barn er en lærebog og en håndbog til sundhedspersonale på neonatalafdelinger, fødeafdelinger og barselgange. Bogens første kapitler handler om fosterudviklingen, fødslen - den normale såvel som den komplicerede - om præmature og intrauterint væksthæmmede børn og om undersøgelse og ernæring af såvel det raske som det syge nyfødte barn. Herefter følger beskrivelser af en række sygelige tilstande og medfødte lidelser hos barnet med fokus på symptomer, diagnose, behandling og prognose for barnet. Denne 3. udgave af bogen er gennemrevideret og tilpasset de seneste ændringer på området. Der er kommet nye illustrative tegninger og fotos til, som letter forståelsen og gør indlæringen nemmere. Bogen er som tidligere forsynet med et afsnit om lægemidler til nyfødte, ordforklaringer og et omfattende register, som gør bogen brugervenlig. Birgit Peitersen og Ole Pryds er overlæger på Hvidovre Hospitals børneafdeling og Mette Arrøe er speciallæge i pædiatri og neonatologi. Alle tre forfattere har mange års erfaring i arbejdet med nyfødte børn.

 • af Steen Stender, Karl Møller Bek, Bent Ottesen, mfl.
  487,95 kr.

  Ars pariendi – håndgreb og akut behandling ved fødsler er en tværfaglig og praktisk orienteret obstetrisk lærebog om håndteringen af det normale og det komplicerede fødselsforløb. Bogen gennemgår i kortfattet form og med mange tegninger og fotos relevante håndgreb og procedurer samt understøtter klinisk beslutningstagning.Bogens indhold baserer sig i videst mulig udstrækning på eksisterende evidens for god klinisk praksis i Skandinavien. Denne 2. udgave er en gennemgribende revision af tekst og illustrationer og er suppleret med nye selvstændige kapitler om Hjemmefødsel, Dystoci, CTGovervågning og Præterm fødsel.Forståelsen for, hvornår man skal og ikke skal intervenere i fødselsforløbet, er altafgørende på en fødestue. Visse akutte hændelser indtræder så hyppigt på fødestuen, at man som studerende, uddannelsessøgende eller sundhedsprofessionel kan opnå viden og erfaring gennem klinisk praksis. Andre akutte hændelser indtræder derimod så sjældent, at det er vanskeligt alene gennem arbejdet på fødestuen at opøve en praksisbaseret rutine i håndteringen heraf. Ars pariendi – håndgreb og akut behandling ved fødsler dækker således et behov for en kortfattet og let tilgængelig lærebog, som guider sundhedsprofessionelle i beslutninger, håndgreb og teamsamarbejde på og omkring en fødestue. Bogen kan også bruges som opslagsbog i den akutte situation.Forfatterne er primært læger i gynækologi og obstetrik samt jordemødre fra forskellige fødesteder og jordemoderuddannelsen i Danmark. Enkelte kapitler inddrager forfattere fra andre specialer som fx anæstesiologi og klinisk biokemi. Målgruppen er først og fremmest yngre læger under speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik, speciallæger med vagt på fødegang, jordemødre og jordemoderstuderende samt sygeplejersker ansat på svangre- og barselsafsnit. Bogen kan også have interesse for læger indenfor andre specialer, som indgår i samarbejdet omkring behandling af gravide og fødende.

 • af Peter Damm, Poul Videbech, Morten Hanefeld Dziegiel, mfl.
  557,95 kr.

  Obstetrik - en grundbog er en helt ny lærebog i faget obstetrik. Den afløser den tidligere lærebog Obstetrik. Tekstens grundlag er dels målbeskrivelser fra de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter, dels Sandbjerg guidelines og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Hensigten har været at skabe en indlæringsvenlig og tidssvarende lærebog, der modsvarer et ønske om en afgrænset, men dækkende lærebog på dansk. Målgruppen er primært medicinstuderende, jordemoderstuderende og alment praktiserende læger.

 • af Anne-Marie Gerdes, Hans Jørn J. Kolmos, Ole Mogensen, mfl.
  557,95 kr.

  Gynækologi er en pædagogisk opbygget lærebog, som dækker spektret af gynækologiske sygdomme med grundig redegørelse for diagnostik, behandling og vejledning. Forfatterne er alle undervisnings- og forskningsaktive og er således opdaterede med hensyn til den nyeste faglige viden og udviklingen af specialet.I denne 4. udgave af Gynækologi er teksten og billedmaterialet udvidet og opdateret, så både specialets udvikling og den kliniske hverdag afspejles bedst muligt. Der er tilføjet tre nye kapitler - Ungdomsgynækologi, Onkogenetik og Adipositas - som omhandler vigtige og aktuelle problemstillinger inden for faget. Kapitlet Blødning i den tidlige graviditet var tidligere en del af den obstetriske lærebog, men er, i overensstemmelse med klinisk praksis, nu en del af denne bog. Redaktionens mål har været at bevare en samlet lærebog i gynækologi på et højt fagligt og evidensbaseret niveau. Målgruppen er først og fremmest de medicinstuderende, men bogen er også et godt udgangspunkt for yngre læger under uddannelse i specialerne gynækologi og obstetrik samt almen medicin, ligesom den er velegnet som opslagsværk for praktiserende læger.Som noget helt nyt suppleres lærebogen nu af over 20 videoer, der præsenterer emner, der spænder fra almindelig gynækologisk undersøgelse, over kolposkopi til laparoskopi og egentlige operative indgreb. Se videoerne på bogens hjemmeside www.gynaekologi.munksgaarddanmark.dk eller via tags i bogen, som kan scannes med en mobiltelefon.

 • - når kroppen siger nej
  af Else Skytte Christensen
  244,95 kr.

  Vaginisme er en ufrivillig muskelsammentrækning i bækkenbunden. Det er en lidelse, som ofte er forbundet med skam og manglende viden. Denne bog tilbyder hjælp og indsigt.Lider du af vaginisme, er du ramt på en særlig del af din krop; du kan ikke have samleje, bruge tampon m.m. Dermed kan lidelsen også ramme dit selvværd og dit forhold til det modsatte køn.Blufærdighed og tabuer gør samtidig, at alt for kvinder søger hjælp for lidelsen. I stedet vælger de typisk at leve med lidelsen, indtil drømme om børn trænger sig på. For hvordan skal man blive gravid, når ikke bare sex – men også kunstig befrugtning – føles som et overgreb?Gynækolog Else Skytte Christensen har i 20 år behandlet kvinder med vaginisme og har nu samlet sin viden i denne bog. Hendes erfaring er, at vaginismen ikke kun påvirker kvindens sexliv, men hele hendes selvværd og relationerne til det modsatte køn. Der er derfor god grund til at behandle sin vaginisme så tidligt som muligt.Bogen indeholder grundig information om tilstanden og dens mulige årsager. Hertil kommer en række cases, konkrete råd og trin for trin-øvelser, som man kan lave både alene eller sammen med sin partner for at mindske vaginismen og måske endda blive den kvit.Else Skytte Christensen er speciallæge i obstetrik og gynækologi. Hun har arbejdet på hospitaler landet over og havde i 20 år egen gynækologisk praksis. Hun er i dag pensioneret, men arbejder frivilligt på Psykiatri Fondens telefonlinje.

 • af Louise Newson
  171,95 kr.

  The Sunday Times bestseller, 'The Definitive Guide to the Perimenopause and Menopause' by Dr Louise Newson is a comprehensive guide on the journey of women's health. Published in 2023 by Hodder & Stoughton, this book is a must-read for anyone seeking to understand the intricacies of these significant phases of a woman's life. Dr Newson, a renowned expert in the field, brilliantly navigates the reader through the myriad of changes and challenges that occur during perimenopause and menopause. This book is not just informative but empowering, enabling women to take control of their health and wellbeing. With its up-to-date research and practical advice, it has quickly become an essential resource in women's health literature. Published by Hodder & Stoughton, this book is a testament to their commitment to publishing works that inform, educate, and empower their readers.

 •  
  397,95 kr.

  Føtalmedicinsk og gynækologisk ultralydsscanning henvender sig til sygeplejersker, jordemødre og læger, der i det daglige foretager ultralydsscanninger af gravide, herunder nakkefoldskanning, misdannelsesscanning, vægtscanning og Doppler flow-bestemmelser. To kapitler gennemgår desuden ultralydsscanning af uterus og ovarier hos ikke gravide kvinder. Bogen er dels en lærebog, dels en opslagsbog for personale under uddannelse inden for obstetrisk ultralydskanning.

 • af Lawrence Impey & Tim Child
  529,95 kr.

  FADL’s Forlags 3. danske udgave af Lawrence Impeys populære engelske lærebog i obstetrik og gynækologi, "Obstetrics and Gynaecology", er gennemgribende revideret og tilpasset danske forhold. Dette har medført, at der er udeladt enkelte afsnit og tilføjet andre i forhold til den engelske original. Bogen har en enkelt og overskuelig opbygning samt en pædagogisk tilgang til faget med konsekvent opbygning af tekstafsnit, overskuelige bokse og mange illustrationer. Dette gør bogen særligt velegnet til repetition før eksamen for den medicinstuderende.Bogen er primært rettet mod netop medicinstuderende, men er også velegnet som et hurtigt og tilgængeligt opslagsværk for andre sundhedsprofessionelle, så som jordemødre, jordemoderstuderende, sundhedsplejersker og sygeplejersker, som tager sig af gravide og gynækologiske patienter. Obstetrik og gynækologi præges af lokale traditioner og af landets lovgivning, især på områder som reproduktion og svangreomsorg. På hospitalerne kan udredning og behandlingsstrategier inden for bogens emner variere fra afdeling til afdeling. Derfor kan bogen med fordel suppleres af guidelines, lokale instrukser og andre lærebøger. For den interesserede læser er der enkelte henvisninger til guidelines fra DSOG (www.dsog.dk), som løbende revideres og opdateres. Der er bibeholdt flere af de engelske termer, da mange af de dagligt anvendte forkortelser, især inden for obstetrik (f.eks. IUGR, SGA, FHR), er engelske forkortelser, og kendskab til engelsk terminologi er påkrævet ved litteratursøgning.Tilhørende denne 3. udgave er et gynækologisk og obstetrisk journalkoncept. Disse opridser de vigtigste emner til den gynækologiske og obstetriske undersøgelse, og de er velegnet til en fast plads i kittellommen.Oversættelsen og bearbejdelsen til danske forhold er udført af: Lisbeth Nilas, professor, dr.med. ved Københavns Universitet, Overlæge ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital.Tom Weber, obstetrisk overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital siden 1985. Dr.med. fra Københavns Universitet og censor i gynækologi og obstetrik ved de danske universiteter.Pernille Fog Svendsen, speciallæge i Gynækologi og obstetrik, dr.med. ved Københavns Universitet. Afdelingslæge på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital.Kristine Juul Hare, overlæge ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital, ph.d. fra Københavns Universitet 2010.

 • af Anne Gjesing Høj Eggers, Iben Katinka Greiber, Mette Elkjær Madsen, mfl.
  397,95 kr.

  NY KITTELBOG OM AKUTTE GYNÆKOLOGISKE OG OBSTETRISKE TILSTANDEDenne bog giver et fokuseret overblik over de akutte tilstande i gynækologien og obstetrikken, med vægtning af diagnostik, behandling og praktiske håndgreb. Bogen henvender sig især til medicinstuderende, yngre læger og andre der skal beskæftige sig med det gynækologiske og obstetriske speciale.I bogen findes en kort introduktion til de enkelte emner for at læseren kan blive bekendt med baggrund og patologi. Det endelige mål er at give en nem tilgang til konkret problemhåndtering og forslag til behandlingsregimer. Derudover gennemgås de hyppigste procedurer, så novicen er rustet til de forskellige akutte situationer, der kan opstå på en vagt i gynækologien og obstetrikken.Alle kapitler er gennemlæst og revideret af speciallæger og specialister med særlig interesse eller ekspertise indenfor gynækologi og obstetrik.

 • - grundbog til sygeplejefaget
  af Maja Worm Frandsen, Ninna Sønderby & Cathrine Smidt
  207,95 kr.

  Gynækologi og obstetrik – en grundbog er en lærebog målrettet sygeplejersker med interesse for gynækologi og obstetrik.Bogen kan anvendes som grundbog i gynækologi og obstetrik på sygeplejestudiet samt som opslagsværk og redskab i den kliniske hverdag.Bogen er opbygget i tre overordnede dele: Gynækologi, obstetrik og barsel. Disse dele er skrevet med et sygeplejefagligt fokus på sygdomslære og behandling. Derudover er der inden for hver del praktisk orienterede kapitler med håndgribelige redskaber til brug i den kliniske hverdag som sygeplejerske. Bogen indeholder desuden et kapitel omhandlende etiske og juridiske problemstillinger, man som sygeplejerske og fagpersonale møder, når man behandler patienter i gynækologisk og obstetrisk regi.Bogen er således opbygget som en både teoretisk og praktisk anvendelig grundbog, der giver læseren en fagligt velfunderet og pædagogisk indføring i gynækologi og obstetrik.Bogen er en del af FADL’s Forlags serie af undervisningsbøger til professionsbachelorer.

 • - To søstres fortælling om brystkræft
  af Josina Bergsøe & Josephine Bergsøe – fortalt til Britt Nørbak
  287,95 kr.

  En livsbekræftende bog om søstrene Josina og Josephine Bergsøe, der begge har brystkræft. De har valgt at være skaldede og ikke skjule, at de får kemo, og de bruger humor til at komme igennem sygdomsforløbet. Hvordan fortæller man sine børn, at man har brystkræft? Hvad sker der med sexlivet, når man får kemoterapi? Hvordan føles en kræftsygdom for de pårørende? Hvad er kemohjerne? Og hvordan bevarer man sit selvværd og sin selvtillid, når man er skaldet og mangler et bryst?Søstrene Josina og Josephine Bergsøe fik i 2010 konstateret brystkræft med blot en måneds mellemrum. Deres mission med bogen her er at sætte fokus på de mange tabuer, der følger med brystkræft.Det er fint at vide, hvor man kan købe en paryk, men hvad hvis man ikke ønsker at gå med paryk? Hvordan kommer man så til at se ud? Hvordan tackler man dødsangst, familieliv og karriere, når man konstant er på hospitalet? Det og meget andet giver de deres bud på i en åben og anderledes bog om brystkræft, fyldt med fotos af deres skaldede isser, bryster – og mangel på samme.

 • af Karen Kleiman
  182,95 kr.

  Over 90 percent of new mothers will have scary, intrusive thoughts about their baby and themselves. What if I drop him? What if I snap and hurt my baby? Mothering is so hard--I don't know if I really want to do this anymore. Gosh, I'm so terrible for thinking that! Yet for too many mothers, those thoughts remain secret, hidden away in a place of shame that can quickly grow into anxiety, postpartum depression, and even self-harm. But here's the good news: you CAN feel better!Author Karen Kleiman--coauthor of the seminal book This Isn't What I Expected and founder of the acclaimed Postpartum Stress Center--comes to the aid of new mothers everywhere with a groundbreaking new source of hope, compassion, and expert help. Good Moms Have Scary Thoughts is packed with world-class guidance, simple exercises, and nearly 50 stigma-busting cartoons from the viral #speakthesecret campaign that help new moms validate their feelings, share their fears, and start feeling better. Lighthearted yet serious, warm yet not sugary, and perfectly portioned for busy moms with full plates, Good Moms Have Scary Thoughts is the go-to resource for moms, partners, and families everywhere who need help with this difficult period.

 • af Ulrikka Nygaard, Kjeld Schmiegelow & Nadja Vissing
  917,95 kr.

  OBS! UDKOMMER I FØRSTE KVARTAL AF 2024!

 • af Christoph C. Lees
  1.354,95 kr.

 • af Harry Sturgeon Crossen
  351,95 - 522,95 kr.

 • af Donald R. Coustan
  534,95 kr.

  Pregnancy complicated by preexisting diabetes can be managed through expert protocols and patient partnerships. Based on the new American Diabetes Association recommendations, this revised edition widely expands on the fourth edition. Topics include: pre-pregnancy counseling, contraception, psychological impact, morning sickness, nutritional management, insulin, diagnostic testing and surveillance, gestational diabetes, neonatal care of infants, and postpartum follow-up.

 • af Harry Sturgeon Crossen
  376,95 - 437,95 kr.

 • - Theoretical and Clinical for the Student and Practitioner
  af Robert Barnes
  389,95 - 532,95 kr.

  In Two Volumes. Other ISBNs In This Set Include: 1432511351. This scarce antiquarian book is included in our special Legacy Reprint Series. In the interest of creating a more extensive selection of rare historical book reprints, we have chosen to reproduce this title even though it may possibly have occasional imperfections such as missing and blurred pages, missing text, poor pictures, markings, dark backgrounds and other reproduction issues beyond our control. Because this work is culturally important, we have made it available as a part of our commitment to protecting, preserving and promoting the world's literature.

 • af Anika Banerjee
  253,95 kr.

  Nature's "Symphony of Behavior" In ecology, the concept of the "Symphony of Behavior" describes the complex relationships between the various organisms and environments in nature. These relationships are typically complex and stable, and they can be affected by a number of factors. The concept of the "Symphony of Behavior" was developed in the 1950s by German ecologist Hermann Ritter. Ritter compared the relationships between organisms and environments in nature to symphonies in music. Just as symphonies in music are composed of a variety of musical instruments, which together create a balanced and stable sound, so too in the "Symphony of Behavior" do a variety of organisms and environments together create a balanced and stable ecosystem.¿¿¿¿¿¿¿¿ "¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿"¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, "¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿" ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿."¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿" ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 1950 ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿. ¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, "¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿"¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

 • af James Owen (University of Leeds) Drife
  347,95 - 791,95 kr.

 • af Debabrata Barmon
  1.686,95 kr.

 • af Jean-Bernard Dubuisson
  1.190,95 kr.

 • af Vasfiye Bayram De¿er
  1.004,95 kr.

  Discover fresh insights and confront emerging challenges in the world of midwifery with Midwifery - New Perspectives and Challenges. This edited volume delves into the evolving landscape of midwifery, offering a comprehensive exploration of contemporary issues, practices, and perspectives shaping this vital field. From the latest advancements in maternal care to the evolving role of midwives in today¿s healthcare system, this book brings together a diverse range of voices and expertise to illuminate the transformative potential of midwifery. Whether you are a seasoned practitioner or a newcomer to the field, this collection provides a thought-provoking journey into the heart of modern midwifery.

 • af Eva Wagner
  216,95 kr.

  Restoration ecology is a fascinating field that focuses on restoring damaged ecosystems to their original state or improving their ecological functioning. In this subchapter, we will delve into the fundamentals of restoration ecology, exploring the key concepts and techniques used in this discipline.At its core, restoration ecology aims to reverse the negative impacts of human activities on the environment. It recognizes that humans have had a profound influence on ecosystems worldwide, leading to habitat destruction, pollution, and the loss of biodiversity. Restoration ecology seeks to mitigate these impacts by implementing practices that promote the recovery and resilience of ecosystems.One of the fundamental principles of restoration ecology is the importance of understanding the historical context of an ecosystem. By studying the pre-disturbance state of an ecosystem, ecologists can gain insights into its original structure, composition, and functions. This knowledge serves as a blueprint for restoration efforts, helping to guide the selection of appropriate techniques and species.Another crucial concept in restoration ecology is the idea of successional dynamics. Ecological succession refers to the process by which ecosystems change and develop over time. Understanding these dynamics allows restoration ecologists to predict how ecosystems will respond to restoration interventions and design strategies that facilitate the desired trajectory.Restoration ecologists employ a range of techniques to restore damaged ecosystems. These techniques can include removing invasive species, reintroducing native plants and animals, and implementing habitat management practices. Additionally, the use of innovative technologies, such as genetic engineering and assisted migration, are being explored to enhance restoration outcomes.It is important to note that restoration ecology is not a one-size-fits-all approach. Ecosystems vary greatly in their characteristics and the degree of damage they have experienced. Consequently, restoration strategies need to be tailored to the specific needs and challenges of each ecosystem.As students interested in ecology, understanding restoration ecology is crucial for several reasons. Firstly, it provides insight into the impacts of human activities on the environment and offers potential solutions to mitigate these impacts. Secondly, restoration ecology offers opportunities for hands-on involvement in ecological restoration projects, allowing students to contribute to real-world conservation efforts. Lastly, understanding restoration ecology can inspire innovative thinking and problem-solving skills, as students explore ways to restore and protect ecosystems in the face of global environmental challenges.

 • af Helaine Selin
  1.428,95 - 1.671,95 kr.

  This second edition of Helaine Selin's successful Parenting Across Cultures comes at a time where interest in parenting has increased across the world as a result of the COVID pandemic, as parents and children were put into different and often challenging conditions. This new edition, like the first, contains chapters from countries in Asia, Africa, and South America as well as from indigenous cultures of several Western countries. The chapters were revised to include new research in the post-pandemic world. They show that there is a strong connection between culture and parenting: there are differences in affection and distance, harshness and repression, and acceptance and criticism. Some parents insist on obedience; others are concerned with individual development.  This clearly differs from parent to parent, but there is just as clearly a connection to culture, which these chapters explore. In addition to the chapters on individual countries, the second edition includes a section on the pandemic, as well as new research on parenting and technology, gender, religion, adoption, step parenting, divorce, single parents, racism, gay parents, disabilities, autism, eating habits, transgender, attachment, migration, bullying, and refugee resettlement.

 • af Homer Irvin Ostrom
  287,95 - 369,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.