Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Traumer og chok

Her finder du spændende bøger om Traumer og chok. Nedenfor er et flot udvalg af over 305 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som PTSD.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bessel Van Der Kolk
  237,95 - 356,95 kr.

  Bessel van der Kolk er en af verdens førende specialister inden for traumebehandling. I denne grundige gennemgang af emnet viser van der Kolk på baggrund af den nyeste forskning på området hvordan traumer rent faktisk forandrer krop og hjerne på en måde, der kompromitterer ofrenes evne til at føle glæde og engagement, udøve selvkontrol og føle tillid.Han undersøger innovative behandlingsmuligheder – fra neurofeedback og meditation til sport, drama og yoga – og viser nye veje til helbredelse af hjernen. NEW YORK TIMES BESTSELLER

 • - beretninger om det ubærlige
  af Anette Holmgren
  265,95 kr.

  Denne bog taler i almindeligt sprog om det, som kan synes umuligt at fortælle. Den tilbyder et ståsted, hvorfra det er muligt for alle at tale om traumer. Dens budskab er, at kun sproget kan give volden den nødvendige modstand, fordi ordet både afslører og heler det ubærlige. Komplekse traumers psykologi er beretningen om magt og vold og om menneskelig tragedie og smerte. Men det er også beretningen om modstand, om betydningsfulde værdier og om overlevelse.

 • - En håndbog for terapeuter
  af Linda Burlan Sørensen
  377,95 kr.

  Om bogenStress er blevet et livsvilkår for alt for mange mennesker. Hidtil har behandlingen af stress mest fokuseret på adfærdsændringer og på at tale om og lægge mærke til enhver tanke, følelse og fornemmelse. Men ifølge den metakognitive teori er det netop det overdrevne selvfokus, der skaber stressproblemerne. De mange grublerier og bekymringer er den reelle årsag til stress.”Stressbehandling med metakognitiv terapi” giver terapeuter og andre der arbejder med stressbehandling en indføring i teorien og viser, hvordan terapiformen kan bruges konkret i forbindelse med stressramte. Læseren bliver inviteret med ind i terapilokalet og lærer, hvordan metodens øvelser og teknikker bruges, hvad behandleren skal huske, og hvilke spørgsmål der er vigtige at stille. Bogen giver gavnlig viden til såvel behandlere, stressramte og pårørende.Om forfatterenLinda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog siden 2006 og specialist i psykoterapi, supervision og metakognitiv terapi. Hun er indehaver af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder behandling, fagkurser, uddannelser og supervision.

 • - traumer, tilknytning og psykisk sygdom
  af Lars J. Sørensen
  296,95 kr.

  Chokerende oplevelser kan komme til at danne grundlag for livslange traumer og udvikle sig til psykisk sygdom. Bogen fokuserer på personlighedsforstyrrelsen borderline. Forfatteren beskriver, hvad der karakteriserer en virksom choktraumeterapi, og dokumenterer, hvordan traumatisering og sygdom kan undgås og behandles. Bogens detaljerigdom både i forhold til teori, behandling og illustrative eksempler gør den til en vigtig psykologisk fagbog for behandlere. Desuden kan mennesker, der er belastet af chokerende og traumatiske hændelser, samt disses pårørende, hente viden og metoder til at komme videre. Lars J. Sørensen er cand.psych. og supervisor i psykoterapi og har i 1979-2015 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland.

 • af Gabor Maté
  173,95 kr.

 • - Narrativ behandling af traumatiske oplevelser
  af Michael White, Amani Al-Jamal, Bilal Hassounnh, mfl.
  264,95 - 270,95 kr.

  Denne vidtfavnende, kloge og praksisbaserede bog viser, hvordan man i praksis kan benytte narrative ideer i traumebehandling af voksne, par og/eller børn. Bogens bidrag er hentet fra hele verden og dens fokus er, at ingen mennesker er passive modtagere af svigt, overgreb, tortur eller andre former for traumatiserende handlinger; mennesker vil altid møde traumatiserende begivenheder med en modhandling.Bogen viser, hvordan terapeutisk arbejde med traumatiserede mennesker i væsentlig grad handler om genetablering af personens relation til sig selv og fornemmelse af sig selv i lyset af de traumatiske oplevelser. Bl.a. bidrager den australske terapeut Michael White, der mere end nogen anden har sat sig for at koble hukommelsesteori, udviklingspsykologi og terapeutiske metoder til en praksis, der med uendelig respekt for menneskers viden og færdigheder i relation til deres eget liv kan hjælpe mennesker fri af de traumatiske oplevelsers fortsatte negative indflydelse på deres liv.

 • - ACT med traumer
  af Anne Agerbo
  347,95 kr.

  Mange mennesker har haft traumatisk oplevelser og lever i dag med symptomerne efter dem. Bogen viser, hvordan man kan leve et godt og meningsfuldt liv med symptomerne – hvordan lidelse og lykke kan eksistere samtidig.Det handler ikke om at fjerne traumesymptomerne. Vi skal derimod lære at leve et lykkeligt liv med dem. Grundlæggende handler det om at gøre op med forestillingen om, at lidelse udelukker lykke. De to ting kan godt gå hånd i hånd, når vi kigger nærmere på: Hvilke værdier skal forme overleverens liv? Der skal ikke fjernes eller fikses, det drejer sig derimod om at skabe mening og livskraft. Terapien skal handle om livet fremadrettet. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) præsenteres som den fleksible tilgang, der kan hjælpe overleveren med at skabe mening og livskraft.Bogen præsenterer en ny tilgang til traumesymptomer. Den viser, hvordan symptomerne kan påvirke både individet, familier i flere generationer og hele samfund. Psykolog og forfatter Anne Agerbo tager udgangspunkt i samtaler med sin farfar – en dansk politi­mand, der tilbage i 1944 var KZ-fange.Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og alle andre, der møder folk med traumer i deres professionelle virke. Den kan også bruges som selvhjælpsbog af folk, der ønsker at blive klogere på egne traumer, og hvordan man kan arbejde med dem.Anne Agerbo er privat­praktiserende psykolog. Hun ejer firmaet Act in Life og videns­fællesskabet traumeviden.dk. Hun har en omfattende erfaring inden for supervision, undervisning, coaching og terapi og arbejder med ACT med inddragelse af mindfulness, storytelling og narrative elementer.

 • - En håndbog for terapeuter
  af Linda Burlan Sørensen
  307,95 - 417,95 kr.

  LÆR AT SKABE METAKOGNITIVE GRUPPEFORLØB"Gruppeforløb med metakognitiv terapi" henvender sig til fagpersoner med kendskab til metakognitiv terapi. Bogen er tænkt som en hjælp eller inspiration til terapeuten, der ønsker at strukturere et færdigt gruppeforløb inden for metoden. Undervejs i bogen får terapeuten huskelister, refleksioner over fordele og ulemper ved gruppeforløb samt en guide til, hvordan et forløb på seks sessioner kan struktureres. Med gruppeforløb kan man som terapeut nå endnu flere mennesker, som har brug for hjælp, og samtidig få nye perspektiver på sit fag.TIDENS NYE TERAPIMETODEDen metakognitive terapi er en del af den tredje bølge af kognitive terapier. Inden for metoden fokuserer man på selvstyring af tankeprocesser frem for tankernes indhold. Metoden er specielt velegnet til behandling af forskellige former for angstlidelser som for eksempel generaliseret angst, social angst og OCD samt depression og stress. Den metakognitive metode er ikke bare en skånsom og effektiv metode i individuelle klientforløb. Den egner sig også til grupper, hvor metoden kan bruges på tværs af psykiske problematikker. Deltagerne træder ind i et læringsrum og lærer at overføre metoden til deres eget liv – ikke kun ud fra deres egen historie, men også ved at se andre deltageres problemstillinger. Hver session indeholder en køreplan til terapeuten med:- En oversigt over sessionens temaer- Forslag til, hvordan man bedst introducerer vigtige begreber til deltagerne- Øvelser- Arbejdsark til deltagerneOM FORFATTERENLinda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og supervision. I årene 2014-2015 uddannede hun sig i metakognitiv terapi ved MCT Institute i Manchester. Siden har hun løbende videreuddannet sig. Hun er indehaver af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder metakognitiv terapi samt kurser, uddannelser og supervision for fagpersoner. Derudover er Linda Burlan Sørensen forfatter til bøgerne "Fængslende tanker – kontrollér tankemylderet med metakognitiv terapi" (2018) og "Stressbehandling med metakognitiv terapi – en håndbog for terapeuter" (2019).

 • - Dissociation hos mennesker med tidlige traumer
  af Karin Dyhr
  287,95 - 290,95 kr.

  Ude af mig selv handler om dissociation, som er et omstridt og underbelyst emne inden for psykiatrien. Dissociation forekommer ofte ved traumer efter voldsomme oplevelser som vold, seksuelle krænkelser, nærtståendes dødsfald el. lign. Når virkeligheden er så grum, at vi ikke kan bære at være i den, kan vi være nødt til at 'dele os op' for at holde det ud. Psykiatrien overser i vid udstrækning dissociation. Det betyder, at mennesker ikke får behandling, eller at problemerne behandles som psykose. Mennesker, der dissocierer, bliver ofte bange, fordi de ikke ved, hvad der sker. Det samme gælder familie og venner. Ude af mig selv henvender sig til både patienter og fagfolk. Udover at bygge på forfatterens egne erfaringer giver den stemme til en lang række mennesker, der dissocierer. Det åbner mulighed for at forstå en sygdom, der hidtil været svær at sætte sig ind i. Bogen gennemgår tillige de forskellige dissociative lidelser og henviser i vid udstrækning til foreliggende psykiatrisk faglitteratur. Karin Dyhr er uddannet musikterapeut og er en særdeles aktiv foredragsholder. Hun har opnået en helt særlig status gennem sit forfatterskab, hvor hun beskriver sin egen psykiske sygdom og ikke mindst helbredelse gennem mere end ti års terapi og 70 indlæggelser. Tidligere udgivelser er Glaspigen og Bag om borderline.

 • af Alex Finlay
  137,95 - 187,95 kr.

  Det er nytårsaften i 1999. Dommedags-profeter forventer de værste kaosscenarier ved årtusindskiftet, men ingen af dem holder stik. I en Blockbuster i New Jersey bliver fire teenagere på aftenvagt angrebet og kun én overlever. Den mistænkte flygter og bliver aldrig set igen. Femten år senere angribes en anden gruppe teenagere i en isbutik i samme by, og endnu engang er der kun én overlevende. Det er mere end bare et tilfælde og den højgravide FBI-agent Sarah Keller sætter livet på spil i opklaringen af sagen.

 • af Ashlee Vance
  106,95 - 155,95 kr.

 • - En effektiv metode til at afhjælpe ubalancer i hjernen
  af Meike Wiedemann & Kirsten Segler
  207,95 kr.

  Neurofeedback er en let, behagelig og effektiv måde at træne hjernen, så den bliver bedre til at afhjælpe en lang række forskellige ubalancer i hjernen. I et letforståeligt sprog gennemgår de to forfattere, hvad neurofeedback ”går ud på”, og hvordan det kan hjælpe i forbindelse med en lang række lidelser. Det gælder bl.a.: ADHD og ADD Autismespektrumforstyrrelser Stress Spiseforstyrrelser Depression og bipolare forstyrrelser Angsttilstande PTSD Afhængighed Epilepsi Migræne Kroniske smerter Neurofeedback er en behandlingsform, der er på vej frem overalt i verden, og bogen er den første om emnet på dansk. Lektørudtalelse:"Forfatterne beskriver emnet entusiastisk og i et letforståeligt sprog, og specielt i baggrundsafsnittet om hjernen og nervesystemet også med et glimt i øjet."Fra bogens forord: ”Mange mennesker reagerer skeptisk, når de hører om den omfangsrige liste af symptomer og tilstande, som neurofeedback med held kan anvendes ved.Der kan hurtigt opstå et indtryk af, at metoden markedsføres som et vidundermiddel. Men det er let at forklare, hvorfor så mange forstyrrelsestilstande kan påvirkes positivt af metoden. De har alle en afgørende ting til fælles: Stimuleringen af nervesystemet bliver ikke reguleret optimalt. Hvis du leder efter en ny behandlingsform for en psykisk lidelse, en neurologisk forstyrrelse eller andre kroniske problemer, så kan neurofeedback måske være det rigtige for dig. Med denne bog kan du finde ud af, om du har lyst til at afprøve denne terapiform på dig selv eller dit barn eller en slægtning.”

 • af Shadi Angelina Bazeghi
  72,95 - 151,95 kr.

  Flowmatic er digte om en fucked-up verden, sønderrevet af krig og undertrykkelse. Kroppene er gået i stykker. Tiden er gået i stykker. De uidentificerbare kropsdele ligger spredt på slagmarken. Fortid og nutid sker på samme tid. Hvordan kan man tale fra dette sted, hjemsøgt af minderne? Et sted, hvor man er udsat og usynliggjort, betragtet som et udefrakommende objekt? Hvordan kan man fremstå som selvstændigt tænkende? Hvad er det udsatte menneskes sprog? Det giver digtene i Flowmatic et poetisk og hårdtslående bud på.

 • af Jean-Dominique Bauby
  95,95 - 107,95 kr.

  `Locked-in syndrome: paralysed from head to toe, the patient, his mind intact, is imprisoned inside his own body, unable to speak or move. In my case, blinking my left eyelid is my only means of communication.'

 • af Henrik From & Rikke Finland
  137,95 - 257,95 kr.

  Hvad sker der, når alt med ét bliver slukket i din krop -og hvordan tænder du den igen? Henrik From er vant til at løbe solen sort som salgsdirektør og konsulent for nogle af Danmarks største virksomheder. Han er familiefar, ægtemand og en fremragende sælger. En nat bliver alt forandret, da Henrik rammes af en blødning i hjernen. Alt går i sort og opløsning med hans totale lammelse af kroppen. Han kan hverken se, gå eller tale. Her begynder den lange, barske og sejlivede rejse tilbage til et liv med nye spilleregler, livsvilkår og indsigter. Op mod 125.000 mennesker i Danmark lever med følgerne fra en hjerneblødning. Henrik From er én af dem. Hans selvbiografi er en hudløs ærlig fortælling om, hvad der sker med en mand, der oplever at være i frit fald. Et fald fra førlighed, arbejde og ægteskab, hvor man både skal overkomme angsten, kontroltabet og sorgen over det nye liv, man har fået stillet i udsigt. Selvbiografien er dog også en fortælling om, hvordan man genvinder førligheden i alle livets aspekter, finde nye overlevelsesstrategier og det at tage livtag med livet. En central del af bogen udgør en række af konkrete værktøjer til apopleksi-ramte og deres pårørende, som kan hjælpe dem videre tilbage til hverdagen. Ligeud og frem er historien om en mand, der bliver fanget i en boble af stilstand, frustration og desperation – og bryder ud af den igen.

 • af Matthew J. Friedman
  767,95 kr.

  Now in an extensively revised third edition with 65% new material, this is the authoritative reference on posttraumatic stress disorder (PTSD). Contributors examine the breadth of current knowledge on the mechanisms by which stressful events can alter psychological processes, brain function, and individual behavior. Risk and protective factors across development and in specific populations are explored. Reviewing the state of the science of assessment and treatment, the volume covers early intervention and evidence-based individual, couple/family, and group therapies. Conceptual and diagnostic issues are addressed and key questions for the next generation of researchers are identified. New to This Edition *Thoroughly revised to reflect the accelerating pace of scientific and clinical progress; includes a range of new authors. *Chapters on new topics: treatment of PTSD with comorbid disorders, and postmortem brain banking. *New chapters on previously covered topics, including DSM-5 and ICD-11 diagnostic criteria, the psychoneurobiology of resilience, and challenges in implementing clinical best practices. *New or updated discussions of such timely issues as treatment of refugees, telemental health, and technology-based interventions.

 • af Wayne A. Keast
  297,95 kr.

  Biblical Cures for the Wounded Spirit contains vital information that will answer many questions that those who suffer with PTSD and those close to them are asking. How does someone handle the grief experienced in combat? How does a spouse or other loved one handle the playing out of stress a combat veteran manifests when they return? Fear, guilt, no peace, and other issues are addressed. These are emotions that stir the soul and plague those who have experienced unimaginable trauma in a war zone or even in a violent home situation. Psychology and drugs are not the answer. New Age philosophy will not help. The Bible has the answers and will be found in these pages to be the solution that so many have been looking for.About the AuthorSaved at age 14 out of a broken, traumatizing home, Wayne A. Keast entered the Army at age 18 and discovered God's peace in the midst of Army duty that includes deployment, and long stretches away from family. After years as an enlisted soldier, Wayne was called by God into the ministry out of German guard tour on a midnight shift. Finishing college and seminary, the Army received Wayne back as a commissioned officer and chaplain.After a deployment and after surgery, Wayne was in a rehab learning about war-time PTSD issues by listening to soldiers. After much bible study, Wayne learned of God's cure for PTSD and how the inevitable wound can be treated successfully. Later, God showed Wayne a Bible verse that describes the issue. Proverbs 18:14 "The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear?" Wayne retired from the Army in 2012 with a burden for those with PTSD. This book is a compilation of the work completed in his Doctor of Ministry. Wounded Spirits is Wayne's ministry order under Wounded Spirits INC.woundedspiritsministry@gmail.comwww.biblecuresforptsd.org

 • af Marycatherine McDonald
  165,95 kr.

  A profound new approach to healing trauma, grounded in a radical reframing of how we understand this nearly universal experienceFor centuries, we've been taught that being traumatized means we are somehow broken-and that trauma only happens to people who are too fragile or flawed to deal with hardship. But as a researcher, teacher, and survivor, Dr. MaryCatherine McDonald has learned that the only thing broken is our society's understanding of trauma. "The body's trauma response is designed to save our lives-and it does," she says. "It's not a sign of weakness, but of our function, strength, and amazing resilience."With Unbroken: The Trauma Response Is Never Wrong, Dr. McDonald overturns the misconceptions about trauma with the latest evidence from neuroscience and psychology-and shares tested practices and tools to help you work with your body's coping mechanisms to accelerate healing. Here, you'll explore: . What is trauma? The latest science that undoes the stigmas of shame, blame, and humiliation. Moral injury-having our basic sense of how the world should work overturned. The truth about triggers-what they really are and how they can guide the healing journey. Traumatic patterns-new findings to help break free from recurring habits and toxic dynamics. Why we can always rewrite our inner narratives, no matter how much time has passed . Finding a "relational home" for trauma-how we can help each other return to wholenessDr. McDonald's case studies reveal the many ways trauma can manifest and persist in our lives, yet there's one factor every case has in common: the trauma response itself reveals the path to healing. "Our traumatic experiences reveal that we can be bent, dented, or bruised," she says, "but we cannot be broken." For anyone who has gone through trauma or wants to help others who are struggling, here is an empowering resource for finding our way home to our bodies, rebuilding our relationships, and returning to full engagement with life.

 • af Erika Alexander
  257,95 - 372,95 kr.

 • - En lille bog om traumer, og hvordan man ryster dem af sig
  af Eva Dixen
  104,95 - 137,95 kr.

  Som 21-årig bliver Eva udsat for et overgreb. Et overgreb, hun forsøger at fortrænge, men som bider sig fast i hendes krop. Da det først mange år senere går op for hende, at der kan være en forbindelse imellem de muskelspændinger, hun dagligt tynges af, og det gamle ubearbejdede traume, tvinger det hende til at forholde sig til alt det, hun helst vil glemme. For hvis hendes krop virkelig er fanget i et gammelt traume, hvordan slipper hun den så fri? Hvordan overbeviser hun den om, at den ikke længere er i fare?Svarene på de spørgsmål viser sig at ligge i bevægelser – ikke hvilke som helst, men bevægelser der aktiverer og stimulerer muskelgrupper, bindevævet og forbindelsen imellem kroppen og sjælen.Flere forskere peger på, at traumer og længerevarende stress sætter sig i kroppen som fastfrossen energi og noget tyder på, at traumer er langt mere udbredte, end vi går og tror. For i modsætning til vores vante forestilling, behøver traumer nemlig ikke kun at udspringe fra krig, vold, ulykker eller naturkatastrofer. Faktisk kan traumer opstå på baggrund af hændelser, de fleste af os kategoriserer som almindelige hverdagsoplevelser. Og de kan sætte dybe spor.“Tillader vi os selv virkelig at mærke efter, bliver vores oplevelser i livet langt mere intense, og vi vil føle os mere forbundet til vores omverden og vores medmennesker. Også når det, vi mærker, måske ikke er så rart.” – Eva DixenOm forfatterEva Dixen er klummeskribent og har en baggrund i kommunikationsbranchen samt en BA i litteraturhistorie og journalistisk formidling. Eva har netop født sin anden søn og efter sin barsel planlægger hun at springe ud som selvstændig Qigong-instruktør, hvor hun drømmer om at kombinere mindfulness og bevægelse i naturen.E-bogen er lavet i fixed format

 • - Når livet for altid er forandret
  af Tine Bay
  157,95 - 206,95 kr.

  OP IGEN er en beretning om en voldsom ulykke og gaseksplosion og er indtalt af forfatteren selv. En beretning om håb, afmagt, fight, kontroltab, viljestyrke og en helt ny virkelighed for en tidligere Miss World deltager, hjernetræner og Danmarksmester, som uforskyldt endte med voldsomme forbrændinger på begge ben, dropfod og PTSD, og som måtte gennemleve et lidelsesmarathon før tingene endte godt igen. I en søgen efter meningsfuldhed med ulykken, er bogen skrevet som den bog Tine Bay gerne selv ville have haft ved hånden undervejs på vej op igen, og er skrevet med både humor, styrke og autentisk ærlighed. Bogens kerne er en fortælling om ikke at give op, selv når det er svært og at holde fast i sig selv og sin integritet og finde sin egen vej, også når det brænder på. Den handler om at det umulige nogen gange kan blive muligt.Vi følger dramaet omkring selve ulykken, forløbet under den marathon lange komplicerede hospitalsindlæggelse, retfærdighedskampen og kampen om at komme tilbage til en form for hverdag. Fra Camilla Martins forord: “Jeg har grædt undervejs i bogen, fordi jeg har tænkt at det Tine går igennem, ville jeg aldrig nogensinde kunne have klaret. Men Tine stod det igennem, med en fuldstændig ufattelig og ukuelig vilje, og med en så fin og skrøbelig tilgang til sig selv og den Tine hun lærte at kende undervejs”. Tine Bay bruger i bogen højlydt alle mentale redskaber hun tidligere har brugt – særligt i kraft af sin funktion som mentaltræner. Det er også beskrivelsen af et menneskes møde medhospitalsvæsenet på godt og ondt. En oplevelse der undervejs er både fantastisk, fortvivlende og medrivende.

 • af James Ip
  982,95 kr.

  Fully revised and updated, the second edition of this important book covers the key topics in paediatric anaesthesia in a concise and structured format, providing key management principles for practitioners. Incorporating the latest advances in clinical practice and anaesthesia, it guides readers through the complications and complexities of the field, from the premature infant to the teenager. Covering the common surgical conditions encountered in daily practice alongside a comprehensive discussion of consent and the law, safeguarding children, and the complexity of drug dosing in the paediatric population. Additional topics include trauma, burns, resuscitation, principles of intensive care, and transporting a sick child and information on the paediatric-specific areas of ethics and medicolegal concerns. Established experts in the field share a wealth of practical experience, providing all the essential information required for advanced paediatric anaesthesia training. Essential reading for trainee and practising paediatric anaesthetists and general anaesthetists managing children.

 • af Sasha Murray
  299,95 kr.

  Ever felt trapped in a cycle of depression, anxiety, or self-doubt? Are you tired of chasing the elusive promise of 'unwavering happiness'?"Embracing Imperfection" is not just a book; it's a journey of transformation. Authored by a therapist who has navigated the tumultuous waters of mental health challenges, this guide is a beacon of hope for those seeking to find peace within themselves.Key Points to Discover:Beyond Positive Thinking: Learn how true change comes from embracing both your successes and your messes, not just positive thinking.Permission to be Flawed: Discover how accepting your flaws can lay the foundation for genuine healing and growth.The Illusion of Constant Happiness: Uncover the myth of unwavering happiness, perpetuated by media and marketing, and learn to find contentment in reality.Emotional Resilience: Gain insights into how to become resilient to life's emotional discomforts, rather than avoiding them.Dismantling Shame: Learn how understanding and addressing shame can lead you closer to the life you deserve.Balancing Growth with Self-Acceptance: Find out how to desire change while accepting your current self and circumstances.Your Personal Journey with This Book: Engage with the book in your own way, creating your unique path to self-discovery.This book is an appetizer to the comprehensive confidence-and-resilience manual still in the works. Consider it your first step in a transformative journey.Are you ready to embrace your imperfections and find peace with who you are?Dive into "Embracing Imperfection" and begin your journey towards a more contented, resilient life. ¿Get your copy today!

 • af Sasha Murray
  287,95 kr.

  Rediscover Your True Self: A Journey of Healing and TransformationAre you struggling to overcome the shadows of your past? Do you feel trapped in patterns established in your childhood?Our latest book, "Rediscover Your True Self," offers a transformative guide to help you reconnect with the joy and innocence of your inner child, overcome emotional and psychological traumas, and break free from negative childhood patterns.Key Highlights:Finding and Reconnecting with Your Inner Child: Learn how to unearth and nurture the most authentic part of yourself.Emotional and Psychological Trauma: Gain insights into recognizing and healing from deep-seated emotional wounds.Breaking Free from Negative Childhood Patterns and Reparenting Yourself: Discover strategies to rewrite your life script and reparent yourself for a brighter future.Phases of the Healing Process: Understand the stages of healing and how to navigate each phase effectively.Letting Go of The Past: Master the art of releasing past hurts and moving forward with grace and strength.Feeling Worthy, Authentic, and Playful: Becoming Your Best Self: Embrace a life of authenticity, self-worth, and playfulness.Extra Healing Practices: Explore additional practices and techniques to aid your healing journey.In the final chapter, the book wraps up with a powerful conclusion, offering a path forward filled with hope and newfound strength.Are you ready to embark on a life-changing journey towards healing and self-discovery? Take the first step today. Order your copy of "Rediscover Your True Self" and start transforming your life!

 • af Banning Lyon
  218,95 kr.

  An incredible memoir about one man's journey to heal from trauma through chosen family, friendship, and nature.AN OPEN FIELD PUBLICATION FROM MARIA SHRIVERBanning Lyon was an average 15-year-old, living in Dallas, TX. He enjoyed skateboarding, listening to punk rock, and even had a part-time job. But in January 1987 his life quickly changed after a school guidance counselor falsely believed he was suicidal after giving away his skateboard. Days later he was admitted to a psychiatric hospital, and what he was told would be a two-week stay turned into 353 days that would change his life forever.Banning takes readers through his fraught relationship with his family, the mistreatment he suffered at the hospital, the lawsuit against the owners of the facility, and his desire to make sense of what happened to him. We witness Banning navigate the difficult landscape of trauma and his daily battle to live a normal life. After years of highs and lows that include being adopted by his attorney and mentor, falling in love and grieving the death of his fiancée, and being sued by the same doctors who mistreated him, Banning decides to take control of his life and finds hope in the backcountry of Yosemite National Park, where he discovers new purpose in being a backpacking guide. Through friendship, nature, and eventually giving therapy another chance, Banning summons the courage to keep moving forward.The Chair and The Valley is a raw, gut-wrenching, and amazing story about healing from trauma and starting over. It is a testament to the importance of chosen family, the restorative power of nature, and the strength it takes to build a new life in the face of fear and doubt.

 • - Om at overvinde sine traumer gennem tro
  af Anemone Auora
  269,95 kr.

  En bog, som tager dig med ind bag murene i et tibetansk buddhistiskmunkekloster under corona pandemien i 2020, hvor Anemone sad i isolation i 6 måneder. Uden at vide hvornår eller hvordan hun kunne komme hjem, blev hun ramt af sineværste fortrængte traumer. Bogen tager dig med på en indre rejse i et sind i opløsning, og beskriver hvordan Anemone sejrede over sin indre frygt gennem tro. Glæd dig til hudløst ærlige beskrivelser af hverdagen i et tibetansk buddhistisk munkekloster, og til at blive dybt inspireret til at finde din egen tro til at overkomme svære ting i livet. Anemone deler sin fortælling som et fyrtårn for alle der går igennem indre mørke, angst og traumer. Hun er eksemplet på at alle mennesker, uden undtagelse, kan finde vejen til lyset.

 • af Frédéric Vidal
  154,95 kr.

  Perte de confiance en soi, Surmenage, Déséquilibre émotionnel : Comment retrouver le contrôle de votre vie Vous sentez-vous souvent submergé par le stress? Aspirez-vous à une vie plus sereine, plus équilibrée, où chaque jour est vécu avec confiance et joie? Si c'est le cas, ce livre est pour vous. Découvrez les clés pour reprendre le contrôle de votre vie en déchiffrant les mystères du stress. Dans ce guide révolutionnaire, Frédéric Vidal, psychologue renommé, vous emmène dans un voyage de transformation :Décoder le Stress : Comprenez sa nature, ses mécanismes et ses différentes facettes.La Confiance Brisée : Découvrez comment le stress érode votre confiance et comment la restaurer.Déséquilibre Émotionnel : Naviguez à travers les tempêtes émotionnelles et trouvez l'équilibre parfait entre raison et émotion.Le Surmenage : Apprenez à reconnaître les signes et à prévenir ce fléau silencieux.Imaginez une vie où chaque défi est abordé avec calme, assurance et équilibre. Où chaque moment est une occasion de croissance, et non une source d'anxiété. Avec les outils, les techniques et les conseils de ce livre, cette vie est à portée de main.Ne laissez pas le stress dominer votre vie. Prenez le contrôle dès aujourd'hui. Plongez dans ce guide et découvrez comment transformer le stress en une force puissante pour une vie plus épanouie.

 • af Anika Das
  233,95 kr.

  The definition of inner peace: beyond the absence of stress In our fast-paced world, the thought of inner peace is more relevant than ever. However, it is a challenge to define this state precisely. It is not simply the absence of stress, but rather something we achieve through a deep and personal journey. A glimpse of inner peace When we think about inner peace, we can consider a few key aspects: Self-acceptance: The state of accepting and loving ourselves, our strengths and weaknesses.The connection between mind and body: Recognizing the connection between physical and mental health, and striving to balance the two.Grounding in the present moment: The ability to live in the present moment without guilt about the past or anxiety about the future.Compassion and kindness: The ability to show compassion and kindness to ourselves and others.Acceptance of the ups and downs of life: The understanding that life is full of both pleasant experiences and challenges, and the willingness to embrace them.The benefits of inner peace Inner peace has many benefits, both for our individual well-being and for the world around us. Some of the benefits include: Increased happiness and satisfactionImproved relationshipsReduced stress and anxietyIncreased resilienceGreater creativity and productivity

 • af Ursula Hughes
  181,95 kr.

  During the Great Migration of the 1900s, millions of Black families fled the Jim Crow south seeking a better life in major cities across the U.S. Their secrets traveled with them-into the next generation...

 • af Zayden Alex
  224,95 kr.

  The Science of StressIn today's fast-paced and demanding world, stress has become an inevitable part of our lives. As students, we often find ourselves juggling multiple responsibilities, such as academics, extracurricular activities, part-time jobs, and maintaining social relationships. The pressure to excel in all areas can quickly become overwhelming, leading to immense stress. However, what many of us may not realize is just how harmful stress can be to our mental and physical well-being.Stress triggers a complex series of physiological responses in our bodies. When we encounter a stressful situation, our brain releases stress hormones like cortisol and adrenaline. These hormones prepare our body for a fight-or-flight response, increasing our heart rate, blood pressure, and breathing rate. While this response is essential for our survival in dangerous situations, chronic stress can take a toll on our health.Research has shown that prolonged exposure to stress can weaken our immune system, making us more susceptible to illnesses. It can also disrupt our sleep patterns, leading to chronic fatigue and a decreased ability to concentrate. Moreover, stress affects our cognitive functions, impairing our memory, decision-making abilities, and overall academic performance. It can also contribute to the development of mental health disorders such as anxiety and depression.Understanding the science behind stress is crucial for managing it effectively. By recognizing the signs of stress, we can take proactive steps to mitigate its harmful effects. Techniques such as deep breathing exercises, mindfulness meditation, regular physical activity, and maintaining a healthy diet can help lower stress levels.Additionally, seeking social support from friends, family, or professional counselors can provide a valuable outlet for stress relief. Talking about our concerns and emotions can alleviate the feeling of being overwhelmed and provide us with a fresh perspective on our challenges.It's important to prioritize self-care and establish healthy boundaries in our lives. Learning to say "no" when our plate is already full and setting realistic goals can help reduce unnecessary stress. Time management techniques, such as creating to-do lists and breaking tasks into smaller, manageable steps, can also prevent us from getting overwhelmed.Understanding the science of stress empowers us to take control of our mental health and academic excellence. By implementing effective stress management strategies and seeking support when needed, we can navigate the challenges of student life with resilience and achieve our full potential. Remember, stress may be a part of life, but it doesn't have to define it.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.