Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Traumer og chok

Her finder du spændende bøger om Traumer og chok. Nedenfor er et flot udvalg af over 41 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som PTSD.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (41)
 • (9)
 • (1)
Format
 • (24)
 • (14)
 • (8)
 • (6)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (19)
 • (22)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (2)
 • (4)
 • (5)
 • (5)
 • (5)
Serie
 • (1)
Tag
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Bessel van der Kolk
  227,95 - 359,95 kr.

  Bessel van der Kolk er en af verdens førende specialister inden for traumebehandling. I denne grundige gennemgang af emnet viser van der Kolk på baggrund af den nyeste forskning på området hvordan traumer rent faktisk forandrer krop og hjerne på en måde, der kompromitterer ofrenes evne til at føle glæde og engagement, udøve selvkontrol og føle tillid.Han undersøger innovative behandlingsmuligheder – fra neurofeedback og meditation til sport, drama og yoga – og viser nye veje til helbredelse af hjernen. NEW YORK TIMES BESTSELLER

 • - beretninger om det ubærlige
  af Anette Holmgren
  268,95 kr.

  Denne bog taler i almindeligt sprog om det, som kan synes umuligt at fortælle. Den tilbyder et ståsted, hvorfra det er muligt for alle at tale om traumer. Dens budskab er, at kun sproget kan give volden den nødvendige modstand, fordi ordet både afslører og heler det ubærlige. Komplekse traumers psykologi er beretningen om magt og vold og om menneskelig tragedie og smerte. Men det er også beretningen om modstand, om betydningsfulde værdier og om overlevelse.

 • - En håndbog for terapeuter
  af Linda Burlan Sørensen
  344,95 kr.

  Om bogenStress er blevet et livsvilkår for alt for mange mennesker. Hidtil har behandlingen af stress mest fokuseret på adfærdsændringer og på at tale om og lægge mærke til enhver tanke, følelse og fornemmelse. Men ifølge den metakognitive teori er det netop det overdrevne selvfokus, der skaber stressproblemerne. De mange grublerier og bekymringer er den reelle årsag til stress.”Stressbehandling med metakognitiv terapi” giver terapeuter og andre der arbejder med stressbehandling en indføring i teorien og viser, hvordan terapiformen kan bruges konkret i forbindelse med stressramte. Læseren bliver inviteret med ind i terapilokalet og lærer, hvordan metodens øvelser og teknikker bruges, hvad behandleren skal huske, og hvilke spørgsmål der er vigtige at stille. Bogen giver gavnlig viden til såvel behandlere, stressramte og pårørende.Om forfatterenLinda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog siden 2006 og specialist i psykoterapi, supervision og metakognitiv terapi. Hun er indehaver af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder behandling, fagkurser, uddannelser og supervision.

 • - traumer, tilknytning og psykisk sygdom
  af Lars J. Sørensen
  298,95 kr.

  Chokerende oplevelser kan komme til at danne grundlag for livslange traumer og udvikle sig til psykisk sygdom. Bogen fokuserer på personlighedsforstyrrelsen borderline. Forfatteren beskriver, hvad der karakteriserer en virksom choktraumeterapi, og dokumenterer, hvordan traumatisering og sygdom kan undgås og behandles. Bogens detaljerigdom både i forhold til teori, behandling og illustrative eksempler gør den til en vigtig psykologisk fagbog for behandlere. Desuden kan mennesker, der er belastet af chokerende og traumatiske hændelser, samt disses pårørende, hente viden og metoder til at komme videre. Lars J. Sørensen er cand.psych. og supervisor i psykoterapi og har i 1979-2015 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland.

 • - Narrativ behandling af traumatiske oplevelser
  af Michael White, Amani Al-Jamal, Bilal Hassounnh, mfl.
  268,95 - 272,95 kr.

  Denne vidtfavnende, kloge og praksisbaserede bog viser, hvordan man i praksis kan benytte narrative ideer i traumebehandling af voksne, par og/eller børn. Bogens bidrag er hentet fra hele verden og dens fokus er, at ingen mennesker er passive modtagere af svigt, overgreb, tortur eller andre former for traumatiserende handlinger; mennesker vil altid møde traumatiserende begivenheder med en modhandling.Bogen viser, hvordan terapeutisk arbejde med traumatiserede mennesker i væsentlig grad handler om genetablering af personens relation til sig selv og fornemmelse af sig selv i lyset af de traumatiske oplevelser. Bl.a. bidrager den australske terapeut Michael White, der mere end nogen anden har sat sig for at koble hukommelsesteori, udviklingspsykologi og terapeutiske metoder til en praksis, der med uendelig respekt for menneskers viden og færdigheder i relation til deres eget liv kan hjælpe mennesker fri af de traumatiske oplevelsers fortsatte negative indflydelse på deres liv.

 • - Den gode, den onde og den skjulte
  af Jørgen Folkersen
  268,95 kr.

  Forfatter: Jørgen Folkersen, læge, Dr. medDe senere år har frembragt en helt ny forståelse af, hvad stress er. Denne bog er en sammenfatning af denne viden og beskriver indgående både de medicinske, psykologiske og arbejdsmæssige aspekter af stress. Den gør op med mange myter og præsenterer den nyeste forskning på en letforståelig måde. Bogen beskriver, hvornår og hvordan stress kan være skadelig – den såkaldte toksiske stress – og sammenfatter nye og gamle metoder til at forebygge og behandle stress. Den beskriver også positiv stress, som kan være gavnlig både på kort og langt sigt. Ny forskning har afsløret, hvad der sker med vores hjerne, når vi bliver belastet af skadelig stress. Denne viden anviser nye veje til behandling og forebyggelse af stress, både for den enkelte, for stressterapeuter og for samfundet. Bogen beskriver også, hvordan stress – på godt og ondt – er et eksempel på den tætte biologiske sammenhæng imellem vores sind og vores fysiske krop. Denne sammenhæng er ikke blot styret af hormoner og nedarvede dyriske mønstre, men i høj grad også knyttet til social læring, tankevirksomhed og vores individuelle virkelighed.www.mind-education.dk

 • - ACT med traumer
  af Anne Agerbo
  276,95 kr.

  Mange mennesker har haft traumatisk oplevelser og lever i dag med symptomerne efter dem. Bogen viser, hvordan man kan leve et godt og meningsfuldt liv med symptomerne – hvordan lidelse og lykke kan eksistere samtidig.Det handler ikke om at fjerne traumesymptomerne. Vi skal derimod lære at leve et lykkeligt liv med dem. Grundlæggende handler det om at gøre op med forestillingen om, at lidelse udelukker lykke. De to ting kan godt gå hånd i hånd, når vi kigger nærmere på: Hvilke værdier skal forme overleverens liv? Der skal ikke fjernes eller fikses, det drejer sig derimod om at skabe mening og livskraft. Terapien skal handle om livet fremadrettet. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) præsenteres som den fleksible tilgang, der kan hjælpe overleveren med at skabe mening og livskraft.Bogen præsenterer en ny tilgang til traumesymptomer. Den viser, hvordan symptomerne kan påvirke både individet, familier i flere generationer og hele samfund. Psykolog og forfatter Anne Agerbo tager udgangspunkt i samtaler med sin farfar – en dansk politi­mand, der tilbage i 1944 var KZ-fange.Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og alle andre, der møder folk med traumer i deres professionelle virke. Den kan også bruges som selvhjælpsbog af folk, der ønsker at blive klogere på egne traumer, og hvordan man kan arbejde med dem.Anne Agerbo er privat­praktiserende psykolog. Hun ejer firmaet Act in Life og videns­fællesskabet traumeviden.dk. Hun har en omfattende erfaring inden for supervision, undervisning, coaching og terapi og arbejder med ACT med inddragelse af mindfulness, storytelling og narrative elementer.

 • - En håndbog for terapeuter
  af Linda Burlan Sørensen
  278,95 - 380,95 kr.

  LÆR AT SKABE METAKOGNITIVE GRUPPEFORLØB"Gruppeforløb med metakognitiv terapi" henvender sig til fagpersoner med kendskab til metakognitiv terapi. Bogen er tænkt som en hjælp eller inspiration til terapeuten, der ønsker at strukturere et færdigt gruppeforløb inden for metoden. Undervejs i bogen får terapeuten huskelister, refleksioner over fordele og ulemper ved gruppeforløb samt en guide til, hvordan et forløb på seks sessioner kan struktureres. Med gruppeforløb kan man som terapeut nå endnu flere mennesker, som har brug for hjælp, og samtidig få nye perspektiver på sit fag.TIDENS NYE TERAPIMETODEDen metakognitive terapi er en del af den tredje bølge af kognitive terapier. Inden for metoden fokuserer man på selvstyring af tankeprocesser frem for tankernes indhold. Metoden er specielt velegnet til behandling af forskellige former for angstlidelser som for eksempel generaliseret angst, social angst og OCD samt depression og stress. Den metakognitive metode er ikke bare en skånsom og effektiv metode i individuelle klientforløb. Den egner sig også til grupper, hvor metoden kan bruges på tværs af psykiske problematikker. Deltagerne træder ind i et læringsrum og lærer at overføre metoden til deres eget liv – ikke kun ud fra deres egen historie, men også ved at se andre deltageres problemstillinger. Hver session indeholder en køreplan til terapeuten med:- En oversigt over sessionens temaer- Forslag til, hvordan man bedst introducerer vigtige begreber til deltagerne- Øvelser- Arbejdsark til deltagerneOM FORFATTERENLinda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og supervision. I årene 2014-2015 uddannede hun sig i metakognitiv terapi ved MCT Institute i Manchester. Siden har hun løbende videreuddannet sig. Hun er indehaver af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder metakognitiv terapi samt kurser, uddannelser og supervision for fagpersoner. Derudover er Linda Burlan Sørensen forfatter til bøgerne "Fængslende tanker – kontrollér tankemylderet med metakognitiv terapi" (2018) og "Stressbehandling med metakognitiv terapi – en håndbog for terapeuter" (2019).

 • - Dissociation hos mennesker med tidlige traumer
  af Karin Dyhr
  272,95 - 303,95 kr.

  Ude af mig selv handler om dissociation, som er et omstridt og underbelyst emne inden for psykiatrien. Dissociation forekommer ofte ved traumer efter voldsomme oplevelser som vold, seksuelle krænkelser, nærtståendes dødsfald el. lign. Når virkeligheden er så grum, at vi ikke kan bære at være i den, kan vi være nødt til at 'dele os op' for at holde det ud. Psykiatrien overser i vid udstrækning dissociation. Det betyder, at mennesker ikke får behandling, eller at problemerne behandles som psykose. Mennesker, der dissocierer, bliver ofte bange, fordi de ikke ved, hvad der sker. Det samme gælder familie og venner. Ude af mig selv henvender sig til både patienter og fagfolk. Udover at bygge på forfatterens egne erfaringer giver den stemme til en lang række mennesker, der dissocierer. Det åbner mulighed for at forstå en sygdom, der hidtil været svær at sætte sig ind i. Bogen gennemgår tillige de forskellige dissociative lidelser og henviser i vid udstrækning til foreliggende psykiatrisk faglitteratur. Karin Dyhr er uddannet musikterapeut og er en særdeles aktiv foredragsholder. Hun har opnået en helt særlig status gennem sit forfatterskab, hvor hun beskriver sin egen psykiske sygdom og ikke mindst helbredelse gennem mere end ti års terapi og 70 indlæggelser. Tidligere udgivelser er Glaspigen og Bag om borderline.

 • af Shadi Angelina Bazeghi
  73,95 - 148,95 kr.

  Flowmatic er digte om en fucked-up verden, sønderrevet af krig og undertrykkelse. Kroppene er gået i stykker. Tiden er gået i stykker. De uidentificerbare kropsdele ligger spredt på slagmarken. Fortid og nutid sker på samme tid. Hvordan kan man tale fra dette sted, hjemsøgt af minderne? Et sted, hvor man er udsat og usynliggjort, betragtet som et udefrakommende objekt? Hvordan kan man fremstå som selvstændigt tænkende? Hvad er det udsatte menneskes sprog? Det giver digtene i Flowmatic et poetisk og hårdtslående bud på.

 • af Henrik From & Rikke Finland
  128,95 - 209,95 kr.

  Hvad sker der, når alt med ét bliver slukket i din krop -og hvordan tænder du den igen? Henrik From er vant til at løbe solen sort som salgsdirektør og konsulent for nogle af Danmarks største virksomheder. Han er familiefar, ægtemand og en fremragende sælger. En nat bliver alt forandret, da Henrik rammes af en blødning i hjernen. Alt går i sort og opløsning med hans totale lammelse af kroppen. Han kan hverken se, gå eller tale. Her begynder den lange, barske og sejlivede rejse tilbage til et liv med nye spilleregler, livsvilkår og indsigter. Op mod 125.000 mennesker i Danmark lever med følgerne fra en hjerneblødning. Henrik From er én af dem. Hans selvbiografi er en hudløs ærlig fortælling om, hvad der sker med en mand, der oplever at være i frit fald. Et fald fra førlighed, arbejde og ægteskab, hvor man både skal overkomme angsten, kontroltabet og sorgen over det nye liv, man har fået stillet i udsigt. Selvbiografien er dog også en fortælling om, hvordan man genvinder førligheden i alle livets aspekter, finde nye overlevelsesstrategier og det at tage livtag med livet. En central del af bogen udgør en række af konkrete værktøjer til apopleksi-ramte og deres pårørende, som kan hjælpe dem videre tilbage til hverdagen. Ligeud og frem er historien om en mand, der bliver fanget i en boble af stilstand, frustration og desperation – og bryder ud af den igen.

 • - En effektiv metode til at afhjælpe ubalancer i hjernen
  af Meike Wiedemann & Kirsten Segler
  192,95 kr.

  Neurofeedback er en let, behagelig og effektiv måde at træne hjernen, så den bliver bedre til at afhjælpe en lang række forskellige ubalancer i hjernen. I et letforståeligt sprog gennemgår de to forfattere, hvad neurofeedback ”går ud på”, og hvordan det kan hjælpe i forbindelse med en lang række lidelser. Det gælder bl.a.: ADHD og ADD Autismespektrumforstyrrelser Stress Spiseforstyrrelser Depression og bipolare forstyrrelser Angsttilstande PTSD Afhængighed Epilepsi Migræne Kroniske smerter Neurofeedback er en behandlingsform, der er på vej frem overalt i verden, og bogen er den første om emnet på dansk. Lektørudtalelse:"Forfatterne beskriver emnet entusiastisk og i et letforståeligt sprog, og specielt i baggrundsafsnittet om hjernen og nervesystemet også med et glimt i øjet."Fra bogens forord: ”Mange mennesker reagerer skeptisk, når de hører om den omfangsrige liste af symptomer og tilstande, som neurofeedback med held kan anvendes ved.Der kan hurtigt opstå et indtryk af, at metoden markedsføres som et vidundermiddel. Men det er let at forklare, hvorfor så mange forstyrrelsestilstande kan påvirkes positivt af metoden. De har alle en afgørende ting til fælles: Stimuleringen af nervesystemet bliver ikke reguleret optimalt. Hvis du leder efter en ny behandlingsform for en psykisk lidelse, en neurologisk forstyrrelse eller andre kroniske problemer, så kan neurofeedback måske være det rigtige for dig. Med denne bog kan du finde ud af, om du har lyst til at afprøve denne terapiform på dig selv eller dit barn eller en slægtning.”

 • - En lille bog om traumer, og hvordan man ryster dem af sig
  af Eva Dixen
  104,95 - 128,95 kr.

  Som 21-årig bliver Eva udsat for et overgreb. Et overgreb, hun forsøger at fortrænge, men som bider sig fast i hendes krop. Da det først mange år senere går op for hende, at der kan være en forbindelse imellem de muskelspændinger, hun dagligt tynges af, og det gamle ubearbejdede traume, tvinger det hende til at forholde sig til alt det, hun helst vil glemme. For hvis hendes krop virkelig er fanget i et gammelt traume, hvordan slipper hun den så fri? Hvordan overbeviser hun den om, at den ikke længere er i fare?Svarene på de spørgsmål viser sig at ligge i bevægelser – ikke hvilke som helst, men bevægelser der aktiverer og stimulerer muskelgrupper, bindevævet og forbindelsen imellem kroppen og sjælen.Flere forskere peger på, at traumer og længerevarende stress sætter sig i kroppen som fastfrossen energi og noget tyder på, at traumer er langt mere udbredte, end vi går og tror. For i modsætning til vores vante forestilling, behøver traumer nemlig ikke kun at udspringe fra krig, vold, ulykker eller naturkatastrofer. Faktisk kan traumer opstå på baggrund af hændelser, de fleste af os kategoriserer som almindelige hverdagsoplevelser. Og de kan sætte dybe spor.“Tillader vi os selv virkelig at mærke efter, bliver vores oplevelser i livet langt mere intense, og vi vil føle os mere forbundet til vores omverden og vores medmennesker. Også når det, vi mærker, måske ikke er så rart.” – Eva DixenOm forfatterEva Dixen er klummeskribent og har en baggrund i kommunikationsbranchen samt en BA i litteraturhistorie og journalistisk formidling. Eva har netop født sin anden søn og efter sin barsel planlægger hun at springe ud som selvstændig Qigong-instruktør, hvor hun drømmer om at kombinere mindfulness og bevægelse i naturen.E-bogen er lavet i fixed format

 • af Tine Bay
  203,95 kr.

  OP IGEN er en beretning om en voldsom ulykke og gaseksplosion. En beretning om håb, afmagt, fight, kontroltab, viljestyrke og en helt ny virkelighed for en tidligere Miss World deltager, hjernetræner og Danmarksmester, som uforskyldt endte med voldsomme forbrændinger på begge ben, dropfod og PTSD.I en søgen efter meningsfuldhed med ulykken, er bogen skrevet som den bog Tine Bay gerne selvville have haft ved hånden undervejs på vej op igen, og er skrevet med både humor, styrke og autentisk ærlighed. Bogens kerne er en fortælling om ikke at give op selv når det er svært og at holde fast i sig selv og sin integritet og finde sin egen vej, også når det brænder på. Den handler om at det umulige nogen gange kan blive muligt.Vi følger dramaet omkring selve ulykken, forløbet under den lange komplicerede hospitalsindlæggelse, retfærdighedskampen og kampen om at komme tilbage til en form for hverdag.Fra Camilla Martins forord: “Jeg har grædt undervejs i bogen, fordi jeg har tænkt at det Tine går igennem, ville jeg aldrig nogensinde kunne have klaret. Men Tine stod det igennem, med en fuldstændig ufattelig og ukuelig vilje, og med en så fin og skrøbelig tilgang til sig selv og den Tinehun lærte at kende undervejs.”Tine Bay bruger i bogen højlydt alle mentale redskaber hun tidligere har brugt – særligt i kraft af sin funktion som mentaltræner. Det er også beskrivelsen af et menneskes møde medhospitalsvæsenet på godt og ondt. En oplevelse der undervejs er både fantastisk, fortvivlende og medrivende.

 • af Molly Zoz
  174,95 kr.

 • af Noah James Bennett
  334,95 - 455,95 kr.

 • af Lcol Chris Linford
  273,95 - 422,95 kr.

 • af Stanislaw Fel, Iwona Niewiadomska & Katarzyna Lenart-Klos
  337,95 kr.

  This monograph presents issues related to the armed conflict in Ukraine, which began in 2014 and is still ongoing. It shows the socio-historical background of warfare; the factors determining the distribution of adaptive resources (assigning them meaning, as well as experienced gains and losses of a subjective, state, material and energy nature). It also portrays the relationships between the distribution of adaptive resources and: 1) active, emotional and avoidant strategies for coping with war stress; 2) multidimensional consequences of long-term participation in war circumstances - including use of psychoactive substances, somatic disorders, mental difficulties, symptoms of depression, PTSD syndrome, post-traumatic growth.

 • af Henry Quevedo
  142,95 kr.

  Academic Paper from the year 2015 in the subject American Studies - Literature, grade: 2.3, University of Würzburg, course: 9/11 and Ground Zero Fiction, language: English, abstract: September 11, 2001 was incredibly devastating nationally, as well as internationally but one can only imagine the intensity of horror the local New Yorkers were confronted with, resulting in a long-lasting trauma for most. One of those individuals who has spent most of his life in NY and was very present when the planes struck the towers is Art Spiegelman. Like most Americans, the events that day left him traumatized leading him to attempt to deal with 9/11 by portraying his emotions in the autobiographic post-traumatic comic book titled In the Shadow of No Towers. In an interview with The Progressive shortly after the release he stated "This book is fragment of diary. In making the book, I'm trying to work my way out." This research paper will deal with his attempt to cope with personal and national Trauma and if depicting it in a comic can be justified as an appropriate medium. The issues when portraying Trauma as a comic and Spiegelman¿s technique will be discussed. It will also provide a structural analysis and show themes and specific events concerning his 9/11 experience. It will also give an insight and an analysis of the many segments in which the U.S. Government¿s actions following 9/11 are heavily criticized. Lastly the undeniable similarities as well as the differences between In the Shadow of No Towers and his most famous work Maus will be examined.

 • af Caroline Kithama
  229,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2017 in the subject Health - Public Health, grade: 5.0, University of Debrecen (FACULTY OF PUBLIC HEALTH - DEPT. OF PREVENTIVE MEDICINE), course: PUBLIC HEALTH, language: English, abstract: From the South Sudan conflict to the war in Syria and the violent conflict in Myanmar, it is an inevitable reality that people will continue to experience war trauma, which will - in some cases - escalate to post-traumatic stress disorder and other major psychological disorders. This thesis sets out to examine war trauma, based on its psychological effects, treatment and management. It elaborates on post-traumatic stress disorder (PTSD), the risk and protective factors therein. Moreover, it derives information from various academic sources that will help expound on war trauma.It also intends to use the trauma therapy sessions which were conducted by the author, on South Sudanese refugees and nationals in South Sudan, Kenya and Uganda as practical experiences in evaluating this thesis with the expectation that it will serve as a contribution to academics and also provide the much needed information on war trauma to governments, military defense departments, psychiatrists, psychologists, counselors and all relevant stakeholders in this field.With the escalation of wars and conflict, around the world, there has been an upsurge of refugees and immigrants in and outside Europe. This has sparked various debates, thereby creating an interest on the effects war has on military personnel, workers and civilians, in conflict areas. Having interacted with some of these groups at a personal and professional level, the author brings on board some of these unique experiences.¿

 • af Erika Alexander
  252,95 - 307,95 kr.

 • af Anna Rosa R. Alonzo
  127,95 kr.

  From the days of the American Revolution through the current Operation New Dawn, service men and women have returned from duty emotionally and physically wounded. They are greeted with a lack of federal benefits, the stigmatization associated with the military and mental illness, and a shortage of avenues for psychological and treatment and support. Overcoming Survival Mode details these and other challenges veterans face as they return to mainstream American society and provides education and tools to help veterans and those who care about them at this critical time in their lives. Anna Rosa R. Alonzo shares knowledge from her research and years of experience working with veterans who have returned home. Her passion also comes from personal experience as the wife of a veteran of the U.S. Army and Navy, who served three tours over eleven years, and as the granddaughter of a veteran of the Vietnam War. She hopes readers will come away with a better understanding of the struggle of veterans and some of the tools available to help them become resilient and thrive as they reintegrate into civilian life.About the AuthorAs the wife of an army and navy veteran, Anna Rosa R. Alonzo is passionate about issues affecting veterans. She holds a bachelor's degree in psychology, an associate's in social sciences, and is pursuing a master's degree. Alonzo is the adventurous mother of a beautiful daughter and enjoys spending time with her family and in the great outdoors. She loves living in Las Vegas, Nevada.

 • af Anonym
  157,95 kr.

  Seminar paper from the year 2017 in the subject English Language and Literature Studies - Literature, grade: 2,3, University of Würzburg, language: English, abstract: We all know about the terrorist attacks on the 11th of September 2001. They were unprecedented in their magnitude and aftermath. In the wake of the attacks a huge amount of personal essays, political opinions and testimonials were produced by several novelists, short story writers, script authors, playwrights and artists. The need of not only reconstruction by engineers and clean-up crews but also stories that try to make the survival meaningful was discovered. A lot of authors try to find a meaning in the silence after the disaster and try to create an index to measure the absences that define New York.In this seminar paper one of the above-mentioned short stories with the title Random Notes ¿ September 11, 2001, 4:00 P.M.; Underground by Paul Auster with regard to public and private trauma will be analyzed.In the New York Times Summary of Final Report the following has been written: ¿We call on the American people to remember how we all felt on 9/11, to remember not only the unspeakable horror but how we all came together as a nation ¿ one nation.¿ (¿Summary of the Final Report¿ 1)) where the American identity and the American sense of togetherness and the strong intention to defeat the terror and the trauma is shown. In this paper the aspects will be discussed, delimited and analyzed on the basis of Auster¿s short story, published in Ulrich Bears 110 Stories on the 11th of September 2012, because he had an incredible gift of shaping the horrible disaster into words.Before the 110 Stories had been edited by Ulrich Bear there was not any single collection that has recorded how New York writers of literary fiction, poetry and dramatic prose responded to the 11th of September. Ulrich Baer commented about his book:¿ The World Trade Center¿s twin towers rose 110 stories high. Just as each of these 110 stories was filled with individuals of every stripe, the contributions in this volume represent the diverse [¿] texture of New York City.¿ (Baer 1) With regard to the horrific attacks also the American writer and director Paul Auster felt obligated to shape 9/11 into his own words, within his own story Random Notes ¿ September 11, 2001, 4:00 P.M.; Underground. In his story Auster never had the intention to create an index to measure the absences that newly defined New York or to give a simple answer for the question ¿Why?¿, rather he had the impression to catch the moment of 9/11.

 • af Anand Lakhkar
  337,95 kr.

  Academic Paper from the year 2010 in the subject Medicine - Pharmacology, , language: English, abstract: Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a severe anxiety disorder which can occur in people who experience fear, helplessness, or horror following threat of injury or death. The first section of this review discusses the epidemiology and the risk factors for PTSD. The second section discusses the DSM-IV criteria for diagnosis of PTSD. Adrenergic dysfunction is responsible for most of the hyperarousal and reexperiencing symptoms seen in patients suffering from PTSD. Reduced cortisol and increased levels of corticotrophin releasing hormone also contribute to the adrenergic dysfunction. The third section discusses the role of the dysfunction of the central as well peripheral adrenergic nervous system and how it may be contribute to the reexperiencing and hyperarousal symptoms seen in patients with PTSD. Dysregulation of the hypothalamus-pituitary-adrenocortical axis results in exaggerated suppression of cortisol levels in PTSD patients and contributes to hyperfunctioning of the adrenergic nervous system seen in those patients. Adrenergic antagonists have emerged as a promising therapeutic intervention to treat the adrenergic dysfunction seen in patients with PTSD. Clinical studies carried out so far have shown that propranolol, clonidine and prazosin have a beneficial role in alleviating some of the symptoms of PTSD. Clonidine and prazosin can be useful for treating traumatic nightmares and hyperarousal symptoms seen in patients with PTSD. Propranolol by blocking the consolidation of memory for traumatic events can be useful for secondary prevention of PTSD in patients who suffered a traumatic event. There is a great need for large scale clinical trials to further evaluate these and newer agents for the growing need for pharmacological treatment of patients with PTSD.

 • af Pierre Janet
  379,95 - 384,95 kr.

 • - Fra PTSD ramt politimand til dykkerteknikker i Frømandskorpset. Et unikt indblik til at blive stærkere mentalt og vokse som menneske.
  af Christian Nielsen
  150,95 - 200,95 kr.

  DET FRAGMENTEREDE SIND er en gribende fortælling om rejsen gennem forfatterens liv, og om hvordan mentale traumer sætter dybe spor i hverdag og familieliv.Da han som familiefar var så mentalt nedbrudt, at han ikke engang kunne binde sine egne snørebånd.I bogen følger vi Christian Nielsens rejse fra en barndom i misbrugets skygge, videre til fire år i udlandet som dykkerinstruktør, uddannelsen som erhvervsdykker i Søværnet, et årti ved politiet, tre hårde år med arbejdsrelateret PTSD og til sidst seks år som dykkertekniker ved Frømandskorpset. Udover skelsættende oplevelser med dykning og arbejdet som politimand følger vi processen i samfundet, når man bliver diagnosticeret med alvorlig arbejdsrelateret PTSD.Samtidig er bogen en positiv fortælling om det danske velfærdssystem, og det sikkerhedsnet der er spændt ud under hele befolkningen. Om at være så mentalt knækket, at hver dag føles som den sidste, og alligevel komme videre med et nyt liv.Bogen indeholder konkrete værktøjer, der kan hjælpe andre med at ændre post traumatisk stress til post traumatisk vækst. Et lille skridt ad gangen. Bogen er et opslagsværk om de teknikker og metoder, der hjalp forfatteren tilbage fra helvede, samt et helt unikt indblik i, hvad det kræver at blive rask igen. Den kan med fordel læses af alle, der selv ønsker at blive mentalt stærkere, men henvender sig også til fagpersoner, kollegaer, familier og pårørende, der ønsker at forstå, hvordan det føles at leve med et fragmenteret sind.

 • af Pia Gylding Sabroe
  200,95 kr.

  Du er unik og har et potentiale der kan realiseres. Tag med mig på en magisk og autentisk rejse, ind igennem kroppen og sindet med min sundhedsfaglige viden og medicinske intuition. Få indsigt i videnskaben, der kan forandre og forlænge dit liv. Nye muligheder for selvhelbredelse og at opleve videnskaben anvendt i praksis. Du får viden om den tid vi har, hvad paradigmeskiftet er og betyder for dig og din familie, for miljøet og kloden. Indblik i vigtigheden af at forstå andre mennesker, den nye tids børn, din familie og at de forstår dig og hvordan.Hvordan du som forældre kan blive bedre til at mestre dit eget liv samt forstå og hjælpe dit barn.Viden for at kunne skabe forandring og redskaber, til at realisere dit potentiale. På den måde kan du tage ansvar og være en bevidst med skaber i dit liv.Skridt for skridt vil du blive guidet til at skabe forandring igennem øvelserne og indsigten i bogen. Udviklingen af dine potentialer kan hjælpe dig, til at skabe nye måder at leve på i paradigmeskiftet og i forbundetheden. Forandringer der er til glæde og gavn for os alle både mennesker, dyr og naturen.Videnskaben i bogen er forklaret så alle kan forstå det, uanset om du har en sundhedsfaglig baggrund eller aldrig har læst om videnskab før.Pia Gylding Sabroe er forfatter, fysioterapeut, coach, kostvejleder, kinesiolog, kraniosakral-terapeut, rådgiver, underviser og foredragsholder. Denne bog er den første af sin slags, hvor hun deler ud af sin inspirerende erfaring efter 40 års arbejde med krop og sind. En af de mange fantastiske ting ved denne bog er, at den er fuld af praktiske øvelser og inspirerende klienthistorier fra egen praksis. Rosen på forsiden er fra Pias egen have, den symboliserer åbenhed og forbundethed.

 • - Et ærligt indblik i psykisk sygdom, indlæggelse, PTSD, depression og dissociation
  af Sini Raita
  232,95 kr.

  Bagsidetekst:Når jeg dissocierer, kommer Jini frem. Når traumebiblioteket åbnes, skader hun mig. Når alkoholen flyder, og promillen stiger, tager hun over. Husk nu på, at det er for at hjælpe mig, at jeg skal dø. Jeg håber, at du vil lære mig selv og Jini bedre at kende i denne fortælling om en 6 måneders indlæggelse på psykiatrisk hospital, hvor du får indblik i en verden, hvor overlevelse kan være svær på grund af traumer fra overgreb og indre dæmoner. Jeg var en 28-årig kvinde med livet foran mig, men det føltes som om, det hele var forbi, når jeg lå på badeværelsesgulvet med et håndklæde viklet stramt omkring halsen. Er det en måde at leve på? Dyk ned i det sammen med mig og oplev en verden, hvor sindet åbner nye døre, når virkeligheden bliver for svær at begå sig i, og hvor håbet har en vigtig rolle.

 • af Angela Findlay
  139,95 kr.

 • af Tracey Shors
  157,95 kr.

  "Jeder Mensch hat eine Geschichte." Und diese Geschichten erzählen von den guten, aber auch von den schlechten Dingen, die uns im Laufe unseres Lebens widerfahren. Während manche Geschichten von schönen Erinnerungen erzählen, drehen sich andere um traumatisierende Erlebnisse, etwa Verkehrsunfälle, körperliche Misshandlung, sexuelle Gewalt oder medizinische Erfahrungen. Viele Betroffene durchleben diese massiven Traumata, die auch in ganz alltäglichen Situationen stattfinden können, immer wieder. Das lässt sie in einer grübelnden Dauerschleife verharren und führt nicht selten zu Depressionen und Angststörungen.Die amerikanische Neurowissenschaftlerin Tracey Shors untersucht seit mehr als drei Jahrzehnten die Auswirkungen von traumatischen Erlebnissen auf die psychische Gesundheit - mit besonderem Fokus auf das weibliche Gehirn, das Erinnerungen und Traumata anders abspeichert als das männliche. In diesem Ratgeber stellt sie die von ihr entwickelte MAP-Methode vor, mit deren Hilfe unser Gehirn lernen kann, belastende Erinnerungen mit besseren Geschichten zu überschreiben.Die Selbsthilfemethode kombiniert mentale Entspannung, wie eine Geh- oder Sitzmeditation, mit leichtem Ausdauersport, z. B. tanzen oder walken, und richtet sich insbesondere, aber nicht nur, an Frauen. So werden traumatische Erfahrungen ob sie nun uns massiv im Alltag belasten oder nur in bestimmten Situationen aufflackern - neu im Gehirn "verdrahtet" und verarbeitet. Und das ist der Grundstein für ein unbelastetes Leben im Hier und Jetzt.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.