Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Erhvervsvejledning og uddannelsesvejledning

Her finder du spændende bøger om Erhvervsvejledning og uddannelsesvejledning. Nedenfor er et flot udvalg af over 3.685 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Mai Vium
  144,95 - 162,95 kr.

  Uundværlig og uimodståelig håndbog i alt fra badeværelsesafkalkning til SU-lån,skrevet så du pludselig får lyst til at læse mere om lejeloven.Velkommen til en bog om de mest kedelige emner, du kan forestille dig. Faktisk så kedelige, at du højst sandsynligt ikke har spildt mange minutter på at sætte dig ind i dem.Dog er vores samfund skruet sammen på en sådan måde, at du vil få svært ved at undgå dem. Du kan gøre et forsøg, men det vil kræve, at du øjeblikkeligt klipper dit sygesikringskort over, flytter til Papua New Guinea og undgår al kontakt med den øvrige civilisation resten af dine dage. Efter en uges tid med bølgeskvulp og brøleabeskrig vil du formodentligt ønske, du havde taget kampen op og blot læst denne bog i stedet.Kort sagt er Guide til Voksenliv en hjælp til at blive et selvstændigt voksent menneske – eller så godt som det nu kan lade sig gøre.Her får du en introduktion til det univers af nye dagligdagsbegreber, der venter på den anden side af myndighedsalderen.Bogen kan læses fra ende til anden, men fungerer også ideelt som opslagsværk, når du står og mangler viden om boligstøtte, bilforsikring, eller hvordan du bedst udnytter din fryseboks. Det er den oplagte flytte- hjemmefra-gave til en ung, eller mental ung, person.

 • af Rikke Hertz
  112,95 - 153,95 kr.

  Folk venter i fire år på at komme til hos Rikke Hertz, der arbejder som spirituel erhvervsrådgiver. Rikke er kendt for programmet Nærkontakt og står også bag biografien Spirituel – din sjæl kan lede dig til succes. Vi ønsker alle at være lykkelige. Efter Rikke Hertz’ mening er lykken en menneskeret, og du skal gøre, hvad du kan, for at omgive dig med mest mulig lykke livet igennem. På den måde kan du nemlig give mere af dig selv til andre. Når vi lever i overensstemmelse med karmaloven, lader os guide af synkronicitet og har modet til at tro på, at der er en dybere mening med det hele, skaber vi rammerne for et liv, hvor alting går op i en højere enhed. Rikke Hertz folder de tre spirituelle kernebegreber ud – karmalov, synkronicitet og mod – og lærer os kunsten at give alting videre, så lykken hele tiden cirkulerer. Og har du først fået øjnene op for det karmiske regnskab og lært at integrere det i dit liv, giver det pludselig meget mere mening at stå ud af sengen om morgenen.

 • af Marianne Tolstrup
  257,99 - 313,94 kr.

  Hvordan kan du hjælpe dem, du vejleder, til at se flere muligheder, blive mere målrettede, få mere tro på egen kunnen og mere håb for fremtiden? Med en ressourcefokuseret tilgang til vejledning tager man udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og styrker. På den måde kan man hjælpe de vejledte til at få øje på det, de kan, og det, der er lykkedes, og til at bruge deres ressourcer i fremadrettede handlinger.Ressourcefokuseret vejledning giver dig både en teoretisk ramme, der har hjemme primært i den positive psykologi, og konkrete arbejdsredskaber, du kan bruge i vejledningsarbejdet.Bogen indeholder bl.a.• bud på, hvordan man kan arbejde med den vejledtes motivation ved at inddrage bl.a. self-efficacy (troen på egen kunnen) og begrebet flow• eksempler på og hjælp til at stille gode spørgsmål• bud på, hvordan man kan arbejde anerkendende og værdsættende• forslag til måder, man kan arbejde med den vejledtes styrker på.Samlet set giver den et godt afsæt for den vejleder, der ønsker at arbejde ressourcefokuseret i både individuelle og/eller gruppevise vejledningssammenhænge.Ressourcefokuseret vejledning henvender sig til alle, der arbejder med vejledning: uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere, fastholdelsesvejledere, AKT-vejledere, kontaktlærere, klasselærere, kollegiale vejledere, jobcentermedarbejdere m.fl.

 • - den ultimative guide til gode karakterer
  af Raman Mehrzad
  167,95 kr.

  12 i alle fag er en fascinerende bog skrevet af Raman Mehrzad. Denne bog, udgivet af Gyldendal i 2019, er en uundværlig ressource for enhver studerende. Genren af bogen er uddannelsesorienteret, og den giver værdifulde indsigter og strategier til at opnå topkarakterer i alle fag. Forfatteren, Raman Mehrzad, har med sin dygtighed og erfaring formået at skabe en bog, der er både informativ og inspirerende. 12 i alle fag er ikke kun en bog, det er en guide til succes i det akademiske liv. Udgivet af den anerkendte danske forlægger Gyldendal, er denne bog et must for enhver studerende, der ønsker at forbedre sine karakterer og samtidig udvikle en dybere forståelse for sine fag.

 • - 3. reviderede udgave. 2. oplag
  af Torben Næsby
  52,95 - 98,95 kr.

  Børnene er det råstof, Danmarks fremtid skabes af. Derfor er det helt afgørende, at vi som samfund hele tiden gør os klogere på, hvordan vi giver alle vores børn den bedst mulige trivsel, tryghed, læring og udvikling. Det er et rigtig stærkt afsæt for at forske i, hvordan vi som samfund skaber den bedste kvalitet for alle vores børn i deres dagtilbud. Samtidig giver det os en særlig forpligtelse til, at vi som samfund bruger den viden, forskningen stiller til vores rådighed, når vi træffer de afgørende beslutninger om, hvordan dagtilbuddenes indhold og rammer skal være. Bogen her er en revideret og udvidet udgave af "Barndom og pædagogisk kvalitet i dagtilbud 2", der udkom sidste år. Der er nye kapitler om sociale relationer i og omkring skolestart, overgange mellem dagtilbud, skole og SFO, tidlig indsats og sundhed og sundhedsfremme. Endelig er der et nyt metodeafsnit med præsentation af konceptuel ramme og et nyt dialogværktøj, KVALid.

 • - din vej ind i gymnasiet
  af Mette Louise Graah Rasmussen & Ronja Billum Skovsbøl
  197,95 kr.

  Har eleverne på din skole knækket gymnasiekoden?Mangler din skole inspiration til grundforløbet og elevernes arbejde med studieteknik?Sætter din skole også fokus på løfteevne?KODEKNÆKKEREN - din vej ind i gymnasiet er en ny bog der skal hjælpe eleverne til at knække gymnasiekoden og skolens redskab til at understøtte løfteevnen i gymnasiet.Bogen kan anvendes af eleverne i grundforløbet og løbende som opslagsværk. Den er en indføring i den akademiske verden og er skrevet i et sprog der henvender sig direkte til eleverne.KODEKNÆKKEREN indeholder 8 letforståelige kapitler der omhandler alt fra abstrakte aspekter som taksonomi, metodisk bevidsthed og mindset til mere konkrete elementer som tekstbearbejdning, notetagning og skriftlighed.Kapitlerne præsenterer begrebsforklaringer, anvendelige sprogbilleder og helt konkrete værktøjer til at understøtte nye elevers vej ind i gymnasiet.Bogen er oplagt som en del af elevernes egenbetalingspakke.Om forfatterne: Mette Louise Graah Rasmussen er uddannet cand.mag. og gymnasielærer. Ronja Billum Skovsbøl er uddannet cand.pæd.psych. med en baggrund som lærer.

 • af Peter Plant & Rita Buhl
  307,95 - 492,95 kr.

  Vejledning er kommet i fokus i alle aspekter af karriere- og uddannelsesvalg, og pædagogiske forskere taler ligefrem om en vejledningsekspansion. Denne nye og opdaterede udgave af Vejledningsdidaktik gør det nemt at tilrettelægge vejledning i et læringsperspektiv. Det handler om kompetencer og Career Management Skills udfra den tanke, at vi alle har en karriere, som vi skal lære at tage vare på. Vejledning er efterhånden indlejret over alt, og der er derfor i højere grad end nogensinde før brug for en læringsorienteret og didaktisk tilgang til vejledning. Vejledningsdidaktik tager studie- og uddannelsesvejledere i hånden og hjælper dem med at perspektivere, reflektere over og evaluere deres vejledningspraksis. Bogen undersøger vejledningsdidaktik som begreb og dets potentialer fra forskellige teoretiske ståsteder, i forskellige kontekster og i forhold til forskellige metoder og målgrupper. Bogen indledes og afsluttes med et videnskabsteoretisk blik på vejledningsdidaktik og læring. Vejledningsdidaktik henvender sig til vejledere og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, til vejledere i Studievalg Danmark samt A-kasser, fagforeninger og jobcentre, til professionelle i den kommunale ungeindsats og på FGU-institutioner. Endelig henvender bogen sig til studerende på diplom- og masteruddannelser i vejledning. Bogens forfattere er Grethe Fogh Nielsen, Peter Plant, Randi Skovhus, Trine Harck, Rita Buhl, Christian Tang Lystbæk og Finn Thorbjørn Hansen.

 • - Procesmodel og -metoder
  af Marianne Tolstrup
  247,95 - 307,95 kr.

  Som vejleder kan det være en udfordring at balancere mellem individets og samfundets behov – uden at slippe sin humanistiske grundholdning af syne.SAMSKABENDE VEJLEDNING er et redskab i dette arbejde. Målet er at skabe udvikling og understøtte den vejledtes dannelse som et handlekompetent individ, der kan tage medansvar for eget liv. SAMSKABENDE VEJLEDNING giver brugbar viden og nye gode redskaber til alle, der arbejder med vejledning. Bogen er en håndsrækning til vejledere, der skal navigere i feltet af udefrakommende styring i form af karakterkrav, uddannelsespålæg mv. Den er også til vejledere, som gerne vil afstemme deres egen rolle og selv måske har tendens til at tage for meget styring i vejledninger. Bogen støtter vejlederen i arbejdet med at involvere de vejledte, så de tager aktivt, samskabende del i vejledningen. Til det arbejde introducerer bogen en nye procesmodel – den samskabende vejledningsmodel – og 24 tilhørende vejledningsmetoder. Modellen er udviklet på baggrund af et fællesnordisk udviklingsprojekt og bygger på teori, forskning og projektets resultater. Metoden er afprøvet og evalueret positivt af både vejledere og vejledte. Den samskabende vejledningsmodel er et praksisorienteret redskab, der understøtter en samskabende vejledning, hvor processen er tydelig for alle parter, og hvor der løbende skrives noter, så alle har overblik over, hvad der udvikles og besluttes. Målet er, at man arbejder hen imod at ændre adfærd eller forståelser hos vejledte. Bogen er skrevet til alle, der vejleder: i kommunernes vejledning af unge (KUI), i alle former for gennemførelses- og fastholdelsesvejledning i grundskoler, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser, foruden i jobcentre og hos anden aktør i arbejdet med at få borgere i arbejde. Den kan også bruges i vejledning i forbindelse med kompetenceudvikling.Marianne Tolstrup er lærer og cand.pæd.pæd. med sidefag i psykologi, master i positiv psykologi. Har arbejdet i vejledningsfeltet i mere end 20 år og underviser bl.a. på Diplomuddannelsen i uddannelse, erhvervs- og karrierevejledning på UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

 • - 20 skridt til at blive en bedre lærer
  af Ole Ditlev Nielsen
  222,95 - 253,94 kr.

  Om at undervise er en værktøjsbog, der i tyve kapitler hjælper læseren til at blive en bedre, mere effektiv og mindre stresset underviser.Bogen indeholder en række enkle, konkrete og umiddelbart anvendelige forslag til, hvordan man kan skabe positive forandringer i skolen og i sit liv som lærer. Den tager fat i temaer som ro i klassen, variation i undervisningen, lærerens tid til forberedelse, videndeling og meget mere.Bogen beskriver en række nyere pædagogiske tendenser, bl.a. Cooperative Learning, flow, innovationspædagogik og classroom management. Bogen præsenterer også en række af de bedste Web 2.0-værktøjer, der kan medvirke til at styrke elevernes engagement i undervisningen. Hvert af bogens tyve skridt afsluttes med fire øvelser, som læseren straks kan bruge sammen med eleverne og dermed omsætte bogens indhold til bedre undervisning. Fremstillingen er illustreret med eksempler fra forfatterens egen praksis som lærer på en ungdomsuddannelse.Om at undervise henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelserne, herunder grundskolens ældste klasser, de gymnasiale uddannelser, erhvervsskolerne og de korte videregående uddannelser, samt til lærer- og pædagogikumstuderende.Forfatteren Ole Ditlev Nielsen (f. 1975) er cand.mag. i dansk og historie. Han underviser på Handelsskolen København Nord og arbejder desuden med kompetenceudvikling for undervisere. Ved siden af sin undervisning driver han kursusvirksomheden 20skridt, der også omfatter onlineuniverset www.20skridt.dk. Han har siden foråret 2010 holdt en lang række kurser og seminarer for undervisere i hele Danmark. Disse kurser fokuserer ligesom denne bog på at give lærere værktøjer til at løse konkrete problemer i undervisningen.

 • - Den alternative og forunderlige fortælling om karriere og uddannelsesvalg
  af Hannah Lund & Johanne Havshøj
  236,95 kr.

  Hvad kan en cannabisdronning, en ex-minister, en professionel fodboldspiller med strygebrætskade, en negletekniker og en trommeslager fortælle dig om et sjovt, meningsfuldt og succesrigt arbejdsliv?Snoede Leveveje fortæller gennem interviews med 19 interessante og kendte mennesker, at vejen til et lykkeligt, sjovt og succesrigt arbejdsliv – uanset branche – sjældent er opnået ved at gå én lige vej mod ét mål.Drop idealet om det perfekte, fejlfrie og tilrettelagte. Hvorfor skal stress og præstationsangst være en del af fortællingen om uddannelse og karriere?Vejen til økonomisk, samfundsmæssig og menneskelig succes er nemlig fantastisk kroget og broget. Den går gennem underlige uddannelser og jobs. Den er fuld af berigende fejltrin, uforudsigeligheder og tilfældigheder. Den rummer fordybelse og læring – og gradvis brug af den opnåede erfaring til at få klarhed over, hvad man egentlig har lyst til og er god til.Bogen her er til dig, der – uanset alder – står klar til at vælge uddannelse eller skifte job. Til dig, der har fået ondt i maven over en dårlig karakter. Til dig, der i 50erne, lidt skræmt, har lyst til at sadle om. Til forældre, lærere og studievejledere – til alle.Slip karakterræset, slip præstationsangsten, slip fremtidsangsten. Læs bogen, og find ud af, at dét, der gør dig glad, kan blive et fantastisk arbejdsliv.Medvirkende i interviews:Tina Horsted Christian og Karin Friis BachKresten Schultz JørgensenFarnaz Rasoulinia ElbækMichael StensgaardSanne GottliebJens FredslundRikke Wichmann-BruunPer ØstergaardJakob Kjærgård Carina Due Morten Kornbech Larsen Søren PjedstedLis Hartvig Holm Audra Dyring-AndersenSofie De NardiCharlotte BohnsenAnita Foged Rasmussen

 • - Lær at justere dine rørblade optimalt - for saxofon og klarinet
  af Kent Krøyer
  117,95 - 137,95 kr.

  Bogen er en vejledning i justering af rørblade til saxofon og klarinet - til begyndere og øvede. Der er kun to tekniske hindringer, hvis man vil spille saxofon eller klarinet. Man skal råde over et instrument, der er tæt. Og man skal have et rørblad, som er klargjort, balanceret og justeret til mundstykke og musiker. Ellers bliver det svært. Et rørblad er ALDRIG i optimal tilstand, når man køber det. Så man må selv lære at justere det. Det bliver lettere at spille, når du kan. Så kan du koncentrere dig helt om musikken. Justering ligner måske heksekunst, mend det kan gøres med en smule værktøj og lidt øvelse. Færre blade skal kasseres, så denne vejledning tjener sig selv ind gennem sparede rørblade og større glæde ved din egen musik.

 • - Praktikerens guide til undersøgelsesdesign og formidling af resultater
  af Poul Nissen
  197,95 - 227,95 kr.

  Mange praktikere skal undersøge, dokumentere og formidle deres eget eller andres arbejde. Men hvordan designer man en god videnskabelig undersøgelse? Hvordan får man styr på undersøgelsens elementer? På forskningsspørgsmål, disposition, metode, evidens, referencer, krav til videnskabelighed, effekt og implikationer for praksis mv. Og hvordan formidler man resultaterne på en tilfredsstillende måde? Det giver denne bog svar på. UNDERSØG beskriver lettilgængeligt, kort og overskueligt, hvordan man kommer godt i gang med opgaven. Bogen præsenterer en model for design af undersøgelser, metoder til vurdering af undersøgelsers evidensniveau, idéer til udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgninger samt en oversigt over de formelle regler, der gælder for henvisninger og referencer, herunder elektroniske. Den afsluttende formidling af undersøgelsens resultater er i fokus hele vejen. UNDERSØG henvender sig til dig, der er travl praktiker og ønsker at genopfriske din viden, før du giver dig i kast med at undersøge egen praksis. Bogen henvender sig også til dig, der er studerende og står foran en empirisk baseret opgave – uden helt at vide, hvordan du skal gribe den an.

 • - at skabe mening i skole, uddannelse og arbejdsliv
  af Inger-Lise Lund Petersen
  287,95 kr.

  At skabe meningsfuld forandring i menneskers liv. Vejledere stiller typisk spørgsmål som „hvad kunne du godt tænke dig?“, „hvad har du lyst til?“ og „hvad drømmer du om?“. Men vejledning handler om meget mere end valg i forbindelse med uddannelse og arbejde. Vejledning handler i lige så høj grad om at hjælpe vejledte med at tilegne sig meningsfulde livsstrategier, så de kan overkomme de udfordringer, de møder på uddannelsen, i løbet af arbejdslivet eller i seniortilværelsen. Og det gør man bedst i læringsrum, hvor vejledte sammen med vejleder sætter ord på tvivl, barrierer, ressourcer, værdier og drømme. Eksistentiel vejledning er en inspirations- og brugsbog, der viser hvordan man arbejder med eksistentiel vejledning, og hvordan man i vejledningen inddrager de spørgsmål, vi alle stiller os i livet. Bogen giver en samlet introduktion og værktøjer til eksistentiel vejledning med fokus på, hvordan vejledning i fællesskab kan skabe mening og føre til et mere bæredygtigt liv. Bogen er for alle, der arbejder med vejledning af børn, unge, voksne og ældre i forhold til skole, uddannelse, karriereveje og den tredje alder. Bogen er relevant på bl.a. diplom- og masteruddannelser og kan tjene som inspiration til fagprofessionelle i jobcenterregi, KUI (den kommunale ungeindsats), uddannelsessystemet, fagforeninger, ældreorganisationer m.m.Om forfatteren:Inger-Lise Lund Petersen er lektor på Københavns Professionshøjskole, hvor hun arbejder med efter- og videreuddannelse af vejledere. Hun er fagansvarlig og underviser på diplomuddannelserne i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning samt vejledning og supervision. Hun har arbejdet inden for vejledningsområdet i 25 år med praksiserfaring fra grund- og erhvervsskolen samt UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 • af Rubén Clairat Wilson
  346,95 kr.

  The book begins with the idea of integrating freehand drawing as a source of manual creation at school and in society through the process of designing, constructing and making objects with irregular profiles as premises for developing observation and location in space, the creative capacity of thought, abstraction and imagination. Different procedures are presented for the tracing of angles and their division, squares, rectangles, ovals, circles and their division into different parts, all freehand, that is, without the intervention of instruments, as well as the methods of tracing and grids to enlarge or reduce figures.In a second moment, the book pays careful attention to handicrafts and their incorporation in the study plans and programs of Labor Education for the schools of the general education subsystem and in the training of Labor Education teachers at the university. It also reflects on the activity of planning as a hierarchical quality and skill, unique to human beings in the process of constructing objects.

 • af Josí Aparecida de Freitas
  389,95 kr.

  This book aims to analyse the process of constitution of the subject of the teacher of professional and technological education who works in a technical course, in the PROEJA modality, at a campus of the Federal Institute of Rio Grande do Sul. The paths taken to carry out this research are delimited by theoretical-methodological choices that tension them: the constitution of subjects in Foucault, crossed by the concepts of device and resistance, and the production of data through the cartographic method. A field diary was used to record the data produced, the notes of which form the corpus for analysing the research. The production of teacher subjectivities in the midst of the historical constitution of the IFSul is problematised. It is important to analyse the games of truth produced in the power relations of the research territory. Implicit in the discursive fabric of IFSul is the construction of a technical course in the PROEJA modality, whose teachers are the subjects of this research. Using cartography, the subjectivisation processes of these teachers were monitored, as producers of points of resistance to the institution's truth games.

 • af Jeanne Silveira Dall'aglio
  237,95 kr.

  This book is a personal account of the results of the Medical Residency Preceptorship Course given by IEP / Hospital Sírio Libanês, and the changes achieved by a surgeon trained in Prescriptive Methodologies until she learned about and applied Active Methodologies. It's a break with paradigms, an exercise in humility, in abandoning prejudices and being open to the new. Doing what is always done the same way differently is a challenge, it causes discomfort, but in the end it is productive and transformative.

 • af Leandro Saavedra
  346,95 kr.

  The term training is one of the most widely used in the educational field. However, it still generates today a multiplicity of questions about its nature and scope: What does training imply? Is it a purely academic concept or is it rather a formal conception about my own history? With this and other reflections we will find ourselves in the pages of this publication, accompanied by the results of an interview, which has been analyzed in the light of the contributions of different authors. I hope you enjoy it.

 • af Danielle Silva
  389,95 kr.

  With the transformation of the Federal Technical Schools into Federal Technological Education Centres, these institutions began to offer courses ranging from technical education to doctoral degrees (Otranto, 2011), which implied the verticalization of teaching. Verticalization, which results from the new conceptions of technological education in Brazil, and which goes beyond the limits of training levels (Pacheco, 2011), can have a major influence on teaching methods and techniques and on the construction and development of curricula, which imply a logical and coherent profile of subjects (Silva, 2015). With this curricular organization, teaching takes on greater complexity, since teachers work simultaneously in basic education and higher education, and have to carry out research, extension and management activities, which seems to require teachers to make an extra effort to respond to the various demands. The aim of this study was therefore to find out the impact of the verticalization of teaching on the performance of teachers' activities. To this end, a quantitative methodology was used and data was collected using a closed-ended questionnaire.

 • af Alexciano de Sousa Martins
  433,95 kr.

  An analysis of how the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE) enables its institutional self-evaluation and its interaction with planning actions.

 • af Roy O. Anabo
  346,95 kr.

  The existence of the COVID-19 pandemic brought extraordinary challenges in terms of academic performance, especially in mathematics. This study was conducted to determine the mathematics performance of grade 9 learners using different factors with three variables learners, home, and school factor. A total of 300 learners-respondents took an achievement test to identify their level of mathematics performance amidst the pandemic. As presented, data revealed most learners are academic achievers on their previous grade level, wherein their parents are high school graduates, high-income earners, longer distance from their residence to the school four kilometers and above, and most teachers monitor learners' progress only once per week. Hence, available learning materials at home and school are android cellphones, books, and references this served as a reading guide and access to learning towards a modular approach in teaching. However, the respondents¿ attitudes towards mathematics and level of math anxiety are average levels. Lastly, learners performed unsatisfactorily in mathematics performance due to new normal education.

 • af Lester Wells
  132,95 - 213,95 kr.

 • af Danielle Silva
  564,95 kr.

  Avec la transformation des écoles techniques fédérales en centres fédéraux d'enseignement technologique, ces institutions ont commencé à offrir des cours allant de l'enseignement technique au doctorat (Otranto, 2011), ce qui a impliqué la verticalisation de l'enseignement. La verticalisation, qui résulte des nouvelles conceptions de l'éducation technologique au Brésil, et qui dépasse les limites des niveaux de formation (Pacheco, 2011), peut avoir une influence majeure sur les méthodes et techniques d'enseignement et sur la construction et le développement des curriculums, qui impliquent un profil logique et cohérent des matières (Silva, 2015). Avec cette organisation curriculaire, le travail d'enseignement devient plus complexe, puisque les enseignants travaillent simultanément dans l'éducation de base et l'enseignement supérieur, et doivent mener des activités de recherche, de vulgarisation et de gestion, ce qui semble exiger un effort supplémentaire de la part des enseignants pour répondre aux différentes demandes. L'objectif de cette étude est donc de déterminer l'impact de la verticalisation de l'enseignement sur la performance des activités des enseignants. Pour ce faire, une méthodologie quantitative a été utilisée et les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire fermé.

 • af Galal Ahmed El-Kholy
  676,95 kr.

  La simulation est un outil potentiel qui peut aider les formateurs en soins infirmiers à préparer les futures infirmières à exercer dans un environnement réel. Il s'agit d'une stratégie d'enseignement qui fournit aux étudiants une représentation artificielle d'une situation complexe de la vie réelle, leur permettant d'apprendre dans un environnement sûr. En fonction de son degré de réalisme, la simulation va de la basse à la haute fidélité. La simulation à faible fidélité est utilisée pour enseigner l'évaluation physique et les compétences psychomotrices, tandis que la simulation à fidélité moyenne est plus réaliste que la simulation à faible fidélité.Une simulation clinique dans le cadre de la formation en soins infirmiers peut être utilisée à de nombreuses fins, par exemple comme stratégie d'enseignement ou pour l'appréciation et l'évaluation. Cependant, l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les éducateurs utilisent les simulations pour l'évaluation de l'apprentissage devrait être intégrée dans le processus global de planification, de mise en ¿uvre, d'évaluation et d'évaluation de l'apprentissage. Les enseignants doivent identifier l'objectif de l'évaluation dès le début du processus afin de s'assurer que l'évaluation est pertinente et qu'elle évalue les résultats d'apprentissage pour lesquels elle est prévue.

 • af Ivy Silva Costa
  288,95 kr.

  In view of the important role of education for society, this study aimed to analyze and compare the dropout rate and average academic performance in the first year of students who entered through the Traditional Selection Process and SiSU, from 2010 to 2015, in the undergraduate courses at IF Sudeste MG - Campus Rio Pomba. Frequency, mean and T-test for independent samples were used. With regard to the forms of admission, SiSU and the Traditional Selection Process, it can be said that in 2010 and 2011, the Traditional Selection Process predominated in all undergraduate courses at the Rio Pomba Campus. Between 2012 and 2015, however, it cannot be said that there was a predominance of a single form of entry. With regard to drop-outs, it was found that the second semesters of the undergraduate courses were the ones that most often had the highest percentages of drop-outs in both forms of admission. With regard to academic performance, it can be said that there was no significant difference between the average of students who entered via SiSU or the Traditional Selection Process.

 • af José Gustavo Da Silva Melo
  317,95 kr.

  The aim of this study is to analyse the Ministro Marcos Freire Municipal School in terms of its administrative, structural and pedagogical aspects, relating it to the school community. To this end, a case study was carried out, in which a bibliographical appraisal was first developed, pertinent to the object of study, i.e. the school. The theoretical framework served as an analytical basis for the research, as well as for the methodological procedures of the observations linked to the school experience. The institution was then visited in order to assess the reality of the school, its community and its administrative and pedagogical management. Based on this situation, the pillars that structure a school (Management, Teachers, Structure, PPP and the School Community) were assessed, using theoretical support at the same time. Based on the data collected, various aspects were observed, including: the objective, philosophy, partnerships, among others. Thus, it was found that the Pedagogical Political Project is well structured and the school is open to all types of school projects and partnerships.

 • af Nelsi Coelho Araújo Calazans
  317,95 kr.

  Rural tourism is a complementary activity to the main production of the property, which adds value to it, promoting income, while at the same time rescuing the cultural and natural heritage, thus aiming for sustainability. This work proposes the implementation of a rural itinerary for the municipalities that make up the Espelho d'Água Circuit in north-western São Paulo, with the tourist resort of Santa Fé do Sul as its centre. The research showed that some of the small rural properties in this micro-region constitute a tourist offer, as they have natural and cultural resources that, if formatted, could make up the rural tourism product of the municipalities in question, adding value to the properties. Tourism can rescue and enhance socio-cultural heritage, keeping people in the countryside and attracting visitors from various cities to return to their roots. It can also enhance the north-western region of São Paulo, placing it on the tourism routes of the state of São Paulo.

 • af Adrián Toro
  346,95 kr.

  The formative processes within the framework of a critical education, of opposition, of resistance, are called to discuss the debate that must be generated when training for acceptance, prescription and obedience, which, in essence, would be training for the perpetuation and incarnation of the ideas that dominate us. On the contrary, training for resistance allows us to find a way out of a world that does not have to be like this. In this sense, we are motivated to reflect on an education with critical-reflective principles, in which the human being is recognized, above all, as a subject in constant search of fulfillment. Therefore, we invite to work for the smallest actions of the institutional life of schools, universities, study and training centers, with the purpose of permanently problematizing other possible alternatives of the world of life and, at the same time, the dynamics and daily processes.

 • af Carlos Alberto Puga Lópezérrez
  317,95 kr.

  The study presented here was carried out at the University of Medical Sciences of Sancti-Spíritus from 2014 to 2017. We worked with 100 students from different stomatology promotions with the aim of contributing to the improvement of the labour development of young stomatology professionals in the province of Sancti Spiritus. The variables used were selected on the basis of several studies carried out by the Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES). The research used theoretical, empirical and statistical-mathematical methods. The scientific result produced was endorsed by experts, who considered its relevance and introduction in the context studied.

 • af Leilane Santos Fonseca
  288,95 kr.

  This research conceived Literature and Science as "sophias" whose worlds correlate, breaking with traditional paradigms about the vision of literature. The proposal consisted of bringing together two languages that are very particular due to their nature: the scientific and the humanistic. To this end, the short story "A Sign in Space" from Italo Calvino's "The Cosmicomics" was used as a paradidactic approach to the textbook. Literature was seen in the work as a vehicle for disseminating science, allowing the general public to read and understand science through literature. As a didactic activity for the classroom, the work presented a lesson planning methodology for studying literature and science together. The science analysed was astronomy, a subject studied in the physics curriculum, according to the PCN-EM. The theoretical references found in the work were based on teachers who advocate literature in the physics teaching environment. As a result, it is hoped to promote an interest in research and to show MS students that different languages can dialogue with each other.

 • af José Sávio Bicho
  549,95 kr.

  This book presents the results of an investigation into mathematical literacy in riverside schools in the Amazon. Its aim was to investigate theoretical and methodological approaches to the teaching and learning of maths, in the context of mathematical literacy, which could be established in multi-grade classes in riverside schools in the Amazon. From this perspective, the vision of mathematical literacy was constructed taking into account the child's initial reading and writing skills in school mathematical language, but also as a path to learning in the world of different mathematical relationships. The book presents contexts, teaching resources and pedagogical practices in Amazonian riverside schools.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.