Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

DAMA-DMBOK Turkish - Dama International - Bog

Bag om DAMA-DMBOK Turkish

Günümüz kurulülar¿, verileri yönetmenin bäar¿lar¿n¿n merkezinde oldüunu kabul etmektedirler. Verinin de¿erini bilir ve bu de¿erden yararlan¿rlar. ¿nsanlar¿n veri olüturma ve kullanma kapasitesi geni¿ledikçe, güvenilir veri yönetimi uygulamalar¿ ihtiyac¿ da artm¿¿t¿r. DAMA International Veri Yönetimi Bilgi Birikimi Rehberi (DAMA-DMBOK2)'nin ikinci bask¿s¿, fazlas¿yla bäar¿l¿ olmü olan DMBOK1'i güncelleyip zenginle¿tirmektedir. Alan¿nda önde gelen dü¿ünürler taraf¿ndan yaz¿lan ve DAMA üyeleri taraf¿ndan kapsaml¿ bir ¿ekilde gözden geçirilerek, eri¿ilebilir ve güvenilir bir referans kitab¿na dönü¿en DMBOK2, veri yönetiminin zorluklar¿n¿ ve bunlarla nas¿l bäa ç¿k¿lacä¿n¿ etrafl¿ca aç¿klayan içerikleri bir araya getirmektedir: Veri yönetimi için bir dizi rehber ilkenin tan¿mlanmas¿ ve bu ilkelerin veri yönetimi i¿levsel alanlar¿nda nas¿l uygulanabilece¿inin aç¿klanmas¿. Yayg¿n olarak benimsenen uygulamalar, yöntemler, i¿levler, roller, ç¿kt¿lar ve ölçümler de dahil olmak üzere kurumsal veri yönetiminin gerçeklenmesi için i¿levsel bir çerçeve sälanmas¿. Veri yönetimi kavramlar¿ için ortak bir sözlük olüturulmas¿ ve veri yönetimi uzmanlar¿ için en iyi uygulamalara temel te¿kil edilmesi. DAMA-DMBOK2, veri yönetimi ve BT uzmanlar¿na, yöneticilerine, bilgi çal¿¿anlar¿na, e¿itimcilere ve arät¿rmac¿lara, verilerini yönetmeleri ve bili¿im altyap¿lar¿n¿ ää¿daki ilkelere dayal¿ olarak olgunlät¿rmalar¿ için bir çerçeve sunar: Veri, benzersiz niteliklere sahip bir varl¿kt¿r Verinin de¿eri ekonomik terimlerle ifade edilebilir/edilmelidir Veriyi yönetmek, veri kalitesini yönetmek anlam¿na gelir Veriyi yönetmek için metaveri gerekir Veriyi yönetmek planlama gerektirir Veri yönetimi multidisiplinerdir, bir dizi beceri ve uzmanl¿k gerektirir Veri yönetimi kurumsal bir bak¿¿ aç¿s¿ gerektirir Veri yönetimi farkl¿ bak¿¿ aç¿lar¿n¿ hesaba katmal¿d¿r Veri yönetimi, veri yäam döngüsü yönetimidir Farkl¿ veri türlerinin farkl¿ yäam döngüsü gereksinimleri vard¿r Veriyi yönetmek, verilerle ili¿kili riskleri de yönetmeyi içerir Veri yönetimi gereksinimleri, BT kararlar¿n¿ yönlendirmelidir Etkili veri yönetimi, üst yönetimin adanm¿¿l¿¿¿n¿ gerektirir

Vis mere
 • Sprog:
 • Tyrkisk
 • ISBN:
 • 9781634622912
 • Indbinding:
 • Paperback
 • Sideantal:
 • 588
 • Udgivet:
 • 17. August 2022
 • Størrelse:
 • 216x32x280 mm.
 • Vægt:
 • 1458 g.
 • 2-4 uger.
 • 22. April 2023
På lager

Normalpris

Fordelspris

Beskrivelse af DAMA-DMBOK Turkish

Günümüz kurulülar¿, verileri yönetmenin bäar¿lar¿n¿n merkezinde oldüunu kabul etmektedirler. Verinin de¿erini bilir ve bu de¿erden yararlan¿rlar. ¿nsanlar¿n veri olüturma ve kullanma kapasitesi geni¿ledikçe, güvenilir veri yönetimi uygulamalar¿ ihtiyac¿ da artm¿¿t¿r.

DAMA International Veri Yönetimi Bilgi Birikimi Rehberi (DAMA-DMBOK2)'nin ikinci bask¿s¿, fazlas¿yla bäar¿l¿ olmü olan DMBOK1'i güncelleyip zenginle¿tirmektedir. Alan¿nda önde gelen dü¿ünürler taraf¿ndan yaz¿lan ve DAMA üyeleri taraf¿ndan kapsaml¿ bir ¿ekilde gözden geçirilerek, eri¿ilebilir ve güvenilir bir referans kitab¿na dönü¿en DMBOK2, veri yönetiminin zorluklar¿n¿ ve bunlarla nas¿l bäa ç¿k¿lacä¿n¿ etrafl¿ca aç¿klayan içerikleri bir araya getirmektedir: Veri yönetimi için bir dizi rehber ilkenin tan¿mlanmas¿ ve bu ilkelerin veri yönetimi i¿levsel alanlar¿nda nas¿l uygulanabilece¿inin aç¿klanmas¿.
Yayg¿n olarak benimsenen uygulamalar, yöntemler, i¿levler, roller, ç¿kt¿lar ve ölçümler de dahil olmak üzere kurumsal veri yönetiminin gerçeklenmesi için i¿levsel bir çerçeve sälanmas¿.
Veri yönetimi kavramlar¿ için ortak bir sözlük olüturulmas¿ ve veri yönetimi uzmanlar¿ için en iyi uygulamalara temel te¿kil edilmesi.

DAMA-DMBOK2, veri yönetimi ve BT uzmanlar¿na, yöneticilerine, bilgi çal¿¿anlar¿na, e¿itimcilere ve arät¿rmac¿lara, verilerini yönetmeleri ve bili¿im altyap¿lar¿n¿ ää¿daki ilkelere dayal¿ olarak olgunlät¿rmalar¿ için bir çerçeve sunar: Veri, benzersiz niteliklere sahip bir varl¿kt¿r
Verinin de¿eri ekonomik terimlerle ifade edilebilir/edilmelidir
Veriyi yönetmek, veri kalitesini yönetmek anlam¿na gelir
Veriyi yönetmek için metaveri gerekir
Veriyi yönetmek planlama gerektirir
Veri yönetimi multidisiplinerdir, bir dizi beceri ve uzmanl¿k gerektirir
Veri yönetimi kurumsal bir bak¿¿ aç¿s¿ gerektirir
Veri yönetimi farkl¿ bak¿¿ aç¿lar¿n¿ hesaba katmal¿d¿r
Veri yönetimi, veri yäam döngüsü yönetimidir
Farkl¿ veri türlerinin farkl¿ yäam döngüsü gereksinimleri vard¿r
Veriyi yönetmek, verilerle ili¿kili riskleri de yönetmeyi içerir
Veri yönetimi gereksinimleri, BT kararlar¿n¿ yönlendirmelidir
Etkili veri yönetimi, üst yönetimin adanm¿¿l¿¿¿n¿ gerektirir

Brugerbedømmelser af DAMA-DMBOK TurkishGør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.