Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En guide til at skabe trygge sovevaner for dit 0-4 årige barn
  af Sine Ditlev Bihlet
  162,95 kr.

  Nogle børn sover igennem fra starten. De fleste gør ikke. Faktisk er det helt normalt for forældre til 0-4 årige børn at opleve en eller flere svære perioder:Udfasning af den vuggende bevægelseNedtrapning og afvænning fra mælkSove selvTidlige morgenerNår putningen bliver ved og vedDenne bog gør dig i stand til at håndtere situationer som disse, og klæder dig på til at møde dit barn i øjenhøjde når det er træt og skal sove. Redskabet Putteritualet giver dig ro i maven når dit barn skal puttes og når det vågner om natten. Måske du endda selv vil få mere søvn. Tilgangen til barnets søvn er baseret på den nyeste forskning indenfor området børn og søvn, Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt erfaringsbaseret praksis.Om forfatteren:Sine Ditlev Bihlet driver Søvnplejersken for at hjælpe forældre og dit børn til gode og trygge sovevaner. Udover privatkonsultationer afholder Sine mange foredrag, webinarer og kurser om børns søvn - for forældre, sundhedsfaglige og pædagogisk personale. Hun er aktiv på Instagram og Facebook, hvor hun også deler sin viden og erfaring om børns søvn. Anbefalinger: "Denne bog skiller sig ud ved at lade tilknytningen stå centralt i formidlingen af barnets søvn, og samtidig prioritere forældrenes trivsel i lige så høj grad. Det er enormt meningsfuldt, og jeg ved, at det gør – og vil gøre – en stor forskel for rigtig mange familier.” Lena Adalberth – Cand. mag. i sprogpsykologi og skaber af MOAR.”Sines vidensdeling giver masser af tryghed til alle familier. Relevant, autentisk og nærværende.” Karina Byrialsen Fragtrup, mor til Freja på 13 måneder.

 • - Børn og unge
  af Nina Von Hielmcrone, Trine Schultz, John Klausen & mfl.
  492,95 kr.

  Bogens formål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng. Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge.IndholdForordKapitel 1. Børn og unge i socialrettenKapitel 2. Organisering, kompetence og kontrolKapitel 3. Det familieretlige udgangspunktKapitel 4. Offentlige ydelser til børnKapitel 5. Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsatsKapitel 6. Opsporing og beredskabKapitel 7. Undersøgelse og oplysning af børnesagerKapitel 8. HandleplanerKapitel 9. ForanstaltningerKapitel 10. AnbringelseKapitel 11. Forhold under anbringelsenKapitel 12. MagtanvendelseKapitel 13. Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigtKapitel 14. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantierKapitel 15. TvangsadoptionKapitel 16. Efterværn og opretholdelse af anbringelseKapitel 17. Hjælp til handicappede børn og ungeKapitel 18. Finansiering mv.LovoversigtLitteraturDomme mv.Stikordsregister

 • - til den nye klimabevægelse
  af Jørgen Steen Nielsen
  119,95 - 163,95 kr.

  Klimaændringerne rammer nu med ubønhørlig kraft. Samtidig eskalerer den økonomiske ulighed mellem mennesker i de fleste lande. Denne dobbelte har udløst to bevægelser: De unges klimaoprør for at få forældregenerationen til at tage ansvar samt et spirende socialt oprør med krav om retfærdig omfordeling – tilsammen et krav om grundlæggende forandringer af måden, vi har indrettet økonomien og samfundet på. I SOM GJALDT DET LIVET advarer Jørgen Steen Nielsen om de truende perspektiver, beskriver det nye oprør og appellerer om reaktivering af demokratiet og aktiv inddragelse af borgerne som eneste vej ud af den dobbelte krise. Er det muligt? ”Vi ved ikke, at det er umuligt,” svarer forfatteren. Jørgen Steen Nielsen (f. 1952) er biolog, forfatter, tidligere chefredaktør og mangeårig miljøjournalist på Dagbladet Information, hvor han har dækket den økologiske krise i mere end 30 år. Vinder af Cavlingprisen i 2003. Forfatter til Fra Frihedens slagmarker (2004), Den store omstilling – fra systemkrise til grøn økonomi (2012), På den anden side – en rejse i omstillingens grænseland (2015), og Hvad skal vi med landbruget? (2016).

 • - Jeg håber, jeg har gjort en forskel
  af Anne Knudsen & Steen Valgreen-Voigt
  119,95 - 236,95 kr.

  Jeg håber, jeg har gjort en forskel er et nærværende portræt af Danmarks første kvindelige juraprofessor. Eva Smith er datter af tidligere justits- og indenrigsminister Hans Hækkerup, men allerede som ung besluttede hun sig for, at hun ville kendes som sig selv, og ikke som ministerdatter. Derfor tog hun navnet Smith, da hun blev gift første gang som 22-årig i Tel Aviv med amerikaneren Ranny Smith.Alle kvinder i hendes slægt er døde i en tidlig alder af kræft. Derfor regnede Eva Smith heller ikke med, at hun ville blive særligt gammel. Men hun er her endnu, med sin mand Ole, sine seks egne børn, to delebørn og 20 børnebørn. Som mangeårig formand for Det Kriminalpræventive Råd og Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance, ECRI, har hun utrætteligt kæmpet for, at vi i Danmark og Europa lever op til menneskerettighedernes bestemmelse om, at alle er født frie og lige og derfor skal sikres de samme rettigheder og muligheder. Hun er stadig aktiv i medierne, når hun står fast på, at retssikkerhed handler om at beskytte den enkelte borger mod overgreb fra myndighederne og ikke – som mange politikere tror – om at beskytte folk mod dem, vi ikke bryder os om.

 • - Den totale institution socialt set - opdateret 2022 udgave
  af Erving Goffman
  298,95 kr.

  NY OG OPDATERET 2022 UDGAVE Anstalt og menneske må betragtes som et af tidens hovedværker inden for den sociologiske analyse af livet i den totale institutions lukkede verden, således som vi kender den fra f.eks. fængsler, kaserner, skibe, kostskoler, klostre, alderdomshjem, opdragelseshjem m.m. Anstalt som menneske skildrer, hvad disse institutioner »får ud af« klienterne, og hvad klienterne »får ud af« tilværelsen inden for murene – på godt og ondt, måske navnlig det sidste… Opmærksomheden rettes i særlig grad mod statshospitalet med udgangspunkt i forfatterens studier i marken gennem 1 år som medarbejder ved et stort amerikansk statshospital. Erwing Goffman fremlægger i bogen den hovedtese, at den mest betydningsfulde faktor i den sindslidende patients udvikling under opholdet ikke så meget er hans sygdom, men selve institutionen og alt, hvad den indebærer. Anstalt og menneske har derfor bud til enhver, som er beskæftiget – eller anbragt – i disse institutioner, samt til alle, der ønsker at vide besked med en af vort samfunds skyggesider.Bogen er senest udkommet i 14 oplag i oktober i en opdateret udgave.

 • af Carsten Jensen
  113,95 - 124,95 kr.

  Tredje bind i rækken af Carsten Jensens storsælgende debatbøger. De færreste fødes som flygtninge. Ingen ønsker at dø som flygtning. Alligevel taler vi om flygtninge, som om det var en identitet på linje med dansk, svensk eller tysk. Flygtninge er mennesker, der er blevet tvunget til at bryde med alt, og alligevel har de en bagage med, håb og drømme, ideer om, hvem de er, og hvem de gerne vil være. De er hovedspringere på timetervippen, der håber på vand i bassinet. Tyngdeloven kan man dø af. Derfor må faldet blive en kunstart. Dette er ikke en bog om flygtninge, men om hovedspringere og mennesker på vej.

 • af Helle Bødker Madsen, Niels Fenger, Claus Rohde, mfl.
  569,95 kr.

  Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater.Bogen omhandler følgende emner:AnsvarsnormenÅrsagsbetingelse og adækvansDet erstatningsretlige værnMenneskerettighedskrænkelser EU-rettens betydningBerettigede forventningers betydningErstatningsansvar for det offentlige servicenivauMyndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sagerForvaltningens professionsansvar for vejledning og rådgivning Erstatning for strafferetlig forfølgelse – Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler Erstatningsansvar for tinglysningsfejl Offentlige ansattes erstatningsansvar IndholdForordKapitel 1. Offentlige myndigheders erstatningsansvar: – introduktion og indhold - af Peter Pagh, Søren Højgaard Mørup og Niels FengerKapitel 2. Offentlige myndigheders erstatningsansvar som juridisk disciplin - af Peter Pagh og Søren Højgaard MørupKapitel 3. Erstatningsansvar for retsvildfarelser – særligt om ansvarsstandarden - af Sune Fugleholm og Rasmus Grønved NielsenKapitel 4. Berettigede forventninger og offentligretligt erstatningsansvar - af Søren Højgaard MørupKapitel 5. EU-rettens betydning for danske myndigheders erstatningsansvar - af Niels FengerKapitel 6. Erstatningsansvar for overtrædelse af menneskeretten - af Jonas ChristoffersenKapitel 7. Erstatningsansvar vedrørende det offentliges serviceniveau -af Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard MørupKapitel 8. Offentlige myndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sager - af Peter PaghKapitel 9. Forvaltningens professionsansvar – med særlig henblik på rådgivnings-, vejlednings- og oplysningsansvar - af Vibe UlfbeckKapitel 10. Erstatning i anledning af strafforfølgning - af Henning Bang Fuglsang Madsen SørensenKapitel 11. Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler -af Steen Treumer Kapitel 12. Erstatningsansvar for tingslysningsfejl og fejl i tingbogen - Af Claus RohdeKapitel 13. Det personlige erstatningsansvar for offentligt ansatte - af Jens MøllerDomsregisterStikordsregister

 • af Devi Sridhar
  128,95 - 198,95 kr.

 • - Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder
  af Mette Hartlev, Peter Jakobsen & Katharina O Cathaoir
  740,95 kr.

  Sundhedsret er vokset frem som juridisk disciplin siden 1980’erne og har gradvist udviklet en egen faglig identitet med særlige retsprincipper. Sundhedsretten har rødder i de menneskeretlige principper om det enkelte menneskes værdighed, integritet og autonomi. Samtidig har sundhedsretten tætte relationer til en række velkendte juridiske discipliner såsom forvaltningsret, strafferet, erstatningsret m.m.Bogen undersøger de retlige relationer og problemstillinger, der opstår mellem sundhedsvæsenets aktører. Dette er et bredt felt, som spænder over spørgsmål relateret til sundhedsvæsenets opgaver og opgavefordeling, statens ansvar for kollektiv sundhed og epidemihåndtering, sundhedspersoners rettigheder og pligter samt patienters rettigheder. Patienters rettigheder er en central del af sundhedsretten. Patientrettighederne vedrører en række forskellige temaer såsom patientens ret til behandling, patientens selvbestemmelsesret, det informerede samtykke, anvendelse af tvang, fortrolighed, aktindsigt, klage og erstatning. I bogen diskuteres også særlige emner som børns og voksne inhabiles selvbestemmelsesret, behandlingstestamenter, dødshjælp, organdonation, abort, assisteret reproduktion, sundhedsvidenskabelige forsøg, big data, personlig medicin og nye teknologier i sundhedsvæsenet. Bogens tre forfattere er alle jurister med tilknytning til Københavns Universitet. Mette Hartlev er dr.jur. og professor i sundhedsret. Katharina Ó Cathaoir er ph.d. og lektor i sundhedsret. Peter Jakobsen er chefkonsulent i Patienterstatningen og ekstern lektor i sundhedsret.

 • af Yoshifumi (University of Copenhagen) Tanaka
  473,95 - 1.100,95 kr.

  A systematic examination of all topics in law of the sea courses, fully updated to include contemporary issues.

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Håndbogen giver et hurtigt og kort overblik over faget statsforfatningsret(menneskerettigheder) på jurastudiet. Den er særlig relevant til eksamen og kan benyttes som opslagsværk.

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Håndbogen kan benyttes som opslagsværk til faget folkeret. Bogen er særlig relevant til eksamen og giver et godt overblik over faget.

 • af Abbas Khider
  165,95 - 174,95 kr.

  Said Al-Wahid har altid sit pas på sig, selv når han skal i supermarkedet. På vej hjem fra en oplæsning får han besked om, at hans mor ligger for døden, og derfor rejser han for første gang i årevis tilbage til sit hjemland, Irak.Jo tættere Said kommer på sin familie i Bagdad, jo dybere stikker hans erindringer. De bevæger sig tilbage til årene før hans ankomst til Tyskland, til de måneder, han tilbragte på flugt gennem Afrika og mod Europa, og helt tilbage til øjeblikke fra hans barndom i Irak.Men hvilke erindringer gør os til dem, vi er? Hvilke minder mangler, hvilke er forvrængede, og hvilke er det pure opspind? Said ved det ikke længere, og måske er det årsagen til, han overhovedet er i live.Erindringsforfalskeren er en bevægende og poetisk roman, som rummer et helt liv. Bogen er skrevet af Abbas Khider, der blev født i Bagdad i 1973. Som 19-årig blev han fængslet på grund af sine politiske aktiviteter. Efter sin løsladelse flygtede han fra Irak og opholdt sig efterfølgende i flere forskellige lande, inden han i år 2000 bosatte sig i Tyskland, hvor han har studeret litteratur og filosofi. Hans romaner har modtaget adskillige priser og opnået stor international anerkendelse. Med udgivelsen af Erindringsforfalskeren er det første gang, man kan læse Khider i dansk oversættelse.

 • af Sachin Kumar Sharma, Rajan Sudesh Ratna, Adeet Dobhal & mfl.
  605,95 kr.

  This book examines the various issues and concerns faced by Indian agriculture under the obligations of WTO and the Free Trade Agreements. While the issues discussed pertain mainly to India, the lessons can also be derived for many other similarly placed developing countries. The book delves into various aspects of Indian agricultural trade and evaluates the domestic policies and regulations of government while also looking at external factors like WTO, free trade agreements and non-tariff barriers. Chapters of this book have been contributed by eminent agricultural economists, lawyers and social scientists providing the perspective from their sector. This book highlights the challenges and opportunities for agriculture sector under the rapidly growing regional trade agreements and results of negotiations under the WTO. It also provides critical insights into the ongoing fisheries subsidies negotiations at the WTO and issues relating to non-tariff measures. The findings have broad implications for developing countries in general and India in particular. This book will greatly benefit trade negotiators, policymakers, civil society, farmer groups, researchers, students, and academics interested in issues related to the WTO, FTAs, tariff and non-tariff barriers and other allied issues concerning Indian agriculture. The techniques used in analytical part will mostly benefit the researchers as they can not only use these techniques and methodologies for their future research, but to also carry the research forward. The book is useful for many educational institutes which teach international trade, agricultural economics, and WTO and FTAs studies.

 • af Marija Todorova & Lucía Ruiz Rosendo
  1.210,95 kr.

  This edited book examines the role of interpreting in conflict situations, bringing together studies from different international and intercultural contexts, with contributions from military personnel, humanitarian interpreters and activists as well as academics. The authors use case studies to compare relevant notions of interpreting in conflict-related scenarios such as: the positionality of the interpreter, the ethical, emotional and security implications of their work, the specific training needed to carry out work for military and humanitarian organizations, and the relations of power created between the different stakeholders. The book will be of interest to students and scholars of translation and interpreting, conflict and peace studies, as well as conflict resolution and management.

 • af Josephat Ezenwajiaku
  432,95 - 1.467,95 kr.

 • - For praktikere
  af Jon Fridrik Kjølbro
  1.518,95 - 2.087,95 kr.

  DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION FOR PRAKTIKERE, der nu foreligger i 6. udgave, indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Bogen behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen samt protokollerne og indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner såsom konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis,beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.Bogen indeholder i vidt omfang en tematisk omtale af praksis, herunder en beskrivelse af praksis i sager om udvisning på grund af kriminalitet, om tvangsfjernelse, om straffeprocessuelle tvangsindgreb og om pressens ret til ytringsfrihed. Endvidere indeholder den korte referater af domme. Det er derfor let at orientere sig og få overblik over praksis på et bestemt område.Målgruppen er praktikere, herunder advokater, anklagere, dommere og embedsmænd.Bogen er systematisk opdateret til og med 30. september 2022 og medtager derudover de væsentligste domme og afgørelser til og med 30. november 2022, herunder domme fra Storkammeret.Forfatteren har været dommer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indtil november 2022, hvor han var sektionspræsident og vicepræsident. Frem til april 2014 var han landsdommer i Østre Landsret, hvorfra han har haft orlov. Forfatteren har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med menneskerettigheder.

 • af Seema Mohapatra & Lindsay Wiley
  366,95 - 1.100,95 kr.

 • af David Harris, Ed Bates, Michael O'Boyle & mfl.
  546,95 - 611,95 kr.

 • af Zixin Meng
  1.210,95 kr.

  The book provides a sophisticated analysis of state immunity from an enforcement perspective. It covers all relevant legal techniques of enforcing an arbitral award against a sovereign state. Besides tackling the plea of state immunity through the courts, this book also covers notable non-judicial remedial measures which may aid the aggrieved investors in satisfying their claims against state parties to a dispute. These measures may be used either to enhance the effectiveness of judicial remedies or as stand-alone remedies when legal measures seem (or prove to be) ineffective. After having identified problems arising from a lack of universal agreement on state immunity and the diversity and, more dishearteningly, the inadequacy of forms of enforcement available to an aggrieved claimant, this book proposes a new approach to solve state immunity issues. The international community must work towards the setting up of a central enforcement agency, a functional model of enforcement.

 • af Jaemin Lee
  1.320,95 kr.

  This book examines the timely issue of artificial intelligence (AI) and law. At this moment, AI is rapidly developing and being utilized in many different sectors. Meanwhile, the rise of AI raises complex questions and poses new challenges-new products and services involving AI will require new regulations and standards to minimize potential negative side-effects and maximize the benefits of this new technology, both within domestic law and international law. Thus, this book focuses on the impact of AI on international law and seeks ways to develop international law frameworks to adequately address the challenges of the AI era. In this context, new forms of inter-state conflicts and emergence of new subjects and objects of international law are discussed along with relevant up-to-date developments in major jurisdictions. Issues arising from the advent of AI relating to state sovereignty, state responsibility, dispute settlements, and north-south divide are also considered. 

 • af Yifei Lin
  1.352,95 kr.

  This book presents a selection of the latest arbitration cases, materials, and commentaries from China. It aims to provide information on the theory and practice of arbitration combined. It is intended to provide readers with a useful resource to guide them when they encounter actual China-related arbitration cases. This book is a valuable resource for all practitioners concerned with international and foreign-related arbitration matters in China, global law firms, companies engaged in multinational business, jurists, and academics.

 • af Bharat H. Desai
  990,95 kr.

  This book addresses sexual and gender-based violence (SGBV) against women from an international law point of view. It identifies the reasons behind SGBV against women with a specific focus on cultural practices that try to justify it and highlights the legal challenges related to the topic for both national and international justice systems. The seven chapters of the book are: i) Introduction ii) SGBV a global concern; iii) International legal protection; iv) Role of international institutions; v) Role of cultural factors and vi) Challenges vii) Conclusions. In the light of concerted global efforts to bring to an end, or at least severely contain SGBV against women, the book provides a future roadmap to the United Nations system, States, international institutions, multidisciplinary scholars, civil society organizations and other global actors.The book contains a Foreword by Peter Maurer, President of International Committee of the Red Cross (ICRC).

 • af Daniele Amoroso
  1.427,95 kr.

  This book analyses the principle of equality from three perspectives: public international law, private international law and EU law. It is the first book in English providing a comprehensive overview of this principle in these areas of law and showing the current trends and issues concerning its application. Its main goal is to understand whether and to what extent the principle of equality has been affirmed in public and private international law, as well as EU law, and what - if any - the common core of this principle is.The analysis carried out in this contributed volume starts from general analyses of the principle of equality in the areas of the law covered by the book and then discusses the principle in more specific areas, such as human rights law, international adjudication (including investment law) and the law of international organizations.The book is intended to become a benchmark for academics dealing with matters of equality in public international law, private international law and EU law. It will be a useful tool for practitioners too, the collected chapters being based on the relevant case law dealing with the principle of equality.Daniele Amoroso is Professor of International Law in the Department of Law of the University of Cagliari, Cagliari, Italy.Loris Marotti is Assistant Professor of International Law in the Department of Law at the Federico II University of Naples, Italy.Pierfrancesco Rossi is Postdoctoral Fellow in International Law in the Department of Law of Luiss University, Rome, Italy.Andrea Spagnolo is Professor of International Law in the Department of Law of the University of Turin, Turin, Italy.Giovanni Zarra is Professor of International Law and International Litigation in the Department of Law at the Federico II University of Naples, Italy.

 • af Maarten den Heijer
  1.320,95 kr.

  This volume of the Netherlands Yearbook of International Law (NYIL) addresses the question how the assumption that states have a common obligation to achieve a collective public good can be reconciled with the fact that the 195 states of today's world are highly diverse and increasingly unequal in terms of size, population, politics, economy, culture, climate and historical development.  The idea of common but differentiated responsibilities is on paper the perfect bridge between the factual inequality and formal equality of states. The acknowledgement that states can have common but still different - more or less onerous - obligations is predicated on the moral and legal concept of global solidarity.  This book encompasses general contributions on the function and the content of the related principles, chapters that describe and evaluate how the principles work in a specific area of international law and chapters that address their efficiency and broader ramifications, in terms of compliance, free-rider behaviour and shifting balances of power.  The originality of the book resides in the integration of conceptual, comparative and practical dimensions of the principles of global solidarity and common but differentiated responsibilities. The book is therefore highly recommended reading for both academics with a theoretical interest and those working within international organisations. The Netherlands Yearbook of International Law was first published in 1970. It offers a forum for the publication of scholarly articles in a varying thematic area of public international law.

 • af Peng Guo
  1.210,95 kr.

  This book focuses on Chinese cases on the CISG decided by Chinese courts of all levels, mainly from 1990 to 2005. During this period, the number of cases grew gradually. The total number of cases remained low, the reasons of which might be the following: parties were not familiar with the CISG hence decided to opt out of it; the case collection and report systems in China at that time were not as developed as now rendering many cases inaccessible.  This book deals with the cases in the early days of the development of the CISG in China. These cases reflect how People's Court of all levels started to deal with various issues arising from the CISG and will help understand whether and how the People's Courts change their approaches to the interpretation and application of the CISG in the future.

 • af Ruwantissa Abeyratne
  990,95 kr.

  From early 2020 for a period of two years at the end of which  this book was written, air transport suffered unprecedented setbacks due to the COVID-19 pandemic.  Although the pandemic may eventually fizzle out into another flu like occurrence, the restraint with which air transport services were offered would remain with us for a while with some practices being sustained, particularly those pertaining to public health.  One of the main areas of air transport that was and will be affected significantly by the changed circumstances  - is facilitation - a subject  that is regulated by the Chicago Convention of 1944 and its Annex 9.  This book looks in depth at  the Annex as it will be applied in a post pandemic world, against its legal, socio-political, and economic impacts, addressing the Standards of the Annex on clearance of aircraft; entry and departure of passengers; and the carriage of cargo. It also discusses some critical aviation events in 2020 and 2021 that occurred as they relate to facilitation of air transport.  Some of the key areas discussed are the role of ICAO; issues of public health as they relate to air transport; security of travel documents; smuggling of persons; digital technology and rights of the passenger; unruly passengers; carriage of disabled passengers; relief flights and repatriation flights; and facilities at airports.

 • af Vedat Yorucu
  1.100,95 kr.

  This book explores the delicate interconnections between law and economics, especially as regards island entitlements under international maritime law. This is an area in the literature generally overlooked because maritime law has been the domain of legal experts. Maritime boundary disputes are over resources, a vitally important economic subject. Yet, the economics of maritime law has been ignored. Lawyers and legal experts have dominated the field, to the alarming degree of causing needless international conflicts. Our monograph addresses this serious neglect. The methodology would be rational behavior model, one specifically formulated to make the case that dialog and negotiation between these countries is the rational choice leading to win-win outcome in the Aegean and Eastern Mediterranean territorial waters. Public and private sector actors identified as key decision-makers in all phases of hydrocarbon development and monetization, within an overall win-win framework.

 • af Christoph Rausch
  1.210,95 kr.

  This edited volume analyzes participatory practices in art and cultural heritage in order to determine what can be learned through and from collaboration across disciplinary borders. Following recent developments in museology, museum policies and practices have tended to prioritize community engagement over a traditional focus on collecting and preserving museal objects. At many museal institutions, a shift from a focus on objects to a focus on audiences has taken place. Artistic practices in the visual arts, music, and theater are also increasingly taking on participatory forms. The world of cultural heritage has seen an upsurge in participatory governance models favoring the expertise of local communities over that of trained professionals. While museal institutions, artists, and policy makers consider participation as a tool for implementing diversity policy, a solution to social disjunction, and a form of cultural activism, such participation has also sparked a debate on definitions, and on issues concerning the distribution of authority, power, expertise, agency, and representation. While new forms of audience and community engagement and corresponding models for "e;co-creation"e; are flourishing, fundamental but paralyzing critique abounds and the formulation of ethical frameworks and practical guidelines, not to mention theoretical reflection and critical assessment of practices, are lagging.This book offers a space for critically reflecting on participatory practices with the aim of asking and answering the question: How can we learn to better participate? To do so, it focuses on the emergence of new norms and forms of collaboration as participation, and on actual lessons learned from participatory practices. If collaboration is the interdependent formulation of problems and entails the common definition of a shared problem space, how can we best learn to collaborate across disciplinary borders and what exactly can be learned from such collaboration?

 • af Jens Velten
  1.320,95 kr.

  Foreign Direct Investment (FDI) from third countries-a desirable form of investment to boost the EU's economy or a threat to important EU and Member State interests that must be mitigated via FDI screening mechanisms? FDI screening is a complex, controversial and highly topical subject at the intersection of law, politics and economics. This book analyzes the political rationale behind FDI screening in the EU, reveals the legal limitations of current FDI screening mechanisms based on security and public order, and identifies legislative options for broader screening mechanisms in accordance with EU and international economic law.In particular, the book identifies the four main concerns in the EU regarding FDI from third countries: distortive competition effects; the lack of reciprocity on FDI treatment between the EU and the investor's home country; objectives of the investor or their home country that may be detrimental to EU interests; and safety of private information. On this basis, the book analyzes the Screening Regulation (Regulation (EU) 2019/452) and its newly introduced screening ground "e;security or public order"e; and asks whether this and other similar screening grounds based on the notions of security, public order and public policy can address these concerns with regard to foreign investors. Based on an analysis of WTO law and EU primary law, it argues that they cannot. Thus, the question arises: Do the EU and Member States have the flexibility to adopt broader FDI screening mechanisms? To answer this question, the book examines the freedoms of capital movement and establishment in EU primary law, as well as various sources of international economic law such as, first and foremost, the WTO's General Agreement on Trade in Services, but also other bi- and plurilateral trade and investment treaties, including the EU-China Comprehensive Agreement on Investment. In closing, the book identifies various legislative options for broader FDI screening mechanisms-and their shortcomings.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.