Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En guide til at skabe trygge sovevaner for dit 0-4 årige barn
  af Sine Ditlev Bihlet
  167,95 kr.

  Nogle børn sover igennem fra starten. De fleste gør ikke. Faktisk er det helt normalt for forældre til 0-4 årige børn at opleve en eller flere svære perioder:Udfasning af den vuggende bevægelseNedtrapning og afvænning fra mælkSove selvTidlige morgenerNår putningen bliver ved og vedDenne bog gør dig i stand til at håndtere situationer som disse, og klæder dig på til at møde dit barn i øjenhøjde når det er træt og skal sove. Redskabet Putteritualet giver dig ro i maven når dit barn skal puttes og når det vågner om natten. Måske du endda selv vil få mere søvn. Tilgangen til barnets søvn er baseret på den nyeste forskning indenfor området børn og søvn, Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt erfaringsbaseret praksis.Om forfatteren:Sine Ditlev Bihlet driver Søvnplejersken for at hjælpe forældre og dit børn til gode og trygge sovevaner. Udover privatkonsultationer afholder Sine mange foredrag, webinarer og kurser om børns søvn - for forældre, sundhedsfaglige og pædagogisk personale. Hun er aktiv på Instagram og Facebook, hvor hun også deler sin viden og erfaring om børns søvn. Anbefalinger: "Denne bog skiller sig ud ved at lade tilknytningen stå centralt i formidlingen af barnets søvn, og samtidig prioritere forældrenes trivsel i lige så høj grad. Det er enormt meningsfuldt, og jeg ved, at det gør – og vil gøre – en stor forskel for rigtig mange familier.” Lena Adalberth – Cand. mag. i sprogpsykologi og skaber af MOAR.”Sines vidensdeling giver masser af tryghed til alle familier. Relevant, autentisk og nærværende.” Karina Byrialsen Fragtrup, mor til Freja på 13 måneder.

 • - til den nye klimabevægelse
  af Jørgen Steen Nielsen
  118,95 - 167,95 kr.

  Klimaændringerne rammer nu med ubønhørlig kraft. Samtidig eskalerer den økonomiske ulighed mellem mennesker i de fleste lande. Denne dobbelte har udløst to bevægelser: De unges klimaoprør for at få forældregenerationen til at tage ansvar samt et spirende socialt oprør med krav om retfærdig omfordeling – tilsammen et krav om grundlæggende forandringer af måden, vi har indrettet økonomien og samfundet på. I SOM GJALDT DET LIVET advarer Jørgen Steen Nielsen om de truende perspektiver, beskriver det nye oprør og appellerer om reaktivering af demokratiet og aktiv inddragelse af borgerne som eneste vej ud af den dobbelte krise. Er det muligt? ”Vi ved ikke, at det er umuligt,” svarer forfatteren. Jørgen Steen Nielsen (f. 1952) er biolog, forfatter, tidligere chefredaktør og mangeårig miljøjournalist på Dagbladet Information, hvor han har dækket den økologiske krise i mere end 30 år. Vinder af Cavlingprisen i 2003. Forfatter til Fra Frihedens slagmarker (2004), Den store omstilling – fra systemkrise til grøn økonomi (2012), På den anden side – en rejse i omstillingens grænseland (2015), og Hvad skal vi med landbruget? (2016).

 • - Jeg håber, jeg har gjort en forskel
  af Anne Knudsen & Steen Valgreen-Voigt
  118,95 - 247,95 kr.

  Jeg håber, jeg har gjort en forskel er et nærværende portræt af Danmarks første kvindelige juraprofessor. Eva Smith er datter af tidligere justits- og indenrigsminister Hans Hækkerup, men allerede som ung besluttede hun sig for, at hun ville kendes som sig selv, og ikke som ministerdatter. Derfor tog hun navnet Smith, da hun blev gift første gang som 22-årig i Tel Aviv med amerikaneren Ranny Smith.Alle kvinder i hendes slægt er døde i en tidlig alder af kræft. Derfor regnede Eva Smith heller ikke med, at hun ville blive særligt gammel. Men hun er her endnu, med sin mand Ole, sine seks egne børn, to delebørn og 20 børnebørn. Som mangeårig formand for Det Kriminalpræventive Råd og Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance, ECRI, har hun utrætteligt kæmpet for, at vi i Danmark og Europa lever op til menneskerettighedernes bestemmelse om, at alle er født frie og lige og derfor skal sikres de samme rettigheder og muligheder. Hun er stadig aktiv i medierne, når hun står fast på, at retssikkerhed handler om at beskytte den enkelte borger mod overgreb fra myndighederne og ikke – som mange politikere tror – om at beskytte folk mod dem, vi ikke bryder os om.

 • - Den totale institution socialt set - opdateret 2022 udgave
  af Erving Goffman
  317,95 kr.

  NY OG OPDATERET 2022 UDGAVE Anstalt og menneske må betragtes som et af tidens hovedværker inden for den sociologiske analyse af livet i den totale institutions lukkede verden, således som vi kender den fra f.eks. fængsler, kaserner, skibe, kostskoler, klostre, alderdomshjem, opdragelseshjem m.m. Anstalt som menneske skildrer, hvad disse institutioner »får ud af« klienterne, og hvad klienterne »får ud af« tilværelsen inden for murene – på godt og ondt, måske navnlig det sidste… Opmærksomheden rettes i særlig grad mod statshospitalet med udgangspunkt i forfatterens studier i marken gennem 1 år som medarbejder ved et stort amerikansk statshospital. Erwing Goffman fremlægger i bogen den hovedtese, at den mest betydningsfulde faktor i den sindslidende patients udvikling under opholdet ikke så meget er hans sygdom, men selve institutionen og alt, hvad den indebærer. Anstalt og menneske har derfor bud til enhver, som er beskæftiget – eller anbragt – i disse institutioner, samt til alle, der ønsker at vide besked med en af vort samfunds skyggesider.Bogen er senest udkommet i 14 oplag i oktober i en opdateret udgave.

 • af Carsten Jensen
  107,95 - 132,95 kr.

  Tredje bind i rækken af Carsten Jensens storsælgende debatbøger. De færreste fødes som flygtninge. Ingen ønsker at dø som flygtning. Alligevel taler vi om flygtninge, som om det var en identitet på linje med dansk, svensk eller tysk. Flygtninge er mennesker, der er blevet tvunget til at bryde med alt, og alligevel har de en bagage med, håb og drømme, ideer om, hvem de er, og hvem de gerne vil være. De er hovedspringere på timetervippen, der håber på vand i bassinet. Tyngdeloven kan man dø af. Derfor må faldet blive en kunstart. Dette er ikke en bog om flygtninge, men om hovedspringere og mennesker på vej.

 • - Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder
  af Mette Hartlev, Peter Jakobsen & Katharina Ó Cathaoir
  827,95 kr.

  Sundhedsret er vokset frem som juridisk disciplin siden 1980’erne og har gradvist udviklet en egen faglig identitet med særlige retsprincipper. Sundhedsretten har rødder i de menneskeretlige principper om det enkelte menneskes værdighed, integritet og autonomi. Samtidig har sundhedsretten tætte relationer til en række velkendte juridiske discipliner såsom forvaltningsret, strafferet, erstatningsret m.m.Bogen undersøger de retlige relationer og problemstillinger, der opstår mellem sundhedsvæsenets aktører. Dette er et bredt felt, som spænder over spørgsmål relateret til sundhedsvæsenets opgaver og opgavefordeling, statens ansvar for kollektiv sundhed og epidemihåndtering, sundhedspersoners rettigheder og pligter samt patienters rettigheder. Patienters rettigheder er en central del af sundhedsretten. Patientrettighederne vedrører en række forskellige temaer såsom patientens ret til behandling, patientens selvbestemmelsesret, det informerede samtykke, anvendelse af tvang, fortrolighed, aktindsigt, klage og erstatning. I bogen diskuteres også særlige emner som børns og voksne inhabiles selvbestemmelsesret, behandlingstestamenter, dødshjælp, organdonation, abort, assisteret reproduktion, sundhedsvidenskabelige forsøg, big data, personlig medicin og nye teknologier i sundhedsvæsenet. Bogens tre forfattere er alle jurister med tilknytning til Københavns Universitet. Mette Hartlev er dr.jur. og professor i sundhedsret. Katharina Ó Cathaoir er ph.d. og lektor i sundhedsret. Peter Jakobsen er chefkonsulent i Patienterstatningen og ekstern lektor i sundhedsret.

 • af Helle Bødker Madsen, Niels Fenger, Claus Rohde, mfl.
  572,95 kr.

  Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater.Bogen omhandler følgende emner:AnsvarsnormenÅrsagsbetingelse og adækvansDet erstatningsretlige værnMenneskerettighedskrænkelser EU-rettens betydningBerettigede forventningers betydningErstatningsansvar for det offentlige servicenivauMyndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sagerForvaltningens professionsansvar for vejledning og rådgivning Erstatning for strafferetlig forfølgelse – Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler Erstatningsansvar for tinglysningsfejl Offentlige ansattes erstatningsansvar IndholdForordKapitel 1. Offentlige myndigheders erstatningsansvar: – introduktion og indhold - af Peter Pagh, Søren Højgaard Mørup og Niels FengerKapitel 2. Offentlige myndigheders erstatningsansvar som juridisk disciplin - af Peter Pagh og Søren Højgaard MørupKapitel 3. Erstatningsansvar for retsvildfarelser – særligt om ansvarsstandarden - af Sune Fugleholm og Rasmus Grønved NielsenKapitel 4. Berettigede forventninger og offentligretligt erstatningsansvar - af Søren Højgaard MørupKapitel 5. EU-rettens betydning for danske myndigheders erstatningsansvar - af Niels FengerKapitel 6. Erstatningsansvar for overtrædelse af menneskeretten - af Jonas ChristoffersenKapitel 7. Erstatningsansvar vedrørende det offentliges serviceniveau -af Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard MørupKapitel 8. Offentlige myndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sager - af Peter PaghKapitel 9. Forvaltningens professionsansvar – med særlig henblik på rådgivnings-, vejlednings- og oplysningsansvar - af Vibe UlfbeckKapitel 10. Erstatning i anledning af strafforfølgning - af Henning Bang Fuglsang Madsen SørensenKapitel 11. Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler -af Steen Treumer Kapitel 12. Erstatningsansvar for tingslysningsfejl og fejl i tingbogen - Af Claus RohdeKapitel 13. Det personlige erstatningsansvar for offentligt ansatte - af Jens MøllerDomsregisterStikordsregister

 • - Indfald og udfald om henfald og forfald
  af Claus von Barnekow
  297,95 kr.

  Pas på staten – Indfald og udfald om henfald og forfald kaster et kritisk blik på Danmarks udenrigspolitiske vilkår, international politik, menneskerettigheder, retsstat, demokrati, Ruslands ulovlige krig m.m. og udforsker spørgsmål om nationalisme. Gennem dybdegående analyse og refleksion søger forfatteren, Claus von Barnekow at belyse kompleksiteten af disse emner og opfordrer til en nuanceret forståelse af de politiske landskaber, der præger vores samtid.Forhenværende udenrigsminister, dr.phil. Per Stig Møller skriver i forordet, ”at Barnekows tekster udmærker sig ved klarhed og korthed. Derfor når han vidt omkring og er altid værd at følge.”Det har visse indlysende fordele, når vor politiske ledere ved, hvad de taler om, og søger at sætte sig ind i en problemstilling, inden politiske holdninger udbasuneres.I Pas på staten kommer vi vidt omkring, og emnerne inkluderer klimaforværring, koranafbrændingsidioti, russisk selvforståelse, Ungarns og Polens undergravning af Europarådet og EU, regerings- og udvalgte politikeres retorik vedrørende retsstat og menneskerettigheder, udenrigspolitiske vilkår for Danmark samt nationalisme.

 • af Thomas Edward Scrutton
  312,95 - 417,95 kr.

 • - For praktikere
  af Jon Fridrik Kjølbro
  1.347,95 - 2.086,95 kr.

  DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION FOR PRAKTIKERE, der nu foreligger i 6. udgave, indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Bogen behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen samt protokollerne og indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner såsom konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis,beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.Bogen indeholder i vidt omfang en tematisk omtale af praksis, herunder en beskrivelse af praksis i sager om udvisning på grund af kriminalitet, om tvangsfjernelse, om straffeprocessuelle tvangsindgreb og om pressens ret til ytringsfrihed. Endvidere indeholder den korte referater af domme. Det er derfor let at orientere sig og få overblik over praksis på et bestemt område.Målgruppen er praktikere, herunder advokater, anklagere, dommere og embedsmænd.Bogen er systematisk opdateret til og med 30. september 2022 og medtager derudover de væsentligste domme og afgørelser til og med 30. november 2022, herunder domme fra Storkammeret.Forfatteren har været dommer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indtil november 2022, hvor han var sektionspræsident og vicepræsident. Frem til april 2014 var han landsdommer i Østre Landsret, hvorfra han har haft orlov. Forfatteren har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med menneskerettigheder.

 • - Escaping North Korea
  af Jihyun Park & Seh-lynn Chai
  117,95 kr.

 • af Devi Sridhar
  125,95 - 195,95 kr.

 • - Halvtreds år i frontlinjen
  af Ole Hammer
  237,95 kr.

  ”Bidrag til Danmarks indvandringshistorie” er en beretning om de sidste 50 års indvandringshistorie, sådan som forfatteren Ole Hammer selv har oplevet den og været en aktiv del af – som journalist, debattør og foredragsholder, som ansat i centrale funktioner og som samarbejdspartner for myndigheder, faglige og humanitære organisationer samt indvandrerorganisationer.Bogen er fyldt med historisk dokumentation, analyser, citater, eksempler og referencer. Den rummer erfaringer, viden og visioner, som læseren forhåbentligt vil reflektere over. Bogen er derfor et vigtigt bidrag til vores forståelse af det multikulturelle samfund og arbejdet med en positiv integration af indvandrere og flygtninge.

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Håndbogen giver et hurtigt og kort overblik over faget statsforfatningsret(menneskerettigheder) på jurastudiet. Den er særlig relevant til eksamen og kan benyttes som opslagsværk.

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Håndbogen kan benyttes som opslagsværk til faget folkeret. Bogen er særlig relevant til eksamen og giver et godt overblik over faget.

 • af Nadeen Aiche mfl.
  200,95 kr.

 • af Peter Bjerregaard & Thomas Andersen Thrane
  584,95 kr.

  Klimaloven er rammen for statens indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser og skabe et klimaneutralt samfund. Loven regulerer også Klimarådets virke. Lovkommentaren uddyber lovens indhold og kontekst, herunder Paris-aftalen og EU-retten, samt perspektiverne i klimaretssagers potentiale for at fremme klimamål. Forfatterne er Thomas Andersen Thrane, General Counsel, Head of Legal, i en dansk virksomhed inden for grøn transport. Han har tidligere beskæftiget sig med klima-, energi-, forvaltnings- og EU-ret. Peter Bjerregaard er markedsreguleringschef i energisektoren og har tidligere været udpeget til regeringens nationale energikrisestab (NEKST).

 • af Stanley Mwangi Wanjiru
  478,95 - 1.576,95 kr.

 • af Stacey Henderson
  478,95 - 1.567,95 kr.

 • - Kontroverser om krig, diskussioner om skyld og kompromisser for fred
  af Peter Wahl
  107,95 kr.

  Ukrainekrigen har medført en dyb splittelse af venstrefløjen. Krigen i Gaza har skabt yderligere splid, der til dels går på tværs af splittelsen fra Ukrainekrigen.Pludseligt slutter fremtrædende venstrefløjsfolk deres fred med NATO, erfarne antimilitarister vil se tanks ved fronten, og unge aktivister demonstrerer for militære sejre. Er der opstået en venstreorienteret krigsbegejstring?I denne tilsyneladende omvendte verden udforsker Peter Wahl motiver, argumentationsmønstre og holdninger.Med udgangspunkt i den tyske debat, argumenterer han for fornuftbaserede, real-politiske analyser, som erstatning for følelsesbaseret moral og dobbeltmoral.Oversat til dansk giver denne lille bog indsigt i debatten om krig og fred, der endnu i Danmark har svære vilkår.

 • af Annegret Hartig
  1.391,95 - 1.790,95 kr.

 • af Pauline Endres De Oliveira
  736,95 kr.

  The book provides a comprehensive legal assessment of four different types of safe pathways to protection in the EU: the asylum visa, resettlement, ad hoc humanitarian admission and sponsorship programs. It investigates the effects these pathways can have on the asylum paradox, that is the paradoxical interplay in current EU asylum policy between the granting of territorial protection on the one hand and the prevention of access to territory on the other.Based on the assumption, that the asylum paradox is the result of a conflict of responsibility principles, the book develops an analytical tool, a responsibility framework, for the analysis and assessment. Overall, the book identifies normative differences, depending on the specific pathway and its details of implementation.

 • af World Trade Organization
  2.312,95 kr.

  These are the WTO's authorized and paginated reports in English. They are an essential addition to the library of all practising trade lawyers and a useful tool for students and academics worldwide working in the field of international economic or trade law. The form of citation for this volume recommended by the WTO is DSR 2019: I-III.

 • af World Trade Organization
  2.304,95 kr.

  These are the WTO's authorized and paginated reports in English. They are an essential addition to the library of all practising trade lawyers and a useful tool for students and academics worldwide working in the field of international economic or trade law. The form of citation for this volume recommended by the WTO is DSR 2019: I-III.

 • af World Trade Organization
  2.272,95 kr.

  These are the WTO's authorized and paginated reports in English. They are an essential addition to the library of all practising trade lawyers and a useful tool for students and academics worldwide working in the field of international economic or trade law. The form of citation for this volume recommended by the WTO is DSR 2019: I-III.

 • af Tom Ruys
  1.739,95 kr.

  "This book addresses the international legal issues surrounding the adoption of secondary sanctions. These controversial measures aim to regulate economic or financial transactions between third states and a target state. The volume takes on board recent evolutions in case-law and practice, such as the drafting of the EU Anti-Coercion Instrument"--

 • af Narin Idriz
  1.668,95 - 1.677,95 kr.

  This edited volume explores the principle of solidarity in international and EU law. Although the concept is regularly invoked in international and EU legal and policy debates alike, its meaning, nature and functions, as well as normative contours still remain nebulous.The contributions in this volume reflect on the legal trajectory of solidarity in international and EU law and offer unique insights into the evolution and status of the principle in different fields of international and EU law. By doing so, the book also serves as a springboard for answering broader questions pertaining to what the stage of development of this principle may imply for the two legal orders and their interaction.As the chapters of this book show, the debate on solidarity is premised on conflicting visions regarding the values underpinning the international legal order as well as the self-interest or community-oriented driving forces behind States' action at the international level. The regional (EU law) perspective offers a new lens through which to revisit classic questions pertaining to the nature of modern international law and to assess its continuing relevance in a world of regional organizations presenting different visions (and levels) of co-operation.This book, the second volume to appear in the Global Europe Series, will appeal to international and EU law researchers and policy-makers alike with an interest in the nature and function of the principle of solidarity in international and EU law.Eva Kassoti is Senior researcher in EU and International Law at the T.M.C. Asser Institute in The Hague, The Netherlands and the Academic Co-ordinator of CLEER.Narin Idriz is Researcher in EU Law at the T.M.C. Asser Institute in The Hague, The Netherlands.

 • af Lei Zhang
  1.391,95 kr.

  This book discusses the most recent developments in the WTO regime. Issues such as E-commerce, security exception clause, China's compliance with the WTO obligations, sustainability development, IP protection in FTZs, trade controls and etc., are at the forefront of WTO studies. These issues strongly influence people's understanding of the current role of WTO and provides possible way to revitalize the function of WTO. Meanwhile, as the world's second largest economy, the world's largest trading nation and the holder of the world's largest foreign exchange reserves, China is apparently a powerful figure in leading these issues. Therefore, this book explores extensively these issues from a Chinese perspective to see what China could do to reboost the world trade.

 • af Wenting Cheng
  1.382,95 kr.

  This book analyses how China has engaged in global IP governance and the implications of its engagement for global distributive justice. It investigates five cases on Chinäs IP engagement in geographical indications, the disclosure obligation, IP and standardisation, and its bilateral and multilateral IP engagement. It takes a regulation-oriented approach to examine substate and non-state actors involved in Chinäs global IP engagement, identifies principles that have guided or constrained its engagement, and discusses strategies actors have used in managing the principles. Its focus on engagement directs attention to processes instead of outcomes, which enables a more nuanced understanding of the role that China plays in global IP governance than the dichotomic categorisation of China either as a global IP rule-taker or rule-maker.This book identifies two groups of strategies that China has used in its global IP engagement: forum and agenda-related strategies and principle-related strategies. The first group concerns questions of where and how China has advanced its IP agenda, including multi-forum engagement, dissembling, and more cohesive responsive engagement. The second group consists of strategies to achieve a certain principle or manage contesting principles, including modelling and balancing. It shows that Chinäs deployment of engagement strategies makes its IP system similar to those of the EU and the US. Its balancing strategy has led to constructed inconsistency of its IP positions across forums. This book argues that China still has some way to go to influence global IP agenda-setting in a way matching its status as the second largest economy.

 • af Thomas Henry Farrer
  273,95 - 332,95 kr.

  The State In Its Relation To Trade is a book written by Thomas Henry Farrer in 1902. The book explores the role of the state in regulating and promoting trade. Farrer argues that the state has a responsibility to ensure fair competition and protect consumers from harm. He also discusses the benefits of free trade and the potential drawbacks of protectionism. The book provides a historical perspective on the development of trade policy and examines the impact of government intervention on the economy. Farrer's analysis is based on his extensive experience as a civil servant and his knowledge of economic theory. The State In Its Relation To Trade is an important contribution to the debate on the role of the state in the economy and remains relevant today.This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the old original and may contain some imperfections such as library marks and notations. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions, that are true to their original work.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.