Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Administration og ledelse i sundhedsvæsenet

Her finder du spændende bøger om Administration og ledelse i sundhedsvæsenet. Nedenfor er et flot udvalg af over 108 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Steffen Jacobsen
  47,95 - 163,95 kr.

  Mange års frustrationer over den udvikling det offentlige sundhedsvæsen har gennemgået, blev fundamentet for overlæge i ortopædkirurgi, Steffen Jacobsens erindringsbog “Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen”. Gennem selvoplevede anekdoter serverer overlægen et morsomt og til tider tragikomisk indblik i et sundhedsvæsen, der beskæftiger sig mere med regneark end med dets patienter.Det er tydeligt at mærke, at Steffen Jacobsen er en erfaren samfundsdebattør, og den debatterende forfatter og erfarne læge lægger ikke fingre imellem, når han leverer sin knivskarpe analyse af de danske sygehuse. Bogen er ikke bare god underholdning, den er fyldt med tankevækkende beretninger om et system, vi selv er med til at fastholde, og den kan klassificeres som vaskeægte samfundssatire.

 • af Thomas Christensen, Allan Vaag, Hans Karle, mfl.
  569,95 kr.

  Sygdomslære for ikke-klinikere giver et indgående kendskab til de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning. Bogens opbygning I beskrivelserne af de enkelte sygdomme er der lagt vægt på en grundig beskrivelse af sygdommenes patogenese og ætiologi, mens det for diagnostikkens og behandlingens vedkommende kun er de overordnede principper, der bliver gennemgået. Bogen giver samtidig læseren et indblik i hyppigheden af de enkelte sygdomme og deres konsekvenser for patienter, sundhedsvæsen og samfund, ligesom forebyggende tiltag beskrives. Bogen er systematisk opbygget, og den indeholder mange oversigter, figurer, kliniske billeder og tabeller. Alle medicinske betegnelser er samlet i en ordliste bagerst i bogen med forklaringer af ordene, så bogen kan læses uden brug af klinisk ordbog. Målgruppe Målgruppen er studerende, som ikke selv skal tilse eller behandle patienter, men som skal kunne agere i tværfaglig sammenhæng med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det kan fx være studerende inden for folkesundhedsvidenskab, medicoteknik, sundhedsteknologi og -informatik samt andre sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser.

 • - Opgaver,organisation og regulering
  af Lisbeth Uhrenfeldt, Eva Just, Ulla Hybel, mfl.
  351,95 kr.

  Sundhedsvæsenet på tværs beskriver de faglige og menneskelige kompetencer, som er afgørende i et komplekst og specialiseret sundhedsvæsen. Hvis man som sundhedsprofessionel skal kunne agere selvstændigt, er det centralt, at man har fornødne tværfaglige og organisatoriske kompetencer. Det kræver et kendskab til de økonomiske vilkår og andre regulerende rammefaktorer i et sundhedsvæsen, som overvejende er offentligt finansieret og drevet. Bogens primære målgruppe er de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Den kan bl.a. benyttes på fællesmodulet for sundhedsprofessionelle samt i undervisning i organisation og ledelse. Bogen henvender sig også til studerende på naturvidenskabelige, sociale og andre uddannelser, hvor de studerende efter afsluttet studium får arbejde inden for sundhedsvæsenet eller kommer til at indgå i et tæt samarbejde med professionelle i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet på tværs har fokus på sundhedsvæsenets aktører, opgaver, struktur, finansiering og regulering. Det samme gælder sundhedsvæsenets organisation og ledelse. Målet er at behandle sundhedsvæsenet på tværs, så læseren får en samlet helhedsforståelse. Dels på tværs af sundhedsvæsenets mange institutioner, dels på tværs af de mange forskellige sundhedsfaglige indsatser, hvor tværfaglighed er en kernekompetence. Dette er 2. udgave af Sundhedsvæsenet på tværs. Her er foretaget en generel opdatering, og flere kapitler er omskrevet, bl.a. kapitlet om sammenhængende og koordinerede patientforløb. Der er også kommet øget fokus på tværfaglighed, som nu beskrives i et selvstændigt kapitel.

 • - på hospitaler, i kommuner og i praksis
  af Henrik W. Bendix, Annemette Digmann, Per Jørgensen & mfl.
  310,95 kr.

  Når der sker store forandringer, og når fokus er rettet på høj effektivitet og løbende tilpasning til samfundets krav, er der et særligt behov for virkningsfuld ledelse. Flere og flere medarbejdere på sundhedsområdet ønsker at dygtiggøre sig netop på det område. Denne bog er skrevet til alle dem. Bogen kommer rundt om hele ledelsesfeltet. Den giver læseren et overblik over sundhedsvæsenets særlige vilkår og forskellige former for ledelse – herunder et indblik i det magtmæssige samspil mellem de primære grupperinger og i personaleledelse og -udvikling. Forfatterne gennemgår de overordnede og tværgående udfordringer, som møder en leder i sundhedsverdenen såsom styring, kvalitetsudvikling, innovation og brug af ny teknologi. Ledelse i sundhedsvæsenet er en opdateret og revideret udgave af Hospitalsledelse fra 2012, og favner ikke blot hospitalsverdenen, men hele sundhedsområdet. Den voksende opmærksomhed på sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde kræver, at alle aktører i sundhedssektoren kender ikke bare ledelsesforholdene i egen fold, men også de særlige forhold, der hersker i de andre dele af sektoren.

 • - Fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger
  af Bo Vestergaard
  336,95 kr.

  11.000 solgt. De sidste 30 års forskning viser, at to ud af tre forandringsprocesser ikke skaber mere værdi for organisationen. Men når medarbejderne har ejerskab til formålet med forandringen og er involverede i at udvikle og afprøve løsninger, så lykkes det otte ud af ti gange.Men hvordan involvere uden at miste styringen? Og hvordan styre uden at miste ejerskabet? Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk tilgang til forløbsstyring af involverende forandringsprocesser. En tidlig udgave af bogen vandt i 2012 en pris på den nordamerikanske forskerpraktiker- konference “Academy of Management” i Boston. Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review. ”Fair proces bør være obligatorisk læsning for alle ledere i og af forandringsprocesser. Den er systematisk og lettilgængelig og har solid evidensforankring. Man får sin ledelsesværktøjskasse udvidet med et power tool." Charlotte Buch Gøthgen. Viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital ”Fair proces er den tilgang til forandringer, jeg har manglet i mit virke som leder i en videnstung virksomhed, hvor forandringer er hverdag. For den praksisorienterede byder den på mange brugbare redskaber. Hermed varmt anbefalet.” Morten Holst Bjørno. Produktionschef, Martin Professional A/S ”Fair proces er en af de mest anvendelige bøger om forandringsledelse, jeg har læst - en kærkommen how-to-do-it-bog, med en solid teoretisk forankring!” Martin Gredal. Skoleleder, Rosenlundskolen ”Fair proces er et fantastisk arbejdsredskab til en leder, der arbejder med forandrings-processer. Når jeg roser bogen så vældigt, er det, fordi fair proces giver vejledninger på, hvad der kan virke, og hvorfor det virker, og konkrete vejledninger, som er lige til at gå ud og bruge.” Marietta Rosenvinge. Leder af Døgncentret Frederikshavn

 • - Tilgange, værktøjer og dilemmaer i strategiarbejdet
  af Jens Holmgren & Christina Nüssler
  207,95 - 279,95 kr.

  Der er strategiske elementer på alle ledelsesniveauer i den offentlige organisation. Strategisk ledelse for offentlige ledere giver dig en grundlæggende og opdateret indføring i strategibegrebet samt en solid og anvendelsesorienteret værktøjskasse til understøttelse af strategisk ledelse. Derudover får du en indsigt i strategisk ledelsespraksis, som den opleves og udøves i et Leadership Pipeline-perspektiv gennem en række spændende cases fra kommune, region og stat. Ønsker du at styrke din egen bevidsthed og handlekompetence i strategisk ledelse, er denne bog et vigtigt bidrag. Strategisk ledelse for offentlige ledere er målrettet ledere på alle niveauer i den offentlige sektor samt rådgivere og undervisere, der arbejder i det strategiske felt. Bogen egner sig desuden som grundbog på alle strategirelaterede uddannelser i offentlig ledelse herunder fag på Master i offentlig ledelse, Diplom i ledelse og Den Offentlige Lederuddannelse.

 • - Om at være ansat til mere end din faglighed
  af Rene Jensen & Finn Salomonsen
  112,95 - 256,95 kr.

  FAGLIGHED OG SAMARBEJDE I ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDERGod opgaveløsning og suveræne resultater kommer ikke af høj faglighed – alene. Når ansatte i organisationer leverer høj værdi, er det fordi der opstår en særlig synergi, hvor faglighed og samarbejde spiller sammen. Til glæde for de mennesker, de skaber værdi for, altså borgerne. Og til gavn for de ansattes trivsel. "Ræk mig lige samarbejdet – tak!" handler om, hvordan du bliver medskaber af et højtydende professionelt samarbejde. Når samarbejdet for alvor svinger, er det fordi du og dine kolleger har rakt ud efter det. Det ville være skønt, hvis det kom af sig selv. Det gør det bare ikke. Det skabes af medarbejdere og ledere – sammen. Bogen handler om de egenskaber, som råstoffet samarbejde besidder. Den inspirerer til, hvordan du kan bruge egenskaberne til at skabe fantastisk samarbejde. Og den giver en grundlæggende forståelse af, hvorfor samarbejdet hele tiden kan og skal udvikles!OM FORFATTERNERené Jensen og Finn Salomonsen er specialister i forbedring af samarbejde i små og store organisa- tioner. Sammen med Michael Sandborg har de siden sidste århundrede drevet konsulentvirksomhed – i dag under navnet De-tre. Gennem coaching, rådgivning, supervision, temadage, konflikthåndtering, foredrag og lederuddannelser har de hjulpet mere end 25.000 ledere og medarbejdere i hele landet. Hovedsageligt i offentlige organisationer, hvis primære fokus er ”menneskearbejde”. Altid med et ufravigeligt fokus på at gøre det komplekse enkelt og håndterbart for kunderne – en metode De-tre har udviklet siden begyndelsen i 1998.

 • - Grundbog for sundhedsprofessionelle
  af Henrik W. Bendix, Lone Holm, Søren Barlebo Rasmussen, mfl.
  266,95 kr.

  Forskning, kvalitet og klinisk praksis introducerer basale begreber og rationaler ved netop forskning, kvalitet og klinisk praksis og belyser, hvordan et evidensbaseret og lærende sundhedsvæsen kan udfolde sig. Formålet er dels at mindske en potentiel forståelseskløft, dels at præsentere, hvordan både forskning, kvalitetsområdet og samspillet kan udøves i praksis. Bogen er anlagt som grundbog og praktisk vejledning. Den henvender sig derfor til alle sundhedsprofessionelle – specielt klinikere, ledere og andre med interesse for forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet.Bogen søger at kombinere rationalerne bag det evidensbaserede og det lærende sundhedsvæsen. Flere steder i det danske sundhedsvæsen mangler der en kritisk tilgang til egne resultater. Desuden er der utakt i hastigheden, hvormed man implementerereksisterende viden og evidens. Derfor er vi af den faste overbevisning, at kombinationen af den evidensbaserede og den lærende tilgang vil komme patienterne til gode.Samspillet og sammenhængen mellem forsknings- og kvalitetsverdenen kan være udfordret af silotænkning. Dog findes der også eksempler på komplementært samspil. Forskning kan betragtes som det principielle grundlag for det kliniske arbejde, mens kvalitetsarbejdet kan afspejle udviklingen af den kliniske virkelighed. Den kliniske virkelighed giver så indlysende afsæt til nye og relevante forskningsspørgsmål. Dette samspil behandles i bogens fjerde del, mens de tre første dele omhandler henholdsvis forskning, kvalitet og klinisk praksis.

 • - Kritiske perspektiver på ledelse af velfærd
  af Holger Højlund, Anders la Cour & Susanne Boch Waldorff
  77,95 kr.

  Velfærdsteknologier er blevet en så integreret del af, hvad vi forstår ved moderne bekvemmeligheder, at vi ikke længere tænker over, hvor stor en rolle de spiller i vores daglige gøremål. Vi oplever dem kun som problematiske, når de ikke virker. Pludselig opleves vores velfærd som truet. I alle dele af den offentlige sektor indføres teknologier med løfter om at effektivisere og udvikle leveringen af velfærdsydelser. Men i praksis kommer de ofte til at gøre mere, end de lover. De ændrer nemlig også på vores grundlæggende forståelse af velfærd og sætter nye betingelser for, hvordan denne velfærd bliver leveret. Teknologierne er dermed ikke blot materielle redskaber eller styringsformer. Når teknologier holder mere, end de lover kaster et kritisk blik på teknologier indført på eksempelvis hospitaler og plejehjem samt i hjemmehjælpen, folkeskolen og politiet. Med forskellige teoretiske og empiriske indfaldsvinkler udfordrer antologiens 12 kapitler enhver instrumentel opfattelse af teknologier, der på den ene side overvurderer teknologiernes evne til at indløse vores mange ambitioner på velfærdssamfundets vegne og på den anden side undervurderer teknologierne som neutrale værktøjer.

 • - Strategier og teknologier gør det ikke alene ... der skal mennesker til
  af Lars H. Nielsen
  168,95 kr.

  ANMELDELSE I BØRSEN, 5. marts 2017; Kom i mål & hav mod til at se fremtiden! CEO Lars Sander Matjeka, ALLER MEDIA VIP Blogger BØRSEN”Alignment handler om at spille sammen og afstemme strategiske ambitioner og indsatser på tværs af funktioner. Om bevidste aftaler om konsekvenserne for såvel mindset, kultur og handling.” Sådan står der på én af de første sider i Lars H. Nielsen’s nye bog ”Winning through Alignment in Leadership”, og det kan synes så elementært, at det er unødvendigt at skrive i en bog til ledere. Alligevel rammer det hovedet på sømmet ift. én af de største udfordringer i mange komplekse organisationer, nemlig at den samlede ledelse i fællesskab ejer strategien; går i samme retning; kommunikerer det samme rationale og sikrer forankringen fra øverste til nederste trappetrin.Ingen værdi uden mennesker. I en årrække er der i ledelseskredse blevet talt om vigtigheden af en robust strategi, som både rummer innovation, de rette forretningsmodeller og teknologi. Uanset hvor god og gennemarbejdet en strategi er, har den ingen værdi uden mennesker! Netop bogens fokus på at binde mennesker ind i processen er årsagen til, at jeg vælger at omtale den her. På den måde adskiller den sig nemlig fra en lang række andre bøger med samme emne, og jeg glædes over en forfatter, som tør sætte ord på, at nærhed og opmærksomhed er vigtigt; at du får det, du giver; at mennesker skal mødes, der hvor de er; og at ledere skal turde lytte til deres intuition. Buskørsel med bind for øjnene Alt for ofte har jeg i strategiprocesser oplevet forvirring mellem - og sammenblanding af - strategiske indsatser, aktiviteter, midler, mindset, kultur, mål og KPI’er. Dertil kommer en tendens til at strategier bliver alt for komplekse og omfattende – ikke mindst fordi villigheden til at foretage fravalg er langt mindre end ønsket om at vælge til. Resultatet er strategier, som er vanskelige at kommunikere for den øverste ledelse, og som dermed aldrig bliver forstået af den øvrige organisation. I sådanne tilfælde er strategiens værdi mildt sagt begrænset, og organisationens ledere må have følelsen af at sidde ved rattet i en bus uden at kende ruten samtidig med, at de har bind for øjnene. Styrken ligger i enkelheden! Eksekveringsevne og fleksibilitet. Lars H. Nielsen's nye bog viser med gode cases, at resultaterne kommer langt hurtigere, når ledelsen viser sammenhængskraft og høj eksekveringsevne. Personligt vil jeg da også foretrække en middelgod strategi, der eksekveres frem for en fuldstændig perfekt og fuldendt strategi, som ligger i skuffen bl.a. fordi den er umulig at kommunikere. Derudover er det for mig afgørende, at enhver strategi er så tilpas fleksibel, at den kan justeres i takt med at virksomheden og dens omverden bevæger sig. Og netop den holdning gør det oplagt at runde af med endnu et citat fra bogen: ”Alene kan du ikke forudsige fremtiden, men fremtiden skabes af dem, der tør se den.”Denne bog handler om, hvordan du som leder kan designe processen og arbejde målrettet med at skabe strategisk alignment i jeres organisation. Alignment handler om sammenhængskraft og teamets manøvredygtighed i en kompleks hverdag. Om at forkorte tiden, fra at strategien ligger klar, til at den bliver eksekveret og ført ud i livet. Det starter med dig som leder - og især med jer som ledelse.Udfordringen er at sikre, at I på tværs af funktions- og ansvarsområder præsterer jeres allerbedste, når det er allervigtigst, og derved optimerer konkurrenceevnen.Lars H. Nielsen har knap 30 års erfaring med at facilitere succesfulde strategiske udviklingsprocesser i erhvervslivet. Bogen giver dig indblik i, hvordan organisationer som Sparekasssen Kronjylland, Banedanmark, Pfizer, Bayer Crop Science, Sanofi Genzyme og Danmarks rolandshold har håndteret udfordringerne med succes og skabt unikke præstationer, da det virkelig gjaldt.

 • - Cases fra Europas bedste offentlige arbejdsplads
  af Bo Vestergaard
  152,95 - 244,95 kr.

  Europas bedste offentlige arbejdsplads ligger i Danmark. LEDELSEN KRÆVER, at de ca. 120 medarbejdere kan og vil løfte ansvaret for at udvikle løsninger og træffe beslutning i komplekse spørgsmål, der i de fleste organisationer er forbeholdt ledelsen, fx: Strategi: Hvordan skaber vi endnu bedre resultater for borgerne og tjener penge på det? Reorganisering: Hvilken organisering understøtter bedst strategien? Ansættelser: Hvem skal rekrutteres? Løn: Hvem skal have lønforhøjelse? Læs også om erfaringerne med en leder uden personaleansvar, der 100 procent fokuserer på strategiimplementering samt ledelsens konsekvente brug af konstruktivt korrigerende samtaler og personalesager. OM CASE-ORGANISATIONEN: Job-,Aktivitets – og Kompetencecenteret (JAC) er kåret til Europas bedste offentlige arbejdsplads af Great Place to Work i 2019. Faglig kvalitet og arbejdsmiljø er dokumenteret i top. OM FORFATTEREN: Bo Vestergaard er cand.scient. adm., ledelsesrådgiver, foredragsholder, proceskonsulent og forfatter til den prisvindende praktiske teori og bog “Fair proces - fra upopulære forandringer til medarbejderne der udvikler løsninger” www.fairproces.dk

 • af Torben Falck Ørntoft
  231,95 - 289,95 kr.

  HÅNDBOG I FORSKNINGSLEDELSE sigter efter at bidrage med konkrete råd og levet erfaring til alle ledere af forskningsprojekter. Bogen berører de vigtigste trin i forskningsprocessen og kommer blandt andet ind på idéudvikling, generering af hypoteser, fondsansøgningsprocessen, ansættelse af medarbejdere, organisering af små og store forskergrupper, ledelsesstil og publicering af artikler.Forfatter og forsker Torben F. Ørntoft har i denne bog interviewet 18 succesfulde professorer og forskningsledere både fra Danmark, England, Sverige og Finland, som er kommet med deres indspark til opbygningen og ledelsen af den ideelle forskergruppe. Ørntoft har ligeledes trukket på sin egen erfaring som leder af en stor forskergruppe.Torben F. Ørntoft (f. 1953) er læge og dr.med. Han er speciallæge i klinisk biokemi og var i årene 1996-2017 ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, først for Klinisk Biokemisk Afdeling og senere for Molekylær Medicinsk Afdeling. I 1999 blev han professor ved Aarhus Universitet i molekylær medicin.

 • af Joseph Abiodun Balogun
  855,95 kr.

 • af Jes Søgaard
  51,95 kr.

  Ventetiderne stiger voldsomt på landets hospitaler. Akutte patienter venter langt ud over det rimelige på operationer. Og problemet bliver kun større i fremtiden, efterhånden som vi bliver flere og flere danskere og antallet af ældre vokser. Derfor er det ildevarslende, at stadig flere sygeplejersker og jordemødre forlader det offentlige sundhedsvæsen. Ønsker vi et sundhedsvæsen, hvor der er hænder nok til at tage sig af fremtidens mange patienter, er det vigtigt at vi forstår de forskellige grunde til, at de sundhedsprofessionelle forlader deres jobs. Det handler nemlig om mere end bare løn og arbejdstider ifølge professor i Sundhedsøkonomi, Jes Søgaard. I Hvordan skaber vi fremtidens sundhedsvæsen? argumenterer Jes Søgaard for, at det snarere handler om, at sundhedsvæsnet i stigende grad bevæger sig i retning af et “lægevæsen” der ikke levner plads til sygeplejersker, jordemødre og SOSU’ers faglighed og at vi derfor helt må gentænke indretningen af sundhedsvæsnet. Jes Søgaard (f. 1954) er professor på Syddansk Universitet og har forsket i sundhedsøkonomi gennem flere årtier. MODERNE IDEER er støttet af Lundbeckfonden, Augustinus Fonden og Statens Kunstfond. I bøgerne gør førerende forskere deres viden tilgængelig og leverer deres bud på, hvordan vi løser tidens største udfordringer.

 • af Shuai Ding
  877,95 kr.

  This book aims to stay one step beyond the innovations of information and communication technologies and smart healthcare management and provides an overview of the risks smart healthcare management could help to alleviate, and those risks it would create or amplify. Inclusive discussions of the core of smart healthcare services in the perspective of system engineering are enclosed, such as smart healthcare definition, data information knowledge service, and intelligent hospital management. Summaries of technological and theoretical innovations spanning each step of the modern healthcare system are included, from health screening, clinical diagnosis, cancer screening, to in-hospital mortality monitoring, minimally invasive surgeries, and medical data storages. Analytics of risks reduced and induced by these innovations are provided, with potential solutions to such risks in healthcare management discussed. This book seeks to provide demonstrative examples of incidence capable innovations of healthcare technologies, which, while greatly enhancing abilities of healthcare workers and institutions, could pose risks to patients and sometimes even greater threats to the integrity of the healthcare system. The style of the book is intended to be demonstrative but most suited for researchers and graduate students, explaining the methodology behind healthcare innovations, with some citations and some deep scholarly reference.

 • af Andreas Frodl
  519,95 kr.

  Nach der Krise ist vor der Krise! Egal ob Pandemie, arztliche Kunstfehler, Hackerangriffe, Naturkatastrophen, Fachpersonalmangel oder wirtschaftliche Probleme: Gesundheitseinrichtungen sind im Grunde genommen permanent Risiken ausgesetzt, die sie in groe Schwierigkeiten sturzen oder gar in Existenznote bringen konnen. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Schadensereignissen mogen noch so gering sein, vollig auszuschlieen sind diese nie. Daher ist es wichtig, wahrend einer Ausnahmesituation fur Stabilitat zu sorgen, um die Folgen weitgehend abzumildern. Professionelles Krisen- und Stabilitatsmanagement ist jedoch nicht nur im akuten Fall bedeutsam, sondern weit daruber hinaus eine Daueraufgabe und beginnt bereits im Vorfeld einer Krise, um deren Folgen moglichst abzuwenden oder es gar nicht erst kommen zu lassen. Es geht somit uber das eigentliche Krisenmanagement hinaus und tragt mit seinen Vorkehrungen dazu bei, im Falle des Eintritts einer Krisensituation moglichst gut vorbereitet zu sein, diese gut zu bewaltigen und - auch unter gegebenenfalls veranderten Bedingungen - stabile Verhaltnisse fur das Fortbestehen und den neuen betrieblichen Alltag einer Gesundheitseinrichtung zu schaffen.Anhand von 10 Leitfragen und daraus abgeleiteten Kapiteln werden die wichtigsten Pfeiler eines Stabilittsmanagements fr Gesundheitseinrichtungen aufgezeigt und anhand von zahlreichen Beispielen, Tabellen und Grafiken veranschaulicht. Konkrete Handlungsanleitungen untersttzen bei der Umsetzung in die Praxis. Fr den Schnellzugriff"e; enthlt ein Glossar am Ende des Buches Kurzbeschreibungen wichtiger Fachbegriffe des Stabilitts-, Risiko- und Krisenmanagements.

 • af Muyassar Turaeva
  439,95 kr.

  The book outlines post-Soviet style of health management in Central Asia. Regional studies on Central Asia to date have focused on states, politics, religion and inter-ethnic relations but not on the health system within the region. Soviet-style policies have also covered only other aspects relevant for the region. This book highlights the public health situation of the region with a focus on drug abuse, HIV/AIDS in the context of increased mobility, and drug trafficking routes which became even more porous after the break-up of the Soviet Union.Based on a qualitative study, the empirical data in the book was collected during long-term fieldwork conducted in Uzbekistan and Turkmenistan in 2010-2011 as well as shorter stays in Uzbekistan between 2012-2016. The analysis of the empirical material largely draws on the works of Foucault, particularly his concept of biopolitics when analyzing Soviet-style health management that is still practiced in the region. Applying the Foucauldian genealogical method, this study has been structured to trace the genealogy of epidemics to understand the historical path of drug abuse in the region as well as the discursive genealogy of drug politics and drug abuse. Applying the same genealogical method of Foucault, the formative and discursive trajectory of the institution of Uchyot was traced to contextualize the health governance methods that have historical legacy of Soviet-style governance and control of the total population.Drugs and Public Health in Post-Soviet Central Asia: Soviet-Style Health Management is a unique resource for academic specialists, practitioners/professionals, and advanced undergraduate and graduate students in public health, as well as a range of scholars and professionals in sociology, political science, anthropology, and anyone with an interest in the Central Asia region, drug addiction, or HIV. The book also could appeal to international donors in the field of HIV/drug addiction who are working in the region.

 • af David A. Edwards
  855,95 kr.

  This practical guide provides the perspectives needed to treat acute and chronic pain in the hospital.Authored by experts of diverse specialty backgrounds, chapters bring the available evidence together with modern strategies for caring for patients with complex pain. Basic considerations and multimodal and multidisciplinary approaches with the greatest impact on minimizing suffering and burden of care are covered in detail.  The material in this text will assist the learner, the teacher, and the life-long learning practitioner by providing basic considerations for treating acute and chronic pain in the hospital. This book may also serve as a quick reference, review manual or teaching tool by teachers on rounds.  

 • af Tanupriya Choudhury
  605,95 kr.

  This book provides an overview of the innovative concepts, methodologies and frameworks that will increase the feasibility of the existing telemedicine system.  With the arrival of advanced technologies, telehealth has become a new subject, requiring a different understanding of IT devices and of their use, to fulfill health needs. Different topics are discussed - from the basics of TeleMedicine,  to help readers understand the technology from ground up, to details about the infrastructure and communication technologies to offer deeper insights into the technology. The use of IoT and cloud services along with the use of blockchain technology in TeleMedicine are also discussed. Detailed information about the use of machine learning and computer vision techniques for the proper transmission of medical data -  keeping in mind the bandwidth of the network - are provided. The book will be a readily accessible source of information for professionals working in the area of information technology as well as for the all those involved in the healthcare environment.

 • af Kim Maryniak
  665,95 kr.

  This book informs nurses about the most common and the more serious errors made in caring for patients with infectious diseases. It provides learnings about a variety of infectious diseases, including COVID-19, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant Enterococcus (VRE), Clostridium difficile (C-diff.), and tuberculosis (TB), amongst others.  Factors that are predisposing and contributing factors for nursing errors are reviewed. The types of errors, consequences, detection, and monitoring for nursing errors are included. This book examines how errors can be avoided with necessary precautions, and managed appropriately based on current evidence-based practice. Recommendations for further study are also provided.  This book is a useful tool for nurse educators/ leaders/mentors to educate and guide their students and professional nurses. 

 • af Charles Theisler
  794,95 kr.

 • af Emily H. Huntington
  353,95 - 737,95 kr.

 • af Maulik S. Joshi, Elizabeth R. Ransom & Scott B. Ransom
  1.637,95 kr.

 • af Jan (University Medical Centre Vissers, Sylvia Elkhuizen & Nathan Proudlove
  403,95 kr.

 • af Khalid Saeed Khan & Javier Zamora
  452,95 - 1.223,95 kr.

 • af Daniel J. Morgan, Gonzalo Bearman, Susy Hota & mfl.
  1.269,95 kr.

 • af Paul J. Pavlik
  498,95 kr.

  This book is for healthcare professionals who must master the elements of business to run a successful practice or work in one. Whether a new graduate or a seasoned professional about to sell your practice, gain profitable insights to take control of the business of your practice. Dr. Paul J. Pavlik has helped hundreds of healthcare practitioners achieve their business goals. His understanding of the healing arts combined with his business acumen can help you decipher the mystery of running - or being a part of - a profitable practice. "Today's most successful healthcare professionals are also well versed in essential business and management concepts. But, it's not taught at medical school. To operate a successful practice, you must be able to effectively lead the people around you, understand the financial landscape, create budgets, and navigate the regulatory environment. I definitely recommend it for all healthcare professionals."- Afa Bayramova, MD, Editorial Board Member at US & UK Journals"Dr. Pavlik's book is a masterpiece and treasure trove with valuable tips, insights, wisdom, and processes for planning your life and business. It should be required reading for every healthcare professional. There is one paragraph on page 146 that makes the whole book worth more than a million dollars."- Frank Candy, International Motivational Speaker & Author"This book is an excellent resource for any healthcare professional, whether just beginning as an employee, looking to buy a practice, or as an owner looking to bring on an associate, or looking to transition or sell a practice. This is a great guide to laying the foundations of a well-managed, and eventually, a salable practice." - Amanda Falkowski, Practice Consultant, Recruitment, & Transitions

 • af H. Dickinson & R. Mannion
  796,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.