Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Administration og ledelse i sundhedsvæsenet

Her finder du spændende bøger om Administration og ledelse i sundhedsvæsenet. Nedenfor er et flot udvalg af over 583 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Steffen Jacobsen
  138,95 - 164,95 kr.

  Mange års frustrationer over den udvikling det offentlige sundhedsvæsen har gennemgået, blev fundamentet for overlæge i ortopædkirurgi, Steffen Jacobsens erindringsbog “Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen”. Gennem selvoplevede anekdoter serverer overlægen et morsomt og til tider tragikomisk indblik i et sundhedsvæsen, der beskæftiger sig mere med regneark end med dets patienter.Det er tydeligt at mærke, at Steffen Jacobsen er en erfaren samfundsdebattør, og den debatterende forfatter og erfarne læge lægger ikke fingre imellem, når han leverer sin knivskarpe analyse af de danske sygehuse. Bogen er ikke bare god underholdning, den er fyldt med tankevækkende beretninger om et system, vi selv er med til at fastholde, og den kan klassificeres som vaskeægte samfundssatire.

 • af Thomas Christensen, Allan Vaag, Hans Karle, mfl.
  647,95 kr.

  Sygdomslære for ikke-klinikere giver et indgående kendskab til de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning. Bogens opbygning I beskrivelserne af de enkelte sygdomme er der lagt vægt på en grundig beskrivelse af sygdommenes patogenese og ætiologi, mens det for diagnostikkens og behandlingens vedkommende kun er de overordnede principper, der bliver gennemgået. Bogen giver samtidig læseren et indblik i hyppigheden af de enkelte sygdomme og deres konsekvenser for patienter, sundhedsvæsen og samfund, ligesom forebyggende tiltag beskrives. Bogen er systematisk opbygget, og den indeholder mange oversigter, figurer, kliniske billeder og tabeller. Alle medicinske betegnelser er samlet i en ordliste bagerst i bogen med forklaringer af ordene, så bogen kan læses uden brug af klinisk ordbog. Målgruppe Målgruppen er studerende, som ikke selv skal tilse eller behandle patienter, men som skal kunne agere i tværfaglig sammenhæng med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det kan fx være studerende inden for folkesundhedsvidenskab, medicoteknik, sundhedsteknologi og -informatik samt andre sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser.

 • - Opgaver,organisation og regulering
  af Lisbeth Uhrenfeldt, Eva Just, Ulla Hybel, mfl.
  417,95 kr.

  Sundhedsvæsenet på tværs beskriver de faglige og menneskelige kompetencer, som er afgørende i et komplekst og specialiseret sundhedsvæsen. Hvis man som sundhedsprofessionel skal kunne agere selvstændigt, er det centralt, at man har fornødne tværfaglige og organisatoriske kompetencer. Det kræver et kendskab til de økonomiske vilkår og andre regulerende rammefaktorer i et sundhedsvæsen, som overvejende er offentligt finansieret og drevet. Bogens primære målgruppe er de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Den kan bl.a. benyttes på fællesmodulet for sundhedsprofessionelle samt i undervisning i organisation og ledelse. Bogen henvender sig også til studerende på naturvidenskabelige, sociale og andre uddannelser, hvor de studerende efter afsluttet studium får arbejde inden for sundhedsvæsenet eller kommer til at indgå i et tæt samarbejde med professionelle i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet på tværs har fokus på sundhedsvæsenets aktører, opgaver, struktur, finansiering og regulering. Det samme gælder sundhedsvæsenets organisation og ledelse. Målet er at behandle sundhedsvæsenet på tværs, så læseren får en samlet helhedsforståelse. Dels på tværs af sundhedsvæsenets mange institutioner, dels på tværs af de mange forskellige sundhedsfaglige indsatser, hvor tværfaglighed er en kernekompetence. Dette er 2. udgave af Sundhedsvæsenet på tværs. Her er foretaget en generel opdatering, og flere kapitler er omskrevet, bl.a. kapitlet om sammenhængende og koordinerede patientforløb. Der er også kommet øget fokus på tværfaglighed, som nu beskrives i et selvstændigt kapitel.

 • - på hospitaler, i kommuner og i praksis
  af Henrik W. Bendix, Annemette Digmann, Per Jørgensen & mfl.
  327,95 kr.

  Når der sker store forandringer, og når fokus er rettet på høj effektivitet og løbende tilpasning til samfundets krav, er der et særligt behov for virkningsfuld ledelse. Flere og flere medarbejdere på sundhedsområdet ønsker at dygtiggøre sig netop på det område. Denne bog er skrevet til alle dem. Bogen kommer rundt om hele ledelsesfeltet. Den giver læseren et overblik over sundhedsvæsenets særlige vilkår og forskellige former for ledelse – herunder et indblik i det magtmæssige samspil mellem de primære grupperinger og i personaleledelse og -udvikling. Forfatterne gennemgår de overordnede og tværgående udfordringer, som møder en leder i sundhedsverdenen såsom styring, kvalitetsudvikling, innovation og brug af ny teknologi. Ledelse i sundhedsvæsenet er en opdateret og revideret udgave af Hospitalsledelse fra 2012, og favner ikke blot hospitalsverdenen, men hele sundhedsområdet. Den voksende opmærksomhed på sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde kræver, at alle aktører i sundhedssektoren kender ikke bare ledelsesforholdene i egen fold, men også de særlige forhold, der hersker i de andre dele af sektoren.

 • - Fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger
  af Bo Vestergaard
  377,95 kr.

  11.000 solgt. De sidste 30 års forskning viser, at to ud af tre forandringsprocesser ikke skaber mere værdi for organisationen. Men når medarbejderne har ejerskab til formålet med forandringen og er involverede i at udvikle og afprøve løsninger, så lykkes det otte ud af ti gange.Men hvordan involvere uden at miste styringen? Og hvordan styre uden at miste ejerskabet? Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk tilgang til forløbsstyring af involverende forandringsprocesser. En tidlig udgave af bogen vandt i 2012 en pris på den nordamerikanske forskerpraktiker- konference “Academy of Management” i Boston. Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review. ”Fair proces bør være obligatorisk læsning for alle ledere i og af forandringsprocesser. Den er systematisk og lettilgængelig og har solid evidensforankring. Man får sin ledelsesværktøjskasse udvidet med et power tool." Charlotte Buch Gøthgen. Viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital ”Fair proces er den tilgang til forandringer, jeg har manglet i mit virke som leder i en videnstung virksomhed, hvor forandringer er hverdag. For den praksisorienterede byder den på mange brugbare redskaber. Hermed varmt anbefalet.” Morten Holst Bjørno. Produktionschef, Martin Professional A/S ”Fair proces er en af de mest anvendelige bøger om forandringsledelse, jeg har læst - en kærkommen how-to-do-it-bog, med en solid teoretisk forankring!” Martin Gredal. Skoleleder, Rosenlundskolen ”Fair proces er et fantastisk arbejdsredskab til en leder, der arbejder med forandrings-processer. Når jeg roser bogen så vældigt, er det, fordi fair proces giver vejledninger på, hvad der kan virke, og hvorfor det virker, og konkrete vejledninger, som er lige til at gå ud og bruge.” Marietta Rosenvinge. Leder af Døgncentret Frederikshavn

 • af Allan Krasnik, Signild Vallgårda, Terkel Christiansen & mfl.
  219,95 - 267,95 kr.

  Sundhedsvæsenet udfører væsentlige samfundsmæssige opgaver i alle lande. Hvordan man styrer og indretter sundhedsvæsenet er imidlertid meget forskelligt fra land til land. Denne bog fremlægger nogle centrale modeller, begreber og teorier, som kan anvendes til at beskrive, forstå og vurdere sundhedsvæsenet og dets indsats. Der gøres rede for de fremherskende sundhedspolitiske temaer, for de gængse styringsredskaber, og for de mest anvendte sundhedsøkonomiske metoder. Desuden præsenteres hovedelementerne i de mange sundhedsreformer, som præger sundhedsvæsenet internationalt såvel som her i Danmark. Endelig indeholder bogen en deltaljeret gennemgang af det danske sundhedsvæsen med beskrivelse af strukturer, personale og aktiviteter. Bogen henvender sig til studerende i de mange uddannelser, som beskæftiger sig med sundhedsvæsenet og til alle, som allerede har deres virke på sundhedsområdet. Forfatterne repræsenterer forskellige faglige kompetencer, som hver bidrager med sit perspektiv på sundhedsvæsenet og dets mange aspekter.

 • - Om at være ansat til mere end din faglighed
  af René Jensen & Finn Salomonsen
  111,95 - 297,95 kr.

  FAGLIGHED OG SAMARBEJDE I ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDERGod opgaveløsning og suveræne resultater kommer ikke af høj faglighed – alene. Når ansatte i organisationer leverer høj værdi, er det fordi der opstår en særlig synergi, hvor faglighed og samarbejde spiller sammen. Til glæde for de mennesker, de skaber værdi for, altså borgerne. Og til gavn for de ansattes trivsel. "Ræk mig lige samarbejdet – tak!" handler om, hvordan du bliver medskaber af et højtydende professionelt samarbejde. Når samarbejdet for alvor svinger, er det fordi du og dine kolleger har rakt ud efter det. Det ville være skønt, hvis det kom af sig selv. Det gør det bare ikke. Det skabes af medarbejdere og ledere – sammen. Bogen handler om de egenskaber, som råstoffet samarbejde besidder. Den inspirerer til, hvordan du kan bruge egenskaberne til at skabe fantastisk samarbejde. Og den giver en grundlæggende forståelse af, hvorfor samarbejdet hele tiden kan og skal udvikles!OM FORFATTERNERené Jensen og Finn Salomonsen er specialister i forbedring af samarbejde i små og store organisa- tioner. Sammen med Michael Sandborg har de siden sidste århundrede drevet konsulentvirksomhed – i dag under navnet De-tre. Gennem coaching, rådgivning, supervision, temadage, konflikthåndtering, foredrag og lederuddannelser har de hjulpet mere end 25.000 ledere og medarbejdere i hele landet. Hovedsageligt i offentlige organisationer, hvis primære fokus er ”menneskearbejde”. Altid med et ufravigeligt fokus på at gøre det komplekse enkelt og håndterbart for kunderne – en metode De-tre har udviklet siden begyndelsen i 1998.

 • - Tilgange, værktøjer og dilemmaer i strategiarbejdet
  af Jens Holmgren & Christina Nüssler
  217,95 - 317,95 kr.

  Der er strategiske elementer på alle ledelsesniveauer i den offentlige organisation. Strategisk ledelse for offentlige ledere giver dig en grundlæggende og opdateret indføring i strategibegrebet samt en solid og anvendelsesorienteret værktøjskasse til understøttelse af strategisk ledelse. Derudover får du en indsigt i strategisk ledelsespraksis, som den opleves og udøves i et Leadership Pipeline-perspektiv gennem en række spændende cases fra kommune, region og stat. Ønsker du at styrke din egen bevidsthed og handlekompetence i strategisk ledelse, er denne bog et vigtigt bidrag. Strategisk ledelse for offentlige ledere er målrettet ledere på alle niveauer i den offentlige sektor samt rådgivere og undervisere, der arbejder i det strategiske felt. Bogen egner sig desuden som grundbog på alle strategirelaterede uddannelser i offentlig ledelse herunder fag på Master i offentlig ledelse, Diplom i ledelse og Den Offentlige Lederuddannelse.

 • - Grundbog for sundhedsprofessionelle
  af Henrik W. Bendix, Lone Holm, Søren Barlebo Rasmussen, mfl.
  307,95 kr.

  Forskning, kvalitet og klinisk praksis introducerer basale begreber og rationaler ved netop forskning, kvalitet og klinisk praksis og belyser, hvordan et evidensbaseret og lærende sundhedsvæsen kan udfolde sig. Formålet er dels at mindske en potentiel forståelseskløft, dels at præsentere, hvordan både forskning, kvalitetsområdet og samspillet kan udøves i praksis. Bogen er anlagt som grundbog og praktisk vejledning. Den henvender sig derfor til alle sundhedsprofessionelle – specielt klinikere, ledere og andre med interesse for forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet.Bogen søger at kombinere rationalerne bag det evidensbaserede og det lærende sundhedsvæsen. Flere steder i det danske sundhedsvæsen mangler der en kritisk tilgang til egne resultater. Desuden er der utakt i hastigheden, hvormed man implementerereksisterende viden og evidens. Derfor er vi af den faste overbevisning, at kombinationen af den evidensbaserede og den lærende tilgang vil komme patienterne til gode.Samspillet og sammenhængen mellem forsknings- og kvalitetsverdenen kan være udfordret af silotænkning. Dog findes der også eksempler på komplementært samspil. Forskning kan betragtes som det principielle grundlag for det kliniske arbejde, mens kvalitetsarbejdet kan afspejle udviklingen af den kliniske virkelighed. Den kliniske virkelighed giver så indlysende afsæt til nye og relevante forskningsspørgsmål. Dette samspil behandles i bogens fjerde del, mens de tre første dele omhandler henholdsvis forskning, kvalitet og klinisk praksis.

 • af Kjeld Møller Pedersen
  437,95 kr.

  DANSK SUNDHEDSPOLITIK er en grundbog om sundhedspolitisk analyse med mange illustrative danske eksempler. Bogen beskriver de vigtigste metoder og beslutningsmodeller, og den rummer grundige analyser af forebyggelse, almen praksis, den kommunale sundhedssektor og sygehusområdet.Der er desuden særskilte kapitler om implementering af sundhedspolitiske beslutninger og om mediernes – herunder sociale mediers – rolle i forhold til at sætte den sundhedspolitiske dagsorden.Bogen er målrettet universiteternes sundheds- og samfundsvidenskabelige studier samt en række masteruddannelser. Derudover er den relevant for studerende på grunduddannelsesniveau og professionelle, der på politisk eller administrativt niveau har berøring med de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Bogen skærper læserens kritisk-analytiske evner i forhold til det sundhedspolitiske område.KJELD MØLLER PEDERSEN er professor i sundheds økonomi og -politik og har beskæftiget sig med sundhedsvæsenet siden 1975, både som forsker, som amtssundhedsdirektør i Vejle Amt og gennem en lang række udvalgsposter.

 • - Skal vi komme i gang?
  af Michelle Guldborg Hagelberg & Lisa Drevsholt
  367,95 kr.

  Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er en forholdsvis ny uddannelse. Her får du den første grundbog skrevet direkte til uddannelsen. Samtidig er bogen velegnet til videreuddannelse af de mange lægesekretærer, som i mange år har været en central kraft i det sundhedsadministrative arbejde.Det er en grundbog som giver et indgående blik på det sundhedsadministrative fag og faglighed samt de mange muligheder som et fag som dette byder på. Bogen beskriver også det samlede sundhedsvæsen og giver dig en organisatorisk forståelse ved at beskrive organiseringen, styring, digitalisering og den økonomiske opbygning i det samlede sundhedsvæsen.Og sidst i bogen stiller forfatterne skarpt på kommunikation og samtale, som er en afgørende kompetence for at løse kerneopgaven i forhold til patienter og borgere, men også i forhold til samarbejdet tværfagligt i organisationen

 • - Kritiske perspektiver på ledelse af velfærd
  af Holger Højlund, Anders la Cour & Susanne Boch Waldorff
  117,95 kr.

  Velfærdsteknologier er blevet en så integreret del af, hvad vi forstår ved moderne bekvemmeligheder, at vi ikke længere tænker over, hvor stor en rolle de spiller i vores daglige gøremål. Vi oplever dem kun som problematiske, når de ikke virker. Pludselig opleves vores velfærd som truet. I alle dele af den offentlige sektor indføres teknologier med løfter om at effektivisere og udvikle leveringen af velfærdsydelser. Men i praksis kommer de ofte til at gøre mere, end de lover. De ændrer nemlig også på vores grundlæggende forståelse af velfærd og sætter nye betingelser for, hvordan denne velfærd bliver leveret. Teknologierne er dermed ikke blot materielle redskaber eller styringsformer. Når teknologier holder mere, end de lover kaster et kritisk blik på teknologier indført på eksempelvis hospitaler og plejehjem samt i hjemmehjælpen, folkeskolen og politiet. Med forskellige teoretiske og empiriske indfaldsvinkler udfordrer antologiens 12 kapitler enhver instrumentel opfattelse af teknologier, der på den ene side overvurderer teknologiernes evne til at indløse vores mange ambitioner på velfærdssamfundets vegne og på den anden side undervurderer teknologierne som neutrale værktøjer.

 • - Strategier og teknologier gør det ikke alene ... der skal mennesker til
  af Lars H. Nielsen
  117,95 kr.

  ANMELDELSE I BØRSEN, 5. marts 2017; Kom i mål & hav mod til at se fremtiden! CEO Lars Sander Matjeka, ALLER MEDIA VIP Blogger BØRSEN”Alignment handler om at spille sammen og afstemme strategiske ambitioner og indsatser på tværs af funktioner. Om bevidste aftaler om konsekvenserne for såvel mindset, kultur og handling.” Sådan står der på én af de første sider i Lars H. Nielsen’s nye bog ”Winning through Alignment in Leadership”, og det kan synes så elementært, at det er unødvendigt at skrive i en bog til ledere. Alligevel rammer det hovedet på sømmet ift. én af de største udfordringer i mange komplekse organisationer, nemlig at den samlede ledelse i fællesskab ejer strategien; går i samme retning; kommunikerer det samme rationale og sikrer forankringen fra øverste til nederste trappetrin.Ingen værdi uden mennesker. I en årrække er der i ledelseskredse blevet talt om vigtigheden af en robust strategi, som både rummer innovation, de rette forretningsmodeller og teknologi. Uanset hvor god og gennemarbejdet en strategi er, har den ingen værdi uden mennesker! Netop bogens fokus på at binde mennesker ind i processen er årsagen til, at jeg vælger at omtale den her. På den måde adskiller den sig nemlig fra en lang række andre bøger med samme emne, og jeg glædes over en forfatter, som tør sætte ord på, at nærhed og opmærksomhed er vigtigt; at du får det, du giver; at mennesker skal mødes, der hvor de er; og at ledere skal turde lytte til deres intuition. Buskørsel med bind for øjnene Alt for ofte har jeg i strategiprocesser oplevet forvirring mellem - og sammenblanding af - strategiske indsatser, aktiviteter, midler, mindset, kultur, mål og KPI’er. Dertil kommer en tendens til at strategier bliver alt for komplekse og omfattende – ikke mindst fordi villigheden til at foretage fravalg er langt mindre end ønsket om at vælge til. Resultatet er strategier, som er vanskelige at kommunikere for den øverste ledelse, og som dermed aldrig bliver forstået af den øvrige organisation. I sådanne tilfælde er strategiens værdi mildt sagt begrænset, og organisationens ledere må have følelsen af at sidde ved rattet i en bus uden at kende ruten samtidig med, at de har bind for øjnene. Styrken ligger i enkelheden! Eksekveringsevne og fleksibilitet. Lars H. Nielsen's nye bog viser med gode cases, at resultaterne kommer langt hurtigere, når ledelsen viser sammenhængskraft og høj eksekveringsevne. Personligt vil jeg da også foretrække en middelgod strategi, der eksekveres frem for en fuldstændig perfekt og fuldendt strategi, som ligger i skuffen bl.a. fordi den er umulig at kommunikere. Derudover er det for mig afgørende, at enhver strategi er så tilpas fleksibel, at den kan justeres i takt med at virksomheden og dens omverden bevæger sig. Og netop den holdning gør det oplagt at runde af med endnu et citat fra bogen: ”Alene kan du ikke forudsige fremtiden, men fremtiden skabes af dem, der tør se den.”Denne bog handler om, hvordan du som leder kan designe processen og arbejde målrettet med at skabe strategisk alignment i jeres organisation. Alignment handler om sammenhængskraft og teamets manøvredygtighed i en kompleks hverdag. Om at forkorte tiden, fra at strategien ligger klar, til at den bliver eksekveret og ført ud i livet. Det starter med dig som leder - og især med jer som ledelse.Udfordringen er at sikre, at I på tværs af funktions- og ansvarsområder præsterer jeres allerbedste, når det er allervigtigst, og derved optimerer konkurrenceevnen.Lars H. Nielsen har knap 30 års erfaring med at facilitere succesfulde strategiske udviklingsprocesser i erhvervslivet. Bogen giver dig indblik i, hvordan organisationer som Sparekasssen Kronjylland, Banedanmark, Pfizer, Bayer Crop Science, Sanofi Genzyme og Danmarks rolandshold har håndteret udfordringerne med succes og skabt unikke præstationer, da det virkelig gjaldt.

 • - Cases fra Europas bedste offentlige arbejdsplads
  af Bo Vestergaard
  157,95 - 241,95 kr.

  Europas bedste offentlige arbejdsplads ligger i Danmark. LEDELSEN KRÆVER, at de ca. 120 medarbejdere kan og vil løfte ansvaret for at udvikle løsninger og træffe beslutning i komplekse spørgsmål, der i de fleste organisationer er forbeholdt ledelsen, fx: Strategi: Hvordan skaber vi endnu bedre resultater for borgerne og tjener penge på det? Reorganisering: Hvilken organisering understøtter bedst strategien? Ansættelser: Hvem skal rekrutteres? Løn: Hvem skal have lønforhøjelse? Læs også om erfaringerne med en leder uden personaleansvar, der 100 procent fokuserer på strategiimplementering samt ledelsens konsekvente brug af konstruktivt korrigerende samtaler og personalesager. OM CASE-ORGANISATIONEN: Job-,Aktivitets – og Kompetencecenteret (JAC) er kåret til Europas bedste offentlige arbejdsplads af Great Place to Work i 2019. Faglig kvalitet og arbejdsmiljø er dokumenteret i top. OM FORFATTEREN: Bo Vestergaard er cand.scient. adm., ledelsesrådgiver, foredragsholder, proceskonsulent og forfatter til den prisvindende praktiske teori og bog “Fair proces - fra upopulære forandringer til medarbejderne der udvikler løsninger” www.fairproces.dk

 • af Hussam Asker
  182,95 kr.

  "Beyond the Drill" is a guide for dentists and dental students, aiming to inspire their entrepreneurial spirit. It explores how entrepreneurship can transform dentistry, encouraging readers to adapt to changes with resilience and creativity. Through practical advice, it offers a step-by-step journey to starting a dental practice from scratch, providing insights on dental startup references and management strategies for success as a small business. Emphasizing patient care and ethical standards, the book motivates dentists to embrace challenges, lead confidently, and find fulfillment in their careers while carving their own path towards professional success.

 • af Bob Dent
  562,95 kr.

  In the aftermath of the pandemic, preexisting challenges in healthcare organizations have intensified. Stress, burnout, staffing shortages, and even the erosion of trust in organizational leadership are pressing issues that need solutions.Using construction as their metaphor, authors Joe Tye and Bob Dent make a compelling case that a healthcare organization's Invisible Architecture-a foundation of core values, a superstructure of organizational culture, and the interior finish of workplace attitude-is no less important than its visible architecture.In this third edition of Building a Culture of Ownership in Healthcare, readers will learn how investing in their organization and their people can enable a significant, successful change in productivity; employee engagement; nurse satisfaction, recruitment, and retention; quality of care; patient satisfaction; and positive financial outcomes.

 • af Alex Khang
  7.307,95 kr.

  Within the healthcare sector, a pressing need for transformative changes is growing. From chronic diseases to complex diagnostic procedures, the industry stands at the crossroads of technological innovation and a burgeoning demand for more efficient, precise interventions. Patient expectations are soaring, and the deluge of medical data is overwhelming traditional healthcare systems. It is within this challenging environment that AI-Driven Innovations in Digital Healthcare: Emerging Trends, Challenges, and Applications emerges as a beacon of insight and practical solutions. The traditional healthcare framework is struggling to keep pace with the diverse demands of patients and the ever-expanding volume of medical data. As diseases become more intricate, attempts to provide timely identification and precise treatment of ailments become increasingly elusive. The urgency for a paradigm shift in healthcare delivery is emphasized by the critical need for early interventions, particularly in disease prediction. This challenge necessitates a holistic approach that harnesses the power of artificial intelligence (AI) and innovative technologies to steer healthcare toward a more responsive and patient-centric future.

 • af Viruti Satyan Shivan
  527,95 kr.

  Embark on your journey into the realm of medical scribing with the definitive guidebook, "MEDICAL SCRIBE - One Book to Make You Genius" by Viruti Shivan. This comprehensive guide has all you need to understand and excel in the field of medical scribing, making it an indispensable resource for both students and practicing professionals. Encompassing a wide array of subjects, this book provides invaluable insights into the world of medical scribing. It imparts knowledge on crucial medical terminology, efficient scribing techniques, and prevailing industry norms. You'll master the art of accurately and effectively documenting various types of medical interactions, irrespective of the medical specialty involved. Penned by a seasoned professional, "MEDICAL SCRIBE - One Book to Make You Genius" brings you practical perspectives, real-world examples, and valuable tips. It also addresses significant themes such as medical ethics, patient confidentiality, and professional advancement. You'll acquire a comprehensive understanding of the profession and glean insights on how to progress in your career. Whether you're just starting or are an established professional in the field, this book is designed for you. Crafted in clear, easy-to-understand language, it enables you to effortlessly grasp and apply the learned knowledge. By the conclusion, you'll possess the skills and confidence required to thrive in the world of medical scribing. If you're in search of a thorough, accessible guide to medical scribing, "MEDICAL SCRIBE - One Book to Make You Genius" is your ideal pick. Prepare yourself to hone your abilities and emerge as a successful medical scribe.

 • af Viruti Satyan Shivan
  527,95 kr.

  Dive into the world of medical coding and billing with "Medical Coding and Billing - The Comprehensive Guide." This essential resource provides a thorough understanding of the crucial role these fields play in healthcare administration. Whether you're a student, a healthcare professional, or simply interested in the administrative side of healthcare, this guide offers comprehensive coverage of the latest coding systems, billing procedures, and regulatory requirements. Written by experts in the field, the book navigates through complex coding systems, including ICD-10, CPT, and HCPCS, ensuring you're up-to-date with current practices. Beyond the codes, it delves into the practical aspects of billing, claims processing, and the nuances of insurance. Essential topics like compliance, ethics, and the impact of coding on revenue cycle management are covered in depth. This guide also addresses the ever-evolving landscape of healthcare legislation, providing insights into how these changes affect medical coding and billing. Furthermore, to ensure a clear focus on content, this book does not include images or illustrations for copyright purposes. Whether you're aiming for certification or looking to enhance your professional skills, "Medical Coding and Billing - The Comprehensive Guide" is your indispensable resource in mastering the intricacies of this vital healthcare industry role.

 • af Viruti Satyan Shivan
  322,95 - 327,95 kr.

 • af Viruti Satyan Shivan
  557,95 kr.

  Dive into the world of medical transcription with the ultimate guidebook, "Medical Transcription - One Book to Make You Genius" by Viruti Shivan. This book has everything you need to know about medical transcription, making it the perfect companion for students and professionals. Covering a wide range of topics, this book is a valuable resource. It teaches you medical terminology, transcription techniques, and industry standards. You'll learn how to transcribe different types of medical reports accurately and efficiently, no matter the medical specialty. Written by an expert in the field, "Medical Transcription - One Book to Make You Genius" provides practical insights, real-life examples, and helpful tips. It also addresses important topics like medical ethics, confidentiality, and professional development. You'll gain a well-rounded understanding of the profession and learn how to advance your career. Whether you're a beginner or an experienced professional, this book is for you. It's written in simple language, making it easy to understand and apply the knowledge. By the end, you'll have the skills and confidence to excel in the field of medical transcription. If you're looking for a comprehensive and user-friendly guide to medical transcription, "Medical Transcription - One Book to Make You Genius" is the perfect choice. Get ready to enhance your skills and become a successful medical transcriptionist.

 • af Viruti Satyan Shivan
  377,95 kr.

  Are you a student aspiring to excel in the complex world of medical revenue cycle management? Look no further! This comprehensive guide is tailor-made to equip you with the knowledge and skills necessary to navigate the intricacies of this vital healthcare discipline.Medical Revenue Cycle Management: The Comprehensive Guide is a must-have resource that covers every aspect of the revenue cycle process, from patient registration to claim reimbursement. Written with students in mind, this book offers a comprehensive overview of the subject, providing a solid foundation for your future career.Inside this guide, you will find:1. Introduction to Medical Revenue Cycle Management: Gain a clear understanding of the revenue cycle and its significance in healthcare organizations. Explore the various roles and responsibilities involved in revenue cycle management.2. Patient Access and Registration: Learn the fundamentals of patient registration, insurance verification, and the importance of accurate patient data collection. Understand the impact of accurate information on revenue optimization.3. Health Insurance and Payer Systems: Explore the intricacies of health insurance, different types of payers, and their impact on revenue cycle management. Gain insights into payer contracts, claim submission, and electronic data interchange (EDI).4. Coding and Documentation: Discover the importance of accurate medical coding and its impact on reimbursement. Master the principles of coding, documentation guidelines, and coding systems such as ICD-10-CM and CPT.5. Claims Management and Denial Resolution: Delve into the world of claims management, including claim submission, tracking, and denial resolution. Learn effective strategies to minimize claim denials and maximize revenue recovery.6. Billing and Reimbursement: Understand the intricacies of billing processes, including charge capture, pricing, and electronic billing systems. Explore reimbursement methodologies, such as fee-for-service and value-based reimbursement.7. Compliance and Regulatory Considerations: Stay up to date with the ever-evolving healthcare regulations and compliance requirements. Learn about HIPAA, fraud and abuse laws, and the importance of ethical billing practices.8. Key Performance Indicators and Revenue Cycle Analytics: Gain insights into tracking and measuring revenue cycle performance through key performance indicators (KPIs) and analytics. Learn to identify areas for improvement and optimize revenue generation.With its student-friendly approach, practical examples, and case studies, this guide ensures that you not only grasp the theoretical concepts but also develop the critical thinking and problem-solving skills necessary for success in this field.Whether you are a healthcare administration student, aspiring medical coder, or revenue cycle professional, this comprehensive guide will serve as your go-to reference, providing you with a solid foundation in medical revenue cycle management. Unlock your potential and embark on a successful career in this crucial area of healthcare administration with confidence!Don't miss out on this essential resource. Get your copy of Medical Revenue Cycle Management: A Comprehensive Guide today and take your first step towards mastering this dynamic field!

 • af Kirstin Börchers
  614,95 kr.

  Audits im Krankenhaus werden oft noch sehr dokumentenlastig und auf ISO-Konformitätsprüfung ausgerichtet durchgeführt. Dabei geht es in Zeiten von E-Health, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz (KI) im Krankenhaus längst um mehr und es ist vor allem eine flexiblere Herangehensweise gefordert. Die aktuellen Transformationsprozesse benötigen schnellere und dynamischere Anpassungen in der Organisation und bei den Abläufen. Mit Hilfe von agilen Audit-Instrumenten wie Scrum, Kaizen und Kanban können diese Herausforderungen gemeistert werden.Dieses Buch stellt nach einer Einführung in die Grundlagen von Audits die wichtigsten agilen Werte, Praktiken und Methoden vor, erläutert ihren möglichen Einsatz im Rahmen des allgemeinen Auditprozesses wie auch in den sogenannten ¿Audits im Sprint¿. Agilität im Qualitätsmanagement und in der Durchführung interner Audits steht nicht im Widerspruch zum Leitfaden ISO 19011 ¿Auditierung von Managementsystemen¿, in dem es um dieWirksamkeit und Eignung des QM-Systems sowie dessen Chancen zur Weiterentwicklung geht ¿ sie ist vielmehr eine konsequente Weiterentwicklung. Best-Practice-Beispiele veranschaulichen, wie eine konkrete Umsetzung im Krankenhausumfeld aussehen kann.

 • - En antologi om ledelse i et sundhedsvæsen under transformation
  af Søren Barlebo Rasmussen, Per Jørgensen & Mickael Bech
  297,95 kr.

  HVORDAN LEDER VI ET SUNDHEDSVÆSEN UNDER UDVIKLING?Det danske sundhedsvæsen er forgrenet, komplekst og presset, og det er under forandring. Med den demografiske udvikling forventes flere ældre og kroniske patienter med høje krav til pleje og behandling, og hertil føjer sig udfordringer med at sikre arbejdsmiljøer med kvalificeret personale, centralisering, digitalisering og benhård prioritering.I denne antologi tager en række eksperter afsæt i sundhedsvæsenets udfordringer og giver deres bud på, hvordan vi løser dem fra et ledelsesmæssigt perspektiv. I bogen får man indblik i og præsenteret en række værktøjer til at håndtere klassiske ledelsesopgaver og opgaver, der knytter sig specifikt til ledelse i sundhedsvæsenet. Der er kapitler, der fokuserer på borgernes og politikernes forventninger til sundhedsvæsenet; kapitler om centrale ledelsesopgaver, fx faglig ledelse, personaleledelse, driftsledelse, strategisk ledelse og det personlige lederskab; kapitler om rekruttering og tilknytning, forandringsledelse, compassionate leadership og ledelse af uddannelse og kompetenceudvikling; og kapitler om tværgående samarbejde og digitale transformationer.Det danske sundhedsvæsen har behov for ledere, der kan agere i en kompleks organisatorisk virkelighed og forstår at lede udvikling og drift sammen – først som sidst for at medarbejdere kan yde den bedste behandling og pleje til patienterne. Bogen giver bud på, hvordan dette kan realiseres, og den kan læses som inspiration og debatoplæg af alle i sundhedssektoren med lederambitioner og -ansvar.

 • af Andrew Stranieri
  1.087,95 kr.

  This book aims to foster collaborations between patients who have intense lived experience with a medical condition or family violence and researchers investigating them. Inviting patients or survivors into the research team is found to have significant advantages, and chapters review the literature on the benefits they can bring to investigative research teams. The collaboration can take place at multiple stages of research from helping to research design, participating in co-investigators, contributing to the interpretation of results, etc. The conditions addressed in this book include medical conditions from anxiety, postural orthostatic tachycardia syndrome, lupus, asthma, chronic kidney disease, etc. The authors are higher degree students, academics, and active research team members who share their experiences. This is be instrumental in helping patients and survivors decide whether to transition to research. It will also support research team leaders in determining how to benefit from the new perspectives researchers with lived experience bring. The personal narratives provide insight into the challenges and rewards of having lived experience while conducting research. This book is a valuable resource for researchers in clinical fields who have been touched by firsthand exposure to a condition and have been motivated to conduct research in the respective fields. The chapters will enrich understanding for adult patients and survivors and for parents of children suffering intense experiences, who engage with the latest research publications. It will also broaden the understanding of medical, biomedical, and health sciences students interested in reading the narrative accounts of patients and survivors. Readers will gain refreshing perspectives and insights. The book relates to patients managing all kinds of noncommunicable diseases or experiences of violence, and how they can share their valuable experiences into future advancementto research. It is related to SDG 3, good health and well-being.

 • af Dinesh Bhatia
  941,95 - 1.274,95 kr.

  This book is a compilation of work by experts from the different domains of the healthcare industry,  ranging from hospital planning to quality management, clinical services to disaster management.Healthcare organizations, being diverse, sensitive, and intricate, warrant thorough and flawless planning. The structure should be not only operationally efficient but also safe for its occupants and visitors. It starts with a brief introduction of the healthcare sector at different levels. It also attempts to justify how the changing healthcare landscape paved the way for establishing a contemporary and ever-evolving specialty of Hospital planning and designing, which is dynamic and frequently requires continuous improvements and updates.Clinical and non-clinical departments have been separately classified in this book, and their respective standards and guidelines have been incorporated while describing the planning concepts. Critical areas of a hospital such as ICU, CCU have been detailed precisely as the operational requirements and level of different sophistication required. A chapter on security aspects and disaster management has also been thoroughly envisioned based on the current scenario at the global level. Issues and management of Hospital Acquired Infection are explained in different chapters based on its relevance and application in that particular area.

 • af Dragan Primorac
  941,95 kr.

  This book provides a practically applicable guide to the applications of pharmogenomics across medicine. Background information is provided on the mechanisms associated with membrane transporters, drug-metabolizing enzymes and their importance in pharmagenomics. Detailed guidance is subsequently presented on how to apply these techniques in disciplines including cardiology, gastroenterology, oncology, transplantation surgery, infectious diseases, anesthesia and analgesia, neurology, psychiatry, primary care, and public health. Clear easy-to-follow instructions are given on how to use big data technologies and public health databases in day-to-day clinical practice.Pharmacogenomics in Clinical Practice concisely covers how pharmacogenomic technologies and techniques can be applied in daily medical practice. It is therefore an ideal up-to-date resource for any medical practitioner, trainee or researcher across all medical disciplines whowant to better understand how to use these techniques.

 • af Peter M. Hermanns
  589,95 kr.

  Spezifisch zugeschnitten für die Kinder- und Jugendmedizin: Einheitlicher Bewertungsmaßstab mit aktuellen Punktangaben, Eurobeträgen mit dem erhöhten neuen Orientierungswert, Hinweisen auf entsprechende Leistungen in der GOÄ. Stand des EBM nach KBV mit den zahlreichen Änderungen der letzten 4 Quartale aus 2023 inklusive der Anhebung des Orientierungswerts zum 1. Januar 2024 auf 11,9339 Cent je Punkt. Alle relevanten Informationen für die erfolgreich optimierte Abrechnung im Praxisalltag: korrekt, verlässlich, vollständig.Kommentierung der einzelnen Leistungspositionen mit Ausschlüssen: Aktuelle Gerichtsurteile zur Gebührenordnung und vertragsärztlichen Tätigkeit.Praktische Abrechnungstipps, Auslegungshinweise, Beschlüsse, Richtlinien u.a. von KBV und regionalen KVen; G-BA; Sozialgesetzbuch (SGB).Plus: kurze Richtlinien und Übersichtstabellen einzelner Leistungsbereiche.UV-GOÄ mit Hinweisen und Abrechnung vonKita- und Schulunfällen.

 • af American Academy of Pediatrics Committee
  1.697,95 kr.

  The 29th edition of this best-selling AAP coding publication has been completed updated to include all the 2024 changes and additions of CPT codes, complete with expert guidance for their application. And much more!

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.