Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Administration og ledelse i sundhedsvæsenet

Her finder du spændende bøger om Administration og ledelse i sundhedsvæsenet. Nedenfor er et flot udvalg af over 844 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (822)
 • (32)
 • (2)
Format
 • (750)
 • (373)
 • (12)
 • (12)
 • (7)
 • (2)
 • (2)
Sprog
 • (19)
 • (627)
 • (194)
 • (3)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (2)
 • (5)
 • (5)
 • (5)
Serie
 • (19)
 • (10)
 • (6)
 • (6)
 • (6)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
Vis mere
Tag
 • (4)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Steffen Jacobsen
  47,95 - 178,95 kr.

  Mange års frustrationer over den udvikling det offentlige sundhedsvæsen har gennemgået, blev fundamentet for overlæge i ortopædkirurgi, Steffen Jacobsens erindringsbog “Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen”. Gennem selvoplevede anekdoter serverer overlægen et morsomt og til tider tragikomisk indblik i et sundhedsvæsen, der beskæftiger sig mere med regneark end med dets patienter.Det er tydeligt at mærke, at Steffen Jacobsen er en erfaren samfundsdebattør, og den debatterende forfatter og erfarne læge lægger ikke fingre imellem, når han leverer sin knivskarpe analyse af de danske sygehuse. Bogen er ikke bare god underholdning, den er fyldt med tankevækkende beretninger om et system, vi selv er med til at fastholde, og den kan klassificeres som vaskeægte samfundssatire.

 • af Peter C. Gøtzsche
  222,95 kr.

  Denne bog kan hjælpe dig med at navigere i det forvirrende og ofte modstridende hav af oplysninger om vacciner. Der er mange fejlagtige oplysninger på Internettet, især fra dem, der afviser alle vacciner, men også fra officielle kilder, der forventes at være neutrale og objektive. Bogen er baseret på den bedst tilgængelige videnskab, men professor Gøtzsche forklarer også, hvornår vi ikke skal have tiltro til videnskab og anbefalinger. Nogle vaccinationer er så gavnlige – og har reddet millioner af liv – at vi alle bør få dem; nogle er så dårlige, at mange sundhedsprofessionelle ikke bruger dem til sig selv eller deres familie; og nogle er midt imellem. Vi skal omhyggeligt vurdere hver vaccine for sig, en efter en, og finde balancen mellem dens gavnlige og skadelige virkninger, ligesom vi gør for anden medicin, og derefter beslutte, om vi mener, at vaccinen er værd at få eller anbefale til andre. Bogen fokuserer på mæslinger, influenza og HPV, men diskuterer også børnevaccinationsprogrammerne, andre vacciner samt om obligatoriske vaccinationer kan forsvares. Man bliver ikke populær på at stille kritiske spørgsmål om vacciner. Men det er nødvendigt, fordi der er mange uløste problemer. For eksempel ved vi næsten intet om, hvad der sker, når vi bruger mange vacciner og om deres langtidsvirkninger på immunapparatet.

 • af Thomas Christensen, Allan Vaag, Hans Karle, mfl.
  576,95 kr.

  Sygdomslære for ikke-klinikere giver et indgående kendskab til de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning. Bogens opbygning I beskrivelserne af de enkelte sygdomme er der lagt vægt på en grundig beskrivelse af sygdommenes patogenese og ætiologi, mens det for diagnostikkens og behandlingens vedkommende kun er de overordnede principper, der bliver gennemgået. Bogen giver samtidig læseren et indblik i hyppigheden af de enkelte sygdomme og deres konsekvenser for patienter, sundhedsvæsen og samfund, ligesom forebyggende tiltag beskrives. Bogen er systematisk opbygget, og den indeholder mange oversigter, figurer, kliniske billeder og tabeller. Alle medicinske betegnelser er samlet i en ordliste bagerst i bogen med forklaringer af ordene, så bogen kan læses uden brug af klinisk ordbog. Målgruppe Målgruppen er studerende, som ikke selv skal tilse eller behandle patienter, men som skal kunne agere i tværfaglig sammenhæng med læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Det kan fx være studerende inden for folkesundhedsvidenskab, medicoteknik, sundhedsteknologi og -informatik samt andre sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser.

 • - på hospitaler, i kommuner og i praksis
  af Henrik W. Bendix, Annemette Digmann, Per Jørgensen & mfl.
  328,95 kr.

  Når der sker store forandringer, og når fokus er rettet på høj effektivitet og løbende tilpasning til samfundets krav, er der et særligt behov for virkningsfuld ledelse. Flere og flere medarbejdere på sundhedsområdet ønsker at dygtiggøre sig netop på det område. Denne bog er skrevet til alle dem. Bogen kommer rundt om hele ledelsesfeltet. Den giver læseren et overblik over sundhedsvæsenets særlige vilkår og forskellige former for ledelse – herunder et indblik i det magtmæssige samspil mellem de primære grupperinger og i personaleledelse og -udvikling. Forfatterne gennemgår de overordnede og tværgående udfordringer, som møder en leder i sundhedsverdenen såsom styring, kvalitetsudvikling, innovation og brug af ny teknologi. Ledelse i sundhedsvæsenet er en opdateret og revideret udgave af Hospitalsledelse fra 2012, og favner ikke blot hospitalsverdenen, men hele sundhedsområdet. Den voksende opmærksomhed på sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde kræver, at alle aktører i sundhedssektoren kender ikke bare ledelsesforholdene i egen fold, men også de særlige forhold, der hersker i de andre dele af sektoren.

 • - Opgaver,organisation og regulering
  af Lisbeth Uhrenfeldt, Eva Just, Ulla Hybel, mfl.
  356,95 kr.

  Sundhedsvæsenet på tværs beskriver de faglige og menneskelige kompetencer, som er afgørende i et komplekst og specialiseret sundhedsvæsen. Hvis man som sundhedsprofessionel skal kunne agere selvstændigt, er det centralt, at man har fornødne tværfaglige og organisatoriske kompetencer. Det kræver et kendskab til de økonomiske vilkår og andre regulerende rammefaktorer i et sundhedsvæsen, som overvejende er offentligt finansieret og drevet. Bogens primære målgruppe er de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Den kan bl.a. benyttes på fællesmodulet for sundhedsprofessionelle samt i undervisning i organisation og ledelse. Bogen henvender sig også til studerende på naturvidenskabelige, sociale og andre uddannelser, hvor de studerende efter afsluttet studium får arbejde inden for sundhedsvæsenet eller kommer til at indgå i et tæt samarbejde med professionelle i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet på tværs har fokus på sundhedsvæsenets aktører, opgaver, struktur, finansiering og regulering. Det samme gælder sundhedsvæsenets organisation og ledelse. Målet er at behandle sundhedsvæsenet på tværs, så læseren får en samlet helhedsforståelse. Dels på tværs af sundhedsvæsenets mange institutioner, dels på tværs af de mange forskellige sundhedsfaglige indsatser, hvor tværfaglighed er en kernekompetence. Dette er 2. udgave af Sundhedsvæsenet på tværs. Her er foretaget en generel opdatering, og flere kapitler er omskrevet, bl.a. kapitlet om sammenhængende og koordinerede patientforløb. Der er også kommet øget fokus på tværfaglighed, som nu beskrives i et selvstændigt kapitel.

 • - Fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger
  af Bo Vestergaard
  341,95 kr.

  11.000 solgt. De sidste 30 års forskning viser, at to ud af tre forandringsprocesser ikke skaber mere værdi for organisationen. Men når medarbejderne har ejerskab til formålet med forandringen og er involverede i at udvikle og afprøve løsninger, så lykkes det otte ud af ti gange. Men hvordan involvere uden at miste styringen? Og hvordan styre uden at miste ejerskabet? Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk tilgang til forløbsstyring af involverende forandringsprocesser. En tidlig udgave af bogen vandt i 2012 en pris på den nordamerikanske forskerpraktiker- konference “Academy of Management” i Boston. Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review. ”Fair proces bør være obligatorisk læsning for alle ledere i og af forandringsprocesser. Den er systematisk og lettilgængelig og har solid evidensforankring. Man får sin ledelsesværktøjskasse udvidet med et power tool." Charlotte Buch Gøthgen. Viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital ”Fair proces er den tilgang til forandringer, jeg har manglet i mit virke som leder i en videnstung virksomhed, hvor forandringer er hverdag. For den praksisorienterede byder den på mange brugbare redskaber. Hermed varmt anbefalet.” Morten Holst Bjørno. Produktionschef, Martin Professional A/S ”Fair proces er en af de mest anvendelige bøger om forandringsledelse, jeg har læst - en kærkommen how-to-do-it-bog, med en solid teoretisk forankring!” Martin Gredal. Skoleleder, Rosenlundskolen ”Fair proces er et fantastisk arbejdsredskab til en leder, der arbejder med forandrings-processer. Når jeg roser bogen så vældigt, er det, fordi fair proces giver vejledninger på, hvad der kan virke, og hvorfor det virker, og konkrete vejledninger, som er lige til at gå ud og bruge.” Marietta Rosenvinge. Leder af Døgncentret Frederikshavn

 • - En debatbog om Sundhedsplatformen 2016-2021
  af Jacob Rosenberg & Niels Bentzon
  131,95 - 278,95 kr.

  ”DEN DRÆBENDE PLATFORM”Sådan omtaler overlæge Niels Bentzon og overlæge og professor Jacob Rosenberg Sundhedsplatformen, der siden 2016 har været det gældende it-system i Region Hovedstaden og Region Sjælland. For Sundhedsplatformen er et dysfunktionelt og fejlanbragt it-system, der har haft dræbende konsekvenser for de 44.000 ansatte på sygehusene, for patienterne og for skatteborgerne.DESTRUKTIV DIGITALISERING er en fortælling indefra, der tager udgangspunkt i digitaliseringen af det danske sygehusvæsen og beslutningen om at splitte Danmark op med forskellige elektroniske patientjournaler. Men debatbogen rækker samtidig langt ud over det: Når det handler om Sundhedsplatformen, så handler det nemlig også om ledelse, arbejdsklima, økonomi, behandlingskvalitet og patientsikkerhed. I løbet af 14 veldokumenterede kapitler tages der et grundigt kig på de seneste fem år med et it-system, der har ført til mangfoldige problemer på baggrund af den voksende afstand mellem magten og indsigten. Konsekvenserne af svigtende dømmekraft og manglende økonomisk ansvarlighed i forvaltningen af betroede skattemidler er ikke til at overse. Endelig er der tale om svigt med hensyn til ansvarlighed og rettidig omhu i forhold til at lave en afviklingsplan for det katastrofale it-system.Bogen kan læses af alle patienter, sygehusansatte og skatteborgere i især de to østlige regioner, men vil desuden kunne finde anvendelse på undervisningsinstitutioner indenfor bl.a. ledelse, datalogi, psykologi, økonomi, statskundskab og de sundhedsvidenskabelige fag samt hos alle med interesse i implementering af digitale løsninger.

 • - Tilgange, værktøjer og dilemmaer i strategiarbejdet
  af Jens Holmgren & Christina Nüssler
  207,95 - 283,95 kr.

  Der er strategiske elementer på alle ledelsesniveauer i den offentlige organisation. Strategisk ledelse for offentlige ledere giver dig en grundlæggende og opdateret indføring i strategibegrebet samt en solid og anvendelsesorienteret værktøjskasse til understøttelse af strategisk ledelse. Derudover får du en indsigt i strategisk ledelsespraksis, som den opleves og udøves i et Leadership Pipeline-perspektiv gennem en række spændende cases fra kommune, region og stat. Ønsker du at styrke din egen bevidsthed og handlekompetence i strategisk ledelse, er denne bog et vigtigt bidrag. Strategisk ledelse for offentlige ledere er målrettet ledere på alle niveauer i den offentlige sektor samt rådgivere og undervisere, der arbejder i det strategiske felt. Bogen egner sig desuden som grundbog på alle strategirelaterede uddannelser i offentlig ledelse herunder fag på Master i offentlig ledelse, Diplom i ledelse og Den Offentlige Lederuddannelse.

 • af Kjeld Møller Pedersen
  403,95 kr.

  DANSK SUNDHEDSPOLITIK er en grundbog om sundhedspolitisk analyse med mange illustrative danske eksempler. Bogen beskriver de vigtigste metoder og beslutningsmodeller, og den rummer grundige analyser af forebyggelse, almen praksis, den kommunale sundhedssektor og sygehusområdet.Der er desuden særskilte kapitler om implementering af sundhedspolitiske beslutninger og om mediernes – herunder sociale mediers – rolle i forhold til at sætte den sundhedspolitiske dagsorden.Bogen er målrettet universiteternes sundheds- og samfundsvidenskabelige studier samt en række masteruddannelser. Derudover er den relevant for studerende på grunduddannelsesniveau og professionelle, der på politisk eller administrativt niveau har berøring med de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Bogen skærper læserens kritisk-analytiske evner i forhold til det sundhedspolitiske område.KJELD MØLLER PEDERSEN er professor i sundheds økonomi og -politik og har beskæftiget sig med sundhedsvæsenet siden 1975, både som forsker, som amtssundhedsdirektør i Vejle Amt og gennem en lang række udvalgsposter.

 • - Om at være ansat til mere end din faglighed
  af René Jensen & Finn Salomonsen
  230,95 - 260,95 kr.

  FAGLIGHED OG SAMARBEJDE I ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDERGod opgaveløsning og suveræne resultater kommer ikke af høj faglighed – alene. Når ansatte i organisationer leverer høj værdi, er det fordi der opstår en særlig synergi, hvor faglighed og samarbejde spiller sammen. Til glæde for de mennesker, de skaber værdi for, altså borgerne. Og til gavn for de ansattes trivsel. "Ræk mig lige samarbejdet – tak!" handler om, hvordan du bliver medskaber af et højtydende professionelt samarbejde. Når samarbejdet for alvor svinger, er det fordi du og dine kolleger har rakt ud efter det. Det ville være skønt, hvis det kom af sig selv. Det gør det bare ikke. Det skabes af medarbejdere og ledere – sammen. Bogen handler om de egenskaber, som råstoffet samarbejde besidder. Den inspirerer til, hvordan du kan bruge egenskaberne til at skabe fantastisk samarbejde. Og den giver en grundlæggende forståelse af, hvorfor samarbejdet hele tiden kan og skal udvikles!OM FORFATTERNERené Jensen og Finn Salomonsen er specialister i forbedring af samarbejde i små og store organisa- tioner. Sammen med Michael Sandborg har de siden sidste århundrede drevet konsulentvirksomhed – i dag under navnet De-tre. Gennem coaching, rådgivning, supervision, temadage, konflikthåndtering, foredrag og lederuddannelser har de hjulpet mere end 25.000 ledere og medarbejdere i hele landet. Hovedsageligt i offentlige organisationer, hvis primære fokus er ”menneskearbejde”. Altid med et ufravigeligt fokus på at gøre det komplekse enkelt og håndterbart for kunderne – en metode De-tre har udviklet siden begyndelsen i 1998.

 • - Grundbog for sundhedsprofessionelle
  af Henrik W. Bendix, Lone Holm, Søren Barlebo Rasmussen, mfl.
  270,95 kr.

  Forskning, kvalitet og klinisk praksis introducerer basale begreber og rationaler ved netop forskning, kvalitet og klinisk praksis og belyser, hvordan et evidensbaseret og lærende sundhedsvæsen kan udfolde sig. Formålet er dels at mindske en potentiel forståelseskløft, dels at præsentere, hvordan både forskning, kvalitetsområdet og samspillet kan udøves i praksis. Bogen er anlagt som grundbog og praktisk vejledning. Den henvender sig derfor til alle sundhedsprofessionelle – specielt klinikere, ledere og andre med interesse for forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet.Bogen søger at kombinere rationalerne bag det evidensbaserede og det lærende sundhedsvæsen. Flere steder i det danske sundhedsvæsen mangler der en kritisk tilgang til egne resultater. Desuden er der utakt i hastigheden, hvormed man implementerereksisterende viden og evidens. Derfor er vi af den faste overbevisning, at kombinationen af den evidensbaserede og den lærende tilgang vil komme patienterne til gode.Samspillet og sammenhængen mellem forsknings- og kvalitetsverdenen kan være udfordret af silotænkning. Dog findes der også eksempler på komplementært samspil. Forskning kan betragtes som det principielle grundlag for det kliniske arbejde, mens kvalitetsarbejdet kan afspejle udviklingen af den kliniske virkelighed. Den kliniske virkelighed giver så indlysende afsæt til nye og relevante forskningsspørgsmål. Dette samspil behandles i bogens fjerde del, mens de tre første dele omhandler henholdsvis forskning, kvalitet og klinisk praksis.

 • - Kritiske perspektiver på ledelse af velfærd
  af Holger Højlund, Anders la Cour & Susanne Boch Waldorff
  68,95 kr.

  Velfærdsteknologier er blevet en så integreret del af, hvad vi forstår ved moderne bekvemmeligheder, at vi ikke længere tænker over, hvor stor en rolle de spiller i vores daglige gøremål. Vi oplever dem kun som problematiske, når de ikke virker. Pludselig opleves vores velfærd som truet. I alle dele af den offentlige sektor indføres teknologier med løfter om at effektivisere og udvikle leveringen af velfærdsydelser. Men i praksis kommer de ofte til at gøre mere, end de lover. De ændrer nemlig også på vores grundlæggende forståelse af velfærd og sætter nye betingelser for, hvordan denne velfærd bliver leveret. Teknologierne er dermed ikke blot materielle redskaber eller styringsformer. Når teknologier holder mere, end de lover kaster et kritisk blik på teknologier indført på eksempelvis hospitaler og plejehjem samt i hjemmehjælpen, folkeskolen og politiet. Med forskellige teoretiske og empiriske indfaldsvinkler udfordrer antologiens 12 kapitler enhver instrumentel opfattelse af teknologier, der på den ene side overvurderer teknologiernes evne til at indløse vores mange ambitioner på velfærdssamfundets vegne og på den anden side undervurderer teknologierne som neutrale værktøjer.

 • - Strategier og teknologier gør det ikke alene ... der skal mennesker til
  af Lars H. Nielsen
  205,95 kr.

  ANMELDELSE I BØRSEN, 5. marts 2017; Kom i mål & hav mod til at se fremtiden! CEO Lars Sander Matjeka, ALLER MEDIA VIP Blogger BØRSEN”Alignment handler om at spille sammen og afstemme strategiske ambitioner og indsatser på tværs af funktioner. Om bevidste aftaler om konsekvenserne for såvel mindset, kultur og handling.” Sådan står der på én af de første sider i Lars H. Nielsen’s nye bog ”Winning through Alignment in Leadership”, og det kan synes så elementært, at det er unødvendigt at skrive i en bog til ledere. Alligevel rammer det hovedet på sømmet ift. én af de største udfordringer i mange komplekse organisationer, nemlig at den samlede ledelse i fællesskab ejer strategien; går i samme retning; kommunikerer det samme rationale og sikrer forankringen fra øverste til nederste trappetrin.Ingen værdi uden mennesker. I en årrække er der i ledelseskredse blevet talt om vigtigheden af en robust strategi, som både rummer innovation, de rette forretningsmodeller og teknologi. Uanset hvor god og gennemarbejdet en strategi er, har den ingen værdi uden mennesker! Netop bogens fokus på at binde mennesker ind i processen er årsagen til, at jeg vælger at omtale den her. På den måde adskiller den sig nemlig fra en lang række andre bøger med samme emne, og jeg glædes over en forfatter, som tør sætte ord på, at nærhed og opmærksomhed er vigtigt; at du får det, du giver; at mennesker skal mødes, der hvor de er; og at ledere skal turde lytte til deres intuition. Buskørsel med bind for øjnene Alt for ofte har jeg i strategiprocesser oplevet forvirring mellem - og sammenblanding af - strategiske indsatser, aktiviteter, midler, mindset, kultur, mål og KPI’er. Dertil kommer en tendens til at strategier bliver alt for komplekse og omfattende – ikke mindst fordi villigheden til at foretage fravalg er langt mindre end ønsket om at vælge til. Resultatet er strategier, som er vanskelige at kommunikere for den øverste ledelse, og som dermed aldrig bliver forstået af den øvrige organisation. I sådanne tilfælde er strategiens værdi mildt sagt begrænset, og organisationens ledere må have følelsen af at sidde ved rattet i en bus uden at kende ruten samtidig med, at de har bind for øjnene. Styrken ligger i enkelheden! Eksekveringsevne og fleksibilitet. Lars H. Nielsen's nye bog viser med gode cases, at resultaterne kommer langt hurtigere, når ledelsen viser sammenhængskraft og høj eksekveringsevne. Personligt vil jeg da også foretrække en middelgod strategi, der eksekveres frem for en fuldstændig perfekt og fuldendt strategi, som ligger i skuffen bl.a. fordi den er umulig at kommunikere. Derudover er det for mig afgørende, at enhver strategi er så tilpas fleksibel, at den kan justeres i takt med at virksomheden og dens omverden bevæger sig. Og netop den holdning gør det oplagt at runde af med endnu et citat fra bogen: ”Alene kan du ikke forudsige fremtiden, men fremtiden skabes af dem, der tør se den.”Denne bog handler om, hvordan du som leder kan designe processen og arbejde målrettet med at skabe strategisk alignment i jeres organisation. Alignment handler om sammenhængskraft og teamets manøvredygtighed i en kompleks hverdag. Om at forkorte tiden, fra at strategien ligger klar, til at den bliver eksekveret og ført ud i livet. Det starter med dig som leder - og især med jer som ledelse.Udfordringen er at sikre, at I på tværs af funktions- og ansvarsområder præsterer jeres allerbedste, når det er allervigtigst, og derved optimerer konkurrenceevnen.Lars H. Nielsen har knap 30 års erfaring med at facilitere succesfulde strategiske udviklingsprocesser i erhvervslivet. Bogen giver dig indblik i, hvordan organisationer som Sparekasssen Kronjylland, Banedanmark, Pfizer, Bayer Crop Science, Sanofi Genzyme og Danmarks rolandshold har håndteret udfordringerne med succes og skabt unikke præstationer, da det virkelig gjaldt.

 • - Cases fra Europas bedste offentlige arbejdsplads
  af Bo Vestergaard
  225,95 - 248,95 kr.

  Europas bedste offentlige arbejdsplads ligger i Danmark. LEDELSEN KRÆVER, at de ca. 120 medarbejdere kan og vil løfte ansvaret for at udvikle løsninger og træffe beslutning i komplekse spørgsmål, der i de fleste organisationer er forbeholdt ledelsen, fx: Strategi: Hvordan skaber vi endnu bedre resultater for borgerne og tjener penge på det? Reorganisering: Hvilken organisering understøtter bedst strategien? Ansættelser: Hvem skal rekrutteres? Løn: Hvem skal have lønforhøjelse? Læs også om erfaringerne med en leder uden personaleansvar, der 100 procent fokuserer på strategiimplementering samt ledelsens konsekvente brug af konstruktivt korrigerende samtaler og personalesager. OM CASE-ORGANISATIONEN: Job-,Aktivitets – og Kompetencecenteret (JAC) er kåret til Europas bedste offentlige arbejdsplads af Great Place to Work i 2019. Faglig kvalitet og arbejdsmiljø er dokumenteret i top. OM FORFATTEREN: Bo Vestergaard er cand.scient. adm., ledelsesrådgiver, foredragsholder, proceskonsulent og forfatter til den prisvindende praktiske teori og bog “Fair proces - fra upopulære forandringer til medarbejderne der udvikler løsninger” www.fairproces.dk

 • af Dmitry Ivanov
  1.919,95 - 2.157,95 kr.

  The book presents the latest advances, innovations, and applications in the field of innovative medicine facilities, as presented by architects and engineers at the International Scientific and Practical Conference Engineering, Construction and Infrastructure Solutions for Innovative Medicine Facilities, held in St. Petersburg, Russia, on May 19-21, 2021. It covers a wide diversity of topics, including the global challenges of our time and the challenges of developing the infrastructure of innovative medicine; current issues of engineering and construction of medical facilities during the pandemic; current issues of engineering and construction of biomedical research infrastructure; formation and development of a comfortable environment for the protection of public health; biological and environmental safety in the engineering, construction and technical operation of biomedical facilities. The contributions, which were selected by means of a rigorous international peer-review process, highlight numerous exciting ideas that will spur novel research directions and foster multidisciplinary collaborations.

 • af Emmanouil Pikoulis & Jay Doucet
  1.278,95 - 1.375,95 kr.

 • af Alexandra J.S. Fouracres
  308,95 kr.

  This groundbreaking book filters down the wealth of information on cybersecurity to the most relevant and highly applicable aspects for coaches, therapists, researchers and all other practitioners handling confidential client conversations and data. Whether working with clients online or face to face, practitioners today increasingly rely on the cyberspace as part of their practice. Through a solutions-focused lens, the book provides easy-to-apply practical advice and guidelines using non-technical language, enabling practitioners to mitigate the rising threat of cybercrime, which can no longer be ignored. By the last page the reader will have knowledge and awareness towards: securing devices, spotting financial fraud, mitigating the risks of online communications, operating more securely from a home office and handling a cyber event if one occurs.Clear, concise, and easy to follow, this guide is a pivotal resource for coaches, therapists, researchers and all other practitioners protecting their clients and businesses.

 • af Anantha Naik Nagappa
  1.706,95 - 1.922,95 kr.

  This comprehensive text provides information on fundamental principles of clinical practice and how these can be implemented to provide excellent treatment to the patients. The triads of health care delivery include Physicians, Pharmacist and Nurses that have distinct roles and responsibilities of patient care. Effective pharmacy practice requires an understanding of the social context within which pharmacy is practiced, recognizing the particular needs and circumstances of the users of pharmaceutical services and of pharmacy's place within health service provision. This book presents a contemporary view of pharmacy practice research covering theories, methodologies, models and techniques that are applicable. The initial chapters describe the basics of pharmacy profession and what is the key role and responsibilities of Pharmacist in health care delivery. The central part of the book illustrates the community, hospital and ethics regarding drug formulation. The last chapters cover the therapeutic aspect of pharmacy and how these can be employed to improve patient's health care facilities.

 • af Viola Henke
  0,00 - 429,95 kr.

  Der Aufbau von Datenkompetenz und die Compliance-konforme Gestaltung, Einfuhrung und Umsetzung einer Digitalstrategie stellen Krankenhauser oftmals vor groe Herausforderungen. Dieses Buch unterstutzt die an der Erfullung dieser anspruchsvollen Aufgabe beteiligten Akteure. So prasentiert es die wesentlichen Gestaltungselemente von Digitalstrategien ebenso wie Methoden und Tools zu deren Umsetzung. Ferner beschreibt das Werk die Messung des Umsetzungserfolges auf Basis von Reifegradmodellen und bietet Empfehlungen zur Gewahrleistung von Compliance und Datenkompetenz anhand der digitalstrategischen Handlungsfelder. Ein weiterer Schwerpunkt beschaftigt sich mit konsolidierten, digitalen Patientenakten, den Herausforderungen bei der Nutzbarmachung darin enthaltener Informationen und ihren moglichen Potenzialen zur Wissensgenerierung. Konkrete Umsetzungsbeispiele und Best Practices aus unterschiedlich strukturierten Krankenhausern ermoglichen einen praxisorientierten Wissenstransfer.Der InhaltDie Digitale Transformation der GesundheitswirtschaftStrategieentwicklung im Krankenhausumfeld: Besonderheiten und UmsetzungsrahmenInformationssicherheitKommunikationsfahigkeit und ProzesseffizienzWissensgenerierungKriterien und Ansatze zur praxisorientierten Entwicklung von Compliance und DatenkompetenzDr. Viola Henke ist in leitender Position in einem Unternehmen der Gesundheits-IT tatig. Sie verfugt uber langjahrige Erfahrungen u.a. in den Bereichen Krankenhausmanagement, Prozessmanagement und elektronische Archivierung. Prof. Dr. Gregor Hulsken ist Humanmediziner, Hochschuldozent fur Wirtschafts- und Medizininformatik an der FOM Hochschule fur Oekonomie & Management in Essen und Senior-Berater in einem IT-Beratungsunternehmen. Dr. Pierre-Michael Meier,CHCIO ist Grunder und Protagonist des Eco Systems ENTSCHEIDERFABRIK, das seit 2006 mit den Krankenhausentscheidern die Chancen der digitalen Transformation umsetzt. Dr. Andreas Be ist Vorstand eines IT-Beratungsunternehmens und berat seit vielen Jahren Einrichtungen des Gesundheitswesens zur strategischen Auspragung der Digitalisierung und Informationsverarbeitung. 

 • af Carlo Boccato
  0,00 - 1.172,95 kr.

  This book provides caregivers and administrators with high-quality support for strategic decision making in the selection and use of medical devices so as to ensure value optimization. Medical treatment is increasingly complex, with wide application of medical devices and corresponding involvement of physics and engineering. A multidisciplinary methodology that brings together expertise from key disciplines in a holistic, system-oriented approach is essential in controlling this complexity and further improving health care. This book will help readers to understand the design, validation, and application of medical devices and the standards and regulations that apply to them across the world. In addition, it provides technical, operational, and economic perspectives on their use. The relevance of concepts such as expenditure optimization and sustainability to medical device technology is explained and healthcare reimbursement systems are discussed from different points of view. Readers will gain a clear appreciation of the managerial and economic implications of the use of medical devices and how to get the most out of them. Academic research, industrial experiences, and case studies are presented as appropriate.

 • - Advances, Updates and Controversies
  af Kevin Conrad
  0,00 - 958,95 kr.

  This book provides an update on recent clinical practice and an in-depth view of selected topics relevant to hospital medicine.  It is divided into four sections that explore clinical, administrative, systems and ethical issues.  Each section places an emphasis on the opportunities, challenges and potential directions of this bourgeoning subspecialty.  An important topic covered extensively is how hospitalists are being called to lead on the current opioid epidemic, given that they are well-suited in responding to complicated challenges crossing all specialties.  Other chapters explore worldwide practice patterns and practical application of philosophical tools in daily practice.  This up-to-date resource provides hospitalists, advanced nurse practitioners, medical students and administrators with the latest research, trends and issues in hospital medicine.  

 • af Robin Downie
  97,95 kr.

  The Covid-19 pandemic has shown the need for a fresh look at health and health care. This book offers a philosophical critique of medicine as applied science, but more positively it stresses the social causes of disease and argues for greater equity in the distribution of resources and the benefits of a wider evidence-base for medical treatments. The suggested approach requires a new direction for medical ethics, one which uses the arts and humanities and leads to a revised idea of medical education and medical professionalism. The suggested approach implies a move away from the individualistic philosophy of medicine towards a new aim - community-based quality of life. The achievement of this aim certainly requires an expansion of public health medicine and health promotion but it also requires medical co-operation with the many arts and other community agencies concerned with our health and well-being. Doctors and other health professionals must work through the community rather than on it.

 • af Usman Khan
  302,95 kr.

  From precision medicine to pandemics, from value-based healthcare to stakeholder engagement, European health systems are facing unprecedented change. How can health managers cope with these challenges and what skills and competencies will they need to deliver transformational change in the 'new normality'? This original volume presents a blueprint for Health Management 2.0 and helps set a path for long-term health system sustainability.Along with a comparative European framework to illustrate current developments in health management, the authors also highlight five key change drivers: integration; personalization; empowerment; digitalization; and life sciences, and examine how each is enabling the development of health systems that are fundamentally different from those of today.With fresh insights for managers, educators, researchers and policy makers, Health Management 2.0 promotes a modern interdisciplinary and dynamic approach to health leadership and management - one that focuses on skills and competencies - and outlines international best practice for future teaching and training.

 • af Svedin Lina Svedin
  334,95 - 2.219,95 kr.

  The challenges to health, wellness, and health equity in the United States are massive. No matter what side of the discussion health care leaders are on, insufficient mental health care, adverse childhood experiences, substance use disorders, high infant mortality rate, and declining life expectancy for women are issues that leadership can rally around. The second volume in the Interdisciplinary Community-Engaged Research for Health series explores hands-on approaches that leaders can take in their community. Creating Culture through Health Leadership focuses on the practitioner's view of community engagement and how health care leaders can build a culture of health through community-grown solutions. Volume editor Lina Svedin invites contributors from the Robert Wood Johnson Foundation's Culture of Health Leaders program to share transformative leadership skills that advance health and equity for all. Svedin's contributors span the fields of business, technology, architecture, education, urban farming, and the arts, and represent subject matter experts, mentors, and coaches in the private, public, nonprofit, and social sectors. The volume is a collection of innovative, engaging case studies that illuminate how health care administrators and managers can collaborate to lead change within their organization, in their regional system, and throughout the nation. 

 • af Jon-Arild Johannessen
  452,95 kr.

  Why are hospitals so difficult to manage?It is agreed that cost-effectiveness is important, but knowledge-effectiveness is as equally essential as knowledge, skills and attitudes are the most critical competence factors in hospitals. Managing, controlling, and communicating knowledge within social systems, from the management perspective, as well as integrating information processes, vision, goals and altering the course which the system is leading can help ease the task of hospital management.The innovative contribution of The Soft Side of Knowledge Management in Health Institutions lies in its exploration of how a knowledge perspective and knowledge-effectiveness can contribute to improving hospital leadership and organisation from a continuous-change perspective. Focused on knowledge management, information, communication, organizational learning, tacit knowledge, and negotiations within hospitals, the lessons and insights in this volume will appeal to both researchers and hospital managers alike.

 • af Jennifer L. Hefner
  853,95 kr.

  The 20th volume of Advances in Health Care Management showcases how health care management research helps to further understand grand challenges in health care: what they are, why they exist, the consequences that they have, and what can be done to address them. Grand challenges are large, unresolved problems. "e;Grand health care challenges"e; include current events such as the COVID-19 pandemic, and ongoing challenges related to the quadruple aim of health care: improving the health of populations, reducing the cost of healthcare, improving patient care experiences, and improving the experience of working in health care. The book demonstrates that these challenges are amenable to organizational and managerial solutions, and therefore health care management research has many important lessons to contribute.For this volume, The Contributions of Health Care Management to Grand Health Care Challenges, we define health care management as the planning, direction, and coordination of health services and the management of health care professionals. Included chapters consider five grand challenges facing the health care sector: (1) caring for vulnerable populations; (2) maintaining the health care workforce; (3) translating innovation into practice; (4) sustaining organizations; and (5) navigating pandemics. Each challenge is discussed in its own section and addressed by two chapters that offer different perspectives and approaches to the challenge. Across chapters a variety of methodologies are used including ethnographic case studies, survey data analysis, interviews, literature review, and informed commentary. Together, the chapters in this volume synthesize current information in the field, direct future research efforts, and generate actionable insights for managers and policymakers.

 • af Sarah E. Boslaugh
  5.429,95 kr.

  The SAGE Encyclopedia of Pharmacology and Society explores the social and policy sides of the pharmaceutical industry and its pervasive influence in society. While many technical STM works explore the chemistry and biology of pharmacology and an equally large number of clinically oriented works focus on use of illegal drugs, substance abuse, and treatment, there is virtually nothing on the immensely huge business ("e;Big Pharma"e;) of creating, selling, consuming, and regulating legal drugs. With this new Encyclopedia, the topic of socioeconomic, business and consumer, and legal and ethical issues of the pharmaceutical industry in contemporary society around the world are addressed.Key Features: 800 signed articles, authored by prominent scholars, are arranged A-to-Z and published in a choice of electronic or print formats Although arranged A-to-Z, a Readers Guide in the front matter groupsarticles by thematic areas Front matter also includes a Chronology highlighting significant developments in this field Allarticles conclude withFurther Readings and Cross References to related articles Back matter includes an annotated Resource Guide to further research, a Glossary, Appendices (e.g., statistics on the amount and types of drugs prescribed, etc.), and adetailed Index The Index, Reader's Guide, and Cross References combine for search-and-browse capabilities in the electronic editionThe SAGE Encyclopedia of Pharmacology and Societyis an authoritative and rigorous source addressing the pharmacology industry and how it influences society, making it a must-have reference for all academic libraries as a source for both students and researchers to utilize.

 • af Elizabeth Ronne
  76,95 kr.

  With the change to ICD-10 plus the release of DSM-5 it is a wise choice to have a quick reference to medical codes with succinct descriptions for the DSM-5 Manual handy for support while coding. Packed with codes following the manuals organizational structure, anyone from students, doctors, coders to medical administrators can find codes fast for additional support to be sure of selected codes, but also as a reinforcement tool committing codes to memory. 6-page laminated guide includes:Neurodevelopmental DisordersSchizophrenia Spectrum & Other Psychotic DisordersBipolar & Related DisordersObsessive-Compulsive & Related DisordersDepressive DisordersTrauma- & Stressor-Related DisordersAnxiety DisordersFeeding & Eating DisordersDissociative DisordersSomatic Symptom & Related DisordersDisruptive, Impulse-Control & Conduct DisordersGender Identity DisordersElimination DisordersSleep-Wake DisordersSexual DysfunctionsSubstance-Related & Addictive DisordersPersonality DisordersParaphilic DisordersNeurocognitive DisordersOther Mental DisordersMedication-Induced Movement Disorders & Other Adverse Effects of MedicationOther Conditions that May be a Focus of Clinical Attention

 • af Shelley C Safian
  67,95 kr.

  Updated for 2018 ICD-10 guidelines, this 6 page laminated guide covers core essentials of coding clearly and succinctly. Author Shelley C. Safian, PhD, RHIA, CCS-P, COC, CPC-I, AHIMA-approved ICD-10-CM/PCS trainer used her knowledge and experience to provide the largest number of valuable facts you can find in 6 pages, designed so that answers can be found fast with color coded sections, and bulleted lists. A must for students seeking coding certification and a great desktop refresher for professionals. 6-page laminated guide includes:General Coding & Legal GuidelinesCoding TipsConditions & DiagnosesDiagnosis CodingPathology & LaboratoryReimbursement & Billing TipsCoding Evaluation & Management ServicesICD-10 Terms, Notations & SymbolsWounds & InjuriesImportant ResourcesAnesthesia, Surgery & RadiologyDiagnostic Coding

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.