Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Anæstesiologi

Her finder du spændende bøger om Anæstesiologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 154 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Anæstesi, bedøvelse.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Torben Mogensen, Mads Koch Hansen, Klaus Witt, mfl.
  464,95 - 675,95 kr.

  Den akutte patient er en lærebog til medicinstudiets kurser af samme navn. Bogen er tænkt som en vejledning i praktisk og rationel håndtering af akutte patienter, og kapitlerne tager udgangspunkt i symptomer og symptombilleder frem for i en traditionel gennemgang af organsystemer. Med ABC-princippet som basis lægges op til en objektiv systematik med fokus på tidsfaktorens betydning. I 2. udgave er teksten opdateret, der er tilføjet et nyt kapitel om akutte patienter i almen praksis og den generelle kapitelopbygning er forbedret med f.eks. resuméer og flere figurer.

 • af Henrik Lund-Andersen, Lars Bo Svendsen, Benny Dahl, mfl.
  248,95 kr.

  Kirurgi i akutmodtagelse er en videreførelse af Skadestuekirurgi, der over en årrække udkom i 4 forskellige udgaver. Bogen er fornyet og opdateret i forhold til udviklingen inden for diagnostik og behandling, og den er samtidig tilpasset sundhedsvæsenets aktuelle organisation, hvor den akutte kirurgi primært er centraliseret i større centre og fælles akutmodtageenheder. Bogen giver en samlet fremstilling af de kirurgiske problemer, der typisk ses i akutmodtagelsen. Målgruppen er fortsat primært de unge læger og medicinstuderende, som står i første række ved behandling af patienter med akutte kirurgiske lidelser. Praktiserende læger samt behandlersygeplejersker kan dog også have glæde af bogen.Forfatterne har bidraget med den nyeste viden og de nyeste anbefalinger inden for deres specialer, og den redaktionelle linje er moderniseret og ensrettet. Det er tilstræbt, at afsnittene om behandling skal være praktisk anvendelige, så den nødvendige behandling let og målrettet kan sættes i gang. På trods af den store mængde viden, der findes på nettet, er det stadig en fordel at have en opdateret og grundig gennemlæst kittelbog i lommen, før man påtager sig at modtage, diagnosticere og behandle patienter med kirurgiske lidelser. Bogen bidrager til den dygtighed og sikkerhed, lægen bør møde patienten med – hvilket i yderste konsekvens kan betyde forskel på liv og død.

 • - En bog om at genfinde balancen
  af Ole Kåre Føli i samarbejde med Dorte Kvist
  199,95 kr.

  Denne bog er baseret på interviews med Ole Kåre Føli foretaget helt op til få dage før hans død i april 2018. I dag kan man kurere sygdomme, som mennesker tidligere døde af, og fikse mekaniske skader på kroppen, som tidligere forkrøblede permanent. Men lægernes syn på kroppen som en slags maskine har vist sig at have nogle store begrænsninger, og meget tyder på, at vi i den vestlige verden nu er ved at nå den yderste kant af, hvad denne mekaniske kropsopfattelse kan redegøre for. Psyken skal indregnes i behandlingen. Ole Kåre Føli har, siden han var 12 år gammel, givet behandlinger med sine hænder – en behandlingsform, der siden skulle udmønte sig i metoden Body SDS. I 1998 blev Ole Kåre Føli behandler på cykelholdet Team CSC. Han arbejdede desuden med balletdansere fra både Danmark og New York City Ballet og mennesker i øvrigt, der havde brug for hans alternative behandling. I denne bog fortæller han om sit eget sygdomsforløb og forsøger at guide læseren frem til, hvad krop og psyke har brug for. En afgørende pointe er, at vi ikke kun skal behandle og dulme sygdomssymptomer, men gå dybere og finde årsagerne til, at en ubalance eller sygdom i første omgang er opstået i kroppen.

 • af Annette Kolding Rørvik, Per Bagi, Laura Bekhøj, mfl.
  397,95 kr.

  Dette er den første danske fagbog om operationssygepleje. Bogen er delt i fire overordnede dele.Første del beskæftiger sig med operationssygeplejerskens faglige identitet, kompetencer og funktionsområder, herunder juridiske, etiske og humanistiske aspekter. Organisation og samarbejde samt dokumentation og kvalitetsudvikling indgår også i denne del.Anden del indeholder kapitler om infektionsprofylakse og hygiejniske principper samt steriliseringsprocedurer og vedligeholdelse af operationsteknisk udstyr, som ikke tidligere er beskrevet i dansk faglitteratur. Endvidere er der fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt forebyggelse af latexallergi.I den tredje del beskrives komplikationsprofylakse, herunder forebyggelse af lejringskomplikationer og profylakse i relation til håndtering af stomi, dræn og katetre. Kapitlet indeholder desuden et afsnit om sårheling samt om anæstesi og farmakologi.Redaktører på bogen er uddannelsesleder Annette Kolding Rørvik og oversygeplejerske Susanne Sebens.Bogen henvender sig til såvel sygeplejestuderende som uddannede operationssygeplejersker på alle kompetenceniveauer og inden for alle grene af operationsspecialet. Bogen er endvidere velegnet som opslagsværk for alle sygeplejersker ansat i ambulatorier, sengeafdelinger, steriliseringscentraler samt opvågnings- og anæstesiafsnit, ligesom medicinstuderende også vil have glæde af bogen som inspiration til specialet.Endelig kan bogen anvendes til operationssygeplejersker på videre- og specialuddannelser i Norge og Sverige.

 • - Hvordan vi slipper fri af tidens perfekthedskultur
  af Sanne Østergaard Nissen
  128,95 - 199,95 kr.

  Perfektion er en illusion, og det ved vi godt, men de seneste 20-30 år er der sket en stigning i presset for at være perfekt. Tidens perfekthedskultur må og skal vi gøre op med, da perfektionisme kan føre til forskellige former for mistrivsel. Vejen ud af perfekthedskulturens onde cirkel er mangesidig. I bogen præsenteres vi for forskning fra den positive psykologi koblet sammen med inspiration fra den japanske filosofi wabi-sabi. Bogen viser, hvordan vi lærer at finde meningen i livets foranderlighed, i vores egen ufuldkommenhed og i livets fællesskaber. Det er også et opgør med forbrugsræs og troen på, at man kan købe, kontrollere eller forhaste sig lykkelig. Der gives 12 konkrete bud på sammen at finde veje til at leve fuldt ud med et mere balanceret fokus på: Trivsel. Kærlighed. Kreativitet. Opbyggelige relationer. Fællesskab. Flow. Glæde. Selvværd. Nærvær. Frihed. Mening. Mod. Styrker. Det er selve modet til at være uperfekt, der giver skønheden i livet.

 • - Afhjælp og mindsk dine kroniske smerterne
  af Lotte Heise & Morten Høgh
  176,95 kr.

  Kroniske smerter er, ligesom alle andre kroniske sygdomme, noget, der påvirker hele tilværelsen; i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden. Mange menneskers viden om smerte er desværre forældet, og derfor kan det være svært at forstå, hvordan humør, adfærd og smerter hænger uløseligt sammen.Lotte Heise har selv haft smerter, siden hun var i starten af 20’erne. Sammen med smerteekspert Morten Høgh ønsker hun med denne bog at hjælpe folk med kroniske smerter på vejen mod bedring og samtidig hjælpe pårørende til at forstå, hvad det vil sige at leve med kroniske smerter.Bogen beskriver Lottes oplevelser af et liv med smerter, suppleret med den nyeste viden fra smerteforskningen samt gode råd til alle smerteramte. Der er ingen udløbsdato på kroniske smerter, men der findes løsninger! Du kan selv gøre meget for at afhjælpe og mindske smerterne. Det gælder også, selvom du har haft ondt i årevis. Med andre ord viser Lotte og Morten vejen til at lægge smerterne på hylden!“Det ville være dejligt at finde en form for ‘smertefællesskab’, for det har jeg tit savnet gennem mine 40 år med smerter. Det er mit inderligste ønske, at denne bog, der er til alle os, der har lyst til at skrige ‘AV!’ mange, mange gange om ­dagen, måske kan hjælpe læseren til at føle sig mindre plaget, mindre alene og MERE forstået!”– Lotte HeiseOm forfatterneLotte Heise (født 1959) er entertainer, foredragsholder og radiovært i Danmarks Radio. I 2017 havde hun 30-årsjubilæum med sine solooptrædener over hele Danmark og i udlandet. Læg smerterne på hylden er Lotte Heises 10. bog, og hun har bl.a. tidligere skrevet Lottes operabog og Selvfølgelig skal hun bo hos mig.Morten Høgh (født 1973) er ph.d., fysioterapeut (FysioDanmark Aarhus) og smerteforsker (Aalborg Universitet) og underviser i smerte- og neuro­videnskab i ind- og udland. Han er medforfatter på adskillige lærebøger og videnskabelige artikler og har siddet i flere arbejdsgrupper i bl.a. Sundhedsstyrelsen. Morten brænder for at nedbryde myter om kroniske smerter og derigennem gøre behandlingen bedre for dem, der lider af denne sygdom.

 • af Lars S. Rasmussen & Jacob Steinmetz
  444,95 kr.

  DEN PENSUMNÆRE LÆREBOG I ANÆSTESINU I 5. UDGAVEDenne lærebogsklassiker introducerer læseren til faget anæstesiologi. Ud over en grundig indføring i fagets grundlæggende elementer har bogen også fokus på anæstesi til specielle patientgrupper og beskriver desuden anæstesiologiske aspekter af akut behandling.Bogen er koncis, pædagogisk opbygget, og hvert kapitel indledes med et resume og en case samt afsluttes med eksamensrelevante spørgsmål, hvor den studerende kan teste sin viden. Alt dette for at gøre lærebogen endnu mere klinisk relevant. Anæstesi 5. udgave henvender sig primært til nyuddannede anæstesilæger og –sygeplejersker, men studerende ved landets fire uddannelser i medicin samt mere erfarne kolleger inden for specialet kan også hente ny viden fra bogen.Bogen er redigeret af Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz.

 • af Steen W. Henneberg & Tom G. Hansen
  486,95 kr.

  BØRNEANÆSTESI giver et bredt overblik over helebørneanæstesien. Risikoen i forbindelse med anæstesiog operation er større, jo yngre barnet er, og mensområdet omfatter anæstesi til alle børn under 15 år, erbørneanæstesiologisk kompetence af særlig betydning,når det drejer sig om børn under 2-3 år.Bogen er skrevet af et stort udsnit af danske anæstesiologerfra hele landet med specifikke kompetencer indenfor området, og denne 2. udgave er opdateret med dennyeste viden.Bogens målgruppe er primært læger i anæstesiologiskeintroduktionsstillinger og i speciallægeuddannelsen. Den henvender sig desuden til anæstesisygeplejersker ideres daglige arbejde, og medicinstuderende kan ligeledeshave gavn af bogen.

 • - Mindfulness når livet er svært
  af Eve Bengta Lorenzen
  235,95 kr.

  Eve Bengta Lorenzen arbejder med at etablere mindfulness som et fast tilbud på Rigshospitalet til patienter med smerter og til patienter med kritisk sygdom.Arbejdet med smertepatienter har stået på i en årrække og små korte casehistorier herfra og fra mange andre kursussammenhænge er med til at belyse de forskellige temaer i FRA KRISE TIL KÆRLIGHED.Bogen er en indføring i mindfulness henvendt til denne gruppe, men har en langt bredere appel. Eve Bengta Lorenzen. har en særlig stil, der inviterer frem for at docere, og hun afholder sig fra gode råd. Hun ved, hvad hun taler om og gør det med forståelse for den manglende lyst og indre nødvendighed, der følger en person i krise. Også selv om vi ikke er truet på livet føles det godt at blive mødt med denne indstilling. Hvem kender ikke til noget, der gør livet svært?Fra Krise til kærlighed indeholder en cd med en række af forfatterens guidede meditationer, som kan downloades fra et link i bogenEve Bengta Lorenzen er blandt pionererne inden for mindfulness i Danmark. Hun bidrager til forskning og udvikling af området i samarbejde med bl.a. Rigshospitalets Smerteklinik og Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Hun er uddannet Mindfulness Instruktør og trænet i Interpersonal Mindfulness fra Center for Mindfulness, ved University of Massachusetts i USA.Læs mere på www.mindfullife.dk

 • - Baggrund, evidens og behandling
  af Lars Arendt-Nielsen, Mads U. Werner & Nanna B. Finnerup
  615,95 kr.

  DET DANSKE HOVEDVÆRK OM SMERTER Lærebogen "Smerter: Baggrund, evidens og behandling" udgives i en stærkt udvidet 4. udgave. Kronisk smerte rammer mindst 16 % af den voksne danske befolkning og har særdeles store humanitære omkostninger for de ramte og deres pårørende. Kronisk svær smerte påvirker alle dimensioner af livet, inklusive personlige, familiære, arbejdsmæssige og sociale relationer. Smerte er desuden en betydelig samfundsøkonomiskfaktor: Udgifter relateret til kronisk smerte anslåsat udgøre mere end en tredjedel af de samlede årlige udgifter til sundhedsvæsenet. "Smerter: Baggrund, evidens og behandling" dækker de fysiologiske, diagnostiske og behandlingsmæssige aspekter af smerte. Denne 4. udgave er gennemgribende revideret og bl.a. udvidet med hele 17 nye kapitler. Bogen henvender sig bredt sundhedsfagligt og kan bruges af både studerende og færdiguddannede – læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, sygeplejersker og tandlæger. Den kan anvendes som både lærebog, opslagsbog og generel vidensressource. OM FORFATTERNEMADS U. WERNER er overlæge, ph.d., DMSc ved Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet, og docent i smerteforskning ved Lunds Universitet, Sverige. Han har arbejdet heltid ligeligt fordelt mellem akut, kræftrelateret og langvarig smerte siden 1992. Forskningsområder er humane smertemodeller samt patofysiologi bag persisterende postkirurgiske smerter.NANNA BRIX FINNERUP er dr.med., professor i neuropatisk smerteforskning og leder af Dansk Smerteforskningscenter, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og neurologisk afd. Aarhus Universitetshospital. Aktuelle forskningsområder er smertefuld polyneuropati ved diabetes og kemoterapi, postoperative og centrale neuropatiske smerter samt smertefysiologi og eksperimentelle smertemodeller.LARS ARENDT-NIELSEN er dr.med., ph.d. og professor i translatorisk smerteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet .Forskningen omfatter biomarkører til vurdering af smerte/nociception fra hud, muskler og viscera. Den humane forskning i relation til raske forsøgspersoner og smertepatienter går på udvikling af nye diagnostiske profileringsværktøjer samt smerte-biomarkører til screening og profilering af nye smertestillende midler.

 • af Claus Falck Larsen, Jørgen Falck Larsen & Jakob Roed
  573,95 kr.

  Traumatologien er blevet væsentligt oprustet i Danmark i de senere år. Der er oprettet egentlige traumecentre, og netværket omkring disse er blevet udvidet (lægeambulancetjeneste, special-uddannede reddere mm.). Samtidig er der opstået et behov for en egentlig lærebog i traumatologi, som hermed imødekommes. Bogen indledes med afsnit om fagets historie og en beskrivelse af, hvordan traumebehandlingen er organiseret. Herefter følger kapitler om skader i de enkelte organer og legemsområder. Kapitler om beredskab, sygepleje-, retslægelige og krisepsykologiske aspekter kompletterer bogen. En mængde gode tegninger og fotos illustrerer teksten og letter forståelsen. Målgruppen er primært læger ansat i afdelinger med traumefunktion, de præhospitale team  samt medicinstuderende med interesse for området. Militære institutioner og overbygningsuddannelsen for reddere kan også drage nytte af bogen. Med bogen følger en dvd med videooptagelser, der bl.a. viser forskellige procedurer og billeddiagnostiske undersøgelser.

 • - Practical Ways to Make Your Birth Better
  af Siobhan Miller
  147,95 kr.

  An up-to-date, modern, authoritative guide to hypnobirthing.

 • af Sally K. Norton
  147,95 kr.

  An acclaimed nutrition educator reveals how the foods you’re eating to get healthy might be making you sick.   “Sally Norton’s well-researched book makes a truly important contribution to the literature in revealing just how much oxalates can damage the human body.”—Nina Teicholz, author of The Big Fat Surprise   If you’re eating a healthy diet and you’re still dealing with fatigue, inflammation, anxiety, recurrent injuries, or chronic pain, the problem could be your spinach, almonds, sweet potatoes, and other trusted plant foods. And your key to vibrant health may be quitting these so-called superfoods. After suffering for decades from chronic health problems, nutrition educator Sally K. Norton, MPH, discovered that the culprits were the chemical toxins called oxalates lurking within her “healthy,” organic plant-heavy diet. She shines light on how our modern diets are overloaded with oxalates and offers fresh solutions including: • A complete, research-backed program to safely reverse your oxalate load • Comprehensive charts and resources on foods to avoid and better alternatives • Guidance to improve your energy, optimize mood and brain performance, and find true relief from chronic pain  In this groundbreaking guide, Norton reveals that the popular dictum to “eat more plants” can be misleading. Toxic Superfoods gives health-seekers a chance for improved energy, optimum brain performance, graceful aging, and true relief from chronic pain.

 • af Mads Werner, Mikael Bodelsson & Kalle Forss
  252,95 kr.

  Bogen er en oversættelse af en svensk lærebog om anæstesi, og målgruppen er medicinstuderende, basislæger og anæstesisygeplejersker. Teksten forudsætter, at læseren har en vis teoretisk og klinisk viden, og hensigten er på den baggrund at formidle indsigt i den perioperative medicins principper - principper, som også gælder i arbejdet med akut svært syge patienter i andre sammenhænge. Bogens kortfattede karakter gør den ideel som en grundlæggende men uundværlig indføring i faget anæstesi, der ikke er et selvstændigt eksamensfag på medicinstudiet. Oversættelsen er fordansket og fagkorrigeret af afdelingslæge Thomas Kistorp, Anæstesi- og operationsklikken ved Rigshospitalet.

 • af Kelly Starrett & Juliet Starrett
  187,95 kr.

  "There is no body this book will not revolutionize." Melissa Urban, cofounder of Whole30"My dream come true - a way to get ahead of injuries before they happen." Christopher McDougall, bestselling author of Born to RunThe sit-down-stand up test that can predict your likely lifespanThe one-leg balance that indicates your risk of being seriously injured in a fallThe floor-sit and squat moves that could reduce your chance of arthritic hip pain by up to 90%Your body is built to move and if you're not giving it what it needs you're not counteracting the effects of the technology-dependence and sedentary living that come with our modern way of life.After decades spent working with pro-athletes and Olympians, mobility pioneers Kelly and Juliet Starrett began thinking about the physical wellbeing of the rest of us. What makes a durable human? How do we continue to feel great and function well as we age?The answers lie in a simple formula for basic mobility maintenance: 10 tests + 10 physical practices = 10 ways to make your body work better.Organised around ten assessments and ten physical practices that anyone can do, Built to Move is designed to improve the way your body feels - less stiffness! fewer aches and pains! - and boost the overall quality of your life, no matter how you spend your time.This is the first body book written for exercisers and nonexercisers alike. It's full of foundational wisdom for everyone from professional athletes to gym haters, and everyone in between. Built to Move introduces readers to a set of simple principles and practices that can be done in just ten minutes a day, leading to greater ease of movement, better health and a happier life doing whatever it is you love to do - and want to continue doing as long as you liveThis book is your game plan for the long game.

 • - Opskrifter og gode råd til et smertefrit liv
  af Ricki Ostrov
  148,95 kr.

  Spændende international bog, nu udkommet på Dansk - den sunde kogebog i kombination med råd og anvisninger til hvordan du undgår hovedpine og migræner. Den er bl.a. anbefalet af af det amerikanske "The Migraine Action Association", med over 14.000 medlemmer. Bogen giver vejledning til, hvordan forbedret ernæring kan hjælpe personer som lider af hovedpine og migræne til en bedre og mere smerte reduceret dagligdag. Vejledningen indeholder råd og metodiker i forhold til at tackle årsagerne til hovedpine, samt genkende symptomerne tidligt, når de opstår. Med baggrund heri, gives læseren en række praktiske råd og vejledning til, hvordan symptomerne kan kontrolleres. Bogen hovedpine og migræner, giver læseren mere end 60 lækre og inspirerende mad opskrifter som kan være med til at lindre hovedpiner og migræner. Læseren får tips og vejledning til ortodokse og komplementære behandlinger. herunder yoga til at afslappe krop og sind, forbedre cirkulation og fjerne giftstoffer fra kroppen.

 • af Jørgen Nordling, Bjarne Lund & Flemming Stadil
  3.429,95 kr.

  Kirurgisk Kompendium dækker fortsat hele kirurgien, hvor udviklingen går med stormskridt. Der opereres ved brug af kikkerter og »kunstige hænder«, ja endog via robotter og internettet, således at kirurgen kan sidde i en helt anden verdensdel, end den patient han opererer. Der opereres gennem naturlige kanaler som tarmen, urinvejene og blodkarrene. Der opereres med mikroskop osv. Dette gør selvfølgelig også, at det bliver sværere at følge med. Hvad kan man i dag? Hvad er mulighederne? Hvad er resultaterne? Hvad er indikationerne?Der er i den nye udgave af Kirurgisk Kompendium lagt vægt på, at alle specialer er dækket, således at man i ét værk kan orientere sig inden for alle de kirurgiske områder. Det er redaktionens håb, at både mediciner og kirurg med dette værk vil kunne orientere sig om, hvad der er anerkendt praksis inden for eget speciale, såvel som inden for de områder, der involverer andre specialer. Værket kan være en støtte for den alment praktiserende læge, der i dag må tage hånd om mere og mere af såvel den initiale udredning som den opfølgende behandling af patienter med kirurgiske sygdomme.Værket er fuldstændigt revideret siden 2. udgave. Mange afsnit er skrevet helt om, og der er tilkommet nye afsnit blandt andet om shock, assisteret cirkulation, peritonitis, urogynækologi, ortopædisk rygkirurgi, æstetisk kirurgi, kikkertkirurgi, traumer, anæstesi og genoplivning, smertebehandling, accelererede patientforløb, idrætsskader og om faldgruber og almindelige fejl.Værket dækker vigtige tværgående emner, bl.a. præoperativ vurdering, minimal invasiv kirurgi, accelererede forløb, moderne shock-traume-væsketerapi, sårbehandling, rekonstruktiv og æstetisk kirurgi, blødnings- og koagulationsforstyrrelser, fejl og faldgruber, samt medikolegale aspekter.I en speciel del beskrives de kirurgiske sygdomme inden for centrale og perifere nervesystem, hoved, hals, thorax, mamma, endokrine organer, hepato-pankreatiske system, tarm og øvrige abdomen, urinveje samt genitalia og bevægeapparatet.Der er separate tværgående kapitler om arterie/venesygdomme, lymfelidelser, kongenite sygdomme og om transplantationskirurgi.En række vigtige symptomer eller syndromer er behandlet i separate kapitler, bl.a. akut abdomen, urinvejsinfektioner, hæmaturi, inkontinens, ileus, gastrointestinal blødning, hernier, peritonitis og malignitet. Ortopædkirurgien er dækket med tværgående kapitler om ortopædi, almen traumatologi, idrætsmedicin, knogler og bløddelstumorer, artrose og ortopædiske infektioner. Desuden med specifikke kapitler om traumer eller sygdomme i columna, bækken, over- og underekstremiteter og hænder.Værket er gennemillustreret i farve, med fotografier, tegninger, scanningsbilleder, røntgenbilleder og diagrammer for bedst muligt at gøre rede for de store fremskridt, der er sket inden for billeddiagnostikken. Det indeholder et omfattende indeks og et kapitel med kirurgiske forkortelser. Man har tilstræbt at undgå unødige overlapninger i detaljer med Medicinsk Kompendium, således at de to værker er komplementære. Mere end 100 førende kirurger fra Norge og Danmark har bidraget til værket.

 • af Andrew Goldstein, Irwin Goldstein, Caroline Pukall & mfl.
  154,95 kr.

 • af Manuel Pardo
  842,95 kr.

 • af Alexander Kai Thomsen
  269,95 kr.

  Klinisk anæstesi giver en grundlæggende forståelse af anæstesiens teori og praktiske færdigheder. Bogen er velegnet til den kliniske hverdag, da den giver et overblik over anæstesien, nemt kan bruges som opslagsværk og passer perfekt i kittellommen. Alle trin i anæstesiforløbet bliver gennemgået, fra den præoperative vurdering til narkose, opvågning og det postoperative forløb. Bogen indeholder også afsnit om ultralydsvejledt regionalanalgesi med vejledende billeder, anæstesi til specielle patientgrupper, kliniske cases samt vurdering og behandling af almene akutte tilstande, inklusive hjertestop.Klinisk anæstesi er primært målrettet lægestuderende, anæstesisygeplejersker og nye læger i anæstesiologien, men også andre med interesse for anæstesi, akutmedicin og kirurgi kan drage nytte af bogen.

 • af Troels Staehelin Jensen
  43,95 - 63,95 kr.

  Smerte er ikke til at holde styr på. Den sidder aldrig kun lige dér, hvor det gør ondt, men også altid i hovedet. Og uanset hvordan smerten er opstået, begynder vi at hoppe og danse, bande og svovle eller skrige på livet løs for at holde den ud. Det er vist med god grund, at vi sætter smerte og helvede sammen til ét ord. Alligevel skal vi ifølge Troels Staehelin Jensen, smerteforsker ved Aarhus Universitet, være taknemmelige for, at vi overhovedet kan mærke den. For uden smerte ville vi hverken kunne føle glæde eller lyst, og så ville livet slet ikke være værd at leve.

 • af Mieczyslaw Pokorski
  1.106,95 kr.

 • af Nalini Vadivelu, Alan David Kaye, Jinlei Li & mfl.
  1.152,95 kr.

  Written by experts in the field, this concise and evidence-based ultrasound text includes key topics ranging from the head and neck to the upper and lower extremity, covering all the clinically relevant sonoanatomy. This 33-chapter book emphasizes the practical use of ultrasound for the diagnosis and treatment of a multitude of conditions in various specialty areas such as airway management, cardiovascular disease assessment, pulmonary status evaluation, orthopedics, gynecology and pediatrics. The optimal techniques and the step-by-step interpretation of normal and pathologic sonoanatomy are discussed in detail. This text can be used as a starting point for the study of ultrasound guided diagnosis and treatment, a refresher manual for sonoanatomy on major organ systems, or a last-minute guide before a bedside procedure. There is a great breadth of material that is covered in a comprehensive manner, making it a great resource for board review and exam preparation for various medical, surgical and allied specialties. Unique and pragmatic, Ultrasound Fundamentals is a back to basics manual on normal and pathologic sonoanatomy of head and neck, upper and lower extremity, chest, abdomen and other major organ systems

 • af Roshan Fernando, Sioned Phillips & Pervez Sultan
  910,95 kr.

 • - Få greb om rygsmerterne
  af Birgitte Karlshøj
  167,95 - 192,95 kr.

  Har du ondt i ryggen? Så er du ikke alene. På en vilkårlig dag har 880.000 danskere ondt i ryggen. Rygsmerter kan tage pusten fra én, punktere privatlivet og energien til at gå på arbejde. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan du reducerer smerterne, så du trives og kan få dagligdagen til at fungere, selvom du har ondt i ryggen.I bogen her får du svar på spørgsmål som: Hvordan indretter du bedst din dagligdag, når ryggen volder problemer? Er du selv skyld i, at ryggen gør ondt? Har ryggen brug for behandling eller ekstra hvile? Er nogle født med en svagere ryg end andre?Bevægelse er vigtigt for alle og særligt for rygpatienter. Det gælder om at finde noget, man kan lide, så man får det gjort. Bogen hjælper dig med at komme i gang, og du bliver præsenteret for en lang række fysiske øvelser, der styrker ryggen.Rygsmerter påvirkes i høj grad af, hvordan vi tænker, og af vores kultur og det samfund, vi lever i. Bogen giver dig ny viden og viser flere veje til et liv med færre smerter. Forfatteren er kiropraktor, driver en tværfaglig klinik og har over 20 års erfaring med behandling og rådgivning af patienter med rygsmerter.Om forfatterBirgitte Karlshøj er 48 år og er medejer og leder af en tværfaglig kiropraktisk klinik i Malmø. Hun er uddannet cand. manu fra Syddansk Universitet og fik sin autorisation som kiropraktor 2002 og købte klinikken i 2003. Hun deltager i forskningsprojekter, internationale konferencer og er bestyrelsesformand for Legitimerede Kiropraktors Rigsorganisations forskningsfond. Forfatteren brænder for at bygge bro mellem patienternes oplevelse af rygsmerter, den akademisk viden om ryggen og den kliniske erfaring. Hendes fritid blomstrer bedst med familieliv, bevægelse, træning, spændende dialoger og kunstneriske indspark.E-bogen er lavet i fixed format

 • af Claire Sampankanpanich Soria & Suraj Trivedi
  497,95 - 771,95 kr.

  This book helps prepare anesthesiology residents for safe practice of pediatric anesthesia. It features 26 index cases, which are classic clinical scenarios - all covering a spectrum of pediatric anesthesia, neuro-anesthesia, cardiac anesthesia, regional anesthesia, and anesthesia and critical care medicine. Chapters are divided into case-based formats with each chapter containing a scenario layout, useful equipment, major teaching points for an after simulation debrief, and a learner evaluation form. This tiered education method will assist learners in working though essential team building skills, increasing their knowledge base and finally having concrete items in which to further their professional skills. Each chapter starts with a learning objective and presents the simulation case before launching into the case progression, detailing how the simulated patient's vital signs, physical exam findings, and clinical picture change over the course of the simulation. They are concluded with a master checklist of items the learner should accomplish during the course of the simulation along with a section summary and important teaching points. Pediatric and Adult Anesthesiology Simulation Education is designed to be used by both academic programs and private practice groups. It is beneficial to anesthesiology residents who are currently in training as well as those who have recently graduated and are preparing for board exams.

 • af Deborah Barrett
  238,95 kr.

  Millions of people suffer from debilitating chronic pain from arthritis, fibromyalgia, low back pain, chronic headache syndromes, neuropathies, or other painful conditions. People contending with chronic pain often spend considerable time, energy, and money searching for answers and visit multiple doctors, trying anything to find relief. When the source of pain is unclear or difficult to diagnose, their experiences are additionally frustrating, exhausting, and depressing. This book offers a hands-on approach to improving life with chronic pain, whatever the underlying cause. As a sociologist, psychotherapist, and someone with firsthand experience with chronic pain, the author understands the challenges that accompany pain and has devised realistic strategies to fare better.Paintracking provides a systematic method that empowers individuals to navigate the otherwise overwhelming array of treatment options and incorporate the effective ones into their lives for continued, incremental progress. Its cornerstone is a self-study tool that enables readers to improve. Readers are instructed on how to track and interpret their experience, whether using a pen and paper or the online tool offered as a companion to the book. By cultivating awareness of how their body responds in different situations and to different therapies, readers will become capable self-advocates, able to make informed choices. Written in clear, understandable prose and filled with sociological insights, therapeutic lessons, practical tips, and empathy, this book offers realistic hope to individuals who often feel hopeless in the face of confusing, debilitating pain.

 • af Hemanshu Prabhakar
  1.682,95 kr.

  Fluid management is the basis of all clinical management in neurosurgical patients. This is a  complete book on transfusion practice in clinical neurosciences. It covers in detail the fluids and blood transfusion practice, also discussing the role of total parenteral nutrition in relation to neurologic patients. The importance of fluid management clinically can be seen as on one hand it plays a significant role in maintaining the hydration of the patient and on the other provides sufficient relaxation to the brain to facilitate surgery. The use of hyperosmolar therapy is unique to the practice of clinical neurosciences. Certain fluid types such as those containing glucose are detrimental to the brain. Likewise, large fluid shifts and blood loss are often observed during neurosurgical procedures. It is relevant to understand the physiology of blood and blood transfusion. This book covers all of these topics in their true relevance. It also provides an evidence-based practice of fluid administration for all neurologic patients including, pediatric and geriatric. The proposed book will be useful for trainees and clinicians in any field of clinical neurosciences. It would be very useful for residents and fellows pursuing their courses in neuroanesthesia, neurocritical care, neurosurgery, emergency medicine, anesthesia, and critical care. Fellows, Resident doctors, postgraduates, and even undergraduates would be benefited from this book. The book would be a ready-reckoner and useful during the clinical practice of physicians from varied specialties. 

 • af Vinod Kumar
  1.106,95 kr.

  This book provides insights into the care of cancer patients in the intensive care unit in a comprehensive manner. It provides an evidence-based approach to practitioners and postgraduate students to understand about the critical care needs of the patients suffering from malignancies. It helps the readers to develop critical thinking and encourage discussion towards improving the overall care of the patients and their families as their optimal management requires expertise in oncology, critical care, and palliative medicine and there is a dearth of books explaining about the special requirements and critical care needs of cancer patients.Each chapter is prepared by an expert in the field and contains well-prepared illustrations, flowcharts and relevant images. Chapters include latest evidence-based information which is useful for the readers.The book is useful for residents, fellows and trainees in the field of onco-anaesthesia, onco-critical care, onco-surgery, critical care and anaesthesia; practitioners and consultants in anaesthesia and onco-anaesthesia as well as intensivist, critical care experts and postgraduates in nursing.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.