Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Elektronik teknik

Her finder du spændende bøger om Elektronik teknik. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.516 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - tro, håb og tech-giganter
  af Markus Bernsen
  119,95 - 198,95 kr.

  På få år er vores lille velfærdsstat blevet en forstad til Silicon Valley: Apple og Facebook bygger enorme datacentre i danske provinsbyer; Google har et tæt samarbejde med kommunerne; regeringen har nedsat et ”disruptionråd”, udpeget en ”tech-ambassadør” og lovet at gøre Danmarks til ”verdens mest digitaliserede land”. Samtidig forsøger en dansk modstandsbevægelse at tage magten tilbage fra tech-giganterne. De kan se, at digital overvågning, robotter og kunstig intelligens truer vores demokrati og frihed. Vi møder nørder, aktivister, hackere, dommedagsprofeter og cyborgs. Og vi finder ud af, hvad det er for nogle værdier, vi er i gang med at downloade fra USA.

 • - IEC 61131-3 og best practice ST-programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  150,95 - 340,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til programmeringssproget Struktureret Tekst (ST) der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC) Indhold: - Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks og grundlæggende ST-programmering - Stor guide til fornuftig navngivning af variabler - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ARRAY, STRING - Guide til opdeling i program moduler og funktioner - Mere end 90 PLC-kode eksempler i farver - FIFO, RND, 3D ARRAY, digitalt filter - Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering - Guide til løsning af programmeringsopgaver Bogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring. Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt. Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie. ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog. Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  118,95 - 385,95 kr.

  This book gives an introduction to the programming language Structured Text (ST) which is used in Programmable Logic Controllers (PLC).The book can be used for all types of PLC brands including Siemens Structured Control Language (SCL) and Programmable Automation Controllers (PAC).This 3rd edition has been updated and expanded with many of the suggestions and questions that readers and students have come up with, including the desire for many more illustrations and program examples.CONTENTS:- Background, benefits and challenges of ST programming- Syntax, data types, best practice and basic ST programming- IF-THEN-ELSE, CASE, FOR, CTU, TON, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guide for best practice naming, troubleshooting, test and program structure- Sequencer and code split-up into functions and function blocks- FIFO, RND, sorting, scaling, toggle, simulation signals and digital filter- Tank controls, conveyor belts, adaptive pump algorithm and robot control- PLC program structure for pumping stations, 3D car park and car wash - Examples: From Ladder Diagram to ST programmingThe book contains more than 150 PLC code examples with a focus on learning how to write robust, readable, and structured code.The book systematically describes basic programming, including advice and practical examples based on the author´s extensive industrial experience.The author is Bachelor of Science in Electrical Engineering (B.Sc.E.E.) and has 25 years´ experience in specification, development, programming and supplying complex control solutions and supervision systems. The author is Assistant Professor and teaches PLC programming at Dania Academy, a higher education institution in Randers, Denmark.

 • - Manifest for frihed og fællesskab midt i en tech-tid
  af Lisbeth Bech Poulsen & Peter Westermann
  199,94 kr.

  Bogens grundsyn er præget en optimistisk tro på, at fremtiden bliver bedre. Men kun hvis politikerne træffer de rigtige – og store! –beslutninger. Når meget arbejde – også det intellektuelle – bliver overtaget af maskiner, får mennesker mere tid til nærhed og omsorg.Bogen er også et opråb og et politisk manifest. De positive konsekvenser af den moderne teknologi opstår nemlig ikke uden de ansvarlige politikeres indgriben. De politiske handlinger skal op i et tempo, der modsvarer den teknologiske udviklings. Det handler om omfordeling, både af penge, indflydelse og ejerskab.Fremtidens løsninger kan vi blandt andet finde ved nytænke nogle af fortidens succeser, fra andels- og fagbevægelse til overskudsdeling og folkeoplysning.Ti bud med flere konkrete løsninger, blandt andet til hvordan man kan indføre basisindkomst, regulere finanssektoren og skaffe mere fri tid og grøn omstilling, afslutter bogen.

 • - The Future of Artificial Intelligence and the Role You Need to Play
  af Mo Gawdat
  98,95 - 193,95 kr.

  Scary Smart explains tech and why we need to pay attention to it. From Mo Gawdat, international bestselling author of Solve for Happy.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  89,95 - 329,95 kr.

  This book gives an introduction to Structured Text (ST), used in Programmable Logic Control (PLC). The book can be used for all types of PLC brands including Siemens Structured Control Language (SCL) and Programmable Automation Controllers (PAC). CONTENTS: - Background, advantage and challenge when ST programming - Syntax and fundamental ST programming - Widespread guide to reasonable naming of variables - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING - Guide to split-up into program modules and functions - More than 90 PLC code examples - FIFO, RND, 3D ARRAY and digital filter - Examples: From LADDER to ST programming - Guide to solve programming exercises Many clarifying explanations to the PLC code and focus on the fact that the reader should learn how to write a stable, robust, readable, structured and clear code are also included in the book. Furthermore, the focus is that the reader will be able to write a PLC code, which does not require a specific PLC type and PLC code, which can be reused. The basis of the book is a material which is currently compiled with feedback from lecturers and students attending the AP Education in Automation Engineering at the local Dania Academy, "Erhvervsakademi Dania", Randers, Denmark. The material is thus currently updated so that it answers all the questions which the students typically ask through-out the period of studying. The author is Bachelor of Science in Electrical Engineering (B.Sc.E.E.) and has 25 years of experience within specification, development and supplying complex control solutions and supervision systems. Within these years, the author has 7 years of experience within Pascal programming and 12 years of experience with solutions and systems containing PLC. The author is Assistant Professor and teaching PLC control systems at higher educations at a Danish Academy of Business and Technology: Erhvervsakademi Dania, Randers, Denmark. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tommejerantonsen/

 • - IEC 61131-3 og best practice med ST programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  194,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til programmeringssproget Struktureret Tekst (ST) der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC)Indhold:- Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks og grundlæggende ST-programmering - Stor guide til fornuftig navngivning af variabler- CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ARRAY, STRING- Guide til opdeling i program moduler og funktioner- Mere end 90 PLC-kode eksempler i farver- FIFO, RND, 3D ARRAY, digitalt filter - Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering- Guide til løsning af programmeringsopgaverBogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring. Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt. Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie.ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog.Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • - IEC 61131-3 og best practice ST-programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  248,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til Struktureret Tekst (ST)der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC) Denne 3. udgave er opdateret og udvidet med mange af de forslag og spørgsmål som læserne og de studerende er kommet med, herunder ønsket om mange flere illustrationer og programeksempler.INDHOLD- Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks, datatyper, bedst praksis og grundlæggende ST-programmering - IF-THEN-ELSE, CASE, FOR, CTU, TON, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guide og tips til navngivning, fejlfinding, opgaver, test og programstruktur- Sekvensprogrammering og opdeling i funktioner og funktionsblokke- FIFO, RND, sortering, skalering, simuleringssignaler og digitalt filter- Tankstyring, instrument puls tæller, puls-pause, adaptiv pumpe algoritme- PLC-kode til pumpestationer, 3D parkeringshus, vaskehal og robotstyring- Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering Bogen indeholder mere end 150 PLC kodeeksempler i farver og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, og struktureret kode.Bogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring.Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt.Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie.ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog.Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • af Jan Tore Noreng
  88,95 kr.

  Der er fart over feltet og spænding fra første side. Korte overskuelige kapitler med fængende overskrifter. En rigtig god serie.- LektørudtalelsenSpændende, velskrevet og humoristisk fortælling om teknologi, der tager magten fra mennesket.I denne skandinaviske spændingsserie oplever de tre venner RIKARD, TOMMY og KAREN flere og flere underlige ting.På deres skole opfører lærerne sig virkelig mærkeligt, og på drengetoiletterne gemmer der sig en uhyggelig sandhed – en sandhed, der er livsfarlig at kende til! På kommunen bliver alle fyret og erstattes af robotter. Der er gang i den med kidnapninger, hemmelige aktioner, dræberdroner og robotter, der går amok. Kan de tre venner stille noget op, når teknologien er ude af kontrol?

 • - IEC 61131-3 og best practice ST-programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  150,95 - 381,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til Struktureret Tekst (ST)der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC) Denne 3. udgave er opdateret og udvidet med mange af de forslag og spørgsmål som læserne og de studerende er kommet med, herunder ønsket om mange flere illustrationer og programeksempler.INDHOLD- Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks, datatyper, bedst praksis og grundlæggende ST-programmering - IF-THEN-ELSE, CASE, FOR, CTU, TON, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guide og tips til navngivning, fejlfinding, opgaver, test og programstruktur- Sekvensprogrammering og opdeling i funktioner og funktionsblokke- FIFO, RND, sortering, skalering, simuleringssignaler og digitalt filter- Tankstyring, instrument puls tæller, puls-pause, adaptiv pumpe algoritme- PLC-kode til pumpestationer, 3D parkeringshus, vaskehal og robotstyring- Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering Bogen indeholder mere end 150 PLC kodeeksempler i farver og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, og struktureret kode.Bogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring.Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt.Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie.ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog.Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  161,95 - 329,95 kr.

 • - IEC 61131-3 y la mejor práctica de programación ST
  af Tom Mejer Antonsen
  89,95 - 161,95 kr.

  Este libro proporciona una untroducciåon al Texto Estructurado (ST), usado en el control lógico programable (PLC). El libro puede ser usado para todos los tipos de marcas de PLC, incluido el Lenguaje de Control Estructurado de Siemens (SCL) y los Controladores de Automatización Programable (PAC). CONTENIDO - Antecedentes, ventajas y desafíos en la programación ST. - Sintaxis y programación fundamental de ST. - Guía generalizada para nombrar lazonablemente las variables. - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING - Guía para dividir en módulos de programa y funciones. - Más de 90 ejemplos de código PLC. - FIFO, RND, 3D ARRAY y filtro digital. - Ejemplos: de programación de LADDER a ST. - Guía para resolver ejercicios de programación. Muchas explicaciones aclaratorias del código PLC y un enfoque en el hecho de que el lector debe aprender a escribir un código estable, robusto, legible, estructurado y claro, están incluidos en el libro. Además, el enfoque es que el lector podrá escribir un código PLC, el cual no requiere un tipo de PLC específico y un código de PLC, y se puede reutilizar. La base del libro es un material que actualmente está compilado con comentarios de profesores y estudiantes que asisten a la Educación AP en Ingeniería de Automatización en la Academia Dania local 'Erhvervsakademi Dania', en Randers, Dinamarca. Por lo tanto, el material se actualiza, para que responda a todas las prguntas que los alumnos suelen formular durante el período de estudio. El autor es licenciado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica (B.Sc.E.E.) y tiene 25 años de experiencia en especificación, desarrollo, programación y suministro de soluciones complejas de control y supervisión de sistemas. El autor es profesor adjunto e imparte sistemas de control PLC en educación superior.

 • af John A. Richards
  565,95 kr.

 • af Richard Szeliski
  524,95 kr.

 • af Sadik Kakaç, Hafit Yüncü & K. Hijikata
  3.173,95 kr.

  Electronic technology is developing rapidly and, with it, the problems associated with the cooling of microelectronic equipment are becoming increasingly complex. So much so that it is necessary for experts in the fluid and thermal sciences to become involved with the cooling problem. Such thoughts as these led to an approach to leading specialists with a request to contribute to the present book. Cooling of Electronic Systems presents the technical progress achieved in the fundamentals of the thermal management of electronic systems and thermal strategies for the design of microelectronic equipment. The book starts with an introduction to the cooling of electronic systems, involving such topics as trends in computer system cooling, the cooling of high performance computers, thermal design of microelectronic components, natural and forced convection cooling, cooling by impinging air and liquid jets, thermal control systems for high speed computers, together with a detailed review of advances in manufacturing and assembly technology. Following this, practical methods for the determination of the parameters required for the thermal analysis of electronic systems and the accurate prediction of temperature in consumer electronics. Cooling of Electronic Systems is currently the most up-to-date book on the thermal management of electronic and microelectronic equipment, and the subject is presented by eminent scientists and experts in the field. Vital reading for all designers of modern, high-speed computers.

 • af P. F. Williams
  3.633,95 kr.

  Plasma Processing of Semiconductors contains 28 contributions from 18 experts and covers plasma etching, plasma deposition, plasma-surface interactions, numerical modelling, plasma diagnostics, less conventional processing applications of plasmas, and industrial applications. Audience: Coverage ranges from introductory to state of the art, thus the book is suitable for graduate-level students seeking an introduction to the field as well as established workers wishing to broaden or update their knowledge.

 • af Xi Shao
  1.473,95 kr.

  The book presents selected papers at the 9th Conference on Sound and Music Technology (CSMT) held virtually in June 2022, organized by Zhejiang University, China. CSMT is a multidisciplinary conference focusing on audio processing and understanding with bias on music and acoustic signals. The primary aim of the conference is to promote the collaboration between art society and technical society in China. In this book, the paper included covers a wide range topic from speech, signal processing, music understanding, machine learning, and signal processing for advanced medical diagnosis and treatment applications, which demonstrates the target of CSMT merging arts and science research together. Its content caters to scholars, researchers, engineers, artists, and education practitioners not only from academia but also industry, who are interested in audio/acoustics analysis signal processing, music, sound, and artificial intelligence (AI).

 • af Chuzo Ninagawa
  1.217,95 kr.

  This book describes the practical application of artificial intelligence (AI) methods using time series data in system control. This book consistently discusses the application of machine learning to the analysis and modelling of time series data of physical quantities to be controlled in the field of system control.Since dynamic systems are not stable steady states but changing transient states, the changing transient states depend on the state history before the change. In other words, it is essential to predict the change from the present to the future based on the time history of each variable in the target system, and to manipulate the system to achieve the desired change. In short, time series is the key to the application of AI machine learning to system control. This is the philosophy of this book: "e;time series data"e; + "e;AI machine learning"e; = "e;new practical control methods"e;.This book can give my helps to undergradate or graduate students, institute researchers and senior engineers whose scientific background are engineering, mathematics, physics and other natural sciences.

 • af Jiqiang Wang
  1.320,95 kr.

  The book is motivated by the pivotal issue: what is the performance limit of active control and energy harvesting? It aims to develop systematic design methodologies with a "e;visualization technique"e; where the performance limit can be readily determined solely based on visual inspections.Modern technological systems have evolved toward high speed, heavy load, lightweight, flexible operation and extreme conditions, as demonstrated in aerospace, marine, transportation and manufacturing industries. The associated vibration and noise issues have become such problematic that they may significantly confine the performance of the systems, to say the discomfort at least.Through the geometric representation of the performance specifications, fundamental issues such as (1) the existence of feasible controllers; (2) the optimality of controllers; (3) the performance limit of controllers; (4) compromisability among the performance specifications; (5) the synthesis of controllers; and (6) the influence of constraints on optimal solutions can all be resolved within the proposed framework. The state of the art is thus refined with a new approach complementary to those optimization-based routines, where extra effort would have to be exercised to disclose the compromisability of performance specifications.The proposed book will result in a new design methodology-performance limit-oriented active control. It was initiated by the author with the project "e;Active Control for Performance Limit"e; (ACPL). A series of fundamental results are obtained and will be disseminated in this book. The results are verified through extensive numerical demonstrations and are expected to provide useful guidance for practical engineering in the vibration and noise industry and research.

 • af Sanjay Yadav
  1.728,95 kr.

  This book presents the select proceedings of the 7th National Conference on Advances in Metrology (AdMet 2021) organized by Maharaja Surajmal Institute of Technology, New Delhi, India. The main theme of the conference was "e;Sensors and Advance Materials for Measurement and Quality Improvement"e;. The book highlights and discusses the technological developments in the areas of sensor technology, measurement, advance material for industrial application, automation and quality control. This book is aimed for all the personnel engaged in conformity assessment, quality system management, calibration and testing in all sectors of industry. The book will be a valuable reference for metrologists, scientists, engineers, academicians and students from research institutes and industrial establishments to explore the future directions in the areas of sensors, advance materials, measurement and quality improvement. 

 • af Huafeng Xiao
  1.217,95 kr.

  This book is essential and valuable reference for graduate students and academics majored in power electronics, engineers engaged in developing distributed grid-connected inverters, and senior undergraduate students majored in electrical engineering and automation engineering. Soft-switching (SS) technique is an important way to achieve high conversion efficiency and high switching frequency for power converters, which is beneficial to improve power density and reduce volume and cost of power electronics equipment. This book mainly discusses SS technique for transformerless grid-connected inverters (TLIs), and a SS configuration named as "e;Freewheeling-Resonance-Tank Inverters"e; is proposed for TLIs fulfilling requirements of switching loss-free, full power factor range, and constant common-mode voltage performance. The detailed theoretical analysis and experimental validations are presented from ZCT and ZVT type topologies, respectively. 

 • af Xiong Du
  1.217,95 kr.

  This book focuses on the thermal reliability of power semiconductor device by looking at the failure mechanism, thermal parameters monitoring, junction temperature estimation, lifetime evaluation, and thermal management. Theoretical analysis and experimental tests are presented to explain existing reliability improvement techniques. This book is a valuable reference for the students and researchers who pay attention to the thermal reliability design of power semiconductor device. 

 • af Shiban Kishen Koul
  1.187,95 kr.

  This book offers the readers an opportunity to acquire the concepts of artificial intelligence (AI) enabled sub-THz systems for novel applications in the biomedical field. The readers will also be inspired to contextualize these applications for solving real life problems such as non-invasive glucose monitoring systems, cancer detection and dental imaging. The introductory section of this book focuses on existing technologies for radio frequency and infrared sensing in biomedical applications, and their limited use in sensing applications, as well as the advantages of using THz technology in this context. This is followed by a detailed comparative analysis of THz electronics technology and other conventional electro optic THz setups highlighting the superior efficiency, affordability and portability of electronics-based THz systems. The book also discusses electronic sub-THz measurement systems for different biomedical applications. The chapters elucidate two major applications where sub-THz provides an edge over existing state of the art techniques used for non-invasive measurement of blood glucose levels and intraoperative assessment of tumor margins. There is a detailed articulation of an application of leveraging machine learning for measurement systems for non-invasive glucose concentration measurement. This helps the reader relate to the output in a more user-friendly format and understand the possible use cases in a more lucid manner. The book is intended to help the reader learn how to build tissue phantoms and characterize them at sub-THz frequencies in order to test the measurement systems. Towards the end of the book, a brief introduction to system automation for biomedical imaging is provided as well for quick analysis of the data. The book will empower the reader to understand and appreciate the immense possibilities of using electronic THz systems in the biomedical field, creating gateways for fueling further research in this area.

 • af Hafiz Muhammad Ali
  1.132,95 kr.

  This book describes the importance of heat transfer in heat exchangers, and fluids properties play a vital role to increase heat transfer rate translating the size of the equipment and cuts in the capital and running cost in the long term. Nanofluids applications in heat exchangers will help to improve the thermophysical properties of the fluid and therefore heat transfer. And, this book explains the enhancing mechanisms of heat transfer by employing nanofluids in heat exchangers. A critical discussion will enable to estimate the pros and cons of such fluids in different types of heat exchangers. Prevailing working conditions for short- and long-term implementation of various types of nanofluids will be discussed and introduced to the readers. This book helps the researchers, scientist and academicians working in the domain to be able to get a comprehensive knowledge at one place regarding the preparation, properties, measurements, data reduction, characteristics and applications of nanofluids in heat exchangers.

 • af Ngoc Le Anh
  2.422,95 kr.

  This book presents Proceedings of the International Conference on Intelligent Systems and Networks (ICISN 2022), held at Hanoi in Vietnam. It includes peer reviewed high quality articles on Intelligent System and Networks. It brings together professionals and researchers in the area and presents a platform for exchange of ideas and to foster future collaboration. The topics covered in this book include- Foundations of Computer Science; Computational Intelligence Language and speech processing; Software Engineering Software development methods; Wireless Communications Signal Processing for Communications; Electronics track IoT and Sensor Systems Embedded Systems; etc.

 • af Fang Chen
  1.302,95 kr.

  This book focuses on the design of the in-car human-machine interface (HMI) and the design-relevant psychology. It combines a design perspective with an applied theoretical perspective. The design perspective informs the reader about how to set up a design process that puts users at the centre of the design process. The theoretical perspective provides the reader with an understanding of concepts from perception and cognitive psychology, supporting the decision-making in the design process. This is an ideal book for automotive engineers and practitioners in the automotive industry who face the challenge of designing information and entertainment systems, advanced driver assistance systems (ADAS) and automated driving systems (ADS), and the associated HMIs.  

 • af Junping Geng
  1.047,95 kr.

  This book investigates in detail the generalized principle of the pattern multiplication (GPPM) and its application to new phased array with high performances. It introduces the generalized element factor (GEF) to small aperture with multi-modes. Based on the GEF, the GPPM can be used to construct the wide-angle scanning array with the dual-port phase mode antenna. Further, a dual-port phase mode SSPPs antenna is proposed to scan in 3D free space. It is extended to two kinds of 1D arrays with 4 elements; both of them perform good 3D scanning with high gain and large range, which will improve future radar design and wireless communication. This book proposes a new method to develop the potentialities of the GPPM and the new phase array. And the readers can study the method or ideas of the GEF, GPPM, even graft the methods to new phase mode antenna and array. It is intended for undergraduate and graduate students who are interested in new phase mode antenna and array technology, researchers investigating high-performance antenna, and antenna design engineers working on phase array applications.

 • af Hong-Gi Lee
  1.021,95 kr.

  This textbook helps graduate level student to understand easily the linearization of nonlinear control system. Differential geometry is essential to understand the linearization problems of the control nonlinear systems. In this book, the basics of differential geometry needed in linearization are explained on the Euclidean space instead of the manifold for students who are not accustomed to differential geometry. Many Lie algebra formulas, used often in linearization, are also provided with proof. The conditions in the linearization problems are complicated to check because the Lie bracket calculation of vector fields by hand needs much concentration and time. This book provides MATLAB programs for most of the theorems. The book also includes end-of-chapter problems and other pedagogical aids to help understanding and self study. 

 • af Weitao Chen
  1.387,95 kr.

  This book examines the theory and methods of remote sensing intelligent interpretation based on deep learning. Based on geological and environmental effects on mines, this book constructs a set of systematic mine remote sensing datasets focusing on the multi-level task with the system of "e;target detectionscene classificationsemantic segmentation."e; Taking China's Hubei Province as an example, this book focuses on the following four aspects: 1. Development of a multiscale remote sensing dataset of the mining area, including mine target remote sensing dataset, mine (including non-mine areas) remote sensing scene dataset, and semantic segmentation remote sensing dataset of mining land cover. The three datasets are the basis of intelligent interpretation based on deep learning. 2. Research on mine target remote sensing detection method based on deep learning. 3. Research on remote sensing scene classification method of mine and non-mine areas based on deep learning. 4. Research on the fine-scale classification method of mining land cover based on semantic segmentation.The book is a valuable reference both for scholars, practitioners and as well as graduate students who are interested in mining environment research.

 • af A. Shanthini
  1.132,95 kr.

  This book discusses a detailed overview of diabetic retinopathy, symptoms, causes, and screening methodologies. Using a deep convolution neural network and visualizations techniques, this work develops a prognosis system used to automatically detect the diabetic retinopathy disease from captured retina images and help improve the prediction rate of diagnosis. This book gives the readers an understanding of the diabetic retinopathy disease and recognition process that helps to improve the clinical analysis efficiency. It caters to general ophthalmologists and optometrists, diabetologists, and internists who encounter diabetic patients and most prevalent retinal diseases daily.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.