Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Automatisk styringsteknik og reguleringsteknik

Her finder du spændende bøger om Automatisk styringsteknik og reguleringsteknik. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.608 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - tro, håb og tech-giganter
  af Markus Bernsen
  118,95 - 206,95 kr.

  På få år er vores lille velfærdsstat blevet en forstad til Silicon Valley: Apple og Facebook bygger enorme datacentre i danske provinsbyer; Google har et tæt samarbejde med kommunerne; regeringen har nedsat et ”disruptionråd”, udpeget en ”tech-ambassadør” og lovet at gøre Danmarks til ”verdens mest digitaliserede land”. Samtidig forsøger en dansk modstandsbevægelse at tage magten tilbage fra tech-giganterne. De kan se, at digital overvågning, robotter og kunstig intelligens truer vores demokrati og frihed. Vi møder nørder, aktivister, hackere, dommedagsprofeter og cyborgs. Og vi finder ud af, hvad det er for nogle værdier, vi er i gang med at downloade fra USA.

 • - IEC 61131-3 og best practice ST-programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  167,95 - 349,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til programmeringssproget Struktureret Tekst (ST) der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC) Indhold: - Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks og grundlæggende ST-programmering - Stor guide til fornuftig navngivning af variabler - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ARRAY, STRING - Guide til opdeling i program moduler og funktioner - Mere end 90 PLC-kode eksempler i farver - FIFO, RND, 3D ARRAY, digitalt filter - Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering - Guide til løsning af programmeringsopgaver Bogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring. Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt. Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie. ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog. Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  105,95 - 427,95 kr.

  This book gives an introduction to the programming language Structured Text (ST) which is used in Programmable Logic Controllers (PLC).The book can be used for all types of PLC brands including Siemens Structured Control Language (SCL) and Programmable Automation Controllers (PAC).This 3rd edition has been updated and expanded with many of the suggestions and questions that readers and students have come up with, including the desire for many more illustrations and program examples.CONTENTS:- Background, benefits and challenges of ST programming- Syntax, data types, best practice and basic ST programming- IF-THEN-ELSE, CASE, FOR, CTU, TON, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guide for best practice naming, troubleshooting, test and program structure- Sequencer and code split-up into functions and function blocks- FIFO, RND, sorting, scaling, toggle, simulation signals and digital filter- Tank controls, conveyor belts, adaptive pump algorithm and robot control- PLC program structure for pumping stations, 3D car park and car wash - Examples: From Ladder Diagram to ST programmingThe book contains more than 150 PLC code examples with a focus on learning how to write robust, readable, and structured code.The book systematically describes basic programming, including advice and practical examples based on the author´s extensive industrial experience.The author is Bachelor of Science in Electrical Engineering (B.Sc.E.E.) and has 25 years´ experience in specification, development, programming and supplying complex control solutions and supervision systems. The author is Assistant Professor and teaches PLC programming at Dania Academy, a higher education institution in Randers, Denmark.

 • - Manifest for frihed og fællesskab midt i en tech-tid
  af Lisbeth Bech Poulsen & Peter Westermann
  72,95 - 206,95 kr.

  To unge venstrefløjspolitikere – et folketings- og et regionsrådsmedlem – giver deres bud på, hvordan vi i en fremtid med kunstig intelligens og stigende digitalisering får skabt de bedst mulige betingelser for alle. Det handler blandt andet om, hvordan der kan indføres basisindkomst, finanssektoren kan reguleres, og der kan skaffes mere fri tid og grøn omstilling. Vi ser ind i en fremtid med eksponentiel teknologisk vækst, hvor stort set alle brancher og uddannelsesniveauer bliver udviklet og udfordret af kunstig intelligens og robotter. Hvis politikerne handler klogt, vil disse forandringer komme alle til gode. Det handler om at sikre, at mennesker ikke bliver slaver af teknologien, og at vi ikke får en enorm underklasse – uden arbejde, uden indtægt og uden indflydelse – mens en lille elite sidder på kontrollen over teknologi, velstand og magt.De to SF’ere opridser muligheder og trusler. Fra klimaløsninger til moderne daglejere. Fra computerhandler på finansmarkedet til personlig medicin og overflødig arbejdskraft. De viser også, at vi til mange af fremtidens løsninger ikke behøver at genopfinde den dybe tallerken. Det handler om at nytænke nogle af fortidens succeser, fra andelstanke til folkeoplysning og fagbevægelse.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  64,95 - 356,95 kr.

  This book gives an introduction to Structured Text (ST), used in Programmable Logic Control (PLC). The book can be used for all types of PLC brands including Siemens Structured Control Language (SCL) and Programmable Automation Controllers (PAC). CONTENTS: - Background, advantage and challenge when ST programming - Syntax and fundamental ST programming - Widespread guide to reasonable naming of variables - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING - Guide to split-up into program modules and functions - More than 90 PLC code examples - FIFO, RND, 3D ARRAY and digital filter - Examples: From LADDER to ST programming - Guide to solve programming exercises Many clarifying explanations to the PLC code and focus on the fact that the reader should learn how to write a stable, robust, readable, structured and clear code are also included in the book. Furthermore, the focus is that the reader will be able to write a PLC code, which does not require a specific PLC type and PLC code, which can be reused. The basis of the book is a material which is currently compiled with feedback from lecturers and students attending the AP Education in Automation Engineering at the local Dania Academy, "Erhvervsakademi Dania", Randers, Denmark. The material is thus currently updated so that it answers all the questions which the students typically ask through-out the period of studying. The author is Bachelor of Science in Electrical Engineering (B.Sc.E.E.) and has 25 years of experience within specification, development and supplying complex control solutions and supervision systems. Within these years, the author has 7 years of experience within Pascal programming and 12 years of experience with solutions and systems containing PLC. The author is Assistant Professor and teaching PLC control systems at higher educations at a Danish Academy of Business and Technology: Erhvervsakademi Dania, Randers, Denmark. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tommejerantonsen/

 • - IEC 61131-3 og introduktion til Ladder programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  227,95 - 379,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til programmeringssproget Ladder Diagram (LD), der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC). Bogen giver en generel introduktion til PLC styring og der er fokus på atlæsere uden en el-teknisk uddannelse kan lære Ladder programmering.De mange illustrationer og kodeeksempler i bogen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger inden for automation til industrien.INDHOLD- Baggrund, fordele og udfordringer ved Ladder-programmering- PLC hardware, sensorer og grundlæggende Ladder-programmering- Guide og tips til navngivning, opgaver, optimering og programstruktur- Teori og eksempler på rutediagram, blokdiagram og sekvensdiagram- Design guide til udvikling af funktioner og funktionsblokke- Programeksempler med opdeling i moduler, funktioner og funktionsblokke- Sekvensprogrammering med SELVHOLD, SET/RESET og MOVE/COMPARE- Større programeksempler med pumpestyring, tankstyring og transportbånd- Design, opbygning, test og simulering af PLC programBogen er primært udarbejdet til brug på den 2-årige videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift, hvor en stor del af studiet indeholder PLC styring. Men bogen er naturligvis også velegnet på de mange uddannelser der indeholder PLC styring. Her tænkes på uddannelserne til elektriker, styrings- og reguleringselektriker, automatiktekniker samt de videregående uddannelser til maskinmester og ingeniør.Forfatteren har 25-års erfaring og underviser i PLC styring på videregående uddannelser hos Erhvervsakademi Dania i Randers.

 • - IEC 61131-3 og best practice med ST programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  217,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til programmeringssproget Struktureret Tekst (ST) der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC)Indhold:- Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks og grundlæggende ST-programmering - Stor guide til fornuftig navngivning af variabler- CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ARRAY, STRING- Guide til opdeling i program moduler og funktioner- Mere end 90 PLC-kode eksempler i farver- FIFO, RND, 3D ARRAY, digitalt filter - Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering- Guide til løsning af programmeringsopgaverBogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring. Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt. Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie.ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog.Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • - 100 opgaver i programmering fra begynder til ekspertniveau
  af Tom Mejer Antonsen
  157,95 kr.

  Denne bog indeholder mere end 100 opgaver til at lære programmering i Programmerbare Logiske Controllere (PLC). Samtidig giver de mange opgaver viden om, hvordan maskiner og industrianlæg kan automatiseres.Der er opgaver på begynderniveau med logik, tællere og timere. Herefter er der opgaver med ARRAY, STRUCT, STRING samt opgaver med matematik, funktioner, funktionsblokke, programdesign, sortering, FIFO og dataopsamling. Nogle opgaver omhandler valg af sensorer, sekvensteknik, manuel/automatisk drift samt datakommunikation til en robot, frekvensomformer eller vision-kamera.Opgaverne er ordnet efter sværhedsgrad, så du kan starte med de nemmeste opgaver i starten af bogen og arbejde dig op til de mere komplekse opgaver, hvor der skal benyttes mange metoder og teknikker. Alle opgaverne tager udgangspunkt i relevante praksisnære problemstillinger inden for automation.Opgaverne kan løses i alle typer PLC, uanset mærke, hardware eller model. Der er opgaver til mindst 400 timers hjemmearbejde!Bogen er udarbejdet til brug på uddannelser som indeholder PLC programmering f.eks. automatiktekniker, elektriker, automationsteknolog eller maskinmester. Opgaverne kan naturligvis ændres og tilpasses andre uddannelser hvor der undervises i grundlæggende programmering eller automatisering. Forfatteren er en erfaren ingeniør og lektor godkendt med 30-års erfaring inden for softwareudvikling. Han har undervist i PLC-programmering på videregående uddannelser hos Erhvervsakademi Dania i Randers i mere end syv år.

 • - IEC 61131-3 og best practice ST-programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  167,95 - 391,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til Struktureret Tekst (ST)der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC) Denne 3. udgave er opdateret og udvidet med mange af de forslag og spørgsmål som læserne og de studerende er kommet med, herunder ønsket om mange flere illustrationer og programeksempler.INDHOLD- Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks, datatyper, bedst praksis og grundlæggende ST-programmering - IF-THEN-ELSE, CASE, FOR, CTU, TON, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guide og tips til navngivning, fejlfinding, opgaver, test og programstruktur- Sekvensprogrammering og opdeling i funktioner og funktionsblokke- FIFO, RND, sortering, skalering, simuleringssignaler og digitalt filter- Tankstyring, instrument puls tæller, puls-pause, adaptiv pumpe algoritme- PLC-kode til pumpestationer, 3D parkeringshus, vaskehal og robotstyring- Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering Bogen indeholder mere end 150 PLC kodeeksempler i farver og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, og struktureret kode.Bogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring.Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt.Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie.ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog.Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • - IEC 61131-3 og best practice ST-programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  287,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til Struktureret Tekst (ST)der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC) Denne 3. udgave er opdateret og udvidet med mange af de forslag og spørgsmål som læserne og de studerende er kommet med, herunder ønsket om mange flere illustrationer og programeksempler.INDHOLD- Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks, datatyper, bedst praksis og grundlæggende ST-programmering - IF-THEN-ELSE, CASE, FOR, CTU, TON, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guide og tips til navngivning, fejlfinding, opgaver, test og programstruktur- Sekvensprogrammering og opdeling i funktioner og funktionsblokke- FIFO, RND, sortering, skalering, simuleringssignaler og digitalt filter- Tankstyring, instrument puls tæller, puls-pause, adaptiv pumpe algoritme- PLC-kode til pumpestationer, 3D parkeringshus, vaskehal og robotstyring- Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering Bogen indeholder mere end 150 PLC kodeeksempler i farver og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, og struktureret kode.Bogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring.Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt.Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie.ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog.Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • - Consciousness, Empathy, and Reason in the Age of Intelligent Robots
  af Thomas Telving
  88,95 - 175,95 kr.

  Humanlike robots and digital humans are both fun and useful in many situations. But the more we interact with technology with human traits, the more we believe it to possess real human characteristics like consciousness and personality. As a new breed of artificial beings enters society on a large scale, many of us will start believing they deserve moral consideration and perhaps even rights.In this entertaining and humorously written book, Thomas Telving argues that even though the above scenario is close to inevitable, we should still do all we can to avoid it. Presenting us with thought-provoking future scenarios, state of the art scientific research, and engaging philosophical reflections, he shows us how to avoid some of the scariest pitfalls of human-like technology.“The rapid development in (embodied) artificial intelligence is all but certain to change our lives in the coming years. Using a philosophical framework, Thomas Telving convincingly presents a number of pitfalls following a large increase in human-robot interaction. He joins the important roboethic debate on what future we want to live in, and what it takes for humanity to keep the upper hand in shaping it.”— Tobias Larsen, PhD in Computational Neuroscience from the University of Bristol and senior data scientist at Oviva AG.“Artificial intelligence and advanced robots are increasingly used in science and society, and in many ways they outperform human capabilities. An important question is how our moral and legal stance towards robots will develop when their human likeness increases. In this entertaining new book Thomas Telving takes us through possible scenarios seen in a philosophical perspective. Enlightening, thought-provoking and highly recommended.”— Jacob J. K. Kirkensgaard, PhD, Associate Professor at the Niels Bohr Institute, University of Copenhagen.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  197,95 - 372,95 kr.

 • - IEC 61131-3 y la mejor práctica de programación ST
  af Tom Mejer Antonsen
  88,95 - 162,95 kr.

  Este libro proporciona una untroducciåon al Texto Estructurado (ST), usado en el control lógico programable (PLC). El libro puede ser usado para todos los tipos de marcas de PLC, incluido el Lenguaje de Control Estructurado de Siemens (SCL) y los Controladores de Automatización Programable (PAC). CONTENIDO - Antecedentes, ventajas y desafíos en la programación ST. - Sintaxis y programación fundamental de ST. - Guía generalizada para nombrar lazonablemente las variables. - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING - Guía para dividir en módulos de programa y funciones. - Más de 90 ejemplos de código PLC. - FIFO, RND, 3D ARRAY y filtro digital. - Ejemplos: de programación de LADDER a ST. - Guía para resolver ejercicios de programación. Muchas explicaciones aclaratorias del código PLC y un enfoque en el hecho de que el lector debe aprender a escribir un código estable, robusto, legible, estructurado y claro, están incluidos en el libro. Además, el enfoque es que el lector podrá escribir un código PLC, el cual no requiere un tipo de PLC específico y un código de PLC, y se puede reutilizar. La base del libro es un material que actualmente está compilado con comentarios de profesores y estudiantes que asisten a la Educación AP en Ingeniería de Automatización en la Academia Dania local 'Erhvervsakademi Dania', en Randers, Dinamarca. Por lo tanto, el material se actualiza, para que responda a todas las prguntas que los alumnos suelen formular durante el período de estudio. El autor es licenciado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica (B.Sc.E.E.) y tiene 25 años de experiencia en especificación, desarrollo, programación y suministro de soluciones complejas de control y supervisión de sistemas. El autor es profesor adjunto e imparte sistemas de control PLC en educación superior.

 • - 100 programming exercises from beginner to expert level
  af Tom Mejer Antonsen
  137,95 kr.

  This book contains more than 100 exercises for learning how to program programmable logic controllers (PLCs). At the same time, the exercises provide knowledge of how equipment, machines and small plants can be automated.There are exercises at beginner level with logic, counters, and timers. Then there are exercises with ARRAY, STRUCT, STRING, as well as exercises with mathematics, functions, function blocks, program design, sorting, FIFO, and data collection. Some exercises include selecting sensors, sequence techniques, manual/automatic operation, and data communication to a robot, frequency converter, or vision camera.The exercises start with easy ones and get harder as you go along. You can begin with simple exercises and gradually move on to more challenging ones that require a range of methods and programming skills. The exercises are based on relevant, real-world automation problems.The exercises can be solved in all types of PLCs, regardless of brand, hardware, or model. There are enough exercises for at least 400 hours of homework!The book is designed for use in educational programs or training that include PLC programming, such as automation technician, electrician, automation engineer, or mechatronics engineer. Of course, the exercises can also be used for other educational programs that teach basic programming or automation.The author is an experienced engineer and senior lecturer with over 30 years of experience in software development. He has been teaching PLC programming at the Dania Academy in Denmark for more than seven years.

 • - 100 Programmieraufgaben und Übungen vom Anfänger- bis zum Expertenniveau
  af Tom Mejer Antonsen
  140,95 kr.

  Dieses Buch enthält mehr als 100 Übungen zum Erlernen der Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Gleichzeitig vermitteln die Übungen Kenntnisse darüber, wie Geräte, Maschinen und kleine Anlagen automatisiert werden können.Es gibt Übungen auf Anfängerniveau mit Logik, Zählern und Zeitgebern. Dann gibt es Übungen mit ARRAY, STRUCT, STRING sowie Übungen mit Mathematik, Funktionen, Funktionsblöcken, Programmgestaltung, Sortierung, FIFO und Datenerfassung. Einige Übungen umfassen die Auswahl von Sensoren, Sequenztechniken, manuellen oder automatischen Betrieb und Datenkommunikation mit einem Roboter, eine FU oder einer Vision-Kamera.Die Übungen im Buch beginnen mit einfachen Beispielen und werden schwieriger, je weiter Sie voranschreiten. Sie können mit einfachen Übungen beginnen und sich allmählich zu anspruchsvolleren vorarbeiten, die verschiedene Methoden und Programmierfähigkeiten erfordern. Die Übungen im Buch basieren auf relevanten, realen Automatisierungsproblemen.Die Übungen können in allen Arten von SPS gelöst werden, unabhängig von Marke, Hardware oder Modell. Es gibt genug Übungen für mindestens 400 Stunden Übungen!Das Buch ist für den Einsatz in Bildungsprogrammen oder Schulungen konzipiert, die die SPS-Programmierung umfassen, wie z. B. Automatisierungstechniker, Elektriker, Automatisierungsingenieur oder Maschinenbauingenieur. Natürlich können die Übungen im Buch auch für andere Bildungsprogramme verwendet werden, die die Grundlagen der Programmierung oder Automatisierung vermitteln.Der Autor ist ein erfahrener Ingenieur und leitender Dozent mit über 30 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung. Er unterrichtet seit mehr als 7 Jahren SPS-Programmierung an der Dania Academy in Dänemark.

 • af Shreesha Chokkadi
  1.902,95 kr.

  This book comprises the proceedings of the select peer-reviewed papers presented during the 18th Control Instrumentation System Conference (CISCON 2021). This book highlights the latest trends in instrumentation, sensors and systems, industrial automation and control, image and signal processing, robotics, renewable energy, power systems, and power drives. The research works covered in the book are of high quality and contributed by experts in academia and industry to provide meaningful direction for prolific growth. The book also features a few chapters contributed by the leading policymakers, technologists, farmers, and doctors who help outline the roadmap from the need for technology to policy-making to effect and implement technological advancements for the nation-building process. The book will serve as a valuable reference resource for academics and researchers across the globe.

 • af Siddhartha Bhattacharyya
  1.391,95 - 1.782,95 kr.

 • af Xingjian Jing
  2.747,95 kr.

  This book is to provide readers with up-to-date advances in applied and interdisciplinary engineering science and technologies related to nonlinear dynamics, vibration, control, robotics, and their engineering applications, developed in the most recent years. All the contributed chapters come from active scholars in the area, which cover advanced theory & methods, innovative technologies, benchmark experimental validations and engineering practices. Readers would benefit from this state-of-the-art collection of applied nonlinear dynamics, in-depth vibration engineering theory, cutting-edge control methods and technologies, and definitely find stimulating ideas for their on-going R&D work. This book is intended for graduate students, research staff and scholars in academics, and also provides useful hand-up guidance for professional and engineers in practical engineering missions.

 • af Xingjian Wang
  1.027,95 kr.

  This book provides a comprehensive analysis of fault tolerant control (FTC) for more-electric civil aircraft. FTC is a crucial approach to enhance the reliability and safety of aircraft in the event of actuator, sensor, or structural failures. Engineers and scientists from diverse disciplines, including aeronautics, electrical, mechanical, and control engineering, have been drawn to research on FTC. This book analyzes the impact of faults on performance degradation in dissimilar redundant actuation systems of civil aircraft and presents the FTC methods to ensure reliable actuation and efficient control. Additionally, this book addresses surface damage issues, such as the loss of elevator, horizontal stabilizer, and rudder, by providing representative FTC methods. The book¿s major highlight is its comprehensive and systematic approach to FTC design, making it an ideal resource for readers interested in learning about FTC design for civil aircraft. The book benefits researchers, engineers, and graduate students in the fields of FTC, adaptive control, flight control, etc.

 • af Micropolis Handbooks
  114,95 kr.

  Robotics is a diverse field, mechanically complex and with challenges in software and design. Technology is advancing quickly today, with breakthroughs in traditional automation and mechatronics, new approaches in autonomous systems and even the advent of everyday A.I. And although new robots, drones or autonomous systems are increasingly appearing all around, getting started in robotics can be difficult: terms are unknown, concepts only vaguely familiar, abbreviations difficult to decipher. What is an AMR (an "autonomous mobile robot")? What are robot ethics? Will patrol robots police our streets? What is a SCARA or Cartesian robot?This Micropolis Robotics Handbook is mainly written in the form of a technical terms glossary, meant as a quick-start guide on robotics. Short paragraphs per term summarize often complex matter to provide you with an overview of the field. Selected terms receive broader discussion in short articles. Several concepts are visualized in black and white illustrations. Organized like an encyclopedia, this basic reference book is a first primer on this fascinating and highly relevant topic of Automation, Industrial and DIY Robots and Industrial Technology.

 • af Nicola Bellini
  238,95 kr.

  Il presente testo nasce da una serie di dispense impiegate nel corso degli anni, in progetti di formazione e consulenza aziendale, e contiene i fondamenti necessari alla comprensione dell'argomento. Più in generale, può essere una valida traccia per lo svolgimento di lezioni sul tema. Vengono introdotti i concetti base di tecnologia degli utensili per la scelta ragionata dei parametri nelle lavorazioni di tornitura e fresatura. Le istruzioni del linguaggio ISO standard trattate, sono sufficienti in un eventuale percorso scolastico o formativo, per realizzare particolari meccanici anche complessi. Il libro si rivolge a studenti di istituti tecnici e professionali a indirizzo meccanico e meccatronico, e agli utenti che frequentano corsi di formazione dedicati alla programmazione delle macchine utensili CNC. In ambito aziendale può essere uno strumento di aggiornamento professionale per chi opera in produzione e per gli addetti al controllo qualità.

 • af Marianna Braza
  1.952,95 - 1.964,95 kr.

 • af Haibin Duan, Liang Yan & Xiang Yu
  4.942,95 - 5.512,95 kr.

 • af Nihal Dalwadi
  1.090,95 - 1.383,95 kr.

 • af Andrey Ronzhin
  1.476,95 kr.

  This book introduces intellectual control systems and electromechanics of heterogeneous robots. The book uncovers fundamental principles of robot control and recent developments in software and hardware of robots. The book presents solutions and discusses problems of single robotic devices as well as heterogeneous robotic teams while performing technological tasks that require informational, physical or energetic interaction with human users, environment and other robots. The book considers model¿algorithmic and software¿hardware control of ground, water and underwater robots, unmanned aerial vehicles, as well as their embedded and attached sub-systems, including manipulators, end-effectors, sensors, actuators, etc. The book will be useful for researchers of interdisciplinary issues related to robotics, electromechanics and artificial intelligence. The book is recommended for graduate students with a major/minor in the areas of robotics and mechatronics, management in technical systems, Internet of Things, artificial intelligence, electrical engineering, mechanical engineering and computer science.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.