Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Karrierevejledning

Her finder du spændende bøger om Karrierevejledning. Nedenfor er et flot udvalg af over 2.936 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Uddannelsesvejledning.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Pernille Melsted
  198,95 kr.

 • af Marianne Tolstrup
  258,99 - 313,95 kr.

  Hvordan kan du hjælpe dem, du vejleder, til at se flere muligheder, blive mere målrettede, få mere tro på egen kunnen og mere håb for fremtiden? Med en ressourcefokuseret tilgang til vejledning tager man udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og styrker. På den måde kan man hjælpe de vejledte til at få øje på det, de kan, og det, der er lykkedes, og til at bruge deres ressourcer i fremadrettede handlinger.Ressourcefokuseret vejledning giver dig både en teoretisk ramme, der har hjemme primært i den positive psykologi, og konkrete arbejdsredskaber, du kan bruge i vejledningsarbejdet.Bogen indeholder bl.a.• bud på, hvordan man kan arbejde med den vejledtes motivation ved at inddrage bl.a. self-efficacy (troen på egen kunnen) og begrebet flow• eksempler på og hjælp til at stille gode spørgsmål• bud på, hvordan man kan arbejde anerkendende og værdsættende• forslag til måder, man kan arbejde med den vejledtes styrker på.Samlet set giver den et godt afsæt for den vejleder, der ønsker at arbejde ressourcefokuseret i både individuelle og/eller gruppevise vejledningssammenhænge.Ressourcefokuseret vejledning henvender sig til alle, der arbejder med vejledning: uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere, fastholdelsesvejledere, AKT-vejledere, kontaktlærere, klasselærere, kollegiale vejledere, jobcentermedarbejdere m.fl.

 • - din vej ind i gymnasiet
  af Mette Louise Graah Rasmussen & Ronja Billum Skovsbøl
  163,95 kr.

  Har eleverne på din skole knækket gymnasiekoden?Mangler din skole inspiration til grundforløbet og elevernes arbejde med studieteknik?Sætter din skole også fokus på løfteevne?KODEKNÆKKEREN - din vej ind i gymnasiet er en ny bog der skal hjælpe eleverne til at knække gymnasiekoden og skolens redskab til at understøtte løfteevnen i gymnasiet.Bogen kan anvendes af eleverne i grundforløbet og løbende som opslagsværk. Den er en indføring i den akademiske verden og er skrevet i et sprog der henvender sig direkte til eleverne.KODEKNÆKKEREN indeholder 8 letforståelige kapitler der omhandler alt fra abstrakte aspekter som taksonomi, metodisk bevidsthed og mindset til mere konkrete elementer som tekstbearbejdning, notetagning og skriftlighed.Kapitlerne præsenterer begrebsforklaringer, anvendelige sprogbilleder og helt konkrete værktøjer til at understøtte nye elevers vej ind i gymnasiet.Bogen er oplagt som en del af elevernes egenbetalingspakke.Om forfatterne: Mette Louise Graah Rasmussen er uddannet cand.mag. og gymnasielærer. Ronja Billum Skovsbøl er uddannet cand.pæd.psych. med en baggrund som lærer.

 • - Temaer og metoder
  af Lisbeth Højdal
  420,95 kr.

  "Karrierevejledning" af Lisbeth Højdal omhandler hvordan den gode, konstruktive karrierevejledning kan tilrettelægges. "Karrierevejledning" består af tre dele. Delene er pædagogisk opbygget og præsenterer konkrete forslag til det indholdsmæssige fokus i vejledningssamtaler og til gennemførelse af et vejledningsforløb. Læseren introduceres til forskellige karriereteoretiske perspektiver på forståelse af menneskers valg og valgprocesser og til metoder der kan knytte sig hertil. Lisbeth Højdal har skrevet "Karrierevejledning" til undervisningsbrug på diverse vejlederuddannelser, og til professionelle som til daglig arbejder med vejledning. Bogen præsenterer karrierevejledningens grundbegreber og metoder der kan understøtte forskellige typer vejledningsbehov.

 • af Andreas Stephan, Thomas Rapp, Roland Kilgus, mfl.
  378,95 kr.

  Englische Ausgabe des vielfach bewährten Tabellenbuchs Metall, 47. Auflage.

 • af Peter Plant & Rita Buhl
  288,95 - 490,95 kr.

  Vejledning er kommet i fokus i alle aspekter af karriere- og uddannelsesvalg, og pædagogiske forskere taler ligefrem om en vejledningsekspansion. Denne nye og opdaterede udgave af Vejledningsdidaktik gør det nemt at tilrettelægge vejledning i et læringsperspektiv. Det handler om kompetencer og Career Management Skills udfra den tanke, at vi alle har en karriere, som vi skal lære at tage vare på. Vejledning er efterhånden indlejret over alt, og der er derfor i højere grad end nogensinde før brug for en læringsorienteret og didaktisk tilgang til vejledning. Vejledningsdidaktik tager studie- og uddannelsesvejledere i hånden og hjælper dem med at perspektivere, reflektere over og evaluere deres vejledningspraksis. Bogen undersøger vejledningsdidaktik som begreb og dets potentialer fra forskellige teoretiske ståsteder, i forskellige kontekster og i forhold til forskellige metoder og målgrupper. Bogen indledes og afsluttes med et videnskabsteoretisk blik på vejledningsdidaktik og læring. Vejledningsdidaktik henvender sig til vejledere og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, til vejledere i Studievalg Danmark samt A-kasser, fagforeninger og jobcentre, til professionelle i den kommunale ungeindsats og på FGU-institutioner. Endelig henvender bogen sig til studerende på diplom- og masteruddannelser i vejledning. Bogens forfattere er Grethe Fogh Nielsen, Peter Plant, Randi Skovhus, Trine Harck, Rita Buhl, Christian Tang Lystbæk og Finn Thorbjørn Hansen.

 • - Historier fra den danske spilbranche
  af Jesper Krogh Kristiansen & Mikkel Lodahl
  144,95 - 146,95 kr.

  Fra bagsiden:#dkgame er der, du møder den danske spilindustri på de sociale medier. Denne bog er en lang række møder med de mennesker, som arbejder med at lave computerspil i Danmark. Hør historierne fra spiludviklerne selv. Lær mere om den danske og nordiske spilbranche. Bliv introduceret til uddannelsesmuligheder, og læs om den typiske produktionsgang i spiludvikling – fra de helt små virksomheder, hvor få personer stykker en forretning sammen af drømme og hårdt arbejde, til de store, hvor mange mennesker sammen skaber de store AAAproduktioner.

 • af David Andrews & Tristram Hooley
  366,95 kr.

 • - guide til fremme af engagement og kvalificeret selvbestemmelse i arbejdslivet samt udvikling af vitaliserende arbejdsmiljøer
  af Jan Tønnesvang, Marie Hansen & Sanne Schou
  147,95 kr.

  Medarbejdervitaliserende samtaler viser, hvordan man skaber rammer for dialog med medarbejdere om, hvad der vitaliserer dem i deres arbejdsliv i form af mening, engagement, opgaveløsning, relationer og trivsel, samt hvilke udfordringer, de oplever i forhold til dette, og hvad der i givet fald skal til for at håndtere disse udfordringer.Målet med medarbejdervitaliserende samtaler er at understøtte medarbejderens engagement og kvalificerede selvbestemmelse i sine nutidige mig fremadrettede måder at regulere sit arbejdsliv samt at skabe mulighed fir medarbejderens refleksion over sine måder at bidrage til organisationens opgaveløsninger, vision og fællesskab.

 • - GUIDE til fremme af unges livsengagement og kvalificerede selvbestemmelse
  af Jan Tønnesvang & Sanne Schou
  104,95 kr.

  Livsvitaliserende samtaler med unge handler om at understøtte den livsudfordrede unges måder at finde og tage vare på sig selv, sine behov og kompetencer i sit ungdomsliv og livsengagement. Guiden viser, hvordan man med Vitaliseringskompasset kan arbej­de med den unges kvalificerede selvbestemmelse i sine måder at regulere (sig selv i) sit ungdomsliv. Vi ønsker med guiden at give samtalepartnere et værktøj til at kunne tale med udfordrede unge om de livsudfordringer, de oplever i forbindelse med deres ungdomsliv, f.eks. i form af utilstrækkelighedsfølelse, tilhør, mening, præstation, stress og angst. Som bruger af guiden skal man være opmærksom på, at man kan komme til at tale om ting, der betyder noget særligt for den unge. Man skal derfor gå til arbejdet med livsvitaliserende samtaler med en nysgerrig åbenhed, omsorg og respekt for den unges grænser.

 • af Peter Plant & Rita Buhl
  263,95 - 277,95 kr.

  Med Karrierevejledning og bæredygtighed gør forfatterne et indspark til debat om, hvordan karrierevejledning og bæredygtighed hænger sammen – og hvordan de ønsker at sætte bæredygtighed på dagsordenen.De anlægger en bredere vinkel i stedet for at fokusere på den individuelle livsbane, der så ofte ligger til grund for 'det at gøre karriere'. For individets karriere og livsbane står ikke alene, men griber ind i andres. Derfor bør man som karrierevejleder fokusere på, hvilke konsekvenser dette har for det individuelle valg, også set fra et bæredygtigt perspektiv. Der mangler stadig debat i vejledermiljøet om, hvad og hvordan man bedst muligt kan få implementeret bæredygtighedstanken i sin vejlederpraksis. Hvordan bærer man sig så ad? Det hjælper Karrierevejledning og bæredygtighed med.

 • af Eckhard Ignatowitz, Michael Fehrmann, Gerhard Lämmlin, mfl.
  80,95 kr.

 • af Isobel E. Williams & Megan Hadgraft
  311,95 kr.

  Informationen zum Titel:Aufbau der zwölf UnitsEine Auftaktdoppelseite bietet einen visuellen und kommunikativen Einstieg in die Unit.Ein What's-to-come-Kästchen mit einer Übersicht über die zu behandelnden Inhalte und Kompetenzen fördert eigenverantwortliches Lernen.Drei kompetenzorientierte Doppelseiten (Parts A, B and C) beginnen mit einem Situation-Kästchen, das den Handlungsrahmen beschreibt und Lernende dazu anregt, sich aktiv mit dem Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen.Differenzierungsangebote: Guidance-Files unterstützen, Challenge-Files fordern heraus.Eine Practice-and-projects-Doppelseite festigt die Grammatik mit situativ eingebetteten Übungen und fördert mit weiterer Projektarbeit das selbstgesteuerte Lernen.Ein Checking-progress-Kästchen ermöglicht Schülern und Schülerinnen, den persönlichen Lernerfolg zu reflektieren.Eine Exam-skills-and-strategies-Doppelseite, auf die in den Units mehrmals verwiesen wird, führt durch Beispielaufgaben, Tipps und weitere Übungen zum erfolgreichen Umgang mit allen Prüfungsaufgaben.Informationen zur Reihenausgabe:Social Pulse behandelt sachlich und dennoch sensibel die wichtigsten Themen im Bereich Soziales wie Changing Families, Domestic Abuse, Homelessness, Drug Abuse, Conflicts at Work, Death and Dying und weitere.Bei Social Pulse steht die Kommunikation im Mittelpunkt. Viele Videos bieten darüber hinaus einen tieferen Einblick in die Themen und eröffnen auch die Möglichkeit, das Hör-/Hörsehverstehen anhand von Augmented Reality zu trainieren.Informationen zur Reihe:Das Lehrwerk Pulse in vier Ausgaben setzt den mittleren Schulabschluss voraus und bereitet auf den Erwerb der Fachhochschulreife vor. Der Berufsbezug bildet bei allen vier Ausgaben die didaktische Grundlage.Aufbau der zwölf UnitsEine Auftaktdoppelseite bietet einen visuellen und kommunikativen Einstieg in die Unit.Ein What's-to-come-Kästchen mit einer Übersicht über die zu behandelnden Inhalte und Kompetenzen fördert eigenverantwortliches Lernen.Drei kompetenzorientierte Doppelseiten (Parts A, B and C) beginnen mit einem Situation-Kästchen, das den Handlungsrahmen beschreibt und Lernende dazu anregt, sich aktiv mit dem Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen.Differenzierungsangebote: Guidance-Files unterstützen, Challenge-Files fordern heraus.Eine Practice-and-projects-Doppelseite festigt die Grammatik mit situativ eingebetteten Übungen und fördert mit weiterer Projektarbeit das selbstgesteuerte Lernen.Ein Checking-progress-Kästchen ermöglicht Schülern und Schülerinnen, den persönlichen Lernerfolg zu reflektieren.Eine Exam-skills-and-strategies-Doppelseite, auf die in den Units mehrmals verwiesen wird, führt durch Beispielaufgaben, Tipps und weitere Übungen zum erfolgreichen Umgang mit allen Prüfungsaufgaben.PagePlayer-AppDas Hör-/Sehverstehen lässt sich mithilfe von Augmented Reality trainieren: Einfach die kostenlose Cornelsen PagePlayer-App herunterladen, das mobile Gerät über die jeweiligen Video- und Audioaufgaben im gedruckten Schülerbuch oder Workbook halten und direkt die Video- oder Audiodateien abspielen.Der Unterrichtsmanager Das digitale Materialpaket bündelt alle verfügbaren zusätzlichen Inhalte zum Lehrwerk und hilft, den Unterricht multimedial zu gestalten. Der Unterrichtsmanager ist zu Hause einsetzbar und auch im Kursraum an Whiteboard oder Beamer.Die Vollversion umfasst multimediale Zusatzmaterialien für das komplette Kursbuch, selbstverständlich auch genau den Doppelseiten des E-Books zugeordnet.Vokabeltrainer-App: WortschatztrainingOb nachhaltiges Lernen oder schnelles Pauken: Mit der App passend zum Lehrwerk effektiv zu Hause oder unterwegs per Smartphone oder Tablet üben. Das Vokabeltraining ist genau auf das jeweilige Schulbuch ausgerichtet. Einzelne Wortschatzpakete können kostenlos als Testversion ausprobiert werden.On the Pulse - das Online-MagazinErscheint gratis zweimal im Jahr mit zusätzlichen Materialien zum Schülerbuch, Videos, Audios, Worksheets u.v.m. Nur erhältlich in der Materialspalte des Unterrichtsmanagers bei Nutzung auf scook.de!

 • - Den alternative og forunderlige fortælling om karriere og uddannelsesvalg
  af Hannah Lund & Johanne Havshøj
  237,95 kr.

  Hvad kan en cannabisdronning, en ex-minister, en professionel fodboldspiller med strygebrætskade, en negletekniker og en trommeslager fortælle dig om et sjovt, meningsfuldt og succesrigt arbejdsliv?Snoede Leveveje fortæller gennem interviews med 19 interessante og kendte mennesker, at vejen til et lykkeligt, sjovt og succesrigt arbejdsliv – uanset branche – sjældent er opnået ved at gå én lige vej mod ét mål.Drop idealet om det perfekte, fejlfrie og tilrettelagte. Hvorfor skal stress og præstationsangst være en del af fortællingen om uddannelse og karriere?Vejen til økonomisk, samfundsmæssig og menneskelig succes er nemlig fantastisk kroget og broget. Den går gennem underlige uddannelser og jobs. Den er fuld af berigende fejltrin, uforudsigeligheder og tilfældigheder. Den rummer fordybelse og læring – og gradvis brug af den opnåede erfaring til at få klarhed over, hvad man egentlig har lyst til og er god til.Bogen her er til dig, der – uanset alder – står klar til at vælge uddannelse eller skifte job. Til dig, der har fået ondt i maven over en dårlig karakter. Til dig, der i 50erne, lidt skræmt, har lyst til at sadle om. Til forældre, lærere og studievejledere – til alle.Slip karakterræset, slip præstationsangsten, slip fremtidsangsten. Læs bogen, og find ud af, at dét, der gør dig glad, kan blive et fantastisk arbejdsliv.Medvirkende i interviews:Tina Horsted Christian og Karin Friis BachKresten Schultz JørgensenFarnaz Rasoulinia ElbækMichael StensgaardSanne GottliebJens FredslundRikke Wichmann-BruunPer ØstergaardJakob Kjærgård Carina Due Morten Kornbech Larsen Søren PjedstedLis Hartvig Holm Audra Dyring-AndersenSofie De NardiCharlotte BohnsenAnita Foged Rasmussen

 • - sådan designer du dit idelle arbejdsliv
  af Rolf Bangsgaard & Sophie Dam
  215,95 kr.

  Uanset hvad dit udgangspunkt er, om du er blevet fyret, føler dig udbrændt, fastbrændt eller bare trænger til at få inspiration og indspark til at få et federe, mere autentisk liv, er det bogens formål at inspirere dig til at få dit bedste arbejdsliv overhovedet. Dit ideelle arbejdsliv. Dét, der passer lige til dig! Til dine kompetencer, talenter, værdier og erfaring.Det lyder måske som et slogan fra en reklame, og hvad ved vi overhovedet om, hvad der er DIT bedste arbejdsliv? Næh, bevares, det ved vi ikke noget om, men det gør DU, når du er nået igennem bogen her.Du får med Genstart Dit Arbejdsliv et bud på en proces og en lang række konkrete modeller og værktøjer, der kan bringe dig nærmere dit ideelle arbejdsliv. Du bliver klogere på dig selv og den værdi, du kan tilføre, og føler dig bestyrket, fordi du efter at have gennemført bogens opgaver ved, hvad du kan, og hvad du vil.Vi tilbringer i gennemsnit godt halvdelen af døgnets vågne timer på arbejdet. Dit arbejdsliv er ikke noget, der bare skal overstås. Det er dit levede liv.Brug det godt

 • - af specialer, bacheloropgaver og projekter
  af Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker & Gitte Wichmann-Hansen
  270,95 kr.

  God vejledning er en forsknings- og praksisbaseret ressourcebog, der først og fremmest henvender sig til vejledere af skriftlige opgaver, specialer og projekter på videregående uddannelser, men også til dem der organiserer, koordinerer og leder vejledning.Vi har i bogen fokus på hvad den enkelte vejleder har af konkrete handlemuligheder, og på hvordan vejledning løbende kan udvikles af teams og institutioner. For os er målet med vejledning overordnet at understøtte de studerende som aktive, selvstændige, forberedte aktører i at drive deres egen undersøgelse og opgave fremad. Vi giver i denne bog en række konkrete råd og ideer til hvordan vejledere kan understøtte det i praksis før, under og efter opgave-, projekt- og specialevejledning.Vores bog tilbyder et bredt repertoire af strategier og metoder der samlet kan øge vejlederens fleksibilitet og effektivitet.Bogens temaer er: - Vejlederens udfordringer - Studerendes selvstændighed - Vejlederens stilladsering af processer og produkter - Vejledning på undersøgelse, tekst og sprog, og vejledning på litteratur - Feedback og bedømmelse - Vejledning på proces og produkt - Kollektiv/klynge-, online-, gruppe- og tværprofessionel vejledning - Den gode vejledningssamtale og den svære - Vejledningsrelationer - Udvikling og evaluering af vejledning som individuelle initiativer, og som institutionelle tiltag.

 • - GUIDE til fremme af engagement og kvalificeret selvbestemmelse i uddannelseslivet på ungdoms- og erhvervs-uddannelser
  af Jan Tønnesvang & Sanne Schou
  99,94 kr.

  Uddannelsesvitaliserende samtaler handler om at understøtte elevens måder at finde og tage vare på sig selv, sine behov og kompe­tencer i sit uddannelsesliv og engagement i forbindelse med dette. Guiden viser, hvordan man med Vitaliseringskompasset kan arbejde med elevens kvalificerede selvbestemmelse i sine måder at regulere (sig selv i) sit uddannelsesliv.Vi ønsker med guiden at give vejledere og undervisere på ungdoms- og erhvervsuddannelser et værktøj til at kunne tale med elever om de livsudfordringer, de oplever i forbindelse med deres uddannelses­liv, f.eks. i form af utilstrækkelighedsfølelse, tilhør, mening, præstation, stress og angst.Som bruger af guiden skal man være opmærksom på, at man kan komme til at tale om ting, der betyder noget særligt for eleven. Man skal derfor gå til arbejdet med uddannelsesvitaliserende samtaler med en nysgerrig åbenhed, omsorg og respekt for elevens grænser.

 • - "uddannelse og job" og vejledning i udskolingen
  af Marianne Tolstrup
  276,95 kr.

  Denne bog er målrettet lærere der underviser i udskolingen, UU-vejledere samt ledere i skole og UU. Bogen giver et bud på, hvilken betydning de lovmæssige ændringer i arbejdet med udvikling af elevernes karrierelæring får for arbejdet i emnet Uddannelse og job i udskolingen og i UU vejledernes vejledning. Der gives desuden bud på, hvordan man kan forstå den kollektive vejledningsform, og ideer til hvordan man rent didaktisk griber opgaven an. Bogen giver endvidere konkrete ideer til, hvordan man kan samarbejde mellem skole og UU om de nye opgaver. At udfordre eleverne på deres valg anviser konkrete forløb, der kan arbejdes med i dels Uddannelse og job og dels i kollektiv, individuel og gruppevejledning, så man opfylder de lovmæssige krav. Der gives samtidig ideer til, hvordan man kan gribe forældresamarbejdet omkring elevernes karrierelæring an, samt til hvordan man kan arbejde med og samarbejde om de ikke uddannelsesparate. Bogen kan anvendes som redskab til at etablere ny forståelse for, hvilke opgaver der ligger i henholdsvis Uddannelse og job og vejledningen, herunder hvordan man kan forstå og arbejde med den kollektive vejledning. Desuden kan bogen bruges som idé-katalog til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i emnet Uddannelse og job og i vejledningen. Om forfatteren:Marianne Tolstrup er lektor ved UC Lillebælt. Hun er uddannet lærer, og har selv undervist i de ældste klasser. Hun har desuden undervist på læreruddannelsen i en årrække. I dag underviser Marianne Tolstrup bl.a. på diplomuddannelsen i Uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning.

 •  
  287,95 kr.

 • af Kathryn N. Huggett, William B. Jeffries & Kelly M. Quesnelle
  1.132,95 kr.

 • af Ira Nurmala & Yashwant V. (University of South Florida College of Pharmacy Pathak
  207,95 - 611,95 kr.

 • af Anthony Clarke & Juanjo Mena
  1.177,95 kr.

 • af Moshe Goldstein
  182,95 kr.

  Growing up, we dream of going into a field that will change the world. Why don't we end up doing this? In STARTERMINDSET, author Moshe Goldstein interviews fourteen young (17-25 year old) professionals, each coming from unique and diverse backgrounds, who tell their stories and share their motivations to succeed. These stories range across all industries showing that, with the right mindset and motivation, prosperity is within reach.In this book you will discover where to go with your concept and the steps needed to create a lifelong career.Join Goldstein as he explores the idea that, while young and inexperienced, these individuals have had a tremendous amount of success. Their experiences show the power of everyday people to encourage significant and lasting change in society. In the world today, opportunities are abundant for those who have the initiative and take that first step-STARTERMINDSET proves just that.

 • af Mary Mosope Adeyemi
  213,95 kr.

  Have you ever wondered what it takes to have a fulfilling and successful career? Imagine if you could get all that information without trial and error. Mary Mosope Adeyemi's Visible Strengths sets out to help you achieve just that.If you cut through the echo chamber of mainstream career (and business) advice, you will realize that at any stage of your career, in any industry, and in any seat you occupy, it boils down to three elements: capitalize on your strengths, contribute value, and communicate your results.Through the stories of high-achieving professionals, including the author's personal stories, as well as impactful coaching frameworks, you will learn how to:Craft your career around your natural gifts and talents,Use those talents to solve problems for the people and organizations you serve, andShare the story of who you are and the work you do, so relevant people know you exist and are worthy of their attention and sponsorship.Visible Strengths is the guide that will help you accelerate, reposition, or fully reset your diverse and exciting career so that it grows you, provides for you, and inspires you to continue reaching higher heights.

 • af C. Raj Kumar
  1.210,95 kr.

  This edited volume records the amazing transformations brought about by leaders in legal education and legal profession. It captures experiences and experiments in the governance of law schools and legal profession during the COVID-19 pandemic as case studies; ideas which helped in resilience and which could show the way forward; the psychological, philosophical, and sociological aspects of the transformation; and the spiritual and material sources of motivation of the leadership. The contributions are along the following themes --- The shifting idea of law school: systems and processes; The "e;new normal"e; in legal profession; Psychological, philosophical, and sociological aspects of transformation; Experiences from global regions and countries; Legal education and legal profession in a post-COVID world. Through these five themes, and the eighteen contributions, the volume seeks to answer questions like --- how the educational and professional leaders adapted to the circumstances by building a "e;new normal"e;? How and to what extent their own legal education and professional experiences informed their actions during the Pandemic? How they re-imagined ambitions and reordered systems and processes? What type of guidance and support they received from the state and regulatory bodies? How they guaranteed the well-being of students, faculty, and staff during the Pandemic and the transition? How they upheld professional values and ethics when contexts of their application collapsed?

 • af Theresa Bourke
  1.210,95 kr.

  This book examines agentic approaches by which teacher educators navigate a highly regulated environment. It investigates how teacher educators are responding to such regulation by employing approaches such as exploratory and case study research designs. This book analyzes qualitative and quantitative data to understand the diverse, innovative and critical perspectives of teacher educators who are guided by state and federal level initiatives to enhance the quality Initial Teacher Education (ITE) programs. Prominent educational theoretical perspectives are also used in this book to inform data analysis and to illuminate the empirically based findings.This book showcases research-informed insights for the global education community from leading researchers from across a number of teacher education institutions, locally and otherwise. By adopting an 'activist' approach, this book positions teacher educators' research and contribution to the field as agentive and pro-active.

 • af Kathryn MacCallum
  1.431,95 kr.

  This book provides a single source of reference for educators interested in understanding how industry-based ideas have been adapted into different educational contexts, and supports their utilisation in practice. The link between industry-based ideas and their application in education has enabled educators to develop engaging, collaborative, and creative learning environments, as well as better preparing their students for an increasingly complex and dynamic global environment. This book includes contributions from educators, researchers, and practitioners, who have integrated industry-based ideas into their teaching, and explores how these concepts and practices support the creation of effective learning environments. Through these diverse, international contributions, this book enables wider engagement with, and critical analysis of, the application of industry practices, processes and techniques in the development of collaborative and creative learning environments.

 • af Tran Le Huu Nghia
  1.302,95 kr.

  This book explores stakeholders' perspectives, their practices, and engagement with enacting the employability agenda in the context of a rapidly changing world. It explains the need for developing graduate employability under socioeconomic, cultural, and political pressure exposed to the higher education sector. Largely framed within Bourdieu's concepts of social field, habitus, and capital, it explores international stakeholders' perspectives and experiences with graduate employability agenda in different contexts, which serves as a point of reference for the adoption of such initiatives. Based on empirical evidence, the authors develop a new graduate employability framework seeing it as a lifelong process, denote the relationships between types of employability capital, and shed light on the consequences of different strategies to translate employability capital to employment and career outcomes. Overall, this book generates both theoretical and practical insights which help to advance employability programs, better prepare the future workforce, and anticipate turbulence in the labour markets.

 • af Min Pham
  1.210,95 kr.

  This book focuses on English as a Medium of Instruction practices in higher education in Vietnam, addressing institutional, practitioner and student perspectives. It presents theoretical standpoints and empirical experiences of how institutional policies are enacted in the offering of English as a Medium of Instruction programs in universities in Vietnam, and how the disciplinary content is taught and learned through English. The book showcases the enactment of curricular and pedagogical practices in the classroom, drawing on a range of different disciplines central to university education. It also explores the roles of mother tongues in the construction of disciplinary knowledge in English as a Medium of Instruction programs and courses. This book provides guidance and practical information for university English as a Medium of Instruction policy makers, lecturers and student support teams in English for academic purposes across disciplines, as well as to the theoretical framing of the English as a Medium of Instruction field itself.

 • af Christina Hong
  1.651,95 kr.

  This book draws on the responses to learning and teaching and applied education futures thinking, that provide insights into the future of learning. It brings together more than 30 novel and important applied research and scholarly contributions from around the world, including Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, Macau, Mainland China, Malaysia, Morocco, Pakistan, and the UK. The chapters, including reflective essays and practice-based case examples, are divided into five major themes:* Future ready values and competencies for the future of work* Innovative pedagogies in applied degree learning and training* Driving student access, engagement, and success through digital technologies* Intelligent technologies: Embedding the new world of work into applied degrees* Lifelong learning, partnering, and the future of workThis book is important for readers interested in international perspectives on the future of work and professional education.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.