Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Karrierevejledning

Her finder du spændende bøger om Karrierevejledning. Nedenfor er et flot udvalg af over 4.078 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Uddannelsesvejledning.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Pernille Melsted
  207,95 kr.

 • af Marianne Tolstrup
  257,99 - 312,95 kr.

  Hvordan kan du hjælpe dem, du vejleder, til at se flere muligheder, blive mere målrettede, få mere tro på egen kunnen og mere håb for fremtiden? Med en ressourcefokuseret tilgang til vejledning tager man udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og styrker. På den måde kan man hjælpe de vejledte til at få øje på det, de kan, og det, der er lykkedes, og til at bruge deres ressourcer i fremadrettede handlinger.Ressourcefokuseret vejledning giver dig både en teoretisk ramme, der har hjemme primært i den positive psykologi, og konkrete arbejdsredskaber, du kan bruge i vejledningsarbejdet.Bogen indeholder bl.a.• bud på, hvordan man kan arbejde med den vejledtes motivation ved at inddrage bl.a. self-efficacy (troen på egen kunnen) og begrebet flow• eksempler på og hjælp til at stille gode spørgsmål• bud på, hvordan man kan arbejde anerkendende og værdsættende• forslag til måder, man kan arbejde med den vejledtes styrker på.Samlet set giver den et godt afsæt for den vejleder, der ønsker at arbejde ressourcefokuseret i både individuelle og/eller gruppevise vejledningssammenhænge.Ressourcefokuseret vejledning henvender sig til alle, der arbejder med vejledning: uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere, fastholdelsesvejledere, AKT-vejledere, kontaktlærere, klasselærere, kollegiale vejledere, jobcentermedarbejdere m.fl.

 • af Roland Gomeringer
  422,95 kr.

  Englische Ausgabe des vielfach bewährten Tabellenbuchs Metall, 47. Auflage.

 • - Temaer og metoder
  af Lisbeth Højdal
  421,95 kr.

  "Karrierevejledning" af Lisbeth Højdal omhandler hvordan den gode, konstruktive karrierevejledning kan tilrettelægges. "Karrierevejledning" består af tre dele. Delene er pædagogisk opbygget og præsenterer konkrete forslag til det indholdsmæssige fokus i vejledningssamtaler og til gennemførelse af et vejledningsforløb. Læseren introduceres til forskellige karriereteoretiske perspektiver på forståelse af menneskers valg og valgprocesser og til metoder der kan knytte sig hertil. Lisbeth Højdal har skrevet "Karrierevejledning" til undervisningsbrug på diverse vejlederuddannelser, og til professionelle som til daglig arbejder med vejledning. Bogen præsenterer karrierevejledningens grundbegreber og metoder der kan understøtte forskellige typer vejledningsbehov.

 • - din vej ind i gymnasiet
  af Mette Louise Graah Rasmussen & Ronja Billum Skovsbøl
  197,95 kr.

  Har eleverne på din skole knækket gymnasiekoden?Mangler din skole inspiration til grundforløbet og elevernes arbejde med studieteknik?Sætter din skole også fokus på løfteevne?KODEKNÆKKEREN - din vej ind i gymnasiet er en ny bog der skal hjælpe eleverne til at knække gymnasiekoden og skolens redskab til at understøtte løfteevnen i gymnasiet.Bogen kan anvendes af eleverne i grundforløbet og løbende som opslagsværk. Den er en indføring i den akademiske verden og er skrevet i et sprog der henvender sig direkte til eleverne.KODEKNÆKKEREN indeholder 8 letforståelige kapitler der omhandler alt fra abstrakte aspekter som taksonomi, metodisk bevidsthed og mindset til mere konkrete elementer som tekstbearbejdning, notetagning og skriftlighed.Kapitlerne præsenterer begrebsforklaringer, anvendelige sprogbilleder og helt konkrete værktøjer til at understøtte nye elevers vej ind i gymnasiet.Bogen er oplagt som en del af elevernes egenbetalingspakke.Om forfatterne: Mette Louise Graah Rasmussen er uddannet cand.mag. og gymnasielærer. Ronja Billum Skovsbøl er uddannet cand.pæd.psych. med en baggrund som lærer.

 • af Peter Plant & Rita Buhl
  307,95 - 492,95 kr.

  Vejledning er kommet i fokus i alle aspekter af karriere- og uddannelsesvalg, og pædagogiske forskere taler ligefrem om en vejledningsekspansion. Denne nye og opdaterede udgave af Vejledningsdidaktik gør det nemt at tilrettelægge vejledning i et læringsperspektiv. Det handler om kompetencer og Career Management Skills udfra den tanke, at vi alle har en karriere, som vi skal lære at tage vare på. Vejledning er efterhånden indlejret over alt, og der er derfor i højere grad end nogensinde før brug for en læringsorienteret og didaktisk tilgang til vejledning. Vejledningsdidaktik tager studie- og uddannelsesvejledere i hånden og hjælper dem med at perspektivere, reflektere over og evaluere deres vejledningspraksis. Bogen undersøger vejledningsdidaktik som begreb og dets potentialer fra forskellige teoretiske ståsteder, i forskellige kontekster og i forhold til forskellige metoder og målgrupper. Bogen indledes og afsluttes med et videnskabsteoretisk blik på vejledningsdidaktik og læring. Vejledningsdidaktik henvender sig til vejledere og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, til vejledere i Studievalg Danmark samt A-kasser, fagforeninger og jobcentre, til professionelle i den kommunale ungeindsats og på FGU-institutioner. Endelig henvender bogen sig til studerende på diplom- og masteruddannelser i vejledning. Bogens forfattere er Grethe Fogh Nielsen, Peter Plant, Randi Skovhus, Trine Harck, Rita Buhl, Christian Tang Lystbæk og Finn Thorbjørn Hansen.

 • - Historier fra den danske spilbranche
  af Jesper Krogh Kristiansen & Mikkel Lodahl
  147,95 - 157,95 kr.

  Fra bagsiden:#dkgame er der, du møder den danske spilindustri på de sociale medier. Denne bog er en lang række møder med de mennesker, som arbejder med at lave computerspil i Danmark. Hør historierne fra spiludviklerne selv. Lær mere om den danske og nordiske spilbranche. Bliv introduceret til uddannelsesmuligheder, og læs om den typiske produktionsgang i spiludvikling – fra de helt små virksomheder, hvor få personer stykker en forretning sammen af drømme og hårdt arbejde, til de store, hvor mange mennesker sammen skaber de store AAAproduktioner.

 • - guide til fremme af engagement og kvalificeret selvbestemmelse i arbejdslivet samt udvikling af vitaliserende arbejdsmiljøer
  af Jan Tønnesvang, Marie Hansen & Sanne Schou
  147,95 kr.

  Medarbejdervitaliserende samtaler viser, hvordan man skaber rammer for dialog med medarbejdere om, hvad der vitaliserer dem i deres arbejdsliv i form af mening, engagement, opgaveløsning, relationer og trivsel, samt hvilke udfordringer, de oplever i forhold til dette, og hvad der i givet fald skal til for at håndtere disse udfordringer.Målet med medarbejdervitaliserende samtaler er at understøtte medarbejderens engagement og kvalificerede selvbestemmelse i sine nutidige mig fremadrettede måder at regulere sit arbejdsliv samt at skabe mulighed fir medarbejderens refleksion over sine måder at bidrage til organisationens opgaveløsninger, vision og fællesskab.

 • af David Andrews & Tristram Hooley
  332,95 kr.

 • - GUIDE til fremme af unges livsengagement og kvalificerede selvbestemmelse
  af Jan Tønnesvang & Sanne Schou
  98,94 kr.

  Livsvitaliserende samtaler med unge handler om at understøtte den livsudfordrede unges måder at finde og tage vare på sig selv, sine behov og kompetencer i sit ungdomsliv og livsengagement. Guiden viser, hvordan man med Vitaliseringskompasset kan arbej­de med den unges kvalificerede selvbestemmelse i sine måder at regulere (sig selv i) sit ungdomsliv. Vi ønsker med guiden at give samtalepartnere et værktøj til at kunne tale med udfordrede unge om de livsudfordringer, de oplever i forbindelse med deres ungdomsliv, f.eks. i form af utilstrækkelighedsfølelse, tilhør, mening, præstation, stress og angst. Som bruger af guiden skal man være opmærksom på, at man kan komme til at tale om ting, der betyder noget særligt for den unge. Man skal derfor gå til arbejdet med livsvitaliserende samtaler med en nysgerrig åbenhed, omsorg og respekt for den unges grænser.

 • af Peter Plant & Rita Buhl
  262,95 - 282,95 kr.

  Med Karrierevejledning og bæredygtighed gør forfatterne et indspark til debat om, hvordan karrierevejledning og bæredygtighed hænger sammen – og hvordan de ønsker at sætte bæredygtighed på dagsordenen.De anlægger en bredere vinkel i stedet for at fokusere på den individuelle livsbane, der så ofte ligger til grund for 'det at gøre karriere'. For individets karriere og livsbane står ikke alene, men griber ind i andres. Derfor bør man som karrierevejleder fokusere på, hvilke konsekvenser dette har for det individuelle valg, også set fra et bæredygtigt perspektiv. Der mangler stadig debat i vejledermiljøet om, hvad og hvordan man bedst muligt kan få implementeret bæredygtighedstanken i sin vejlederpraksis. Hvordan bærer man sig så ad? Det hjælper Karrierevejledning og bæredygtighed med.

 • - Den alternative og forunderlige fortælling om karriere og uddannelsesvalg
  af Hannah Lund & Johanne Havshøj
  236,95 kr.

  Hvad kan en cannabisdronning, en ex-minister, en professionel fodboldspiller med strygebrætskade, en negletekniker og en trommeslager fortælle dig om et sjovt, meningsfuldt og succesrigt arbejdsliv?Snoede Leveveje fortæller gennem interviews med 19 interessante og kendte mennesker, at vejen til et lykkeligt, sjovt og succesrigt arbejdsliv – uanset branche – sjældent er opnået ved at gå én lige vej mod ét mål.Drop idealet om det perfekte, fejlfrie og tilrettelagte. Hvorfor skal stress og præstationsangst være en del af fortællingen om uddannelse og karriere?Vejen til økonomisk, samfundsmæssig og menneskelig succes er nemlig fantastisk kroget og broget. Den går gennem underlige uddannelser og jobs. Den er fuld af berigende fejltrin, uforudsigeligheder og tilfældigheder. Den rummer fordybelse og læring – og gradvis brug af den opnåede erfaring til at få klarhed over, hvad man egentlig har lyst til og er god til.Bogen her er til dig, der – uanset alder – står klar til at vælge uddannelse eller skifte job. Til dig, der har fået ondt i maven over en dårlig karakter. Til dig, der i 50erne, lidt skræmt, har lyst til at sadle om. Til forældre, lærere og studievejledere – til alle.Slip karakterræset, slip præstationsangsten, slip fremtidsangsten. Læs bogen, og find ud af, at dét, der gør dig glad, kan blive et fantastisk arbejdsliv.Medvirkende i interviews:Tina Horsted Christian og Karin Friis BachKresten Schultz JørgensenFarnaz Rasoulinia ElbækMichael StensgaardSanne GottliebJens FredslundRikke Wichmann-BruunPer ØstergaardJakob Kjærgård Carina Due Morten Kornbech Larsen Søren PjedstedLis Hartvig Holm Audra Dyring-AndersenSofie De NardiCharlotte BohnsenAnita Foged Rasmussen

 • af Eckhard Ignatowitz, Michael Fehrmann, Gerhard Lämmlin, mfl.
  84,95 kr.

 • af Manoj Dole
  192,95 kr.

  Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) B is a simple Book for ITI Engineering Course Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) , Second Year, Sem- 3 & 4, Revised NSQ F-5 Syllabus in 2022, It contains objective questions with underlined & bold correct answers MCQ covering all topics including all about operation and programming of CNC turn centre and CNC machining centre to produce components, 2D & 3D machining with CAM software, Manufacture drill jig and fixture is also part of the practical. EDM & wire EDM operation to produce components, Construction of blanking and piercing tool, Basic construction of Hydraulic & Pneumatic circuits and basic functioning of electrical circuit and sensors, overhauling of different machines viz., drill, milling & lathe, Making of „V¿ bending tool and draw tool and lots more.

 • af Manoj Dole
  177,95 kr.

  Tool & Die Maker First Year (Press Tools, Jigs & Fixtures) Dies & Moulds is a simple Book for ITI Engineering Course Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) Dies & Moulds , First Year, Sem- 1 & 2, Revised NSQ F-5 Syllabus in 2022, It contains objective questions with underlined & bold correct answers MCQ covering all topics including all about fitting covering components like filing, sawing, drilling, tapping, chipping, grinding and different fits, turning operations on lathe viz., plain, facing, boring, grooving, step turning, parting, chamfering, knurling and different thread cutting by setting the different parameter, Different milling operations (plain, stepped, angular, dovetail, T-slot, contour, gear) along with surface & cylindrical grinding to an accuracy of ±0.02mm, solid modeling of mould in CAD & Pro E taught setting and execution of welding and lots more.

 • af Megan Hadgraft
  342,95 kr.

  Informationen zum Titel:Aufbau der zwölf UnitsEine Auftaktdoppelseite bietet einen visuellen und kommunikativen Einstieg in die Unit.Ein What's-to-come-Kästchen mit einer Übersicht über die zu behandelnden Inhalte und Kompetenzen fördert eigenverantwortliches Lernen.Drei kompetenzorientierte Doppelseiten (Parts A, B and C) beginnen mit einem Situation-Kästchen, das den Handlungsrahmen beschreibt und Lernende dazu anregt, sich aktiv mit dem Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen.Differenzierungsangebote: Guidance-Files unterstützen, Challenge-Files fordern heraus.Eine Practice-and-projects-Doppelseite festigt die Grammatik mit situativ eingebetteten Übungen und fördert mit weiterer Projektarbeit das selbstgesteuerte Lernen.Ein Checking-progress-Kästchen ermöglicht Schülern und Schülerinnen, den persönlichen Lernerfolg zu reflektieren.Eine Exam-skills-and-strategies-Doppelseite, auf die in den Units mehrmals verwiesen wird, führt durch Beispielaufgaben, Tipps und weitere Übungen zum erfolgreichen Umgang mit allen Prüfungsaufgaben.Informationen zur Reihenausgabe:Social Pulse behandelt sachlich und dennoch sensibel die wichtigsten Themen im Bereich Soziales wie Changing Families, Domestic Abuse, Homelessness, Drug Abuse, Conflicts at Work, Death and Dying und weitere.Bei Social Pulse steht die Kommunikation im Mittelpunkt. Viele Videos bieten darüber hinaus einen tieferen Einblick in die Themen und eröffnen auch die Möglichkeit, das Hör-/Hörsehverstehen anhand von Augmented Reality zu trainieren.Informationen zur Reihe:Das Lehrwerk Pulse in vier Ausgaben setzt den mittleren Schulabschluss voraus und bereitet auf den Erwerb der Fachhochschulreife vor. Der Berufsbezug bildet bei allen vier Ausgaben die didaktische Grundlage.Aufbau der zwölf UnitsEine Auftaktdoppelseite bietet einen visuellen und kommunikativen Einstieg in die Unit.Ein What's-to-come-Kästchen mit einer Übersicht über die zu behandelnden Inhalte und Kompetenzen fördert eigenverantwortliches Lernen.Drei kompetenzorientierte Doppelseiten (Parts A, B and C) beginnen mit einem Situation-Kästchen, das den Handlungsrahmen beschreibt und Lernende dazu anregt, sich aktiv mit dem Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen.Differenzierungsangebote: Guidance-Files unterstützen, Challenge-Files fordern heraus.Eine Practice-and-projects-Doppelseite festigt die Grammatik mit situativ eingebetteten Übungen und fördert mit weiterer Projektarbeit das selbstgesteuerte Lernen.Ein Checking-progress-Kästchen ermöglicht Schülern und Schülerinnen, den persönlichen Lernerfolg zu reflektieren.Eine Exam-skills-and-strategies-Doppelseite, auf die in den Units mehrmals verwiesen wird, führt durch Beispielaufgaben, Tipps und weitere Übungen zum erfolgreichen Umgang mit allen Prüfungsaufgaben.PagePlayer-AppDas Hör-/Sehverstehen lässt sich mithilfe von Augmented Reality trainieren: Einfach die kostenlose Cornelsen PagePlayer-App herunterladen, das mobile Gerät über die jeweiligen Video- und Audioaufgaben im gedruckten Schülerbuch oder Workbook halten und direkt die Video- oder Audiodateien abspielen.Der Unterrichtsmanager Das digitale Materialpaket bündelt alle verfügbaren zusätzlichen Inhalte zum Lehrwerk und hilft, den Unterricht multimedial zu gestalten. Der Unterrichtsmanager ist zu Hause einsetzbar und auch im Kursraum an Whiteboard oder Beamer.Die Vollversion umfasst multimediale Zusatzmaterialien für das komplette Kursbuch, selbstverständlich auch genau den Doppelseiten des E-Books zugeordnet.Vokabeltrainer-App: WortschatztrainingOb nachhaltiges Lernen oder schnelles Pauken: Mit der App passend zum Lehrwerk effektiv zu Hause oder unterwegs per Smartphone oder Tablet üben. Das Vokabeltraining ist genau auf das jeweilige Schulbuch ausgerichtet. Einzelne Wortschatzpakete können kostenlos als Testversion ausprobiert werden.On the Pulse - das Online-MagazinErscheint gratis zweimal im Jahr mit zusätzlichen Materialien zum Schülerbuch, Videos, Audios, Worksheets u.v.m. Nur erhältlich in der Materialspalte des Unterrichtsmanagers bei Nutzung auf scook.de!

 • - sådan designer du dit idelle arbejdsliv
  af Rolf Bangsgaard & Sophie Dam
  227,95 kr.

  Uanset hvad dit udgangspunkt er, om du er blevet fyret, føler dig udbrændt, fastbrændt eller bare trænger til at få inspiration og indspark til at få et federe, mere autentisk liv, er det bogens formål at inspirere dig til at få dit bedste arbejdsliv overhovedet. Dit ideelle arbejdsliv. Dét, der passer lige til dig! Til dine kompetencer, talenter, værdier og erfaring.Det lyder måske som et slogan fra en reklame, og hvad ved vi overhovedet om, hvad der er DIT bedste arbejdsliv? Næh, bevares, det ved vi ikke noget om, men det gør DU, når du er nået igennem bogen her.Du får med Genstart Dit Arbejdsliv et bud på en proces og en lang række konkrete modeller og værktøjer, der kan bringe dig nærmere dit ideelle arbejdsliv. Du bliver klogere på dig selv og den værdi, du kan tilføre, og føler dig bestyrket, fordi du efter at have gennemført bogens opgaver ved, hvad du kan, og hvad du vil.Vi tilbringer i gennemsnit godt halvdelen af døgnets vågne timer på arbejdet. Dit arbejdsliv er ikke noget, der bare skal overstås. Det er dit levede liv.Brug det godt

 • - af specialer, bacheloropgaver og projekter
  af Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker & Gitte Wichmann-Hansen
  62,95 kr.

  God vejledning er en forsknings- og praksisbaseret ressourcebog, der først og fremmest henvender sig til vejledere af skriftlige opgaver, specialer og projekter på videregående uddannelser, men også til dem der organiserer, koordinerer og leder vejledning.Vi har i bogen fokus på hvad den enkelte vejleder har af konkrete handlemuligheder, og på hvordan vejledning løbende kan udvikles af teams og institutioner. For os er målet med vejledning overordnet at understøtte de studerende som aktive, selvstændige, forberedte aktører i at drive deres egen undersøgelse og opgave fremad. Vi giver i denne bog en række konkrete råd og ideer til hvordan vejledere kan understøtte det i praksis før, under og efter opgave-, projekt- og specialevejledning.Vores bog tilbyder et bredt repertoire af strategier og metoder der samlet kan øge vejlederens fleksibilitet og effektivitet.Bogens temaer er: - Vejlederens udfordringer - Studerendes selvstændighed - Vejlederens stilladsering af processer og produkter - Vejledning på undersøgelse, tekst og sprog, og vejledning på litteratur - Feedback og bedømmelse - Vejledning på proces og produkt - Kollektiv/klynge-, online-, gruppe- og tværprofessionel vejledning - Den gode vejledningssamtale og den svære - Vejledningsrelationer - Udvikling og evaluering af vejledning som individuelle initiativer, og som institutionelle tiltag.

 • - GUIDE til fremme af engagement og kvalificeret selvbestemmelse i uddannelseslivet på ungdoms- og erhvervs-uddannelser
  af Jan Tønnesvang & Sanne Schou
  98,94 kr.

  Uddannelsesvitaliserende samtaler handler om at understøtte elevens måder at finde og tage vare på sig selv, sine behov og kompe­tencer i sit uddannelsesliv og engagement i forbindelse med dette. Guiden viser, hvordan man med Vitaliseringskompasset kan arbejde med elevens kvalificerede selvbestemmelse i sine måder at regulere (sig selv i) sit uddannelsesliv.Vi ønsker med guiden at give vejledere og undervisere på ungdoms- og erhvervsuddannelser et værktøj til at kunne tale med elever om de livsudfordringer, de oplever i forbindelse med deres uddannelses­liv, f.eks. i form af utilstrækkelighedsfølelse, tilhør, mening, præstation, stress og angst.Som bruger af guiden skal man være opmærksom på, at man kan komme til at tale om ting, der betyder noget særligt for eleven. Man skal derfor gå til arbejdet med uddannelsesvitaliserende samtaler med en nysgerrig åbenhed, omsorg og respekt for elevens grænser.

 • - "uddannelse og job" og vejledning i udskolingen
  af Marianne Tolstrup
  297,95 kr.

  Denne bog er målrettet lærere der underviser i udskolingen, UU-vejledere samt ledere i skole og UU. Bogen giver et bud på, hvilken betydning de lovmæssige ændringer i arbejdet med udvikling af elevernes karrierelæring får for arbejdet i emnet Uddannelse og job i udskolingen og i UU vejledernes vejledning. Der gives desuden bud på, hvordan man kan forstå den kollektive vejledningsform, og ideer til hvordan man rent didaktisk griber opgaven an. Bogen giver endvidere konkrete ideer til, hvordan man kan samarbejde mellem skole og UU om de nye opgaver. At udfordre eleverne på deres valg anviser konkrete forløb, der kan arbejdes med i dels Uddannelse og job og dels i kollektiv, individuel og gruppevejledning, så man opfylder de lovmæssige krav. Der gives samtidig ideer til, hvordan man kan gribe forældresamarbejdet omkring elevernes karrierelæring an, samt til hvordan man kan arbejde med og samarbejde om de ikke uddannelsesparate. Bogen kan anvendes som redskab til at etablere ny forståelse for, hvilke opgaver der ligger i henholdsvis Uddannelse og job og vejledningen, herunder hvordan man kan forstå og arbejde med den kollektive vejledning. Desuden kan bogen bruges som idé-katalog til planlægning og gennemførelse af aktiviteter i emnet Uddannelse og job og i vejledningen. Om forfatteren:Marianne Tolstrup er lektor ved UC Lillebælt. Hun er uddannet lærer, og har selv undervist i de ældste klasser. Hun har desuden undervist på læreruddannelsen i en årrække. I dag underviser Marianne Tolstrup bl.a. på diplomuddannelsen i Uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning.

 • af Rubén Clairat Wilson
  344,95 kr.

  The book begins with the idea of integrating freehand drawing as a source of manual creation at school and in society through the process of designing, constructing and making objects with irregular profiles as premises for developing observation and location in space, the creative capacity of thought, abstraction and imagination. Different procedures are presented for the tracing of angles and their division, squares, rectangles, ovals, circles and their division into different parts, all freehand, that is, without the intervention of instruments, as well as the methods of tracing and grids to enlarge or reduce figures.In a second moment, the book pays careful attention to handicrafts and their incorporation in the study plans and programs of Labor Education for the schools of the general education subsystem and in the training of Labor Education teachers at the university. It also reflects on the activity of planning as a hierarchical quality and skill, unique to human beings in the process of constructing objects.

 • af Jeanne Silveira Dall'aglio
  235,95 kr.

  This book is a personal account of the results of the Medical Residency Preceptorship Course given by IEP / Hospital Sírio Libanês, and the changes achieved by a surgeon trained in Prescriptive Methodologies until she learned about and applied Active Methodologies. It's a break with paradigms, an exercise in humility, in abandoning prejudices and being open to the new. Doing what is always done the same way differently is a challenge, it causes discomfort, but in the end it is productive and transformative.

 • af Josí Aparecida de Freitas
  388,95 kr.

  This book aims to analyse the process of constitution of the subject of the teacher of professional and technological education who works in a technical course, in the PROEJA modality, at a campus of the Federal Institute of Rio Grande do Sul. The paths taken to carry out this research are delimited by theoretical-methodological choices that tension them: the constitution of subjects in Foucault, crossed by the concepts of device and resistance, and the production of data through the cartographic method. A field diary was used to record the data produced, the notes of which form the corpus for analysing the research. The production of teacher subjectivities in the midst of the historical constitution of the IFSul is problematised. It is important to analyse the games of truth produced in the power relations of the research territory. Implicit in the discursive fabric of IFSul is the construction of a technical course in the PROEJA modality, whose teachers are the subjects of this research. Using cartography, the subjectivisation processes of these teachers were monitored, as producers of points of resistance to the institution's truth games.

 • af Leandro Saavedra
  344,95 kr.

  The term training is one of the most widely used in the educational field. However, it still generates today a multiplicity of questions about its nature and scope: What does training imply? Is it a purely academic concept or is it rather a formal conception about my own history? With this and other reflections we will find ourselves in the pages of this publication, accompanied by the results of an interview, which has been analyzed in the light of the contributions of different authors. I hope you enjoy it.

 • af Danielle Silva
  388,95 kr.

  With the transformation of the Federal Technical Schools into Federal Technological Education Centres, these institutions began to offer courses ranging from technical education to doctoral degrees (Otranto, 2011), which implied the verticalization of teaching. Verticalization, which results from the new conceptions of technological education in Brazil, and which goes beyond the limits of training levels (Pacheco, 2011), can have a major influence on teaching methods and techniques and on the construction and development of curricula, which imply a logical and coherent profile of subjects (Silva, 2015). With this curricular organization, teaching takes on greater complexity, since teachers work simultaneously in basic education and higher education, and have to carry out research, extension and management activities, which seems to require teachers to make an extra effort to respond to the various demands. The aim of this study was therefore to find out the impact of the verticalization of teaching on the performance of teachers' activities. To this end, a quantitative methodology was used and data was collected using a closed-ended questionnaire.

 • af Alexciano de Sousa Martins
  431,95 kr.

  An analysis of how the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE) enables its institutional self-evaluation and its interaction with planning actions.

 • af Roy O. Anabo
  344,95 kr.

  The existence of the COVID-19 pandemic brought extraordinary challenges in terms of academic performance, especially in mathematics. This study was conducted to determine the mathematics performance of grade 9 learners using different factors with three variables learners, home, and school factor. A total of 300 learners-respondents took an achievement test to identify their level of mathematics performance amidst the pandemic. As presented, data revealed most learners are academic achievers on their previous grade level, wherein their parents are high school graduates, high-income earners, longer distance from their residence to the school four kilometers and above, and most teachers monitor learners' progress only once per week. Hence, available learning materials at home and school are android cellphones, books, and references this served as a reading guide and access to learning towards a modular approach in teaching. However, the respondents¿ attitudes towards mathematics and level of math anxiety are average levels. Lastly, learners performed unsatisfactorily in mathematics performance due to new normal education.

 • af Jian Li
  1.049,95 - 1.097,95 kr.

 • af Danielle Silva
  565,95 kr.

  Avec la transformation des écoles techniques fédérales en centres fédéraux d'enseignement technologique, ces institutions ont commencé à offrir des cours allant de l'enseignement technique au doctorat (Otranto, 2011), ce qui a impliqué la verticalisation de l'enseignement. La verticalisation, qui résulte des nouvelles conceptions de l'éducation technologique au Brésil, et qui dépasse les limites des niveaux de formation (Pacheco, 2011), peut avoir une influence majeure sur les méthodes et techniques d'enseignement et sur la construction et le développement des curriculums, qui impliquent un profil logique et cohérent des matières (Silva, 2015). Avec cette organisation curriculaire, le travail d'enseignement devient plus complexe, puisque les enseignants travaillent simultanément dans l'éducation de base et l'enseignement supérieur, et doivent mener des activités de recherche, de vulgarisation et de gestion, ce qui semble exiger un effort supplémentaire de la part des enseignants pour répondre aux différentes demandes. L'objectif de cette étude est donc de déterminer l'impact de la verticalisation de l'enseignement sur la performance des activités des enseignants. Pour ce faire, une méthodologie quantitative a été utilisée et les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire fermé.

 • af Galal Ahmed El-Kholy
  697,95 kr.

  La simulation est un outil potentiel qui peut aider les formateurs en soins infirmiers à préparer les futures infirmières à exercer dans un environnement réel. Il s'agit d'une stratégie d'enseignement qui fournit aux étudiants une représentation artificielle d'une situation complexe de la vie réelle, leur permettant d'apprendre dans un environnement sûr. En fonction de son degré de réalisme, la simulation va de la basse à la haute fidélité. La simulation à faible fidélité est utilisée pour enseigner l'évaluation physique et les compétences psychomotrices, tandis que la simulation à fidélité moyenne est plus réaliste que la simulation à faible fidélité.Une simulation clinique dans le cadre de la formation en soins infirmiers peut être utilisée à de nombreuses fins, par exemple comme stratégie d'enseignement ou pour l'appréciation et l'évaluation. Cependant, l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les éducateurs utilisent les simulations pour l'évaluation de l'apprentissage devrait être intégrée dans le processus global de planification, de mise en ¿uvre, d'évaluation et d'évaluation de l'apprentissage. Les enseignants doivent identifier l'objectif de l'évaluation dès le début du processus afin de s'assurer que l'évaluation est pertinente et qu'elle évalue les résultats d'apprentissage pour lesquels elle est prévue.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.