Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Sygepleje, hjemmepleje

Her finder du spændende bøger om Sygepleje, hjemmepleje. Nedenfor er et flot udvalg af over 76 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Ældrepleje, rekreationshjem og hospicer.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Bind 1 af lærebogen i sygepleje
  af Steen Hundborg
  497,95 kr.

  FADL’s Forlag udgiver nu et trebindsværk målrettet sygeplejerskeuddannelsens seneste bekendtgørelse, og det store værk har fokus på klinisk beslutningstagning, klinisk lederskab og patientinvolvering. Lærebogen i tre bind kan anvendes gennem hele uddannelsen. Målgruppen er sygeplejestuderende, sygeplejersker, kliniske vejledere og andre som ønsker en opdateret sygeplejefaglig viden. I første bind er der et overvejende fokus på klinisk beslutningstagning i relation til sygeplejefaglige områder. Der er fokus på teori og forskningsbaserede sygeplejefaglige områder, eksempelvis respiration, mundpleje, smerter, sår, palliativ sygepleje, immobilitet m.v. Læseren får en bred og nuanceret indføring disse sygeplejefaglige områder på et højt fagligt niveau. Forfatterne har i de forskellige sygeplejefaglige områder inddraget klinisk beslutningstagen, hvor det forekommer relevant, da klinisk beslutningstagen overordnet handler om at finde ud af, hvilken sygepleje patienten er bedst tjent med i den pågældende situation. I trebindsværket er der 75 kapitler, som kan anvendes i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Hvert kapitel er på 20 – 25 sider, og de er alle pædagogisk designet med resuméer, faktabokse, cases og referencer til de andre bind. Bøgerne inddrager den nyeste forskning, og 110 forfattere med specifikke akademiske kompetencer har bidraget med at skrive kapitlerne, som også er blevet bedømt af lektorer og sygeplejestuderende. Det nye trebindsværk er tiltænkt som den nye, pensumdækkende lærebog til sygeplejerskeuddannelsen.

 • - Bind 2 af lærebogen i sygepleje
  af Steen Hundborg
  637,95 kr.

  FADL’s Forlag udgiver nu et trebindsværk målrettet sygeplejerskeuddannelsens seneste bekendtgørelse, og det store værk har fokus på klinisk beslutningstagning, klinisk lederskab og patientinvolvering. Lærebogen i tre bind kan anvendes gennem hele uddannelsen. Målgruppen er sygeplejestuderende, sygeplejersker, kliniske vejledere og andre som ønsker en opdateret sygeplejefaglig viden. I andet bind tages der afsæt i klinisk lederskab i relation til sygeplejefaglige udfordringer og sygepleje til specifikke patientgrupper. Sygeplejerskens kliniske lederskab skal sikre høj kvalitet i pleje, behandling og patientsikkerhed. Kapitlerne i andet bind har fokus på teori og forskningsbaserede områder, som eksempelvis patientrettigheder, patientsikkerhed, patientforløb på tværs af hospitalsafdelinger og sektorer, interkulturel sygepleje og sygepleje i borgerens hjem. Kapitlerne formidles en stor forskningsbaseret viden om sygdomslære og sygdomsinterventioner i relation til eksempelvis kræft, hjerte- og karsygdomme, neurologiske lidelser, diabetes, øjensygdomme m.m. Læseren får generelt en bred indføring i de her sygeplejefaglige områder, og forfatterne har inddraget klinisk lederskab, hvor det forekommer relevant, da klinisk lederskab handler om at kunne varetage klinisk ledelse af forskellige kliniske patientforløb med inddragelse af relevant viden.I trebindsværket er der 75 kapitler, som kan anvendes i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Hvert kapitel er på 20 – 25 sider, og de er alle pædagogisk designet med resuméer, faktabokse, cases og referencer til de andre bind. Bøgerne inddrager den nyeste forskning, og 110 forfattere med specifikke akademiske kompetencer har bidraget med at skrive kapitlerne, som også er blevet bedømt af lektorer og sygeplejestuderende. Det nye trebindsværk er tiltænkt som den nye, pensumdækkende lærebog til sygeplejerskeuddannelsen.

 • af Susan Bermark & Britta Østergaard Melby
  367,95 kr.

  Her foreligger den gennemreviderede 2. udgave af bogen Sår og sårbehandling. Den er skrevet af danske specialister og er målrettet sygeplejersker og sygeplejerskestuderende. Herudover henvender den sig til andre sundhedsprofessionelle som læger, medicinstuderende, social- og sundhedsassistenter og andre, der er i kontakt med patienter med sår. Patienter med sår kræver en tværfaglig tilgang, hvilket er et fokuspunkt i bogen.Alle kapitler i 2. udgaven er blevet opdateret efter nyeste retningslinjer, flere har fået nye figurer og fotos, ligesom der er tilføjet et nyt kapitel om telemedicinsk understøttet sårbehandling. Der er stadig lagt vægt på den generelle beskrivelse af huden og de enkelte sårtyper samt nyeste evidens og viden inden for sårheling og sårbehandling. Den pædagogiske tilgang understreges af den overskuelige opbygning, de mange illustrationer og kliniske fotos samt tabeller og faktabokse. Som gennemgående værktøj til vurdering og beskrivelse af de enkelte sårtyper anvendes Sårvurderingstrekanten.Fagredaktører:Susan Bermark: Klinisk sygeplejespecialist, DH. Videncenter for Sårheling, Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital.Britta Østergaard Melby: Afdelingssygeplejerske, SD. Videncenter for Sårheling, Region Hovedstaden Bispebjerg Hospital.

 • af Karen Margrethe Maglekær
  157,95 - 204,95 kr.

  Sygeplejen var en fascinerende verden, nærmest et lille samfund i sig selv. Som sygeplejeelev boede man på hospitalet, man arbejdede i lange vagter døgnet rundt og deltog i de fester, der bød sig på kaserner og kollegier for mænd. I bogen fortæller gamle sygeplejersker om deres elevtid og tiden som sygeplejerske. Eli er den ældste, hun fortæller om, hvilket mirakel det var, da penicillinet kom i brug, og børn og unge pludseligt overlevede voldsomme infektionssygdomme. Hanne fortæller, hun måtte sygemelde sig, da hun havde glemt sine eneste strømpebukser på teknikum og ikke kunne møde i afdelingen med bare ben. Desuden fortæller patienter og pårørende om deres oplevelser. Birthe om, hvor fortvivlelse og angst hun var for, at sønnen Preben var ramt af polio, og Kaj om, hvordan han oplevede at være indlagt næsten et år efter en ulykke. Bogen indledes og afsluttes med supplerende faktakapitler. Uddrag af bogen Forbindingerne på de store operationssår bestod af kloraminvædede gazetamponer, gazestykker, fobvat (vandskyende) og en longuet stramt om maven (bomuldsbælte). Stuerne lugtede ofte som i en nutidig svømmehal, dog krydret med lugten af bakterier og forrådnelse. Da griner Ida og tager sig til hovedet, for hun kommer til at tænke på, når der flaksede fluer rundt om patienterne med gips. Så var det tegn på, der var fluelarver (maddiker) i et sår under gipsen. ”Så lavede man et lille hul i gipsen og hældte DDT ned i det.” Hun spørger, om jeg har været med til det, men det har jeg godt nok ikke. ”Ja, vi gemte også dåsen, så patienterne ikke opdagede det.” Om forfatteren Karen Margrethe Maglekær er uddannet anæstesisygeplejerske og er kandidat i sygepleje. Hun har en lang national og international karriere inden for klinisk sygepleje og har bl.a. arbejdet i Irak og har hentet patienter i hele verden for SOS. Hun er tidligere lektor i sygeplejerskeuddannelsen, hvor hun specielt har interesseret sig for sygeplejens historie.

 • af Marina Wichmand Nielsen
  197,95 kr.

  Ny håndbog til sygeplejersker og sygeplejestuderende, der beskæftiger sig med psykiatrisk sygepleje.Med HÅNDBOG I SYGEPLEJE: PSYKIATRI får du den erfarne sygeplejerskes færdigheder og ekspertise med i kittellommen, når det handler om pleje af psykisk syge personer.Bogen tager hånd om de væsentligste problemstillinger, som man bør være klar på i psykiatrisk sygepleje. Det gælder både det første møde med personen med en psykiatrisk problemstilling samt følelser og deres betydning, men også mere konkrete problemstillinger i form af selvmordsrisiko, selvskade og tvangsforanstaltninger. Der gives indblik i konkret psykiatrisk sygepleje til personer med fx angst, mani, depression, delirium, demens eller rusmiddelafhængighed.Bogen har et anvisende og praksisorienteret fokus på de mest almindelige opgaver i psykiatrisk sygepleje. Den er overskuelig og let at slå op i med mange punktopstillinger, og samtidig gør det lille format, at den er lige til at have i kittellommen. HÅNDBOG I SYGEPLEJE: PSYKIATRI henvender sig til både sygeplejersker og sygeplejestuderende, der arbejder i den psykiatriske sygepleje.

 • af Nanna Kappel & Lene Tanderup
  167,95 kr.

  Denne bog handler om de udfordringer, der kan opstå i mødet mellem socialt udsatte borgere og sundhedsprofessionelle i den kliniske sygepleje.Socialt udsatte borgere lever i gennemsnit 22 år kortere end gennemsnitsdanskeren, og de er ofte multisyge med flere samtidige kroniske sygdomme. Samtidig er kontakten til sundhedssystemet ofte dårlig og præget af konflikter og usammenhængende forløb. Med denne bog ønsker forfatterne at give et overblik over den forsknings- og praksisbaserede viden, der findes om socialt udsatte grupper, samt en række bud på, hvilke handlemuligheder sundhedsprofessionelle har i mødet med socialt udsatte patienter.Bogen har to dele. Første del går i dybden med begreberne social udsathed og ulighed i sundhed, herunder områder som sundhedskompetence, kulturel sundhedskapital, forråelse, stigmatisering og identitetsdannelse. I bogens anden del præsenterer forfatterne forskellige tilgange til socialt udsatte, og de giver praktiske forslag til arbejdet i sygeplejen.Bogen er primært skrevet til sygeplejestuderende og uddannede sygeplejersker med interesse for området, men da problematikkerne omkring socialt udsatte rummer mange sociale aspekter, kan den med fordel anvendes af andre faggrupper, som arbejder med socialt udsatte i både primær og sekundær sektor.

 • - Om at sætte grænser i professionelt hjælpearbejde
  af Peter Goetz
  387,95 kr.

  Det kan være vanskeligt at sætte grænser og sige nej – også for professionelle hjælpere. Får man ikke gjort det ordentligt, kan situationen skride ud og føre til unødvendige og voldsomme belastninger – både for den, man afviser, og for hjælperen selv. Under hjælperuddannelserne lærer man, at man skal kunne prioritere og afgrænse sin hjælp og gøre det hensynsfuldt. I praksis er det imidlertid ikke altid så enkelt. Det er der flere årsager til. Årsagerne kan være svære at få øje på og kan spille uheldigt sammen. De kan ligge gemt i hjælperens situation, den hjælpsøgendes situation og i de praktiske rammer for hjælpen. Men de kan også udspringe af forforståelser af, hvad det vil sige at være en god og velmenende hjælper. Bogen giver et signalement af sådanne faldgruber, for at gøre dem nemmere at se og undgå. I bogen giver forfatteren praktiske forslag til sikring af klar og hensynsfuld grænsesætning – til gavn for hjælpens kvalitet, den hjælpsøgendes tilfredshed samt hjælperens trivsel og arbejdsglæde.

 • - Personcentreret omsorg ved demens
  af Anne Marie Mork Rokstad
  197,95 kr.

  Denne bog giver en dybere teoretisk og praktisk indsigt i emnet personcentreret omsorg ved demens. Udgangspunktet er personcentreret omsorg som værdigrundlag for behandling og pleje, og målet er at sætte sundhedsprofessionelle og studerende i stand til at yde en individuelt tilpasset pleje og behandling, der er i overensstemmelse med den opdaterede viden på området.Forfatteren lægger særlig vægt på sammenhængen mellem teori og praksis i omsorgen. Bogen fremhæver også spørgsmål vedrørende ledelse og organisatoriske forhold, der har indflydelse på muligheden for at udøve personlig centreret pleje i praksis. Med refleksionsspørgsmål og forslag til diskussionsemner ønsker forfatteren at fremme refleksion over egen praksis og øge bevidstheden og behandlingen af viden i det kliniske hverdagsliv.Bogens primære målgrupper er studerende inden for sygepleje, ergoterapi, fysioterapi. Den vil også være relevant for efteruddannelse inden for sundhedsområdet.

 • af Birgit Refsgaard Iversen
  197,95 kr.

  Sygepleje til lungepatienterMed HÅNDBOG I SYGEPLEJE: LUNGER har du altid en erfarne sygeplejerskes ekspertise i kittellommen, når det handler om pleje af patienter med lungesygdomme.Bogen har et anvisende og praksisnært fokus på de mest almindelige sygeplejeopgaver inden for lungespecialet. Den er samtidig overskuelig og let at slå op i, og det lille format gør, at den er nem at have med sig i kittellommen.Bogen er opdelt, så læseren får konkret viden om henholdsvis lungernes anatomi og fysiologi, om sygdomme, behandling og specifik sygepleje samt mere generel viden om forskellige observationer og målinger, iltbehandling, palliation, inhalationsmedicin og kontakt til primærsektoren.HÅNDBOG I SYGEPLEJE: LUNGER henvender sig til sygeplejestuderende, som er i klinik på relevant afdeling, samt nyuddannede sygeplejersker, som arbejder på en lungemedicinsk afdeling i akutmodtagelse.Bogen er skrevet af Birgit Refsgaard Iversen og er en del af serien Håndbog i sygepleje.

 • af Runar Bakken
  62,95 kr.

  At leve længe. Det har mennesker ønsket siden tidernes morgen. At blive gammel. Det ønsker ingen. Vi taler mindre og mindre om at blive gamle! Vi taler kun modstræbende om alt det, aldring indebærer – fysisk og mentalt. At blive gammel og svagelig er ikke en del af det livsforlængende projekt. Og den modsæt­ning tager Runar Bakken fat i. Bakken giver fra forskellige vinkler et fagligt, levende og personligt ind­blik i, hvordan livet er for ældre i et velfærdssamfund. Han kommer ind på væsentlige emner som integritet og selvbestemmelse, skam, sygdom, selvbestemt død, økonomi, kulturmøder … Dette indblik kan støtte sundhedsprofessionelles omsorgsarbejde i praksis (og være øjenåbnende for alle). Bogen henvender sig til kommende og nuværende sundhedsprofessionelle, der kommer i kontakt med ældre mennesker gennem deres arbejde, fx sy­geplejersker og læger, sosu-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Forfatteren til bogen, Runar Bakken, er docent emeritus ved Universitetet i Sydøstnorge, Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Han har skrevet en række bøger, men med Alle vil leve længe udkommer han første gang på dansk.

 • af Anne-Dorte Krapper
  197,95 kr.

  Ny klinikbog til sygeplejersker i onkologienMed Håndbog i sygepleje: Onkologi får du den erfarne sygeplejerskers færdigheder og ekspertise i kittellommen, så du kan orientere dig om pleje af kræftpatienter. Bogen har et anvisende og praksisorienteret fokus på de mest almindelige opgaver på tværs af specialer, der omhandler kræftsygdomme. Den er overskuelig og let at slå op i, og samtidig gør det lille format, at den er lige til at have i kittellommen. Håndbog i sygepleje: Onkologi tager sig af alle aspekter vedrørende sygepleje af kræftpatienter og kommer bl.a. ind på, hvordan man bedst muligt kommunikerer med patienten og de pårørende gennem forløbet samt hvilke smerter patienten vil opleve. Derudover gennemgås de mest oplagte sygeplejeopgaver inden for en række specialer. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende, som er i klinik på en afdeling for kræftsygdomme, samt nyuddannede sygeplejersker, som arbejder med kræftpatienter i hverdagen.Bogen berører bl.a. følgende emner:• Leukæmi• Gynækologisk kræft• Delirium• Børn som pårørende• Psykologiske reaktioner• Smerter• Kommunikationen med patienter og pårørende

 • - uden panik
  af Ruth Asferg Holst
  267,95 kr.

  Ny sygeplejerske – uden panik er bogen til dig, der står i den svære over­gang fra studerende til færdiguddannet sygeplejerske. Som nyuddannet sygeplejerske står du over for en række valg, som kan gøre dig usikker og nervøs. Du har fået et stort ansvar på en ny afdeling med nye kolleger, men du mangler overblik og er måske bange for at lave fejl. Du spørger dig selv: Er jeg god nok? Men fortvivl ikke! I Ny sygeplejerske – uden panik fortæller og tegner Ruth Asferg Holst om livet som nyuddannet sygeplejerske – at det er ok at lave fejl, og at du aldrig er alene på afdelingen. I et levende og humoristisk sprog giver hun råd og vejledning til de klassiske situationer, som en ny sygeplejerske står i. I denne 2. udgave af bogen er alle tegninger spritnye, og Nurse-Ruth fremstår i sit opdaterede look. Ruth Asferg Holst (f. 1977) er uddannet sygeplejerske fra VIA University College Viborg 2013 og startede i 2022 på kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab på Århus Universitet. Som sygeplejerske har hun arbejdet på hjertemedicinske sengeafsnit og i hjemmesygeplejen i en stor landkommune. Hun har været ansat i Forsvaret i 10 år og udstationeret i Kosovo, Bosnien og Irak. I 2007 afsluttede hun en bachelor i International Trade fra en fransk handelsskole og arbejdede efterfølgende som skibshandler i Aalborg og som indkøber på Thule Airbase nord for polarcirklen. Privat bor hun sammen med sine to børn.

 • af Marianne Eg & Susanne Friis Søndergaard
  167,95 kr.

  Denne bog handler om refleksion og refleksivitet i sygepleje.På sygeplejerskeuddannelsen og i klinikken støder studerende og sygeplejersker ofte på opgaver eller situationer, hvor de skal reflektere over noget. Det kan fx være i forbindelse med opgaveskrivning eller i mødet med en patient eller en borger. Men hvad vil det egentlig sige at kunne reflektere og forholde sig refleksivt til sin praksis – og ikke mindst: Hvordan gør man? Hvad betyder de to begreber refleksion og refleksivitet, hvad er forskellen mellem dem, og hvilken betydning har det, hvis man ikke mestrer dem? Disse spørgsmål giver forfatterne bud på i denne bog.Bogen består af to dele fordelt på 10 korte kapitler.I del 1 går forfatterne i dybden med begrebet refleksion. Du får bl.a. viden om de teorier, der ligger til grund for begrebet, og om hvordan refleksion både kan være et mål og et middel i sygeplejerskens praksis. Derudover får du præsenteret forskellige metoder og modeller til, hvordan du kan arbejde med både mundtlig og skriftlig refleksion. Herunder forfatternes egen model: Kabska.I del 2 ser forfatterne nærmere på begrebet refleksivitet og viser gennem teorier, metoder og med eksempler, hvordan du som sygeplejerske eller sygeplejestuderende bevidst kan bruge refleksivitet i din praksis.Alle kapitler i bogen indeholder eksempler fra tre forskellige typer praksis: klinisk praksis, uddannelsespraksis og forskningspraksis. I bogen finder du desuden øvelser og studieunderstøttende spørgsmål.Bogen henvender sig til kommende og nuværende sygeplejersker, men andre sundhedsprofessionelle kan med fordel læse med.

 • af Svend Danielsen & Rie Thoustrup Sørensen
  1.386,95 kr.

  Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre stiger. Deres retsforhold har voksende betydning. Med denne nye, opdaterede udgave af Værgemålsloven med kommentarer søger forfatterne at dække nogle væsentlige og praktisk vigtige juridiske problemstillinger, som opstår i kølvandet på det, der i folkemunde kaldes ældrebyrden.I bogen er der foretaget en ajourføring og bearbejdelse. Den indeholder nye afgørelser og nyvurderinger. Formålet har været at udfylde et beskrivelsesmæssigt tomrum med omfattende og dybtgående redegørelser, som forhåbentlig indeholder fyldestgørende svar på de fleste spørgsmål, som opstår.Bogen henvender sig til de faggrupper, som i det daglige beskæftiger sig med værgemål for voksne samt med børns og unges økonomiske forhold. Det gælder advokater, dommere, revisorer, bankrådgivere og forvaltningsafdelingerne, som administrerer formuerne, samt socialrådgivere, kommunalt ansatte, hospitals- og plejepersonale. De kan komme til at vurdere, om der er behov for værgemål og i bekræftende fald hvilket, ligesom der senere skal samarbejdes med værgerne. Også de pårørende kan have behov for svar på opståede spørgsmål.Lovkommentaren er forfattet af Svend Danielsen, der er kendt for sin interesse for området, bl.a. som formand for værgemålsudvalget, hvis betænkning dannede grundlag for loven fra 1996, og som forfatter af førsteudgaven fra 2006. Derudover Rie Thoustrup Sørensen, der er kontorchef i Statsforvaltningens værgemålskontor, og som tidligere var kontorchef i Civilstyrelsen.IndholdForordVærgemålslovenVærgemålsbekendtgørelsenSagsbehandlingsbekendtgørelsenIndledningKapitel 1. Værgemål for børn og ungeKapitel 2. Værgemål for voksneKapitel 3. Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksneKapitel 4. Værgens beføjelser og pligterKapitel 5. Formuens forvaltning og anbringelse m.v.Kapitel 6. Umyndiges selvstændige rådighed og næringKapitel 7. Ugyldige aftalerKapitel 8. Særlige værgemålKapitel 9. Internationale aftalerKapitel 10. Ikrafttræden m.v.Retsplejelovens kapitel 43 - VærgemålssagerAfgørelsesregisterStikordsregister

 • af Britta Hørdam & Nausheen Christoffersen
  230,95 kr.

  SYGEPLEJE TIL IMMOBILE PATIENTERSelv et kortvarigt sengeleje kan medføre alvorlige komplikationer for patienter og borgere, hvorfor viden om korrekt lejring, mobilisering og opfyldelse af fundamentale behov er af afgørende betydning for at kunne forebygge komplikationer.Med udgangspunkt i huskereglen TOPSKUD beskriver de enkelte kapitler i HÅNDBOG I SYGEPLEJE: IMMOBILITET de hyppigste komplikationer med fokus på definition, anatomi og fysiologi, den sygeplejefaglige problemstilling, relevante observationer og interventioner, evt. parakliniske undersøgelser, behandling, prognose og profylakse.TOPSKUD står for:TromboseObstipationPneumoniSpidsfod/smerterKontrakturerUrinvejsinfektionDecubitusBogen er målrettet sygeplejestuderende, nyuddannede og nyansatte sygeple­jersker, der til daglig arbejder med immobile patienter og borgere i det danske sundhedsvæsen, og forfatterne er forskere og sundhedsprofessionelle, kliniske vejledere og undervisere på tværs af landet.

 • af Mads Hjortdal Grønhøj, Heidi Have & Jette Wensien
  173,95 - 597,95 kr.

  Medicinske og kirurgiske cases i sygepleje er ikke som de gængse, teoretiske lærebøger i sygepleje. Formålet her er ikke at udfolde sygeplejen i hele sit væsen eller at beskrive kompleksiteten i professionen, men derimod at tilbyde en supplerende læringsform med fokus på klinisk sygepleje i helt konkrete, praksisnære patientforløb.Simplificering af sygeplejen er valgt ud fra et pædagogisk didaktisk hensyn, da caseformen støtter den kliniske beslutningstagen med fokus på den refleksive tankeproces, der fører frem til handlingen og viser overvejelserne bag. En kundskab, som for eksperten er lige så vanskelig at lære fra sig, som den er at tilegne sig for novicen, de studerende og de nyuddannede.Caseformen støtter læseren i at omsætte sin teoretiske viden til praksis. Gennem 115 cases på tværs af 17 medicinske og kirurgiske specialer kan læseren med sig selv som hovedperson øve sig i, hvordan sygepleje til en patient i en lignende problemstilling kan se ud – i både akutte og kroniske forløb. Formen giver fagligt råderum, da den understøtter det faktum, at sygepleje altid er personcentreret og tager udgangspunkt i den konkrete patientens særlige situation – de mange patientindividuelle forhold skal altid afspejle sig i den konkrete sygepleje.Medicinske og kirurgiske cases i sygepleje er skrevet af erfarne kliniske sygeplejersker og repræsenterer anerkendt og aktuel dansk sygeplejefaglig praksis inden for de valgte specialer. Casebogen henvender sig særligt til sygeplejestuderende som forberedelse til den kliniske del af sygeplejeuddannelsen og til nyuddannede og nyansatte som introduktion til deres nye kliniske speciale.

 • af Nora Wellington
  397,95 kr.

  Long Term Care Quality and Pleasant Resident Mealtime WorkbookThis Workbook focus on helping Facilities make certain that leadership and staff keep the focus on Quality and also on residents meeting their nutritional status and needs as well as having a pleasant mealtime experience in the nursing home. The Author highlights the primary Department Leaders with the primary Roles and Responsibilities to achieve this goal for the residents. The leaders and Department Heads with the key responsibilities for this care area are:¿ The Administrators¿ The Directors of Nursing¿ The Dietitians¿ The Food Service Directors/Managers¿ The Nurse Managers/Nursing Supervisors/Charge Nurses and Certified Nursing Assistants/Certified Nurse Aides¿ The QAPI Director/CoordinatorThe Author makes it easy for you to find your regulations F-tags that relate to your work care area, out of the voluminous regulations. She gives you the F-Tags Regulations by Department and area of responsibility. So turn the pages to your job responsibility and you will find the F-Tags that relate to you.The Workbook also gives you: ¿ Self-Reflection questions for you to assess your skills set¿ Practical Tips for your job responsibilities¿ Case Studies & Exercises To Do¿ Remarks - the author's insight and advise for additional focus The Workbook is an excellent resource to help you make a difference in the lives of the residents while providing quality of care, quality of life, and pleasant mealtime experience, and at the same time reducing some of the challenges in your facilities.

 • - De pårørendes stemme
  af Anita Justesen
  255,95 kr.

  ”Det er en hård dag i dag! Kan jeg virkelig være den eneste pårørende til en kræftramt, der i perioder bliver fyldt med afmagt, træthed og en stor følelse af ensomhed? Sygdommen har taget kontrollen over vores fælles liv."Pårørende til kræftpatienter er en overset gruppe i sundhedsvæsnet og på arbejdsmarkedet. Gennem en spørgeundersøgelse og otte interviews dokumenterer forfatter Anita Justesen, hvor vigtige de pårørende er for den kræftsyge, og hvor stor en byrde, der bæres af denne gruppe. I bogen fortælles om tabubelagte følelser, om et sundhedsvæsen, der har spillet fallit, om arbejdspladsers manglende forståelse og om venner og familie, der trækker sig.Endelig samles trådene i bogen til en række anbefalinger, der kan støtte op om de pårørende.Om forfatterenAnita Justesen (f. 1959), cand.mag. i historie og erhvervsøkonomi, stoppede med at arbejde, da hendes mand blev ramt af kræft. Denne bog er hendes personlige og kærlige opråb til omverdenen om, at man som pårørende har behov for at blive hørt, set og anerkendt for den indsats, man gør.

 • af Lina Breik
  292,95 kr.

  The book adopts a reader-friendly approach by demystifying nutrition jargon and presenting personalisation of tube feeding nutrition in an accessible manner.

 • af Catherine A. Sharp
  98,95 - 234,95 kr.

 • af Friederike Sigler
  527,95 kr.

  Seit den 1960er-Jahren beschäftigen sich Künstlerinnen wie Margaret Raspé, Gabriele Voss, Tomaso Binga, Anna Daucíková, Hackney Flashers, Mako Idemitsu, Ana Victoria Jiménez, Mary Sibande und Jinran Ha weltweit kritisch mit Care-Arbeit. Sie thematisieren die körperlichen Strapazen der täglichen Arbeit, dekonstruieren die Mythen, die sich um die ,Arbeit aus Liebe' ranken, führen die Bedingungen vor, die Care-Arbeiterinnen strukturell marginalisieren und machen die Mechanismen sichtbar, unter denen das kochen, putzen und sorgen bis heute abgewertet wird. Dazu entwickeln sie oft neue künstlerische Praktiken, um den Komplexitäten der Care-Arbeit in einer globalisierten Welt gerecht zu werden und auch, um die eigene Rolle als Künstlerinnen und Care-Arbeiterinnen zu reflektieren. Der zweisprachige Katalog ist die erste Überblickspublikation zu Care-Arbeit in der Kunst. Er erscheint begleitend zur gleichnamigen Ausstellung, die in Kooperation zwischen einem DFG-Forschungsprojekt an der Ruhr-Universität Bochum und dem Josef Albers Museum Quadrat Bottrop entstanden ist. Der Katalog beinhaltet neben großzügigem Bildmaterial die Ergebnisse des Forschungsprojekts sowie Beiträge internationaler Expertinnen, u.a. Maria Bremer, Karen Cordero Reiman, Ane Lekuona Mariscal, zethu matebeni und Wiktoria Szczupacka. FRIEDERIKE SIGLER ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstgeschichtlichen Institut der Ruhr-Universität Bochum. LINDA WALTHER ist Direktorin des Josef Albers Museum Quadrat Bottrop.

 • af Cheryl J. Wilson M. S.
  187,95 - 427,95 kr.

 • af Palle Bager & Heidi Papp Neumann
  247,95 kr.

 • af Csanád Balassy
  137,95 kr.

  Is there anything in this world more precious than life itself? It follows then that the most gracious profession is to aid an expecting mother in the hours of her giving birth to a new life. Mária Szécsi practiced midwifery in the Great Hungarian Plain with the greatest diligence and self-devotion for almost thirty years. Her memoirs shed light on the rural life of 1930-40s Hungary and on the struggles and conditions of its people. "I never felt afraid; my only concern was to arrive in time!" The memoirist wrote these words referring to the occasions when she hurried in freezing snow, on pathless fields, in pitch dark, alone on the way to distant farms to provide aid to expecting mothers. But after all the hardships and struggles, could anybody really feel afraid while serving as an aid at the most gracious moment of the renascence of life and future?

 • - Professionel hjælp til det mest private
  af Martin Einfeldt & Maria Pedersen
  195,95 kr.

  For næsten alle voksne er sex vigtigt, værdifuldt og en privat sag. At kunne udleve sin seksualitet fremmer sundhed og trivsel. Professionelle i hjemmeplejen, på plejecentre, bosteder, hospitaler, i lægepraksis og socialforvaltninger møder mennesker som ikke kan udleve deres seksualitet på grund af fx sygdom, alder, skader eller sociale forhold. Eller som, måske på grund af skader i hjernen, udlever seksualiteten på måder som kan være ubehagelige for personale og andre i nærheden. Hvordan åbner du som professionel en tryg samtale om noget så privat? Hvordan kan du faktisk hjælpe når samtalen er i gang? Seksuel sundhed og omsorg er en håndbog som giver: Faglig viden om menneskers seksualitet og om forskellige kulturer, værdier og normer for sex. Faglig viden om kommunikation som bryder tabuer og skaber samarbejde. 20 eksempler på brug af denne viden i realistiske dilemmaer for professionelle. Løsninger og metoder til at tage vare på både givere og modtagere af behandling og omsorg

 • af Heather T. Edgell
  147,95 - 217,95 kr.

 • af Stephan Foroa
  182,95 kr.

  ¿Lorsque vous devez surveiller de près les signes vitaux tels que la pression artérielle, la glycémie, le rythme cardiaque, la température, le poids ou le niveau d'oxygène, le carnet de signes vitaux est l'endroit idéal pour le faire.Ce carnet est une idée de cadeau idéale pour la mère, le père, le grand-père, la grand-mère, la famille et les amis. Ce carnet vous aidera à détecter et à surveiller vos problèmes médicaux, à enregistrer vos signes vitaux dans un cadre médical, à la maison ou ailleurs et à garder trace des principaux signes vitaux et autres paramètres de santé importants.

 • af Louise Bangsgaard Antonsen & Joy Christina Hult Mikkelsen
  197,95 kr.

  GUIDE TIL KOORDINERING OG UDFØRELSE AF INTRAVENØS HJEMMEBEHANDLINGMed HÅNDBOG I SYGEPLEJE: INTRAVENØS HJEMMEBEHANDLING får du en grundig og praksisnær indføring i den komplekse opgave, det er at yde sygepleje til patienter, som får intravenøs behandling i hjemmet. Bogen indeholder blandt andet kapitler om intravenøse adgange, organisering af kort- og langvarig intravenøs hjemmebehandling, patientundervisning, lukkede systemer og utensilier, intravenøs behandling af børn og unge samt ledelse af intravenøs hjemmebehandling.Patienter, som behandles intravenøst i hjemmet, kan modtage både bl.a. antibiotika, parenteral ernæring og væske- og kemoterapi. Sygeplejerskens opgaver er derfor mangesidige og må udføres i et tværsektorielt samarbejde mellem hospitaler, ambulatorier, primærsektor, apoteker og eventuelle leverandører. Undervisning af patienter og pårørende i håndtering af intravenøs medicin tager udgangspunkt i sundhedspædagogiske principper og metoder, som også introduceres. Hjemmesygeplejersken har en vigtig rolle ved intravenøs hjemmebehandling, og denne bogguider i de sygeplejefaglige overvejelser og opgaver, der er relevante i patientens egen bolig.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.