Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Konstruktionsteknik

Her finder du spændende bøger om Konstruktionsteknik. Nedenfor er et flot udvalg af over 263 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Søren Vadstrup
  457,95 kr.

  En flot illustreret bog om landhuset, skrevet af landets vel nok mest vidende mand på området. Om hvordan man istandsætter og ombygger landhuse på en måde, som er i overensstemmelse med husets oprindelige arkitektur og brug af materialer. Bogen er relevant for alle, der bor på landet, eller bare drømmer om at flytte ud. Vi får her en spændende gennemgang af både landsbyens og landhusenes udvikling fra de ældste tider til i dag, herunder de ændrede funktioner, de arkitektoniske stilarter og materialer. Der er kapitler om de forskellige typer af boliger, deres baggrund, karakteristika og indretning. Endelig giver bogen konkret rådgivning og vejledning om istandsættelse, ombygning, bygningsbevaring og reetablering, hvor de forskellige bygningsdele gennemgås systematisk, lige fra bindingsværkshuse med stråtag til murede huse, træhuse, sommerhuse osv.Søren Vadstrup er restaureringsarkitekt, tidl. leder af Raadvad-Centeret og forskningslektor på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Udgav i 2004 bogen Huse med sjæl og i 2014 Byhuset.

 • - en introduktion
  af Jørgen Ullvit & Lars Fredensborg Matthiesen
  188,95 kr.

  Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Bogen vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på andre uddannelser, hvor kendskab til land måling er påkrævet. Bogen gennemgår de grundlæggende landmålingsprincipper ved kortlægning af mindre områder. Der er lagt vægt på de praktiske metoder og med formidling af god landmålingsskik for øje. For at give en grundig indføring i principperne, vises hvordan kort kan tegnes direkte på et stykke papir og af samme årsag beskrives teodolitten, selv om denne for længst er afløst af totalstationen i det daglige praktiske arbejde.Et appendiks viser hvordan bygningsafsætninger udføres, og hvordan 3D-terrænmodeller opbygges.

 • - Ny udgave 10. juni
  af Bent Bonnerup, Bjarne Chr. Jensen & Carsten Munk Plum
  471,95 kr.

  Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993 Konstruktionsbog til Eurocode 3 Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993 giver en grundig indføring i beregning af stålkonstruktioner, både baggrunden for beregningsmetoderne og den praktiske brug af stålnormen. Bogen er rettet til rådgivende ingeniører og andre, der beskæftiger sig med projektering af stålkonstruktioner. Specielt bogens mange detaljeret gennemregnede eksempler kan bruges som inspiration i det daglige arbejde. Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993 er baseret på det nye fælles europæiske normsystem, Eurocodes og tilføjet de danske annekser. Desuden er der flere steder anført almindeligt accepterede, tilnærmede beregningsmetoder, som forfatterne har vurderet nyttige for de projekterende. Endelig er der medtaget en række praktiske udførelsesdetaljer med tilhørende beregninger. Stålnormens anvendelse er overalt i bogen illustreret med eksempler.

 • af Peter Olesen
  115,95 kr.

  København er en ægte broby. Her er alle de gamle broer, en lang række nye fra 2000’erne, og flere er på vej. Derfor er det på tide med en status. Broerne i København viser rundt til mere end 25 af hovedstadens utallige broer – over havneløbet og de forskellige kanaler og til en lang række broer inde på land. Både de gamle og de nye. Vi skal over mange steder på gåben, på cykel, i bil eller bus, over vand og over land eller jernbane. Peter Olesen er ikke bange for at sige sin mening: Han roser de nye broer for at lege med lyset, når mørket bryder frem. Og han efterlyser samtidig en bedre skiltning ved den enkelte bro med navn og byggeår. Peter Olesen fortæller med lune og entusiasme om broerne og deres historie. Her er historier og fakta for alle, der elsker at opleve hovedstaden fra nye sider. Bogen er illustreret med Henrik Bjerregravs smukke fotos, der lader os opleve hovedstaden og dens mange broer på kryds og tværs og på alle timer af døgnet.

 • - 2. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  202,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien blev udviklet til forfatterens undervisning på Produktionteknolog uddannelse på Københavns Erhvervsakademi. Trilogien er udviklet, så den henvender sig til både ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der ønsker at lære eller få genopfrisket, hvordan man beregner styrken i ens konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler: Dimensionering, Profiler, Indre kræfter og Samlinger. Bogen gennemgår gode råd om konstruktion, bevidst svageste led, tyngdepunkt, inertimoment, modstandsmoment, fra kraft til spænding, de forskellige spændingstyper, samt nedbøjning, forskydnings- og momentkurver for simple bjælkekonstruktioner. Bogen afsluttes med bolte- og svejsesamlinger samt ti cases, hvor teorierne i bogen kan anvendes. Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om styrkelærebogen på www.kandetholde.dk/styrkelæreLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • - 3. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  202,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Denne bog er den første af tre lærebøger indenfor faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, maskinmestre, produktudviklere, arkitekter, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter først med den klassiske metode, og afsluttes med to nye hurtigmetoder, der på få sekunder kan bestemme reaktionerne.I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om statikbogen på www.kandetholde.dk/statikLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • af Marc Majewski
  173,95 - 248,95 kr.

  Broer kan være høje eller lave, lige eller buede, nye eller gamle.De har dog alle sammen én ting til fælles: Broer forbinder.Både mennesker og verdener.Tag med forfatter og illustrator Marc Majewski på en fortryllende rejse til nogle af de mest fantastiske broer i hele verden.Lige fra den tårnhøje Millau-viadukt i Frankrig, som er højere end selve Eiffeltårnet, til den iøjnefaldende Golden Gate Bridge i USA, som er malet i en stærk orange farve, så alle skibe nemt kan se den. Nogle broer skjuler sig mere, som Umshiang Double-Decker Root Bridge i Indien, som er en levende bro af rødder, der gror sig stærkere år efter år, eller Moses-broen i Holland, som næsten er helt usynlig, hvis man ikke kigger rigtig godt efter.

 • af Subashisa Dutta & Vinay Chembolu
  1.650,95 kr.

  This book presents the select proceedings of the 1st International Conference on River Corridor Research and Management (RCRM 2021). It describes various topics on fluvio-hydro-ecological processes of river systems. The topics covered include river dynamics and morphological changes, river health and ecological aspects and satellite remote sensing for river corridor studies. The book also discusses the morphological behavior of gravel and sand-bed rivers, hydrological and hydraulics modeling and other important aspects of riverine ecology. The book will be a valuable reference for research scholars, academicians, river scientists and practitioners working in the areas of river science.

 • af Markus König, Markus Thewes, Günther Meschke, mfl.
  378,95 - 455,95 kr.

 • af Jia'en Lin
  2.527,95 kr.

  This book is a compilation of selected papers from the 5th International Petroleum and Petrochemical Technology Conference (IPPTC 2021). The work focuses on petroleum & petrochemical technologies and practical challenges in the field. It creates a platform to bridge the knowledge gap between China and the world. The conference not only provides a platform to exchanges experience but also promotes the development of scientific research in petroleum & petrochemical technologies. The book will benefit a broad readership, including industry experts, researchers, educators, senior engineers and managers.

 • af Dominic Ek Leong Ong, Marco Barla, Jason Wen-Chieh Cheng, mfl.
  927,95 kr.

  This book highlights recent advancements and innovations in trenchless technology via the adoption of combined micro-tunnelling and pipe-jacking techniques. This technique is more environmentally friendly, cost effective, less time-consuming and less disruptive compared to conventional open trench excavations for urban construction and urban infrastructure renewal projects. Pipe jacking is a non-destructive technique used in the installation of underground pipelines using a tunnel boring machine (TBM) and thrust forces derived from the hydraulic jack set-up in a deep jacking shaft. It is popular and commonly used worldwide for the installation of sewer and common services cable tunnels as well as for oil and gas pipelines.

 • af Annik Magerholm Fet
  378,95 - 478,95 kr.

 • af Dongjie Xue
  1.127,95 kr.

  This book focuses on learning and adapting nonlinear geometry tool in rock engineering through fractal theories, hypotheses, algorithm, practical understandings, and case studies. Understanding self-similarity and self-affinity is a prerequisite to the fractal model in rock mechanics. The book aims to provide a guide for the readers seeking to understand and build nonlinear model by fractal algorithm. The book is motivated by recent rapid advances in rock engineering in China including application of fractal theory, in addition to percolation theory. It is an essential reference to the most promising innovative rock engineering. Chapters are carefully developed to cover (1) new fractal algorithms (2) five engineering cases. This authored book addresses the issue with a holistic and systematic approach that utilizes fractal theory to nonlinear behavior in rock engineering.The book is written for researchers interested in rock and geological engineering as well as organizations engaged in underground energy practices.

 • af Nikolai I. Vatin, Ashot G. Tamrazyan, Alexey N. Plotnikov, mfl.
  2.027,95 kr.

  This book contains the materials of the Conference "Construction and Development: Life Cycle-2020" (CDLC-2020), held at Chuvash State University, Russia. The content of this volume is devoted to improving methods for calculating building structures, strengthening them and assessing their suitability for use, monitoring buildings, improving building technologies, geotechnics, energy efficiency of building envelopes and energy systems, introducing new structures and materials, and economic assessment of construction. It also consists of test data for load-bearing building structures. This volume will prove to be a valuable resource for those in academia and industry.

 • af Masoud Farzaneh & William A. Chisholm
  828,95 kr.

 • af Ankit Garg, Hong-Hu Zhu, Askar Zhussupbekov & mfl.
  1.527,95 kr.

  This book is a compilation of selected papers from the 1st Belt and Road Webinar Series on Geotechnics, Energy and Environment, March - May 2021. The book comprises selected research related to advances in geo-environmental engineering. Topics covered include rock mechanics, sustainable materials, frozen soils, geotechnical innovations in megacities. The research is related to the sustainable infrastructure development for countries in China's Belt and Road Initiative. The contents of the volume will prove useful to researchers and professionals working in geotechnical and geological engineering domains.

 • af Feng Jin & Duruo Huang
  1.027,95 kr.

  This book provides a timely review on recent advancements in rock-filled concrete dam: a new type of dam originated from Tsinghua University in China. It covers historical overview of the development, filling process of high performance self-compacting concrete, mechanical and physical properties of rock-filled concrete, design of rock-filled concrete gravity dams and arch dams, as well as construction and quality control specifications. The book is intended for researchers, practicing engineers and graduate students who are interested in fundamental research and engineering design principles of rock-filled concrete dams. Successful insights gained from more than 120 rock-filled concrete dams completed or under construction in China are presented in this book, which can be useful references for all readers.

 • af Pala Gireesh Kumar, Neelima Satyam D., S. Moses Santhakumar & mfl.
  1.980,95 kr.

  The book presents the select proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Construction Technologies and Advancements in Civil Engineering (ScTACE 2021). This book discusses the latest developments and contributions towards sustainable construction technologies and advances in civil engineering. Various topics covered in this book are construction technologies, geotechnical engineering, transportation and traffic engineering, structural engineering, environmental engineering, remote sensing and GIS, geo-environmental engineering, water resources engineering and earthquake engineering. This book will be useful for students, researchers and professionals working in the area of civil engineering.

 • af Jian Chen, Fanlu Min & Shouhui Wang
  927,95 kr.

 • af Jean Sulem & Marc Panet
  562,95 kr.

 • - Development and Application of Press-in Piling
  af Masaaki (International Press-in Association Terashi, Malcolm D. (Emeritus Professor Bolton, Akio (GIKEN Ltd Kitamura & mfl.
  502,95 - 916,95 kr.

 • af A. Murali Krishna, C. N. V. Satyanarayana Reddy & Neelima Satyam
  1.627,95 kr.

 • af Kenji Ishihara & Yoshimichi Tsukamoto
  1.127,95 kr.

 • af T. G. Sitharam, Sreevalsa Kolathayar & Ravi Jakka
  2.027,95 kr.

 • af Mahdi Karkush
  1.827,95 kr.

  This book contains selected articles from the third International Conference on Geotechnical Engineering-Iraq 2022 (3ICGE-2022) held on May 29-31, 2022, at the University of Baghdad/Baghdad/Iraq. This proceeding discusses the latest research and studies in geotechnical engineering and all related topics in different fields such as civil engineering, environmental engineering, and architectural engineering. This book gives participants from both academics and industry a great chance to learn about recent developments in Geotechnical engineering fields.

 • af Anatoly Ivanovich Kozlov
  927,95 kr.

  This book analyzes various properties and structures of ice from the point of view to solve problems in civil aviation. The Arctic zone of the Russian Federation, together with large territories of Siberia and the Far East, is a zone, that is insufficiently provided with ground navigation facilities, as well as platforms and airfields for landing aircraft, including in the event of unpredictable situations. However, most of this area, especially in winter, is covered with ice, which can be used to solve this problem. The possibility of using ice sheets for the construction of airfields or the location of ground-based flight support facilities requires careful study and analysis. This book is devoted to the study of the properties and structure of ice, with a view for use in civil aviation to construct ice airfields and the placement of ground-based flight support facilities. 

 • af Xu Li
  1.386,95 kr.

  This book focuses on the engineering properties of unsaturated widely graded soils and their influence on slope stability. This book characterizes the natural widely graded colluvial soils from macroscale, mesoscale, and microscale viewpoints, introduces the techniques for measuring hydro-mechanical properties for unsaturated widely graded colluvial soils, and clarifies the hydro-mechanical behavior and the failure mechanism of widely graded colluvial soils subjected to environmental loads. This book improves the understanding of rainfall-induced landslides on natural slopes. Researchers and engineers in the field of civil engineering can benefit from the book.

 • af Eric Strauss
  2.482,95 kr.

  The book presents a collection of articles from the 6th International Conference on Civil Engineering, 2022, held in Singapore. Important advances in the application of newly discovered technologies are highlighted in order to address many of society's contemporary problems in resilience, energy production, security, and bioproducts. Multiple fields of inquiry address the use of global engineering methods to promote governmental and industrial policies that reduce pollution, protect existing structures from natural disasters as well as discuss successful engineering management practices in a variety of countries throughout the world.This book consists of refereed submissions submitted by international scholars from multiple disciplines discussing emerging topics in civil and environmental engineering. The emphasis is on ideas that can influence public policy to promote energy management, air and water pollution control, and green infrastructure. The topics covered provide an excellent beginning for interested students, researchers, and industry professionals to understand emerging trends in technical research on a worldwide basis. 

 • af T. G. Sitharam
  1.301,95 kr.

  This book contains diverse topics relevant to earthquake engineering and technology. The chapters are of interest to readers from various disciplines, as the different chapters discuss popular topics on earthquake engineering and allied disciplines. The chapters have adequate illustrations and tables for clarifying underlying concepts. The reader can understand the fundamental concepts easily, and the book is highly useful for practice in the field in addition to classroom learning.

 • af Wan-Huan Zhou
  1.301,95 kr.

  This book is related to a parametric study of the soil-structural interface shearing behavior based on the numerical simulations of interface shear test with DEM, which is conducted from the role of soil properties, particle properties and structural properties.To aid readers in easily understanding the generation, implementation of models and controlling modes, for each part, the relevant code is provided in the text, and the whole source code of model is given in Appendix to share with readers for practice. The book is intended for graduate-level teaching and research in soil mechanics and geotechnical engineering, as well as in other related engineering specialties. This book is also of use to industry practitioners due to the inclusion of real-world applications, opening the door to advanced courses on modeling within the industrial engineering and operations research fields. 

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.