dk-flag   Stort fødselsdagsudsalg   dk-flag
dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag   Vi fejrer fødselsdag med stort udsalg   dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag

Bøger af Flemming Andersen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Selvudvikling på arbejdspladsen
  af Flemming Andersen
  265,95 - 321,95 kr.

  Selvledelse – Selvudvikling på arbejdspladsen er en introduktion til og reflektion over, hvordan den postmoderne ledelsespraksis kan beriges af nyere psykologisk teori såsom socialkonstruktionisme samt anerkendende metoder, konfliktløsning og opmærksomhedstræning.Bogen gennemgår ledelses- og erkendelsesteori, ser på lederskabets veje og vildveje samt på, hvordan man som leder kan lære at træde i karakter gennem øget selvindsigt.Den nye udgave af grundbogen Selvledelse - Selvet på arbejdet fra 2006 er ført up to date med hensyn til teori inden for lederskab, socialkonstruktiv ledelseskompetence, organisatorisk kommunikation og selvledelse. Desuden er bogen blevet gjort mere praktisk anvendelig, både for lederen, der ønsker at udvikle selvledende medarbejdere, og lederen, der ønsker at udvikle sine egne ledelseskompetencer.Selvledelse – Selvudvikling på arbejdspladsen henvender sig til ledere og studerende på lederuddannelser, der ønsker psykologisk funderet viden om nye muligheder for udvikling af lederskab, organisatorisk kommunikation og organisationsudvikling.

 • - Perspektiver på pædagogisk tænkning
  af Erik Sigsgaard, Kim Rasmussen, Pernille Hviid, mfl.
  167,95 kr.

  "Ethvert barn er født og udviklet i en relation, før det selv træder i relation til sine omgivelser". Sådan indleder cand.pæd.psych., Flemming Andersen, sin artikel i den nye antologi "Relationer i teori og praksis". En grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling er relationer til andre. Alligevel har vi ofte svært ved at få øje på den relationelle kontekst, vi er så afhængige af, og vi kommer let til at overse den relationelle dimension i tilværelsen. Den forbliver implicit frem for eksplicit, som noget vi let kommer til at tage for givet.Relationer har stor betydning for børns udvikling og er derfor et centralt anliggende for pædagogikken. Antologien fokuserer på relationen som kategori og tema og ser på relationers betydning for og rolle i pædagogisk praksis, hvor grundtemaet beskues udfra en række forskellige vinkler, emner og praksisfelter.Der er primært tale om praksis på daginstitutionsområdet, men der er også forfattere, der sætter fokus på skolen og på andre udvalgte områder. Bogen henvender sig til primært til studerende på pædagog- og lærerseminarier og til studerende i efteruddannelsesforløb på CVU'erne. Den trykte bog hos forlaget.

 • af Inger Glavind Bo, Stig Broström, Dion Sommer, mfl.
  197,95 kr.

  I denne antologi ser en række fremtrædende psykologer og pædagoger på relationens rolle i psykologien. De forskellige teorier er opdelt i tre grupper: udviklingspsykologien, sprog og kommunikation samt kultur og samfund. I forordet skriver redaktøren, Tom Ritchie, at man ved at fokusere på relationer, kommer ind på selve nerven i det pædagogiske arbejde.Der har i de senere år været en stigende interesse for relationer eller relationstænkning i pædagogiske sammenhænge. Der er et bredt udbud af kurser, efteruddannelser og publikationer, hvis omdrejningspunkt er den relationelle tilgang til praksis. På baggrund heraf er det aktuelt at spørge, om der tale om et forbigående modefænomen, eller om relationstænkning rummer en substans, der berettiger interessen. Det spørgsmål forsøger antologien at afklare.De traditionelle bånd til de gamle fællesskaber som kirken, familien, lokalsamfundet, de sociale klasser m.m. er erstattet med en tiltagende individualistisk orientering til tilværelsen. I denne individualiseringstendens sættes den enkeltes identitet og selvrealisering i centrum, og dermed opstår der en interesse for de relationelle sammenhænge, hvori individet indgår. Relationerne bliver mere synlige.Antologien kan læses af alle med interesse for psykologi, herunder studerende på pædagog- og lærerseminarier samt efteruddannelsesforløb på CVU.Antologien er redigeret af Tom Ritchie, pædagogisk konsulent og seminarielærer ved Københavns Dag- og Aftenseminarium. Ritchie har også redigeret: Relationer i teori og praksis og Relationer i skolen.

 • - Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv
  af Gitte Haslebo, Maja Loua Haslebo, Flemming Andersen, mfl.
  98,94 - 222,95 kr.

  Der findes mange forskellige definitioner på selvledelse; Wikipedia har således ikke mindre end 10 forskellige definitioner på selvledelse. "Det er tankevækkende, at flere af definitionerne på selvledelse fokuserer på medarbejderens vilje og evne. Derimod nævnes organisering, ledelse, fællesskab, konteringssystemer, præstationsmål, arbejdstilrettelæggelse, kompetenceudvikling, samskabelse, relationer, rammer og branchemæssige vilkår ikke".- Sanina Kürstein, bogens forord. Selvledelse og fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv er en antologi, der med udgangspunkt i forskellige faglige perspektiver giver læseren inspiration og mulighed for at reflektere over udfordringerne ved selvledelse. Bogen kan samtidig bruges som inspirationsværktøj til nye måder at nærme sig selvledelse på i læserens egen virkelighed uanset udgangspunkt. Selvledelse og fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv henvender sig til alle, der enten selv arbejder selvledet, rådgiver virksomheder, der fungerer med selvledelse eller som leder selvledede medarbejdere.

 • af Flemming Andersen
  63,94 kr.

  De to detektiver Emil og Naja, der begge er 13 år, og som vi mødte første gang i ”Emil og de tre aber”, er igen i gang med at opklare en forbrydelse. Her er bl.a. Holger, der går i 10. klasse og er kendt som en rigtig mobber, på spil.”Emil og den store mobbedreng” udkom første gang i 2005.Flemming Rose Andersen (1945-2019) var oprindeligt uddannet lærer, men debuterede som forfatter med ”Bogen om storfamilier” i 1970. Siden udgav han flere børne- og ungdomsbøger, og i 1979 grundlagde han forlaget CDR.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  ”Knallerten uden lys.Og bilen.Og så braget.Og så ansigtet og blodet.Nej, det er næsten ikke til at holde ud.Alligevel bliver hun stående.Hvorfor ved hun ikke.Hun skulle jo skynde sig i skole, hvis det skulle være rigtigt.”Linda ser et trafikuheld på vej til skole. Det er forfærdeligt. Hun prøver at glemme det, men kan ikke. Hun beslutter sig for at snakke med sin klasse om det. De beslutter sammen at gøre noget for at forhindre, at det sker igen. Skolevejen skal blive mere sikker.”På eget ansvar” er skrevet til børn fra seks år og opefter. Bogen udkom første gang i 1980.Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  Jo, der som 13-årige flygtede fra Harlem og et liv med bl.a. druk og en hårdtslående stedfar, og som vi mødte første gang i ”Farvel, Harlem”, er blevet et år ældre og bor nu på et godt skolehjem. Hun vil gerne ændre sit liv, men hun ses stadig med sine gamle venner fra Harlem.”Goddag, du skønne liv” udkom første gang i 1990.Flemming Rose Andersen (1945-2019) var oprindeligt uddannet lærer, men debuterede som forfatter med ”Bogen om storfamilier” i 1970. Siden udgav han flere børne- og ungdomsbøger, og i 1979 grundlagde han forlaget CDR.

 • af Flemming Andersen
  63,94 kr.

  Steffen går i 3.g, kommer fra et konservativt hjem, men er stærkt venstreorienteret. I modsætning til sine kammerater mener Steffen, at der skal radikal aktivisme til, hvis noget skal ændres. Derfor planlægger han et bombeattentat mod en tankstation. Men hvordan reagerer han, da han finder ud af, at en uskyldig kvinde er omkommet i eksplosionen?Bogen er en ungdomsroman om mulighederne for politisk handling i et moderne demokrati. Den henvender sig til unge fra 15 år og op. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der er mest kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans værker er kendetegnet ved en let tilgængelig stil og nogle spændende, samfundsrelevante handlingsforløb. Meget ofte bærer bøgerne præg af en socialistisk og direkte antikapitalistisk indignation.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  ”Og det var mig, der skreg. Noget havde revet mig i fingeren. Jeg sad i sandet og gloede og gloede på min finger, der ikke længere var der. Blodet løb ned over hånden. Det var langemanden på venstre hånd, min skråt-op finger.Trine og Mette var helt blege. De bare stirrede på mig og på hånden og på blodet.”Tanjas fingerring hænger fast i noget på legepladsen, og så bliver den revet af! Pædagogerne skynder sig at ringe efter ambulancen. Ambulancefolkene kører både Tanja og hendes afrevne finger på hospitalet. Kan de mon sætte fingeren på igen? Og hvis de kan, vil den så sidde ordentligt fast?”Av, min finger” er skrevet til børn fra 9 år og opefter. Bogen udkom første gang i 1984.Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  "Plastic overalt", der udkom i 1983, er en fortsættelse af romanen "Plastic-rocker". Frank er vokset op uden den beskyttelse, som han, og ethvert barn, har brug for. Moren er død, og faren er alkoholiker. Frank selv er blevet anbragt, men beslutter sig for at rejse ud i verden sammen med den unge pige Ulla, der selv har oplevet omsorgssvigt i hjemmet. Hun kommer imidlertid fra overklassen, så da de to unges omflakkende liv begynder at blive for meget, kan hun tage hjem. Men det kan Frank ikke. Han vender derfor al sin vrede imod samfundet. Bogen er skrevet i et meget enkelt sprog og henvender sig til unge læsere, ikke mindst til dem, der selv har haft det svært i barndommen. Bogen er en oplagt samtalestarter. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der er mest kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans værker er kendetegnet ved en let tilgængelig stil og nogle spændende, samfundsrelevante handlingsforløb. Meget ofte bærer bøgerne præg af en socialistisk og direkte antikapitalistisk indignation.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  Frank, som vi mødte første gang i ”Plastic-rocker” og ”Plastic overalt”, er stadig anbragt på ungdomshjemmet Bøgen. Men hele hans verden ændrer sig, da han har været i biografen for at se filmen ’Dagen efter’, og langsomt begynder det at gå op for Frank, at hvis kærligheden, uddannelsen og fremtiden skal give mening, må han arbejde for fred i verden …”Plastic for fred” udkom første gang i 1985.Flemming Rose Andersen (1945-2019) var oprindeligt uddannet lærer, men debuterede som forfatter med ”Bogen om storfamilier” i 1970. Siden udgav han flere børne- og ungdomsbøger, og i 1979 grundlagde han forlaget CDR.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  ”Nu hvæser han igen, min far altså. Vi har sovet for længe, og han hiver i mig for at få mig til at vågne. Og Gnaske hjælper ham. Katja napper mig i tæerne, mens Gnaske slikker mig på næsen. Det kilder, så jeg ikke kan lade være med at grine og åbne øjnene.”Otteårige Mikkel bor alene hos sin far, og der er ikke altid helt styr på tingene. Det er ikke nemt for far at skulle stå for det hele selv. Mikkel fortæller om sin hverdag sammen med far, om livet med kammeraterne i skolen og ikke mindst om, hvordan det er, da far får en kæreste.”Mig og min far” er skrevet til børn fra otte år og opefter. Bogen udkom første gang i 1983.Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge. Flemming Andersen har blandt andre arbejdet sammen med illustratorer som Teddy Sørensen og Thomas Kruse.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  Hvis unge mænd kunne tale om følelser, ville verden så være mindre voldelig? Kim går i 10. klasse og er i vildrede omkring sin identitet. På den ene side har han netop slået op med sin kæreste og er ked af det. På den anden siden har han et fællesskab af drengevenner, som kræver, at han udviser hårdhed og styrke. Bogen handler om maskulinitet, vold og undertrykte følelser blandt unge.Den udkom oprindeligt i 1983. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der er mest kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans værker er kendetegnet ved en let tilgængelig stil og nogle spændende, samfundsrelevante handlingsforløb. Meget ofte bærer bøgerne præg af en socialistisk og direkte antikapitalistisk indignation.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  Tokes mor er død i et trafikuheld. Hans far drikker for meget, de større drenge driller, og samtidig kæmper Toke med frygten for at få en ny mor. Tokes flygter til sin hemmelige hule, hvor han tænker over, hvad der mon nu skal ske. Når Tokes far svigter, er det godt han har sin farmor og ven Mette.Temaet i bogen er de svære følelser, som børn kæmper med, når de mister en forælder. Den henvender sig til børn og unge fra 10 år og op. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der er mest kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans værker er kendetegnet ved en let tilgængelig stil og nogle spændende, samfundsrelevante handlingsforløb. Meget ofte bærer bøgerne præg af en socialistisk og direkte antikapitalistisk indignation.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  "Forbryderne" er første del af Forbryder-serien om Teddy og Lene. De er barndomsvenner fra arbejderfamilier og går i skole sammen i Århus. I en fascistisk 70’er-fremtid kæmper de for social retfærdighed. Overalt i samfundet møder de nemlig magtmisbrug og ideologisk hjernevask. Det vil de ikke finde sig i, så de bliver socialistiske aktivister og går forrest i kampen for retfærdighed. I denne første bog i serien, som er meget præget af 70'ernes politiske miljø, kommer Teddy og Lene på sporet af det, som de tænker må være en gruppe forbrydere. Men senere viser det sig at være en aktionsgruppe, der er ude på at afsløre samfundets egentlige forbrydere, nemlig en fabrik, der leverer ulovlige våben til Rhodesia. Er politisk aktivisme rigtigt eller forkert? Bogen er et oplagt sted at begynde den diskussion. Bogen, som er spændende fortalt og har et højt tempo, henvender sig til læsere fra 10 år og op. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  Klassekritisk ungdomsroman i tre kapitler om arbejderdrengen Anders. I første del møder vi ham i mellemskolens hierarkiske skolemiljø. I anden del finder Anders sin vej ind i et venstreorienteret ungdomsmiljø. Og i tredje del er Anders selv blevet lærer - men på en helt anden måde end folk var lærere på, da han var dreng. Historien udspiller sig fra 50'erne til 70'erne og viser hvor radikalt et samfund kan udvikle sig på en enkelt generation. Bogen er kort, letlæst, meget spændende og egner sig godt til unge fra 13 og op.Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århus-forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  Hvad ville du gøre, hvis din ven blev ramt af en lastbil, der kørte alt for hurtigt ned af jeres gade, hvor i legede som børn? Tanja bliver påkørt af en lastbil, som kører alt for hurtigt ned ad den gade, hvor hun og vennerne leger. Hun brækker benet, kommer på hospitalet, og ender med at skulle sidde i kørestol. Det nægter hende og vennerne at finde sig i, så de erklærer gadekrig mod bilerne og trafikken. Politiet er ikke på børnenes side, så kampen bliver hård. Men alle kneb gælder i krig, og når ens venners ære står på spil. Hvorfor skal bilerne fylde så meget i byerne? Hvad hvis alle kæmpede for at gøre byens gader til et sikkert og trygt sted at lege og opholde sig? Den kamp kæmper de unge i bogen, selvom det er farligt. For unge læsere.Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge. Flemming Andersen har blandt andre arbejdet sammen med illustratorer som Teddy Sørensen og Thomas Kruse.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  Det her er historien om en pige som er ude for et uheld, der viser sig at blive et eventyr!Hun er ude at lege i skoven, selvom hun normalt bor inde i storbyens larm. Men i dag er der fødselsdag, og derfor har faren sluppet alle børnene fri ude i det grønne. Og det er skønt at lege med alle vennerne! Men pigen vil så gerne gemme sig godt. Hun løber og løber og... pludselig falder hun ned ad en skrænt. Hvordan skal hun nu komme hjem til sin far?Måske venter der noget, hun aldrig havde drømt om her ude i skoven? Måske venter der et vaskeægte eventyr!Bogen udkom første gang i 1981 og henvender sig til unge læsere. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge.

 • af Flemming Andersen
  63,94 kr.

  Hvad ville du gøre, hvis du oplevede alle de voksne og hele samfundet som uretfærdigt?Teddy og Lene står igen overfor nogle gamle kendinge, da flere bomber eksploderer i busser. Ingen mennesker er fejlfri, og snart bliver de to unge idealister viklet ind i en farlig situation med politiet..."Forbrydernes terror" er en del af Forbryder-serien om Teddy og Lene. De er barndomsvenner fra arbejderfamilier og går i skole sammen i Århus. I en fascistisk fremtid kæmper de for social retfærdighed. Overalt i samfundet møder de nemlig magtmisbrug og ideologisk hjernevask. Det vil de ikke finde sig i, så de bliver socialistiske aktivister og går forrest i kampen for retfærdighed. Serien er en række socialistiske ungdomsbøger stærkt præget af 1970’ernes politiske miljø. Bogen udkom første gang i 1979.Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge. Flemming Andersen har blandt andre arbejdet sammen med illustratorer som Teddy Sørensen og Thomas Kruse.

 • af Flemming Andersen
  63,94 kr.

  Hvad ville du gøre, hvis det danske samfund blev fascistisk?Det lokale beboerhus bliver sprængt i luften og igen står arbejderbørnene Lene og Teddy overfor uretfærdige trusler fra det fascistiske politi."Forbryderne går amok" er en del af Forbryder-serien om Teddy og Lene. De er barndomsvenner fra arbejderfamilier og går i skole sammen i Århus. I en fascistisk 70’er-fremtid kæmper de for social retfærdighed. Overalt i samfundet møder de nemlig magtmisbrug og ideologisk hjernevask. Det vil de ikke finde sig i, så de bliver socialistiske aktivister og går forrest i kampen for retfærdighed. Serien er en række socialistiske ungdomsbøger stærkt præget af 1970’ernes politiske miljø. Bogen udkom første gang i 1977.Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge. Flemming Andersen har blandt andre arbejdet sammen med illustratorer som Teddy Sørensen og Thomas Kruse.

 • af Flemming Andersen
  46,95 kr.

  "Hun havde det ikke godt. Gid alle danskere ville forsvinde ad helvede til!"Pigen Martha har grønlandske rødder, og det fører til en hel masse problemer i det danske samfund. I bogen, som oprindeligt udkom i 1981 og er tiltænkt unge læsere, bliver der givet et indblik i, hvor svært det kan være at blive set som en fremmed i Danmark. Den unge hovedperson Martha bliver udsat for både racisme og ligegyldighed – alligevel holder hun modet oppe. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århus-forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er i høj grad også relevante for danske unge.

 • af Flemming Andersen
  45,95 kr.

  Kan mennesker klare sig alene? I Flemming Andersens bog "Hvis vi bare holder sammen" fra 1977 møder vi en almindelig dreng på tolv år. Han hedder Brian, og livet er ikke altid lige nemt for ham. Især ikke da nogle store drenge udser ham til deres mobbeoffer. De kører løs på Brian, og han føler sig alene. Moren arbejder nemlig på fabrik, og er væk meget af tiden. Faren er ikke i Brians liv. Faktisk ser det hele sort ud, indtil Brian en dag støder ind i nogle piger, som forstår ham. De støtter ham, og i fællesskab mærker de, at de kan ændre forholdene til det bedre.For unge læsere og for læsere med interesse i børne- og ungelitteratur fra 70'erne. For læsere med interesse for socialistisk litteratur. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge. Flemming Andersen har blandt andre arbejdet sammen med illustratorer som Teddy Sørensen og Thomas Kruse.

 • af Flemming Andersen
  45,95 kr.

  Hvordan ser livet ud for unge der er anbragt?Den unge dreng Frank kommer fra Svendborg oprindeligt, men han er anbragt på et ungehjem. Stedet hedder "Bøgen", og det er ikke det sjoveste sted at være – men alligevel er det sjovere end Franks hjem. Her sidder faren nemlig og drikker. Så Frank vil hjem. Da pædagogerne, eller "Gokkerne", som de unge kalder dem, insisterer på at Frank skal hjem på påskeferie, beslutter han at gøre noget. Han tager en springtur, han stikker af – og så bliver han forelsket. Men det er kun begyndelsen på en vild rejse gennem Danmark...For unge læsere.

 • af Flemming Andersen
  63,94 kr.

  Hvad ville du gøre, hvis du fandt ud af at nogen provokerede politiet og skød skylden på dig og dine venner?Arbejderbørnene Teddy og Lene deltager i en vigtig miljøaktion, men kommer på kant med politiet. Eller hvad. Hvem var det i virkeligheden som provokerede politiet, for det var ikke nogen fra deres fællesskab, det ved de. Nu går jagten ind på fascisterne..."Forbryderne slår til" er en del af Forbryder-serien om Teddy og Lene. De er barndomsvenner fra arbejderfamilier og går i skole sammen i Århus. I en fascistisk 70’er-fremtid kæmper de for social retfærdighed. Overalt i samfundet møder de nemlig magtmisbrug og ideologisk hjernevask. Det vil de ikke finde sig i, så de bliver socialistiske aktivister og går forrest i kampen for retfærdighed. Serien er en række socialistiske ungdomsbøger stærkt præget af 1970’ernes politiske miljø. Bogen udkom første gang i 1981.Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge. Flemming Andersen har blandt andre arbejdet sammen med illustratorer som Teddy Sørensen og Thomas Kruse.

 • af Flemming Andersen
  45,95 kr.

  Den unge dreng Sten sidder i bilen i New Yorks helt nye, glitrende verden og tænker tilbage på sit velkendte liv i København. Her begynder ungdomsbogen om den fjortenårige dreng, Sten. Han er flyttet med sin far til Manhattan, og han elsker det. Han er overvældet af den nye by og alle indtrykkene – men på en god måde. En rigtig god ven har han også fået, Hal, hvis forældre ejer den butik, hvor Sten og hans far handler til daglig. Så alt er egentlig godt, lige indtil Hals søster, Rose, forsvinder. Hun har slået op med sin kæreste, og nu er hun væk. Hals forældre og Hal selv er ved at gå i opløsning af bekymring – men Sten og Hal er fast besluttede på at finde Rose.For unge læsere. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge. Flemming Andersen har blandt andre arbejdet sammen med illustratorer som Teddy Sørensen og Thomas Kruse.

 • af Flemming Andersen
  45,95 kr.

  Sex er dejligt og spændende – men også forvirrende...I Flemming Andersens ungdomsbog "Stakkels Brian" fra 1977 møder vi en ung fyr, der går i gymnasiet. Han har netop fået øjnene op for piger, og har med sin kæreste Else kastet sig ud i at have sex. Vi hører om fornemmelserne og om de oplevelser Brian går i gennem. Han er faktisk helt oppe at køre over hvilken ny verden der har åbnet sig for ham. Men han får et chok, da det viser sig, at han måske har været dum nok til at gøre Else gravid – ved et uheld. Det slår Brian helt ud. Han ved ikke hvad han skal gøre, og chokket sender ham ud på afveje...For unge læsere. Flemming Andersen (1945-2019) var en dansk forfatter, der bl.a. er kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Hans bøger udkom først i 70’erne på det socialistiske århusianske forlag MODTRYK og siden på andre større forlag. Han er kendt for sin let tilgængelige stil, og sine spændende, samfundsrelevante historier. En del af bøgerne omhandler USA, men er også relevante for danske unge. Flemming Andersen har blandt andre arbejdet sammen med illustratorer som Teddy Sørensen og Thomas Kruse.

 • af Flemming Andersen & Louise Dinesen
  177,95 - 207,95 kr.

  God kriseledelse handler om at se de muligheder, der kan opstå ud af krisen – uden at tabe de involverede af syne.KORT & GODT OM KRISELEDELSE beskæftiger sig med organisatoriske kriser og giver konkrete bud på, hvordan man kan handle hensigtsmæssigt i dem. Bogens bærende tanke er, at en krise berører organisationens relationer, og derfor skal kriser forstås relationelt og håndteres relationelt – for de er karakteriseret ved trusler om tab og kan ikke adskilles fra de mennesker, som gennemlever dem.Når først krisen er en realitet, handler god kriseledelse om at beskytte kritiske funktioner og mildne følelsen af tab. Men kriseledelse er mere end blot akut brandslukning. En strategisk tilgang til kriseledelse kan understøtte organisatorisk læring og tilpasning og i visse tilfælde forhindre krisen i overhovedet at opstå.KORT & GODT OM KRISELEDELSE bygger på forfatternes mangeårige erfaring og på velfunderet viden om kriser og krisereaktioner. Bogen er skrevet til ledere og ledergrupper, der ønsker at styrke kriseberedskabet over for interne og eksterne interessenter.

 • af Flemming Andersen
  141,95 kr.

  Til en demonstration kaster 17-årige Sira en sten mod en betjent. Den rammer ham i øjet, og han dør nogle dage efter. Jakob har fotograferet Sira, og billedet kommer i avisen ...

 • af Flemming Andersen
  73,95 kr.

  Et gammelt russisk ordsprog siger, at ”hvis man kradser i en russers overflade, kommer tartaren frem”. Noget lignende gælder for japanerne, men hvis man kradser i en japaners høflige overflade, pibler drageblodet frem.Jeg er overbevist om, at det drageblod, som Prins Susa-no-Wo fik til at flyde, da han dræbte den ottehovede drage fra Koshi, og som ifølge legenden løb ud i alle Japans floder, også er tilflydt alle japanske spædbørn i homøopatiske mængder, når deres mødre har ammet dem.Dragens væsen er fyldt med modsatrettede egenskaber: gavmildhed og fjendtlighed, evnen til at lade sig forføre (drage) og selv at kunne forføre (drage) andre, og ikke mindst af tilbagetrukken generthed og pågåendende vildskab.Det er de samme egenskaber, man kan iagttage i den japanske mentalitet og ikke mindst i Japans religion og historie. De fylder hverdagen som et smukt kontrapunktisk stykke musik. Det hænger harmonisk sammen med de japanske dragelegenders fortælling om, at dragens blod har en evne til at forene de modsatrettede kræfter.Ifølge legenderne betyder blot en enkelt dråbe, at den, som indtager den, taber sin realitetssans, bliver forført og vanvittig opstemt, men også helbredt for synd, der er et vigtigt begreb i den japanske kultur. Drikker man for meget drageblod betyder det imidlertid, at man bliver uhelbredeligt forgiftet. Drageblod er netop som homøopatisk medicin: Det skal indtages i uendelig små mængder for at være helbredende.Drageblod lyder som en eksotisk ingrediens, der indgår i heksens bryg eller i en forførende trylledrik. Men det optræder ikke overraskende i mange former, indhyldet, så det fremtræder som noget andet. Således har forskere i Kina for nyligt rapporteret, at en substans kaldet drageblod, en rød plantesaft anvendt i tusinder af år i traditionel kinesisk medicin, indeholder kemikalier, som i laboratorieforsøg har vist sig effektive til at bekæmpe bakterier, der forårsager millioner af tilfælde af mave-tarmsygdom hver år. I de undersøgelser, som den kinesiske læge Dr. Weimin Zhao og hans kolleger har foretaget, har de identificeret de aktive ingredienser i drageblodet, som har gavnlig virkning på mavesår og forebyggende virkning på blodpropper.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.